Zargidava - Revistă de Istorie, III, anul 2004

  • Anul publicației: 2004
  • Publicată de: Societatea de Științe Istorice din România-Filiala Bacău și Fundația Cultural-Științifică “Iulian Antonescu
  • Titlu publicație: Zargidava - Revistă de Istorie
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
ARTIMON, Alexandru Orașul Bacău în timpul lui Ștefan cel Mare (1457-1504) .5-14 română
PITICAR, Gruie Ștefan cel Mare în literatura română 15-23 română
MITREA, Ioan Ștefan cel Mare în memoria băcăuanilor 24-56 română
MURARIU, Ioan Un contract inedit privitor la arendarea a șase moșii din fostul ținut Cernăuți pe perioada 1801-1806 57-63 română
BRĂTESCU, Liviu I.C. Brătianu și problema românească 64-71 română
VASILIU, Mihai Liberalismul politic în Romania pînă la Marea Unire (II) 72-86 română
LEONTE, Constantin Proteiereul Zheodor Zotta, slujitor al Bisericii Precista din Bacpu 87-89 română
SIBIȘTEANU LIVIA, Liliana Apa - element primordial și simbolurile ei în religii 90-100 română
FARCAȘ, Simona Cultul lui Mithras și răspîndirea sa în lumea greco-romană 101-113 română
MELIAN, Diana Lumea de curiozități a Chinei reflectată în presa pașoptistă 114-120 română
LEAHU, Gabriel Începururile politicii coloniale italiene. Ecouri diplomatice românești 121-130 română
CRUCEANU, Viorel Gandhi după Gandhi 131-143 română
COROI, Maria Mari cuceritori ai lumii (curs opțional - clasa a VII-a) 144-145 română
LICA, Mioara Locul educației religioase în pedagogie 146-148 română
MITREA, Ioan Exploatarea sării în perioada marilor migrații (sec, I-XIII e.n) în spațiul carpato-dunărean - Ciobanu Doina 149-152 română
MITREA, Ioan Obreja. Așezarea și cimitirul daco-roman, secolele II-IV. Dovezi ale continuității în Dacia - Protase D. 153-158 română
CRUCEANU, Viorel Ștefan cel Mare și Sfînt în memoria băcăuanilor - Mitrea I., Artimon A. 159-163 română
COROI, Maria Ștefan cel Mare și Sfînt - 500. Evocări băcăuane 164-165 română