Zargidava - Revistă de Istorie, IX, anul 2010

  • Anul publicației: 2010
  • Publicată de: Societatea de Științe Istorice din România-Filiala Bacău și Fundația Cultural-Științifică “Iulian Antonescu
  • Titlu publicație: Zargidava - Revistă de Istorie
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
MITREA, Ioan O venerabilă aniversare în arheologia românească: Profesorul Mircea Petrescu-Dîmbpvița la 95 de ani .7-10 română
PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea Cîteva privitoare la istoricul cercetărilor arheologice subacvatice .11-16 română
DIACONU, Vasile Despre posibilitatea existenței prototipurilor și a imitațiilor în industria litică. Discuții pe baza unor topoare de piatră din epoca bronzului 17-28 română
BARNEA, Alexandru Despre celți la Dunărea de Jos 29-36 română
MĂRGHITAN, Liviu Statistica tezaurelor de argint daco-gete descoperite în secolele XIX-XX 37-41 română
MITREA, Ioan Importanța cercetărilor în arheositurile din Valea Budureasca-Prahova pentru încadrarea cronologică și atribuirea etno-culturală a realităților arheologice de la Est de Carpați (sec. V.VII) 43-52 română
THEODORESCU, Răzvan Portretele brodate și interferențe stilistice în Moldova epocii lui Ieremia Movilă și a lui Vasile Lupu 53-66 română
IVĂNESCU, Dumitru Complotul polonez din 1859 împotriva lui Al.I. Cuza 67-72 română
ZUB, Alexandru Politici naționale la 1900 73-80 română
CIUCANU, Corneliu A.C. Cuza și mișcările studențești din anii 1922-1923. Constituirea și activitatea Ligii Apărării Național-Creștine (1923-1930) 81-101 română
AGRIGOROAIEI, Ion "Ce ne învață Eminescu" 103-110 română
BUZATU, Gheorghe 1940 - prăbușirea României Mari. Mîrturii privind condițiile și consecințele dezastrului 111-130 română
FICUȚĂ, Dumitru Date privind comunitatea evreiească din Buhuși 131-140 română
SIBIȘTEANU LIVIA, Liliana Pămîntul - element primprdial (II) Credințe, culte, ritualuri 141-150 română
LEONTE, Constantin Prezență creștinismului în Dacia română în viziunea lui Vasile Pârvan 151-154 română
PRISACARIU, Elena Evoluția vieții religioase în Comînești (a Ii-a jumătate a secolului XIX-lea, începutul secolului al XX-lea) 155-164 română
FLORESCU, Gheorghe Drepturile omului și libertățile religioase în România. O perspectivă americană (1981-1987) 165-184 română
BĂRBIERU, Marina-Mihaela The Christian Mission on the Romanian Teritory during the first Centuries of the Church (1600 years sience the falling asleep in the Lord of Saint Theotim I of Tomis 185-186 română
STAN, Gabriel Studii de istorie modernă - Russu V. 187-188 română
CIUCANU, Corneliu Idei politice romănești. Doctrine și teorii - Bădescu Ilie 188-195 română
CIUCANU, Corneliu Convergențe istorice și geopolitice. Omagiu profesorului Horia Dumitrescu - Cheptea Stela, Buzatu Gh. 195-199 română