Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 25 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I CERNOVODEANU, Paul, CRISTACHE-PANAIT, Ioana Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din București", ed. Academiei RPR (București, 1961, 363 p.) RECENZII 404-408 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV CRONȚ, Gheorghe Începuturile Academiei Domnești din București Studii şi materiale de istorie 15-24 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V IONAȘCU, Ion Academia Domnească de la Sf. Sava în perioada 1716-1775 Studii 25-37 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI PANAIT, Panait, ROSETTI, Dinu Cercetările istorice și arheologice privind ctitoria brâncovenească de la Sf. Gheorghe Nou Cercetări arheologice 97-118 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI GEORGESCU, Florian Crearea Sfatului Orășenesc al Poliției Bucureștilor Studii de Istorie 139-148 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII PANAIT, Panait Rolul Bucureștilor în stimularea relațiilor dintre Țările Române în epoca feudală Studii de Istorie 41-53 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII CERNOVODEANU, Dan Contribuțiuni la studiul stemei municipiului București în secolele XIX-XX Studii 159-177 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII COJOCĂRESCU, Maria Contribuții la studiul circulației leului ca monedă de calcul în secolele XVIII-XIX Comunicări şi note 253-259 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X PLEȘIA, Ștefan Doi mari diplomați: Șerban Cantacuzino și Constantin Brâncoveanu Note şi contribuţii documentare 155-163 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI PANAIT, Panait Orașul București în timpul domniei lui Constantin Vodă Brâncoveanu Studii şi articole 46-67 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI VELESCU, Oliver Luminile Brâncoveanului. Rolul gândirii novatoare în epoca brâncovenească Studii şi articole 68-77 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI POTRA, George Pavajul vechilor ulițe bucureștene Arhitectură şi urbanistică 139-147 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII JITĂREANU, Benonia Cancelaria domnească în vremea lui Șerban Cantacuzino voievod Studii şi Comunicări 52-56 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII ENE, Camelia, IONIȚĂ, Ionel Monumentele de la "kilometrul zero" Patrimoniu bucureştean 176-182 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV MUCENIC, Cezara Istoria arhitectural urbanistică a unei străzi Strada Doamnei Patrimoniu bucureştean 73-88 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV IONIȚĂ, Ionel Palatul Casei de Economii și Consemnațiuni Studii şi articole 79-92 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVI PANAIT, Panait Național și european în spiritualității Curții Domnești a lui Constantin Basarab Brâncoveană Studii şi articole 138-144 română
2004 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVIII TODIREANU ANCA, Beatrice Un ivirean la București - Mitropolitul Antim - Personalităţi bucureştene 351-360 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX ZĂNESCU, Ionel Justiția în Bucureștii de odinioară Studii şi articole 187-195 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI RAFAILĂ, Grina-Mihaela Actele domniei lui Constantin Brîncoveanu aflate în colecția de "documente" a Muzeului Municipiului București Muzee, colecţii 351-356 română
2009 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIII PELIGRAD NAZEN, Ștefania Reprezentarea Fecioarei Maria cu Pruncul pe sigiliile orașului București - conturarea arhetipului - Studii şi articole 55-68 română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 NISTOR, Minerva Brîncoveanu și Brașovul Istorie Medie 95-171 Română
2007 Cumidava, XXIX ANDRON, Ioan-George Frământări și controverse în sânul bisericii și comunității românești din Brașov in secolul al XVIII-lea 166-197 Română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV MARINOIU, Vasile Cornea Brăiloiu și alți colaboratori gorjeni ai domnitorului Constantin Brîncoveanu I. Istorie 44-55 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V ISAC, Eva Cărți vechi românești din epoca Brîncovenească în patrimoniul județului Gorj V. Documentar 235-240 română