Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 333 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
2004 Acta Musei Maramorosiensis, II GOIA IOAN, Augustin Dinamica efectivelor de ovine în satele cu păstorit local-agricol din Nordul Transilvaniei 37-57 română
2004 Acta Musei Maramorosiensis, II CODREANU, Petru Obiceiuri la împreunatul oilor în satul Sîntejude 95-97 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III FILIPAȘCU, Alexandru Mitul românesc al "cățelului (țîncul( pămîntului" și problema existenței în timpurile istorice, a marmotei în Carpați 245-255 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III BERES, Iosif Specii rare, periclitate sau accidentale din fauna de vertebrate a Maramureșului 359-364 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III CHIȘ, Timur, CIOBAN, Horațiu Date generale cu privire la infestația parazitară a caprelor negre (Rupicapra rupicapra) din Munții Rodnei 373-376 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III CHIȘ, Timur, MANOLE, Mihail Liliacul de apă (Myotis daubentoni Kuhl 1819), specie prezentă în Maramureș 383- română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII DĂNCUȘ, Mihai L'elevage des moutons dans les Carpates Orientales - Roumamie - Region du Maramureș - quelques attestations de l'sncirnnrzr et des presences contemporaines 41-53 franceză
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII MOVILEANU, Ala Oieritul voineștenilor - trecut și prezent 63-76 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII FRUNTELATĂ, Ioana-Ruxandra Reprezentări mitice ale cerbului în colindele românești 76-86 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII VEREȘ, Cristian Ursul în credințele populare 95-102 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII BERES, Iosif, CHIȘ, Timur Herpetofauna sitului Natura 2000 Gutîi-Creasta Cocoșului - jud. Maramureș 478-491 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII CHIȘ, Timur Studiu asupra unei compoziții stomacale la acvilă țipătoare mică (Aquila pomarina Bremh) în Depresiunea Maramureșului 492-493 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII CHIȘ, Timur, MANOLE, Mihail Semnalări referitoare la hrana de iarnă a huhurezului mic (Strix aluco L.) în Depresiunea Maramureșului 494-497 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII BĂNĂDUC, Doru Socolău River Basin (Vișeu Watershed) ichtiofauna. Maramureș Mountains Nature Park (Maramureș, Romania) 497-506 română
2011 Acta Musei Maramorosiensis, VIII CHIȘ, Timur, MANOLE, Mihail Studiu asupra hranei de iarnă a huhurezului mare (Strix uralensis Pallas) în Depresiunea Maramureșului 471-479 română
2013 Acta Musei Maramorosiensis, IX PAPP, Cristian-Remus Applied ecology and management aspects related to the golden jackal specific ecological system in Romania 275-292 engleză
2013 Acta Musei Maramorosiensis, IX PAP, Cristian-Remus, POP IOAN, Mihai Scurtă analiză a populației de urs brun (Ursus arctos, Linnaeus, 1758) și a managementului aplicat acestuia în zona de nord-vest a Carpaților Orientali 293-309 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV GEOROCEANU, M., GEOROCEANU, P., LISOVSCHI-CHELEȘANU, C. Studiul osteologic al unui schelet de cal dintr-un norvînt avar din Transilvania 285-294 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV VLASSA, Nicolae Problema existenței ecvidelor domestice în cadrul culturii Vinca - Turdaș 19-47 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, seria preistorie-istorie veche-arheologhie KESSLER, Eugen Prezentarea galinaceelor (Ord. Galliformes, C. Aves) printre resturile scheletice colectate din suturile arheologice de pe teritoriul României 205-220 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie POP, Constantin Mitul broaștei țestoase în reprezentări figurative din Dacia Romană 167-168 română
1997 Acta Musei Napocensis, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie IAROSLAVSCHI, Eugen Veses daciques en fer aux anses en forme d'oiseaux 511-519 franceză
2011 Acta Musei Napocensis, 48-II, seria historica GRUIA ANA, Maria Bears on late medieval stove tiles 149-164 română
1981 Acta Musei Porolissensis, V ȘIȘEȘTEANU, Gheorghe Ritualul de măsuriș în comuna satul Dragu Etnografie 785- română
1985 Acta Musei Porolissensis, IX MUNTEANU, Dan Direcțiile migrației păsărilor în nordul Transilvaniei Carte veche, muzeografie, istoria culturii, personalităţi sălăjene 647- română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BLĂJAN, Mihai, LISOVSCHI-CHELEȘANU, Claudiu, MORARU, Radu Osteological study of a bovine skeleton discovered on the site of the early settlemenmt (10th C) on Transylvania Avenue at Alba Iulia Istorie Medie 249-364 engleză
2000 Acta Musei Porolissensis, XXII-2 GOLBAN, Dorina, POPA, Elisabeta Conservarea și restaurarea pieselor scheletice de proboscidieni din Colecția Muzeului Țării Crișurilor 745-759 română
2002 Acta Musei Porolissensis, XXIV BILȚIU, Pamfil Contribuții la studierea magiei și mitologiei șarpelui în cultura populară din Maramureșul istoric și Țara Lăpușului 693-703 română
2004 Acta Musei Porolissensis, XXVI, seria arheologie-restaurare-conservare GUDEA, Alexandru Contribuții la cunoașterea speciilor de animale domestice de la Porolissum. Studiu preliminar asupra urmelor de animale impregnate pe țigle și cărpmizi, cu privire specială asupra celor de cîine 339-353 română
2011 Acta Musei Porolissensis, XXXIII, seria arheologie-restaurare-conservare LASCU ILIE, Alexandru O groapă din prima vîrstă a fierului cu depunere de craniu de bovideu de la Alba Iulia - "Dealul Furcilor" 103-112 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I ALAIBA, Ruxandra, GRĂDINARU, Iulian Unelte din corn de cerb descoperite în așezarea Cîrniceni-Holm II 106-113 română
2007 Acta Musei Tutovensis, II ONEA, Nicolae Avifauna acvatică din zona Dunării de Jos între Cplărași și Galați 105-120 română
2007 Acta Musei Tutovensis, II GEACU, Sorin Pătrunderea, extinderea și situația actuală s bizamului (Ondatra zibethicus L.) în județele Galați și Vaslui 128-134 română
2007 Acta Musei Tutovensis, II CURLIȘCĂ, Angelica, URSU, Nicoleta Cîteva observații privind biometria și patologia a două exemplare de Delphinus delphis ponticus eșuate în zona litorală Constanța-Mangalia (2005-2006) 146-148 română
2008 Acta Musei Tutovensis, III CODREA, Vlad, URSACHI, Laurențiu Date asupra descoperirii de Mammuthus trogontherii (Pohlig, 1885) (Proboscidea, Mammalia) de la Roșiești (Vaslui) 180-187 română
2008 Acta Musei Tutovensis, III GEACU, Sorin Cerbul lopătar (Dama dama) în județul Olt: Zoogeografie și dinamică populațională 188-198 română
2009 Acta Musei Tutovensis, IV CURLIȘCĂ, Angelica New data regarding captivity feeding of pinnipeds-Otaria byronia (Shaw,1800) (otariidae/Pinnipedia/Carnivora) 104-108 engleză
2009 Acta Musei Tutovensis, IV GEACU, Sorin Populări cu căprior (Capreolus capreolus L.) efectuate pe teritoriul României în perioada 1943-193 109-115 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V CRISTEA, V., CURLIȘCĂ, Angelica, PAPADOPOL, N. Observații asupra structurii și dimamicii sezoniere ale avifaunei marine ihtiofage din apele Namibiei/Atlanticului de Sud-Est 283-290 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V ARCAN, Viorica Contribuții la studiul avifaunei clocitoare din perimetrul ariei protejate "Balta Tălăbasca" (județul Galați) 291-293 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V GEACU, Sorin Populuri cu Cervus elaphus în susul României - Studiu de caz județul Olt 294-398 română
2011 Acta Musei Tutovensis, VI BEJAN, Daniel, CODREA, Vlad, URSACHI, Laurențiu Prezența elanului (Alces alces Linnaeus) la Movileni, județul Vaslui 160-164 română
2011 Acta Musei Tutovensis, VI GEACU, Sorin Introducerea, evoluția efectivelor și extincția cerbilor lopătari pe teritoriul județului Mehedinți 210-215 română
2012 Acta Musei Tutovensis, VII CUZIC, Viorel Date privind impactul calitativ al cormoranului mare asupra ihtiofaunei din Delta Dunării 226-234 română
2013 Acta Musei Tutovensis, VIII CUZIC, Mariana, GERU, Maria, POȘTARU, Nicolae Catalogul sistematic al colecției de schelete parțiale de mamifere a Centrului Muzeal Ecoturistic "Delta Dunării" 211-223 română
2013 Acta Musei Tutovensis, VIII CUZIC, Mariana, CUZIC, Viorel Observații privind păsările și mamiferele din zona Lacului Furtuna-Delta Dunării 224-229 română
2013 Acta Musei Tutovensis, VIII GRIGORAȘ, Gabriela Studii comparative preliminare privind reacțiile leucocitare ale puietului unor specii de ciprinidae de cultură în condiții de iernat 230-241 română
1972 Aluta KOVACS, Alexandru, SAMSON, Petre Note sur les mammiferes du Villafranchien inferieur du Bassin de Tîrgu Secuiesc (Depression de Brașov, Roumanie) 13-22 franceză
1972 Aluta RĂDULESCU, Costin Sur la presence du spermophile (Citellus citellus L.) et du hamster (Cricetus cricetus L.) dans les depots wurmiens du Bassin de Sfîntu-Gheorghe (Depresion de Brașov) 23-26 franceză
2006 Analele Banatului, XIV-1, seria arheologie-istorie BARTOSIEWICZ, Laszlo, BONSALL, Clive, BORONEANȚ, Vasile, STALLIBRASS, Sue Size ranges of prehistoric cattle and pig at Schela Cladovei (Iron Gates Region, Romania9 23-42 engleză
2011 Analele Banatului, XIX, seria arheologie-istorie GLIGOR, Mihai Relația om-căine în preistorie. Resturi scheletice umane și de canide. Practici mortuare, dovezi arheozoologice și posibile semnificații 51-66 română
1996 Analele Brăilei, 2 ONEA, Nicolae Contribuții aduse la cunoașterea avifaunei din zona Iezerului Dobrele - Insula Mică a Brăilei 551-560 română
1999 Analele Brăilei, 3 CLOȘCĂ, Gabriela Date referitoare la păstoritul transhumant în zona Brăilei 71-76 română
2001 Analele Brăilei, 4 ONEA, Nicolae Rolul păsărilor acvatice în economia ecosistemelor acvatice 363-366 română
2001 Analele Brăilei, 4 ONEA, Nicolae Caracterizarea avifaunei acvatice din zona stepelor naturale și a luncii Dunării 367-380 română
2001 Analele Brăilei, 4 ONEA, Nicolae Ornitofauna din Insula Mică a Brăilei 381-386 română
2006 Analele Brăilei, 7, seria științele naturii ONEA, Nicolae Ornitofauna complexului de bălți Jirlău-Vișani 101-108 română
2006 Analele Brăilei, 7, seria științele naturii ONEA, Nicolae Avifauna din zona complexului de bălți Rădeanu-Cîrja-Mața-Vădeni 109-116 română
2006 Analele Brăilei, 7, seria științele naturii ONEA, Nicolae Păsările din zona Bălții Tătatu 117-124 română
2006 Analele Brăilei, 7, seria științele naturii BUZEA, Elena, ONEA, Nicolae Zonele umede din Insula Mare a Brăilei. Refugii ornitologice de importanță națională și internațională 125-140 română
2006 Analele Brăilei, 7, seria științele naturii BUZEA, Elena Pești ornamentali din alepe tropicale și subtropicale - Familia Cichlidae 141-156 română
2006 Analele Brăilei, 7, seria științele naturii VERNESCU, Marius Prepararea și conservarea a două cranii de carnivore 157-160 română
2006 Analele Brăilei, 7, seria științele naturii VERNESCU, Marius Conservarea patrimoniului muzeal. Probleme generale întîlnite în cadrul secției de științe ale naturii 161-162 română
2006 Analele Brăilei, 7, seria științele naturii PETRESCU, Angela Microclimatul din cuiburile subterane de prigorii (Merops apiaster Linnaeus, 1858) 175-186 română
1921 Analele Dobrogei, II-2 Povestea rîndunicii (poveste turcească) 265-265 română
1922 Analele Dobrogei, III-2 STOICESCU, D. Reptilele Sfintei Vineri 224-226 română
1923 Analele Dobrogei, IV-3 STOICESCU, D. Delfinii 302-304 română
1924 Analele Dobrogei, IV-4 LACONTE DE, Lisle Elefanții 120-121 română
1934 Analele Dobrogei, XV CĂLINESCU, Raul Cămilele dela Duranlar 39-42 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă MATEESCU, Tudor Creșterea bivolilor în Dogrogea în timpul stăpînirii otomane 53-66 română
2013 Anuarul Muzeului Bucovinei, XL OLENIUC, Florentina Resturi oasoase de pești atribuite culturii Cucuteni (faza A), identificate în situl Fetești - La Schit, jud. Suceava 35-38 engleză
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 MOLNAR, Istvan Confecționarea ditelor din par de cal în secuime 333-346 română
1975 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VII, seria 1974-1975 KOS, Karoly Contribuții la cercetarea etnografică a creșterii bivolilor 121-136 română
1997 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1922-1997 BODIU, Aurel Lupul în cultura tradițională românească 259-266 română
1998 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUNTEANU, Simona Semne și simboluri în ornitologia populară 395-412 română
1998 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei POP, Laura Un simbol și un motiv: calul 471-476 română
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BODIU, Aurel Șarpele antropofag 265-267 română
2003 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BILȚIU, Pamfil Ipostaze și particularități ale cultului șarpelui în cultura populare maramureșeană 423-437 română
2004 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei GOȚIA, Ioan Considerații privind metodologia cercetării sistemelor românești de creștere tradițională a oilor 217-240 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei GOȚIA, Ioan Tehnicile tradiționale de prelucrare a laptelui practicate în 86 de sate nord-transilvănene cu sistem local-agricol de creștere a oilor 43-72 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei LAZAROVICI, Gheorghe Vulturul - pasărea morții, a regenerării și mesager al zeilor 271-282 română
2007 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei CĂLIAN, Livia Păsări și plante în medalistica austriacă 306-309 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUREȘAN, Pompei Pasărea neagră 34-36 română
2012 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei GOȚIA, Ioan Variantele istorice ale sistemului local-agricol românesc de creștere a ovinelor 23-33 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 CHIRICA, Vasile, TĂNĂSACHE, Marcel Un brăzdar de plug din corn de cerb descoperit la Dolhasca (jud. Suceava) 309-311 română
2001 Apulum, XXXVIII-1, seria arheologie GUDEA, Alexandru, PAPUC, Ionel Fauna din templul lui Liber Pater de la Apulum I. Oase ale scheletului apendicular provenite de la mamifere 209-234 română
1985 Banatica, 8 EL SUSI, Georgeta Prezența lui Equus (Asinus) hydruntinus Reg. în așezarea vinciană de la Gornea - Cpunița de Sus (jud. Caraș-Severin) 79-82 română
2004 Biblioteca Musei Napocensis, XXI SÎRBU, Valeriu Sacrifices inhumations rituelles de chevaux chez les thraces du Nord des Balkans au cours de l'age du fer 735-754 franceză
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII GUDEA, Alexandru Studiul arheozoologic al resturilor osoase ale unui cal descoperit într-un mormînt avar de la Vereșmort (Unirea II), jud. Alba 223-229 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII DOMOKOS, C., KESSLER, Eugen, MOLDVAI, M. Date osteometrice la familia Corvidae (Aves) 266-266 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII BĂLĂȘESCU, Adrian Contribuții biometrice asupra lui Canis familiaris în Late-ul getic din Cîmpia Română 267-267 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII GAL, E., KESSLER, Eugen Studii osteometrice asupra resturilor de păsări răpitoaare de zi provenite din siturile arheologice de pe teritoriul României 267-267 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII MOISE, D. Analiza osteometrică a scheletelor de căine din așezarea getică de la Vadul Anei - Brănești 267-267 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII RADU, Valentin Fișă osteologică pentru arheologie. Contribuții la osteometria platicii /Abramis brama danubii, Pavlov - 1956) 267-267 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII BEJENARU, L. Variabilitatea morfometrică a speciei Bos taurus, în Moldova medievală 268-268 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII BINDEA, Diana, LAZAROVICI, A. Studiu biometric asupra bovinelor domestice de la Zau de Cîmpie (jud. Mureș) 268-268 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII GAL, E., KESSLER, Eugen Observații privind studiile biometrice asupra oaselor de păsări din stațiunile neolitice din SE-ul României 268-268 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII GAL, E., KESSLER, Eugen Studii osteometrice și paleoornitologice asupra unor resturi de păsări din situri paleolitice din zona Brașovului 268-268 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII GAL, E., KESSLER, Eugen Studii osteometrice la păsări în Arheozoologie 269-269 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII CSILLIK, I., MAXIM, Zoia Șarpele în astroarheologie 285-285 română
1976 Biharea, IV MUREȘANU, Pompei Cîteva precizări privind simbolismul șarpelui 191- română
1982 Biharea, X, seria 1979-1980 TOȘA, Ioan Contribuții la studiul păstoritului din nord-vestul României 59- română
1982 Biharea, X, seria 1979-1980 GOINA, Florica Elemente de păstorit tradițional în Padiș 83- română
2013 Bronze Age Crafts and Craftsmen in the Carpatian Basin, VI, seria archaeologica BULATOVIC, Aleksander, KAPURAN, Alecksandar Bird images of Serbiab Bronze age ceramics 23-31 engleză
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII COMȘA, Eugen Figurine reprezentând păsări, din epoca neolitică, descoperite în Muntenia Studii şi articole 13-18 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII BORONEANȚ, Vasile Câteva oseminte de cal ornamentate descoperite la Chitila - Fermă Arheologie 11-25 română
2004 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVIII BORONEANȚ, Vasile Câteva oseminte de cal ornamentate descoperite la Chitila - Fermă Arheologie 4-19 română
1976 Buridava - Studii și Materiale, II BOLANGIU, Aneta, CAZAN, Florentina Vulturul și corbul 55- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV IONESCU, Mariana Aspecte privind mesteșugul prelucrării părului de caără în satul Curtea, comuna Popești 231- română
1969 Carpica, II PALADE, Vasile Noi ateliere de lucrat piepteni din corn de cerb din secolul al IV-lea la Valea Seacă-Bîrlad 233-252 română
1971 Carpica, IV BULAI-ȘTIRBU, Maria, NECRASOV, Olga Contribuții la studiul faunei pleistocene de la Buda (jud. Bacău) cu o privire specială asupra caracteristicilor renului .7-19 română
1971 Carpica, IV PALADE, Vasile Un nou centru de prelucrare a cornului de cerb în secolul al IV-lea e.n. la Fedești, com. Suletea (jud. Vaslui) 207-214 română
1972 Centenar Muzeal Orădean FUHN, Ion, JURCSAK, Tiberiu O țestoasă nouă pentru fauna paleoherpetologică a României : Testudo kalksburgensis Toula, 1896 (Dealul Viilor - Oradea) 667-672 română
1972 Centenar Muzeal Orădean POLIȘ, Rozalia Schiță la un istoric al cercetării vertetebratelor din Bihor și regiunile înconjurătoare 673-694 română
1972 Centenar Muzeal Orădean KOVATS, Lajos Situația populației de berze (Ciconia ciconia L.) din Bazinul Crișului Repede în Vara anului 1972 749-770 română
1972 Centenar Muzeal Orădean PAPADOPOL, Aurel Contribuții la cunoașterea unor aspecte ale fenologiei și dinamicii păsărilor din județele Bihor și Satu Mare 771-781 română
1972 Centenar Muzeal Orădean BERES, Iosif Contribuții la cunoașterea unor fenomene ale migrației păsărilor în bazinul superior al Tisei (Depresiunea Maramureșului) 783-790 română
2003 Cercetări Arheologice, XII BĂLĂȘESCU, Adrian, RADU, Valentin Studiul materialului faunistic descoperit în tell-ul de la Vitănești ( jud. Teleorman) Movelul Gumelnița B1 363-387 română
2003 Cercetări Arheologice, XII HAITĂ, Constantin, RADU, Valentin Les zones de rejets menageres de la Culture Gumelnița: temoins dans l'evolution chrono-stratigraphiques des tels. Etude micro-morpăhologique et archae-ichtiologique sur le tell d'Hărșova (Dep. Constanța) 389-401 franceză
2010 Cercetări Arheologice, XVII PARASCHIV-GRIGORE, Eugen Catalogue of Medieval Seals at the Regional Historical Museum of Shumen - Iordanov O., Zhekova Z. 315-317 română
2003 Cercetări Pluridisciplinare, VI, seria cercetări pluridiscplinare BĂLĂȘESCU, Adrian, DUMITRAȘCU, Valentin, MOISE, Dragoș Mammal Fauna from Bordușani-Popină 103-139 română
2003 Cercetări Pluridisciplinare, VI, seria cercetări pluridiscplinare GAL, Erika, KESSLER, Eugen Eneolithic bird remains from the tell site of Bordușani - Popină 141-154 română
2003 Cercetări Pluridisciplinare, VI, seria cercetări pluridiscplinare GAL, Erika, KESSLER, Eugen La Tene bird remains from the tell site of Bordușani - Popină 155-157 română
2003 Cercetări Pluridisciplinare, VI, seria cercetări pluridiscplinare RADU, Valentin Several data about fish and fishing importance in the paleoeconomiy of the Gumelnița A2 community from Nbordușani - Popină 159-171 română
1968 Cibinium STOICA, Georgeta Prelucrarea părului de capră. Unelte și produse 153-172 română, germană
2006 Cibinium, seria 2001-2005 GOIA IOAN, Augustin Considerații privind evoluția amenajărilor pastorale țărănești pentru ovine în nord-vestul Transilvaniei 53-72 română
1984 Crisia, XIV KESSLER, Eugen Noi contribuții privind studiul avifaunelor din Paratethys 521-532 română
1984 Crisia, XIV JURCSAK, Tiberiu, RĂDULESCU, Costin, SAMSON, Petre Les mammiferes du Wurm de Dealul Burzău 533-558 franceză
1985 Crisia, XV KESSLER, Eugen Contribuții noi la studiul avifaunelor cuaternare din România 485-491 română
1985 Crisia, XV BABUȚIA, Teodor Contribuții la cunoașterea ecologiei speciilor de păsări acvatice de importanță vînătorească și faunistică din Vestul țării 531-564 română
1986 Crisia, XVI JURCSAK, Tiberiu, KESSLER, Eugen Evoluția avifaunei pe teritoriul României 577-615 română
1986 Crisia, XVI CARAIMAN, Gheorghe, MIHUȚ, Viorel Date cu privire la reproducerea artificială a peștilor în stația Felix - Bihor în perioada anilor 1978-1986 647-665 română
1986 Crisia, XVI POLIȘ, Rozalia Rarități ornitologice în Bihor 667-670 română
1987 Crisia, XVII HUZA, Radu, JURCSAK, Tiberiu, TALLODI, E. Fauna de reptile triasice din Bihor 571- română
1987 Crisia, XVII VENCZEL, Marton Materiale herpetologice din depozitul fosilifer de pe dealul Burzău-Rîpa, jud. (notă preliminară) 579- română
1987 Crisia, XVII JURCSAK, Tiberiu, KESSLER, Eugen Evoluția avifaunei pe teritoriul României (II) Morfologia speciilor fosile 583- română
1987 Crisia, XVII CZIER, Z., JURCSAK, Tiberiu Un craniu de elan (Alces alces L.) descoperit în avenul lui Avrămuț din Chiele Someșului Cald 611- română
1987 Crisia, XVII WILHELM, A. Țigănușul (Umbra krameri Walbaum) în Valea Ierului 651- română
1987 Crisia, XVII CARAIMAN, Gheorghe Cercetări privind creșterea intensivă a crapului de cultură pe un ciclu de două și trei veri 655- română
1987 Crisia, XVII CARAIMAN, Gheorghe, ROȘCA, Grigore Date cu privire la caracteristicile chimice ale cărnii peștilor de cultură - crap și specii fito și planctonofage 665 română
1988 Crisia, XVIII HUZA, Radu, JURCSAK, Tiberiu Un dinte de placodont din Triasicul superior, desciperit în zona Finiș )Munții Cadru, jud. Bihor) 639-646 română
1988 Crisia, XVIII JURCSAK, Tiberiu, KESSLER, Eugen Evoluția avifaunei pe teritoriul României (III) - Filogenie și sistematică 647-688 română
1988 Crisia, XVIII CODREA, Vlad, ȘURARU, Nicolae Un dinte premolar (P4 dext.) de sirenid (Mammalia, Sirenia) în orizontul calcarului de Cluj, de la Cluj-Napoca: Cheile Baciului 689-695 română
1988 Crisia, XVIII CZIER, Zoltan Asupra unui corn de Alces alces L. de la Ocna Șugatag (jud. Maramureș) 697-700 română
1989 Crisia, XIX VENCZEL, Marton Date asupra herpetofaunei din depozitul fosilifer Burzău - Rîpa, jud. Bihor 761-771 română
1989 Crisia, XIX CODREA, Vlad New complements on Deinotherium giganteum Kaup from the Brusturi Ponțian (Bihor District) 773-783 engleză
1989 Crisia, XIX CHICULESCU, Otilia, HURGHIȘIU, Ileana, PARASCHIVESCU, Dinu Modificări chimice produse de timurom asupra speciilor Cyprinus carpio și Carassius auratus 793-798 română
1989 Crisia, XIX CARAIMAN, Gheorghe Cîteva căi și metode pentru obținerea unor producții superioare de puit de crap, pești fitoplanctonofagi și pești de consum 799-806 română
1990 Crisia, XX VENCZEL, Marton Date asupra herpetofaunei fosile de la Subpiatră (jud. Bihor) 543-552 română
1990 Crisia, XX CODREA, Vlad, GHERDAN, Dan La signification de quelques restes squelettiques de mammiferes rencontres dans le forage F1 a Avram Iancu (dept. De Bihor, l'ouest de la Roumanie) 553-565 franceză
1990 Crisia, XX CARAIMAN, Gheorghe, ROȘCA, Grigore Ce este și cum se aplică în piscicultură intensivă eutrofizarea dirijată a heleșteelor pentru ciprinide 633-673 română
1998 Crisia, XXVIII CZIER, Zoltan Capra hircus L. din nivelul feudal timpuriu de la Biharea 27-39 română
2004 Crisia, XXXII-XXXIII, seria 2002-2003 DUMITRAȘCU, Sever Vînători de bouri din Crișana în secolul al XVIII-lea 71-79 română
1985 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, I CALUJNIC, Ilie Pescuitul , străveche ocupație a locuitorilor din nordul Dobrogei 217- română
1997 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XV PĂUNESCU, Alexandra Microvertebratele de la Tariverde, așezare epigravetiană din Dobrogea centrală 71-77 română
2005 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII MAXIM, Zoia Snake symbolistic in the prehistory of the South-East Europe 53-61 engleză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIV DOBRINESCU, Cerasela Aspects of traditional fishing in South-Dobrudjan villages 381-388 engleză
1969 Cumidava, III GRAUR, Tiberiu Considerații asupra vînătoarei de jderi în subzonele Bîrsa de Sus, Bran și Buzaie 555- română
1985 Drobeta, VI KESSLER, Eugen Material fosil si subfosil de răsări din defileul Dunării de la Porțile de Fier 337- română
1985 Drobeta, VI MURARIU, Dumitru, TORCEA, Ștefan Contribuții la cunoașterea faunei de mamifere din Ostrovul Mare, Mehedinți 347- română
1996 Drobeta, VII MATACĂ, Sorina Modificările ihtiofaunei dunărene în condițiile lacului de baraj (zona cuprinsă între barajul Porșile de Fier I și barajul Porțile de Fier II - județul Mehedinți 235- română
1998 Drobeta, VIII RUICĂNESCU, Mirela Prezența peștilor ornamentali din apele tropicale și subtropicale în acvariului Muzeului Regiunii Porților de Fier 261- română
1999 Drobeta, IX BOTU, Eugenia Colecția de păsări a secției de Științele Naturii din Muzeul Regiunii Porților de Fier 236- română
2002 Drobeta, XI-XII CHIȘAMERA, Gabriel Contribuții la cunoașterea avifaunei Ostrovului Moldova Veche (jud. Caraș-Severin) 337-342 română
2008 Drobeta, XVIII, seria arheologie-istorie POPA, Traian, SCHUSTER, Cristian Notă cu privire la Canis familiaris în mediul Glina 38-44 română
1971 File de Istorie, I CHINTĂUAN, Ioan, SÎNGEORZAN, O. Despre prezența unor resturi de mamifere fosile în cuaternarul din nord-estul Transilvaniei 295- română
1974 File de Istorie, III ROSLER, Rudolf Din isroria pescuitului și pisciculturii în județul Bistrița-Năsăud 334- română
1976 File de Istorie, IV CHINTĂUAN, Ioan, ISĂ, Gheorghe, MASZAROS, I. Răspîndirea mamutului (Elephas primigenius Bluum.) în cuaternarul din nord-estul Transilvaniei .9- română
1983 Hierasus, V BELENIUC, G., HAIMOVICI, Sergiu Un exemplar de Bos taurus acornut, găsit în turbăria de la Lozna, în stratul de epoca dacică 205- română
1983 Hierasus, V BOIȘTEANU, T., COMĂNESCU, G., HAIMOVICI, Sergiu Cu privire la caracteristicile unor parametri biometrici, sanguini și biochimici, evidențiați în perioada de dinaintea realizării maturității sexuale la păstrăvul de lac 645- română
1986 Hierasus, VI HAIMOVICI, Sergiu, RUSU, Constantin Cu privire la un nou craniu de taurin (Bos taurus) acornut, provenit din turbăria de la Lozna (județul Botoșani) 73- română
1986 Hierasus, VI DĂNILĂ, Ioan Contribuții la cunoașterea caracteristicilor bioecologice și răspîndirii păpîndăului (Citellus citellus L. 1766, Rodentia) în România 273- română
1989 Hierasus, VII-VIII RUSU, Constantin Evoluția pescuitului și pisciculturii în județul Botoșani 431- română
2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 RADU, Valentin Rolul resurselor acvatice în economia așezărilor preistorice de la Ciulnița și Bordușani (județul Ialomița) 283-388 română
2000 Ialomița - Studii și Comunicări de Istorie-Arheologie-Etnografie, III RADU, Valentin Studiul materialului arheoihtiologic de la Ciulinișa (jud. Ialomița) din nivelele Boian-Giulești. Campaniile 1994-1995 .9-11 română
2000 Ialomița - Studii și Comunicări de Istorie-Arheologie-Etnografie, III MOISE, Dragoș Analiza osteometrică a schelelor de cîine descoperite în așezarea geto-dacică de la Brănești - Vadu Anei (județul Ilfov) 20-26 română
1997 Istros, VIII BEJENARU, Luminița, HRIȘCU, Carmen, IDRESCU, Mircea Așezarea getică de la Grădiștea (jud. Brăila) - Studiu arheozoologic - 97-105 română
1999 Istros, IX MOISE, Dragoș Studiul materialului faunistic aparținînd mamiferelor, descoperit în locuințele gumelnițene de la Însurăței-Popina I (jud. Brăila) 171-190 română
1999 Istros, IX RADU, Valentin Studiul resturilor osoase de pește de la Însurăței - Popina I. Campaniile 1995-1998 191-196 română
1999 Istros, IX BĂLĂȘESCU, Adrian, RADU, Valentin Studiul faunei neolitice de la Siliștea - Conac (jud. Brăila) 197-210 română
2004 Istros, XI SÎRBU, Valeriu Sacrificii și înhumări rituale de cai la tracii din zona Carpato-balcanică (sec. X a. Chr. - sec. I p. Chr.) 41-68 română
2006 Istros, XIII STOIAN, Viorel Piese din carapace de țestoasă descoperite la Siliștea - Popină, jud. Brăila 159-164 română
2011 Litua - Studii și Cercetări, XIII BANTEA, Felicia Gazella de 3 milioane de ani V. Geologie 279-284 română
1992 Marisia, XV-XXII, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie DIACONESCU, Aurelia Metode și unelte de pescuit în Valea Mureșului (sector jud. Mureș) 429-447 română
1971 Marmatia, II BEREȘ, Iosif Aspecte noi în avifauna Maramureșului (lucrări preliminare) 340-350 română
1977 Marmatia, 3 BEREȘ, Iosif Avifauna cinegetică a depresiunii Maramureșului și problemele ei ecologice 242- română
1978 Marmatia, 4 BEREȘ, Iosif Contribuții la cunoașterea ornitofaunei depresiunii Maramureșului 391- română
1978 Marmatia, 4 FRANK, R., POP, V. Contribuții la studiul păsărilor migratoare de pasaj în poarta de nord-vest a țării 439- română
1980 Marmatia, .5-6, seria științe naturale POP, Vasile Oaspeți de iarnă și specii accidentale în poarta de nord-vest a țării (județele Maramureș și Satu Mare) 98-101 română
1980 Marmatia, .5-6, seria științe naturale BEREȘ, Iosif Studiu ecofaunistic al păsărilor din orașe, explicat cu evifauna municipiului Sighetu-Marmației 102-114 română
1980 Marmatia, .5-6, seria științe naturale KOHL, Ștefan, SASVARI, L. Mugurarul roșu (Carpodacus erythinus Pall.) în România 115-119 română
1980 Marmatia, .5-6, seria științe naturale CHIOREANU OAȘ, Ioan Elemente care au favorizat formarea și dezvoltarea rasei de taurine bruna de Maramureș 151-160 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 BALOGH, Adalbert Contribuțâii la cunoașterea dezvoltării zootehniei în Maramureș - începuturile aclimatizării "Brunei de Maramureș" 295-298 română
2004 Memoria Antiquitatis, XXIII HAIMOVICI, Sergiu Un lot de faună mamaliană din așezarea Cucuteni - Cetățuia 241-252 română
2004 Memoria Antiquitatis, XXIII SÎRBU, Valeriu Figurine de cai din epoca fierului la tracii nordici 355-367 română
2010 Memoria Antiquitatis, XXV-XXVI, seria 2008-2009 BEJENARU, Luminița, OLENIUC, Florentina Schelet de cîine (Canis familiaris) descoperit în nivelul Cucuteni B din tell-ul de la Poduri-Dealul Chindaru (județul Bacău, Romania) 247-252 română
2011 Memoria Antiquitatis, XXVII GRĂDINARU, Ionuț O colecție muzeală unicat: Pești fosilui oligoceni de la Piatra-Neamț 443-457 română
2011 Muzeul Oltului, 1 BALAȘ, Claudia Motive ornamentale tradiționale în arta populară din județul Olt. Calul și călărețul 331-348 română
2004 Oltenia - Studii și Comunicări, XII, seria etnografie GOIA IOAN, Augustin Contribuții la cunoașterea tehnicilor pastorale utilizate în satele Transilvaniei de Nord între 1900 și 1962 .10-31 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii FUHN, Ion Amfibii și reptile din Delta Dunării 373-378 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii POPESCU, Maria Cîteva date privind creșterea în captivitate a broștelor Rana ridibunda Pall și Rana esculenta L. 383-388 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii CĂTUNEANU, Ion, TĂLPEANU, Ion, THEIS, Felicia Evoluția cercetărilor avifaunistice în Dobrogea 389-415 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii DRAGOMIR, Nicolae, INAȘCU, Marius, PAȘCOVSCHI, S. Semnalarea apariției unui hibrid de rață mare și rață sulițar 415-418 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii ALMĂȘAN, Horia, DRAGOMIR, Nicolae, INAȘCU, Marius, MANOLACHE, Lucian, SCĂRLĂTESCU, Gheorghe Contribuții la cunoșterea cuibăritului unor specii de păsări din Delta Dunării 429-441 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii MANOLACHE, Lucian Contrubuții la cunoșterea hranei găștei de vară (Anser anser L.) în cartierele de iernare 443-446 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii DRAGOMIR, Nicolae, INAȘCU, Marius Aspecte privind frecvența unor specii acvatice de interes vînătoresc și faunistic din Delta Dunării și Balta Brăilei 447-436 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii KISS, Botond Contribuții la cunoșterea hranei și a dezvoltării posembrionare a pescărușului verde (Alcedo atthis L.) 467-473 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii KISS, Botond Furtunarul - Puffinus puffinus Yelkouan (Acerbi) pe teritoriul României 475-478 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii KISS, Botond Date preliminare asupra ornitofaunei Insulei Sahalin și rolul ei în migrație 479-494 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii ELIAN, Lucreția, LEONTE, Eliza, NICOLESCU, Dorina, POPESCU-MARINESCU, VIRGINIA Comportarea unor nevertebrate acvatice și pești în condiții de combatere a vegetației din lacuri 311-337 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii POPESCU, Maria Contribuții la cunoșterea hranei adulților de Rana ridibunda Pall și Rana Esculenta L. din județul Tulcea 397-408 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii CĂTUNEANU, Ion, TĂLPEANU, Ion, THEIS, Felicia Păsările răpitoare din Dobrogea de Nord și situația lor actuală 419-452 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii RADU, Dimitrie Originea geografică a păsărilor din Delta Dunării 453-505 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii RADU, Dimitrie Popularea cu păsări a Deltei Dunării 507-518 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii ALMĂȘAN, Horia, DRAGOMIR, Nicolae, INAȘCU, Marius, KISS, Bodond, MIHĂILEANU, Alexandru, SCĂRLĂTESCU, Gheorghe Dinamica efectivelor la principalele specii de păsări acvatice de mare importanță faunistică și cinegetică din Delta Dunării în deceniul 1961-1970 519-538 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii KISS, Botond Date preliminare asupra ornitofaunei Insulei Sahalin și rolul ei în migrație (II) 539-567 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii STĂNESCU, Dan, ZSIVANOVITS, Peter Date preliminare cu privire la ornitofauna vernală a rezervațiilor ornitologice Histria și Murighiol - Dobrogea 569-582 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii MARINOV, Mihai Date preliminare asupra ornitofaunei Lacului Zaghen 583-594 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii KISS, Botond Pescărița-Mare - Hydroprogne caspia (Pall.) în Delta Dunării, Dobrogea maritimă și intensificarea migrațiilor transcontinentale 595-624 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii KLEMM, Werner Situația codalbului (Hallaeetus albicilla) și a șoimului dunărean (Falco cherrug) în primăvara anului 1971, pentru Delta Dunării 625-628 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii KISS, Botond Luscinia svecica svecica - subspecie nouă pentru țară 629-631 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii KISS, Botond, KOHL, Ștefan Leziuni, fracturi și anomalii la oasele unor păsări 633-641 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii GRIOSEL, Annik, GRIOSEL, Yves Le royaume du pelican 643-671 franceză
1973 Peuce, III, seria științele naturii ANGELESCU, Nicolae, RĂDULESCU, Ion Contribuții la cunoșterea enterohelminthofaunei biyamului (Ondrata zibethica L.) din Delta Dunării 673-680 română
1977 Peuce, VI, seria istorie MATEESCU, Tudor Creșterea cailor în Dobrogea în timpul stăpînirii otomane 287-297 română
1977 Peuce, V, seria zoologie POPESCU, Maria Contribuții la cunoșterea broaștei roșii de pădure (Rana dalmatina Bonap, 1839) din județul Tulcea 155-163 română
1977 Peuce, V, seria zoologie NALBANT, Teodor Observații asupra sistematicii și biologiei guvidului relict Benthophiloides brauneri Beling & Iljin în Delta Dunării (Pisces, Peerciformes, gobiidae) 165168 română
1977 Peuce, V, seria zoologie BABEȘ, Liliana, LEONTE, Eliza, TRANDABURU, Tiberiu Structura fină a sacului dorsal la Cyprinus carpio L. 169-174 română
1977 Peuce, V, seria zoologie PAPADOPOL, Mihai Contribuții la studiul maturației sexuale și ritmul creșterii principalelor specii de cyprinidae (Pisces, Osteichthyes) din Delta Dunării 175-187 română
1977 Peuce, V, seria zoologie DRĂGĂȘANU, Ștefan, LUSCAN, Silvia, MIHAI, Alina, POPESCU, Ecaterina Contribuții la stabilirea indicilor de freștere și prermaturare a reproducătorilor de Ctenopharyngodon idella (Val.) 189-195 română
1977 Peuce, V, seria zoologie LEONTE, Eliza Eficențele de utilizare a energiei hranei pentru creștere și producție la Ctenopharyngodon idella de două veri 197-205 română
1977 Peuce, V, seria zoologie ZINEVICI, Victor Componența specifică a hranei de natură animală la Clupeonella cultriventris (Nordmann)(Pisces, Osteichthyses) în zona de la gurile Dunării, lacurile litorale și lunca Dunării 207-220 română
1977 Peuce, V, seria zoologie LEONTE, Eliza Eficiența ecologică de utilizare a hranei pentru creștere și producție la populații de pui de ctenopharyngodon idella, crescute în incinte amenjate, în Delta Dunării 221-229 română
1977 Peuce, V, seria zoologie MUNTEANU, Ioan Informare despre prezența carasului argintiu (Carassius auratus gibelio) în ape Dunării 233-238 română
1977 Peuce, V, seria zoologie CRISTEA, Anghel, CRISTEA, Elisabeta, DEMETRIUC, Boris, FUHRMANN, Harald Considerații cu privire la pescuitul și componența cîrdului de cega )Acipenser ruthenus rzthenus L) în sectorul aval Lacul de acumulare "Porțile de Fier", în perioada martie-mai, 1971-1973 239-254 română
1977 Peuce, V, seria zoologie MUNTEANU, Ioan Valorificarea superioară a unor nivele trofice în unizățole amenajate piscicol din Delta Dunării de cître unele specii de pești aclimatizate în țara noastră 255-259 română
1977 Peuce, V, seria zoologie CRISTEA, Anghel, CRISTEA, Elisabeta, DEMETRIUC, Boris, FUHRMANN, Harald Observații cu privire la biologia reproducerii cegii (Acipenser ruthenus ruthenus l.) 261-267 română
1977 Peuce, V, seria zoologie CRISTEA, Anghel, FUHRMANN, Harald Cîteva rezultate obținute la incubația icrelor de cegă (Acipenser ruthenus, ruthenus L.) într-un nou tip de incubator, la stația sturionicolă Cetate 305-312 română
1977 Peuce, V, seria zoologie MANEA, Vasile, STĂNESCU, Silviu Cercetări asupra ichtiofaunei Deltei maritime a Dunării (zona Roșu-Roșuleț și Cordon) 313-333 română
1977 Peuce, V, seria zoologie CIOCAN, Nicolae Influența amendamentelor de oxid de calciu, folosite în piscicultura dirijată din Delta Dunării asupra producției piscicole și asupra cadrului natural 335-341 română
1977 Peuce, V, seria zoologie MANEA, Vasile, STĂNESCU, Silviu Contribuții la studiul înmulțirii peștilor cu importanță economică din Delta maritimă a Dunării (zona Roșu-Roșuleț și Cordon) 343-357 română
1977 Peuce, V, seria zoologie MUNTEANU, Dan Rolul vegetației în viața și repartiția păsărilor din Delta Dunării 359-366 română
1977 Peuce, V, seria zoologie RADU, Dimitrie Dinamica fenologică a păsărilor din Delta Dunării 367-410 română
1977 Peuce, V, seria zoologie MĂTIEȘ, Mircea Date asupra avifaunei Deltei Dunării, Complexului lagunar Razelm și Dobrogei maritime (perioada 19857-1973) 411-418 română
1977 Peuce, V, seria zoologie MIHĂILEANU, Alexandru, MIRONOV, Mihai Caracterele de iernare a ornitofaunei litorale de la Sf. Gheorghe la Periboina 419-424 română
1977 Peuce, V, seria zoologie RADU, Dimitrie Aspecte ecologice privind reproducerea păsărilor în condițiile Deltei Dunării 425-443 română
1977 Peuce, V, seria zoologie PAPADOPOL, Aurel Cîteva considerații în legătură cu sursele de hrană ale păsărilor în zona de contact a apelor Dunării și apelor Mării Negre - sectorul românesc 445-454 română
1977 Peuce, V, seria zoologie MARINOV, Mihai Date preliminare asupra ornitofaunei Lacului Yaghen (II) 455-457 română
1977 Peuce, V, seria zoologie KISS, Botond Noi observații ornitologice pe insula Sacalin 459-481 română
1977 Peuce, V, seria zoologie MARINOV, Mihai Observații asupra speciilor cuibăritoare din zona Vărărie-Cazanele-Somova, judetul Tulcea 483-487 română
1977 Peuce, V, seria zoologie KISS, Botond Insula Sacalin - Loc important în cercetarea cuibăritului și migrației păsărilor 489-507 română
1977 Peuce, V, seria zoologie KISS, Botond Contribuții privind migrația sitarilor (Scolopax rusticola l.) în Delta Dunării 509-518 română
1977 Peuce, V, seria zoologie COCIU, M., MICU, Nicolae, PALADI, A., WAGNER, G. Aspecte privind întreținerea păsărilor acvatice în captivitate 519-527 română
1977 Peuce, V, seria zoologie NEACȘU, Gheorghe, SIMIONESCU, Viorica Contribuții la cunoșterea faunei de mamifere mici din Delta Dunării 529-548 română
1977 Peuce, V, seria zoologie MIHĂILEANU, Alexandru Rîsul (Lynx lynx L.) o prezență inedită în fauna horstului nord-dobrogean 549-551 română
2003 Peuce, I, seria istorie-arheologie RADU, Valentin L'etude preliminaire du materiel archeoichtiologique provenant des niveaux Gumelnița A2 de l'etablissement Luncavița-Cetățuie (dep. Tulcea) 463- română
2011 Peuce, IX, seria istorie-arheologie DUMITRACHE, Iulia Produits a base de poisson dans l'Egypte Roman, sources papyrologiques 475-482 franceză
2011 Peuce, IX, seria istorie-arheologie BĂLĂȘESCU, Adrian, MICU, Cristian, VIZAUER, Iulian, ZAZZO, Antoine Notă asupra descoperirii unor resturi de cămilă în Dobrogea (Agighiol, județul Tulcea) 575-584 română
2006 Pontica, XXXIX HAIMOVICI, Sergiu Amelioerarea rasială a animalelor domestice evaluată prin specia taurine (Bos taurus), făcute de către romani, după venirea lor în antichitate în actuala Dobroge 349-353 română
2008 Pontica, XLI BĂLĂȘESCU, Adrian Considerații cu privire la exploatarea mamiferelor în așezarea Hamangia III de la Cheia 49-56 română
2008 Pontica, XLI HAIMOVICI, Sergiu Transgresiunea uriașă și vijelioasă a apelor Mării Negre din Neoliticul timpuriu dobrogean, avînd ca urmare apariția a două specii acvatice mediteraneene: Spondylus gaederopus și Sparus aurata la litoralul romanesc al acestei mări 421-441 română
2000 Pratiques funeraires dans l'Europe des XIIIe-Ive s. av.J.-C. RADU, Marius The interpretation of proofs about the human agresivity concerning dogs. The research from Satu Nou, Constanța County 243-244 engleză
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) POPA, Alexandru Sacrificiul funerar de broște testoase în necropola de la Giurgiulești - "La Brazdă" 260-261 română
1968 Sargetia, V TODEA, Ion Șănătoarele de praf de pușcă din coarne de cerb 577- română
1968 Sargetia, V POPOROGU, Elena Prezența lui Ursus spelaeus Rosenm în peștera Roșua din Valea Jiului 609- română
1987 Sargetia, XX, seria 1986-1987 KESSLER, Eugen Materiale fosile de păsări de pe teritoriul județului Hunedoara 541- română
1987 Sargetia, XX, seria 1986-1987 GRIGORESCU, Dan Cel mai vechi mamifer fosil din România 543- română
1987 Sargetia, XX, seria 1986-1987 GHIRA, Ioan Contribuții la cunoașterea herpetofaunei din Retezatul calcaros 563- română
1987 Sargetia, XX, seria 1986-1987 STUGREN, Bogdan Zoogeografia comparată a herpetofaunei din Carpați și Pirinei 567- română
1987 Sargetia, XX, seria 1986-1987 WEBER, Peter Notă preliminară privind cîntecul speciewi Emberiza citrinella în Transilvania 571- română
1998 Sargetia, XXVII-1, seria 1997-1998 SONOC, Alexandru Considerații privind simbolistica pisicii în antichitatea Europei și în estul bazinului Mării Mediterane 191-204 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II CRISTEA, Vasile Un corn de Alces palmatus Ham. Schmith în balastierea de la Apa - județul Satu Mare 365-371 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV HAMVAS, Francisc, KARACSONYI, Carol Date privind avifauna din zona orașului Carei 394-414 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII FAZEKAS, Lorand Situația actuală a Galliformelor în județul Satu Mare 409-416 română
1997 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIV MAJOR, Ecaterina Tehnica de preparare și conservare a ouălor de păsări 421-422 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 FAZEKAS, Lorand Adatok a golya-akatuak biologiajahoz es elterjedesehez Szatmar megyeben 663-672 maghiară
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 BABOS, Krisztina, SANDOR, Attila Koltesbiologicai megfigyelesek a Mezo-Mehesi gemtelepen 681-698 maghiară
1968 Studii și Comunicări, I, seria istorie - științele naturii APOSTOL, Leonid, STANCU, Radu Resturi de Archidiskodon meridionalis (Nesti) descoperite în județul Argeș 163-176 română
1968 Studii și Comunicări, I, seria istorie - științele naturii MĂTIEȘ, Mircea Cercetări biomertrice, morfologice și sistematice cu privire la populația de Lanius excubitor L., din Republica Socialistă România 213-226 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii MĂTIEȘ, Mircea, STANCU, R., STĂNCULESCU, L. Izvorul "Colcot" de lîngă Topoloveni (județul Argeș) - loc de iernare pentru păsări 61-71 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii MĂTIEȘ, Mircea Cercetări avifenologice de-a lungul bazinul mijlociu și superior al Argeșului între 1 ianuarie - 31 mai 1968 73-90 română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii GAVA, Radu, MATIEȘ, Mircea Alte exemplare document în colecția ornitologică a Muzeului din Pitești 99-105 română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii VASILIU, George Contribuții la cunoșterea populației de Sciurus vulgaris L., 1758 (Mammalia, Rodentia, Sciuridae) din județul Argeș 107-115 română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii GEORGESCU, Mitică Asupra dinamicii efectivului de cerb din Munții Munteniei 117-121 română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii GIOSANU, M., GOMOIU, I., HUȘTIU, C., MARINESCU, I. Cercetări privitoare la creșterea și dezvoltarea vițeilor din rasa brună hrăniți cu adaus de "afarom-forte" în lapte, în stațiunea experimentală Albota, județul Argeș 137-144 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii BOLDOR, Ștefania Cercetări asupra raportului numeric între sexe la unele populații de Bibani (Perca fluviatilis L., ord. Perciformes) din apele Republicii Socialiste România 133-140 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii STĂNESCU, Gheorghe Contribuții la studiul ihtiofaunei rîului Argeșel din bazinul Argeșului 141-148 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii STĂNESCU, Gheorghe Contribuții la cunoșterea ihtiofaunei răului Bratia din bazinul Argeșului 149-157 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii BOLDOR, Ștefania Biologia creșterii bibanului (Perca fluviatilis L., ord. Perciformes) din Delta Dunării 159-166 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii VASILIU, George Contribuții la cunoșterea numărului de vertebre la Salmo trutta fario L. (Pisces, Salmonidae) din răul Dîmbovița 167-169 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii MEȘTER, Radu, SCRIPCARIU, D., TORCEA, Ștefan Contribuții la studiul electroforetic al unor entime glicolitice din eritrocitele de Mesocricetus auratus , Mesocricetus newtoni, Mesocricetus brandti și Spalax leudocon 171-178 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii LINGNER, Dagmar Sistemul neurosecretor caudal la Aspius aspius aspius (L., 1758) 195-204 română
1980 Studii și Comunicări, V BĂNĂRESCU, Petre, NALBANT, Teodor Direcțiile evoluției ihtiofaunei rîurilor României 153-160 română
1980 Studii și Comunicări, V STĂNESCU, Gheorghe Contribuții la studiul ihtiofaunei Rîului Potopu (afluent al Argeșului) - de la Obîrșie pînă la aval de Gîești 166-176 română
1980 Studii și Comunicări, V DRĂCHICI, O., MARINESCU, Alexandru Acțiunea acrilonitrilului asupra metabolismului energetic la Carassius auratus gibelio Bloch în raport cu temperatura de adaptare 177-185 română
1980 Studii și Comunicări, V DRĂCHICI, O. Acțiunea hranei asupra metabilismului energetic la Carassius auratus gibelo Bloch în condiții de hipertermie 186-190 română
1980 Studii și Comunicări, V CIOCHIA, Victor, MĂTIEȘ, Mircea Primele date asupra cuibăritului sfrinciocului mare (Lanius excubitor L.) în Oltenia și Muntenia 191-196 română
1980 Studii și Comunicări, V POPESCU ALEXANDRINA TENEA, Constanța Contribuții la studiul faunei de mamifere mici din Sudul Olteniei 197-203 română
1965 Studii și Materiale, I KOHL, Ștefan, KONYA, Istvan Observații sincronice ornitologice pe de-a lungul Mureșului între Reghin și Tîrgu-Mureș 19- română
1967 Studii și Materiale, II FUCHS, Herman, KONYA, Istvan Noi fosile de rinocer lînos (Coelodonta antiquitatis Blumenbach) din cuaternarul Văii Tîrnavei Mici .11- română
1967 Studii și Materiale, II KOHL, Ștefan Studii ornitocenologice în apropierea Reghinului 29- română
1972 Studii și Materiale, III-IV ANTAL, Vasile, SZOMBATH, Zoltan Observații ornitologice de-a lungul Mureșului între Tg.-Mureș și Pecica (jud. Arad) 27- română
1972 Studii și Materiale, III-IV KOHL, Ștefan Observații sincronice ornitologice pe rîul Mureș 43- română
1972 Studii și Materiale, III-IV KISS, Botond Contribuții la cunoașterea ornitofaunei din Valea Tîrnavei Mici în apropierea localității Sîngeorgiu de Pădure 73- română
1972 Studii și Materiale, III-IV KELEMEN, Attila Studiul ornitocenologic al cimitirului reformat din Tg.-Mureș 85- română
1972 Studii și Materiale, III-IV GOMBOS, Attila Păsări rare din județul Mureș, observate în timpul iernii 99- română
1972 Studii și Materiale, III-IV KONYA, Istvan Malformații constatate la ciocul unor păsări 107- română
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie LAZAROVICI, Gheorghe The eagle - the bird of death, regeneration-resurrection and messenger of gods. Archaeological and ethnological problems 57-67 engleză
1970 Tibiscus, 1 NADRA, Emil Catalogul colecției ornirologice din Muzeul Banatului 189-191 română
1974 Tibiscus, seria științe naturale TELEAGĂ, Rozalia Observații asupra ouălor și dezvoltării larvare la Rana dalmatina Bonaparte 107-111 română
1974 Tibiscus, seria științe naturale KESSLER, Eugen Avifauna postglaciară de la Cvina-Tircului (Cazanele Mari, România) 113-122 română
1974 Tibiscus, seria științe naturale KESSLER, Eugen Contribuții noi la avifauna depozitelor hidrotermale postglaciare de la Băile 1 Mai (Oradea, jud. Bihor) 123-128 română
1974 Tibiscus, seria științe naturale KOVATS, Ludovic Observații ornitologice în zona săraturilor de la Sînpaul de pe Valea Homorodului Mare 129-140 română
1974 Tibiscus, seria științe naturale KOVATS, Ludovic Păsări rare din Valea Crișului Repede 141-149 română
1974 Tibiscus, seria științe naturale INAȘCU, M., MANOLACHE, Lucian, PAȘCOVSCHI, Sergiu Contribuții la studiul penajului de Philomachus pugnax L. 151-161 română
1979 Tibiscus, seria științe naturale TELEAGĂ, Rozalia Dinamica productivității biologice a populației de Rana dalmatina Bonaparte în Pădurea Verde din Timișoara 165-172 română
1979 Tibiscus, seria științe naturale NADRA, Emil O clasică colorație aposematică la călifar Tadorna tadorna (L) 173-177 română
1979 Tibiscus, seria științe naturale KOHL, Ștefan Fluierarul-de-munte (Tringa hypoleucos L.) pe Valea Mureșului 179-182 română
1979 Tibiscus, seria științe naturale KISS, Andrei Observații ornitologice pe Mureș în 1977 183-188 română
1979 Tibiscus, seria științe naturale KORODI-GAL, Ioan, MOLNAR, Lidia Contribuții la cunoașterea comportamentului teritorial la mierlă (Turdus merula L.) în cursul unui an 189-199 română
1979 Tibiscus, seria științe naturale KISS, Botond Diferențe comportamentale în ritualul schimbatului la cuib la chira de mare (Sterna sandvicensis Lath.) și chira de baltă (Sterna hirundo L.) 201-210 română
1979 Tibiscus, seria științe naturale KOVATS, Lajos Specii de Stercorarius în Valea Crișul Repede 211-215 română
1979 Tibiscus, seria științe naturale KISS, Andrei Situația populației de barză albă (Ciconia ciconia L.) din județul Timiș, în vara anului 1976 217-273 română
1979 Tibiscus, seria științe naturale TOȘICI, Aftina Polimorfismul transferinelor la taurinele de rasă bălțată românească din zona de vest a țării 281-284 română
2010 Tracii și vecinii lor în Antichitate - Studia in Honorem Valerii Sîrbu MARAZOV, Ivan Boar hunt in the prescoes of the tomb in the village of Alexandrovo, Bulgaria 305-327 engleză
1980 VRANCEA - Studii și Comunicări, III BOUNEGRU, C. Un vas cu reprezentarea șarpelui 57- română
1980 VRANCEA - Studii și Comunicări, III MIHALCIUC, Mihai Observații asupra pasajului de toamnă la păsări, pe cursul mijlociu al Siretului 475- română
1987 VRANCEA - Studii și Comunicări, V-VII, seria 1982-1984 CĂTUNEANU, Ion, MIHALCIUC, Mihai Contribuții la cunoașterea ornitofaunei - Măgura-Odobești 267-285 română
1987 VRANCEA - Studii și Comunicări, V-VII, seria 1982-1984 MIHALCIUC, Mihai Cercetări ornitologice în zona Lepșa-Zboina 287-296 română
1997 VRANCEA - Studii și Comunicări, XI MIHALCIUC, Mihai Cercetări asupra ornitofaunei bazinului viticol Odobești 171-174 română
2005 VRANCEA - Studii și Comunicări, XII MAZILU, Iulian Observații ornitologice în Munții Vrancea 188-192 română
2005 VRANCEA - Studii și Comunicări, XII MAZILU, Iulian Contribuții la cunoașterea ornitofaunei rezervației naturale Dalhăuți 193-203 română
2005 VRANCEA - Studii și Comunicări, XII MAZILU, Iulian Observații ornitologice în Insula Mare a Brăilei 204-209 română