Zargidava - Revistă de Istorie, II, anul 2003

  • Anul publicației: 2003
  • Publicată de: Societatea de Științe Istorice din România-Filiala Bacău și Fundația Cultural-Științifică “Iulian Antonescu
  • Titlu publicație: Zargidava - Revistă de Istorie
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
ZUB, Alexandru Pârvan: neliști escatologice (note de lectură) .5-12 română
MITREA, Ioan Perenitatea ideilor lui V. Pârvan privind istoria geto-dacilor și etnogeneza românilor 13-24 română
MURARIU, Ioan Organizarea administrativ-teritorială a ținuturilor Iași, Cîrligătura, Suceava și Cîmpulung-Suceava (sec. XVII-XIX) 25-36 română
VASILIU, Mihai Liberalismul politic în România pînă la Marea Unire (I) 37-48 română
BRĂTESCU, Liviu Politica militară a guvernelor liberale (1867-1868, 1876-1888) 49-56 română
CIUTĂ, Jean Gheorghe I. Brătianu. Fișă biografico-politică - 50 de ani de lsa moarte 57-60 română
PAVEL, Eduard Problema națională în viziunea partidelor istorice: Partidul Național-Liberal și Partidul Național-Țărănesc 61-66 română
AGRIGOROAIEI, Ion Măsuri referitoare la modernizarea structurilor și organismelor economice din România 1933-1940 67-78 română
LUCACI, Andrei Grigore Gafencu și formula de securitate intitulată "blocul neutrilor" 79-90 română
BUZATU, Gheorghe Comunisștii de la București la "judecata" Moscovei (1953) 91-100 română
SIBIȘTEANU LIVIA, Liliana Simboluri sacre ale corpului uman 101-114 română
LEAHU, Adriana Preliminariile conferinței coloniale de la Berlin (15 noiembrie 1884-26 februarie 1885) Efemera antantă franco-germană 115-120 română
LEAHU, Gabriel Un moment al confruntărilor coloniale pentru Sudanul Nilotic: tratatul anglo-congolez din 12 mai 1894. Ecouri diplomatice românești 121-148 română
CRUCEANU, Viorel Politici coloniale în Africa Neagră 149-156 română
LEONTE, Constantin 420 de ani de la tipărirea a paliei de la Orăștie 157-162 română
HEISU, Petru Dimensiunea religioasă a educației 163-166 română
CRUCEANU, Viorel În templul lui Ianus, Studii și gînguri despre trecut și viitor - Mureșanu Camil 170-172 română
ARTIMON, Elena Învățătorii - luminatori ai satelor (1848-1918) - Adăniloaie N. 173-175 română