Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea Reflexions concernant le complexe Noua-Sabatinovka - Coslogeni en contexite europeen .9-14 franceză
GERSHKOVICH, Y.P. On the eastern boundary of the Noua-Sabatinovka-Coslogeni cultural complex 15-23 engleză
LASZLO, Atilla Dates radiocarbone et chronologie de la civilisation Noua-Sabatinovka-Coslogeni 24-41 franceză
KLOCHKO, V. Weapons of the tribes of Sabatinovka Culture 43-56 engleză
SMIRNOVA, C. Die siedlung Mahala II a und IIB ein denkmal der Noya I-und II-Kultur 57-74 germană
KLUSCHINTEV, Wladimir Sabbatische siedlung "Jushni Bug" 75-81 germană
CAVRUC, Valeriu With reference to formation of Noua Culture (a historigraphic survey) 83-99 engleză
ANDRIȚOIU, Ioan, VASILIEV, Valentin Quelques considerations concernant la culture Noua en Transylvanie 101-123 franceză
LEVITSCKII, O.G., SAVA, E. Nouvelles recherches des etablissements de la culture Noua dams la zone comprise entre le Prout et le Nistru 125-155 franceză
ȘERBĂNESCU, Done "Sceptres" of the bronze Age discovered within the Mostiștea Valley 157-164 engleză
NEAGU, Marian The Eastern component of the Coslogeni Culture 165-191 engleză
PĂUNESCU, Anca, RENTA, Elena Contribution a la connaissance des habitats de la culture Coslogeni dans la Vallee de la Ialomița 193-197 franceză
SCHUSTER, Cristian Finige bemerkungen zu den verbindungen der Tei-mit der Coslogeni Kultur 199-206 germană
CIOCEA, Elvira, DAMIAN, Paul, SÎRBU, Valeriu Deux tombes d'inhumation du premier age du fer decouvertes a Căscioarele, dept. De Călărași 207-215 franceză
RADEV, Rumen Certain opbservations upon the necropolises dated back from the 5th to the 1st century B.C. in North-Eastern Bulgaria 217-221 engleză
ATANASOV, Gheorghi Cadenas en bronze de Drastar (Silistra) 223-229 franceză