Zargidava - Revistă de Istorie, IV, anul 2005

  • Anul publicației: 2005
  • Publicată de: Societatea de Științe Istorice din România-Filiala Bacău și Fundația Cultural-Științifică “Iulian Antonescu
  • Titlu publicație: Zargidava - Revistă de Istorie
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
ZUB, Alexandru Academia militans .5-12 română
MITREA, Ioan Academicianul Mircea Petrescu-Dîmbovița la 90 de ani 13-20 română
MITREA, Ioan Prof. univ. dr. doc. Vladimir Halanga la 85 de ni 21-24 română
MITREA, Ioan Ion Nestor (1905-1074) - creatpr de școală în arheologia românească 25-36 română
MITREA, Ioan Valori ale civilizației romane în lumea dacilor liberi din regiunile est-carpatice 37-50 română
MITREA, Ioan De la demitizarea lui Ștefan cel Mare la intoxicarea cititorilor 51-58 română
ȘERBAN, Constantin Instituția domniei din Moldova în perioada premergătoare instaurării epocii fanariote (1658-1711) 59-86 română
VASILIU, Mihai Liberalismul politic în România pînă la Marea Unire (IV) 87-112 română
POPESCU, Dan Traian Vuia și rezistența franceză în cel de-al doilea război mondial 113-122 română
CIUTĂ, Jean Spiritul istoriografic iorghist, 65 de ani de la moartea savantului 123-126 română
ARTIMON, Elena, COROI, Maria George Enescu în posteritate 127-130 română
SIBIȘTEANU LIVIA, Liliana Apa - element primordial. Reprezentări simbolice, credințe, culte, rituri și ritualuri 131-146 română
FARCAȘ, Simona Cîteva considerații privind zeul Jupiter Dolichenus 147-154 română
LEAHU, Gabriel O problemă controversată: cauzele implicării lui Otto von Bismarck în expansiunea colonialistă 155-164 română
CRUCEANU, Viorel Nepal: scurtă schiță de istorie contemporană 165-168 română
LEONTE, Constantin Familia, școala, biserica - factori educaționali 169-178 română
ALISTAR, Didi Considerații privind învățămîntul primar din orașul Bacău în perioada interbelică 179-192 română
MITREA, Ioan Considerațiuni privind valoarea tradiței și nevoia înnoirii în educația și dezvoltarea rurală 193-196 română
MURARIU, Mihai Aspecte ale predării limbii franceze la școala normală de fete "Domnița Elena" în jurul anului 1940 197-202 română
LEAHU, Adriana Toleranța la ora de istorie 203-212 română
MITREA, Ioan Pe urmele înaintașilor 217-220 română
INSURĂȚELU, Anca Asasinate ale secolului XX (Asia, lumea arabă, America latină) - Cruceanu V. 221-222 română
ISTINA, Lăcrămioara Date recente privind Istoria Civilizației Cucuteniene, Iași 223-224 română
MITREA, Ioan Arheologia mileniului I p. Chr. - Ploiești 225-230 română