Zargidava - Revistă de Istorie, I, anul 2002

  • Anul publicației: 2002
  • Publicată de: Societatea de Științe Istorice din România-Filiala Bacău și Fundația Cultural-Științifică “Iulian Antonescu
  • Titlu publicație: Zargidava - Revistă de Istorie
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
MITREA, Ioan Zargidava - Revistă de Istorie - Argument .5-6 română
URSACHI, Vasile Zargidava - Centrul politic al regilor daci .7-16 română
MITREA, Ioan Romanitate și creștinism în secolele V-VI în lumea satelor din spațiul carpato-nistrean 17-44 română
SIBIȘTEANU LIVIA, Liliana Elemente păgîne în ritualuri creștine din spațiul românesc 45-50 română
MURARIU, Ioan Organizarea administrativ-teritorială a ținuturilor Covurlui și Tecuci în sec. XVIII-XIX 51-58 română
ISTINA MARIUS, Alexandru Episcopul Melchisedec Ștefănescu - medalion - 59-68 română
BERCEANU, Maria Cîteva considerații despre A.D. Xenopol ca filolog al istoriei 69-72 română
CRUCEANU, Viorel Un punct de vedere asupra conferinței coloniale de la Berlin 73-76 română
VASILIU, Mihai Ideologia lui Ion I.C. Brătianu 77-98 română
PAVEL, Eduard Brătienii și problema minorităților 99-104 română
NICULESCU, Gustav Elemente ale doctrinelor partidelor politice de extremă dreaptă din România interbelică 105-110 română
LUCACI, Andrei Grigore Gafencu - ministru de externe al României 111-126 română
CHIRIEȘ, Corneliu Județul Bacău - altar de jertfă și eroism 127-136 română
ACHIVEI, Romeo Gînduri despre religie în școală 137-140 română
NICULESCU, Gustav Curriculum opțional pentru clasa a VI-a 141-142 română
BERCEANU, Maria Proiectarea unei programe de opțional 143-146 română
PĂDURARU, Constantin Informații privind învățămîntului băcăuan în documente de arhivă (sec. XIX-XX) 147-150 română
ISTINA, Lăcrămioara Așezări neolitice pe Valea Mureșului (II) Noi cercetări arheologice la Turdaș- "Luncă" - Luca S.A. 151-154 română
MITREA, Ioan Alogeni în spațiul getic (sec. III î.e.n. - II-e.n) Credințe și culte religioase - Sibișteanu Livia Liliana 155-156 română
OLTEANU, Ștefan Comunități sătești la est de Carpați în epoca migrațiilor. Așezarea de la Davideni din secolele V-VIII - Mitrea Ioan 157-158 română
CRUCEANU, Viorel Africa în corespondența diplomatică românească (1881-1905) - Leahu Gabriel 159-160 română
CIUTĂ, Jean Principatele Române în raporturile politice internaționale (1792-1821) - Boicu Leonid 161-162 română
CRUCEANU, Viorel Profesorul Ioan Mitrea la a 65-a aniversare 165-182 română
LEOVEANU, Relu Profesorul Ioan Murariu la a 65-a aniversare 183-190 română