Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 40 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1998 Cumidava, XXII CERNEA, Elena Cetatea Râșnov. Probleme de biodeteriorare Restaurare - conservare 415-434 Română
1998 Cumidava, XXII IACOBEANU, George Restaurarea unui vas de ceramică smălțuită aflat in colecția Muzeului Județean de Istorie Brașov Restaurare - conservare 435-438 Română
1998 Cumidava, XXII STAICU, Mary-Claudia Restaurarea unei armuri din sec. XVI-XVII, aflată in colecția Muzeului de Istorie a Moldovei din lași Restaurare - conservare 449-452 Română
2002 Cumidava, XXV ARDEU, Adriana, BĂLOS, Angelica Cercetări arheologice la Măgura Uroiului (Jud. Hunedoara) 67-81 Română
2002 Cumidava, XXV MUNTEANU BEȘLIU, Petre Spitalul din Sibiu in secolul al XlII-lea 97-103 Română
2002 Cumidava, XXV COȘULEȚ, Stelian D Săpături arheologice de salvare in Brașov: strada Mihail Sadoveanu nr.4 104-113 Română
2002 Cumidava, XXV BAUMAN, Ionel Săpăturile arheologice de la Bran - Vamă și valorificarea lor din punct de vedere muzeistic 114-128 Română
2002 Cumidava, XXV NEGULICI, Dorina Date noi privind organizarea meșteșugărească în Țara Bârsei și la Rupea 273-311 Română
2002 Cumidava, XXV HAȘDEU, Titus N De la anonimii transilvăneni la Hans Mattis-Teutsch. Secolele XVII-XX 355-369 Română
2002 Cumidava, XXV CHIRU, Gabriela Complexul de industrie casnică textilă 473-477 Română
2002 Cumidava, XXV CERNEA, Elena Probleme de biodeteriorarea monumentelordin județul Brașov - cauze și efecte - 478-497 Română
2002 Cumidava, XXV STAICU, Mary-Claudia Salvarea unei piese ceramice din patrimoniul Muzeului Județean de Istorie Brașov: urnă funerară (sec. V-IV î.Hr.) 498-504 Română
2003 Cumidava, XXVI BĂLOS, Angelica, COSTEA, Florea, SCURTU, Lucica "0 marcă de olar" (?) descoperită în fortificația dacică de la Racoș - Piatra Detunată, Jud. Brașov. 11-22 Română
2003 Cumidava, XXVI RADU, Măriuca Mărturii istorica-documentare privind mișcarea națională a românilor brașoveni reflectate În expoziția permanentă a Muzeului Județean de Istorie Brașov. 141-159 Română
2003 Cumidava, XXVI BAUMAN, Ana Maria Documente despre castelul Bran din timpul reginei Maria (1920- 1938). 216-230 Română
2003 Cumidava, XXVI ZAMFIR, Anca Maria Mihai Viteazul in pictura românească. De la model la clișeu. 254-302 Română
2003 Cumidava, XXVI ANDRON, Ioan-George Tehnici de construcție tradiționale in satul Lisa din Țara Făgărașului - construcții din lemn. 307-319 Română
2003 Cumidava, XXVI ANDRON, Ioan-George Metode și tehnici de cultivare a plantelor la Săcele, in prima jumătate a secolului XX. 320-348 Română
2003 Cumidava, XXVI STAICU, Mary-Claudia Restaurarea a trei vase Schneckenberg din colecția Muzeului Județean de Istorie Brașov. 356-361 Română
2003 Cumidava, XXVI IACOBEANU, George Probleme apărute la restaurarea unui vas de provizii dacic. 362-368 Română
2003 Cumidava, XXVI DRĂGHICI, Ligia Din nou la lumină - 36 de documente manuscris descoperite la Brașov. 369-383 Română
2003 Cumidava, XXVI SÂRGHIE, Valerica Cazania lui Varlaam - scurt istoric și sugestii de restaurare. 384-400 Română
2005 Cumidava, XVIII COSTEA, Florea Bisericile rupestre din complexul monahal de la Șinca Veche (jud. Brașov) 47-91 Română
2005 Cumidava, XVIII FLEȘERU, Anca Mobilierul saloanelor de vizită ale baronului Samuel von Brukenthal 107-115 Română
2005 Cumidava, XVIII NEGULICI, Dorina Câteva considerații privind activitatea monetăriei de la Făgăraș (sec. XVII-XVIII) 168-179 Română
2005 Cumidava, XVIII POPICA, Radu Artă și status, portretele patriciatului săsesc din colecția Muzeului de Artă Brașov 201-211 Română
2005 Cumidava, XVIII CERNEA, Elena Bastionul Țesătorilor - probleme de biodegradare 212-220 Română
2005 Cumidava, XVIII DRĂGHICI, Ligia Evenimente ale vieții cotidiene în secolul al XVIII-lea ilustrate în stampe, fotografii și foi volante. Tehnici de restaurare 224-229 Română
2005 Cumidava, XVIII GHEORGHE, Simona Violeta Restaurarea unei mese decorative 230-233 Română
2005 Cumidava, XVIII IACOBEANU, George Vasul borcan, emblemă a vieții cotidiene În lumea geto-dacică (integrarea formei: studiu asupra registrului cromatic) 234-238 Română
2005 Cumidava, XVIII MOȚEI, Mary Claudia Obiecte de uz casnic din colecția Muzeului Județean de Istorie Brașov - restaurare și conservare 239-246 Română
2007 Cumidava, XXIX FRÂNCULEASA, Alin Descoperiri arheologice din epoca neo-eneolitică la Târgșoru Vechi (Jud.Prahova) 11-27 Română
2007 Cumidava, XXIX COSTEA, Florea, CRIȘAN, Viorica Daci și celți În S.E. Transilvaniei 51-75 Română
2007 Cumidava, XXIX MOȚEI, Florin Depozitul de arme medievale de la Codlea (jud. Brașov) 95-101 Română
2007 Cumidava, XXIX SÂRGHIE, Valerica Observații privind întregirea și restaurarea unui volum de carte veche românească 285-293 Română
2007 Cumidava, XXIX CRĂCIUN, Dinu Turnul Negru în circuitul muzeal al Brașovului 299-306 Română
2007 Cumidava, XXX COSTEA, Florea Așezarea Petrești de la Hălmeag, comuna Șercaia, jud. Brașov 11-19 Română
2007 Cumidava, XXX SÂRGHIE, Valerica "Dumnezeeștile și Sfintele liturgii". Probleme de restaurare 124-130 Română
2011 Cumidava, XXXI Drd. BUZEA, Dan, DEAK, Andrea The catalogue of the brine wells and archaeological discoveries found on the Homoroade Valley 49-80 Engleză
2011 Cumidava, XXXI BĂLOS, Angelica, COSTEA, Florea, SAVU, Lucica Decorative Motives or Religious Symbols? Attempts to Interpret the Decorations on Dacian Pottery (Part 2) 94-115 Engleză