Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 139 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1985 Acta Musei Porolissensis, IX MATEI, Alexandru Cuptorul pentru ars ceramică cenușie ștampilată descoperit în așezarea dacilor liberi de la Panic (jud. Sălaj) Istorie Veche şi Arheologie 247- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău KALMAR, Zoia Elemente ale culturii Lengyel în nord-vestul României Istorie Veche şi Arheologie 61- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău NEMETI, Ioan Unele aspecte ale cronologiei La Tène-ului în nord-vestul României Istorie Veche şi Arheologie 71- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae Sistemul defensiv al provinciilor dacice între realitate și ficțiune Istorie Veche şi Arheologie 183- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău VULPE, Alexandru Despre cele mai vechi akinakai pe teritoriul României Istorie Veche şi Arheologie 83- română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău GOGÎLTAN, Florin, TAMBA, Dan Materiale arheologice aparținînd culturii Wietenberg descoperite la Șimleu Silvaniei Istorie Veche şi Arheologie 61-78 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CHIRILĂ, Eugen, GUDEA, Nicolae Raport preliminar privind spăturile arheologice și lucrările de conservare executate la Porolissum în anii 1988-1991 Istorie Veche şi Arheologie 143-185 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I PANAIT, Panait I. Contribuții arheologice la cunoașterea satului în sec. al XV-lea pe teritoriul de azi al Bucureștilor Studii şi materiale de istorie 219-228 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV CONSTANTINIU, Margareta Noi forme de prezentare a materialului arheologic în expoziția de bază a Muzeului de Istorie a orașului București Articole de muzeografie 319-324 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V Cronica 262-363 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI CANTACUZINO, Gheorghe, MORINTZ, Sebastian Descoperirile arheologice de la Cernica și importanța lor pentru cunoașterea vechilor culturi din țara noastră Cercetări arheologice 7-26 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII COSMA, Viorel Permanențe ale relațiilor de colaborare dintre Muzeul de Istorie a municipiului București și instituțiile de cultură ale județului Ilfov Materiale de muzeografie 437-441 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII SANDU-CUCULEA, Vasilica Cronica Cercetărilor Arheologice Cronica 379-382 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX ANTONESCU, Rodica, MUNTEANU, Rodica Procedee mai vechi utilizate în resataurarea ceramicii arheologice Studii şi articole 116-121 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX PANAIT, Panait I. Arheologul dr. Aristide Ștefănescu In memoriam 392-393 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI PANAIT, Panait Dr. Aristide Ștefănescu arheolog și istoric al Bucureștilor Personalităţi bucureştene 401-410 română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 MUSCA, Tiberiu Repertoriul descoperirilor comunei primitive in estul Transilvaniei Istorie Veche şi Arheologie 7-15 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 CIUPEA, Ioan, COSTEA, Florea Noi descoperiri arheologice in Țara Făgărașului Istorie Veche şi Arheologie 17-22 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 SZEKELY, Zoltan Cetatea dacică din valea Cașinului (județul Covasna) Istorie Veche şi Arheologie 23-34 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 COSTEA, Florea, ȘTEFĂNESCU, Radu Cercetări perieghetice în județul Brașov Comentarii şi discuţii 383-392 Română
1996 Cumidava, XX COSTEA, Florea, DRAGOTĂ, Gheorghe, FRĂTEAN, Ioan Sondajul de salvare la Beclean, jud. Brașov (1987) 5-16 Română
1996 Cumidava, XX SZEKELY, Zsolt Așezarea din epoca bronzului târziu de la Lemnia, jud. Covasna 17-25 Română
1996 Cumidava, XX BĂLOS, Angelica, COSTEA, Florea Săpăturile arheologice de la Racoș-Piatra Detunată (Hallstatt) (1995) 27-40 Română
1996 Cumidava, XX BĂLOS, Angelica, COSTEA, Florea Săpăturile arheologice de la Racoș-Piatra Detunată (epoca dacică) (1995) 41-64 Română
1996 Cumidava, XX SZEKELY, Zoltan O descoperire dacică în Pasul Oituz 65-69 Română
1996 Cumidava, XX COSTEA, Florea Fortificația dacică de la Brașov- Pietrele lui Solomon (Între Chietri) 71-86 Română
1996 Cumidava, XX DRAGOTĂ, Gheorghe Marele centru cerarnic roman de la Micăsasa (îndeletniciri, artă, credințe) 337-338 Română
1996 Cumidava, XX ANGVSTIA, I (1996), Editura Carpatica, Sfântu-Gheorghe - Cluj-Napoca, 1996 RECENZII 341-342 Română
1998 Cumidava, XXII COSTEA, Florea Ein vor kurzem in Racoșul de Jos, Kreis Brașov (Kronstadt) gefundener keltischer Gewandnagel Istorie Veche şi Arheologie 3-6 Germană
1998 Cumidava, XXII COSTEA, Florea Așezarea dacică de la Șinca Veche, județul Brașov Istorie Veche şi Arheologie 7-22 Română
1998 Cumidava, XXII SZEKELY, Zoltan Goții și gepizii in Valea Oltului Istorie Veche şi Arheologie 23-28 Română
1998 Cumidava, XXII SZASZ, Lucica Propunere de reorganizare a depozitului de arheologie de la Muzeul Județean de Istorie din Brașov Restaurare - conservare 453-466 Română
2002 Cumidava, XXV SZEKELY, Zsolt Contribuții la dezvoltarea culturii Boian in sud-estul Transilvaniei în lumina noilor cercetări arheologice efectuate la Turia și Brăduț (Jud. Covasna) 3-14 Română
2002 Cumidava, XXV BELC, Marius, IRIMIA, Mihai O seceră de bronz de la Medgidia și rezultatul analizelor spectrale efectuate asupra ei 15-20 Română
2002 Cumidava, XXV URSACHI, V O nouă descoperire legată de gropile de cult geto-dacice 21-25 Română
2002 Cumidava, XXV FLOREA, Costea Constructiile sacre de la Augustin-Tipia Ormenișului și câteva din posibilele lor interpretări 26-41 Română
2002 Cumidava, XXV RUSTOIU, Aurel, SÎRBU, Valeriu Practici funerare la GETO-dacii din sec. II a. Chr - I d. Chr. 42-66 Română
2002 Cumidava, XXV ARDEU, Adriana, BĂLOS, Angelica Cercetări arheologice la Măgura Uroiului (Jud. Hunedoara) 67-81 Română
2002 Cumidava, XXV PETICĂ, Mihai Habitatul roman pe limesul de nord-est al Daciei, sectorul Gurghiu-Călugăreni 82-86 Română
2002 Cumidava, XXV MOȚEI, Florin Necropole ale culturii Poienești - Vârteșcoiu. Analiză statistică. 87-96 Română
2002 Cumidava, XXV COȘULEȚ, Stelian D Săpături arheologice de salvare in Brașov: strada Mihail Sadoveanu nr.4 104-113 Română
2002 Cumidava, XXV BAUMAN, Ionel Săpăturile arheologice de la Bran - Vamă și valorificarea lor din punct de vedere muzeistic 114-128 Română
2002 Cumidava, XXV POPA, Constantin Instrumentar agrar din colecțiile Muzeului de Istorie. Evoluție și tipologie 468-472 Română
2002 Cumidava, XXV STAICU, Mary-Claudia Salvarea unei piese ceramice din patrimoniul Muzeului Județean de Istorie Brașov: urnă funerară (sec. V-IV î.Hr.) 498-504 Română
2003 Cumidava, XXVI BĂLOS, Angelica, COSTEA, Florea, SCURTU, Lucica "0 marcă de olar" (?) descoperită în fortificația dacică de la Racoș - Piatra Detunată, Jud. Brașov. 11-22 Română
2003 Cumidava, XXVI BĂLOS, Angelica, COSTEA, Florea Corrigenda. 23-31 Română
2003 Cumidava, XXVI STĂNESCU, Alexandru Determinarea condiției legale a copiilor din inscripțiile din Dacia Romană. 32-62 Română
2005 Cumidava, XVIII STĂNESCU, Alexandru Drepturile femeilor în domeniul succesiunii mortis causa. Atestări epigrafice în Dacia romană 11-22 Română
2005 Cumidava, XVIII BATARIUC, Paraschiva-Victoria Locuințe medievale la Suceava 23-34 Română
2005 Cumidava, XVIII COSTEA, Florea Bisericile rupestre din complexul monahal de la Șinca Veche (jud. Brașov) 47-91 Română
2005 Cumidava, XVIII BĂRBULESCU, Țuțu Imitații geto-dacice după vase antice grecești - restaurare, conservare 221-223 Română
2005 Cumidava, XVIII IACOBEANU, George Vasul borcan, emblemă a vieții cotidiene În lumea geto-dacică (integrarea formei: studiu asupra registrului cromatic) 234-238 Română
2007 Cumidava, XXIX FRÂNCULEASA, Alin Descoperiri arheologice din epoca neo-eneolitică la Târgșoru Vechi (Jud.Prahova) 11-27 Română
2007 Cumidava, XXIX COSTEA, Florea, RUSU, Adrian Andrei Un topor Schneckenberg descoperit la Râșnov - Cetate 28-33 Română
2007 Cumidava, XXIX DIETRICH, Laura, DIETRICH, Oliver Observații privind descoperirile cu caracter funerar din epoca bronzului de la Rotbav, Jud. Brașov 34-45 Română
2007 Cumidava, XXIX FĂRTĂIȘ, Dan, NICULICĂ, Bogdan Date inedite referitoare la ceramica din necropola tumulară de tip Costișa-Komarov, secolele XVIII-XV a. Chr., de la Adâncata, jud. Suceava 46-50 Română
2007 Cumidava, XXIX COSTEA, Florea, CRIȘAN, Viorica Daci și celți În S.E. Transilvaniei 51-75 Română
2007 Cumidava, XXIX COSTEA, Florea Un "motiv decorativ" neîntâlnit până în prezent pe ceramica dacică 77-81 Română
2007 Cumidava, XXIX BĂLOS, Angelica, SAVU, Lucica Două unelte agricole din fier, de epocă dacică, descoperite În sud estul Transilvaniei 82-87 Română
2007 Cumidava, XXIX STĂNESCU, Alexandru Despre caracterul exclusivist și atestările posibile ale dextrarum iunctio În Dacia 88-94 Română
2007 Cumidava, XXIX MOȚEI, Florin Depozitul de arme medievale de la Codlea (jud. Brașov) 95-101 Română
2007 Cumidava, XXIX COSTEA, Florea Angustia 315-316 Română
2007 Cumidava, XXX COSTEA, Florea Așezarea Petrești de la Hălmeag, comuna Șercaia, jud. Brașov 11-19 Română
2007 Cumidava, XXX STĂNESCU, Alexandru Despre formula H. M. H. N. S. și atestarea fundațiilor funerare în inscripțiile latine din Dacia romană 20-33 Română
2007 Cumidava, XXX SZEKELY, Zsolt Așezarea culturii Sântana de Mureș- Cerneahov de la Albiș (com. Cernat, jud. Covasna) 34-40 Română
2007 Cumidava, XXX COSTEA, Florea O brățară din perioada migrațiilor, descoperită în cetatea feudală de pe Măgura Codlei, jud. Brașov 41-45 Română
2011 Cumidava, XXXI Drd. BUZEA, Dan, DEAK, Andrea The catalogue of the brine wells and archaeological discoveries found on the Homoroade Valley 49-80 Engleză
2011 Cumidava, XXXI COSTEA, Florea Vier urnenfelderzeitliche Fibeln aus Siebenbuergen 81-93 Germană
2011 Cumidava, XXXI BĂLOS, Angelica, COSTEA, Florea, SAVU, Lucica Decorative Motives or Religious Symbols? Attempts to Interpret the Decorations on Dacian Pottery (Part 2) 94-115 Engleză
2011 Cumidava, XXXI BĂȚ, Mihai, Dr. ZANOCI, Aurel The fortification Sahama - La Șanț 116-130 Engleză
2011 Cumidava, XXXI ARNĂUT, Tudor, NICULIȚĂ, Ion Le systeme defensif du site archeologique du Sahama Mică 131-152 Franceză
2011 Cumidava, XXXI BĂLOS, Angelica, CRANDELL, Otis Palaeotopography The Use of GIS Software with Data Derived from Resistivity Surveys and Stratigraphic Profiles to Reconstruct Sites and Past Terrains 157-165 Engleză
1982 Litua - Studii și Cercetări, II COMȘA, Eugen Unele date cu privire la descoperirile din epoca neolitică de pe teritoriul județului Gorj I. Istoria veche şi medie 35-41 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II CALOTOIU, Gheorghe Repertoriul arheologic roman al Gorjului I. Istoria veche şi medie 45-80 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III CÎRCIUMARU, Marin Contribuții la agricultura preistorică a Olteniei I. Istorie veche şi arheologie 5-9 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III CALOTOIU, Gheorghe Necropola geto-dacică de la Telești-Drăgoiești, județul Gorj I. Istorie veche şi arheologie 11-88 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III GHERGHE, Petre Repertorierea informațiilor și descoperirilor arheologice, pentru epoca geto-dacică, din județul Gorj I. Istorie veche şi arheologie 89-116 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III CALOTOIU, Gheorghe Obiecte de podoabă de la Telești I. Istorie veche şi arheologie 125-131 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV SMEU, Vasile Cadrul natural și așezarea neolitică de la Runcu - Valea-Mare I. Istorie 5-9 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV BĂLTĂȚEANU, Adrian Contribuții privind începutul primei vîrste a fierului în județul Gorj I. Istorie 10-22 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV CALOTOIU, Gheorghe Un atelier de făurar și unelte geto-dacice descoperite în Gorj I. Istorie 23-29 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V SCHUSTER, Cristian Cîteva precizări privind faza a III-a a Culturii Glina în lumina celor mai noi cercetări I. Arheologie-istorie 7-10 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V CALOTOIU, Gheorghe Cercetări arheologice privind Hallstattul tîrziu în Nordul Olteniei I. Arheologie-istorie 11-23 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V MARINOIU, Vasile Cercetările arheologice de la Vîrtop-Bumbești-Jiu I. Arheologie-istorie 24-34 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V CALOTOIU, Gheorghe, IONESCU, Dan, MARINOIU, Vasile Cercetările arheologice de salvare de la Bumbești-Jiu - campania 1991 I. Arheologie-istorie 35-44 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI CALOTOIU, Gheorghe Contribuții la cunoașterea culturii Verbicioara din județul Gorj Capitolul I - Arheologie-istorie 7-42 română
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII CALOTOIU, Gheorghe Prima epocă a fierului în Nordul Olteniei I. Arheologie-istorie 29-43 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII CALOTOIU, Gheorghe Metalurgia și circulația obiectelor de bronz și fier din Nordul Olteniei în prima vîrstă a fierului I. Arheologie-istorie 3-15 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII CALOTOIU, Gheorghe Considerații asupra primei epoci a fierului în Nordul Olteniei I. Arheologie-istorie 17-24 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII HORTOPAN, Dumitru, MARINOIU, Vasile O fibulă "digitală" descoperită la Socu (comuna Bărbătești, jud. Gorj) I. Arheologie-istorie 51-54 română
2004 Litua - Studii și Cercetări, X NICHIFOR, Gheorghe Alexandru Ștefulescu - istoricul (I) III. Documentar - Memorialistică 133-151 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII ȚUGULEA, Claudiu Câteva contribuții la istoriografia preistoriei nordului Olteniei I. Arheologie 7-33 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII RĂDULESCU, Livian Istoricul cercetărilor privind plastica antropomorfă neoeneolitică de pe teritoriul Munteniei și Olteniei I. Arheologie 35-51 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII PĂTROI, Cătălin Analogii și interpretări - Trei vase Sălcuța cu semne pe fund I. Arheologie 53-58 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII SCHUSTER, Cristian Carpații meridionali, Dunărea și Oltul, "obstacole" sau "lianți culturali în epoca bronzului din Oltenia? I. Arheologie 59-67 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII CALOTOIU, Gheorghe Descoperiri arheologice din epoca bronzului în Gorj I. Arheologie 69-89 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII TUȚULESCU, Ion Așezarea fortificată hallstatiana. O încercare de reconstituire a unui habitat din prima vârstă a fierului. Strictă observație asupra spațiului intracarpatic și Banat I. Arheologie 91-101 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII HORTOPAN, Dumitru Exploatarea și prelucrarea pietrei în Dacia meridională în sec II-III p. Chr. I. Arheologie 111-114 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII CRĂCIUNESCU, Gabriel Dunărea mehedințeană în secolele X-XIII I. Arheologie 115-119 română
2002 Patrimonium Banaticum, I LAZAROVICI, Cornelia Magda, LAZAROVICI, Gheorghe Corneliu Contribuții privind arhitectura neolitică timpurie Arheologie 9
2002 Patrimonium Banaticum, I DRAȘOVEAN, Florin Neolithic settlements from Hunedoara - Cimitirul Reformat and Grădina Castelului and a position concerning some opinions regarding the Neo-Eneolithic facts from the South-west of Transylvania Arheologie 43
2002 Patrimonium Banaticum, I MARȚIȘ, Florentina Studiu traseologic al materialului litic cioplit din așezarea neolitică de la Sânandrei (Jud. Timiș) Arheologie 77
2002 Patrimonium Banaticum, I CEDICĂ, Valentin, MEDELEȚ, Florin Fortificația de pământ de la Herneacova (Com. Recaș, Jud. Timiș) Arheologie 85
2002 Patrimonium Banaticum, I MICLE, Dorel Un posibil amfiteatru roman la Tibiscum, Loc. Jupa, Jud. Caraș-Severin Arheologie 87
2002 Patrimonium Banaticum, I FLUTUR, Alexandru, MEDELEȚ, Florin Castrul Roman de la Berzovia. Istoricul cercetărilor arheologice Arheologie 95
2002 Patrimonium Banaticum, I BEJAN, Adrian Cultura materială de la Nordul Dunării în prima jumătate a secolului al V-lea d.Hr. (1) Arheologie 101
2002 Patrimonium Banaticum, I IAMBOR, Petru Contribuții la istoria unor așezări fortificate din Banat (sec. IX-XIV) Arheologie 115
2002 Patrimonium Banaticum, I TIMOC, Călin Un document inedit referitor la cercetările arheologice de la Tibiscum-Jupa din perioada interbelică Istorie 175
2003 Patrimonium Banaticum, II SPATARO, Michela Scientific study of ancient pottery production: a case-study from the early neolithic site of Foeni Gaz (Timiș county, Romania) Arheologie 7
2003 Patrimonium Banaticum, II MORAVETZ, Iosif Phytoliths and Archaeology: a case study from the Starcevo site of Dudeștii Vechi, Romania Arheologie 27
2003 Patrimonium Banaticum, II DRAȘOVEAN, Florin, FOTA, Adrian Noi descoperiri arheologice pe teritoriul satului Cruceni (Comuna Foeni, jud. Timiș) Arheologie 55
2003 Patrimonium Banaticum, II LUCA, Sabin Adrian Noch Einmal zum Siebenburgischen Neolithikum und Aneolithikum Arheologie 69
2003 Patrimonium Banaticum, II CHIU, Florentina Raport preliminar al materialului faunistic din așezarea fortificată din Prima Epocă a Fierului de la Herneacova (jud. Timiș) Arheologie 87
2003 Patrimonium Banaticum, II BENEA, Doina Septimius Severus și Tibiscum Arheologie 91
2003 Patrimonium Banaticum, II BENEA, Doina Cu privire la o notiță de arheologie creștină Arheologie 95
2003 Patrimonium Banaticum, II MANIU, Adrian, MICLE, Dorel, TIMOC, Călin Construcția romană de la halta Tibiscum - Caransebeș Triaj Arheologie 101
2003 Patrimonium Banaticum, II PETRESCU, Sorin M Câteva ocupații ale comunităților din peșterile Banatului în secolele II-XXI Arheologie 109
2003 Patrimonium Banaticum, II MICLE, Dorel e-Tibiscum și e-Praetorium. Valorificarea patrimoniului arheologic și cultural bănățean prin Internet Arheologie 127
2004 Patrimonium Banaticum, III BIAGI, Paolo, SPATARO, Michela Noi datări cu radiocarbon în așezările culturii Criș din Banat și Transilvania (România) Arheologie 7
2004 Patrimonium Banaticum, III CIOBOTARU, Dan Leopold, MAILLOL, J M, MORAVETZ, Iosif Analize geofizice în situl arheologic Movila lui Deciov, comuna Dudeștii Vechi (jud. Tirniș) Arheologie 21
2004 Patrimonium Banaticum, III MORAVETZ, Iosif Extragerea fitoliților din probele de sol. Metodologie arheologică Arheologie 37
2004 Patrimonium Banaticum, III AGHIȚOAIE, Viorica, DRAȘOVEAN, Florin Date despre impresiunea unei țesături descoperite în așezarea neolitică târzie de la Foeni-"Cimitirul Ortodox" (jud. Tirniș) Arheologie 47
2004 Patrimonium Banaticum, III BOCHIȘ, Bogdan Contribuții la repertoriul așezărilor Tiszapolgar din Banatul românesc Arheologie 51
2004 Patrimonium Banaticum, III CEDICĂ, Valentin, PETRESCU, Sorin M Mormintele de incinerație din epoca fierului de Ia Iaz- "Șușara-Rovină" (com. Obreja, jud. Caraș-Severin) Arheologie 63
2004 Patrimonium Banaticum, III TIMOC, Călin Contribuții la problema aprovizionării cu apă a orașului antic Tibiscum Arheologie 77
2004 Patrimonium Banaticum, III BENEA, Doina Note de lectură (II) RECENZII 251
2005 Patrimonium Banaticum, IV BĂLTEAN, Ion Cornel Stadiul actual al cercetărilor privind industria litică cioplită în neoliticul timpuriu din Banat Arheologie şi Istorie Antică 7
2005 Patrimonium Banaticum, IV LAZAROVICI, Gheorghe Șantierul arheologic Parța, Casa Cerbului. 1 - 1 5 iulie 2005 Arheologie şi Istorie Antică 27
2005 Patrimonium Banaticum, IV BINDEA, Diana Materialul faunistic din complexul "Casa Cerbului" de la Parța (campania 2005) Arheologie şi Istorie Antică 73
2005 Patrimonium Banaticum, IV PETRESCU, Sorin M Elemente de magie practică în așezarea Vinca de la Balta Sărată (mun. Caransebeș) Arheologie şi Istorie Antică 89
2005 Patrimonium Banaticum, IV IOZSA, Andreea, NEAȚU, Călin Un nou punct arheologic situat în hotarul comunei Satchinez (jud. Timiș) Arheologie şi Istorie Antică 95
2005 Patrimonium Banaticum, IV DRAȘOVEAN, Florin, ȚEICU, Dumitru Fortificația de pământ de la Baziaș Arheologie şi Istorie Antică 107
2005 Patrimonium Banaticum, IV TIMOC, Călin Templul palmyrienilor din castrul de la Tibiscum - Jupa Arheologie şi Istorie Antică 115
2006 Patrimonium Banaticum, V LAZAROVICI, Gheorghe Șantierul arheologic Parța. Campania 2006 Arheologie şi Istorie Antică 7
2006 Patrimonium Banaticum, V TIMOC, Călin Cercetări arheologice austro-ungare inedite la castrul roman de la Dicina-Orșova Arheologie şi Istorie Antică 57
2006 Patrimonium Banaticum, V DRAȘOVEAN, Florin, MARE, Mircea, MARȚIȘ, Florentina, ROGOZEA, Petru Raport de cercetare arheologică preventivă derulată în piața "Timișoara 700" Arheologie şi Istorie Antică 61
2015 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, I, subtitlu: Anul I, nr. 1 (2015) SANDU, Vasilica Noi descoperiri arheologice în situl Vârteju, cătunul Chirca, Măgurele, județul Ilfov (așezări din epoca neolitică, Hallstatt, secolele II-I î. Hr., II-III și III d. Hr., secolele IX-X) / New archaeological discoveries in Vârteju site, Chirca village, Măgurele, Ilfov county (neolithic settlements, Hallstatt, IInd-Ist century B.C., IInd-IIIrd and IIIrd century A.D., IXth-Xth century) 173-210 română (şi un rezumat în engleză)
2016 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, II, subtitlu: Anul II, nr. 2 (2016) GAVRILĂ, Elena, MECU, Laurențiu, SCHUSTER, Cristian Die mittel - und spätbronzezeitliche Tei-Kultur und ihre steinernen Hammer - und Kampfäxte / Cultura Tei din Bronzul Mijlociu și Târziu și topoarele sale ciocan și de luptă de piatră 71-94 germană (şi un rezumat în română)
2016 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, II, subtitlu: Anul II, nr. 2 (2016) SANDU, Vasilica Situl Străulești-Măicănești. Așezarea din secolele VI-VII d. Hr. Săpătura din anul 2000 / Le site Străulești-Măicănești. L'habitat des VIe-VIIe siècles ap. J. Chr. La fouille de l'année 2000 166-187 română (şi un rezumat în engleză)