Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
ANDEA, Avram Obligațiile militare ale cnezilor din Banat și rivalitatea Ungariei cu Bulgaria și imperiul otoman în secolele XIV-XV .5-15 română
ȚEICU, Dumitru Observații privind geografia istorică a Vpii Bistrei la începutul secolului al XV-lea 17-25 română
BOLDEA, Ligia Înnobilare și confesiune în lumea feudală românească din Banat (sec. XIV-XVI) 27-44 română
FENEȘAN, Costin Două scrisori românești ale autorităților otomane din Orșova către comisarul imperial Ignaz Kempf von Angret (1754) 45-55 română
GRAF, Rudolf Daten uber den Siebenburgischen und Banatischen Birgbau bis Borns Zeitten 57-70 germană
GRIGOR, Ana Dispuze confesionale în regiunea Aradului în prima jumătate a secolului al XIX-lea 71-78 română
ALBERT, Carmen Contribuții la istoria învățămîntului românesc din Banat: Un curs de metodică de acum un veac și jumătate 79-96 română
BOCȘAN, Nicolae Ideea de națiune la românii din Austro-Ungaria 97-114 română
DOBRESCU, Victor Profesorul Vasile Goldiș (1982-1934) 115-125 română
SIGMIREAN, Cornel Români la Universitatea din Budapesta (1900-1919) Doctori în științe 127-167 română
SOROȘTINEAN, Valeria Augustin Bunea - Un canonic din Blaj la Roma și Viena 169-179 română
MÎNDRUȚ, Stelian Date privind doctoratul lingvistului Iosif Popovici la Universitatea din Viena (1910) 181-195 română
BODA, Ionel Fonduri, fundațiuni și stipendiști din mediul greco-catolic bănățean, districtele cărășene, Oravișa, Vărădia și Bocșa 197-202 română
ALBERT, Carmen, LEU, Valeriu Banatul în memorialistică "măruntă" (1914-1910) 203-353 română
GHIȘA, Alexandru Convorbiri romano-ungare la sfărșitul primului război mondial - tratativele de la Arad între Consiliul Național Român și Consiliul Național Ungar, 13-14 noiembrie 1918 355-372 română
SCRECIU, Viorel Documente americane privind situația Banatului în prima jumătate a anului 1919 373-382 română
RÎMNEANȚU, Vasile Ocupația militară sîrbească în județul Timiș-Torontal (1918-1919) 383-395 română
CRĂCIUN, Cornel Cultură și societate în Orșova deceniului trei 397-418 română
RÎMNEANȚU, Vasile Activitatea organizațiilor de stînga ale bminorităților naționale din județul Timiș-Torontal (1944-1946) 419-428 română
POPA, Ion Manifestări protestatare ale electoratului din județul Caraș în campania de alegeri parlamentare din 1946 429-433 română
CĂLIN, Petru Valori ale tiparului european de limbă germană existente în colecțiile din județul Caraș-Severin 435-546 română