Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 46 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1970 Acta Musei Napocensis, VII SIMION, A. Opinia publică românească și dictatul de la Viena 405- română
1974 Acta Musei Napocensis, XI ARDOS ANA, Maria Date privind participarea Transilvaniei la expoziția mondială de la Viena (1873) 323-334 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII PAP, Francisc Comerțul Clujului cu Viena între 1599-1637 (pe baza registrelor tricesimale) 171-190 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie PLĂMĂDEALĂ, Antonie Biserica și Dictatul de la Viena 23-31 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie DUCULESCU, Victor Sentința de la Viena: arbitraj sau dictat? 37-40 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie ȚEPELEA, Gabriel Lupta refugiaților din Transilvania de Nord împotriva Dictatului de la Viena 41-48 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie MUREȘANU, Camil Opinia publică din Transilvania și Dictatul de la Viena 63-67 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie DUȚU, Alexandru Analogia dictatului de la Viena - cauza națiunii române 69-72 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie MÎNDRUȚ, Stelian Alesandru Papiu Ilarian, student la Universitatea din Viena (1849-1852) 213-223 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie STAN, Constantin Ultimatumul sovietic din iunie 1940, prolog al dictatului de la Viena 323-337 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie CHINDRIȘ, Ioan Cartea românească veche la Viena 373-382 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie PLEȘA DANA, Teodora Conservarea unei biblii tipărită la viena în 1815 439-440 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II RETEGAN, Sorin Putere și protest în Transilvania la începutul epocii liberaliste: delegația nașională de la Viena a mitropolitului Șuluțiu din 1861 89-111 română
2007 Acta Musei Napocensis, 41-44-II, seria 2004-2007 BONȚA, Claudia 1683. Asediul Vienei reflectat în medalistică 283-294 engleză
1978 Acta Musei Porolissensis, II PENEA, Ionel Ecouri ale actului unirii în presa vieneză 241- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CIUBĂNCAN, Vasile Unele date și considerații despre pierderile de ordin teritorial și economic suferite de România prin Dictatul de la Viena Istorie contemporană 286- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GRAD, Cornel Starea de spirit a armatei române în timpul evacuării teritoriului vremelnic cedat prin Dictatul de la Viena Istorie contemporană 389- română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX MÎNDRUȚ, Stelian Simion Bărnuțiu, student la Universitatea din Viena (1851-1852) 203-211 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX GRAD, Cornel Patru ani de eforturi pentru limitarea și anularea consecințelor diktatului de la Viena (1940-1944) 417-445 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX DOBRINESCU, Valeriu Românii americani și dictatul de la Viena 447-450 română
2007 Analele Brăilei, V-1, seria 1933 POPESCU, Mihail Știri despre Brăila în arhivele vieneze 14-16 română
1996 Angvstia, 1 TEODORESCU, Elisabeta, TEODORESCU, Virgiliu Documente inedite despre suferințele românilor în anii Diktatului de la Viena 231- română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X BUCEVSCHI, Ștefan Bucovina într-un album omagial al congregației mechithariste din Viena 857-863 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria istorie COJOCARU, Florentina, COMAN, Nicolina Carol Davila și expoziția Universală de la Viena - 1873 169- română
1995 Banatica, 13-II MÎNDRUȚ, Stelian Date privind doctoratul lingvistului Iosif Popovici la Universitatea din Viena (1910) 181-195 română
2008 Banatica, 18 KOCH-TUFIȘ OVIDIU, Marinel Situația mineritului și metalurgiei bănățene în perioada 1717-1733, analizată prin prisma unor documente aflate la arhivele curții imperiale din Viena 347-393 română
2010 Banatica, 20-2 ȚIGĂU, Dragoș-Lucian Noi informații despre prezența bănățenilor la universitatea din Viena (secolele XIV-XVI) 49-62 română
2011 Banatica, 21 KOCH-TUFIȘ OVIDIU, Marinel Unele aspecte referitoare la mineritul și metalurgia bănățeană în anii 1718-1726, analiuate prin prisma unor documente aflate la arhivele curții imperiale din Viena 129-162 română
2004 Biblioteca Musei Napocensis, XXI BEUTLER, Franziska Ein fraglicher altar aus Apulum in Besitz der Ostereichen National Bibliothek in Wien 394-397 germană
2004 Biblioteca Musei Napocensis, XXI DEMBISKI, Gunther Antike fundmunze aus siebenburgen in der sammlung des Wiener munzkabinetts 449-469 germană
2004 Biblioteca Musei Napocensis, XXI CSCHWANTLER, Kurt Bronzestatuetten aus Siebenburgen in der antikensammlung des kunsthistorischen museums in vien 542-553 germană
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV HANGANU, Liliana "Domnul Eminescu e mult mai bine…" Din colecţiile Muzeului Municipiului Bucureşti 280-282 română
2001 Carpica, XXX CIOARIC CORNEL, Vivi De la pacea de la Vasvar la asidiul Viernei (1683). Țările Române în contextul politicii Otomane 173-184 română
1993 Crisia, XXIII CRĂCIN, Cornel Societatea academică social-literară "România Jună" din Viena (1871-1916). Forme de desfășurare a activității 203-214 română
1998 Cumidava, XXII ZAMFIR, Anca Maria Un posibil model vienez pentru Brașovul celei de-a doua jumătăți a secolului al XIX-lea Valori ale patrimoniului cultural naţional din judeţul Braşov 321-360 Română
2002 Cumidava, XXV CONȚU, Gheorghe, RADU, Măriuca "Sionul românesc" - intr-o colecție particulară din Brașov 182-192 Română
2000 Marisia, XXVI, seria arheologie-istorie TEODORESCU, Virgiliu Din însemnările unui contemporan al zilelor impunerii Dictatului de la Viena 309- română
1994 Revista Bistriței, VIII KACSO, Carol Piese de bronz din depozitul de la Dipșa în muzeul de Istorie Naturală din Viena 21-24 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 LAZĂR, Ioachim Politica școlară a Curții din Viena și a guvernelor maghiare în perioada 1848-1883 87-103 română
2002 Sargetia, XXVIII-XXIX-2, seria 1999-2000 JOSAN, Nicolae Asediul Cetății Alba Iulia la 1848-1849 după documente din arhiva de război din Viena 85-90 română
2002 Sargetia, XXVIII-XXIX-2, seria 1999-2000 STAN, Constantin Contribuții privind evacuarea administrației românești din Nord-Vestul Transilvaniei în urma Dictatului de la Viena 555-564 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII CUCUIET, Lucian Evacuarea aurorităților românești din județul Satu Mare în urma Dictatului de la Viena 229-231 română
2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI-II, seria istorie-etnografie-artă HORVAT LIUBA, Irina Al II-lea Arbitaj de la Viena (30 aug. 1940). Poziția armatei române 425- română
2008 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXV-II, seria istorie-etnografie-artă BĂLU, Daniela Biserica greco-catolică. Organizare ecleziastică. Transformări structurale în anii atbitrajului de la Viena 247- română
2009 Studii și Cercetări Etnoculturale, XIV SENI, Ioan Generalul năsăudean Leonida Pop - în slujba curții de la Viena 231-234 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie MICU, Lavinia-Diana Participarea grănicerilor din regimentul de graniță Nr. 13 româno-bănățean din Caransebeș, la expoziția agricolă și silvică de la Viena din anul 1866 203-206 română