Zargidava - Revistă de Istorie, XI, anul 2012

  • Anul publicației: 2012
  • Publicată de: Societatea de Științe Istorice din România-Filiala Bacău și Fundația Cultural-Științifică “Iulian Antonescu
  • Titlu publicație: Zargidava - Revistă de Istorie
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
BOLDUR, Dimitrie-Ovidiu In Honorem unui slujitor al Muzei Clio. Profesorul dr. Ioan Mitrea la 75 de ani .7-38 română
PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea Unele condiderații în legătură cu metodele de datare a descoperirilor arheologice preistorice 39-44 română
BABEȘ, Mircea Bersu, von Merhart și elevul lor Ion Nestor 45-66 română
IRIMIA, Mihai Centre de putere getice preromane în sud-vestul Dobrogei. Realități arheologice și unele considerații istorice (II) 67-83 română
DUMITRAȘCU, Sever Două ustensile dacice pentru modelat ceramică 84-91 română
CONSTANTINESCU, Eugen-Marius Rezultate ale cercetărilor arheologice de la Pietroasele (1973-2011) 92-115 română
ANDRONIC, Mugur Un atelier meșteșugăresc din așezarea Sîntana de Mureș de la Todirești (com. Todirești, jud. Suceava) 116-122 română
TEODOR, Dan Vestigii magico-rituale din evul mediu timpuriu la est și sud Carpați 123-137 română
URSULESCU, Cristian Administrarea justiției în Bucovina și Basarabia în preajma Marii Unirii 138-149 română
CIUCANU, Corneliu Agitații și mișcări studențești după războiul de întregire (1919-1922) 150-171 română
CIUPERCĂ, Ioan Gheorghe I. Brătianu în lumina propriei corespondențe 172-187 română
ZUB, Alexandru Descriptio Bessarabiae 188-191 română
AGRIGOROAIEI, Ion Frontiera sovieto-română fixată în 1944-1947 în conformitate cu așa-zisul acord din 28 iunie 1940 192-209 română
FLORESCU, Gheorghe Un dialog epistolar Adrian C. Brudariu - G.T. Kirileanu (1920-1925, 1956) 210-242 română
GHIOC, Jeny Războiul de 6 zile din 1967, noi perspective politico-diplomatice pentru România 243-255 română
SCURTU, Ioan Împotriva falsificării istoriei. "Minirevoluția culturală" inițiată de Nicolae Ceauseșcu 256-273 română
ZUB, Alexandru Despre criza și crizism (note de lectură) 274-280 română
MUSTEAȚĂ, Sergiu O nouă lege - o nouă perspectivă pentru protejarea patrimoniului arheologic din Republica Moldova 281-290 română
MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil Epistole istorice (II) 291-304 română
CIURARU, Liviu Sfîntul Toma din Aquino și evreii în secolul al XIII-lea 305-318 română
LEONTE, Constantin Tetraevanghelul de la Humor 319-322 română
MARINESCU, Theodor Friedrich Nietzsche și evreii - o enigmă întunecată 323-332 română
CĂLIN, Constantin Neliniști medievale - Antonescu I. 333-334 română
CIUTĂ, Jean Ferește-mă, Doamne de prieteni. Războiul clandestin al Blocului Societic cu România - Watts Larry 335-336 română
CIOHODARU, Elena Istoria învățămîntului preșcolar din județul Bacpu - Ungureanu E. 337-338 română
Zargidava - Sumarul sumarelor 339-351 română