Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 53 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II OLTEANU, Ștefan Geneza orașului București în lumina cercetărilor recente Studii 17-30 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII ILIESCU, Octavian A fost monetărie la București în evul mediu ? Studii 103-110 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII OLTEANU, Ștefan Locul și rolul orașului București în contextul producției meșteșugărești din Țara Românească în evul mediu Studii 111-120 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX PANAIT, Panait I. Dezvoltarea cercetărilor arheologice medievale la București (1953-1971) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 101-108 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX ȘERBAN, Constantin Rolul Bucureștilor în formarea culturii orășenești în Evul Mediu Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 115-121 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX ȘTEFĂNESCU, Liviu Orașul București în perioada de trecere de la feudalism la capitalism Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 199-203 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X GRIGORUȚĂ, Maria Descoperiri monetare medievale pe șantierele arheologice bucureștene Din patrimoniul cultural bucureştean 209-213 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI TOMESCU, Alexandru-Nicolae Un domnitor bucureștean, Mihnea-Mihail Voievod, în lupta pentru independența poporului român Studii şi articole 17-25 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV BORONEANȚ, Vasile Chitila fermă. Studiu momografic I. Istoricul cercetărilor Patrimoniu bucureştean 49-54 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV DUPONT, Liana Restaurarea formelor deschise, închise și ermetice RESTAURARE, CONSERVARE 357-361 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV LAZĂR, Mariana Dania - componentă principală a proprietății Mănăstirii Cotroceni Studii şi articole 111-124 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII ZĂNESCU, Ionel Alaiuri domnești Studii şi articole 198-207 română
2004 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVIII TEODORESCU, Virgiliu Z. Mircea Voievod: cel Mare sau cel Bătrân? Pledoarie pentru a-i acorda domnitorului Mircea Voievod epitetul "cel Mare" Personalităţi bucureştene 344-350 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX SCRIPCARIU, Adriana Comunitate și sfinți în Bucureștii evului mediu Studii şi articole 153-176 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II BERCIU-DRĂGHICESCU, Adina Aspecte ale exploatării sării și a comerțului cu sare în Țara Românească în secolele XIV-XVI I. Istoria veche şi medie 87-103 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II POENARU, Liviu O baladă necunoscută despre Baba Novac VI. Folclor 511-513 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II CĂRĂBIȘ, Vasile Relațiile comerciale ale Gorjului cu Transilvania VII. Documentar 533-541 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III GÎRDU, Gheorghe Sloboziile din Gorj II. Istorie medie, modernă şi contemporană 199-222 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III ISAC, Eva Evenimente istorice în însemnările de pe cărțile vechi din patrimoniul județului Gorj V. Documentar 468-475 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III BALAȘA, D. Copie după ocolnica satului Scrada V. Documentar 526-526 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV MARINOIU, Vasile Cornea Brăiloiu și alți colaboratori gorjeni ai domnitorului Constantin Brîncoveanu I. Istorie 44-55 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV NICHIFOR, Gheorghe Considerații cu privire la dezvoltarea economică și socială a județului Gorj în secolele XVII-XVIII I. Istorie 56-66 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV BAJMATĂRĂ, Domnica, MARINOIU, Vasile Pivnițe din Gorj, sec. XIV-XIX II. Etnografie şi folclor 143-155 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV GÎRDU, Gheorghe Școala elinească și românească de la Tîrgu-Jiu IV. Învăţămînt 245-248 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV CĂRĂBIȘ, Vasile Satele dispărute din județul Gorj VII. Documentar 454-472 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV ISAC, Eva Îndreptatea legii, Tîrgoviște, 1652, în patrimoniul județului Gorj VII. Documentar 477-479 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV CĂRĂBIȘ, Vasile Conducerea județului Gorj în veacurile trecute VII. Documentar 480-489 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V NICHIFOR, Dorina Un hrisov domnesc inedit de la începutul secolului al XVII-lea din Ștefănești-Gorj I. Arheologie-istorie 45-52 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI COMȘA, Maria Considerații privind păstoritul pe teritoriul Romaniei de la sfîrșitul secolului al III-lea pîna către sfîrșitul secolului al XIII-lea Capitolul I - Arheologie-istorie 57-70 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI CĂRĂBIȘ, Vasile Țara Litua Capitolul I - Arheologie-istorie 71-76 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI ISAC, Eva Un Tetravangheliar slavon, Brașov, 1565 în patrimoniul Muzeului Județen Gorj Capitolul I - Arheologie-istorie 77-83 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI CĂRĂBIȘ, Vasile Județul Jaleșului Capitolul I - Arheologie-istorie 84-91 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI ISAC, Eva Cărți Românești vechi tipărite la Iași aflate în colecția județului Gorj Capitolul I - Arheologie-istorie 164-168 română
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII ISAC, Eva Cărți vechi românești tipărite la Sibiu, aflate în colecțiile gorjene I. Arheologie-istorie 103-113 română
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII GÎRDU, Gheorghe Cîlnic - județul Gorj I. Arheologie-istorie 114-127 română
2003 Litua - Studii și Cercetări, IX MISCHIE, Nicolae Buzești, familie boierească reprezentativă pentru Gorj, Oltenia și Țara Românească II. Istorie 79-121 română
2003 Litua - Studii și Cercetări, IX NOVAC, Vasile 50 de documente inedite mehedințene și gorjene referitoare la împrumuturi, amanetări sau zălogiri, dobândă sau "osteneala banilor" din perioada 1768-1899 II. Istorie 181-197 română
2003 Litua - Studii și Cercetări, IX NICHIFOR, Gheorghe Alexandru Ștefulescu și medievistica românească IV. Documentar - Memorialistică 309-314 română
2004 Litua - Studii și Cercetări, X CHIRIȚĂ, Mihai Noțiuni vechi referitoare la starea socială și fiscalitate în Țara Românească folosite în documentele din secolele XV-XIX II. Istorie 73-92 română
2004 Litua - Studii și Cercetări, X VILĂU, Cosmin Lexiconul slavo-român al lui Mardarie Cozianul - operă a unui gorjean - II. Istorie 93-97 română
2004 Litua - Studii și Cercetări, X NICHIFOR, Gheorghe Alexandru Ștefulescu - istoricul (I) III. Documentar - Memorialistică 133-151 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI HORTOPAN, Dumitru Spada medievală de la Bumbești-Jiu, (județul Gorj) II. Istorie 99-101 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI GÂRDU, Gheorghe Familiile străinilor așezați in sloboziile din Gorj (lI) II. Istorie 103-132 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI NICHIFOR, Gheorghe Alexandru Ștefulescu - istoricul (II) III. Documentar şi memorialistică 227-250 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI VILĂU, Cosmin B.P. Hașdeu și legăturile sale cu slaviștii din Oltenia III. Documentar şi memorialistică 251-268 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII CRĂCIUNESCU, Gabriel Dunărea mehedințeană în secolele X-XIII I. Arheologie 115-119 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII POPESCU, Adrian Momente din istoricul învățămîntului gorjean - de la începuturi pană în prima jumatate a sec. al XIX-lea II. Istorie 157-170 română
2002 Patrimonium Banaticum, I IAMBOR, Petru Contribuții la istoria unor așezări fortificate din Banat (sec. IX-XIV) Arheologie 115
2002 Patrimonium Banaticum, I SĂCARĂ, Nicolae Donjonul de la Turnu-Ruieni Istoria artei, arhitectură, monumente 189
2004 Patrimonium Banaticum, III CIOBANU, Tiberiu Istoriografia românească interbelică referitoare la Banatul medieval Istorie 137
2005 Patrimonium Banaticum, IV IOZSA, Andreea, NEAȚU, Călin Un nou punct arheologic situat în hotarul comunei Satchinez (jud. Timiș) Arheologie şi Istorie Antică 95
2005 Patrimonium Banaticum, IV BOLDEA, Ligia Date asupra unei familii de juzi români bănățeni ai secolului al XVI-lea Istorie 193
2006 Patrimonium Banaticum, V LAZAROVICI, Gheorghe Șantierul arheologic Parța. Campania 2006 Arheologie şi Istorie Antică 7