Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 23 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II BOROȘ, Florian, LEAHU, Valeriu Revista Muzeelor nr. 1, 1964 Comunicări - Note - Recenzii 267-269 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III DAICHE, Petre Lupta clasei muncitoare bucureștene oglindită în sălile Muzeului de Istorie a orașului București Articole de muzeografie 159-169 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V Cronica 262-363 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V COJOCĂRESCU, Maria Date referitoare la biografia lui Carol Valstein - primul muzeograf al Bucureștilor Comunicări - Note 284-293 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII MACRII, Rodica Studia nad mlodocianym widzem muzealnym Comunicări şi note 299-300 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII VELESCU, Oliver Manifestări muzeale organizate de Muzeul de Artă a Municipiului București 1994-1996 Cronica 335-348 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV ZECK, Adriana Muzeul în forma sa specifică de expresie: Expoziția - discurs teoretic Din colecţiile Muzeului Municipiului Bucureşti 261-263 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV BORONEANȚ, Vasile, COLEA, Constanța La nécessité d'intégrer les collections du Musée du Municipal de Bucarest dans le circuit mondial des valeurs Din colecţiile Muzeului Municipiului Bucureşti 264-269 franceză
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV ANTONESCU, Rodica Transformarea obiectului în exponat RESTAURARE, CONSERVARE 331-332 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII MANGALEA, Dana Muzeul mileniului 3 între salvarea identității și deschiderea spre lume Muzeologie, restaurare 527-537 română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 ȘTEFĂNESCU, Radu Sigilii din colecția Muzeului Județean Brașov Colecţii 457-477 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 Cronica activității de cercetare și valorificare a patrimoniului cultural muzeal al secției de istorie pe anul 1978 Cronici 505-509 Română
1998 Cumidava, XXII RADU, Măriuca, SÂRGHIE, Valerica O nouă perspectivă privind cercetarea și restaurarea unor bunuri culturale cu valoare deosebită Restaurare - conservare 405-414 Română
2002 Cumidava, XXV MESEA, Iulia Etape ale formării colecției de pictură transilvăneană a Muzeului Brukenthal 321-337 Română
2002 Cumidava, XXV HAȘDEU, Titus N De la anonimii transilvăneni la Hans Mattis-Teutsch. Secolele XVII-XX 355-369 Română
2003 Cumidava, XXVI CERNEA, Elena Problematica organizării și funcționării secției de conservare-restaurare a Muzeului Județean de Istorie Brașov in raport cu starea de conservare a colecțiilor. 349-355 Română
2005 Cumidava, XVIII VLAD, Ioan Ioan Hășfălean, muzeograf și istoric și contribuția sa la istoriografia Ioan Șenchea 162-167 Română
2005 Cumidava, XVIII DRĂGHICI, Ligia Evenimente ale vieții cotidiene în secolul al XVIII-lea ilustrate în stampe, fotografii și foi volante. Tehnici de restaurare 224-229 Română
2007 Cumidava, XXIX CIUCĂ, Răzvan, LALU, Nicolae, STRÂMBEANU, Aurel Pluguri din Țara Bârsei în patrimoniul Muzeului Național al Agriculturii 251-268 Română
2007 Cumidava, XXIX CRĂCIUN, Dinu Turnul Negru în circuitul muzeal al Brașovului 299-306 Română
2011 Litua - Studii și Cercetări, XIII CATANĂ, Ion Colecția de clișee pe sticlă Ion Popescu Voitești IV. Conservare 263-272 română
2011 Litua - Studii și Cercetări, XIII BANTEA, Felicia Vila "Elena Luna" - Ion Popescu Voitești Comuna Bălănești, județul Gorj V. Geologie 275-277 română
2011 Litua - Studii și Cercetări, XIII BANTEA, Felicia Gazella de 3 milioane de ani V. Geologie 279-284 română