Zargidava - Revistă de Istorie, XII, anul 2013

  • Anul publicației: 2013
  • Publicată de: Societatea de Științe Istorice din România-Filiala Bacău și Fundația Cultural-Științifică “Iulian Antonescu
  • Titlu publicație: Zargidava - Revistă de Istorie
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
ADĂNILOAIE, Nichita Aniversarea a 200 de ani de la nașterea lui Eudoxiu Hurmuzaki .7-18 română
PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea Unele considerații în legătură cu formarea și activitatea de arheolog a Dr. Eugen Comșa 19-27 română
DUMITRAȘCU, Sever Amintiri despre Iulian Antonescu 28-31 română
SIBIȘTEANU LIVIA, Liliana Aerul, eterul, vîntul - elemente primordiale. Reprezentări, simboluri, credințe și ritualuri 32-45 română
VASILIU, Ioan Piese de bronz preistorice din colecțiile Muzeului de Istorie Onești 47-52 română
DUMITRAȘCU, Sever, SFRENGEU, Florin Opinii cu privire la atelierele de olărie în epoca romană 53-57 română
BARNEA, Alexandru Vestigii paleocreștine din secolul al IV-lea la Dunărea de Jos 58-75 română
MITREA, Ioan Comunitatea rurală creștină din secolele V-VII de la Davideni-Neamț 76-87 română
OLTEANU, Ștefan Structura social-politică a comunităților sătești nord-dunărene după 2retragerea aurelianî" în viziunea lui Dimitrie Cantemir și Nicolae Iorga și în lumina cercetărilor recentecercetărilor recente 88-109 română
ZUB, Alexandru Spiritul haretian în cultura română 110-115 română
AGRIGOROAIEI, Ion Marea Unire și Unificarea 116-136 română
FLORESCU, Gheorghe N. Iorga și America 137-169 română
CIUCANU, Corneliu Alegerile parlamentare din decembrie 1937: rezultate, semnificații, consecințe 170-182 română
PRISACARIU, Elena Parohia Sf. Spiridon în documente de arhivă 183-191 română
BUZATU, Gheorghe Mihai Antonescu și interesele României (1940-1944) 192-225 română
SCURTU, Ioan Mass media occidentală și diabolizarea regimului Ceaușescu 226- română
MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil Epistole istorice (III) 238- română
MUSTEAȚĂ, Sergiu, POPA, Alexandru, VOSS, Hans-Ulrich Prospecțiuni magnetometrice în Republica Moldova: Rezultate și perspective ale unuI proiect știițific moldo-german 251-263 română
ZUB, Alexandru Un monument rupestru din zona Buzăului 264-265 română
DIACONU, Vasile Începutul bronzului mijlociu în depresiunile marginale ale Carpaților Orientali - Munteanu Roxana 266-269 română
ISTINA, Lăcrămioara Depresiunea Neamț. Contribuții arheologice - Diaconu Vasile 270-272 română
TEODOR, Dan Roman discoveries in the East Carpathian Barbaricum (1st century B.C.-5th century A.D.) - Croitoru C. 273-276 română
DIACONU, Vasile Din arheologia și istoria Moldovei în primul mileniu creștin - Mitrea I 277-279 română
TROFIN, Liliana În descendența lui Pîrvan, Mitrea I. 280-283 română
HORODNIC, Adrian Basarabia în acte diplomatice 1711-1947 - Agrigoroaiei I. 284-285 română