Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
DĂRĂBAN, Valentin Problema limbii naționale în ideologia pașoptistă din Transilvania .11-35 română
SOFONEA, Liviu, SOFONEA, Victor Factorul "tehnica" în dinamica societății din spașiul carpato-ponto-danubian în perioada 1921-1848. Exmple relevante. Aspecte istorice și epistemologice 37-55 română
FIRCZAK, Constanța, FIRCZAK, Gheorghe Considerații privind reflectarea obiectivelor revoluției de la 1848-1849 în satul transilvănean 57-60 română
MOROTI, Elisabeta Revoluția de la 1848 în Sălajul istoric 61-116 română
VINȚELER, Onufrie Anul 1848 la confluența a trei comitate din Transilvania 117-126 română
CIOCIAN, Ioan Vicariatul Silvaniei între anii 1848-1850 127-134 română
CHECIU, Stela-Mariana, OPRESCU, Cristina Preoți români în revoluția din Transilvania de la 1848 135-159 română
VLAD, Valer Aspecte privind revoluția de la 1948-1849 în satele comunei Băbeni, jud. Sălaj 161-165 română
LAZĂR, Ioachim Ioan Buteanu - apărător al Tarandului în revoluția de la la 1848 167-177 română
PALAMARIU, Olimpia Un cronicar hunedorean despre evenimentele din 1848-1849. Preotul Nistor Socaciu din Biscaria - Simeria 179-185 română
STRĂUȚIU, Eugen Acțiuni ale armatei revoluționare maghiare în zona Sibiului (ianuarie-august 1849) 187-196 română
STATE, Radu Rolul familiei Crețulescu în revoluția de la 1848 din Țara Românească 197-201 română
GAIȚĂ, Alexandru 1848 - Oameni, fapte și idei la Buzău și Rîmnicu Sărat 203-212 română
JOSAN, Mihai Despre Andrei Șaguna și anul 1866 la romani. Informații inedite 213-225 română
RACOVIȚAN, Mihai Avram Iancu - simbol tutelar al românilor 227-231 română
STAN, Constantin Aniversarea semicentenarului revoluției române de la 1848 în Romania liberă (1898) 233-241 română
TEODORESCU, Elisabeta, TEODORESCU, Virgiliu Simboluri de for public ale cinstirii unui precursor al Revuluției de la 1848: istoricul și omul de cultură Gheorghe Șincai 243-250 română
TEODORESCU, Virgiliu Simboluri de for public dedicate cinstirii lui Simion Bărnuțiu 251-255 română
TEODORESCU, Virgiliu Simboluri de for public ale cinstirii lui Avram Iancu 257-265 română
CHECIU STELA, Mariana, OPRESCU, Cristina Revoluția și revoluționarii de la 1848 în filatelia românească 267-275 română
BICHICEAN, Gheorghe Noi date despre activitatea lui Alecsandru Papiu Ilarian ca profesor la Iași 277-280 română
MORAR, Marcel Principiul autodeterminării naționale reflectat în discursul bărnauțean 281-284 română
BILȚIU, Pamfil Simion Bărnuțiu și preocupările sale umanistice 297-299 română
BURLACU, Emil Simion Bărnuțiu și concepția sa despre limba națională 301-305 română
BURLACU, Ioana Concepția pedagogică a lui Simion Bărnuțiu 307-311 română
DINU, Cristina Un discurs al lui Simion Bărnuțiu prilejuit de inaugurarea Universității din Iași (1860) 313-315 română
MUSCA, Ioan Fonduri documentare ieșene despre activitatea lui Simion Bărnuțiu 317-356 română
BIȚU, Voichița Memoria documentelor bibliotecii Astra: Simion Bărnuțiu 357-360 română
VASILIU, Gabriel Considerații pe marginea "Notesului de însemnăro" al lui Simeon Bărnuțiu 371-375 română
POPA, Mircea Simion Bărnuțiu - epistolierul cortespondența cu G. Barițiu 377-387 română
TĂTAR, Octavian "Națiune" și "naționalitate" în concepția lui Simion Bărnuțiu 385-295 română
RADU, Măriuca Corespondență Simion Bărnuțiu - în arhiva Mureșenilor din Brașov 389-395 română
NEAMȚU, Gelu A fost sau nu Simion Bărnuțiu francmason la 1848 ? 397-411 română
MARINESCU NOUR, Arcadiu Dramaturgie românească - Simion Bărnuțiu 413-417 română
PĂDUREANU, Corneliu, ȘORA, Gheorghe Vasile Goldiș despre Simion Bărnuțiu 419-424 română
POP, Dănuț Societatea culturală "Sălăgeana" din Cluj și bustul lui Simion Bărnuțiu 425-432 română
OROS, Ioan Dr. Valentin Dărăban - un exeget al operei lui Simion Bărnuțiu 433-443 română
BOTEZAN, Ioana, BOTEZAN, Liviu Corespondența lui Ioan Maniu cu Ioan Micu Moldovan 445-560 română
CHECIU, Stela-Mariana, OPRESCU, Cristina Amintirea războiului pentru întregirea neamului în capitala țării 561-578 română
ȘORA, Gheorghe Vasile Goldiș - epistolierul neobosit al Marii Uniri din Decembrie 1918 579-597 română
FISANOV, Vladimir, HACMAN, Serghei Bucovina la intersecția intereselor naționale și geopolitice la sfîrșitul primului război mondial 599-618 română
HOSSU, Valer Alpinii români din Italia pe fronturile reîntregirii 619-622 română
NEAMȚU, Gelu Geneza notei lui Robert Lansing din 5 noiembrie 1918 privind aspirațiile de unitate ale României 623-628 română
BIȚU, Viorica Memoria bibliotecii Astra: Documente ale Unirii 629-637 română
PANĂ, Virgil Considerații privind articolul III al Rezoluției de la Alba Iulia și interpretarea sa de către monoritățile naționale din România 639-650 română
OROS, Ioan Schimbări de mentalitate în psihologia soldatului român din Transilvania de după Unire în lumina unei corespondențe de familie (1921-1923) 651-660 română
VASILIU, Gabriel Probleme economice oglindite de presa sălăjeană în perioada 1920-1940 661-663 română
BURLACU, Ioana Unirea Ardealului" o evocare de Iuliu Maniu, difuzat de radio București, la 24 ianuarie 1934 665-668 română
MARINESCU NOUR, Arcadiu Dramaturgie românească - Personaje simbol în Marea Unire 669-674 română
STAN, Constantin Iuliu Maniu și ultimatumul sovietic din iunie 1940 675-683 română