Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 31 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1981 Acta Musei Porolissensis, V IGNAT, Doina Așezarea aparțînând culturii Baden de la Fegernic (jud. Bihor) Istorie Veche şi Arheologie 121- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V PETICĂ, Mihai Descoperiri Wietenberg la Voivodeni (jud. Mureș) Istorie Veche şi Arheologie 131- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V MOȚU, Iancu Descoperiri arheologice în Aiton (jud. Cluj) Istorie Veche şi Arheologie 293- română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II LEAHU, Valeriu Considerații cu privire la faza a doua a culturii Tei, în lumina noilor săpături arheologice de la Băneasa Studii 3-16 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII TURCU, Mioara Ceramica geto-dacă din colecțiile Muzeului de Istorie a municipiului București Materiale de muzeografie 163-178 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX ANTONESCU, Rodica, MUNTEANU, Rodica Procedee mai vechi utilizate în resataurarea ceramicii arheologice Studii şi articole 116-121 română
1996 Cumidava, XX COSTEA, Florea, DRAGOTĂ, Gheorghe, FRĂTEAN, Ioan Sondajul de salvare la Beclean, jud. Brașov (1987) 5-16 Română
1996 Cumidava, XX SZEKELY, Zoltan O descoperire dacică în Pasul Oituz 65-69 Română
1996 Cumidava, XX DRAGOTĂ, Gheorghe Marele centru cerarnic roman de la Micăsasa (îndeletniciri, artă, credințe) 337-338 Română
1998 Cumidava, XXII COSTEA, Florea Așezarea dacică de la Șinca Veche, județul Brașov Istorie Veche şi Arheologie 7-22 Română
2002 Cumidava, XXV SZEKELY, Zsolt Contribuții la dezvoltarea culturii Boian in sud-estul Transilvaniei în lumina noilor cercetări arheologice efectuate la Turia și Brăduț (Jud. Covasna) 3-14 Română
2002 Cumidava, XXV URSACHI, V O nouă descoperire legată de gropile de cult geto-dacice 21-25 Română
2002 Cumidava, XXV ARDEU, Adriana, BĂLOS, Angelica Cercetări arheologice la Măgura Uroiului (Jud. Hunedoara) 67-81 Română
2002 Cumidava, XXV STAICU, Mary-Claudia Salvarea unei piese ceramice din patrimoniul Muzeului Județean de Istorie Brașov: urnă funerară (sec. V-IV î.Hr.) 498-504 Română
2003 Cumidava, XXVI BĂLOS, Angelica, COSTEA, Florea, SCURTU, Lucica "0 marcă de olar" (?) descoperită în fortificația dacică de la Racoș - Piatra Detunată, Jud. Brașov. 11-22 Română
2003 Cumidava, XXVI STAICU, Mary-Claudia Restaurarea a trei vase Schneckenberg din colecția Muzeului Județean de Istorie Brașov. 356-361 Română
2003 Cumidava, XXVI IACOBEANU, George Probleme apărute la restaurarea unui vas de provizii dacic. 362-368 Română
2005 Cumidava, XVIII BĂRBULESCU, Țuțu Imitații geto-dacice după vase antice grecești - restaurare, conservare 221-223 Română
2005 Cumidava, XVIII GHEORGHE, Simona Violeta Restaurarea unei mese decorative 230-233 Română
2005 Cumidava, XVIII IACOBEANU, George Vasul borcan, emblemă a vieții cotidiene În lumea geto-dacică (integrarea formei: studiu asupra registrului cromatic) 234-238 Română
2007 Cumidava, XXIX FĂRTĂIȘ, Dan, NICULICĂ, Bogdan Date inedite referitoare la ceramica din necropola tumulară de tip Costișa-Komarov, secolele XVIII-XV a. Chr., de la Adâncata, jud. Suceava 46-50 Română
2007 Cumidava, XXIX COSTEA, Florea Un "motiv decorativ" neîntâlnit până în prezent pe ceramica dacică 77-81 Română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III TROHANI, George Contribuții la studiul importului ceramicii romane în așezările geto-dace din Cîmpia Română I. Istorie veche şi arheologie 117-124 română
2003 Litua - Studii și Cercetări, IX CALOTOIU, Gheorghe Cercetări arheologice din bronzul timpuriu în necropola tumulară de la Vîrtoapele - Vîrtopu - Ciuperceni, județul Gorj I. Arheologie 5-25 română
2004 Litua - Studii și Cercetări, X CALOTOIU, Gheorghe Cercetările arheologice de epoca bronzului timpuriu din necropola tumulară de la Vîrtoapele -Vîrtopu-Ciuperceni, județul Gorj (II) I. Arheologie 5-18 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI CALOTOIU, Gheorghe Cercetările arheologice din necropola de la Vîrtoapele -Vîrtopu-Ciuperceni din perioada bronzului timpuriu (III) I. Istorie veche 7-14 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI CALOTOIU, Gheorghe, MĂRGINEANU, Mădălina Cercetările arheologice de epoca bronzului de la Ceplea - Plopșoru I. Istorie veche 15-24 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI CALOTOIU, Gheorghe Inventarul funerar și cronologia necropolei de la Telești-Drăgoiești, Gorj I. Istorie veche 25-46 română
2011 Litua - Studii și Cercetări, XIII HORTOPAN, Dumitru Recipiente de tip mortaria descoperite în Dacia meridională în secolele II-III p. CHr. I. Arheologie 63-67 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV CALATOIU, Gheorghe Cercetări arheologice recente specifice culturii Glina în bazinul mijlociu al Jiului I. Arheologie 17-46 română
2016 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, II, subtitlu: Anul II, nr. 2 (2016) GAVRILĂ, Elena, IGNAT, Theodor, VINTILĂ, Camelia-Mirela Date preliminare privind materiale arheologice din perioada de tranziție de la eneolitic la epoca bronzului descoperite la Dămăroaia, campania 2013 / Preliminary data on the archaeological materials from the transition period from Eneolithic to Bronze Age discovered at Dămăroaia in 2013 36-70 română (şi un rezumat în engleză)