Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
BĂCUEȚ-CRIȘAN, Sanda Descoperiri ale grupului Pișcolț în județul Sălaj .11-51 română
KACSO, Carol Contribuții la cunoașterea bronzului tîrziu din Nord-Vestul Tranmsilvaniei. Cercetările de la Culciu Mare 53-66 română
BEJINARIU, Ioan Descoperiri de bronzuri din Sălaj 67-78 română
BINDEA, Diana Materialul paleofaunistic de la Derșida 79-112 română
BOROȘ, Doina, DUCA, Voicu Tencuiala pictată din amfiteatrul de la Porolissum (considerații tehnice) 113-122 română
BAJUSZ, Istvan, HEREIN, Matyas, LENKEI, Laszlo, LIPOVICS, Tamas, PETHE, Mihaly Măsurători arheomagnetice la Porolissum 123-133 română
GUDEA, Nicolae, TAMBA, Dan Despre o jumătate de tipar bivalv, din bronz, pentru turnat fibule, prin metoda cerii pierdute 135-141 română
BALACI-CRÎNGUȘ, Mariana, MATEI, Alexandru Un monument sculptural din Colecția Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău 143-152 română
CUPCEA, George Immunes and principales at Ulpia Traiana Sarmizegetusa 153-161 română
TAMBA, Dumitru 30 de ani de cercetări arheologice sistematice la Porolissum 163-215 română
BĂCUEȚ-CRIȘAN, Dan Vestigii medievale timpurii de la Marca "Primăria Nouă" (județul Sălaj) 219-236 română
MĂRCULEȚ, Vasile Noi considerații privind organizarea stăpînirilor bizantine de la Dunărea de Jos în secolul al XI-lea 239-260 română
DIN, Petre Guvernatorul Transilvaniei Samuel von Brukwenthal și răscoala condusă de Horea, Cloșca și Crișan din 1784 261-269 română
BERCEA, Virgil Cuvînt de întîmpinare la deschiderea simpozionului Simion Bărnuțiu și anul 1848 273-276 română
MUREȘANU, Camil Adunarea Națională de la Blaj. Relatări în presa vremii 277-283 română
RETEGAN, Simion Satul de naștere a lui Simion Bărnuțiu la mijlocul secolului al XIX-lea 285-309 română
DETEȘAN, Daniela Între procesul lemenian și revoluția pașoptistă. Rolul lui Simion Bărnuțiu și al generației 1842 311-320 română
BERCEA, Virgil Un caz de conștiință morală: Simion Bărnuțiu 321-325 română
PĂRĂU, Valer Cîteva considerații privind spiritul patriotic a lui Simion Bărnuțiu 327-332 română
POPA, Mircea O lucrare bărnuțiană despre Mitropolia Blăjeană 333-342 română
MANCIULEA, Ștefan Simion Bărnuțiu și anul 1848 343-360 română
COSMA, Ela Simion Bărnuțiu și revoluția românilor de la 1848 în istoriografia maghiară (Spira Gyorgy, Miskolczy Ambrus) 361-367 română
OROS, Ioan Simion Bărnuțiu (1808-1964) - Repere istoriografice (I) 369-389 română
CÎMPEAN, Viorel Cărturarul Moise Sora Noac în timpul evenimentelor din 1848/1849 391-407 română
CHIȘ FLORIN, Ioan Remedii și comportamente în timpul epidemiei de holeră din 1830-1931, în Transilvania 411-418 română
MUREȘAN, Monica Fenomenul "căsătoriilor interzise" analizat din prisma impedimentelor matrimoniale la greco-catolici din Transilvania secolului XIX 419-432 română
SCURTU, Costin Războaiele est-europene și Dobrogea în secolul al XIX-lea 433-447 română
NEGUSTOR, Gheorghe Cotidian și loisir - petrecerea timpului liber în vremea marelui război 449-457 română
SABOU, Mihaela Documente referitoare la Marea Unire de la 1918 păstrate în fondurile parohiale 459-464 română
HOSSU, Valer Episcopul Iuliu Hossu în apărarea "părților ungurene" abia unite cu România 465-474 română
POP, Marin Activitatea Partidului Național Român în perioada ianuarie 1919-aprilie 1920 475-538 română
GHEORGHE, Lavinia Armata în activitatea și preocupările "Astrei Dobrogene" 1927-1935 539-551 română
PLOSCĂ, Maria-Cristina Considerații asupra activității societății "Muncă și Voie Bună" în județul Hunedoara 553-559 română
HOCHHAUSER, Ronald Catalogul de produse al antrepozitului de ciment și materiale de construcții "Rosenberg Izso" Oradea 561-568 română
ROBOTIN, George-Ciprian Lupta pentru autonomie a Bisericii Române Unite în anii 1897-1918 569-573 română
DUMITRAȘCU, Gheorghe Reminiscențe sălăjene 575-581 română
BODA, Gherghina Aspecte ale vieții culturale din Petroșani oglindite în paginile ziarului "Avîntul" (1938-1947) 583-591 română
POP, Horea, PRIPON, Emanoil O posibilă provocare pentru muzeografia contemporană românească: Valorificarea expozițională a țantierelor arheologice preventive, la solicitarea finanțatorului 595-610 română
MARIANCIUC, Elisabeta Podoabe din argint aurit. Sec. XVII-XVIII. Restaurare și conservare 611-618 română
JUGRĂSTAN, Teodora Restaurarea unei căni medievale din argint aurit 619-624 română
ARGHIR, George, PETEAN, Ioan, POP DAN, Anastasiu Tehnologia de realizare a unui element de lorica 625-631 română
ARGHIR, George, PETEAN, Ioan, POP DAN, Anastasiu Analiue de material pentru un Umbo de scut vandal 633-638 română
CIUREAN, Codin Formarea rețelei de așezări și evoluția populației jugului intracarpatic 641-655 română
POP, Călin Dezvoltarea durabilă în contextul geografic conceptual 657-669 română
RUS, Dorin-Ioan Colecția de științe naturale a gimnaziului evanghelic din Reghinul Săsesc (1865-1915) 671-678 română
GREC, Aurica Județul Sălaj - resurse și mărturii ale dezvoltării durabile 679- română
DRUȚA, Monica, ELEKES, Anca, MARCHIȘ, Ioana Indice bibliografic la Vol. XXI-XXX 695-727 română