Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 36 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1969 Acta Musei Napocensis, VI HARȚUCHE, Nicolae Cercetări arheologice la Brad (jud. Hunedoara) 439- română
1997 Angvstia, 2 DAVID, Doina Bradul și simbolistica sa în arta populară românească 399- română
2010 Angvstia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală URSACHI, Vasile Cetatea dacică de la Brad în contextul culturii materiale și spirituale ale dacilor excarpatici 299-317 română
1989 Carpica, XX BOTEZATU, Dan, MIU, Georgeta Studiul scheletelor din mormintele de la Brad, aparținând perioadei dacice 297-304 română
1991 Carpica, XXII BURLACU, Gheorghe Ion Măzăreanu, Satul Brad, baștină și moșie a Isăceștilor și Ioneștilor 117-156 română
1992 Carpica, XXIII-2 URSACHI, Vasile Depozitul de obiecte de podoabă eneolitice de la Brad, comuna Negri, județul Bacău 51-103 română
1997 Carpica, XXVI-1, seria arheologie URSACHI, Vasile Contribuția cercetărilor arheologice din cetatea și așezarea geto-dacică de la Brad, la cunoașterea culturii geților est carpatici 43-49 română
1997 Carpica, XXVI-2, seria istorie și civilizație CĂPITANU, Viorel Zirgidava. Cetatea dacică de la Brad - Ursachi Vasile 181-184 română
2004 Carpica, XXXIII DAVID, Daniel Dava de la Brad. O nouă propunere de prezentare a stațiunii 117-133 română
1996 Cumidava, XX COSTEA, Florea Vasile Ursachi, Zargidava, Cetatea dacică de la Brad RECENZII 339-340 Română
2002 Cumidava, XXV URSACHI, V O nouă descoperire legată de gropile de cult geto-dacice 21-25 Română
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 RUSU, Adriana Cercetări în necropola Muncelu - Brad 219-224
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 RUSU, Adriana Necropola romană de la Muncelu Brad, jud. Hunedoara 291-294
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 URSACHI, Vasile Sanctuarul din cetatea dacică de la Brad, comuna Negri, județul Bacău 93- română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 URSACHI, Vasile Rituri și litualuri de înmormîntare la populația dacică din cetatea de la Brad, com. Negri, jud. Bacău 105- română
1987 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, seria 1983-1985 URSACHI, Vasile Ceramica dacică pictată din cetatea de la Brad, comuna Negri, județul Bacău 43- română
1996 Oltenia - Studii și Comunicări, VII, seria etnografie FIFOR, Mihai Forme de ritualizare și ceremonialul funerar, bradul 126- română
1970 Sargetia, VII ANDRIȚOIU, Maria, CERGHEDEAN, Mihai Din acțiunile minerilor din zona Bradului și Valea Jiului pentru ieșirea revoluționară din criză (1929-1933) 181- română
1970 Sargetia, VII NUȚU, Agnișa, PETRESCU, Iustinian Alte tipuri de lemne din Miocenul superior de la Prăvăleni - Brad 253-258 română
1971 Sargetia, VIII CREȚU, Maria Aspecte ale particitării muncitorilor de la minele de aur aparținîănd Societății "Mica" din Brad la greva generală din octombrie 1920 155- română
1973 Sargetia, X RADU, Vasile In istoricul întreprinderii "Mica" Brad (1920-1927) 349- română
1977 Sargetia, XIII EDROIU, Nicolae Lupta de la Brad 828 nov. 1784) dintre țăranimea răscitală și trupele de represiune 335-339 română
1983 Sargetia, XVI-XVII, seria 1982-1983 HERBAN, Adela Aspecte din lupta minerilor de la Societatea "Mica" din Brad în anii 1924-1925 463-471 română
1987 Sargetia, XX, seria 1986-1987 ANDRUȘ, Rodica Un hunedorean în Legiunea Română din Italia - Ștefan Oțel din Brad 366- română
1993 Sargetia, XXI-XXIV, seria 1988-1991 PALAMARIU, Olimpia Tezaurul de denari imperiali romani, descoperit la Valea Arsului - Brad 667-671 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 CRĂCIUN, Cornel Viața culturală și reclama în Brad - Considerații pentru perioada deceniului patru al secolului XX 841-862 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 RIȘCUȚIA, Cătălin Repertoriul arheologic al Depresiunii Brad 265-318 română
2002 Sargetia, XXX, seria 2001-2002 DAVID, Mihai Bradul. Orașul și tîrgul interbelic 613-620 română
2002 Sargetia, XXX, seria 2001-2002 RIȘCUȚIA, Cristina Societatea "Mică" Evoluție și activitate economică (1920-1930) 639-649 română
2006 Sargetia, XXXIV BARON, Mircea Considerații privind activitatea casei de pensiuni a funcționarilor societății „Mica” din complexul minier de la Brad  481-498 română
2013 Sargetia, XL, seria IV RIȘCUȚIA, Nicolae Cătălin Manifestări ale bronzului timpuriu în Depresiunea Bradului 57- română
1979 Tibiscus, seria științe naturale NANU, Nicolae Earomyia impossibile Morge și E. gruzia Morge dăunători ai conurilor de brad din România 125-131 română
2000 Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe URSACHI, Vasile Rites et rituels funeraires chez les daces de la cite de Brad, commune de Negri, deparment de Bacău 169-183 franceză
2000 Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe URSACHI, Vasile La necropole tumulaire de Brad 231-231 engleză
2002 Zargidava - Revistă de Istorie, I URSACHI, Vasile Zargidava - Centrul politic al regilor daci .7-16 română
2007 Zargidava - Revistă de Istorie, VI URSACHI, Vasile Zargidava văzută de un pseudoarheolog 248-255 română