Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 24 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV ȘTEFĂNESCU, Liviu Legăturile economice ale orașului București cu sud-estul european în a doua jumătate a sec. al XVIII-lea Comunicări - Note - Recenzii 355-358 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII PANAIT, Panait Rolul Bucureștilor în stimularea relațiilor dintre Țările Române în epoca feudală Studii de Istorie 41-53 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII GRIGORUȚĂ, Maria Tezaure monetare din secolul al XVIII-lea descoperite la București Materiale de muzeografie 179-184 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII CIACHIR, Nicolae, MAKSUTOVICI, Gelcu Orașul București și mișcarea de eliberare națională albaneză (1878-1912) Comunicări şi note 285-295 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX CIOBANU, Radu Ștefan Orașul București în politica balcanică a lui Șerban Cantacuzino Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 129-136 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX CIACHIR, Nicolae București - important centru de sprijin al luptei popoarelor din Balcani (1975-1977) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 259-265 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI TOMESCU, Alexandru-Nicolae Un domnitor bucureștean, Mihnea-Mihail Voievod, în lupta pentru independența poporului român Studii şi articole 17-25 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII ZĂNESCU, Ionel Meșteri și arhitecți constructori în Bucureștii primei jumătăți a veacului al XIX-lea Studii şi Comunicări 74-86 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX MAJURU, Adrian Balcanii sub stăpînirea negustorilor Studii şi articole 115-130 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI ZĂNESCU, Ionel România în anii Războiului de Independență (1877-1878) Studii şi articole 197-206 română
2009 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIII ZĂNESCU, Ionel Ultimul drum al lui Tudor Vladimirescu Personalităţi 234-248 română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 REZACHEVICI, Constantin Radu Șerban și Branul Istorie Medie 85-94 Română
2007 Cumidava, XXIX ATANASIU GĂVAN, Andreea Confruntări navale ale domnitorilor români în secolul al XV-lea 102-109 Română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III RACOVEANU, Ionel Mișcarea revoluționară a pandurilor de la 1826 condusă de Simion Mehedințeanu și Chiță Cuțui II. Istorie medie, modernă şi contemporană 243-261 română
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII PEPTAN, Daniel Contribuții privind activitatea revoluționară a generalului Gheorghe Magheru în perioada 1848-1854 I. Arheologie-istorie 128-140 română
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII POPESCU, Florina Vasile Alecsandri și războiul de independență II. Documentar 367-372 română
2003 Litua - Studii și Cercetări, IX CALOTOIU, Gheorghe Documente inedite din arhive spaniole referitoare la Principatele Române în a două jumătate a secolului al XVIII-lea în contextul politic sud-est european II. Istorie 127-142 română
2004 Litua - Studii și Cercetări, X BÎRSAN, Niculina, CATANĂ, Ion Ținuturi istorice românești administrate de Poarta otomană II. Istorie 99-111 română
2002 Patrimonium Banaticum, I CIOBANU, Tiberiu 450 de ani de la cucerirea Timișoarei de către turci Istorie 145
2004 Patrimonium Banaticum, III FENEȘAN, Costin Caransebeșul după Caransebeș - note cu privire la destinul nobilimii și orășenimii din Banatul Caransebeșului și Lugojului după anexarea de către Poartă (1658) Istorie 85
2005 Patrimonium Banaticum, IV HAȚEGAN, Ioan Banatul în fața cuceririi otomane 1551 - 1552. Repere cronologice Istorie 149
2005 Patrimonium Banaticum, IV GLĂVAN, Ciprian Istoria si asezamintele ordinelor religioase din Banat în secolul al XVIll-lea Istorie 201
2006 Patrimonium Banaticum, V GLĂVAN, Marius Istoria și Așezămintele ordinelor religioase din Banat în secolul al XVIII-lea. Ordinul Iezuiților Istorie 71
2016 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, II, subtitlu: Anul II, nr. 2 (2016) GRAMATICU, Steluța, PÎRVULESCU, Dan Monede antice și medievale descoperite lângă București / Ancient and medieval coins discovered near Bucharest 127-143 română (şi un rezumat în engleză)