Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1176 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I FETCU, Ion Mareșalul Ion Antonescu și Transilvania 240-242 română
2009 Acta Moldaviae Septentrionalis, VII-VIII, seria 2008-2009 FETCU, Ion Transilvania - străvechi pămînt românesc 84-87 română
2004 Acta Musei Maramorosiensis, II GOIA IOAN, Augustin Dinamica efectivelor de ovine în satele cu păstorit local-agricol din Nordul Transilvaniei 37-57 română
2004 Acta Musei Maramorosiensis, II GOIA IOAN, Augustin Practici magice în păstoritul local-agricol din Nordul Transilvaniei 59-74 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V MAIER RADU, Octavian Arhitectura țărănească din Transilvania - unitate și continuitate 52-55 română
1964 Acta Musei Napocensis, I CRIȘAN ION, Horațiu Morminte inedite din sec. III e.n. în Transilvania 87- română
1964 Acta Musei Napocensis, I KOVACS, Iosif Apariția primelor mașini agricole perfecționate în Transilvania 377- română
1964 Acta Musei Napocensis, I VAJDA, Ludovic Începuturile dezvoltării mineritului de cărbuni în Transilvania 397- română
1965 Acta Musei Napocensis, II MACREA, Mihail Cercetări privind epoca romană în Transilvania de la început pînă în zilele noastre 141- română
1965 Acta Musei Napocensis, II DAN, Mihail Din istoria iobăgimii române transilvănene 345- română
1965 Acta Musei Napocensis, II EGYED, A. Marea industrie a mărăritului în Transilvania în a doua jumatate a sec XIX și începutul sec. XX 479- română
1965 Acta Musei Napocensis, II VAJDA, Ludovic Dezvoltarea extracției minereului de fier și a siderurgiei din Transilvania (1848-1867) 497- română
1965 Acta Musei Napocensis, II CHIRILĂ, Eugen Descoperiri monetare antice în Transilvania 645- română
1966 Acta Musei Napocensis, III VLASSA, Nicolae Cultura Criș în Transilvania .9- română
1966 Acta Musei Napocensis, III BITAY, I. Contribuții la studiul culturii antice în Transilvania în secolul al XVI-lea 183- română
1966 Acta Musei Napocensis, III PAP, Francisc, WINKLER, Iudita Monede poloneze din secolele XV-XVII în Transilvania 197- română
1966 Acta Musei Napocensis, III MIREL, Maria, VAJDA, Ludovic Date privind situația și revendicările economice ale minerilor din salinele transilvănene (1848-1867) 271- română
1966 Acta Musei Napocensis, III CHIFOR, I., CHIRILĂ, Eugen, LUCĂCEL, V. Descoperiri monetare antice în Transilvania (III) 421- română
1966 Acta Musei Napocensis, III CRIȘAN, Eva Contribuție la studiul vaselor farmaceutice confecționate în manufactura de la Batiz 505- română
1966 Acta Musei Napocensis, III VESA, V. Aspecte ale activității cultural-politice a burgheziei române din Transilvania la sfîrșitul sec. XIX și începutul sec. XX 537- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV DEAC, A., VAJDA, Ludovic 1907 și Transilvania .1- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV IMREH, Ștefan, PATAKI, I. Contribuții la studiul agriculturii transilvănene (1570-1610) 153- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV ARDOS, Alexandru, MIREL, Maria Date privind începuturile învățămîntului profesional în Transilvania 215- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV VAJDA, Ludovic Extracția și prelucrarea metalelor neferoase în Transilvania (1848-1867) 237- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV CSETRI, A., KOVACS, I. Repartizarea mașinilor agricole în Transilvania la sfărșitul secolului al XIX-lea 265- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV VLASSA, Nicolae Unele probleme ale neoliticului Transilvaniei 403- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV CHIRILĂ, Eugen, LUCĂCEL, V., PEPELEA, V., TOGAN, G. Descoperiri monetare antice și bizantine în Transilvania 457- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV MAIOR, L. Aspecte ale organizării administrației românești din anii 1848-1849 în Transilvaniei 563- română
1968 Acta Musei Napocensis, V LASCU, Nicolae Știrile din arhivele clujene referitoare la inscripțiile romane din Transilvania 137- română
1968 Acta Musei Napocensis, V IMREH, Ștefan, MUREȘAN, C. Un nou izvor pentru cunoașterea vieții satului din Transilvania la sfîrșitul sec. XVIII 215- română
1968 Acta Musei Napocensis, V VAJDA, Ludovic Formarea muncitorimii salariate în industria mimieră și metalurgică din Transilvania între 1848-1867 227- română
1968 Acta Musei Napocensis, V EGYED, A. Unele caracteristici ale dezvoltării industriei în Transilvania la sfîrșitul secolului al XIX-lea 251- română
1968 Acta Musei Napocensis, V KOVACS, I. Problema desființării raporturilor cu caracter feudal în satele de "horticultori" din Transilvania 587- română
1968 Acta Musei Napocensis, V VESA, V. Conferința extraordinară a Partidului Național Român din Transilvania (23-24 iulie 1893) 601- română
1968 Acta Musei Napocensis, V HĂGAN, T. Contribuția socialiștilor români la înfăptuirea unirii Transilvaniei cu România 609- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI IMREH, Ștefan, PATAKI, I. Contribuții la studiul agriculturii transilvănene (1570-1610) (partea II) 187- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI BOTEZAN, Liviu Organizarea pămînturilor arătoare și a finanțurilor alodiale în Transilvania (1785-1820) 243- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI VAJDA, Ludovic Formarea muncitorimii salariate în industria minieră și metalurgică din Transilvania (1848-1867) 307- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI KOVACS, Iosif Despre desființarea relațiilor feudale din Transilvania 325- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI ARDOS, Alexandru, MIREL, Maria Preocupări ale românilor din Transylvania pentru organizarea învățămîntului profesional după 1848 361- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI TRĂISTARU, E. Lupta maselor din bordul Transilvaniei împotriva regimului fascist-horthyst, pentru eliberarea întegului teritoriu al țării și instaurarea unui guvern democrat 421- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI CHIRILĂ, Eugen Descoperiri monetare antice în Transilvania (V) 475- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI BOGDAN-CĂTĂNICIU, Ioana Despre sud-estul Transilvaniei în epoca romană 477- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI PROTASE, Dumitru Tezaurul monetar și roman de la Tibodu (Tramsilvania). Observații și precizări 509- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI MIREA, Z., PROTASE, Dumitru Un cimitir de incinerație din epoca romană la Iacobeni (Transilvania) 525- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI URSUȚIU, L. Un document privind organizarea administrativă a românilor în revoluția din 1848 în Transilvania 593- română
1970 Acta Musei Napocensis, VII VLASSA, Nicolae Kulturelle Beziehungen des Neolithiques Siebenburgens zum Vorderen Orient .3- germană
1970 Acta Musei Napocensis, VII VASILIEV, Valentin Podoabe de metal prețios din morminte scitice în Transilvania 41- română
1970 Acta Musei Napocensis, VII POP, Constantin Reprezentări bacchioce romane în Transilvania 151- română
1970 Acta Musei Napocensis, VII ARDOS, Alexandru, KOVACS, I., MIREL, Maria Din istoria învățămîntului agricol în Transilvania (1849-1900) 287- română
1970 Acta Musei Napocensis, VII BUNEA, A. Parlamentul României pentru o politică externă favorabilă unirii Transilvaniei cu România (1892-1899) 329- română
1970 Acta Musei Napocensis, VII EGYED, A. Problema emigrării țărănimii din Transilvania la începutul secolului al XX-lea 365- română
1970 Acta Musei Napocensis, VII BODEA, Gheorghe Din lupta comună a maselor populare române și a naționalităților conlocuitoare din nordul Transilvaniei pentru triumful democrației (23 August 1944 - 6 martie 1945) 449- română
1970 Acta Musei Napocensis, VII CHIRILĂ, Eugen Descoperiri monetare antice în Transilvania (VII) 507- română
1970 Acta Musei Napocensis, VII FERENCZI, Istvan O descoperire slavă timpurie în Transilvania 565- română
1970 Acta Musei Napocensis, VII BITAY, I. Antichitatea în istoriografia săsească din Transilvania în sec. XVII 585- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII PROTASE, Dumitru Așezarea și cimitirul daco-roman de la Obreja ( Transilvania) 135- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII RUSU, Mircea Castrum, urbs civitas (Cetăți și "orașe" transilvănene din sec. IX-XIII) 197- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII BUNTA, Margareta Faianța habană din Transilvania 219- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII RETEGAN, S. Structura social-economică a burgheziei românești din Transilvania în anii regimului liberal 275- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII VAJDA, Ludovic Prima cale ferată din Transilvania 287- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII NEAMȚU, Alexandru Forța de muncă salariată în industria extractivă din Transilvania în secolul XVIII 351- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII JORDAKY, L. Figura lui Lenin în presa din Transilvania între 1917-1924 357- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII CHIRILĂ, Eugen, EMODI, I., NANASI, Z. Descoperiri monetare antice în Transilvania (VIII) 467- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII MEDELEȚ, F. Ceramica daco-getică. Cu specială la Transilvania 481- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII CIULEI, G. Locatio operarum în tripticele din Transilvania 555- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII FENEȘAN, C. Un manuscris ardelean din a doua jumătate a secolului al XVII-lea 603- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII PORUMB, Marius Contribuții la cunoașterea unor ugravi din veacul al XVIII-lea din Transilvania 607- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII MARICA, G. Reflecții pe marginea unei comemărări "130 de ani de la apariția Gazetei de Tramsilvania (1838-1968) 629- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII ARDOS, Alexandru Expoziții industriale în Transilvania înainte de 1848 635- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII KOVACS, Iosif Despre politica agrară a Guberniului Transilvan în perioada 1849-1854 645- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX RUSU, Mircea Considerații asupra metalurgiei aurului din Transilvania în Bronz D și Hallstatt A 29- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX GYULAI, Paul Izvoarele și istoriografia privind tehnica și organizarea militară în Europa Centrală și Transilvania (sec. XVI-XVII) 179- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX BOTEZAN, Liviu Dijme iobăgești din comitatele Transilvaniei în perioada 1785-1820 205- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX VAJDA, Ludovic Capitalul străin în industria minieră și metalurgică a Transilvaniei (1867-1900) 229- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX VLASSA, Nicolae Zona balcano-asiatică și Transilvania. Răspuns unei note polemice 367- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX KOVACS, Iosif Monografiile sătești din Transilvania la sfîrșitul sec. XIX și începutul sec. XX 663- română
1973 Acta Musei Napocensis, X CRIȘAN, Eva Prima "Taxa pharmaceutica" (listă de prețuri farmaceutice) din Transilvania 255- română
1973 Acta Musei Napocensis, X BOTEZAN, Liviu Slujba iobăgească din Transilvania în perioada 1785-1820 271- română
1973 Acta Musei Napocensis, X POPA, A. Caracteristicile stilistice ale bisericilor de lemn din Transilvania 695- română
1973 Acta Musei Napocensis, X ȘTIRBAN, Marcel Proiecte de organizare a învățămîntului agricol elementar din Transilvania în anii 1919-1921 769- română
1974 Acta Musei Napocensis, XI CIPĂIANU, George, CIPĂIANU ANA, Maria Ziare maghiare din Transilvania și Ungaria despre inițiative și acțiunii culturale ale românilor din monarhia habsburgică (1860-1863) 263-270 română
1974 Acta Musei Napocensis, XI ARDOS ANA, Maria Date privind participarea Transilvaniei la expoziția mondială de la Viena (1873) 323-334 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII VLASSA, Nicolae Noi contribuții la problema influențelor orientale în neoliticul Transilvaniei .1-12 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII PAP, Francisc Comerțul transilvănean al Clujului din prima jumătate a sec. XVII în registrele vamale (I) 237-250 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII PETRIC, Gabriel Dieta de la Cluj (1842) și lupta românilor din Transilvania 291-299 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII VAJDA, Ludovic Date privind mișcările muncitorilor de la exploatările de minereu de fier și de cărbune și ale siderurgiștilor duin Transilvania între anii 1948-1867 319-330 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII VLASSA, Nicolae Două noi piese paleocreștine din Transilvania 215-230 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII GUY MARICA, Viorica Originea decorului cu putti în arta transilvăneană 291-327 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII BOTEZAN, Liviu Accentuarea procesului de deposedare a iobagilor din Transilvania de posesiunile lor obștești în perioada 1785-1820 399-408 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII SOFRONI, Rodica Aspecte privind sitiația financiară a Transilvaniei în perioada 1849-1867 443-462 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII CORDOȘ, Nicolae, JUDE MARIA, Magdalena Prima Reuniune de agricultură la românii transilvăneni 523-536 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV GLODARIU, Ioan Aspecte ale politicii demografice romane în zona de sud a Transilvaniei 95-109 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV GEOROCEANU, M., GEOROCEANU, P., LISOVSCHI-CHELEȘANU, C. Studiul osteologic al unui schelet de cal dintr-un norvînt avar din Transilvania 285-294 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV WOLF, Iosif Imaginea antichității în "Siebenburgische Quartalschrift" (1790-1801) și "Siebenburgische Provintzialblatter" (1805-1824) 425-432 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV ROȘCA-ROSEN, Maria Contribuții la problema relațiilor economice dintre Transilvania și România în perioada războiului de independență 497-500 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV POP, Traian Cîteva știri documentare din secolul al XIX-lea privind colaborarea internațională a poliției din Transilvania 501-504 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV OPRIȘ, Ioan Unele probleme privind începuturile activității Comisiunii monumentelor istorice - Secția pentru Transilvania 547-562 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV FODOR, Ladislau Unele aspecte ale luptei muncitorimii pentru apararea caracterului de clasă al sindicatelor în timpul ocupației horthyste în partea de nord a Transilvaniei 593-611 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV HALASU, Adriana O siglă de meșter - doi argintari transilvăneni din secolul al XVII-lea 359-365 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV NEAMȚU, Alexandru Un prroiect din anul 1789 privind contruirea unei "fabrici de sodă" în Transilvania 415-429 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV WOLF, Iosif Începuturile presei cultural-științifice din Transilvania : "Siebenburgische Quartalschrift" (1790-1801) 431-445 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV JUDE MARIA, Magdalena Sigilii sătești transilvănene din secolul al XIX-lea 467-480 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV BOTEZAN, Ioana Un document sin anul 1861 privind stradaniile românilor din Transilvania de a cucerii drepturi politice 489-494 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV GLODARIU, Eugenia Aportul femeilor din Transilvania la mișcarea memorandistă 501-509 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV BUNTA, Petru Procesele intentate de către autoritățile hortyste comuniștilor din partea de Nord a Transilvaniei (1941-1944) 583-602 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV LAZAROVICI, Gheorghe Neoliticul Transilvaniei - studii, articole, note - Vlassa N. 669-670 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI VASILIEV, Valentin Pumnalele akinakes din Transilvania .11-37 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI HICA-CÎMPEANU, Ioana Riturile funerare în Transilvania, de la sfîrșitul secolului al III-lea e.n. pîna în secolul al V-lea e.n. 157-170 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI BUNTA, Magdalena Meșteșugari habani în Transilvania. Activitatea, rolul și importanța lor în economia Transilvaniei secolului al XVII-lea 251-269 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI PANTEA, Aurel Contribuții la problema formării conștinței naționale în mișcarea muncitorească din Transilvania 357-369 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI JUNGBERT, Bela Repertoriul localităților cu descoperiri paleolitice din Transilvania (II) 389-410 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI SOROCEANU, Tudor Epoca bronzului în nord-vestul Transilvaniei. Cultura pretracică și tracică - Bader Tiberiu 849-854 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII POP, Constantin Statuete romane de bronz din Transilvania 99-113 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII GOLDENBERG, S. Aprovizionarea și politica de prețuri a unor orașe din Transilvania în secolele XVI-XVII 199-207 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII BOTEZAN, Liviu Aspecte ale vînzării forței de muncă de către iobagii transilvăneni la începutul veacului al XIX-lea oglinditwe de conscripția czirakyană (II) 241-258 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII FIROIU, Dumitru Dreptul la organizare în Transilvania 259-276 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII VAJDA, Ludovic Istoria minieră și metalurgică din Transilvania în perioada de avînt capitalist 1867-1873 277-297 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII JAMBOR, Petre, MATEI, Ștefan Observații privind așezările fortificate din Transilvania în perioada feudalismului timpuriu 507-516 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII DORDEA, Ion Un manuscris din veacul al XVIII-lea despre producția și comercializarea sării din Transilvania și Maramureș 567-575 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII PĂLTĂNEA, Paul "Hora Ardealului" și Hora Unirii" în Banat și Transilvania 589-596 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII MÎRZA, Iacob, TATAI BALTĂ, Cornel Răspîndirea tipăriturilor românești vechi în Transilvania (mijl. sec. al XVII-lea - primele decenii ale sec. al XIX-lea) în lumina unui material arhivistic 759-768 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII POP, Ioan Realități feudale în Transilvania în veacul XIV 151-161 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII VAJDA, Ludovic Manifestările crizei economice din 1873 în industria minieră și siderurgică din Transilvania 201-214 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII UCRAIN, Constantin Contribuția batalioanelor fixe regionale "Cluj" și "Someș" la luptele duse pentru eliberarea părții de nord-vest a Transilvaniei 283-289 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII SOROCEANU, Tudor Materialien zur Bronze und Hallstattzeit Siebenburgens (II) 357-365 germană
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII ARDOS ANNA, Maria, MIREL, Maria Considerații privind înființarea societăților culturale transilvănene Astra și Asociația Muzeului Ardelean 531-436 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII CORDOȘ, Nicolae, JUDE MARIA, Mafdalena Petiția juriștilor români transilvăneni din 1880 537-544 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII WOLF, Iosif Repertoriul actelor oficiale privind Transilvania tipărite în limba română 1701-1847 - Răduțiu Aurel, Gymant Ladislau 737-738 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII WOLF, Iosif Erdely valtozo tarsadalma 1767-1821 - Csetri Elek, Imreh Istvan 738-739 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX PĂIUȘAN, Radu Ioan Bălaș - viceprefectul prefecturii "Auraria Gemina" în timpul revoluției românilor transilvăneni din 1848-1849 105-119 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX BODEA, Gheorghe Date noi despre uniunea tineretului muncitor din Ardeal și Banat - 1921-1923 (I) 155-174 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX VASILIEV, Valentin În legătură cu unele opinii referitoare la Hallstattul D în Transilvania 261-269 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX VLASSA, Nicolae O gemă magică din transilvania cu o temă iconografică rară 367-374 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX BUNTA, Petru, PROTOPOPESCU, George Primele statute ale mișcării muncitorești din Transilvania 455-462 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX IZSAK, Samuel Farmaciști români din Transilvania și Banat (studiu preliminar) 463-473 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX JUNGBERT, Bela Repertoriul localităților cu descoperiri paleolitice din Transilvania (III) 543-555 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX VASILIEV, Valentin Probleme ale cronologiei Hallstattului în Transilvania 33-57 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX RUSU ADRIAN, Andrei Un formular al cancelarului regale, din epoca lui Iancu de Hunedoara, pentru nobilii români din Transilvania 155-171 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX GLODARIU, Eugenia Unele considerații privind mișcarea feministă din Transilvania (a doua jumătate a sec. al XIX-lea - începutul sec. al XX-lea) 231-240 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX BOTEZAN, Liviu Contribuții la problema recrutării de voluntari dintre românii transilvăneni ajunși prizonieri în Rusia în primul zăzboi mondial 273-292 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX BODEA, Gheorghe Date despre Uniunea Tineretului Muncitor din Ardeal și Banat (1921-1923) 313-334 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX CIUBĂNCAN, Vasile Apărarea învățămîntului în limba română, obiectiv al rezistenței antihortisne în Nord-Vestul Transilvaniei (1 IX 1940 - 25 X 1944) 335-356 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX JAMBOR, Petre Cîteva observații privind cercetarea arheologică a așezărilor rurale din Transilvania din perioada feudalismului timpuriu 499-507 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX BOTEZAN, Ioana, DANI, Ioan Documente privind întărirea lergăturilor culturale dintre românii transilvăneni și bucovineni în anii sbsolutismului restaurat 561-574 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX ARDEVAN, Radu, COMȘA, Daniela Senatul Național Român din Ardeal (I) 647-662 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX PORUMB, Marius Vechi inscripții românești din Transilvania 763-770 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX FURDUI, Titus Două tipărituri în limba germană despre evenimentele din 1784-1785 din Transilvania 815-821 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI BODEA, Gheorghe Date noi asupra Uniunii Tineretului Muncitor din Ardeal și Banat, 1921-1923 (III) 307- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI SOROCEANU, Tudor Materialien zur Bronze und Hallstattzeit Siebenburgens (II) 433- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI EDROIU, Nicolae Centenarul răscoalei lui Horea și publicistica românească din Transilvania. Locul Tribunei 581- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI ARDEVAN, Radu, COMȘA, Daniela Senatul Național Român din Ardeal (II) 637- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI CIPĂIANU ANA, Maria Materialele și tehnici utilizate la broderiile transilvănene din secolele XVII-XVIII 735- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI ANDEA, Avram, ANDEA, Susana Date privind cartea romanească veche din nord-vestul Transilvaniei 795- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI MÎNDRUȚ, Stelian Conștiință și acțiune națională în satul românesc din Transilvania ăn mijlocul sec. XIX (18860-1867) 847- română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 SEBESTYEN, Gheorghe Castelele și curiile renașterii în Transilvania 267-277 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 GLODARIU, Eugenia Considerații privind implicare Astrei în Mișcarea Național-Politică a Românilor din Transilvania 287-294 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 VAJDA, Ludovic Industria minieră și metalurgică din Transilvania în ultimele două decenii ale secolului al XIX-lea (I) 295-312 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 ARDEVAN, Radu, COMȘA, Daniela Senatul Național Român din Ardeal (III) 313-319 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 BODEA, Gheorghe Aspecte ale teroarei horthysto-hitleriste în Nord-Vestul Transilvaniei. Holocaustul evreiesc din anul 1944 341-367 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 JUNGBERT, Bela Repertoriul localităților cu descoperiri paleolitice din Transilvania (IV) 385-400 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 JAMBOR, Petre Vase cu gît canelat descoperite în așezări feudale timpurii din Transilvania 589-598 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 PAP, Francisc Prețuri oficiale și reale în Transilvania (prima jumătate a sec. XVII) 603-609 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 IONESCU, Toader Probleme ale dezvoltării economiei Transilvaniei în viziunea unor intelectuali români (1850-1900) 353-366 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 BODEA, Gheorghe Date noi despre uniunea tineretului muncitor din Ardeal și Banat - 1921-1923 (IV) 417-435 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 CIHO, Miron Figurine funerare epiptene antice din muzeele transilvănene 459-464 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 PAP, Francisc Circulația monetară în Transilvania în perioada 1526-1571 623-628 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 POPA, Luana Ornamentul în arta monetară a principatului Transilvaniei (sec. XVI-XVII) 630-638 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 GROZA, Liviu Scrisori de adeziune adresate generalului Traian Doda din cîteva comune transilvănene (1887-1890) 727-730 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 LAZAREVICI, Gheorghe, PICIU, Tiberiu Analize pedologice preliminare în așezări neolitice din Transilvania și Banat 925-936 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 MITU, Sorin Italia la 1850, în conștiința publică a societății românești din Transilvania 1127-1139 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 STIGER, Simona Ideologia mișcării feministe românești din Transilvania între educație și emancipare 1141-1153 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 MÎNDRUȚ, Stelian Constință națională și acțiune politică la românii din Transilvania (1700-1868) 1192-1193 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 MÎNDRUȚ, Stelian Mișcarea nașională românească din Transilvania. 1900-1914 - Maior Liviu 1197-1199 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie ZSIGMOND, Jako Despre numirea voievozilor Transilvaniei 33-44 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie PAP, Francisc Aspecte ale circulației monetare în Transilvania între anii 1571-1691 65-83 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie SUCIU, Dumitru Mentalități europene în gîndirea și acțiunea politică a românilor din Transilvania față de unele realități din propria mișcare nașională și din România în secolul al XIX-lea (I) 235-262 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie LAZĂR, Emil Aurel P. Bănuț, primul director al Societății pentru Fond de Teatru Român în Transilvania 305-326 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie EDROIU, Nicolae Posesiunile transilvănene ale lui Ștefan Răzvan, domnul Moldovei (1595) și ale văduvei sale, Doamna Măriuca 513-520 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie POP, Viorica Mobilier baroc în unele colecții transilvănene 525-534 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie ANDEA, Avram, ANDEA, Suzana Consemnări de carte românească veche în inventare bisericești din Transilvania 545-554 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie ȘTEIU, Nicolae Țăranul Dumitru Faur despre primul rîzboi mondial și problemele românilor transilvăneni 619-623 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie LICA ELENA, Emilia Revista "Analele Brăilei" (1929-1940) despre legăturile orașului Brăila cu Transilvania 639-646 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie PAP, Francisc Encyclomedia Transylvanica 653-658 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie LUMPERDEAN, Ioan Memorialistica Revoluției de la 1848 în Transilvania 658-660 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CRIȘAN, Viorica Despre situația demografică în estul Transilvaniei în secolele II î.e.n. -I e.n. 79-89 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie POP IOAN, Aurel Relații între Transilvania și Moldova în timpul lui Ștefan cel Mare .11-21 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie DUMITRAN, Ana Raporturi între doctrina prostestantî și doctrina ortodoxă în secolele XVI și XVII în Transilvania 23-32 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie CÎMPEANU, Remus Contribiții la istoria intelectualității române din Transilvania în secolul al XVIII-lea 41-58 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie BOTEZAN, Liviu Robota, cauză a participării țărănimii transilvănene la revoluția din 1848-1949 59-90 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie SUCIU, Dumitru Mentalități europene în gîndirea și acțiunea politică a românilor din Transilvania față de unele realități din propria mișcare nașională și din România în secolul al XIX-lea (II) 145-159 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie KISS, Andras Documentele create de locurile de adeverire din Transilvania 239-247 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie NEAMȚU, Gelu Contribuția lui Coriolan Suciu la cercetarea revoluției din 1948 în Transilvania 351-354 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZAROVICI, Gheorghe, MAXIM, Zoia Despre necropolele tumulare din Transilvania și Banat .11-35 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie VASILIEV, Valentin Despre cîteva opinii referitoare la cronologia primei epoci a fierului în Transilvania 37-47 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BĂDĂU-WITTENBERGER, Mihai Considerații despre cultura Noua în Transilvania 151-172 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie SZEKELY, Zsolt Le debut de l'age du fer dans le Sud-Est de la Transylvanie 173-177 franceză
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CRIȘAN, Viorica Așezările dacice din Estul Transilvaniei în contextul schimburilor comerciale și a circulației montare (secolele III a. Ch.-I p.Ch) 359-282 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie GUDEA, Nicolae Die romische inschruften dakiens in Siebenburgischen Unteralt - Zibinbecken und ihr geschichtlicher hintergrund - Knopp Diethard 861-867 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie MUREȘANU, Camil Opinia publică din Transilvania și Dictatul de la Viena 63-67 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie WOLF, Rudolf Comerțul cu sare al Transilvaniei în secolele XVI-XVII 109-130 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie SUCIU, Dumitru Considerații privind relațiile dintre România și românii din Transilvania între 1866-1876 247-296 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie RETEGAN, Simion Imaginea unificării germane în presa românească din Transilvania: 1848-1871 411-417 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie MITU, Melinda Colecția de insigne ale puterilor centrale din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei 565-572 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CIORTEA, Mihai, LAZAROVICI, Gheorghe Corelații între metalurgia din Transilvania și Anatolia. Prelucrări din baze de cdate cantitative 647-664 română
1997 Acta Musei Napocensis, 33-II, seria istorie PETROV, Gheorghe Considerații asupra unor biserici medievale cu plan central din Transilvania 33-60 română
1997 Acta Musei Napocensis, 33-II, seria istorie RADU, Măriuca Bartolomeu Baiulescu - inițiator al învățămîntului profesional românesc din Transilvania 77-85 română
1997 Acta Musei Napocensis, 33-II, seria istorie MÎNDRUȚ, Stelian, PĂLTĂNEA, Paul Contribuții privind colaborarea dintre V.A. Urechia și romanii din Transilvania 87-105 română
1997 Acta Musei Napocensis, 33-II, seria istorie POP VIORICA, Gabriela Mobilierul transilvănean și modelele lumii germane 293-299 română
1997 Acta Musei Napocensis, 33-II, seria istorie CIOFU, Valerian Cîteva medalii ale expozițiilor transilvane din al treilea pătrar al secolului XIX 331-335 română
1997 Acta Musei Napocensis, 33-II, seria istorie MÎNDRUȚ, Stelian Istoria financiar-bancară. Studii asupra băncilor românești din Transilvania (1867-1918) 473-474 română
1997 Acta Musei Napocensis, 33-II, seria istorie MÎNDRUȚ, Stelian 120 de ani de arhivă publică în Transilvania 475-475 română
1998 Acta Musei Napocensis, 34-II, seria istorie RUSZ FOGARASI, Eniko Relațiile așezărilor urbane din Transilvania cu puterea centrală 37-50 română
1998 Acta Musei Napocensis, 34-II, seria istorie JOSAN, Nicolae "Causa romana la 1872" - Un document intersant al mișcării naționale a românilor din Transilvania 73-96 română
1998 Acta Musei Napocensis, 34-II, seria istorie RUS, Vasile Syllogimaeorum Transylvanae ecclesiae libri septem de Rudolph Bzenszky (II) 183-275 română
1998 Acta Musei Napocensis, 34-II, seria istorie CIUPEA, Ioan Geneza identității naționale la romanii ardeleni - Mitu S. 447-450 română
1998 Acta Musei Napocensis, 34-II, seria istorie COMȘA, Daniela Cronica activităților secțiilor de istorie ale Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei (1990-1997) 457-460 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II CSETRI, Elek, MUREȘAN, Florin Documente noi privind ecoul revoluției franceze în Transilvania. Măsurile puterii centrale din primăvara anului 1793 și circulara episcopului ortodox Gherasim Adamovici din 30 martie 1793 33-56 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II NEAMȚU, Gelu Evreii alături de români în revoluția de la 1848 din Transilvania 79-88 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II RETEGAN, Sorin Putere și protest în Transilvania la începutul epocii liberaliste: delegația nașională de la Viena a mitropolitului Șuluțiu din 1861 89-111 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II CIOFU, Valerian Transilvania în medalii mai puțin cunoscute de la Diploma Leopoldină la Dictatul de la Viena 305-311 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II MÎNDRUȚ, Stelian Disertație despre tipografiile românesțti în Transilvania și învecinatele țări de la începutul lor pîna în vremile noastre - Popp Vasile 377-378 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II MÎNDRUȚ, Stelian Elita românească în lumea satului trabsilvan. 1867-1918 - Dobrescu Vasile 379-380 română
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I NEMETI, Sorin Les pieces cigaliformes en bronze de Transylvanie 197-202 franceză
2000 Acta Musei Napocensis, 37-1 LAZAROVICI, Gheorghe Vinca - Lengyel and Transilvania .7-20 engleză
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria 2000-2001 TURCUȘ, Șerban Misiunea cisterciană în Transilvania 49-74 română
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria 2000-2001 SALONTAI, Mihaela-Sanda Natio Transilvanica: Vicariatul dominican al Transilvaniei din secolul XIII pînă la reformă 75-84 română
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria 2000-2001 SĂLĂGEAN, Tudor Ducatul Transilvaniei (1257-1270) 85-115 română
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria 2000-2001 MÎRZA, Daniela Aspecte ale modernității: Publicitatea în presa românească din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 267-272 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 MADGEARU, Alexandru Transilvania and the bulgarian expansion in the 9th and 10th centuries 41-61 engleză
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 SĂLĂGEAN, Tudor Terra ultrasilvana. Structuri teritoriale și realități politice în Nordul Transilvaniei în secolele IX-XI 63-82 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 RUSU ADRIAN, Andrei Cahle din Transilvania (III). Trei motive decorative medievale 107-114 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 LUPESCU MAKO, Maria Considerații privind testamentele nobiliare din Transilvania la sfărșitul evului mediu 115-138 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 FELEZEU, Călin Relații bilaterale politico-diplomatice transilvano-otomane 139-152 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 COSTEA, Ionuț Sub semnul lui Ianus. Relațiile dintre nobilime și principe în Transilvania în secolul al XVII-lea 153-171 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 PAPP, Andrea Izvoare privind vestimentația aristocrației transilvănene în secolele XVII-XVIII 273-280 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 SĂLĂGEAN, Marcela Tensiuni între comuniștii români și maghiarii în Transilvania în anii care au urmat celui de-al doilea război mondial 327-330 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 PAPP, Andrea Istoriografia maghiară din Transilvania în secolul al XVI-lea - Veov Karoly 462-462 română
2007 Acta Musei Napocensis, 41-44-II, seria 2004-2007 CRÎNGACI ȚIPLIC, Maria-Emilia Rit și ritual funerar la sașii din Sudul Transilvaniei în secolele XII-XIII 45-64 engleză
2007 Acta Musei Napocensis, 41-44-II, seria 2004-2007 GRUIA ANA, Maria Saint George on medieval stove tiles from Transylvania, Moldavia and Wallachia. An iconographical approach 231-254 engleză
2008 Acta Musei Napocensis, 43-44-I, seria 2006-2007 WITTENBERGER, Mihai Economical life in Noua Culture in the Transilvanian Late Bronze Age .5-46 engleză
2009 Acta Musei Napocensis, 45-46-II, seria 2008-2009 SUCIU, Dumitru Date privind situația școlilor române confesionale și problematica celor mixte din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 101-120 română
2009 Acta Musei Napocensis, 45-46-II, seria 2008-2009 GORUN, Hadrian Proiecte de constituire a unor unități militare transilvane alcătuite din foști prizoniei sau emigranți în S.U.A. (1917) 121-124 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica VIZAUER, Victor Antroponimia feminină din Transilvania în secolul al XIII-lea (opinii introductive) 51-60 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica HASAN MIHAI, Florin Antroponimia clerului din registrul de dijme pontificale pe șase ani (1332-1337) cu referire la Transilvania 61-79 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica ARDELEAN, Florin Aspecte privind evoluția domeniului fiscal în principatul autonom al Transilvaniei 101-108 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica GRUIA ANA, Maria Winged Samson and popular oconography on sixteenth-century Transylvanie 203-211 engleză
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica GHENESCU, Petruța-Mioara Contribuții la istoria breslelor transilvănene 279-286 română
2011 Acta Musei Napocensis, 45-46-I, seria 2008-2009 ROTEA, Mihai, TECAR, Monica, TECAR, Tiberiu, WITTENBERGER, Mihai Bronze age metallurgy in Transylvania. Craft, Art and Ritual/Magic .7-38 engleză
2011 Acta Musei Napocensis, 48-II, seria historica HASAN MIHAI, Florin Antroponimia și modalități de transmitere a antroponimelor în cadrul familiilor nobiliare transilvănene de la sfîrșitul secolului al XIII-lea și din secolul al XIV-lea .9-30 română
2011 Acta Musei Napocensis, 48-II, seria historica VIZAUER, Victor Antroponimia feminină din Transilvania în secolul al XIV-lea 31-43 română
2011 Acta Musei Napocensis, 48-II, seria historica PAPP, Andrea Moda dolmanului în Transilvania (sec. XVI-XVIII) 59-72 română
2011 Acta Musei Napocensis, 48-II, seria historica GRUIA ANA, Maria Ceramica de breaslă, habană și manufacturieră din Transilvania 291-293 română
2012 Acta Musei Napocensis, 47-48-I, seria 2010-2011 DAROCZI, Tibor-Tamas From "diachronic judgement" to the theory of possible types of symmetry: an investigation into cycladic and transylvanian bronze age relations 47-61 engleză
2012 Acta Musei Napocensis, 49-II, seria historica NEAGU RĂZVAN, Mihai The papal taxes collected in Transylvania during the time of the Avignon popes (1307-1377) 25-46 engleză
2012 Acta Musei Napocensis, 49-II, seria historica ALUPOAE, Elena Alexandru Ioan Cuza's economic reforms reflected in the Romanian press from Transilvania: Telegraful Român and Gazeta Transilvaniei (1859-1866) 196-210 engleză
2012 Acta Musei Napocensis, 49-II, seria historica BALOG MARIN, Iosif Political regimes, economic crises, continuity and discontinuity in the economic modernisation of the peripheral regions of the Habsburg Monarchy in the second half of the nineteenth century. The case of Transylvania 247-254 engleză
1977 Acta Musei Porolissensis, I CHIRILĂ, Eugen, LUCĂCEL, Vasile Aspecte ale circulației monetare în Transilvania în prima jumătate a secolului al XVII-lea 219- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I CIUBĂNCAN, Vasile Contribuții sălăjene la continuitatea vieții spirituale românești pe teritoriul părțiide nord a Transilvaniei vremelnic ocupate de fasciștii-hortiști 347- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II CHIFOR, Ioan, CHIRILĂ, Eugen Descoperiri monetare antice în Transilvania (XII) 53- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II CHIRILĂ, Eugen, HOPÎNTEAN, Ana, MILEA, Zaharia Descoperiri monetare antice în Transilvania (XIII) 59- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II TOMOLE, Ioan Atitudinea populației sălăjene față de actul unirii Transilvaniei cu România 249- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II CHIRA, Maria Pictura lui Hentik Trenk în muzeele din Transilvania 435- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III CHIRILĂ, Eugen, LUCĂCEL, Vasile Descoperiri monetare antice în Transilvania (XIV) 137- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III GAIU, Corneliu Descoperiri din epoca migrațiilor în nord-estul Transilvaniei 535- română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV LAZĂR, Eugen Cîteva considerații asupra fenomenului emigrației și a orientării românilor din Transilvania spre america de Nord în perioada 1848-1918 513-522 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV POPA, Mircea Documente politice, culturale și literare privitoare la lupta Românilor pentru independență națională. Cronică epistolară transilvăneană 567-579 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV ROBESCU, Gheorghe Aspecte privind dezvoltarea mineritului șo a metalurgiei metalelor neferoase în nordul Transilvaniei între 1919-1940. Activitatea capitalului particular 593-603 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV GRAD, Cornel Aspecte ale ocupației fascisto-hortiste în nord-vestul Transilvaniei (1940-1941) 645-650 română
1981 Acta Musei Porolissensis, V RUSU ADRIAN, Andrei Arhiva medievală a familiei Wesselenyi (I) Istorie Medie 311- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V CHIRILĂ, Eugen Circulația monetară urbană și circulație monetară rurală în Transilvania în a doua jumătate a secolului XVI Istorie Medie 347- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V KOVACH, Geza Situația iobăgimii din Sălaj la începutul secolului al XIX-lea Istorie Medie 431- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V ȘCHIOPU, Vasile Situația muncitorilor din Transilvania în anii 1919-1921 Istorie contemporană 557- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V WAGNER, Ernest Aspecte ale reorganizării și democratizării aparatului de stat și ale refacerii economice în județul Sălaj în perioada noiembrie1944-martie 1945 Istorie contemporană 615- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V FURDUI, Titus Un exemplar prețios din ediția princeps "Istoria pentru începuturile românilor în Dachia" a lui Petru Maior Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 679- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V MÎRZA, Iacob Simion Bărnuțiu - profesor de filozofie la liceul din Blaj. Trei documente inedite Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 693- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CHIRILĂ, Eugen, GUDEA, Nicolae Economie, populație și societate în Dacia postaureliană Istorie Veche şi Arheologie 123- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae O nouă descoperire cu caracter creștin la Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 155- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CHIRILĂ, Eugen, LAKO, Eva Tezaurul monetar de la Romita, sec. XVII Istorie Medie 169- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău WAGNER, Ernest Populația Sălajului la sfîrșitul secolului XVIII-lea Istorie Medie 175- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău TOMOLE, Ioan Aspecte ale mișcării muncitorești din Sălaj la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea Istorie modernă 245- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GRAD, Cornel Aspecte ale procesului istoric de integrare organică a județului Sălaj în structurile politico-administrative ale statului național unitar român. Linia demarcațională provizorie (ianuarie-aprilie 1919) Istorie contemporană 251- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MĂLUȚAN, Cornelia Frământări țărănești în vestul județului Sălaj între 1918-1921 Istorie contemporană 263- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GORON, Doru, GRAD, Cornel O semnificativă inițiativă patriotică: proclamarea lui Nicolae Titulescu ca cetățean de onoare al localității Crasna - Sălaj (13 VI 1935) Istorie contemporană 267- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CIUBĂNCAN, Vasile Unele date și considerații despre pierderile de ordin teritorial și economic suferite de România prin Dictatul de la Viena Istorie contemporană 286- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GORON, Doru Aspecte din mișcarea revoluționară și democratică a tineretului din Sălaj în perioada 1890-1949 Istorie contemporană 307- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău ABRUDAN, Paul Documente inedite privind unele acțiuni culturale ale sălăjenilor în primul deceniu după unirea Transilvaniei cu Romania Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 451- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII ABRUDAN, Paul Din însemnările participanților la lupta pentru unirea Transilvaniei cu Romania la 1 decembrie 1918 295- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII BUNTA, Petru, PROTOPOPESCU, George Eliberarea părții de Nord-Vest a Transilvaniei, parte integrantă a revoluției de eliberare națională și socială, antifascistă și antimperialistă din România 497- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MĂLUȚAN, Cornelia Drumurile sării din nord-vestul Transilvaniei medievale Istorie Medie 249- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău HOSSU, Valer Voievozii din Chioar în secolele XIV-XV Istorie Medie 257- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău ALBU, Corneliu Universitatea românească a Transilvaniei în concepția lui Simion Bărnuțiu Istorie modernă 435- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău TOMOLE, Ioan Aspecte ale revoluției populare din toamna anului 1918 din Sălaj Istorie modernă 445- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău RUSU, Traian Uniunea Lupătătorilor Memorandiști Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 681- română
1985 Acta Musei Porolissensis, IX GROSS, Lidia Grigore Maior și mișcarea națională de emancipare a Românilor din Transilvania Carte veche, muzeografie, istoria culturii, personalităţi sălăjene 701- română
1985 Acta Musei Porolissensis, IX DĂRĂBAN, Valentin Miklos Wesselenyi - între democrație și naționalism Carte veche, muzeografie, istoria culturii, personalităţi sălăjene 723- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MĂLUȚAN, Cornelia Ecouri ale răscoalei lui Horea pe Someșul Mare, între Dej și Jibou Istorie Medie 267- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GIURGIU, Luminița Starea de spirit a populației transilvănene la începutul decenului al 4-lea reflectată în documentele de arhivă a corpului 6 Armată Istorie contemporană 419- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău SUCIU, Liviu Însemnări privitoare la viața și cariera lui Blasie Munteanu Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 621- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău ȘORA, Gheorghe Idei bărbăuțiene în opera lui Vasile Goldiș Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 642- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău LAZAROVICI, Gheorghe "Șocul"Vinca C în Transilvania. Contribuții la geneza eneoliticului timpuriu Istorie Veche şi Arheologie 33- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BOGDAB-CĂTĂNICIU, Ioana Cîteva considerații asupra limesului Daciei Istorie Veche şi Arheologie 181- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ABRUDAN, Paul Documente inedite privind unele aspecte ale răscoalei din 1784 condusă de Horea, Cloșca și Crișan în nord-vestul Transilvaniei Istorie Medie 251- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău NEAMȚU, Gelu Transilvania și cucerirea independenței României (1877-1878) Istorie Medie 301- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ABRUDAN, Paul Solidaritatea Sălajului cu România în războiul pentru independență din 1877-1987. Profiluri Istorie modernă 309- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău KONIG, Frederic Considerații biogeografice și ecologice asupra faunei de lepidoptere din nord-vestul Transilvaniei Ştiinţe naturale, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 463- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău NĂPRĂDEAN, Traian Aspecte din activitatea lui George Pop de Băsești în slujba culturii naționale Ştiinţe naturale, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 605- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău OSIANU, Ioan Andrei Cosma (1843-1918). Schiță monografică Ştiinţe naturale, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 615- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CRISTESCU, Constanța Unele particularități zonale ale utilizării toacei Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 667- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ȘIȘEȘTEANU, Gheorghe, ȘIȘEȘTEANU, Solica Motive culturale arhaice în colinzile din nord-vestul Transilvaniei Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 693- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, subtitlu: Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău BLĂJAN, Mihai, CHIRILĂ, Eugen Descoperiri monetare antice în Transilvania (XV) Istorie Veche şi Arheologie 191- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, subtitlu: Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae, MOȚU, Iancu Despre ceramica provincială lucrată cu mîna din castre. Observații arheologice cu specială privire la cîteva castre din DaciaPorolissensis Istorie Veche şi Arheologie 229- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, subtitlu: Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău RUSU ADRIAN, Andrei Raporturi ale curții principelui Sigismud Bathori cu ierarhia romanilor din Transilvania la începutul ultimului deceniu al scolului al XVI-lea Istorie Medie 311- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, subtitlu: Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău NEAMȚU, Gelu Activitatea parlamentară a lui George Pop de Băsești în 1879 Istorie modernă 425- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, subtitlu: Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău GRAD, Cornel Acțiuni teroriste, de diversiune și spionaj hortyste la frontiera de vest a României. 1939-1940 Istorie contemporană 657- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, subtitlu: Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău LAZĂR, Emil Theodor Mihali (I). Repere privind obîrșia și începuturile afirmării. 1855-1890 Muzeografie, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 817- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, subtitlu: Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău BOLOVAN, Ioan, BOLOVAN, Sorina Aspecte privind căsătoria în satul românesc din nord-vestul Transilvaniei la mijlocul secolului al XIX-lea Etnografie, toponimie, geografie 845- română
1991 Acta Musei Porolissensis, XIV-XV, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău LAZAROVICI, Gheorghe Venus de Zăuan. Despre credințele și practicile magico-religioase Istorie Veche şi Arheologie .11-35 română
1991 Acta Musei Porolissensis, XIV-XV, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BOTEZAN, Liviu Din corespondența vicarului Șimleului Alimpiu Barbolovici cu Ioan Micu Moldovan Istorie modernă 305-321 română
1991 Acta Musei Porolissensis, XIV-XV, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău GOȚIA, Dorin Din activitatea Astrei. Documente Muzeografie 471-480 română
1991 Acta Musei Porolissensis, XIV-XV, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău NEAMȚU, Gelu Acțiunea sălăjenilor de ridicare a unui monument la Bocșa în memoria lui Simion Bărnuțiu (1863-1878) Istoria culturii, personalităţi sălăjene 495-510 română
1991 Acta Musei Porolissensis, XIV-XV, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău OSIANU, Ioan Ioan Popiliu (1851-1918) Istoria culturii, personalităţi sălăjene 549-562 română
1991 Acta Musei Porolissensis, XIV-XV, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MÎNDRUȚ, Stelian Petre Dulfu. Momente aniversare Istoria culturii, personalităţi sălăjene 563-569 română
1991 Acta Musei Porolissensis, XIV-XV, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ȘORA, Gheorghe Vasile Goldiș. Despre epopea românească în timpul lui Mihai Viteazul Istoria culturii, personalităţi sălăjene 571-576 română
1991 Acta Musei Porolissensis, XIV-XV, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău SUCIU, Liviu Goron Ioan - profesor, redactor și autor Istoria culturii, personalităţi sălăjene 577-580 română
1991 Acta Musei Porolissensis, XIV-XV, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CHIFOR, Felicia Un ritual de fertilitate și de inițiere în zona Gherla Etnografie, toponimie, onomastică 583-590 română
1991 Acta Musei Porolissensis, XIV-XV, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău GOȚIA, Anca Cu privire la cântecul eroic eroic din culegerile manuscrise ale lui Ioan Pop Reteganul Etnografie, toponimie, onomastică 591-597 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MAROTI, Elisabeta Două scrisori inedite ale lui George Barițiu Istoria culturii, personalităţi sălăjene 443-548 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău GRAD, Corel "Ungaria Mare cu orice preț "(un documentrar inedit al S.S.I. român - iulie 1942) Istorie contemporană 457-498 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BOTEZAN, Ioana, BOTEZAN, Liviu Corespondența unor intelectuali Sălăjeni cu Ioan Micu Moldovan (1870-1900) Istoria culturii, personalităţi sălăjene 529-541 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MÎNDRUȚ, Stelian Gavril Trifu și Alianța Învățătorimii Române Unite din Transilvania (1910) Istoria culturii, personalităţi sălăjene 549-557 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău RUSTOIU, Aurel Observații privind importul de grafit în Transilvania în epoca Latène Istorie Veche şi Arheologie 67-75 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ARDEVAN, Radu Cîteva descoperiri de monede romane în Transilvania Istorie Veche şi Arheologie 107-111 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ALICU, Dorin, COCIȘ, Sorin Obiecte de os din Dacia Apusensis și Dacia Porolissensis Istorie Veche şi Arheologie 113-149 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae Vasul cu inscripție și simboluri creștine de la Moigrad Istorie Veche şi Arheologie 151-183 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BRUDIU, Mihai Cercetări arheologice în zona Boghiș-Șimleu Silvaniei Istorie Veche şi Arheologie 191-198 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău DULGĂU, Bujor Sigiliile comitatelor Crasna, Solnocu de Mijloc și Sălaj Istorie Medie 201-206 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MUSCA, Elena Documente ale breslelor din Zalău Istorie Medie 207-218 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău HOSSU, Valer Tribunul Mihai Lupu Hossu Istorie modernă 221-224 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CIUBĂNCAN, Vasile Populația județului Sălaj și evoluția ei sub impactul Dictatului de la Viena 5-IX-1940 - 25-X-1944 Istorie contemporană 227-240 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău SOFRONIE, Mihai Iuliu Maniu și serbările Astrei de la Blaj (1911) Istorie contemporană 307-310 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău STAN, Constantin Din activitatea lui Iuliu Maniu pentru realizarea și recunoașterea internațională a Marii Uniri (1918-1920) Istorie contemporană 331-345 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău OROS, Ioan Preoți și dieci copiști din Sălaj în secolele XVII-XIX Istoria culturii, personalităţi sălăjene 363-374 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău NEAMȚU, Gelu O "micromonografie" a Sălajului publicată la 1863 în paginile gazetei "Federațiunea" Istoria culturii, personalităţi sălăjene 387-399 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău URSU, Traian Monumentele memoriale din comuna Băsești - județul Maramureș Istoria culturii, personalităţi sălăjene 401-408 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău VLAD, Valer Ioan Dragomir (1822-1912) Istoria culturii, personalităţi sălăjene 409-411 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CRISTESCU, Constanța Considerații despre pelerinajul și cântecul de pelerinaj din nordul Transilvaniei Etnografie, toponimie 439-446 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ȘIȘEȘTEANU, Gheorghe Sisteme familiale, strategii maritale și trasmiterea proprietății Etnografie, toponimie 447-453 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău VASILIU, Gabriel Din toponimia satelor Măieriște, Criștelec, Doh, Giurtelecu-Șimleului, Mălădia Etnografie, toponimie 467-471 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ISAC, Dan O tablă votivă din castrul roman de la Gherla Istorie Veche şi Arheologie 47-54 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae Dacia Porolissensis în timpul războaielor marcomanice Istorie Veche şi Arheologie 67-94 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae Semne în formă de cruce pe vase romane de la Porolissum. Despre semnele în formă de cruce incizate sau zgâriate pe obiecte de uz comun în epoca preconstantiană Istorie Veche şi Arheologie 95-110 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău DULGĂU, Bujor Stema și sigiliul orașului Zalău Istorie Medie 167-172 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău RUS, Vasile Cronica "Quattuor aetates Transylvaniae" de Rudolph Bzensky Istorie Medie 205-270 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CIOCIAN, Ioan Viața economică și socială a preoțimii greco-catolice din vicariatul Silvaniei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea Istorie modernă 323-337 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău GORON, Doru, GRAD, Cornel Un document despre situația Transilvaniei la 20 de ani după Unire: (Memorandumul românilor din Transilvania (Ardeal, Banat, Crișana, Satu Mare, Maramureș) prezentat de fruntașii P.N.Ț. regelui Carol al Ii-lea la 15 dedembrie 1938) 379-407 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău VASILIU, Gabriel Climatul socio-cultural și presa românească din Transilvania 525-529 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX EDROIU, Nicolae Ecouri europene ale răscoalei lui Horea (1784-1785) (noi contribuții) 113-119 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX CORDOȘ, Nicolae Adunarea generală a alegătorilor romană din Transilvania și Ungaria - Sibiu 16/28 noiembrie 1894 213-236 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX COSMA, Ghizela Coordonate ale discursului reprezentanților mișcării feminine din Transilvania din perioada interbelică 315-323 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX ȘANDRU, Dumitru Minoritatea maghiară din Transilvania după 23 August 1944 401-417 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX ONIȘORU, Gheorghe Statutul Nord-Vestului Transilvaniei: de la 23 August 1944 la 10 fewbruarie 1947 419-428 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX NEGRU, Andrei "Mișcarea Social-Economică" - O asociație transilvăneană de cercetare socială 483-490 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX POP, Nicolae Transilvania între papalitate și regalitatea maghiară în prima jumătate a secolului al XIV-lea 135-142 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX MITU, Adriana Transilvania într-un manuscris italian (sec. XVII) din colecția "C.I. Karadja" a bibliotecii Naționale - București 157-164 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX VERZA, Gabriela Date inedite despre țările române și Transilvania ontr-o lucrare publicată la Londra în 1796 - Travels in the Year 1792 through France, Turkey amd Hungary to Vienna" de William Hunter 165-169 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX NEAMȚU, Gelu A treia Adunare Națională de la Blaj și programul ei revoluționar (15-28 septembrie 1948) 197-217 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX CERGHEDEAN, Mihai Cîteva date cu privire la constituirea S.A. "Minele de Cărbuni din Ardeal" 391-398 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX ȘANDRU, Dumitru Mișcări de populație din Sudul și Nordul Transilvaniei (1940-1944) 399-415 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX MAIOR, Carmina, ȘERBĂNESCU, Olga Obiceiuri populare românești oglindite în vechi calendare ardelenești 579-591 română
1998 Acta Musei Porolissensis, XXII DĂRĂBAN, Valentin Problema limbii naționale în ideologia pașoptistă din Transilvania .11-35 română
1998 Acta Musei Porolissensis, XXII FIRCZAK, Constanța, FIRCZAK, Gheorghe Considerații privind reflectarea obiectivelor revoluției de la 1848-1849 în satul transilvănean 57-60 română
1998 Acta Musei Porolissensis, XXII VINȚELER, Onufrie Anul 1848 la confluența a trei comitate din Transilvania 117-126 română
1998 Acta Musei Porolissensis, XXII CHECIU, Stela-Mariana, OPRESCU, Cristina Preoți români în revoluția din Transilvania de la 1848 135-159 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXII-1 URSUȚIU, Adrian Considerații privind etapa mijlocie a primei vîrste a fierului în Transilvania 221-252 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXII-1 BICHICEAN, Gheorghe Dreptul la rezistență în Transilvania Voievodală 621-628 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXII-1 TĂTAR, Octavian Disputa transilvano-habsburgică pentru Nord-Vestul Principatului Transilvaniei (1564-1571) 641-648 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXII-1 GORUN, Gheorghe O încercare de tipologizare a mișcărilor țărănești din secolele XVI-XVIII din Transilvania 665-677 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXII-2 MORAR, Marcel Disputa ideologică asupra statuitului Transilvaniei 1860-1964 (I) .11-23 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXII-2 PORȚEANU, Alexandru, PORȚEANU, Rodica Partidul Național Român din Transilvania și Banat 130 ani de la întemeierea sa 25-33 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXII-2 BÎRLEA, Eugenia Atitudinea prizonierilor ardeleni din primul război mondial față de corpurile de voluntari 167-178 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXII-2 OGĂȘANU, Virgil Structura puterii revoluționare românești din Transilvania în toamna anului 1918 179-188 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXII-2 PANĂ, Virgil Considerații privind reforma agrară din anul 1921 și minorirățile etnice din Transilvania 263-274 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXII-2 BORDAȘ, Liviu India în cultura românească din Transilvania (I) 395-463 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXII-2 BORDAȘ, Liviu Teosofie și naționalism în Transilvania: cazul Dionisie Stoica 485-526 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXII-2 BĂJENARU, Elena, SZOCS FULOP, Carol Școala de pictură pe sticlă nord-transilvăneană 771-808 română
2002 Acta Musei Porolissensis, XXIV MOISA, Gabriel Revolte țărănești din Transilvania în primii ani ai colectivizării 523-530 română
2002 Acta Musei Porolissensis, XXIV PĂUNESCU, Emil Relații spirituale între Giurgiu și Ardeal în istoriografie și muzeologie 581-584 română
2002 Acta Musei Porolissensis, XXIV BODOLA, Kinga, TAKACS, Adalbert Cercetarea biotipurilor unor specii endemice de coleoptere din genul "Carabus Linne" în partea de Nord a Transilvaniei 731-734 română
2003 Acta Musei Porolissensis, XXV BORDI, Lorand Armamentul devensiv personal din Transilvania în secolele XI-XIV 309-321 română
2003 Acta Musei Porolissensis, XXV PANĂ, Virgil Considerații privind prezența etnicilor monoritari din Transilvania interbelică în industrie, comerț și sistemul de credit 449-458 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă MĂRCULEȚ, Vasile Considerații asupra unor aspecte ale legăturilor voievodatului ardelean cu imperiul bizantin ( mijlocul sec. X-începutul sec. XI) .11-22 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă PORȚEANU, Alexandru Ștefan cel Mare în consțiința românilor din Transilvania 29-34 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă PANĂ, Virgil Bănci românești și bănci minoritare în Transilvania interbelică 307-315 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă VELCULESCU, Cătălina "Nebuni întru Hristos" în prelucrări occidentale și posibile ecouri transilvane 471-487 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă STĂNCULESCU, Ileana Două imagini ale Transilvaniei în geografia lui Botero și traducerea românească 489-496 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă VIRAG, Paula Devoțiunea poppulară față de Fecioara Maria în Transilvania secolelor XVII-XIX 859-872 română
2007 Acta Musei Porolissensis, XXVIII-XXIX, seria istorie-etnografie-artă RUS, Dorin-Ioan Din viața calfelor de croitori din Transilvania 25-32 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie KACSO, Carol Contribuții la cunoașterea bronzului tîrziu din Nord-Vestul Tranmsilvaniei. Cercetările de la Culciu Mare 53-66 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie CHIȘ FLORIN, Ioan Remedii și comportamente în timpul epidemiei de holeră din 1830-1931, în Transilvania 411-418 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie MUREȘAN, Monica Fenomenul "căsătoriilor interzise" analizat din prisma impedimentelor matrimoniale la greco-catolici din Transilvania secolului XIX 419-432 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, seria istorie-etnografie-științele naturii DIN, Petre Aspecte privind mentalitatea românilor ardeleni în revoluția de la 1848-1849 65-70 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, seria istorie-etnografie-științele naturii MUREȘAN, Monica Raportul stat-biserică analizat prin prisma legislației matrimoniale adoptate în Transilvania modernă 133-142 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, seria istorie-etnografie-științele naturii BODA, Gherghina Disfuncționalități sociale din Transilvania după Marea Unire din 1 Decembrie 1918 189-193 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, seria istorie-etnografie-științele naturii POP, Marin Aspecte privind aplicarea decretului 83/1949 în Transilvania și starea de spirit a populației 271-280 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, seria istorie-etnografie-științele naturii GEORGIȚĂ, Mihai Interferențe occidentale și bizantine în arta românilor din Transilvania (sec. XIII-XV) 395-410 română
2011 Acta Musei Porolissensis, XXXIII, seria arheologie-restaurare-conservare ANGELESKI, Sote Pottery based chronological and cultural connections between the neolithic settlements from Macedonia and Transylvania .11-48 engleză
2011 Acta Musei Porolissensis, XXXIII, seria arheologie-restaurare-conservare DUNCA, Mihai Morminte din primul orizont celtic din Transilvania 113-126 română
2012 Acta Musei Porolissensis, XXXIV, seria istorie-etnografie GEORGIȚĂ, Mihai Contribuții cu privire la situația materială a clerului românesc din Transilvania în secolul al XVII-lea 205-213 română
2012 Acta Musei Porolissensis, XXXIV, seria istorie-etnografie GRAD, Cornel Situația populației românești din Nord-Vestul Transilvaniei (1940-1944) 267-288 română
2012 Acta Musei Porolissensis, XXXIV, seria istorie-etnografie MARIA, Cornel Înante fețe bisericești neunite ale Ardealului și istoriografia Barth la cumpăna secolelor al XVIII-lea - al XIX-lea 427-442 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I BELDIMAN, Corneliu, CIUTĂ, Marius, SZTANCS, Diana-Maria Podoabe din meterii dure animale aparținînd culturii Coțofeni descoperite recent în Transilvania 117-128 română
1984 Analele Banatului, II, seria etnografie-artă PINTILIE, Ileana Un capitol de artă transilvăneană interbelică 279-293 română
1993 Analele Banatului, II, seria arheologie-istorie ANDRIȚOIU, Ioan Metalurgia bronzului în sud-vestul Transilvaniei. Epoca bronzului (I) 85-117 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria istorie DUDAȘ, Vasile Activitatea desfășurată de către emigranții ardeleni și bănățeni din S.U.A. în vederea constituirii unei legiuni române 128-143 română
1997 Analele Banatului, V, seria arheologie-istorie ȘEPTILICI, Raoul Catalogul monedelor principatului Transilvaniei. Colecția ing. Constantin Orghidan - Velter Ana-Maria 467-468 română
1997 Analele Banatului, V, seria arheologie-istorie ȘEPTILICI, Raoul Az erdelyi fejedelemseg penuverese - Huszar L. 469-470 română
1998 Analele Banatului, VI, seria arheologie-istorie FIRCZAK, Gheorghe Luminism și rancmasonerie în Transilvania secolului al XVIII-lea 471-476 română
1998 Analele Banatului, VI, seria arheologie-istorie MORAR, Nicolae Aspecte privind problema evreiească în prima jumătate a secolului XX în Transilvania și Banat 505-510 română
2000 Analele Banatului, VII-VIII, seria arheologie-istorie LUCA SABIN, Adrian Aspekten des Neolithikums und des aneolithikums aus dem Suden und Sudwesten Siebenburgens 53-74 germană
2001 Analele Banatului, IX, seria arheologie-istorie ISTRATE, Daniela Cahle transilvănene decotate cu cavaleri. IV. Husarul (sec. XVI-XVII) 361-387 română
2001 Analele Banatului, IX, seria arheologie-istorie DUDAȘ, Vasile Contribuția bănățenilor la constituirea Partidului Național Român din Transilvania, Banat, Crinașa și Maramureș (12-14 mai 1881) 471-483 română
2001 Analele Banatului, IX, seria arheologie-istorie NEMETI, Sorin Viața rurală în Transilvania romană - Popa D. 795-797 română
2004 Analele Banatului, X-XI-2, seria arheologie-istorie BENEA, Doina Transilvania la sfîrșitul antichității și în perioada migrațiilor - Oprean C. 587-591 română
2011 Analele Banatului, XIX, seria arheologie-istorie TOMEGEA, George Acesorii vestimentare și podoabe în necropolele birituale din Transilvania (sec. VII-IX) 209-220 română
2011 Analele Banatului, XIX, seria arheologie-istorie FAUR, Antonio Reflectarea în memorialistică (1946-1976) a activității de salvare de la moarte a evreilor din Ungaria și Transilvania de Nord (1944) 523-527 română
2012 Analele Banatului, XX, seria arheologie-istorie COSMA, Călin Depots de vases en ceramique dans les tombes de la Transylvanie des VII-X siecles 117-147 franceză
2012 Analele Banatului, XX, seria arheologie-istorie GORUN, Hadrian Revendicările României privind Transilvania, Banatul și Bucovina în perioada neutralității (1915). Mărturii documentare franceze și românești 331-342 română
2012 Analele Banatului, XX, seria arheologie-istorie FAUR, Antonio Organizarea unor acțiuni de salvare )în anul 1944) a evreilor din Ungaria și Transilvania de Nord. Contribuții istoriografice (1990-1994) 409-418 română
2013 Analele Banatului, XXI, seria arheologie-istorie NEUMANN, Victor Iluminismul transilvan: ecouri europene și aspirații intelectuale locale 381-388 română
1993 Analele Brăilei, 1 NIEDERMAIER, Paul Comerțul și geneza orașelor transilvănene în secolele XII-XIV 161-169 română
1993 Analele Brăilei, 1 BINDER, Paul Lista iarmaroacelor din Transilvania în vechile calendare din secolele XVI-XVII 317-327 română
1993 Analele Brăilei, 1 SEBESTYEN, Gheorghe Desfășurarea comerțului în orașele principatului autonom al Trasilvaniei 363-365 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă ZAINEA, Ion Contribuția românilor din Transilvania la susținerea războiului pentru cucerirea independenței de stat a României, oglindită în paginile revistei "Familia" 17-25 română
2012 Analele Dobrogei, X-XIII, serie nouă PLOSCĂ, Cristina Accesul tinerilor transilvănence în universități reflectat în presa românească din Ardeal 51-58 română
2012 Analele Dobrogei, X-XIII, serie nouă RUS, Valer Imaginea românilor în cultura maghiară transulvăneană în a doua jumătatea a secolului al XIX-lea 59-66 română
1996 Angvstia, 1 FLONTA, Ilie O prioritate - cercetarea istorică în sud-estul Transilvaniei 19- română
1996 Angvstia, 1 SZEKELY, Zoltan Sud-Estul Transilvaniei sub stăpînirea Romană 89- română
1996 Angvstia, 1 CRISTACHE-PANAIT, Ioana Prezența cărții vechi românești în dud-estul Transilvaniei 141- română
1996 Angvstia, 1 GAIȚĂ, Alexandru Din vechile legături culturale ale Buzăului cu Transilvania 269- română
1996 Angvstia, 1 COMȘA, Marian Arhitectura din lemn din Transilvania - Cristache-Panait Ioana 367- română
1996 Angvstia, 1 POPA, Mircea Revoluția românilor din Transilvania (1848-1849) 371- română
1997 Angvstia, 2 LAZAROVICI, Gheorghe Despre bronzul timpuriu din Transilvania .9- română
1997 Angvstia, 2 LEAHU, Valeriu Cultura Tei în sud-estul Transilvaniei 123- română
1997 Angvstia, 2 SCHUSTER, Cristian Cultura Tei și sud-estul Transilvaniei 131- română
1997 Angvstia, 2 BICHICEAN, Gheorghe Contribuții privind reprezentarea românilor în adunarea stărilor transilvane din anul 1291 183- română
1997 Angvstia, 2 CRISTACHE-PANAIT, Ioana Realități istorice din sud-estul Transilvaniei 193- română
1997 Angvstia, 2 BODEA, Dan, CĂLIN-BODEA, Cornelia Otodoxism și românism în sud-estul Transilvaniei. Sărbătorile religioase 451- română
1998 Angvstia, 3, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie BICHICEAN, Gheorghe Cu privire la activitatea dietală pentru organizarea principatului autonom al Transilvaniei (1959-1540) 85-91 română
1998 Angvstia, 3, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie MACUC, Mihai Considerații asupra mișcării de eliberare națională a românilor transilvăneni după 1867 145-151 română
1998 Angvstia, 3, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie MORARU, Alexandru Situația românilor transilvăneni din perioada hortistă - reflectată în unele documente ale vremii 207-212 română
1998 Angvstia, 3, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie SZEKELY, Zoltan Reședințele voievodale în Sud-Estul Transilvaniei 361-363 română
1998 Angvstia, 3, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie SZEKELY, Zoltan Eszrevettelek at Erdelyi rezkor keleti nepi es muveltsegi elemeivel kapcsolatban - Ferenczi I. 437-438 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie CAVRUC, Valeriu Considerații privind situația etnoculturală în sud-estul Transilvaniei în epoca bronzului mijlociu 13-41 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie MAIOR, Carmina Urme sigilare pe inventare de bunuri ale bisericilor ortodoxe din sud-estul Transilvaniei 251-255 română
2000 Angvstia, 5, seria arheologie CIUGUDEAN, Horia, DRAGOTĂ, Aurel, LUCA SABIN, Adrian, ROMAN, Cristian Faza timpurie a culturii Vinea în Transilvania. Repere ale orizontului cronologic și etnocultural 37-72 română
2000 Angvstia, 5, seria arheologie SÎRBU, Valeriu Dacii din estul Transilvaniei - Crișan Viorica 285-287 română
2000 Angvstia, 5, seria arheologie LASZLO, Attila Zoltan Szekely (1912-2000) 291-292 română
2000 Angvstia, 5, seria istorie-etnografie-sociologie BICHICEAN, Gheorghe Instituțiile centrale în Principatul Transilvaniei - Principele - .1-8 română
2000 Angvstia, 5, seria istorie-etnografie-sociologie BĂLAN, Ioan, DAMIAN, Ancu Sud-estul Transilvaniei în primul Parlament al României Mari (noiembrie 1919 - martie 1920) 97-100 română
2000 Angvstia, 5, seria istorie-etnografie-sociologie PANĂ, Virgil Considerații privind prezența minoritarilor în magistratura Transilvaniei interbelice 115-118 română
2000 Angvstia, 5, seria istorie-etnografie-sociologie ROTCHE, Andrea Problema Transilvaniei în raporturile României și Ungariei cu Germania (2 septembrie 1940 - 1 ianuarie 1943) 147-156 română
2001 Angvstia, 6, seria istorie-etnografie-sociologie EDROIU, Nicolae Estul Transilvaniei în Evul Mediu Timpuriu (secolele VIII-XIII) .11-14 română
2001 Angvstia, 6, seria istorie-etnografie-sociologie COȘA, Anton Românii din sud-estul Transilvaniei în secolele XIII-XV 15-20 română
2001 Angvstia, 6, seria istorie-etnografie-sociologie CRISTACHE-PANAIT, Ioana Plîngerea lui Constantin Vodă Brîncoveanul, în Transilvania 43-54 română
2001 Angvstia, 6, seria istorie-etnografie-sociologie LECHINȚAN, Vasile "Stabilirea" românilor în sud-estul Transilvaniei - Noi "opțiuni" ale istoriografiei maghiare - 338-341 română
2002 Angvstia, 7, seria arheologie POPESCU, Cristina Ateliere de olari în Estul Transilvaniei sec. III i Chr. - sec. i d. Chr 267-270 română
2004 Angvstia, 8, seria istorie-etnografie-sociologie TĂLMĂCIAN, Florin Relațiile dintre Biserica Transilvaniei și Patriarhia Ecumenică .11-18 română
2004 Angvstia, 8, seria istorie-etnografie-sociologie BĂILĂ, Maria Unirea cu Biserica Romei și urmările ei. Aspecte din Trei Scaune în contextul general transilvănean 63-68 română
2004 Angvstia, 8, seria istorie-etnografie-sociologie MOLDOVAN, Ilie Mitropolitul Andrei Șaguna în apărarea excelenței neamului românesc din Transilvania, în general, și din zona arcului intracarpatic, în special 69-78 română
2004 Angvstia, 8, seria istorie-etnografie-sociologie PÎRVU, Sebastian Consolidarea Bisericii Ortodoxe Române din Ardeal, în secolul al XIX-lea 119-126 română
2006 Angvstia, 10, seria istorie-socologie VIGH, Bela Răspîndirea calvinismului în Transilvania secolului al XVI-lea .9-19 română
2006 Angvstia, 10, seria istorie-socologie ȘANDRU, Dumitru Administrația din nord-vestul ransilvaniei de după 23 August 1944 171-187 română
2006 Angvstia, 10, seria istorie-socologie LECHINȚAN, Vasile Ardealul timpuriu (895-1324) - Kristo Gyula 299-301 română
2006 Angvstia, 10, seria istorie-socologie GOTEA, Vasile O stafie bîntuie prin Ardeal - Șandru Ilie 301-302 română
2006 Angvstia, 10, seria istorie-socologie LĂCĂTUȘU, Ioan Transilvania de Nord-Est. 1944-1952 - Țurlea Petre 314-315 română
2007 Angvstia, 11, seria istorie-socologie NEGULESCU, Elisabeta Românii din sud-estul Transilvaniei în documentele Ocîrmuirii Saac 27- română
2007 Angvstia, 11, seria istorie-socologie RANCA, Ioan Opoziția autorităților guvernamentale și locale ungurești din Transilvania, față de o adunare națională a românilor în anii 1790-1791 31- română
2007 Angvstia, 11, seria istorie-socologie SPÎNU, Alin Presa minoritară din Transilvania (1919-1934) 133- română
2007 Angvstia, 11, seria istorie-socologie NEGREA, Romeo Activitatea Asociațiunii Transilvane pentru Cultura și Literatura Poporului Român în județul Treiscaune în anul 1939 249- română
2007 Angvstia, 11, seria istorie-socologie DUȚĂ, Alexandru Date preliminare despre refugiați din Transilvania de Nord stabiliți în sud-estul României în anii 1940-1944 269- română
2009 Angvstia, 13, seria istorie HANGU, Ana Bucur Ioan - un caz de spionaj la Tg. Mureș în timpul revoluției de la 1848-1849 din Transilvania 63-66 română
2009 Angvstia, 13, seria istorie RANGA, Ioan O radiografie diplomatică franceză a stărilor quasi revoluționare din Ungaria și Transilvania anterioară revoluției de la 1848-1849 77-80 română
2009 Angvstia, 13, seria istorie POP, Emil Structuri de siguranță, ordine publică și apărare în vara și toamna anului 1940, sub impactul cedării părții de nord-vest a României 205-210 română
2009 Angvstia, 13, seria istorie SPÎNU, Alin Suferințele bisericilor naționale din Transilvania de sud-est în timpul ocupației horthyste (septembrie 1940 - septembrie 1944) 215-220 română
2009 Angvstia, 13, seria istorie DUȚĂ, Alexandru Documente de la D.J.A.N. Galați despre refugiații din Transilvania de Nord stabiliți în anii 1940-1944 în județele Covurlui și Tecuci 221-224 română
2009 Angvstia, 13, seria istorie BĂLAN, Ion Începuturile procesului de colectivizare în sud-estul Transilvaniei (1949) 275-285 română
2009 Angvstia, 13, seria istorie BANU, Florin Cîteva considerații cu privire la rețeaua informativă a Securității din sud-estul Transilvaniei (sfîrșitul anilor '50 - începutul anilor '60) 293-303 română
2009 Angvstia, 13, seria istorie BROANĂR ERICH, Mihail Mitropoliți ai Ardealului. Nicolae Colan. Biobibliografie 345-345 română
2010 Angvstia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală BROWN, A., BRUNNING, Richard, BUZEA, Dan, CAVRUC, Valeriu, HARDING, Anthony, KOVACS, Adela, MARINESCU, Geirge, WAZNY, Tomasz Cercetări privind exploatarea sării în nord-estul Transilvaniei (2006-2010). Raport preliminar 165-245 română
2010 Angvstia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală MAXIM, Zoia, VOICA, Cezara Rezultatele analizelor izotopice ale unor fragmrnte ceramice Neo-Eneolitice din Transilvania 437-444 română
2011 Angvstia, 15, seria istorie-socologie VASILE, Valentin Stațiunile balneoclimaterice din sud-estul Transilvaniei în sinteze informative ale Securității (1951) 177-184 română
2012 Angvstia, 16, seria istorie-socologie NEAMȚU, Gelu Distrugerea documentelor românilor ardeleni pentru a-i elimina din istorie 33-38 română
2012 Angvstia, 16, seria istorie-socologie TUTULA, Vasile-Claudiu Revoluția de la 1848-1849 în sud-estul Transilvaniei 53-60 română
2012 Angvstia, 16, seria istorie-socologie TUDOR, Vasile Prezența aviației române în sud-estul Transilvaniei, în anii 1816-1917 185-190 română
2012 Angvstia, 16, seria istorie-socologie BOJAN, Ioan Bătălia pentru Ardeal. Preliminariile politico-diplomatice ale Dictatului de la Viena 229-234 română
2012 Angvstia, 16, seria istorie-socologie SABĂU-POP, Ioan Problematica - istorică și juridică - restituirii marilor proprietăți imobiliare și a celor reclamate de cultele religioase în Transilvania 273-282 română
2014 Angvstia, 17 LAZAROVICI, Gheorghe Cu privire la sistemele de fortificații din Transilvania și Banat din perioada neoliticului și a Epocii cuprului (Gornea, Parța, Iclod, Fundătura) Partea I: fortificațiile neolitice 11-66 română
2009 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXIV-XXXV-XXXVI, seria 2007-2008-2009 COVA, Ioana Textile traditionale din Transilvania. Tehnologie și estetică 489-490 română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie DELEANU, V. Schimbări în structura și utilizarea mijloacelor de transport populare în sudul Transilvaniei în sec. XX 163- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie GANGOLEA, Cornelia Cîteva considerații socio-etnografice privind vecinătățile în satele din sudul Transilvaniei 169- română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII NUCULICĂ, Bogdan Descoperiri de bronzuri din nordul Transilvaniei (I). Colecția Ferenc Floth - Kacso Carol 337-338 română
2011 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVIII NICULICĂ, Bogdan Pages from prehistoric Transylvania. Bronze Age - Rotea Mihai 199-201 engleză
2013 Anuarul Muzeului Bucovinei, XL DIACONESCU, Dragoș, LUCA SABIN, Adrian, SUCIU, Cosmin Cîteva considerații despre legăturile zonei transilvănene cu cea nord-est ungară la granița cronologică dintre neoliticul timpuriu și cel dezvoltat .9-22 engleză
1958 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1957-1958 PASCU, Viorica Considerații asupra evoluției portului popular din Transilvania 251-277 română
1958 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1957-1958 TREIBER-NETOLICZKA, Luise "Ewersthimt" și "Krtel". Contribuții la istoria portului săsesc din Transilvania 279-294 română
1958 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1957-1958 VAMSZER, Geza Date etnografice cu privire la bîrloagele și pivnițele din Transilvania locuiter la începutul sec. XX-lea 303-309 română
1963 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1959-1961 NICOLA, Ion Constructorii amatori de instrumente muzicale din Transilvania 349-396 română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 BÎRLEA, Ovidiu Colindatul în Transilvania 247- română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 MARKEL, Hanni Cu privire la angheta lui V. Mannhardt (1865). Răspunsurile de la sași din Ardeal 411- română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 Contribuția muzeelor etnografice transilvănene la cunoașterea și valorificarea patrimoniului cultural popular în opera de instruire și educație socialistă 69-82 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 TOȘA, Ioan Probleme de evoluție planimetrică a bisericilor de lemn din Transilvania 227-253 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 MUREȘANU, Pompei Contribuții la studiul unor probleme legate de semnificația aurăritului în Transilvania 347-357 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 GHERMAN, Traian Răspîntii în evoluția obiceiurilor agrare la românii din Transilvania în prima jumatate a veacului al XX-lea 427-434 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 SOFRONI, Rodica Atitudinea antihabsburgică a maselor românești transilvănene, reflectată în cîntecele de cătănie și de război 611-622 română
1975 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VII, seria 1974-1975 OȘIANU, Romulus Mărturii de interes etnografic cuprinse în documentele istorice transilvănene 85-104 română
1975 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VII, seria 1974-1975 TOȘA, Ioan Contribuții etnografice la studiul sistemelor de agricultură transilvăneană 105-120 română
1975 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VII, seria 1974-1975 IRIMIEȘ, Dumitru Contribuții privind studiul tipurilor de punți și poduri de lemn din Transiklvania 137-159 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX DUNĂRE, Nicolae Caracterele portului tradițional românesc, unguresc și săsesc în Transilvania la răscrucea secolelor XVII-XVIII 217-227 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX PAVELESCU, Gheorghe "Boul înstruțat". Un vechi obicei agrar din Transilvania 281-288 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX OȘIANU, Romulus Date etnografice despre românii transilvăneni în opera lui John Paget 421-426 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X OȘIANU, Romulus Cîteva probleme referitoare la cultivarea pomilor fructiferi în Transilvania 109-123 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X BRATU, Delia Contribuții la studiul industriei casnice textile transilvănene 211-254 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X BOCȘE, Maria Mutații contemporane privind funcțiile și semnificațiile portului popular transilvăvean 261-277 română
1997 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1922-1997 GOȚIA, Ioan Considerații privind dinamica influențelor extracomunitare în portul țărănesc nord-transilvănean 203-210 română
1997 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1922-1997 BODIU, Aurel Simboluri solare în colinda românească din Transilvania 211-228 română
1998 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei GOȚIA, Ioan Aspecte sociale în păstoritul local-agricol din Nordul Transilvaniei 279-322 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 GOȚIA, Ioan Aspecte sociale în păstoritul local-agricol din Nordul Transilvaniei (II) 47-66 română
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei GOȚIA, Ioan Aspecte sociale în păstoritul local-agricol din Nordul Transilvaniei (III): elemente de comportament asociativ rural 117-130 română
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MICU, Cristian Aspecte privind căucele din Transilvania 131-144 română
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUREȘAN, Mihaela Argumente istorice ale practicării unei străvechi ocupații în Transilvania: sărăritul 145-148 română
2001 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BODIU, Aurel "Lenore" în Transilvania 341-348 română
2002 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MAIER, Radu Cercetarea așezărilor și arhitecturii țărănești din mai multe zone etnografice ale Transilvaniei 231-261 română
2002 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei GOȚIA, Ioan Modalități de organizare a fertilității cu staul mobil în satele din Nordul Transilvaniei, după 1900 655-676 română
2003 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BLAGA, Iuliana Obiceiurile de muncă din Transilvania, reflectare a unității obiceiurilor populare 257-269 română
2004 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MICU, Cristian Ploștile de lemn din Transilvania 251-260 română
2004 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BUCȘE, Maria La Pentecote dans les rites traditionnels de Transylvanie 291-304 franceză
2005 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei GOȚIA, Ioan Strategii de utilizare a patrimoniului funciar comunitar și individual în 86 de sate din Nordul Transilvaniei (perioada anilor 1890-1960) 87-108 română
2005 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei ROȘCA, Teodora Icoana pe sticlă din Transilvania în context european 119-136 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei WITTENBERGER, Mihai Comportamentul funerar la cultura Noua din Transilvania 305-312 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUNTEANU, Simona, TOȘA, Ioan Obiceiuri de înmormîntare la românii ardeleni. 1817 - Popp V. 327-333 română
2007 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUNTEANU, Simona Cultura tradițională din Transilvania - sec. XVIII-XX - Cuvînt înainte .9-13 română
2007 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei FULGA, Ligia Cultura tradițională din Transilvania - sec. XVIII-XX - Mesajul Muzeului de Etnografie Brașov 14-14 română
2007 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei Locul Muzeului Etnografic al Transilvaniei în istoria muzeografiei din România 15-20 română
2007 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei GOȚIA, Ioan Calitățile pastorale ale spațiului în optica tradițională a țăranilor nord-transilvăneni 211-219 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei GOȚIA, Ioan Geneza sectoarelor economice sătești și regimul juridic al pămîntului în satele din nord-vestul Transilvaniei (sec. al XIII-lea-anul 1850) 110-124 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei TOTSZEGI, Tekla Ritul și reprezentarea sărbătorii Vinerea Mare într-o comunitate protestantă din Transilvania 125-132 română
2009 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-2009 TIȘE, Alin Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei - Cuvînt înainte .9-9 română
2009 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-2009 MUNTEANU, Simona Simpozion aniversar 1929-2009, Parcul Etnografic Național "Romulus Vuia", 11-12 iunie 2009 .11-18 română
2009 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-2009 GOȚIA, Ioan Imaginea păstoritului de oi în mentalul colectiv german și transilvănean 210-220 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei GODEA, Ioan "Revoluția" arhitecturii satului în secolul al XVIII-lea în Transilvania. Primele inițiative de urbanism din România 39-81 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei GOȚIA, Ioan Instrumentar pastoral tradițional utilizat în nord-vestul Transilvaniei 95-122 română
2012 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MAXIM, Zoia Despre cîteva "sate" și cetăți" neolitice transilvane 301-314 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 MITRIC, Olimpia Carte românească veche tipărită în Transilvania aflată în colecțiile județului Suceava 253-257 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX PINTESCU, Florin Mihai Viteazul și românii din Transilvania - aspecte sociale 95-101 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI PINTESCU, Florin Mihai Viteazul și protestantismul în Transilvania 148-158 română
2000 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXIV-XXV, seria 1997-1998 NICULICĂ, Bogdan Perioada timpurie și începutul celei mijlocii a epocii bronzului în sud-estul Transilvaniei - Szekely Z. 483-484 română
2000 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXIV-XXV, seria 1997-1998 NICULICĂ, Bogdan Fortifications de refuge et etablissements fortifies du premier age du fer en Transilvanie - Vasiliev V. 487-487 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie NUSSBACHER, Gernot Consumul de hîrtie al cancelariei principelui Transilvaniei în a doua jumătate a secolului al XVI-lea 371-378 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie MÎRZA, Iacob Orizont livresc iluminist în biblioteci românești din Transilvania (mijlocul secolului al XVIII-lea - primele decenii ale secolului al XIX-lea) 447-464 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie CHIOREAN, Ioan, SZABO, Nicolae Considerații privind formarea și evoluția structurii profesionale a intelectualității economice rurakle din Transilvania între anii 1700-1848 465-475 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie ȘTIRBAN, Sofia Cîteva precizări de datare, localizare și atribuire a unui codice transilvănean din secolul al XVIII.lea obșinute prin tehnici de laborator 627-634 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie ROTEA, Mihai Penetrația culturii Otomani în Transilvania. Între realitate și himeră 39-57 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie CIUGUDEAN, Horia Perioada Hallstatt A în centrul Transilvaniei 59-73 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie MIRCEA, Gabriela Obținerea domeniului Blaj de către greco-catolicii români transilvani și diploma fundațională din 21 august 1738 313-322 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie DĂNILĂ, Gabriela Iuliu Coroianu în viața publică românească transilvăneană de la sfărșitul secolului al XIX-lea 401-406 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie MIRCEA, Gabriela Studii de istorie a Transilvaniei 555-557 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie CIUGUDEAN, Horia The Later Eneolithic/Early Brinze Age tumulus-burials in Central and South-Western Transilvania (I) 13-32 engleză
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie EDROIU, Nicolae Posesiunile lui Mihai Viteazul în Transilvania 295-313 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie DUMITRAN, Ana Instituția protopopiatului în biserica românească din Transilvania în secolul al XVII-lea 315-326 română
1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie CIUGUDEAN, Horia The later eneolithic/Early Brinze Age tumulus-burials in Central and South-Western Transilvania (II) 43-47 engleză
1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie MIRCEA, Gabriela, POPA, Liliana Despre unele aspecte necunoscute al colaborării culturale, artistice și meșteșugărești interconfesionale românești transilvane (1806-1908) 411-423 română
1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie GIURA, Lucian Începuturile exploatării gazelor naturale din Transilvania 513-528 română
1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie MÎRZA, Iacob Carte și societate în Nord-Vestul Transilvaniei - Radosav Doru 714-715 română
1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie STANCIU, Laura Geneza identității naționale la românii ardeleni - Mitu Sorin 715-716 română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie LUCA, Cristian Prima etapă a participării Transilvaniei la războiul de treizeci de ani în lumina unor documente venețiene inedite 177- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie CONSTANTINESCU, Eugenia, CONSTANTINESCU, Grigore Ardealul în "Memorialul de călătorie" al lui Dinicu Golescu 449- română
2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria istorie CONSTANTINESCU, Paul, MOTREANU, Valentin Septembrie-Decembrie 1940, luni de teroare pentru biserica românească din Transilvania 525-529 română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie CRISTACHE-PANAIT, Ioana Zugravi argeșeni în Transilvania 401- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie PALADE, Lucian Relațiile Drăculeștilor cu Transilvania și Ungaria în vecul al XV-lea 199- română
1996 Arheologia Medievală, I SIMINA, Nicolae Căldări de lut din Transilvania și Crișana cu însemne pe buză 55-67 română
1996 Arheologia Medievală, I RUSU, Adrian Cahle din Transilvania (II) 125-153 română
1996 Arheologia Medievală, I SALONTAI SANDA, Mihaela Considerații privind identificarea amplasamentului unor mănăstiri dominicane din Transilvania 187-193 română
1998 Arheologia Medievală, II RUSU ADRIAN, Andrei Arheologia cetăților medievale ale Transilvaniei .5- română
2000 Arheologia Medievală, III SZOCS PETER, Levente Probleme privind datarea și cronologia ceramicii din secolele XV-XVI din Transilvania .5- română
2000 Arheologia Medievală, III RUSU ADRIAN, Andrei Spada și sabia medievală în Transilvania și Banat (secolele IX-XIV) 301- română
2002 Arheologia Medievală, IV RUSU ADRIAN, Andrei Erdely kozepkori harangjai es bronz keresztelomedecei - Benko Elek 239- română
2005 Arheologia Medievală, V GRUIA ANA, Maria Cahle din Transilvania și Banat de la începuturi pînă la 1700 - Marcu-Istrate D 212- română
2007 Arheologia Medievală, VI KOPECZNY, Zsuzsanna Ferecături de cărți medievale în descoperirile arheologice din Transilvania 141-166 română
2007 Arheologia Medievală, VI NYARADI, Zsolt Podele de cărămizi din Transilvania 181-194 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Arhitectura de lemn din Transilvania - Cuvînt înainte .7-12 română
1977 Banatica, 4 RUSU, Mircea Transilvania și Banatul în secolele VI-IX 169- română
1979 Banatica, 5 NEAMȚU, Gelu Ideea dacoromaniei simbol al luptei pentru unitatea națională în timpul revoluției de la 1848-1849 din Transilvania 359- română
1979 Banatica, 5 SĂCĂRIN, Caius Epoca bronzului în nord-vestul Transilvaniei (cultura pretracică și tracică) 575- română
1981 Banatica, 6 MÎNDRUȚ, Stelian "Drapelul" din Lugoj și cenzura în Transilvania primului război mondial 303- română
1991 Banatica, 11 MEIER-ARENDT, Walter Zu tells und tellartigen siedlungen im spatneolithikum ost- Ungarns, Siebenburgens und des Banat: Uberlegungen zu entstehung und funktion 77-85 germană
1993 Banatica, 12-II FENEȘAN, Costin Viața cotidiană la hotarul osmano-transilvănean în secolul al XVII-lea - Cîteva documente inedite 75-88 română
1995 Banatica, 13-II GRAF, Rudolf Daten uber den Siebenburgischen und Banatischen Birgbau bis Borns Zeitten 57-70 germană
2005 Banatica, 17 STIEGER, Simona Publicistica feministă transilvăneană în secolul al XIX-lea 455-480 română
2008 Banatica, 18 ȚEICU, Dumitru Masoneria în transilvania. Repere Istorice - Sălăgean T., Eppel M. 511-513 română
2009 Banatica, 19 SZEGEDI, Edit Comemorarea sfinților în Transilvania protestantă (sec. XVI-XVIII) 95-115 română
2011 Banatica, 21 SZEGEDI, Edit Kein adiaphoron? Sprache und bekenntnis im nachreformatorischen Siebenburgen 73-87 germană
2012 Banatica, 22 ARDELEAN, Florin Seimeni în slijba principilor Transilvaniei în a doua jumătate a socolului XVII 119-134 română
2012 Banatica, 22 KOCH-TUFIȘ OVIDIU, Marinel Die allgemeinen grundzuge der landwirtschaflichen politik der habsburger in Siebenburgen (1688-1790) 135-152 germană
2013 Banatica, 23 CRÎNGACI ȚIPLIC, Maria Arheologia reședințelor nobiliare în Transilvania: reședințele elitei săsești (secolul al XII-lea și prima jumătate a secolului al XIII-lea). Studiu preliminar 347-370 română
2007 Biblioteca Brukenthal , IX MUNTEANU, Claudiu Informații referitoare la două tezaure monetare medievale timpurii descoperite în Transilvania 183-186 română
2009 Biblioteca Brukenthal , XXXIX SIBIANU, Victor Tezaurarea monedei antice în colțul sud-estic al Transilvaniei 87-127 română
2004 Biblioteca Musei Napocensis, XXI DEMBISKI, Gunther Antike fundmunze aus siebenburgen in der sammlung des Wiener munzkabinetts 449-469 germană
2004 Biblioteca Musei Napocensis, XXI CSCHWANTLER, Kurt Bronzestatuetten aus Siebenburgen in der antikensammlung des kunsthistorischen museums in vien 542-553 germană
2005 Biblioteca Musei Napocensis, XXIII DORNER, Anton Statutul juridic al Transilvaniei în timpul principelui Bocskai .11-18 română
2005 Biblioteca Musei Napocensis, XXIII CĂLIAN, Livia Personalități transilvane din epoca lui Ștefan Bocskai în medalistică 118-130 română
2005 Biblioteca Musei Napocensis, XXIII PAP, Francisc Despre circulația monetaqră în Transilvania la sfîrșitul secolului al XVI-lea și începutul secolului al XVII-lea 131-139 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII CONSTANTINESCU, Bogdan Analizele nucleare ale unor obsidiane din Transilvania 129-132 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII BINDEA, Diana Analiza resurselor alimentare animaliere în cultura Starcevo-Criș din Transilvania 197-214 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII LAZAROVICI, Gheorghe, POPA, D. Despre analizele unor surse și obiecte de cupru din Transilvania 256-257 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII BALINT, S., LAZAROVICI, Gheorghe, TOPAN, Gheorghe Analize metalografice ale unor piese de cupru din Transilvania 257-257 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII GHERGARI, Lucreția, HORCK, V., IONESCU, Corina, PRECUP, C., SIMION, V. Studiu comparativ asupra unor fragmente ceramice aparținătoare epocii brinzului din Transilvania 263-263 română
2001 Bibliotheca Marmatia, 1 CAVRUC, Valeriu Some references to the cultural situation in Southeast Transylvania in the Middle and Late Bronze Age 45-82 engleză
2003 Bibliotheca Marmatia, 2 DAVID, Wolfgang Siebenburgen, Maramureș und Bayern - ein beitag zu bronzezeitlichen fernkontakten 119-149 germană
1974 Biharea, II TOCA, Mircea Despre activitatea artiștilor români din Transilvania de Nord (1940-1944) 201- română
1974 Biharea, II ENACHE, S. Sculptura gotică din Transilvania - Arion Gh. 321- română
1991 Biharea, XVIII BOCȘE, Maria Coordonate ale cercetării etnoiatriei veterinare în Transilvania 49-64 română
1994 Biharea, XXI GOȚIA, Ioan Etape ale procesului de integrare spațială păstorit-cultivarea plantelor în satele cu păstorit local-agricol din Nordul Transilvaniei. Implicații tipologice 43-69 română
2001 Biharea, XXIV-XXV, seria 1997-1998 LĂPTOIU, Negoiță Universul rustic transilvan sursă generoasă de inspirație artistică 455-562 română
2006 Biharea, XXVIII-XXX, seria 2001-2003 TAMAS, Alice Arta decorativă din Transilvania în context european 257-384 română
2009 Bonze Age Communities in the Carpathian Basin, I, seria archaeologica SZEKELY, Zsolt The beginning of Early Bronze Age in South-Eastern Transylvania. Problems of Chronology 39-44 engleză
2013 Bronze Age Crafts and Craftsmen in the Carpatian Basin, VI, seria archaeologica DAVID, Wolfgang Eine mit spiralhakenranken verzierte altbronzezeitliche nackenkammaxt Siebenburgischen typs aus sudwestbohmen. Wo wurden die schaftlochaxte vom typ Apa-Nehoiu Hergestellt? 91-138 germană
2011 Bronze Age Rites and Rituals in the Carpathian Basin , IV, seria archaeologica CIUGUDEAN, Horia Mounds and mountains: burial rituals in Early Bronze Age Transylvania 21-57 engleză
2011 Bronze Age Rites and Rituals in the Carpathian Basin , IV, seria archaeologica BALAZS ALDOR, Casaba, BERECKI, Sandor Discoveries belonging to the Schneckenberg Culture from Șincai, Transylvania 59-76 engleză
2011 Bronze Age Rites and Rituals in the Carpathian Basin , IV, seria archaeologica ROTEA, Mihai, WITTENBERGER, Mihai Aspects of bronze metallurgy in Transylvania 261-267 engleză
2011 Bronze Age Rites and Rituals in the Carpathian Basin , IV, seria archaeologica REZI, Botond Voluntary destruction and fragmentation in Late Bronze Age Hoards from Central Translylvania 303-334 engleză
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 DUDĂU, Oltea Cana cu monede (Haupt.). Un punct de vedere asupra unei presupuse colecții numismatice transilvane de la sfîrșitul secolului XVII 201-214 română
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 TEUCEANU, Radu Un occidental despre Transilvania: Jane Emmily Gerard, The beyond the Forest, 1888 243-250 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 MUNTEANU, Claudiu, SONOC, Alexandru Observații privind cîteva monumente mithraice din Sudul Transilvaniei 155-180 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 VIGH, Bela Toleranță și intoleranță religioasă în Transilvania secolului al XVI-lea 285-296 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 POPESCU PAUL, Ioan Participarea Transilvaniei la războiul de treizeci de ani 297-310 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 ANDRIESCU, Bogdan Cîteva considerații asupra alimentației în Transilvania secolului al XVII-lea 311-318 română
2009 Brukenthal Acta Musei, IV, seria 1 NIȚOI, Anca Coifuri și căști medievale - secolele XIV-XVI - reflectate în pictura de panou din Sudul Transilvaniei 223-233 română
2011 Brukenthal Acta Musei, VI, seria 1 MUNTEANU, Claudiu Several coin finds from Transylvania 113-117 engleză
2011 Brukenthal Acta Musei, VI, seria 1 ANDRIESCU, Bogdan Aspects regarding spending leisure time in the 16th-17 centuries in Transilvania reflected in "Transilvanice" 185-192 engleză
2012 Brukenthal Acta Musei, VII, seria 1 TUDORIE, Anamaria A concise history of researches concerning Starcevo-Criș Culture in Transylvania 29-47 engleză
2012 Brukenthal Acta Musei, VII, seria 1 NIȚU FLORINA, Maria Another early Vinca settlement from Transylvania 49-61 engleză
2012 Brukenthal Acta Musei, VII, seria 1 MUNTEANU, Claudiu Informations regarding several coin hoards unearthed in Transylvania 91-99 engleză
2012 Brukenthal Acta Musei, VII, seria 1 TOMEGEA, George The analysis of the cremation graves of the biritual necropolises of Transylvania (7th and 9th centuries) 101-114 engleză
2012 Brukenthal Acta Musei, VII, seria 1 GRUIA, Ana-Maria Pipe smoking ob Horseback. New sources on the history of tobacco smoking in aerly Modern Transylvania 135-142 engleză
2012 Brukenthal Acta Musei, VII, seria 1 ANDRIESCU, Bogdan Aspects of the marriage and the weeding in Transylvania in the 16th and 17th centuries 153-169 engleză
2013 Brukenthal Acta Musei, VIII, seria 1 TOMEGEA, George On possible double bi-ritual grave in Transylvania 69-77 engleză
2013 Brukenthal Acta Musei, VIII, seria 1 DORDEA, Camelia, SOTELECAN, Carmen, STĂNCULESCU, Simona The wet cleaning of a praying carpet "of Transilvania" from the second half of the 17th century 707-715 engleză
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI CONSTANTINIU, Margareta O spadă celtică din Transilvania Materiale de muzeografie 219-222 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX CRISTACHE PANAIT, Ioana Tipăritura bucureșteană din al XVIII-lea veac în satele transilvănene Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 157-162 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX IONAȘCU, Ion Bucureștii și studenții transilvăneni în străinătate Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 187-197 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVI CHIRIȚĂ, Rodica Repere privind problema minorităților în România după conferința de pace de la Paris 1919 Studii şi articole 94-99 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII MAJURU, Adrian Ardeleanul în imaginarul bucureștean modern Studii şi articole 160-164 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII SILVAN-IONESCU, Adrian Barabás Miklós, martor al modernizării înaltei societăți românești la începutul secolului al XIX-lea Bucureştii de altădată 245-269 română
2007 Buridava - Studii și Materiale, V ANDRIESCU, Bogdan Aspecte legate de alimentație în Transilvania secolele XVI-XVII. Consumul băuturilor alcoolice 91- română
2001 Carpica, XXX ROTAR, Marius Spații mentale. Spații discursive intr-o ipostază a discursului revoluționar de la 1848 din Transilvania 117-130 română
2006 Carpica, XXXV POPA, Alin Unirea condiționată a Transilvaniei cu Romania 246-258 română
2011 Carpica, XL BOLDUR, Dimitrie-Ovidiu Icoana pe sticlă… timp de credință în spațiul Transilvaniei - Catalog 353-354 română
2012 Catalogi Musei Marisiensis, I, seria archaeologica Panorame istorice. Situri arheologice și monumente din Transilvania în fotografii aeriene 117 română
1972 Centenar Muzeal Orădean DRECIN, Mihai "Revista Economică", primul periodic financiar-bancar și comercial al romanilor din Transilvania 303-309 română
1972 Centenar Muzeal Orădean DUNĂRE, Nicolae Cămașa tradițională în portul românilor din nord-vestul Transilvaniei 445-450 română
1972 Centenar Muzeal Orădean GRIGORESCU, Marica Contribuții la cunoașterea xilogravurilor populare românești din Transilvania 557-561 română
2003 Cercetări Arheologice, XII CIOCEA SAFTA, Elvira Un ac de bronz cu cap globular din Transilvania 409-413 română
2009 Cercetări Arheologice, XVI RAȚIU, Alexandru Pottery kilns from north-western Transilvania from the 2nd - 4 th centuries AD 165-186 engleză
2003 Cercetări Arheologice în Județul Bistrița-Năsăud, I MARINESCU, George Două topoare de aramă cu "brațete în cruce" descoperite în Transilvania 21-25 română
2003 Cercetări Arheologice în Județul Bistrița-Năsăud, I MARINESCU, George Un nou mormînt de tip Noua descoperit în Transilvania 101-104 română
2003 Cercetări Arheologice în Județul Bistrița-Năsăud, I MARINESCU, George Noi descoperiri de topoare de cupru și bronz în Transilvania nord-estică 189-196 română
2003 Cercetări Arheologice în Județul Bistrița-Năsăud, I MARINESCU, George Două noi spade de bronz descoperite în Transilvania 235-242 română
2003 Cercetări Arheologice în Județul Bistrița-Năsăud, I MARINESCU, George Die jungere Hallstattzeit in Nordostsienburgen 277-322 germană
2003 Cercetări Arheologice în Județul Bistrița-Năsăud, II MARINESCU, George Descoperiri de la sfîrșitul epocii bronzului (Cultura Noua) în Nod-Estul Transilvaniei .5-11 română
2003 Cercetări Arheologice în Județul Bistrița-Năsăud, II MARINESCU, George Cercetări și descoperiri arheologice de epocă romană în nord-estul Transilvaniei 163-222 română
2003 Cercetări Arheologice în Județul Bistrița-Năsăud, II MARINESCU, George Cercetări și descoperiri arheologice de epoca bronzului în Nord-Estul Transilvaniei (I) 263-286 română
2003 Cercetări Arheologice în Județul Bistrița-Năsăud, II MARINESCU, George Cercetări și descoperiri arheologice aparținînd bronzului timpuriu (cultura Coțofeni) în nord-estul Transilvaniei 287-321 română
2003 Cercetări Arheologice în Județul Bistrița-Năsăud, II MARINESCU, George Cercetări și descoperiri arheologice de epoca bronzului în Nord-Estul Transilvaniei (II) 323404 română
2002 Cercetări Numismatice, VIII PAP, Francisc Trăsăturile distinctive ale monetăriei Transilvaniei / Die Unterscheidende Merkmale der siebenbürgischen Münze Numismatică medievală şi modernă 263-272 română
2006-2007 Cercetări Numismatice, XII-XIII, seria 2006-2007 PROHÁSZKA, Péter Beiträge zum spätrömischen byzantinischen Goldmünzverkehr dem 4. Und 8. Jahrhundert in Siebenbürgen Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 89-95 germană
2006 Cibinium, seria 2001-2005 GOIA IOAN, Augustin Considerații privind evoluția amenajărilor pastorale țărănești pentru ovine în nord-vestul Transilvaniei 53-72 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 FULGA, Ligia Cercetări etnologice în satele săsești depopulate din sud-estul Transilvaniei 73-75 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 GRAMA, Ana Românii sudtransilvani în ambianța multiculturală din a doua jumătate a secolului al XIX-lea 191-218 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 MALEAROV, Simona Altarele poliptice din bisericile evanghelice transilvănene (secolele XV-XVI) 266-269 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 DELEANU, Valerie Programul patrimoniul cultural din Sudul Transilvaniei 266-270 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 PENCIU, Irina Alimentație și obiceiuri culinare în spațiul german și în Transilvania. Secolele XIII-XVIII 29-40 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 WOLLMANN, Volker Schwarzwalder flosser aus schiltach in Siebenburgen 115-130 germană
2010 Cibinium, seria 2009-2010 NEGOESCU, Gabriela Mobilier pictat din Transilvania: Prezentare și restaurare 304-318 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 VOINA, Delia Ceramica de breaslă, habană și manufacturieră din Trabsilvania - Roșca Karla, Klusch Horst 341-341 română
2011 Cibinium LĂCĂTUȘU, Ioan Surse bibliografice referitoare la activitatea Astrei din Sud-Estul Transilvaniei 81-95 română
2011 Cibinium VOINA, Delia Etnomuzeologie transilvană. Muzeul "Asociațiunii". 1905-1950 - Grama Ana 103-105 română
2011 Cibinium ROȘCA, Karla Expoziția ceramică din Transilvania. Secolele XVII-XXI 262-270 română
2012 Cibinium, seria 2012 BURCEA, Oana Din istoria și tradițiile cortorarilor din Sudul Transilvaniei 138-147 română
2012 Cibinium, seria 2012 DELEANU, Valerie Economie rurală tradițională în nord-vestul Transilvaniei. Coordonatele sistemului local - Agricol de creștere a ovinelor (sec. XII-XX) 288-289 română
1974 Crisia, IV SZEKELY, Zoltan Contribuții la problema stabilirii secuilor în sud-estul Transilvaniei 89- română
1974 Crisia, IV FAUR, Viorel Pagini din istoria culturală a românilor transilvăneni 301- română
1976 Crisia, VI SĂȘIANU, Alexandru Tehnologie și artă monetară transilvăneană în sec. XVII 249- română
1977 Crisia, VII DUDAȘ, Florian Presa românească din Transilvania în preajma și în timpul războiului pentru independența de stat a României (1876-1878) 147- română
1977 Crisia, VII GORUN, Gheorghe Contribuția cetății Adrian la lupta pentru autonomia Transilvaniei 425- română
1977 Crisia, VII POPA, M. Vechi orînduieli tipărite în românește în Transilvania 451- română
1977 Crisia, VII ȘTEFĂNESCU, Barbu Mișcarea muncitorească și socialistă din Transilvania (1901-1921) - Cicală I. 518- română
1978 Crisia, VIII BORCEA, Liviu Oamenii din cetățile de margine ale nord-vestul Transilvaniei în epoca principatului (sec. XVI-XVIII) 113- română
1978 Crisia, VIII ȘTEFĂNESCU, Barbu Transilvania și războiul pentru independență (1977-1978) 641- română
1979 Crisia, IX DUDAȘ, Florian Cărți românești din biblioteca lui Samuil Vulcan (prezentare bibliologică) 381- română
1979 Crisia, IX ȘTEFĂNESCU, Barbu Gărzile naționale românești din Bihor în lupta pentru unirea Transilvaniei cu România 795- română
1980 Crisia, X DUDAȘ, Florian Manuscrise realizate după Cazania lui Varlaam descoperite în vestul Transilvaniei (prezentare grafică) 65- română
1980 Crisia, X ȘORA, Gheorghe Din legăturile lui Titu Maiorescu cu scriitorii din Transilvania și Banat 589- română
1980 Crisia, X GORUN, Gheorghe Voievodatul Transilvaniei, vol II - Pascu Șt. 693- română
1982 Crisia, XII GORUN, Gheorghe Companiile grecești din Transilvania și comețul european în anii 1636-1746 - Cicanci Olga 494-496 română
1983 Crisia, XIII GYEMANT, L. Orășenimea română din Transilvania în preajma revoluției de la 1948 193- română
1984 Crisia, XIV LĂPTOIU, Negoiță Aspecte ale învățămîntului artistic din Transilvania 487-496 română
1985 Crisia, XV BORCEA, Liviu Contribuții la istoria campaniei militare turco-tătare în Transilvania (august-octombrie 1658) 97-118 română
1985 Crisia, XV POP, Alexandru Elemente ale nomenclaturii lui Lavoisier în Transilvania, la începutul sec. XIX 301-307 română
1986 Crisia, XVI ZINTZ, Maria Pictura murală din Sudul Transilvaniei în secolele XVIII-XIX . O familie de zugravi din sudul Transilvaniei: familia de zugravi Grecu 455-475 română
1987 Crisia, XVII ȘORA, Gheorghe Vasile Goldiș despre dreptul la autodeterminare a poporului român din Transilvania și unirea lui cu România 201- română
1987 Crisia, XVII GORUN, Gheorghe Mișcările țărănești din nord-vestul Transilvaniei din anul 1790. Contribuții documentare (II) 263- română
1987 Crisia, XVII GORUN, Gheorghe Voievodatul Transilvaniei, vol III - Pascu Șt. 771- română
1988 Crisia, XVIII GYEMANT, Ladislau Ecouri ale revoluției franceze în Transilvania 173-183 română
1989 Crisia, XIX HITCHINS, Keith The Rumanian idea of autonomy in Transylvania, 1867-1906 247-264 engleză
1989 Crisia, XIX MÎNDRUȚ, Stelian Învățămîntul comunal elementar din Transilvania între anii 1867-1918 265-287 română
1989 Crisia, XIX ȘTIGER, Simona Mișcarea feministă din Transilvania. Constituirea și evoluția reuniunilor de femei 439-454 română
1989 Crisia, XIX GALIȘ, Ana, GALIȘ, Petru Publicistul italian Roberto Fava în sprijinul românilor din Transilvania 487-491 română
1990 Crisia, XX GYEMANT, Ladislau Evoluția situației demografice a Transilvaniei în secolul XVIII 175-194 română
1990 Crisia, XX TEODOR, Pompiliu Istoriografia romantică postrevoluționară din Transilvania 195-227 română
1991 Crisia, XXI GYEMANT, Ladislau Evoluția situației demografice a Transilvaniei în prima jumătate a secolului XIX 106-138 română
1994 Crisia, XXIV RUSU ADRIAN, Andrei Arheologia, cronologia și interpretarea istorică a unor cetăți medievale timpurii din Transilvania de Est 43-54 română
1994 Crisia, XXIV GORUN, Gheorghe Mișcările țărănești din nord-vestul Transilvaniei din anul 1790. Contribuții documentare (III) 317-346 română
1994 Crisia, XXIV ORBAI, Marius Pagini Transilvane 458-459 română
1997 Crisia, XXVI-XXVII, seria 1996-1997 MOISA, Gabriel Transilvania de Nord-Vest și debutul comunizării sale. O istoriografie 307-314 română
1998 Crisia, XXVIII MARTA, Doru Catalogul monedelor principatului Transilvaniei. Colecția "Ing. Constantin Orghidan" - Velter Ana Maria 222-222 română
1999 Crisia, XXIX MOISA, Gabriel Aspecte privind colectivizarea forțată a agriculturii în Transilvania 245-261 română
2000 Crisia, XXX MOISA, Gabriel Evoluții istoriografice transilvănene în primele două decenii ale regimului comunist 399-417 română
2000 Crisia, XXX DRECIN, Mihai Români și minorități în procesul sovietizării nord-vestul Transilvaniei (toamna 1944 - martie 1945) 511-517 română
2001 Crisia, XXXI MARTA, Doru Spada și sabia medievală în Transilvania și Banat (secolele IX-XIV) - Pinter Zeno-Karl 383-384 română
2004 Crisia, XXXIV GEORGIȚĂ, Mihai Istoriografia iluministă despre impactul reformei asupra românilor din Transilvania 119-131 română
2004 Crisia, XXXIV MOISA, Gabriel Preocupări de istorie a Transilvaniei în istoriografia occidentală 1965-1989 339-368 română
2004 Crisia, XXXII-XXXIII, seria 2002-2003 CIURE, Florina Transilvania în lumina unor scrieri și manuscrise din biblioteca muzeului Correr din Veneția (sec. XVI-XVII) 91-104 română
2004 Crisia, XXXII-XXXIII, seria 2002-2003 MILIAN, Radu Învățămîntul confesional în Transilvania dualistă 177-199 română
2004 Crisia, XXXII-XXXIII, seria 2002-2003 DRONCA, Lucian Înfințarea și activitatea uniunii băncilor românești din Transilvania, "Solidaritatea" (1907-1918) 201-219 română
2004 Crisia, XXXII-XXXIII, seria 2002-2003 ȚĂRĂU, Augustin Reformă agrară din anul 1945 - preambulul procesului de colectivizare a agriculturii românești. Repere ale aplicării Reformei agrare în județele Nord-Vestul României 287-314 română
2005 Crisia, XXXV CIURE, Florina Relațiile politico-diplomatice ale lui Gabriel Bethlen cu Republica Venețiană 67-78 română
2005 Crisia, XXXV MOISA, Gabriel Istoricul cercetărilor privind istoria istoriografiei transilvănene între 1965-1989 315-340 română
2005 Crisia, XXXV CIORBA, Ioan Castelarea carpatică. Fortificații și cercetări din Transilvania și teritoriile invecinate 373-376 română
2006 Crisia, XXXVI CIURE, Florina Relațiile politico-diplomatice ale lui Ioan Zapolya cu Veneția 59-74 română
2006 Crisia, XXXVI CIORBA, Ioan Pericluri și primejdii de rele": Contribuții ale episcopului greco-catolic Samuil Vulcan la combaterea epidemiei de holeră din Transilvania în vara anului 1831 85-93 română
2006 Crisia, XXXVI MOISA, Gabriel Poarta leilor. Istoriografia tînără din transilvania (1990-2005) 232-234 română
2007 Crisia, XXXVII CIURE, Florina Interferenze culturali veneto-transilvane nel cingue-seicento 141-158 italiană
2007 Crisia, XXXVII MOISA, Gabriel Transilvania in Western Historiography: 1965-1989, some considerations 203-207 engleză
2008 Crisia, XXXVIII CORNEA, Lucia Relațiile de rudenie în mediul intelectual românesc din Vestul Transilvaniei în a doua jumătate a secolului 19 și începutul secolului 20. Studiu de caz - Familia Aureliei Popovici-Vulcan 117-130 română
2009 Crisia, XXXIX CIURE, Florina Libri e manoscritti riguardanti la Transilvania conservati nella Biblioteca Nazopnale Marciana di Venezia (secc. XVI-XVII) 185-198 italiană
2009 Crisia, XXXIX LAKATOS, Attila Situația economică a bisericii unitariene din Transilvania. 1944-1948 283-297 română
2010 Crisia, XL NEMETH, Gizella, PAPO, Adriano Gyorgy Martinuzzi Utyeszenics e la reforma luterana în Transilvania e nelle parto d'Ungheria 181-191 italiană
2010 Crisia, XL ARDELEAN, Florin Obligațiile militare ale nobilimii în Transilvania princiară (1549-1657) 193-208 română
2010 Crisia, XL CIURE, Florina Da minoranza a magioranza: i mercanti della Transilvania tra il quatrocento e il settecento 219-230 italiană
2011 Crisia, XLI CIURE, Florina Studenți transilvăneni la universitatea din Padova în secolul al XVII-lea 139-144 română
2011 Crisia, XLI FAUR, Antonio Problematica salvării evreilor din Transilvania de Nord și Ungaria (1944). Percepții istoriografice (1944-1946) 255-261 română
2012 Crisia, XLII TOMEGEA, George On research problems of biritual cemeteries from Transylvania (7zh-9th century) .9-14 engleză
1997 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XV LUCA SABIN, Adrian Relațiile culturale de la sfîrșitul neoliticului dezvoltat dintre Transilvania și ținuturile înconjurătoare 252-262 română
2005 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII BINDEA, Diana Zooarchaeloghical aspects regarding the economic life of pre-and proto-historical sites from Transylvania 63-84 engleză
1993 Culture et Civilisation au Bas Danube, X ANDRIȚOIU, Ioan, VASILIEV, Valentin Quelques considerations concernant la culture Noua en Transylvanie 101-123 franceză
1967 Cumidava, I BAKO, Geza Invazia tătarilor din anul 1241 în sud-estul Transilvaniei 115- română
1967 Cumidava, I TEODORESCU, Caius Date privind instituirea plăieșiei în Transilvania în secolele XVII-XVIII 151- română
1968 Cumidava, II MIHĂILESCU, Dan Din activotatea editorială în epoca iluminismului în sudul Transilvaniei 147- română
1968 Cumidava, II POLVEREJAN, Șerban Contribuții statistice privind școlile românești din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 161- română
1969 Cumidava, III BANYAI, Ladislau, PETRIC, Aron Contribuția maselor populare din Transilvania la eliberarea țării de sub jugul fascist 15- română
1969 Cumidava, III SZEKELY, Zoltan Contribuții la problema așezărilor și cetăților dacice din sud-estul Transilvaniei 99- română
1969 Cumidava, III BERINDEI, Dan Legături culturale dintre Transilvania și Principate în perioada formării și organizării statului național român 259- română
1969 Cumidava, III MORUȘ, Ilie File din mișcarea teatrală românească din sud-estul Transilvaniei între anii 1850 și 1920 417- română
1970 Cumidava, IV COMȘA, Eugen Unele date referitoare în cultura Coțofeni în sud-estul Transilvaniei .3- română
1970 Cumidava, IV SZEKELY, Zoltan Date referitoare la cucerirea sud-estul Transilvaniei de către români și persistența elementului dacic 49- română
1973 Cumidava, VI COMȘA, Eugen Unele probleme ale neoliticului din Sud-Estul Transilvaniei .9- română
1973 Cumidava, VI KRONER, Michael Învățarea limbii române în școlile germane din Transilvania, pînă în anul 1900 143- română
1973 Cumidava, VII SZEKELY, Zoltan Problema ceramicii dacice din sud-estul Transilvaniei .7- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 BAKO, Geza Date privind campania romană din anul 105 în sud-estul Transilvaniei 33- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 NUSSBACHER, Gernot Unele aspecte privind relațiile lui Mihai Viteazul cu sașii sin Transilvania de Sud 119- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 DINU, Elisabeta Contribuții privind rolul negustorilor români din Brașov la menținerea și dezvoltarea legăturilor comerciale ale Transilvaniei cu Țara Românească și Moldova în anii 1830-1848 135- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 SIEGMUND, Marianne Trepte ale teatrului liric românesc în Transilvania 249- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 ȚOPAN, Grigore Începuturile presei umoristice românești în Transilvania 261- română
1976 Cumidava, IX-1 COSTEA, Florea Persistența elementului autohton în sud-estul Transilvaniei în timpul stăpînirii romane în Dacia 15- română
1977 Cumidava, X GHERMAN, Mircea Consecințe politice ale războiului de independență asupra luptei de eliberare națională a românilor transilvăneni 97- română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 NEGULICI, Dorina Familia Radu Tempea în Cultura Națională Istoria Culturii 363-376 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 CATRINA, Constantin Cântecele Independenței în Transilvania Comentarii şi discuţii 409-433 Română
1989 Cumidava, XIV MITRAN, Gheorghe Semnificațiile motivului decorativ fitomorf al viței de vie reprezentat în orfefreria transilvăneană 435- română
1996 Cumidava, XX BUTA, Sanda Maria Un document inedit din arhiva Mureșenilor 201-219 Română
1998 Cumidava, XXII DEAK, Antal Andras Anonymous manuscript map of Transylvania, drawn up by J.C. Mueller and its antecedents Symposionul internaţional de cartografie, Braşov, noiembrie 1997 261-265 Engleză
1998 Cumidava, XXII FULGA, Ligia Tendințe metodologice actuale in cercetarea culturii tradiționale: studiu de caz Etnologie - etnografie 387-398 Română
2003 Cumidava, XXVI DRONCA, Lucian Filiale, reuniuni de credit și asociații ale băncilor românești din Transilvania în epoca modernă (1877- 1918). 106-118 Română
2003 Cumidava, XXVI ARMĂȘELU, Aurelian Mărci de fabrică transilvane: 1934-1935. 231-237 Română
2004 Cumidava, XXVII RADU, Măriuca "Meseriașul Român" (1886-1889) - Prima revistă cu caracter economic din Transilvania 193-197 română
2005 Cumidava, XVIII PORȚEANU, Alexandru Comemorarea din 1904 a lui Ștefan cel Mare În Transilvania 130-149 Română
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie TURLAN, Valentin L'echo de la conquete de l'independance d'etat de la Roumanie dans une publication de 1877 pour les villageois roumaine de Transylvanie 411- franceză
1997 Danubius, XVII, seria arheologie-istorie RÎPĂ-BUICLIU, Dan Observații privind gravura de carte din Transilvania (secolul al XVIII-lea) 25- română
1971 File de Istorie, I MATEI, Alexandru Mărturii noi privitoare la legăturile dintre populația românească din Transilvania și Moldova, la mijlocul secolului al XVIII-lea 109- română
1971 File de Istorie, I CHINTĂUAN, Ioan, SÎNGEORZAN, O. Despre prezența unor resturi de mamifere fosile în cuaternarul din nord-estul Transilvaniei 295- română
1972 File de Istorie, II DĂNILĂ, Ștefan Contribuții la cunoașterea unor cetăți din nord-estul Transilvaniei 67- română
1976 File de Istorie, IV CHINTĂUAN, Ioan, ISĂ, Gheorghe, MASZAROS, I. Răspîndirea mamutului (Elephas primigenius Bluum.) în cuaternarul din nord-estul Transilvaniei .9- română
1976 File de Istorie, IV VASILIEV, Valentin Grupul scitic din Transilvania 87- română
1976 File de Istorie, IV NISTOR, Ioan Modelul social în literatura didactică românească din Transilvania (1770-1830) 275- română
1976 File de Istorie, IV CRĂCIUN, Pompei Aspecte din lupta maselor populare din județul Bistrița-Năsăud pentru Unirea Transilvaniei cu România 390- română
1988 File de Istorie, V SECELEANU, Petre 1918-1988. 70 de ani de la Unirea Transilvaniei cu România .5- română
1988 File de Istorie, V NISTOR, Ioan Poziții oficiale și naționale în conținutului social al literaturii didactice românești din Transilvania (1770-1830) 70- română
1988 File de Istorie, V MOLDOVAN, Andrei Grigore Silași - luptător pentru emanciparea politică și culturală a românilor din Transilvania 102- română
1988 File de Istorie, V MARȚIAN, Ironim Revizorul școlar Ioan Pavel (1874-1970) organizator de învățămănt românesc transilvănean 180- română
1989 File de Istorie, VI MARINESCU, George Cercetări și descoperiri arheologice de epocă romană în nord-estul Transilvaniei .5- română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II MOLDOVAN, Nicolae Documente de arhivă privitoare la unele reglementări agricole în Transilvania (secolele XVIII-XIX) 67-71 română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II BOTEZAN, Liviu Tendințe ale gospodăriilor nobiliare din Transilvania de a introduce plante tehnice și de a ameliorara soiurile de pomi fructiferi și de viță de vie în perioada 1785-1820 250-255 română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II URSUȚIU, Maria Considerații privind sesia iobăgească din Transilvania în secolul XVII 486-489 română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II URSUȚIU, Liviu Aspecte ale raporturilor stîpîn-iabag reflectate în legislația Transilvaniei din secolul al XVII-lea 490-496 română
2010 Iron Age Communities in the Carpathian Basin , II, seria archaeologica FERENCZ IOSIF, Vasile, VAIDA, Lucian Middle La Tene Arroeheads from Transylvania 309- engleză
2012 Iron Age Rites and Rituals in the Carpathian Basin., V, seria archaeologica GOGÎLTAN, Florin, NAGY, Jozsef-Gabor Profane or ritual ? A discovery from the end of the Early Iron Age from Vlaha-Pad, Transylvania 105-132 engleză
2012 Iron Age Rites and Rituals in the Carpathian Basin., V, seria archaeologica KELEMEN, Imola The archaeozoological analysis of the animal bones discovered in the Early Irin Age pit at Vlaha-Pad 133-137 engleză
2012 Iron Age Rites and Rituals in the Carpathian Basin., V, seria archaeologica NEMETI, Janos Funerary rites and rituals of celtic cemeteries in North-Western Romania and comparison with the funerary discoveries in the Tisza Plain and Transylvania 295-302 engleză
2000 Istros, X URSUȚIU, Adrian Cu privire la caracterul unor descoperiri aparținînd primei vîrste a fierului din Transilvania 105-110 română
2000 Istros, X FLOREA, Gelu, SUCIU, Liliana, VAIDA, Lucian Fortificațiile dacice din Nord-Estul Transilvaniei (un stadiu al cercetărilor) 221-230 română
2000 Istros, X CRIȘAN, Viorica Aspectele privind relațiile dacilor din Estul Transilvaniei cu ținuturile extracarpatice 239-249 română
2000 Istros, X LUCA, Cristian Participarea Transilvaniei la războiul de treizeci de ani în perioada domniei lui Gabriel Bethlen (1613-1629) 425-434 română
2011 Istros, XVII FARA, Andrea Consuetudine orale e traditione scriptta nella Prassi Giurdica delle comunita sassoni di Transylvania (secc. XIII-XVI) 317-368 italiană
2012 Istros, XVIII MASI, Gianluca Nuovi documenti riguardanti la presenza di Simone Genga in Transilvania 335-358 italiană
2012 Istros, XVIII LUCA, Cristian On the activity of greek merchands in Transylvania, Wallachia and Moldova during the seventeenth and eighteenth centuries: the trade in paper, printed works and small wares 481-497 engleză
1982 Litua - Studii și Cercetări, II CĂRĂBIȘ, Vasile Relațiile comerciale ale Gorjului cu Transilvania VII. Documentar 533-541 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI NICHIFOR, Dorina, NICHIFOR, Gheorghe Atitudini antirevizioniste în Gorjul perioadei interbelice Capitolul I - Arheologie-istorie 157-163 română
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII ISAC, Eva Cărți vechi românești tipărite la Sibiu, aflate în colecțiile gorjene I. Arheologie-istorie 103-113 română
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII PLEȘ, Gheorghe Interferențe transcarpatice Năsăud-Gorj (acad, Iuliu Moisil) II. Documentar 286-291 română
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII CHIRIȚĂ, Mihai "Ungurenii" în Țara Românească II. Documentar 350-366 română
2003 Litua - Studii și Cercetări, IX BASA, Beniamin Accepțiunea de "Țară" în evul mediu românesc II. Istorie 69-77 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV MOCIOI, Ion Agricultori și păstori imigranți în Oltenia subcarpatică II. Istorie 141-146 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV PUPĂZĂ, Grigore Badea Cârțan la Târgu-Jiu VII. Memorialistică 507-518 română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie IANCU, Gheorghe Preocupări ale Consiliului Dirigent pentru reorganizarea activității industriale în Transilvania (1918-1920) 261- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie ȘTIRBAN, Marcel Legislația agrară privind arendările forțate din Transilvania în anii 1920-1921 283- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie LAZĂR, Valeriu Așezări de înalțime cu terase ale culturii Coțofeni în Transilvania 27- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie ȘTIRBAN, Marcel Legislația privind reforma agrară din Transilvania, 1818-1921 (I) 387- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie IANCU, Gheorghiță Aspecte ale vieții sanitare din Transilvania în perioada 1918-1920 431- română
1977 Marisia, VII, seria arheologie-istorie-etnografie CHIOREAN, Ioan Statul Român independent și mișcarea politico-națională a românilor transilvăneni 229- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie BLĂJAN, Mihai, GEOROCEANU, Paul, PĂCURARIU, Corneliu, STOICOVICI, Eugen Descoperiri romane inedite în Transilvania 57- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie SEBESTYEN, Mihaly Un aspect mai puțin cunoscut din relațiile între Transilvania și Moldova în timpul domniei lui Gabriel Vethlen 93- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie WOLF, Ioan Herderianismul - componentă a ideologiei generației române de la 1848 din Transilvania 147- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie DOBRESCU, Vasile "Astra" în viața social-economică a românilor din Transilvania (1861-1918) 175- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie STOICA, Adrian Legături economice între vechea Românie și Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 253- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie RANCA, Paulina Izvoare memoriale mureșene privind Unirea Transilvaniei cu România de la 1 Decembrie 1918 343- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie IANCU, Gheorghe Luptele social-economice și politice ale muncitorilor din Transilvania în perioada decembrie 1918- martie 1920 381- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie ȘTIRBAN, Marcel Aspecte ale situației social-economice a țărănimii din Transilvania între anii 1919-1921 411- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie STANCA, Vasile Texte de folclor literar în manuscrise transilvănene din secolul al XVIII-lea 633- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie LAZĂR, Valeriu Așezări de înalțime cu terase Coțofeni în Transilvania (II) 27- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie VASILIEV, Valentin Problema ceramicii mormintelor scitice don Transilvania 43- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie HOREDT, Kurt Die spatromischen Siedlingen in Siebenburgen (II) 63- germană
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie RANCA, Ioan Conscripția militară din vara anului 1784 în centrul și răsăritul Transilvaniei și urmările ei 155- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie STOICA, Adrian Relațiile politice între vechea Românie ți Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 331- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie PAL-ANTAL, Alexandru Consiliul național maghiar din Tîrgu Mureș și atitudinea sa față de Unirea Transilvaniei cu România 383- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie ȘTIRBAN, Marcel Raporturile dintre țărani și marii proprietari în cîteva judeșe din Transilvania (1919-1921) reconstituite în temeiul unor documente de arhivă 407- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie LAZĂR, Valeriu Așezări de înalțime cu terase Coțofeni în Transilvania (III) .11- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie BLĂJAN, Mihai, GEOROCEANU, Marin, GEOROCEANU, Paul, LISOVSCHI, Claudiu Fauna din unele castre și așezări romane din Transilvania 69- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie SZABO, Nicolae Unele aspecte privind influența revoluției franceze de la 1789 asupra burgheziei și problema mișcării iacobine din Transilvania (1789-1798) 179- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie BAUER, Alexandru Monumente românești de arhitectură populară din zona centrală a Transilvaniei. Biserici de lemn 197- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie STOICA, Adrian Reflectarea în publicistica socialistă română transilvăneană a priblemelor mișcării muncitorești din vechea României 335- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie NIȚU, Valeriu Din relațiile culturale româno-maghiare în Transilvania între anii 1918 și 1933 (orientări ideologico-politice) 507- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie CIUBĂNCAN, Vasile Contribuții ale populației din sud-estul Transilvaniei la dezideratul național de apărare a graniței de vest în perioada interbelică 533- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie LAZĂR, Valeriu Așezări de înalțime cu terase Coțofeni în Transilvania 31- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie MOLDOVAN, Liviu Recensămîntul populației transilvănene din 1850-1851 127- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie DOBRESCU, Vasile Rolul băncilor românești din Transilvania în domeniul agrar (1872-1918) II 235- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie PONCEA, Traian-Valentin Lupta românilor din Transilvania împotriva legislației învățămîntului în timpul dualismului austro-ungar (II) 279- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie STOICA, Adrian Atitudinea mișcării socialiste și muncitorești din vechea Românie față de mișcarea muncitorească din Transilvania 299- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie NICOLA, Ioan Un vechi ritual agrar din Transilvania - Boul înstruțat 527- română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie FERENCZI, Istvan Poate fi identificat hidronimul Maris al lui Herodot cu hidronimul Mureș din Transilvania 33-50 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie POP IOAN, Aurel Considerații despre statutul social al unor cnezi transilvăneni la începutul secolului al XVI-lea 67-72 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie SZABO, Nicolae Instituția de notar sătesc din Transilvania 123-145 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Vasile Contribuție documentară privind istoria școlilor românești din Transilvania 185-205 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie MOLDOVAN, Ioan Observațiile lui Auguste de Gerando asupra tăblițelor cerate descoperite în Transilvania 231-243 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie MUREȘAN, Ionel Instituțiile agricole teritoriale între anii 1918-1950 și specificul activității lor în Transilvania 265-285 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie DOBRESCU, Vasile Rolul băncilor românești din Transilvania în domeniul agrar )1872-1918). III. 287-303 română
1992 Marisia, XV-XXII, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie SZEKELY, Zsolt Culturile epocii nronzului din Sud-Estul Transilvaniei 29-32 română
1992 Marisia, XV-XXII, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie COSTEA, Florea Fortificații dacice din Sud-Estul Transilvaniei 55-68 română
1992 Marisia, XV-XXII, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie SZEKELY, Zoltan Sud-Estul Transilvaniei în secolele IV-XIV 129-134 română
1992 Marisia, XV-XXII, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie DOBRESCU, Vasile Rolul băncilor românești din Transilvania în domeniul agrar (1872-1918) IV 295-316 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie SZEKELY, Zsolt The beginning of the Iron Age in the South-East Transylvania 13-15 engleză
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie TURC, Corina Cartea și prețuirea ei. Atitudini individuale și colective în Transilvania în secolul al XVII-lea 203-212 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie POP, Vasile "Drăculea" - un toponimic cu rezonanță istorică în Transilvania 619-623 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie SĂMPĂLEAN, Cornel Reflexe ale mitologiei autohtone în unele etnotoponime românești din Transilvania 629-634 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie ANDRAȘ, Carmen Coridoare culturale create de cărțile engleze intrate în bibliotecile liministe din Transilvania (sec. XVIII- prima jumătate a secolului XIX) 75-88 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie RANCA, Ioan O strategie a deznaționalizării românilor: schimbarea structurii etnice predominant românești a Transilvaniei prin colonizări 197-210 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie PANĂ, Virgil Elita românească în satul transilvan 1967-1918 - Dobrescu Vasile 471-472 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie BOAR, Liviu Minoritățile etnice din Transilvania între 1918-1940. Drepturi și privilegii - Pană Virgil 473-474 română
2000 Marisia, XXVI, seria arheologie-istorie RUS, Dorin Alegerea sfinților-patroni ai unor bresle din Transilvania (I) 163-170 română
2003 Marisia, XXVII, seria arheologie-istorie MUREȘAN, Ionel Cauzele arestării și anchetelor lui Florian Micaș în contextul social-politic al Transilvaniei din primîvara anului 1848 229-251 română
2003 Marisia, XXVII, seria arheologie-istorie MOLDOVA, Emil Referire la practicarea excarnației în preistoria românească. Privire specială asupra bronzului timpuriu sud-vest transilvănean 487-495 română
2003 Marisia, XXVII, seria arheologie-istorie BOROȘ, Daniel Școala și problema alcoolismului în Transilvania (sfîrșitul secolului XIX - începutul secolului XX) 503-510 română
2005 Marisia, XXVIII-2, seria etnografie-artă populară-artă RUS, Dorin Ritualuri ale breslelor din Europa în Transilvania (I) 317-341 română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie CIOBANU, Vasile Muzeele săsești din Transilvania în perioada interbelică 277- română
2011 Marisia, XXXI, seria arheologie BERECKI, Sandor, CZAKLIK, Zoltan, JOZSEF, RUPNIK, Lazlo, SZTANCSUJ, Sandor Preliminary report on the aerial archaelogical survez in Transylvania (2009-2010) .7-17 engleză
2011 Marisia, XXX-XXXI , seria istorie POP, Marin Partidul Național-Țărănesc și alegerile orășenești din Ardeal și Banat (1930). Constituirea noilor Consilii Locale 161-169 română
2011 Marisia, XXX-XXXI , seria istorie TEODORESCU, Virgiliu Preocupări de dotare a forului public în orașele transilvănene între cele Două Războaie Mondiale 255-268 română
2012 Marisia, XXXII, seria arheologie BARATH KARMEN, Anita Cloak jewels on Transylvanian and Hungarian mural paintings of the Angevin Period 205-213 engleză
2013 Marisia, XXX, seria etnografie-artă populară POP, Angela Expoziția: Ceramica în centrul Transilvaniei, sec. XVII-XIX 297-314 română
2013 Marisia, XXXII-XXXIII, seria istorie ȘINDILARU, Thomas Începuturile cercetării științigice a Transilvaniei între francmasonerie și Samuel von Brukenthal 31-45 engleză
2013 Marisia, XXXII-XXXIII, seria istorie GYEMANT, Ladislau Transilvania în secolul al XVIII-lea. Continuități și discontinuități 47-56 engleză
2013 Marisia, XXXII-XXXIII, seria istorie FOLA NICOLAE, Victor Considerații privind situația elitelor românești din Transilvania în perioada modernizării (1850-1918) 121-149 engleză
2013 Marisia, XXXII-XXXIII, seria istorie TEODORESCU, Virgiliu Preocupări de dotare a forului public în orașele transilvane între cele două Rîzboaie Mondiale (partea a II-a) 235-263 engleză
2013 Marisia, XXXII-XXXIII, seria istorie FODOR, Cora Ion Vlasiu, artist al spațiului transilvan 313-320 engleză
1971 Marmatia, II MIHOC, Blaga Ecoul războiul de independența în Transilvania 1977-1878 174-184 română
1978 Marmatia, 4 FĂTU, M. Trăsături ale regimului de ocupație horthystă asupra nord-estul Transilvaniei, 1940-1944 255- română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 GORON, Doru Voluntari români ardeleni și bucovineni - în lupta pentru desăvîrșirea statului național român unitar (1916-1919) 312-323 română
2003 Marmatia, .7-1, seria arheologie-numismatică KACSO, Carol Noi decoperiri Suciu de Sus și Lăpuș în Nordul TransilvanIei 105-181 română
2005 Marmatia, .8-1, seria arheologie BINDEA, Diana Fauna culturii Coțofeni din Transilvania 57-70 română
2005 Marmatia, .8-1, seria arheologie GALL, Ervin Două spade scurte descoperite în sud-estul Transilvaniei 227-235 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie TOMA, Felix, TOMA, Ioan Presa românească din nord-vestul Transilvaniei la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX 79-96 română
2007 Marmatia, .9-2, seria istorie OROS, Ioan Preocupări istoriografice romantice (postrevoluționare) asupra cărții românești din Transilvania 22-26 română
2007 Marmatia, .9-2, seria istorie TOMA, Felix Contribuția presei românești din Nord-Vestul Transilvaniei la susținerea și afirmarea învățămîntului național românesc 80-87 română
2012 Marmatia, .10-1, seria arheologie DRAGOMAN, Alexandru Despre interpretarea culturii materiale ca "probă": comentariu cu privire la arheologie, politică, români, unguri și secui în Transilvania 207-216 română
1997 Mediaevalia Transilvanica, I-1-2 Mediaevalia Transilvanica - Cuvînt introductiv .5- română
1997 Mediaevalia Transilvanica, I-1-2 RUSU ADRIAN, Andrei Bisericile românești din Transilvania și Ungaria în secolul al XV-lea .11-28 română
1997 Mediaevalia Transilvanica, I-1-2 PALFFY, Geza A felso-magyarorszagi fokapitanysay es Erdely Bathory Istvan uralkodasa idejen (1571-1586) (A Bathory-kutatas egy feldolgozatlan kerdeskorerol) 113-126 maghiară
1997 Mediaevalia Transilvanica, I-1-2 SZOCS PETER, Levente Asztali kultura es reprezentacio a 17. szazadi Erdelyi nemesi haztartasokban 127-136 română
1997 Mediaevalia Transilvanica, I-1-2 DIACONESCU, Marius Erdely akmanyar Oklevelek, levelek es mas iraros emlekek Erdelyi tortenetehez I (1023-1300) 151-153 română
1997 Mediaevalia Transilvanica, I-1-2 RUSU ADRIAN, Andrei Der mittelalterliche Stadtebau in Siebenburgen, im Banat und im kreischgebiet. Tel. I. Die Entwickung vom Angebinn - Niedermaier P. 158-159 română
1997 Mediaevalia Transilvanica, I-1-2 DRĂGAN, Ioan Instituții medievale românești. Adunările cneziale și nobiliare (boierești) din Transilvania în secolele XIV-XVI - Pop I.A. 161-163 română
1997 Mediaevalia Transilvanica, I-1-2 DRĂGAN, Ioan Das Patritiat siebenburgischer Stadte im Mittelalter - Grundisch Konrad 164-165 română
1998 Mediaevalia Transilvanica, II-1 RUSU, Cosmin Iluminastul artificial în Evul Mediu. Transilvania - secolele XI-XVI 71-102 română
1998 Mediaevalia Transilvanica, II-1 SĂLĂGEAN, Tudor "Regnum Transilvanum". Contribuții la studierea genezei unui regim 117-152 română
1998 Mediaevalia Transilvanica, II-1 SIPOS, Gabor Die ungarischen Protestantischen Kirchen Siebenburgens zur Zeit von Stephan Bathory 1571-1586 153-160 germană
1998 Mediaevalia Transilvanica, II-1 RUSU ADRIAN, Andrei A szekelyek eredeterol - Kristo Gyula 175-177 română
1998 Mediaevalia Transilvanica, II-2 TAMAS, Palosfalvi Some Remarks on the Political History of Trans<lvania in the Years 1440-1443 189-210 engleză
1998 Mediaevalia Transilvanica, II-2 RUS, Vasile Le Missioni Gesuite in Transilvania e Moldavia net Seicento 334-345 română
1999 Mediaevalia Transilvanica, III-1-2 DUMITRAN, Ana, GODOR, Botond Înnobilarea românilor în epoca principatului autohton al Transilvaniei și semnificațiile sale religioase 27-42 română
1999 Mediaevalia Transilvanica, III-1-2 DINCĂ, Ciprian Despre diplomatica episcopală transilvană (1270-1307) 59-70 română
1999 Mediaevalia Transilvanica, III-1-2 SUNKO, Attila A fejedelem szemelyes biraskodasa. A curia militatis intezmenyenek nyomal az Erdelyi Fejedelemegben 89-102 maghiară
1999 Mediaevalia Transilvanica, III-1-2 RUSU ADRIAN, Andrei Atlas der siebenburgisch-sachsischen Kirchenburgen und Dorfkirchen - Fabrini H. 155-157 română
2003 Mediaevalia Transilvanica, V-VI-1-2, seria 2001-2002 DUMITRAN, Ana Aspecte ale politicii confesionale a Principatului calvin față de români: confirmările în luncțiile ecleziastice și programul de reformare a Bisericii Ortodoxe din Transilvania 113-181 română
2003 Mediaevalia Transilvanica, V-VI-1-2, seria 2001-2002 DANE, Veronka Az erdelyi fejedelemsegkori varmegyei jegyzokonyvek kladasarol 191-196 maghiară
2003 Mediaevalia Transilvanica, V-VI-1-2, seria 2001-2002 RUSU ADRIAN, Andrei Transilvania în secolele V-XII. Interpretări istorico-politice și economice pe baza descoperirilor monetare din bazinul carpatic, secolele V-XII - Velter Ana-Maria 223-229 română
2006 Mediaevalia Transilvanica, VII-VIII-1-2, seria 2003-2004 JAKO, Zsigmond Publicarea izvoarerlor transilvănene în ultima jumătate de veac 21-38 română
2006 Mediaevalia Transilvanica, VII-VIII-1-2, seria 2003-2004 KRISTO, Gyula Die Stellung Siebenburgens innerhalb des Konigreichs Ungarn im fruheren Mittelalter 53-59 germană
2006 Mediaevalia Transilvanica, VII-VIII-1-2, seria 2003-2004 ZSOLDOS, Attila Kitralynei birtokok Erdelyben az Arpad-korban 61-71 maghiară
2006 Mediaevalia Transilvanica, VII-VIII-1-2, seria 2003-2004 POP, Ioan-Aurel Între Habsburgi și Otomani: Transilvania la mijlocul secolului al XVI-lea 143-165 română
1970 Memoria Antiquitatis, II SZEKELY, Zoltan Contribuții la cunoașterea culturii Boian în sud-estul Transilvaniei 19- română
2001 Memoria Antiquitatis, XXII MUNTEANU, Roxana Cercetări privind epoca bronzului și prima epocă a fierului în Transilvania - Ciugudean Horia 565-567 română
2004 Memoria Antiquitatis, XXIII CAVRUC, Valeriu Cîteva precizări privind perioada tipurie a epocii bronzului din Dud-Estul ransilvaniei 265-275 română
2010 Memoria Antiquitatis, XXV-XXVI, seria 2008-2009 CHIRICA, Vasile, CHIRICĂ, Codrin-Valentin Paleoliticul și epipaleoliticul-mezoliticul de pe teritoriul Transilvaniei și din zonele învecinate .7-73 română
2009 Miscellanea Historica et Archaelogica in Hinorem Professoris Ionel Cândea POP, Ioan-Aurel Rolul intrucțiunilor religioase în dezvoltarea și consolidarea voievodatului Transilvaniei 155-167 română
1994 Mousaios, IV-1 MADGEARU, Alexandru Pinteni datați în secolele VIII-IX descoperiți în jumătatea de Sud a Transilvaniei română
2001 Mousaios, VII MUREȘAN, Mihaela Argumente isrorice ale practicării unei străvechi ocupații în Transilvania: sărăritul 405-408 română
2005 Mousaios, X CAVRUC, Valeriu Some eneolitic and bronze age funeral evidence on the salt exchange routs in southeast Transylvania 325-351 engleză
2005 Mousaios, X CAVRUC, Valeriu The prehistoric ritual manifestations from the salt roads of Eastern Transylvania 413-415 engleză
2005 Mousaios, X VAIDA DAN, Lucian Les celtes du Nord-Est de la Transylvanie 421-421 franceză
2009 Mousaios, XIV BERECKI, Sandor The environment and landscape of the celtic settlements and cemeteries from Transylvania .9-24 engleză
2013 Mousaios, XVIII FERENCZ IOSIF, Vasile A historiographycal aproach to Gender determination of the Early and Middle La Tene Transylvanian graves 265-277 engleză
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, IX, seria etnografie OFRIM, Alexandru Mentalități și atitudini religioase ale sașilor și maghiarilor față de preoții transilvăneni (secolele XVIII-XX) 141-145 română
2000 Oltenia - Studii și Comunicări, XII, seria arheologie-istorie DEACONU, Luchian Centenar Nicolae P. Romanescu. Învățămintele istoriei 145-146 română
2000 Oltenia - Studii și Comunicări, XII, seria arheologie-istorie DEACONU, Luchian Regatul roman și Transilvania. 1900-1910. Repere culturale 147-150 română
2004 Oltenia - Studii și Comunicări, XII, seria etnografie GOIA IOAN, Augustin Contribuții la cunoașterea tehnicilor pastorale utilizate în satele Transilvaniei de Nord între 1900 și 1962 .10-31 română
2004 Patrimonium Banaticum, III BIAGI, Paolo, SPATARO, Michela Noi datări cu radiocarbon în așezările culturii Criș din Banat și Transilvania (România) Arheologie 7
2014 Perseus, III UZA, Dan Trei cadrane solare portabile din Ardeal .9-11 română
2011 Pontica, XLIV RUSTOIU, Aurel Celto-Pontica. Connections of the celts from Transylvania with the Black Sea 91-111 română
1978 Potaissa - Studii și Comunicări, I BODEA, Gheorghe Lupta maselor populare din Nordul Transilvaniei pentru triumful democrației 259-278 română
1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II PORUMB, Marius Mihai Viteazul, ocrotitor al artei și culturii românești din Transilvania 195-204 română
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) SZEKELY, Zsolt Extra-Carpathian Funeral Discoveries in the Early Bronze Age in the South-East of Transylvania 31-36 engleză
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) WITTENBERGER, Mihai Funerary Rite and Ritual of the Noua Culture in Transylvania 79-88 engleză
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) SZEKELY, Zsolt Descoperiri funerare extracvarpatice din bronzul timpuriu în sud-estul Transilvaniei 266-267 engleză
1997 Premier Age du Fer au Bouches du Danube et dans les Regions Autour de la Mer Noire, 2, seria arheologie VASILIEV, Valentin De nouveau a propos de quelques aspects concernant la chronologie du premier age du fer en Transylvanie 85-91 franceză
1997 Premier Age du Fer au Bouches du Danube et dans les Regions Autour de la Mer Noire, 2, seria arheologie VASILIEV, Valentin Din nou despre aspecte privind cronologia primei epoci a fierului în Transilvania 93-98 română
2008 Restitutio, 1 RÎPEANU, Ioana Respaurarea unui canceu transilvănean .3-4 română
1993 Revista Bistriței, VII MARINESCU, George Cercetări și descoperiri arheologice de epoca bronzului în Nord-Estul Transilvaniei .5-27 română
1993 Revista Bistriței, VII ONOFREI, Adrian Legislația agrară în Transilvania în perioada interbelică (1918-1940) 229-238 română
1993 Revista Bistriței, VII CHINTĂUAN, Ioan Contribuții la istoricul cunoașterii exploatării și utilizarii rocilor în Transilvania de Nord-Est 283-294 română
1994 Revista Bistriței, VIII MARINESCU, George Cercetări și descoperiri arheologice aparținînd bronzului timpuriu (cultura Coțofeni) în nord-estul Transilvaniei .9-20+ română
1994 Revista Bistriței, VIII CHIOREAN, Ioan Aspecte privind dinamica intelectualității juridice din Transilvania în perioada dualismului austro-ungar 129-136 română
1994 Revista Bistriței, VIII PANĂ, Virgil Aspecte privind situația cultelor minoritare din Transilvania în perioada interbelică 205-222 română
1995 Revista Bistriței, IX MARINESCU, George Cercetări și descoperiri arheologice de epoca bronzului în Nord-Estul Transilvaniei (II) 49-124 română
1995 Revista Bistriței, IX DORNER, Anton Administrația Transilvaniei în prima jumătate a secolului al XVIII-lea 175-188 română
1995 Revista Bistriței, IX NICOARĂ, Toader Rimpul bisericii în mentalitatea țărănească din Tranmsilvania în prima jumătate a secolului XVIII 189-195 română
1995 Revista Bistriței, IX PANĂ, Virgil Cîteva aspecte privind învățămîntul minoritar în Transilvania între 1918-1940 279-303 română
1995 Revista Bistriței, IX BOLOVAN, Ioan, BOLOVAN, Sorina Considerații demografice asupra populației germane din transilvania în sec. XX 305-312 română
1997 Revista Bistriței, X-XI PANĂ, Virgil Cîteva considerații asupra presei maghiare și germane din Transilvania interbelică 205-221 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII SZEGEDI, Edit Cronicile familiale din Transilvania secolelor XVI-XVII. Idei preliminare pentru o nouă abordare a unui gen de frontieră .11-14 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII COSTEA, Ionuț Repere pentru o istorie a cuplului și a prostituției în Transilvania veacului aș XVII-lea. Studiu de caz: Cronica Transilvaniei de Georg Kraus 15-21 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII DIN, Petre Eros și agape în producția culturală a secolului al XVIII-lea transilvănean 27-30 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII MITU, Sorin Imagini populare ale feminității în surse ardelene de la începutul secolului XIX 31-34 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII BOLOVAN, Ioan Considerații istorice și statistice privind căsătoria în Transilvania între 1851-1918 45-51 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII MUNTEANU, Adriana Motivații ale căsătoriei în mediul rural transilvănean din a doua jumătate a secolului al XIX-lea 53-55 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII SĂLĂGEAN, Marcela Statutul juridic, administrativ și politic al Transilvaniei de Nord, noiembrie 1944-martie 1945 165-174 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII POPA, Aura Imaginea Transilvaniei în istoriografia moldo-munteană (sec. XVII-1716) 347-352 română
2000 Revista Bistriței, XIV NEMETI, Sorin Spațiul public în fostele orașe romane din Transilvania 16-23 română
2000 Revista Bistriței, XIV GRANCEA, Mihaela Reprezentări ale elitelor transilvănene în relațiile călătorilor străini prin spațiul românesc: 1683-1789 205-212 română
2000 Revista Bistriței, XIV DIN, Petre Aspecte privind viața privată și viața publică specifice mediului urban transilvănean reflectate în sensibilitatea călătorilor străini ai decolului al XVIII-lea 213-217 română
2000 Revista Bistriței, XIV CÎRJĂ, Ioan Les roumaines de Transylvanie et l'Empire des Habsbourgs dans la periode 1848-1851 - entre realite et imaginaire 231-244 franceză
2000 Revista Bistriței, XIV MITU, Sorin Constituirea ideii de patrie la intelectualii români din Transdilvania în prima jumătate a secolului al XIX-lea 245-250 română
2000 Revista Bistriței, XIV MUNTEAN, Ovidiu Observații francezi despre naționalitățile din Transilvania pînă în 1848 258-262 română
2000 Revista Bistriței, XIV SĂLĂGEAN, Tudor 1274-1277: Transilvania în sistemul politic al lui Matei Csak 311-322 română
2000 Revista Bistriței, XIV GAIU, Cornel Vestigii feudale timpuri din nord-estul Transilvaniei 379-408 română
2001 Revista Bistriței, XV MUREȘAN, Florin Aspecte din viața satului românesc din nord-estul Transilvaniei la mijlocul secolului al XVIII-lea 149-189 română
2001 Revista Bistriței, XV DIN, Petre Mitul "bunului împărat" în Transilvania sub Iosif al II-lea 203-214 română
2001 Revista Bistriței, XV ANDREI, Mirela Românii ardeleni și împăratul austriac. Avatarurile mitului "bunului împărat" - de la sfărșitul sec. XVIII-lea la perioada pașoptistă 215-222 română
2001 Revista Bistriței, XV LOVIN, Minerva Imaginea Canadei și Statelor Unite în presa românească din Transilvania în epoca dualismului austro-ungar 250-269 română
2002 Revista Bistriței, XVI MARINESCU, George Bronzuri descoperite în Nord-Estul Transilvaniei 25-46 română
2002 Revista Bistriței, XVI COSTEA, Ionuț Identități ale spațiului social. Cazul nobilimii ardelene în veacul al XVII-lea 193-208 română
2002 Revista Bistriței, XVI DIN, Petre Ipostaza justițiară a împărătesei Maria Tereza în sensibilitatea transilvăneană 209-217 română
2002 Revista Bistriței, XVI SEMAN, Cosmin Ioan Micu Moldovan - analist politic al perioadei premergătoare instalării regimului dualist în Transilvania (1848-1865) 247-257 română
2002 Revista Bistriței, XVI SIMA ANA, Victoria Percepția vizitei în Transilvania a pro-nunțiului vienez Michele Viale Prela la nivelul mentalului colectiv 259-267 română