Zargidava - Revistă de Istorie, VII, anul 2008

  • Anul publicației: 2008
  • Publicată de: Societatea de Științe Istorice din România-Filiala Bacău și Fundația Cultural-Științifică “Iulian Antonescu
  • Titlu publicație: Zargidava - Revistă de Istorie
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
MITREA, Ioan Prof. univ. dr. Dan Gh. Teodor la 75 de ani .5-14 română
ZUB, Alexandru Vasile Pârvan: preeminența spiritului 15-18 română
RĂȘCANU-GRĂMĂTICU, Oltea Vasile Pîrvan și periplul german 19-27 română
BARNEA, Alexandru Două vieți paralele: Vasile Pîrvan și Raymund Netzhammer 28-32 română
MITREA, Ioan Daco-romanitatea și românitatea în opera lui V. Pârvan 33-39 română
PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea Activitatea comisiei mixte româno-ucrainiană a Academiei Române de Istorie, Arheologie, Etnografie și Folclor din perioada 1994-2002 40-51 română
ROTARU, Marin Topoare de tip celt descoperite în partea de sud-est a județului Vaslui 52-57 română
ZUB, Alexandru Dimitrie Cantemir: obsesia adevărului 58-61 română
MURARIU, Ioan Proclamația prințului Mihail Goncearov din 20 iunie 1853 către Principarele Române 62-65 română
MURARIU, Ioan Două ranguri boierești acordate în principatul Moldovei în luna decembrie 1857 66-68 română
IVĂNESCU, Dumitru Consululul francez Adolphe d'Avril despre domnia lui Al.I. Cuza 69-74 română
CLOȘCĂ, Constantin Administrația românească în teritoriile vremelnic aflate sub dominația străină (Transilvania, Bucovina, Basarabia, Banatul și Dobrogea) 75-92 română
ADĂNILOAIE, Nichita Spiru Haret și învățătorii la 1907 93-100 română
FLORESCU, Gheorghe Germania și germanii în Memoriile lui N. Iorga (1917-1918) (I) 101-119 română
BUZATU, Gheorghe România și războiul din Est (1941-1944) Noi contribuții 120-152 română
DUMITRAȘCU, Server, SFRENGEN, Florin Vasile Stoescu (1845-1926) 153-154 română
MINUȚ, Adolf Participarea regimentului 92 infanterie la luptele din Ungaria, octombrie-decembrie 1944 155-166 română
COȘA, Anton Cercetătări privind istoria catolicilor din Pîrgărești (județul Bacău) 167-177 română
IVĂNESCU, Sorin Rolul securității în procesul de colectivizare a agriculturii 178-192 română
SIBIȘTEANU LIVIA, Liliana Focul - element primordial (II). Credințe, culte, ritualuri 193-203 română
ASANDEI, Adrian Experiențe onirice în literatura greacă veche 204-209 română
ZUGRAVU, Nelu Princeps bonus în liber de caesaribus a lui Aurelius Victor 210-220 română
MELIAN, Diana China în viziunea lui Nicolae Milescu Spătarul 221-237 română
LEONTE, Constantin Taina sfîntului botez și importanța lui pentru primirea eterodocșilor în biserică 238-246 română
PRISACARIU, Elena Aspecte ale vieții religioase din Comănești (prima jumătate a secolului al XX-lea) 247-250 română
LEONTE, Constantin Cultivarea și edificarea sentimentelor religioase ale elevilor prin activități extracuriculare 251-253 română
MURARIU, Ioan Aspecte ale predării limbii franceze la școala normală de băieți "Ștefan cel Mare" în jurul anului 1940 254-257 română
CUCU, Cornelia Proiect de lecție 258-263 română
ZUGRAVU, Nelu Nomazi ai stepelor. Sarmații timpurii în spațiul nord-pontic (sec. Ii-I a Chr) - Bîrcă Vitalie 264-264 română
ZUGRAVU, Nelu Învățămînt laic și învățămînt creștin în i,periul roman în secolele I-III - Marțian Nicoleta 264-265 română
ZUGRAVU, Nelu Atlas-dicționar al Daciei romane - Bărbulescu M. 265-266 română
GHEORGHIU, Constantin Antichitățile vreștine din Dobrogea - Netzhammer R. 266-267 română
ARTIMON, Elena Iulian Antonescu - 75 de ani de la naștere 268-270 română
ISTINA, Lăcrămioara Prof. Dr. Ioan Mitrea la 70 de ani 271-277 română