Zargidava - Revistă de Istorie, X, anul 2011

  • Anul publicației: 2011
  • Publicată de: Societatea de Științe Istorice din România-Filiala Bacău și Fundația Cultural-Științifică “Iulian Antonescu
  • Titlu publicație: Zargidava - Revistă de Istorie
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
MITREA, Ioan Magistrul Ioan Scurtu la 70 de ani .7-16 română
IRIMIA, Mihai Centre de putere getice preromane în sud-vestul Dobrogei. Realități arheologice și unele considerații istorice (I) 17-39 română
GRIGORE, Nina, OLTEANU, Ștefan Un episod din istoria orașului medieval Gherghița, jud. Prahova (sec.XV-XVI) în lumina cercetărilor istorico-arheologice 40-49 română
ZUB, Alexandru Presa românească și discursul regenerativ în epoca modernă 50-60 română
IVĂNESCU, Dumitru Mihail Kogălniceanu despre domnia lui Al I. Cuza 61-70 română
FICUȚĂ, Dumitru, PELIN, Florin Buhuși. Mențiuni documentare (sec. XV-XIX) 71-79 română
ADĂNILOAIE, Nichita Efectivele armatei române la 1877 și pierderile suferite pe cîmpul de luptă 80-88 română
AGRIGOROAIEI, Ion Universitatea din Iași în noul context național și european (1918) 89-98 română
URSULESCU, Cristian Un lobby eficient în justiția interbelică: Legea pentru organizarea și unificarea corpului de avocați din 21 februarie 1923 99-109 română
FLORESCU, Gheorghe Ion I.C. Brătianu, în enciclopedii ale lumii 110-139 română
BUZATU, Gheorghe Omagierea ilustrului N. Titulescu 140-148 română
BARNEA, Alexandru Dinu Adameșteanu (1913-2004). Evocare la șapte ani de la plecarea spre cei drepți 149-158 română
MITREA, Ioan Iulian Antonescu - 20 de ani de postumitate 159-173 română
MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil Epistole istorice (I) 174-182 română
PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea Unele considerații cu privire la descoperiri arheologice importante din China evidențiate cu prilejul unei călătorii de studii și documentare din 1978 183-196 română
URSULESCU, Nicolae Civilizația cucuteniană: credințe religioase sau sistem religios? 197-221 română
SIBIȘTEANU LIVIA, Liliana Mentalități și precepte religioase despre adulter și legiferarea lor 222-235 română
MARIN, Valentin Din nou despre campania lui Alexandru cel Mare la Dunărea de jos (335 a. Chr.) Scurte considerații de ordin militar 236-256 română
LEONTE, Constantin 1630 de ani de la Conciliul Ii Ecumenic (Constantinopol - 381) 257-261 română
LEAHU, Adriana Imperialismul. Reconsiderări conceptuale 262-280 română
OLTEANU, Ștefan Cîteva precizări referitoare la "Conceptul de cultură Dridu îm arheologia românească. Apariție, evoluție și controverse 281-286 română
BOLDUR, Dimitrie-Ovidiu Istoria ținutului Herța pană în anul 1940 - Murariu Ioan 287-288 română