Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 542 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I HANDRABURA, Loretta Monografia orașului Botoșani după un cronicar fălticenean, Artur Gorovei 191-194 română
2005 Acta Moldaviae Septentrionalis, IV HĂU, Florin Din nou despre biserica veche de la Volovăț - jud. Suceava (unele considerații referitoare la planimetria monumentului) 284-291 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX PÎNZAR, Alexandru Modernizarea administrației urbane a Sucevei la începutul perioadei imperiale 79-83 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V RUSAN, Dumitru Valori etnografice pentru tăiatul și "lucratul" lemnului de rezonanță în pădurile din Obcinile Bucovinei 110-123 română
2011 Acta Musei Maramorosiensis, VIII RUSAN, Dumitru Date privind dansul popular "Arcanul" din zona etnografică Cîmpulung Moldovenesc 146-154 română
1967 Acta Musei Napocensis, IV PINTEA, V. Cu privire la așezarea feudală de la Sopor-Iacobeni 525- română
2011 Acta Musei Napocensis, 48-II, seria historica BACIU, Anamaria Cercetare stratigrafică asupra unui fragment din pictura murală exterioară de la Biserica Bina Vestire a Mănăstirii Moldovița, jud. Suceava 283-288 română
1998 Acta Musei Porolissensis, XXII FISANOV, Vladimir, HACMAN, Serghei Bucovina la intersecția intereselor naționale și geopolitice la sfîrșitul primului război mondial 599-618 română
2003 Acta Musei Porolissensis, XXV FĂRTĂIȘ, Dan Restaurare a unui grup de statuete zoomorfe de la Mohoveni, județul Suceava 715-718 română
2004 Acta Musei Porolissensis, XXVI, seria arheologie-restaurare-conservare FĂRTĂIȘ, Dan, NICULICĂ, Bogdan Date inedite referitoare la ceramica din necropola tumulară de tip Costișa-Komarov (sec. XVIII - XV î. Chr.),de la Adîncata, județul Suceava 449-457 română
2008 Acta Musei Tutovensis, III IGNAT, Mircea, LASZLO, Attila, MAREȘ, Ion, NICULICI, Bogdan Plastica zoomorfă și abtropomorfă din așezarea fortificată din prima epocă a fioerului, cultura Gava -Holyhrady, grupul Grăniceri, de la Siret - Dealul Ruina, județul Suceava 120-140 română
1993 Analele Brăilei, 1 NEAMȚU, Vasile Baia în contextul relațiilor comerciale din Sud-Estul Europei la sfîrșitul secolului XIII și în prima jumătate a secolului XIV (contribuții) 237-244 română
2012 Analele Brăilei, 12, seria istorie-cultură-civilizație COȘEREANU, Valentin Serbarea de la Putna - Un evenimemt incomod la granița imperiului austro-ungar 109-130 română
2000 Angvstia, 5, seria istorie-etnografie-sociologie FILIMON, Mihai Oameni și locuri din Călimani - Șandru Ilie 296-297 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-I, seria 2002-2003 ANDRONIC, Mugur Poiana - O așezare din secolele VIII-IX d- Chr. .7-115 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-I, seria 2002-2003 ANDRONIC, Mugur, BATARIUC PARASCHIVA, Victoria, GOGU, Monica, HPU, Florin, MAREȘ, Ion, NICULICĂ, Bogdan Noi cercetări arheologice de teren în județul Suceava 117-226 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-I, seria 2002-2003 HAIMOVICI, Sergiu Studiul materialului arheozoologic cucutenian de la Preutești-Haltă (jud. Suceava) 227-238 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-I, seria 2002-2003 MAREȘ, Ion Topoare de aramă din eneolitic, din colecțiile Complexului Muzeal Bucovina 239-265 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-I, seria 2002-2003 BUDUI, Vasile, MAREȘ, Ion, NICULICĂ, Bogdan Considerații privind unele topoare de piatră, din epoca bronzului, descoperite în Podișul Sucevei 267-315 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-I, seria 2002-2003 HAIMOVICI, Sergiu Studiul arheozoologic al resturilor osoase provenite din așezarea hallstattiană de la Siret - Dealul Ruina (jud. Suceava) 317-329 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-I, seria 2002-2003 HAIMOVICI, Sergiu Studiul unui material faunistic găsit prin săpături arheologice în așezarea medievală de la Mihoveni-Cahla Morii, județul Suceava 349-362 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-I, seria 2002-2003 BATARIUC, Paraschiva-Victoria, HĂU, Florin Necropola medievală de la Siret - Punctul C.E.C. 363-398 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-I, seria 2002-2003 BOTEZATU, Dan, CANTEMIR, Petru, SIMALCSIK, Robert Cimitirul medieval de la Siret - jud. Suceava. Studiu antropologic 399-409 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-I, seria 2002-2003 NICULICĂ, Bogdan Noi date cu privire la toporul de la Darabani - Zamcesco (Ucraina) 411-418 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-I, seria 2002-2003 MAREȘ, Ion Un topor de lut ars din colecțiile Complexului Muzeal Bucovina 419-422 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-I, seria 2002-2003 NICULICĂ, Bogdan Considerații privind așezarea Noua de la Cumpărătura (comuna Bosanci, județul Suceava) 423-430 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-I, seria 2002-2003 CREANGĂ, Doina, MELNIUC, Nicoleta Investigarea unor fragmente de piele provenite din săpătura arheologică-Mihoveni, 2001 431-435 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-II, seria 2002-2003 GIURCĂ, Gheorghe Evoluția rețelei școlare din jud. Suceava în secolul al XIX-lea. Privire comparativă 147-151 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-II, seria 2002-2003 PREPELIUC, Aurel Elemente introductive referitoare la plutăritul în Bucovina și în zonele limitrofe 169-181 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-II, seria 2002-2003 LEU, Paul Gr.-Or. K.K. obergymnasium din Suceava, în întîmpinarea Unirii Bucovinei cu România 183-194 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-II, seria 2002-2003 HRENCIUC, Daniel Problema Bucovinei în cadrul Conferinței de Pace de la Paris (1919-1920) 195-207 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-II, seria 2002-2003 IAȚENCU, Rodica Considerații asupra evoluției învățămîntului preuniversitar din Bucovina în perioada interbelică 219-233 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-II, seria 2002-2003 CĂRUNTU, Mihai-Aurelian Represiunea - forma principală de manifestare a regimului sovietic de ocupație din Nordul Bucovinei în perioada 1940-1941 269-284 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-II, seria 2002-2003 BĂDĂLUȚĂ, Carmen Carte străină veche din fondurile Complexului Muzeal Bucovina Suceava 285-294 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-II, seria 2002-2003 HRENCIUC, Daniel Aspecte culturale din viața minorității polone din Bucovina 295-307 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-II, seria 2002-2003 OSTAFI-OST, George Die remalten ostereier und osterbrauche aus der Bukowina 369-385 germană
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-II, seria 2002-2003 RIESKAMP, Nicole Calendarul de advent, un obicei german tipic și extinderea sa în Bucovina 387-402 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-II, seria 2002-2003 OLENICI, Dimitrie, OLENICI, Ștefan Studies upon the effects of planetary alignments performed using a romanian styl-paraconical pendulum at Suceava Planetarium from august 2002 to august 2003 403-432 engleză
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-II, seria 2002-2003 BORTĂ, Loredana Cu gîndul la Ciprian Porumbescu un nou muzeu la Stupca 441-447 română
2007 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXI-XXXII-XXXIII, seria 2004-2005-2006 COTOI, Ovidiu, IGNAT, Mircea, MAREȘ, Ion, NICULICĂ, Bogdan, URSU, Constantin Săpăturile arheologice de la Ițcani - Ferma 2 (1998-1999) .7-22 română
2007 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXI-XXXII-XXXIII, seria 2004-2005-2006 BATARIUC, Paraschiva-Victoria, MAREȘ, Ion Fragmente de vase antropomorfe cucuteniene din colecțiile complexului uzeal Bucovina, Suceava 23-28 română
2007 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXI-XXXII-XXXIII, seria 2004-2005-2006 BATARIUC, Paraschiva-Victoria, NICULICĂ, Bogdan Considerații asupra descoperirilor din epoca bronzului de la Bosanci - La Pod la rediu (com. Bosanci, jud. Suceava) 39-59 română
2007 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXI-XXXII-XXXIII, seria 2004-2005-2006 ANDRONIC, Mugur Cercetări arheologice de teren în Bucovina (I) 73-89 română
2007 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXI-XXXII-XXXIII, seria 2004-2005-2006 MAREȘ, Ion Biserica fetelor din Suceava, un locaș de cult dispărut 127-136 română
2007 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXI-XXXII-XXXIII, seria 2004-2005-2006 BRUJA, Radu Rebeliunea legionară în Bucovina 191-205 română
2007 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXI-XXXII-XXXIII, seria 2004-2005-2006 BRĂDĂȚAN, Aura, MITRIC, Olimpia Cartea poloneză în fondurile Casei Memoriale "S. Fl. Marian" din Suceava 223-234 română
2007 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXI-XXXII-XXXIII, seria 2004-2005-2006 HRENCIUC, Daniel Unitatea în diversitate: considerații asupra integrării polonezilor bucovineni în regatul român (1918-1928) 235-245 română
2007 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXI-XXXII-XXXIII, seria 2004-2005-2006 GAVRILESCU, Mariana Un sfert de veac sub cupola planetariului 317-319 română
2007 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXI-XXXII-XXXIII, seria 2004-2005-2006 BOȘCOIANU, Mircea Descoperirile arheologice din faza Cucuteni B de la Rădăuți 353-354 română
2007 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXI-XXXII-XXXIII, seria 2004-2005-2006 PÎNZARIU, Cristina Casa memorială Simion Florea Marian. Impresii din cartea de onoare 365-371 română
2009 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXIV-XXXV-XXXVI, seria 2007-2008-2009 JITĂREANU, Benonia Documente despre Tîrgul Sucevei și Cetatea de Scaun secolele XVIII-XIX 113-116 română
2009 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXIV-XXXV-XXXVI, seria 2007-2008-2009 ANDRONIC, Mugur Todirești - o așezare tîrzie a complexului cultural Sîntana de Mureș - Cernjahov 187-192 română
2009 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXIV-XXXV-XXXVI, seria 2007-2008-2009 BATARIUC, Paraschiva-Victoria Cahle fragmentare descoperite șa Liteni, comuna Moara, județul Suceava 193-200 română
2009 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXIV-XXXV-XXXVI, seria 2007-2008-2009 JOSANU, Vitalie Trei inscripții din secolele XVI-XVII descoperite la Biserica "Sf. Dumitru" com. Zaharești, jud. Suceava 201-203 română
2009 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXIV-XXXV-XXXVI, seria 2007-2008-2009 MOISEI, Antonie Tradiții calendaristice ale românilor bucovineni semnalate de surse medievale scrise 205-211 română
2009 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXIV-XXXV-XXXVI, seria 2007-2008-2009 MAREȘ, Ion Biserica Adormirea Maicii Domnului (Adormirea Precistei sau Uspenia) - un locaș de cult dispărut din orașul Suceava 213-224 română
2009 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXIV-XXXV-XXXVI, seria 2007-2008-2009 ANDRONIC, Mugur, BATARIUC, Paraschiva-Victoria Săsciori - un sat dispărut din ținutul Sucevei 225-230 română
2009 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXIV-XXXV-XXXVI, seria 2007-2008-2009 PÎNZARIU, Cristina Medalii românești din colecția Complexului Muzeal Bucovina 285-300 română
2009 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXIV-XXXV-XXXVI, seria 2007-2008-2009 CARP, Liviu Masivul Suhardului bucovinean. Istoricul cercetărilor geografice 345-349 română
2009 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXIV-XXXV-XXXVI, seria 2007-2008-2009 VASILIU, Mugurel Restaurarea unei măsuțe-altar eneolitice (cultura Cucuteni) descoperită la Adîncata - Dealul Lipovanului, județul Suceava 421-424 română
2009 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXIV-XXXV-XXXVI, seria 2007-2008-2009 MELINTE, Ionela-Luiza Iconostasul bisericii Vama din Muzeul Satului Bucovinean Suceava. Analize microbiologice - studiu de caz 425-438 română
2009 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXIV-XXXV-XXXVI, seria 2007-2008-2009 CUȚUI, Alexandrina Problematica restaurării icoanei "Soborul Maicii Domnului" - Studiu de caz - 439-442 română
2009 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXIV-XXXV-XXXVI, seria 2007-2008-2009 MALEȘ, Ancuța Casa memorială Simion Florea Maria - Brădățan Aura 493-493 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII MAREȘ, Ion Săpăturile arheologice de salvare de la Românești - Chetriș, com Grănicești, jud. Suceava .9-38 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII MAREȘ, Ion Un mormînt în cutie/cistă de piatră, din bronzul mijlociu, cultura Komariv, descoperit la Suceava - Cîmpul Șanțurilor - Strada Parcului 45-74 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII NUCULICĂ, Bogdan Primii tumili ai Bucovinei. Cercetările de la sfîrșitul sec. XIX și începutul sec. XX din zona Horodnic de Jos (jud. Suceava) 75-88 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII OGUY, Alexandr Circulația monetară și descoperiri de monede în anii 1300-1430 în Nordul ucovinei 133-144 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII MAREȘ, Ion Date referitoare la bisericile Buna Vestire (Intrarea Maicii Domnului în Biserică/Vovidenia) și Sfîntul Theodor (Sfîntul Toader), dispărute din Suceava 145-156 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII PETRARU, Marius Bukovina, the Switzerland of Eastern Europe 171-207 engleză
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII CÎRLAN, Nicolae Teodor Bălan, colaborator al Muzeului din Suceava 319-320 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII MAREȘ, Ion Cultura Cucuteni - Artă și religie, Expoziție organizată de Muzeul Bucovinei la Muzeul de Stat de Arheologie/Panstwowe Muzeum Archeologiczne din Varșovia 321-324 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII VARTOLOMEI, Paula Degradări ale picturii murale datorate umidității de capilaritate - Biserica Sfîntul Gheorghe a Mănăstirii "Sfîntul Ioan cel Nou" Suceava 329-336 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII MALEȘ, Ancuța Biserica Sfîntul Gheorghe (Mirăuți) din Suceava - Prima catedrală mitropolitană a Moldovei - Mareș Ion 345-352 română
2011 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVIII MAREȘ, Ion The holy trinity armenian church, disappeared from Suceava 67-76 engleză
2011 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVIII CURUNTU, Mihai-Aurelian The "Ițcani" Society between 1941 and 1948. Between the Scylla of the Red Army and the Charibda of nationalization 115-130 engleză
2011 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVIII APARASCHIVEI, Constantin Some data regarding the restauration of an amphora belonging to Cucuteni Culture, phase A, from Preutești, Cetățuia, County of Suceava 147-156 engleză
2011 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVIII APARASCHIVEI, Constantin Technical details regarding the restoration of a basket case from Ipotești, County Suceava 157-164 engleză
2011 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVIII VARTOLOMEI, Paula Aesthetic preservation in medieval mural painting - chromatic integrating and repaiting - the Probota Monastery Church and the Church of Saint John the new Monastry from Suceava 191-198 engleză
2012 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXIX ANDRONIC, Mugur Cercetări arheologice de teren în Bucovina (II) 35-46 engleză
2012 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXIX ANDRONIC, Mugur, NICULICĂ, Bogdan O nouă descoperire aparținînd culturii amforelor sferice în Bucovina 47-54 engleză
2012 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXIX BOGHIAN, Dumitru, IGNĂTESCU, Sorin, OLENIUC, Florentina Studiu comparativ privind prelucrarea materiei dure origine animală în situl arheologic Fetești - La Schit, județul Suceava 59-72 engleză
2012 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXIX DEJAN, Ștefan, HĂU, Florin, MAREȘ, Ion Biserica Sfîntul Nicolae din Suceava - săpăturile arheologice din 2010 89-108 engleză
2012 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXIX MAREȘ, Ion Biserica Sfîntul Nicolae din Suceava - săpăturile arheologice din 2010 109-114 engleză
2012 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXIX IOSEP, Ioan O "radiografie" caretografică a peisajului Bucovinei de la începutul epocii moderne (1778) - Partea a III-a 115-134 engleză
2012 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXIX PÎNZARU, Cristina Documente referitoare la deportările din Sudul Bucovinei 1941 197-206 engleză
2012 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXIX MAREȘ, Ion Fundațiile Casei Naționale, dezvelite în centru orașului Suceava 247-250 engleză
2012 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXIX CREANGĂ, Doina, MELINTE, Ionela-Luiza Investigarea biologică a trei documente istorice pe suport de pergament (sec. XV-XVII) aparținînd Muzeului Bucovinei 263-272 engleză
2012 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXIX AXINTE, Loredana, DĂNILĂ-SANDU, Natalia, VARTOLOMEI, Paula Monitorizarea stării de conservare a bisericii Sfîntul Gheorghe a manăstirii Sfîntul Ioan cel nou din Suceava, 2008-2011 281-288 engleză
2012 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXIX ROBU ANASTASIE, Auel Iconostasul de perete din pronausul bisericii Mănăstirii Sucevița 289-302 engleză
2012 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXIX MELINTE, Ionela Rolul fungilor în biodegradare pietrei - Studiu de caz - Ancadramentul de piatră de la intrarea în muzeul mînăstirii Sucevița 303-308 engleză
2012 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXIX APARASCHIVEI, Constantin Despre restaurarea unui unicat: suportul de lumînare aparținînd Hallstat-ului timpuriu, descoperit la Siret, Dealul Ruina 371-378 engleză
2012 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXIX BRĂDĂȚAN, Aura Expoziția memorial-documentară Academician Ion Nistor 379-382 engleză
2012 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXIX IACOBESCU, Mihai Cea dintîi monografie istorică despre un locaș vechi de 600 de ani - Biserica "Sfîntul Nicolae" din Suceava - Mitrea Ion 393-395 engleză
2012 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXIX GIURCĂ, Gheorghe Biserica "Sfîntul Nicolae" din Suceava - Mitrea Ion 396-398 engleză
2012 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXIX ȚICALO, Ioan Monografia satului Adîncata din județul Suceava - Giurcă Gheorghe 399-401 engleză
2013 Anuarul Muzeului Bucovinei, XL MAREȘ, Ion Piese ceramice din așezarea culturii Cucuteni de la Șipeniț aflate în colecțiile Muzeului Bucovinei 23-34 engleză
2013 Anuarul Muzeului Bucovinei, XL OLENIUC, Florentina Resturi oasoase de pești atribuite culturii Cucuteni (faza A), identificate în situl Fetești - La Schit, jud. Suceava 35-38 engleză
2013 Anuarul Muzeului Bucovinei, XL BRĂDĂȚAN, Aura Un manuscris inedit despre intrarea Armatei Române în Bucovina 125-134 engleză
2013 Anuarul Muzeului Bucovinei, XL VINTILĂ, Alexandru-Ovidiu Teoria elitelor în viziunea sociologul bucovinean Traian Brpileanu. Dezbaterile din revista "Însemnări sociologice" 157-170 engleză
2013 Anuarul Muzeului Bucovinei, XL APARASCHIVEI, Constantin Investigarea și restaurarea unui obiect de cult din ceramică, descoperit la Mănăstirea Probota 205-218 engleză
2013 Anuarul Muzeului Bucovinei, XL AXINTE, Loredana, DĂNILĂ-SANDU, Natalia, VARTOLOMEI, Paula Pictura exterioară a Bisericii "Sfîntul Gheorghe" a Mănăstirii Voroneș - aspecte privind starea de conservare 239-248 engleză
2013 Anuarul Muzeului Bucovinei, XL PAPUC, Maria Restaurarea unor textile liturgice aparținând Mănăstirii Probota 249-354 engleză
2013 Anuarul Muzeului Bucovinei, XL URSACHI, Dorel Muzeul de Istorie din Siret 293-296 engleză
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 COJOCARU, Nicolae Mitologia casei și obiceiurile populare în Bucovina 25-40 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 MĂRGINEANU, Maria Arta lemnului în spațiul etno-cultural al tradiției dinamice bucovinene 49-69 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 CAMILAR, Mihai Instalații tehnice populare acționate de apă din zona etnografică Umor 71-84 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 BĂNCESCU, Octavian Despre răspîndirea instalațiilor hidraulice pentru preliucrarea lemnului în zona Rădăuți (contribuții) 85-89 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 CUSIAC, Dragoș Ceramica neagră de Marginea 91-97 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 SIDORIUC, Georgeta Vopsitul vegetal, meșteșug pe cale de dispariție în Bucovina 99-105 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 RUSȘINDILAR, Petru Portul românesc în Bucovina, mărturie a unității naționale 107-110 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 DOLINSKI, Avramia, DOLINSKI, Gheorghe Toponimia comunei Arbore 189-195 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 JUCAN, Grațian Mihai Eminescu despre Suceava, împrejurimile ei și cîteva aspecte etnografice 197-205 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 DREHUȚĂ, Emilian Evoluția economiei din bazinul Sucevei în perioada postbelică și reflectarea acesteia în cultura și civilizația satelor 207-210 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 ROMANIUC, Elvira Muzeul obiceiurilor tradiționale din Bucovina 213-218 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 SPÎNU, Mihai Muzeul etnografic Vatra Dornei (propunere pentru un posibil ghid turistic al Muzeului) 223-229 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 DRĂGOESCU, Ion Un manuscris idedit despre istoricul Muzeului din Suceava 277-277 română
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 2 ȚUGUI, Pavel Populația în localitățile de pe Valea Sucevei în anul 1774 și structura ei social-etnică 21-32 română
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 2 MARIANCIUC, Violeta Societatea "Școala Română" în perioada 1883-1918 (activitatea personalităților culturii bucovinene pentru promovarea tradițiilor românești) 33-62 română
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 2 COJOCARU, Nicolae Fenomenul de întemeiere a așezărilor pastorale în Bucovina 63-66 română
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 2 CAMILAR, Mihai Unele realități etnoistorice, antropogeografice și etnografice în relațiile tradiționale dintre vatra și moșia satului bucovinean 81-108 română
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 2 PREPELIUC, Aurel Habitat și arhitectură populară pe Valea Moldoviței 121-128 română
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 2 COJOCARU, Nicolae Cercetările lui Romulus Vuia în Moldova și Bucovina 129-132 română
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 2 MĂRGINEANU, Maria Ornamentica obiectelor din lemn în Bucovina (Ornamentica artei populare în lemn din Bucovina) 139-150 română
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 2 CRUȘNINSCHI, Maria Considerații istorice și etno-demografice asupra etniilor din Bucovina 159-172 română
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 2 JUCAN, Grațian Satul Sadova (jud. Suceava) Repere spirituale 249-264 română
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 2 BORZAN, Maria Biserica - mărturie a spirutualității românești. Biserica Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul din secția în aer liver a muzeului 265-282 română
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 2 SIDORIUC, Georgeta Țesături decorative din colecția Muzeului Rădăuți 291-294 română
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 2 MARTINIUC, Elena Restaurarea unor cămăți femeiești din colecția Muzeului etnografic al Bucovinei 311-313 română
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 2 TODAȘCĂ, Elena Investigații fizice la biserica de lemn Sf. Mercurie, Rădășeni, județul Suceava 321-327 română
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 2 RUSȘINDILAR, Petru Familia Morariu prezență notabilă în spiritualiatea românească a Bucovinei 333-336 română
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 2 NESTOR, Octavian Colegiul Național "Ștefan cel Mare" la 140 de ani de la înființare o necesară și monumentală monografie 353-356 română
2001 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 3 PREPELIUC, Aurel Considerații cu privire la exploatarea pădurilor în Bucovina pînă la reîntregirea din 1918 .11-14 română
2001 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 3 CAMILAR, Mihai Locuința tradițională bucovineană. Evoluție planimetricăî și sisteme constructive 15-50 română
2001 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 3 PREPELIUC, Aurel Aspecte privind pomicultura și viticultura în Bucovina pînă la cel de-al doilea război mondial 55-58 română
2001 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 3 MARIANCIUC, Violeta Biserica "Sfîntul Nicolae" din Broșteni. Monument de arhitectură populară 65-67 română
2001 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 3 MĂRGINEANU, Maria Elemente caracteristice ale textilelor de interior din zonele Humor și Rădăuți 69-75 română
2001 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 3 OLENICI, Maria Soarele și eclipsele de soare în ornamentica arhitecturală din județul Suceava 77-85 română
2001 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 3 BRÎNZĂ, Iulia Puterea tradiției la polonezii din Bucovina 91-97 română
2001 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 3 DOLINSKI, Avramia, DOLINSKI, Gheorghe Poreclele din Arbore 117-118 română
2001 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 3 CRUCEANU, Ion Cîteva considerații privind zestrea patrimonială a Muzeului de Etnografie, din orașul Vatra Dornei 121-124 română
2001 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 3 CRUCEANU, Ion Raport de cercetare etnografică. Zona Dornelor 135-198 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X CIUBOTARU, Ion Cadrul etnografic al cîntecului funerar pe Valea Șomuzului Mare 371-390 română
1998 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei ZAHARICIUC, Marcel Muzeul în aer liber "Meșteșiguri tradiționale în satul cîmpulungean" Tematică 513-520 română
2002 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei PREPELIUC, Aurel O etapă a cercetării de teren "etnografia de urgență", Moldovița, august 2000 263-268 română
2002 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei RUSAN, Dumitru Valori etnografice pentru tăiatul și "lucratului" lemnului de rezonanță în pădurile din Obcinile Bucovinei 643-654 română
2002 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei DOBRESCU, Ioana Buciumul de lemn în Bucovina - un instrument pe cale de dispariție 677-682 română
2002 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MARȚINEAC, Elena Scoarță bucovineană din a doua jumătate a secolului XIX - conservare - restaurare 781-784 română
2002 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei TODAȘCĂ, Elena Investigații fizice la biserica de lemn Sf. Mercurie, Rădășeni, județul Suceava 805-810 română
2005 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MOVILEANU, Ala, PĂTRAȘCU, Constantin Un atelier meșteșugăresc transferat la Muzeul Satului (aterier de fierărie din satul Botuș, comuna Fubdu Moldovei, județul Suceava, zona Cîmpulung Moldovenesc) 265-276 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 MUȘAT, Mircea Anuarul Muzeului Județean Suceava - Cuvînt înainte .7-8 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 MIRON, Vasile Mărturii documentare privind contribuția județului Suceava la dobîndirea independenței de stat a României 25-53 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 COCUZ, Ioan, MONORANU, Octav Momente ale răscoalei din 1907 în județul Suceava. Ecouri în Bucovina 55-64 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 POPOVICI, Dragomir Noi descoperiri de topoare de silex din județele Suceava și Neamț 65-73 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 EMANDI, Emil, MATEI, Mircea Observații asupra stratigrafiei Curții Domnești de la Suceava 105-118 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 EMANDI, Emil Observații de geografie istorică privind ocolul orașului Suceava 119-130 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 URECHE, Lazăr Situația învățămîntului românesc din Bucovona în perioada administrației militare austriece (1775-1786) 131-143 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 COCUZ, Ioan Aspecte ale luptei maselor populare din județul Suceava, conduse de Partidul Comunist Român, pentru refacerea economică (1944-1947) 155-167 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 RUSȘINDILAR, Petru Contribuția organizațiilor P.C.R. din județul Suceava la înfăptuirea actului istoric al naționalizării din iunie 1948 169-180 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 NEGURĂ, Ion Societatea pentru Cultura și Literatura Română din Bucovina 181-190 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 LAZĂR, Mihai Din istricul presi sucevene - Revista Politică: preocupări culturale 205-213 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 SABATOS MARINA, Ileana Colecția sculptorului Ion Irimescu de la Fălticeni 237-239 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 NESTOR, Octavian Valori etnice în estetica liricii de dor din Bucovina 241-250 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 IGNAT, Alexandrina Muzeul din Suceava - opt decenii de activitate 289-300 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 CHIRICA, Vasile, TĂNĂSACHE, Marcel Un brăzdar de plug din corn de cerb descoperit la Dolhasca (jud. Suceava) 309-311 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 BATARIUC, Paraschiva-Victoria Cîteva piese provenite dintr-un cimitir medieval de la Suceava 313-316 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 IGNAT, Mircea, URSULESCU, Nicolae Săpături arheologice în județul Suceava (1972-1976) 317-324 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 DIMITRU, Eugen "Galeria oamenilor de Seamă" din Fălticeni 325-326 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 CÎRLAN, Nicolae Fondul memorial-documentar "Nicolae Labiș" 327-329 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 STROESCU, Lucia Reprofilarea Muzeului Etnografic din Rădăuți 331-332 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 IGNAT, Corina, ZAHARIA, Doina Muzeul de Științe Naturale și Cinegetică Vatra Dornei 333-334 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 SABATOS MARINA, Ileana Expoziția "Oameni și locuri din Țara de Sus" - Galeria de artă a orașului Rădăuți 335-336 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 ȘUTAC, Ileana Calaboratori ai muzeului 337-340 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V ȘTEFĂNESCU, Ștefan Anuarul Muzeului Județean Suceava - Cuvînt înainte .11-12 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V IACOBESCU, Mihai Revoluția de la 1948 - moment de răscruce în istoria românilor din Bucovina 13-43 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V COCUZ, Ioan, MIRON, Vasile Unirea Bucovinei cu România 45-80 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V URSULESCU, Nicolae Mormintele Criș de la Suceava - "Platoul Cimitirului" 81-88 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V BATARIUC, Paraschiva-Victoria, URSULESCU, Nicolae Cercetările arheologice de la Mihoveni (Suceava) 89-106 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V IGNAT, Mircea Necropola tumulară hallsatattiană de la Volăvăț - Dealul Burlei 107-140 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V TEODOR, Silvia Săpăturile arheologice de la Budeni - comuna Dolhasca (Suceava) 141-159 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V BĂTRÎNA, Lia Cercetările arheologice de la Horodnic (Suceava) 161-178 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V BUSUIOC, Elena Noi date arheologice asupra vechimii mănăstirii a Humorului 179-196 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V BĂTRÎNA, Adrian, EMANDI, Emil Cercetările arheologice de la Drăgoiești (Suceava) 197-203 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V CHEPTEA, Stela, NEAMȚU, Eugenia, NEAMȚU, Vasile Contribuții la cunoașterea mijloacelor de iluminat în așezarea medievală de la Baia 205-223 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V EMANDI, Emil, MATEI, Mircea Raport preliminar privind săpăturile arheologice de la Liteni - 1976 (com. Moara, jud. Suceava) 225-235 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V EMANDI, Emil, MONORANU, Octav Unele aspecte ale relațiilor comerciale dintre Bistrița și ținutul Sucevei în Evul Mediu 253-267 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V DÎRDALĂ, Ionel Influența insurecției polone din 1830-1831 în Bucovina - știri inedite 269-275 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V LAZĂR, Mihai Consecințele războiului vamal dintre România și Austro-Ungaria asupra situației economice a Bucovinei 277-287 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V SABATOS MARINA, Ileana O valoroasă piesă de sculptură medievală din orașul Suceava 301-316 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V BRATILOVEANU, Gheorghe Un vechi monument de arhitectură populară bucovineană 317-324 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V COCUZ, Ioan Contribuții la istoricul presei românești din Bucovina (1820-1918) 325-341 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V NEGURĂ, Ion Sextil Pușcariu - animator și îndrumător în viața culturală a Bucovinei 421-434 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V BLĂNARU, Constantin Literatură suceveană în "Cîntarea României" 459-469 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V IONESCU, Vasile, LAZĂR, Mihai 15 ani de învățămînt superior la Suceava 471-482 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V DIMITRIU, Eugen, IACOBESCU, Mihai, MONORANU, Octav Documente ale revoluției de la 1848 în Bucovina 483-492 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V DÎRDALĂ, Ionel O scrisoare inedită de la Eudoxiu Hurmuzachi despre organizarea Muzeului Bucovinei 493-494 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V CATARGIU, Zenovia Observații asupra factorilor de microclimat de la Mănăstirea Voroneț 537-542 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V BORDAȘIU, Cornelia, MORUZ, Tiberiu Unele probleme ale restaurării picturii murale la biserica fostei mănăstiri Umor 549-552 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V EMANDI, Emil Valorificarea elementelor de istorie locală într-un muzeu sătesc (Liteni-Moara) 553-559 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V POPOVICI, Dragomir, SIMICIUC, Constantin Figurine din lut din vechile colecții ale muzeelor din județul Suceava (I) 561-565 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V BATARIUC, Paraschiva-Victoria O stemă cu pisanie descoperită la Cetatea de Scaun de la Suceava 573-576 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V SABATOS MARINA, Ileana Colocviul Internațional de Conservare și Respaurare a Picturii Murale, Suceava, 2-7 iulie 1977 577-579 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V Săpăturile arheologice efectuate de către Muzeul Suceava 581-583 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V ROMANIUC, Georgeta Muzeul Sătesc de la Botoșana 597-599 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 DAICOVICIU, Hadrian Anuarul Muzeului Județean Suceava - Cuvînt înainte .11-12 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 URSULESCU, Nicolae Recunoașteri arheologice în comuna Verești (județul Suceava) 21-32 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 BATARIUC, Paraschiva-Victoria Așezarea precucuteniană de la Bosanci (județul Suceava) 33-43 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 TEODOR, Silvia Vestigii sporadice din epoca bronzului și a fierului la Botoșana (jud. Suceava) 45-60 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 IGNAT, Mircea Un cimitir dacic de epocă romană la Podeni-Bunești (județul Suceava) 61-75 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 EMANDI, Emil, MONORANU, Octav Aspecte ale economiei agricole medievale în așezările din așezările din Podișul Sucevei (secolele XIV-XVI) 77-119 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 FOIT, Grigore Un tezaur de denari din secolul al XV-lea la Suceava 121-127 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 MATEI, Mircea Observații privind cercetarea satului medieval din bazinele Moldovei și Șomuzului Mare 129-138 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 IACOBESCU, Mihai Revoluția de la 1848 și dezvoltarea învățămîntului național în Bucovina 163-177 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 NEGURĂ, Ion Aspecte ale evoluției economice a Bucovinei sub stăpînirea habsburgică 185-201 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 CUSIAC, Dragoș Din istoria unei străvechi așezări sucevene: satul Românești, comuna Grănicești 211-227 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 RUSȘINDILAR, Petru Contribuții la istoria mișcării muncitorești și socialiste în Bucovina (1896-1920) 229-246 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 NEGRUȚI, Ecaterina, PRELIPCEAN, Ion Date cu privire la evoluția demografică a unui sat bucovinean în secolele al XIX-lea și al XX-lea 247-266 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 IRIMESCU, Sevastița Aspecte din lupta maselor populare conduse de partid pentru instairarea organelor democratice ale administrației de stat în județul Suceava (23-august 1944 - 6 martie 1945) 267-278 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 ȚÎNȚAR, Mihai Au fost cunoscute "Învățăturile lui Neagoe Basarab…" la curtea domnească din Suceava 287-294 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 BOCA, Vasile Învățătorii ambulanți în Bucovina anilor 1774-1918 295-309 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 SABATOS MARINA, Ileana Schiță de studiu asupra iconostaselor din secolul al XVIII-lea (județul Suceava) 321-339 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 BRATILOVEANU, Gheorghe Elemente decorative în arghitectura populară bucovinerană 341-350 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 ANDRUCOVICI, Vasile Revista "Făt-Frumos" la Suceava (1926-1934) 401-411 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 COCUZ, Ioan Contribuții la istoricul presei românești din Bucovina (1818-1944) 421-435 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 TOMA, Alexandru Aspecte ale vieții cultural-artistice sucevene în anii 1974-1979 455-466 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 BLĂNARU, Constantin Literatură suceveană în Festivalul Național "Cîntarea României" 467-479 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 ȘTEFĂNESCU, Liviu Un document inedit privitor la frîmîntările politice din Bucovina premergătoare destrămării imperiului austro-ungar 485-489 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 CEAUȘU MIHAI, Ștefan Mărturii documentare privind mișcarea muncitorească din județul Suceava în perioada interbetică 499-514 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 MIRON, Vasile Informații privind pagubele produse de trupele germane în retragere pe teritoriul județului Suceava 515-534 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 POPOVICI, Dragomir, SIMICIUC, Constantin Figurine de lut din vechile colecții ale muzeelor din județul Suceava 643-656 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 IGNAT, Mircea, POPOVICI, Dragomir Un mormînt în cistă descoperit la Șerbănești (comuna Zvoriștea, jud. Suceava) 657-662 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 BATARIUC, Paraschiva-Victoria O cahlă cu înscripție din colecțiile Muzeului Județean Suceava 663-666 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 IOSEP, Ioan Numele satului Stulpicani (bazinul Suhăi bucovinele) 667-670 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 CÎRLAN, Nicolae O carte și șapte personaje. Noi comentarii cu unele documente inedite despre "Brises d'Orient" de D. Bolintineanu - Păcurariu Dim., Pichois Claude 685-687 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII IONIȚĂ, Gheorghe Anuarul Muzeului Județean Suceava - Cuvînt înainte .11-11 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII FOIT, Grigore Suceava - centru de interes major pentru numismatica medievală a Moldovei 47-84 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII ARTIMON, Alexandru, RĂDULESCU, Alexandru Necropola medievală de la Sf. Dumitru din Suceava (Sec. XV-XVIII) 85-99 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII IGANAT, Mircea Contribuții la cunoașterea movinelor funerare militate din evul mediu (săpăturile arheologice de la Movila lui Răzvan) 101-109 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII BATARIUC, Paraschiva-Victoria Motive decorative în ceramica ornamentală din secolul al XVII-lea de ls Curtea Domnească - Suceava 111-120 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII MIRON, Vasile, PRICOP, Adrian Documente privind orașul Suceava în secolele XVII-XVIII 121-132 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII MONORANU, Octav Considerații asupra unor aspecte ale vieții sociale din orașul Suceava în secolele XVII-XVIII 133-140 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII NEGRUȚI, Ecaterina Informații noi privind emigrările din Bucovina în prima jumătate a secolului al XIX-lea 257-263 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII IRIMESCU, Gavril Din istoria mineritului în Bucovina 265-277 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII IONIȚĂ, Elisabeta Participarea femeilor din Bucovina la lupta pentru înfăptuirea și apărarea independenței și unității statului român 279-284 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII RUSȘINDILAR, Petru Contribuția socialiștilor bucovineni la unificarea mișcării muncitoprești și crearea Partidului revoluționar unic. Partidul Comunist Romaân 285-296 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII IRIMESCU, Sevastița Contribuția județului Suceava la Sprijinirea războiului antihitlerist 297-304 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII MITRIC, Olimpia Cartea veche românească din județul Suceava 305-310 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII LEMNY, Ștefan Tipografia de la Rădăuți, centru de cultură românească în veacul XVIII 311-319 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII CANTEMIR, Traian Aspirațiile de unitate națională la scriitorii bucovineni de pînă la 1918 321-331 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII DIMITRIU, Eugen Colaboratori bucovineni la revista "Familia" 333-352 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII PETROVICI EMILIAN, Dan Societățile academice românești din Bucovina - Forme ale luptei de emancipare socială și națională 353-373 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII URECHE, Lazăr "Revista Ilustrată" - propagatoare a istoriei și culturii bucovinene 375-379 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII COCUZ, Ioan Contribuții la istoricul presei românești din Bucovina (1918-1944) - II 389-398 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII SABATOS MARINA, Ileana Arta contemporană de for din județul Suceava - sculptura și pictura monumentală 423-439 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII CEAUȘU MIHAI, Ștefan Noi date privind relațiile economice dintre Bucovina și Transilvania la sfîrșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea 441-448 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII DÎRDALĂ, Ionel Două documente inedite cu privire la interzicerea limbii române și a alfabetului latin în unele lucrări și acte clericale din Bucovina 449-451 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII IACOBESCU, Mihai Documente ale revoluției de la 1848 din Bucovina 453-462 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII TIRON, Vasile Un poet din Bucovina începutului de veac, Nicu Dracea (1879-1923) 509-516 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII Muzeele din județul Suceava 527-543 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII IGNAT, Mircea, POPOVICI, Dragomir Cercetările arheologice din "Cetățuia" de la Merești (com. Vilturești, jud. Suceava) 545-551 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII CAMILAR, Mihai, URSULESCU, Nicolae Un opaiț roman descoperit la Plăvălani (com. Udeștim jud. Suceava) 553-556 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII BRATILOVEANU, Gheorghe Un valoros obiectiv de arhitectură populară tradițională : celarul lui Ioan Haucă din Moldovița 557-562 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII EMANDI, Emil, MONORANU, Octav Activitatea științifică de evidență și cultural-educativă desfășurată de Muzeul județean Suceava în anul 1980 563-570 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX ANTONESCU, Iulian Anuarul Muzeului Județean Suceava - Cuvînt înainte .7-7 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX BLAJ, Pavel Un sigiliu inedit al orașului Suceava 39-42 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX JUCAN, Grațian Eminescu și Suceava 43-50 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX DIMITRIU, Eugen Societatea "Școala Română" din Suceava (1883-1918) 51-69 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX EMANDI, Emil, MATEI, Mircea, MONORANU, Octav Cercetări arheologice privind habitatul medieval rural din bazinul superior al Șomuzului Mare și Moldovei 71-242 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX IRIMESCU, Gavril Din istoria mineritului în Bucovina (1918-1944) 265-284 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX IRIMESCU, Sevastița Aspecte din lupta clasei muncitoare din județul Suceava împotriva exploatării capitaliste în anii 1938-1940 285-292 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX COCUZ, Ioan Activitatea lui Valeriu Braniște și a ziarului "Patria" pentru emanciparea politică a românilor din Bucovina 343-263 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX DIMITRIU, Eugen Colaboratori bucovineni la revista "Familia" 347-365 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX FROICU, Petru Din istoria presei bucovinene : "Freamătul literar" (1933-1937) 367-375 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX GOROVEI, Ștefan Casa Gane-Gorovei din Fălticeni 393-407 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX MITRIC, Olimpia Cartea românească veche din județul Suceava (sec. al XVII-lea) - catalog 393-312 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX IACOBESCU, Mihai, ZUGRAV, Ioan Documente ale revoluției de la 1848 din Bucovina 409-417 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX AVĂDĂNII, Cezarina, MĂRGINEANU, Maria George Tofan (1880-1920) 451-456 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX BOTEZATU, Dan Caracterizarea antropologică a mormintelor de incinerație din necropolatubulară de la Volovăț - județul Suceava 487-491 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX CĂRPUȘ, Leonid, HAIMOVICI, Sergiu Studiul paleofaunei din așezarea prefeudală de la Udești - județul Suceava 497-504 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX EMANDI, Emil, MONORANU, Octav Activitatea științifică, de evidență și cultural-educativă desfășurată de Muzeul Suceava în anii 1981-1982 525-538 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX ȘERBAN, Constantin Sesiunea anuală de comunicări a Muzeului Județean Suceava 539-544 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX CANTEMIR, Traian Legende istorice din Bucovina - Marian Simion Florea 547-548 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX DIMITRIU, Eugen Amintiri și evocări despre E. Lovinescu - Nuță I. 549-550 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX CÎRLAN, Nicolae Muzica în Bucovina - Satco Emil 551-551 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX LAZĂR, Mihai Habitatul medieval rural din valea Moldovei și din bazinul Șomuzului Mare (secolele XI-XVII) . Matei M., Emandi E, 553-558 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X GIURESCU, Dinu Anuarul Muzeului Județean Suceava - Cuvînt înainte 19-20 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X RUSȘINDILAR, Petru Contribuția mișcării muncitorești și socialiste din Bucovina la desăvîrșirea unității statului național român 33-49 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X GOROVEI, Ștefan Note de istorie medievală suceveană 187-227 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X ANDRONIC, Alexandru Rolul Sucevei în desfășurarea unor evenimente internaționale între anii 1385 și 1387 229-234 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X ȘERBAN, Constantin Asediul Sucevei din 1653 235-244 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X BATARIUC, Paraschiva-Victoria Ceramica ornamentală din secolul al XV-lea descoperită la Curtea Domnească din Suceava 245-260 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X BĂTRÎNA, Adrian, BĂTRÎNA, Lia Date istorice și arheologice despre biserica catolică din Baia 431-454 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X NEGURĂ, Ion Industria, meseriile și sistemul financiar-bancar în Bucovina sub stăpănirea habsburgică 531-551 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X CEAUȘU MIHAI, Ștefan Aspecte privind situația proprietății funciare în zona Rădăuților la jumătatea secolului XIX-lea 571-578 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X MIRON, Vasile Contribuția județului Suceava la cucerirea independenței de stat a României 579-598 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X COCUZ, Ioan Viața politică românească în Bucovina (1900-1914) 599-635 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X CATARGIU, Zenovia Investigații metalografice asupra unor piese medievale rezultate din cercetările arheologice efectuate în județul Suceava 811-816 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X JELESNEAC, Mihail Date noi asupra formei inițiale a ripidei de la Putna evidențiate în cursul procesului de restaurare 817-826 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X BATARIUC, Paraschiva-Victoria Un mormînt din perioada de tranziție de la neolitic la epoca bronzului descoperit la Suceava 835-840 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X CEREDAREC, Nicolae Exploatarea minelor de cupru de la Fundu-Moldovei în timpul stăpînirii austrice 853-856 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X EMANDI, Emil, MEWES, Eugen Al VII-lea Simpozion național de istorie agrară a României - manifestare de prestigiu în viața științifică suceveană 865-874 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X EMANDI, Emil Activitatea de evidență, cercetare și valorificare cultural-educativă desfășurată de Muzeul Județean în anul 1983 883-892 română
1985 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XI-XII, seria 1984-1985 THEODORESCU, Răzvan Anuarul Muzeului Județean Suceava - Cuvînt înainte .11-11 română
1985 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XI-XII, seria 1984-1985 DIACON, Vasile Contribuții privind lupta insurecțională a armatei române în bazinul rîului Suha 35-46 română
1985 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XI-XII, seria 1984-1985 BATARIUC, Paraschiva-Victoria Motive ornamentale în ceramica smălțuită de uz casnic de la Suceava din sec. al XV-lea 47-59 română
1985 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XI-XII, seria 1984-1985 ȘERBAN, Constantin Interferențe economice, politice li culturale la Suceava pe timpul domniei lui Vasile Lupu 61-68 română
1985 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XI-XII, seria 1984-1985 FOIT, Grigore Monumente de cultură armeană medievală ale Sucevei 69-77 română
1985 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XI-XII, seria 1984-1985 IGNAT, Mircea Contribuții la cunoașterea valurilor de pămînt din spațiul est-carpatic - Valul din Bucovina 101-117 română
1985 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XI-XII, seria 1984-1985 CENUȘĂ, Mircea Bucovina în memoriile unui prefect al lui Avram Iancu 205-214 română
1985 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XI-XII, seria 1984-1985 REZUȘ, Petru Episoade ale revoluției din anul 1848 în Rădăuți 215-218 română
1985 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XI-XII, seria 1984-1985 COCUZ, Ioan Începuturile activității parlamentare în Bucovina 225-233 română
1985 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XI-XII, seria 1984-1985 IRIMESCU, Gavril Dezvoltarea industriei miniere sucevene între anii 1945-1948 247-260 română
1985 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XI-XII, seria 1984-1985 BLAJ, Pavel Catalogul documentelor domnești din colecția Muzeului Suceava (secolul al XVIII-lea) 319-324 română
1985 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XI-XII, seria 1984-1985 MONORANU, Octav Muzeul Orașului Siret 377-392 română
1985 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XI-XII, seria 1984-1985 ANDRONIC, Mugur Sondajul arheologic din așezarea de secol IV e.n. de la Podeni (jud. Suceava) 397-410 română
1985 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XI-XII, seria 1984-1985 DOMINTE, Constantin O însemnare de la Mănăstirea Sucevița, la 1867 419-422 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 MATEI, Mircea Anuarul Muzeului Județean Suceava - Cuvînt înainte .11-11 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 IRIMESCU, Gavril 25 de ani de la încheierea cooperativizării agriculturii - Cooperativa agricolă de producție Moara, județul Suceava 21-30 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 TREBICI, Vladimir Societatea pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina /125 de ani de la înfințarea ei) 31-35 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 FOIT, Grigore Consemnări cu privire la unele descoperiri arheologice din orașul Suceava 37-47 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 FOIT, Grigore O revelatoare cerere a dr. Eusebie Popovici înaintată primăriei orașului Suceava 61-68 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 URSULESCU, Nicolae Contribuția cercetărilor arheologice din județul Suceava la cunoașterea evoluției neo-eneoliticului din Moldova 69-74 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 ANDRONIC, Mugur Repertoriul arheologic al comunei Grămești (jud. Suceava) 75-83 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 ANDRONIC, Mugur, HĂU, Florin, URSULESCU, Nicolae Contribuții la cunoașterea așezărilor de pe teritoriul Siretului înainte de constituirea orașului medieval 85-101 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 CEAUȘU, Ștefan, EMANDI, Emil, PETCU, Aurelia Cîteva aspecte de geografie istorică privind repartiția resirselor agrosilvice în Bucovina (secolele XVIII-XIX) 183-197 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 IACOBESCCU, Mihai Acțiuni, pretexte, mijloace ale habsburgilor pentru a acapara nordul Moldovei ("cheia Moldovei") Priteste ale românilor (1771-1777) 209-219 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 IOSEP, Ioan Considerații istorico-geografice privind evoluția așezărilor omenești din Obcinile Bucovinei 221-226 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 RUSȘINDILAR, Petru Dezvoltarea legăturilor mișcării muncitorești din Bucovina cu mișcarea muncitorească de pe ambele versante ale Carpaților în primii ani ai veacului al XX-lea 227-232 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 MITRIC, Olimpia Carte românească veche tipărită în Transilvania aflată în colecțiile județului Suceava 253-257 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 MARICARIU, Valeriu Un izvor de artă și patriotism - Școala de arte și meserii din Cîmpulung Moldovenesc 273-283 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 CUSIAC, Dragoș Cursurile universitare de vară de la Dorna Candrenilor 299-305 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 BLAJ, Pavel Catalogul documentelor domnești din colecția Muzeului Suceava (secolul al XVIII-lea) - II 321-328 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 MIRON, Vasile Contribuții la înfințarea tîrgurilor din Moldova în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Hrisovul de înfințare a tîrgului Brăteni, ținitul Suceava 329-332 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 IRIMESCU, Gavril Contribuții la cunoașterea situației administrative, economice și demografice a ținutului Suceava, pînă la mijlocul secolului al XIX-lea 333-354 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 OLINICI, Maria Aspecte ale relației cu publicul la Observatorul astronomic Suceava 405-409 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 CUCU, Vasile, EMANDI, Emil Cel de al IX-lea Colocviu național de geografia populației - "Satul în Carpații românești și relațiile cu zonele circumcarpatice" (Cîmpulung Moldovenesc - 26-28 septembrie 1986) 417-419 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 IOSEP, Ioan, PAULENCU, Dragomir Au existat în Obcinele Bucovinei așezări fortificate (cetzățui)? 421-425 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 ANDRONIC, Mugur Cercetări istorice și arheologice privind satul medieval Rudești (com. Grămești, jud. Suceava) 427-437 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 CIONCA, Nina Din viața țăranilor bucovineni - însemnări pe marginea unui manuscris de Iraclie Porumbescu 449-451 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 CÎRLAN, Nicolae Arta și ștința în Bucovina 461-462 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 LEU, Paul Bibliographie zur Kultur und Landeskunde der Bukowina. Literatur aus den Jahren 1965-1975 - Beck Erich 463-464 română
1988 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XV CAPROȘU, Ioan Anuarul Muzeului Județean Suceava - Cuvînt înainte .7-7 română
1988 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XV EMANDI, Emil Anuarul Muzeului Județean Suceava - Introducere .11- română
1988 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XV EMANDI, Emil Să nu dărîmi dacă nu știi să zidești - în loc de concluzii 259- română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 ANDRONIC, Mugur, BATARIUC PARASCHIVA, Victoria Contribuții la cunoașterea evoluției habitatului uman în zona limitrofă a orașului Suceava .9-24 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 COMĂNESCU, Gianina, HAIMOVICI, Sergiu, SCUTELNICU, Luminița Stidiul arheozoologic al materialului aparținînd culturii Sîntana de Mureș din așezarea de la Podeni (jud. Suceava) 25-35 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 ANDRONIC, Mugur, BATARIUC, Paraschiva-Victoria Descoperiri arheologice la Suceava - contribuții la cunoașterea topografiei orașului medieval 36-61 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 BLAJ, Pavel, IOSEP, Ioan Contribuții la cunoașterea braniștilor din Bucovina 90-104 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 IOSEP, Ioan Toponimul "Obcina" - răspîndire și semnificație 105-127 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 ȘTEFANOVICI, Olga Societatea Doamnelor Române din Bucovina 172-178 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 OSTAFI, George Comemorarea lui Ștefan cel Mare și Suceava în anul 1904 179-186 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 IRIMESCU, Gavril Evoluția economico-socială a orașului Suceava între anii 1918-1944 (date monografice) 196-208 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 MITRIC, Olimpia Cartea veche în fondurile Bibliotecii Muzeului Județean Suceava (I) - catalog 233-246 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 CAMILAR, Mihai Arhitectura populară din Depresiunea Dornelor - privire generală asupra casei de locuit 258-263 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 PÎNZARU, Ion Cărți tipărite la Suceava de-as lungul anilor 264-268 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 CENUȘĂ, Mircea Aron Pumnul - cel dîntîi profesor de limba română în Bucovina 269-284 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 CEREDAREC, Nicolae Despre învățămîntul din Bucovina - cu privire specială la anii de școala a lui Mihai eminescu și la dascălii săi - documentar 285-296 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 TOFAN, Orest Societăți academice din Bucovina (1875-1938. Scurtă privire istorică) 314-327 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 PETROVICI DAN, Emilian Aspecte ale activității societăților cultural-naționale românești din Bucovina în lumea satelor 328-340 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 STEICIUC, Brîndușa Societatea Scriitorilor Români și Bucovina în preajma Marii Uniri 351-357 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 AVRAM, Mircea Un document sucevean de la 1503 371-375 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 TAȘCĂ, George-Felix Șapte documente istorice inedite privind satul Giulești (jud. Suceava) 376-383 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 DIMITRIU, Eugen, FROICU, Petru Suceava de altădată (în corespondența lui Emanoil Antonovici către Leca Morariu) 396-406 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 CATARGIU, Zenovia, LAVRIC, Viorica Studiul monedelor de argint reultate din săpătura arheologică de la Dărmănești, jud. Suceava) 481-483 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 MAREȘ, Ion Sondajul arheologic de la Sf. Ilie "Siliște" (1991) 496-502 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 COZARIUC, Victor, IGNAT, Mircea O locuință din secolele VI-VII e.n. descoperită la Mărețeia Mică (com. Dărmăneștui, jud. Suceava) 503-505 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 HUZDUP, Doina "Gazeta bucovinenilor" (1934-1938) - propagatoare a istoriei și culturii bucovinene 517-523 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX BLAJ, Pavel Unirea Bucovinei cu Romania (1918-1993) 13-14 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX SCRIPCARIUC, Ioan Proprietatea domnească în organizarea ținutului Suceava 87-93 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX ȘTEFANOVICI, Olga Considerații asupra situației demografice în Bucovina în timpul stîpînieii hansburgice (1775-1918) 149-158 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX IRIMESCU, Gavril Contribuții bucovinene la cucerirea independenței de stat a României (1877-1878) 165-170 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX CĂRUNTU, Mihai-Aurelian 1941 - Un nou început pentru Bucovina reîntregită (I) 171-182 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX CÎRLAN, Nicolae Cazania lui Varlaam în județul Suceava 183-189 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX MITRIC, Olimpia Fondul de carte veche românească și străină de pe lîngă mănăstirea Rîșca (jud. Suceava) - Prezetare generală 191-194 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX IACOBESCU, Mihai Bucovina în viziunea lui Ion Budai-Deleanu 195-217 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX PÎNZARU, Ion Carți din bibliotecile personale ale lui Titu Maiorescu și Nicolae Iorga la Suceava 251-254 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX IACOBESCU, Mihai Documente ale revoluției de la 1848 în Bucovina (V) 265-274 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX IGNAT, Mircea Noi descoperiri de piese de bronz în zona Sucevei 375-378 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX ANDRONIC, Mugur Sondajul arheologic în așezarea de secol IV D.C. de la Zamostea (jud. Suceava) 379-383 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI ANDRONIC, Mugur Repertoriul arheologic al comunei Zamostea (jud. Suceava) .11-19 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI BATARIUC, Paraschiva-Victoria, MAREȘ, Ion Obiecte miniturale de lut ars din perioada eneoliticului aflate în colecțiile Muzeului Național al Bucovinei Suceava 21-29 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI BĂJENARU, Luminița, HAIMOVICI, Sergiu Studiul materialului arheozoologic aparținînd sfărșitului secolului al XIV--lea și începutul celui de-al XV-lea, provenit din orașul medieval Siret 41-55 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI BATARIUC, Paraschiva-Victoria Descoperiri inedite de ceramică monumentală la Suceava 102-113 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI SCRIPCARIUC, Ioan Considerații asupra istoriei unor denumiri: Bucovina și Țara de Sus 159-167 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI ȚĂRANU, Petru Noi date și precizări antroponimice cu privire specială la Depresiunea Șaru Dornei 168-191 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI IRIMESCU, Sevastița Relațiile societăților culturale din Bucovina cu celelalte provincii românești (1862-1918) 227-235 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI TREBICI, Vladimir Generația Marii Uniri 1918: Bucovina 255-260 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI CĂRUNTU, Mihai-Aurelian Un nou început pentru Bucovina reîntregită (II) 285-315 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI BRIȘCĂ, Adrian, CIUCEANU, Radu Rezistența anticomunistă din Bucovina. Lupta de la Bîtca Corbului, la 18 ianuarie 1955. Încercare de reconstituire 336-347 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI CENUȘĂ, Mircea File din istoria liceului "Ștefan cel Mare" din Suceava 362-370 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI DIMITRIU, Eugen, FROICU, Petru Ecouri fălticenene în cultura Bucovinei - corespondența lui Vasile Ciurea către Leca Morariu 433-445 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI JELESNEAC, Mihail Procedee și metode aplicate în restaurarea obiectelor de cult de la Mănăstirea Cotroceni în cadrul laboratorului de la Suceava 568-571 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI ANDRONIC, Mugur Sondajul arheologic în așezarea medievală de la Todirești (jud. Suceava) 573-580 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI LEU, Paul Dicționar de literatură: Bucovina 593-594 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI BATARIUC, Paraschiva-Victoria Cronica științifică (1990-1994) 595-600 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 SCRIPCARIUC, Ioan Aspecte geo-demogrfice ale ținutului Suceava (secolele XV-XVIII) 294-302 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 ȘERBAN, Mirela Difuzarea cunoștințelor de istorie universală în Bucovina între anii 1775-1914 337-354 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 PETRARU MARIUS, Iulian Originea și căile de imigrare ale polonezilor în Bucovina 355-372 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 ALEXA, Doina-Iozefina Contribuții la istoria Bucovinei în "Codrul Cosminului" (1924-1940) 373-380 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 CĂRUNTU, Mihai-Aurelian Contribuții la cunoașterea situației orașului Suceava în perioada 1940-1941 381-393 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 LEU, Paul S-Fl. Marin, profesor, la gimnaziul din Suceava 408-427 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 CIOBANU, Elena Ornamentica și cromatica scoarțelor din Colecția Secției de Etnografie de la Muzeul Național al Bucovinei Suceava 525-529 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 MĂRGINEANU, Maria, MARIANCIUC, Violeta Conviețuiri interetnice în Bucovina - posibilități de reprezentare în muzeul satului 535-540 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 SCRIPCARIUC, Ioan Dregătorii și dregatori în ținutul Sucevei 544-449 română
2000 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXIV-XXV, seria 1997-1998 MATEI, Mircea Cercetările arheologice de la Siret (1984-1989) Raport de etapă 77-139 română
2000 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXIV-XXV, seria 1997-1998 OSTAFI-OST, George Etnic și economic în Bucovina 217-230 română
2000 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXIV-XXV, seria 1997-1998 PETROVICI DAN, Emilian Activitatea lui Dimitrie Onciul în mișcarea națională a românilor din Bucovina 239-245 română
2000 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXIV-XXV, seria 1997-1998 BRĂDĂȚAN, Aura Manuscrisul inedit - Biserica Mirăuți din orașul Suceava. Schiță istorică de Sim. Dl. Marian 291-330 română
2000 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXIV-XXV, seria 1997-1998 CĂRUNTU, Mihai-Aurelian Documente provind operațiile militare din Sudul Bucovinei în primele zile ale războiului antisovietic 331-341 română
2000 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXIV-XXV, seria 1997-1998 IGNAT, Mircea Un cercetător mai puțin cunoscut a vestigiilor arheologice din Bucovina: Isidor Cav. De Onciul 343-346 română
2000 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXIV-XXV, seria 1997-1998 MARȚINEAC, Elena, PAPUC, Maria Intervenții de urgență asupra textilelor arheologice rezultate din campania anului 1997 de la Biserica "Sfîntu Gheorghe" (Mirăuți), Suceava 425-427 română
2000 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXIV-XXV, seria 1997-1998 TODAȘCĂ, Elena Studiu privind evoluția parametrilor de microclimat pe o perioadă determinată în biserica Sfîntul Gheorghe "Mirăuți", Suceava 429-440 română
2000 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXIV-XXV, seria 1997-1998 ANDRIEȘ, Iulia George Lovendal în configurația pictorilor bucovineni 449-450 română
2000 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXIV-XXV, seria 1997-1998 TĂNASE, Mădălina Sondajul arheologic de la Pojorîta (județul Suceava9 451-452 română
2000 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXIV-XXV, seria 1997-1998 ANDRONIC, Mugur Bilca, o nouă necropolă tumulară hallstattiană din Bucovina 453-457 română
2000 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXIV-XXV, seria 1997-1998 HĂU, Florin Fundamente ale concepției referitoare la punerea în valoare a anamblului artitectonic-monumental al Curții Domnești dela Suceava. Orizonturi tematice pentru un muzeu al civilizației medievale românești, de factură aulică 459-466 română
2000 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXIV-XXV, seria 1997-1998 HANDRABURA, Loretta Monografia "Folticenii. Cercetări istorice asupra orașului" - Șase decenii de la apariție (o încercare de analiză) 467-474 română
2000 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXIV-XXV, seria 1997-1998 ANDRIEȘ, Iulia Bucovina - Oameni de cultură: Epaminonda Bucevschi și Ciprian Porumbescu 475-478 română
2001 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXVI-XXVII-XXVIII, seria 1999-2000-2001 IGNĂTESCU, Sorin Ceramica liniară de la Mihoveni Cahla Morii 45-87 română
2001 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXVI-XXVII-XXVIII, seria 1999-2000-2001 NICULICĂ, Bogdan O nouă așezare cucuteniană pe teritoriul satului Adîncata (comuna Adîncata, județul Suceava) 89-107 română
2001 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXVI-XXVII-XXVIII, seria 1999-2000-2001 BATARIUC, Paraschiva-Victoria, IGNĂTESCU, Sorin, NICULICĂ, Bogdan Plastica antromoporfă de la Mihoveni-Cahla Morii 109-143 română
2001 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXVI-XXVII-XXVIII, seria 1999-2000-2001 HAIMOVICI, Sergiu Studiul arheozoologic al resturilor găsite în situl cucutenian de la Mihoveni, corelat cu figurine zoomorfe descoperite în aceeași stațiune 145-157 română
2001 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXVI-XXVII-XXVIII, seria 1999-2000-2001 IGNAT, Mircea, MAREȘ, Ion, NICULICĂ, Bogdan, URSU, Constantin Rezultatele cercetărilor arheologice referitoare la așezarea geto-dacică din orașul Suceava - Dealul Zamca (1996-1997) 173-187 română
2001 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXVI-XXVII-XXVIII, seria 1999-2000-2001 HAIMOVICI, Sergiu, UNGURIANU, Aurelia Caracteristicile materialului paleo-faunistic descoperit intr-un sit aparținînd dacilor liberi (costoboci?) situat în nordul provinciei Moldova: așezarea de la Suhardu 189-201 română
2001 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXVI-XXVII-XXVIII, seria 1999-2000-2001 UNGURIANU, Aurelia Studiul materialului arheozoologic descoperit în stațiunea arheologică de la Todirești (jud. Suceava) datată sec. V.D. Chr. 209-217 română
2001 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXVI-XXVII-XXVIII, seria 1999-2000-2001 GOGU, Monica Monedele bizantine aflate în colecția numismatică a Muzeului Național al Bucovinei din Suceava 283-310 română
2001 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXVI-XXVII-XXVIII, seria 1999-2000-2001 PÎNZARIU, Cristina Biserica și germanii bucovineni 417-450 română
2001 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXVI-XXVII-XXVIII, seria 1999-2000-2001 PINTESCU, Florin Aspecte din viața comunității polone din Bucovina în perioada interbelică 473-488 română
2001 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXVI-XXVII-XXVIII, seria 1999-2000-2001 CĂRUNTU, Mihai-Aurelian Considerații cu privire la trecerile clandestine din Nordul Bucovinei în perioada iulie 1940-iunie 1941 489-501 română
2001 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXVI-XXVII-XXVIII, seria 1999-2000-2001 JITĂREANU, Benonia Documente medievale din colecția Muzeului Național al Bucovinei 625-637 română
2001 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXVI-XXVII-XXVIII, seria 1999-2000-2001 OLENICI, Dimitrie Studies on the Allais and Jeverdan-Antonescu-Rusu effects during several planetary alignaments performed in Suceava between august 1999 and february 2001 659-690 engleză
2001 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXVI-XXVII-XXVIII, seria 1999-2000-2001 COJOCARU, Ilie, NICULICĂ, Bogdan Noi date cu privire la un topor de aramă aparțînănd epocii bronzului, din colecțiile Muzeului Național al Bucovinei , recent publicat 691-697 română
2001 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXVI-XXVII-XXVIII, seria 1999-2000-2001 NICULICĂ, Bogdan Metalurgia în epoca bronzului și prima epocă a fierului mdin Podișul Sucevei - Ignat Mircea 703-706 română
1996 Arheologia Medievală, I BATARIUC, Paraschiva-Victoria Cahle descoperite în locuințe de orățeni la Suceava 69-124 română
1996 Arheologia Medievală, I BATARIUC, Paraschiva-Victoria Simpozionul Artă și Civilizație Medievală (Suceava 24-25 noiembrie 1995) 199-200 română
2000 Arheologia Medievală, III ANDRONIC, Mugur Habitatul medieval de pe cuprinsul comunei Zamostea (jud. Suceava) 89- română
2000 Arheologia Medievală, III GOGU, Monica, NICULICĂ, Bogdan Ceramica descoperită în preajma bisericii Sf. Simion - Turnu Rolu din Suceava 193- română
2000 Arheologia Medievală, III BATARIUC, Paraschiva-Victoria Plăci pavimentale ceramice descoperite la Suceava 201- română
2005 Arheologia Medievală, V BATARIUC PARASCHIVA, Victoria Cahle polono-lituaniene descoperite la Suceava 159- română
2007 Arheologia Medievală, VI BATARIUC, Paraschiva-Victoria Din nou despre atelierul aulic de ceramică de la Suceava din timpul domniei lei Ștefan cel Mare 195-203 română
2007 Arheologia Medievală, VI HĂU, Florin Comori arheologice restaurate în Bucovina 277-280 română
2000 Banatica, 15-II DOBRESCU, Victor Răspîndirea operei Crai Nou de Ciprian Porumbescu în Basnat și Bucovina 145-160 română
2013 Biblioteca Istro-Pontica, 9, seria arheologie NICULICĂ, Bogdan Cîteva observații privind descoperirile de bronzuri din Bucovina 185-214 română
2005 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVI BOGHIAN, Dumitru, IGNĂTESCU, Sorin, MAREȘ, Ion, NICULICĂ, Bogdan-Petru Les decouvertes de Fetești - La Schit parmi les stations Cucuteniennes du Nord de la Moldavie 333-352 franceză
1969 Carpica, II ARTIMON, Alexandru Un tezaur monetar din secolele XV-XVI, descoperit la Suceava 343-348 română
1997 Carpica, XXVI-1, seria arheologie ANDRONIC, Mugur Cercetări arheologice în așezarea dacică de erocă romană de la Todirești (județul Suceava) 167-173 română
1999 Carpica, XXVIII ANDRONIC, Mugur Hrincești - un sat bucovinean dispărut 135-140 română
1999 Carpica, XXVIII CIOBANU, Daniel Biserica armenească "Sfînta Treime" din Suceava. Între legendă și adevăr istoric 205-210 română
2004 Carpica, XXXIII HAIMOVICI, Sergiu Studiul resturilor animaliere provenite din situl cucutenian - faza B - de la Mihoveni 317-325 română
2009 Carpica, XXXVIII IGNAT, Mircea Amintiri răzlețe cu Sandu Artimon la Suceava 420-422 română
2011 Carpica, XL BĂBUȘANU AMALANCI, Mihaela Biserica "Adormirea Maicii Domnului" din Ițcani, Suceava. Istoricul 109-114 română
1975 Cercetări Arheologice, I CHIȚESCU, Lucian Cercetări arheologice la Curtea Domnească din Suceava 245- română
1981 Cercetări Arheologice, IV POPOVICI, Dragomir, URSULESCU, Nicolae Șantierul arheologic Preuțești - "Cetate", jud. Sucdeava, 1979 54- română
1982 Cercetări Arheologice, V POPOVICI, Dragomir, URSULESCU, Nicolae Șantierul arheologic Preuțești - "Cetate", jud. Sucdeava 23- română
1982 Cercetări Arheologice, V BĂTRINA, Adrian, BĂTRÎNA, Lia Contribuții arheologice la cunoașterea primului locaș al mitropoliei Moldovei: biserica Mirăuților din Suceava 215- română
1983 Cercetări Arheologice, VI BĂTRINA, Adrian, BĂTRÎNA, Lia, SCORȚARU, Ștefan, VATAMANU, Ion Ansamblul reședinței feudale de la Giulești, jud. Suceava 79- română
1984 Cercetări Arheologice, VII POPOVICI, George, URSULESCU, Nicolae Cercetările arheologice de la Preutești, jud. Suceava 81- română
1984 Cercetări Arheologice, VII BĂTRINA, Adrian, BĂTRÎNA, Lia, MONORANU, Octav Cercetările arheologice din cuprinsul redinței feudale de la Giulești, com. Boroaia, jud. Suceava 153- română
1984 Cercetări Arheologice, VII BĂTRINA, Adrian, BĂTRÎNA, Lia, MONORANU, Octav Cercetările arheologice de la Fîntîna Mare, com. Vadul Moldovei, jud. Suceava 165- română
1984 Cercetări Arheologice, VII BĂTRINA, Adrian, BĂTRÎNA, Lia Contribuții arheologice la istoricul orașului Baia 231- română
1986 Cercetări Arheologice, VIII POPOVICI, Dragomir, URSULESCU, Nicolae Șantierul arheologic Preutoști "Dealul Cetății", jud. Suceava 37- română
1986 Cercetări Arheologice, VIII BĂTRINA, Adrian, BĂTRÎNA, Lia, MONORANU, Octav Cercetările arheologice din zona Fîntîna Mare - Spătăroști, com. Vadu Moldovei, jud. Suceava 85- română
1997 Cercetări Arheologice, X ANTON MANEA, Cristina Unele probleme referitoare la datarea tezaurului de la Suceava 387-406 română
1990 Cercetări Numismatice, VI SKOLD, Hans Activitatea monetăriei de la Suceava în timpul lui Dabija-Vodă / L’activité de la monnaie de Suceava au temps de Dabija-Vodă / The activity of the Suceava mint during the reign of prince Dabija. 189-212 română
1996 Cercetări Numismatice, VII PÂRVAN, Katiușa Monede medievale și moderne descoperite în localitatea Pleșești, județul Suceava / Medieval Coins Discovered at Pleșești – Suceava County Numismatică (Numismatics) 161-167 română
2002 Cercetări Numismatice, VIII PÂRVAN, Katiușa Monede moldovenești descoperite la Suceava (I) / Monnaies moldaves découvertes à Suceava (I) Numismatică medievală şi modernă 197-209 română
2002 Cercetări Numismatice, VIII GOGU, Monica Un tezaur de monedă măruntă descoperit la Curtea Domnească din Suceava / A Hoard from the 15th Century Found at the Princely Court in Suceava Numismatică medievală şi modernă 213-221 română
2002 Cercetări Numismatice, VIII GRĂMĂTICU, Steluța, OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest Sigiliul patriarhului de Constantinopol Gavriil al IV-lea, descoperit la Suceava / Le sceau du Gavril IV, Patriarche de Constantinople, découvert à Suceava Sigilografie, Heraldică, Medalistică şi Phaleristică 467-471 română
2006-2007 Cercetări Numismatice, XII-XIII, seria 2006-2007 PÎNZAR, Alexandru Talerul „leu” al lui Gheorghe Duca / Gheorghe Duca’s „Lion” Thaler Numismatică medievală (Medeival Numismatics) 435-443 română
2013-2014 Cercetări Numismatice, XIX-XX DEJAN, Monica O monedă ungurească de aur descoperită la Curtea Domnească din Suceava / A Hungarian Gold Coin Found at the Princely Court from Suceava Numismatică medievală (Medieval numismatics) 83-92 română
1968 Cibinium OSTAP, Melania, SEMENDEAEV, Victoria Pivele de bătut sumani de pe Valea Șomuzului 185-194 română, germană
1978 Cibinium, seria 1974-1978 POPA, Constantin Aspecte ale vieții pastorale în Munții Călimani 221-228 română, germană
1978 Cibinium, seria 1974-1978 OSTAP, Melania Meșteșugul dogăritului în satele Baia și Bogata (județul Suceava) 249-272 română, germană
1983 Cibinium, seria 1979-1983 OSTAP, Melania Cu privire la meteșugul cojocăritului în zona Fălticeni 189-228 română, germană
2004 Crisia, XXXIV CRĂCIUN, Corneliu 30 de zile în "Siberia". Căutînd arhivele Bucovinei - Iacobescu Mihai 376-378 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre Casă domnească sau grajd domnesc? 137-154 română
2004 Cumidava, XXVII NEGULICI, Dorina Serbările de la Putna din 1904 în documente maghiare 208-231 română
2005 Cumidava, XXVIII BATARIUC PARASCHIVA, Victoria Locuințe medievale la Suceava 23-34 română
2005 Cumidava, XVIII BATARIUC, Paraschiva-Victoria Locuințe medievale la Suceava 23-34 Română
1998 Drobeta, VIII ANIȚA, Cristian Un monument de artă medievală mai puțin cunoscut - Mănăstirea Rîșca-Suceava 43- română
1971 File de Istorie, I CHINTĂUAN, Ioan Fenomene carstice în erupticul munților Călimani de nord-vest 349- română
1988 File de Istorie, V BOCA, Pompei Calea ferată Ilva Mică - Vatra Dornei, 50 de ani de la inaugurare 160- română
1978 Hierasus, I URSULESCU, Nicolae Materiale arheologice din județul Botoșani în colecția cabinetului de istorie veche a Institutului de Învășămînt Superior din Suceava 243- română
1983 Hierasus, V SLAVIC, Gheorghe Contrubuții la cunoașterea regimului vînturilor în Podișul Sucevei 639- română
1983 Hierasus, V AIOANEI, Varvara Surse documentare referitoare la pădurile sucevene 653- română
1994 Hierasus, IX EMANDI, Emil Civilizația medieval-urbană. Un depozit de marfă din vremea lui Ștefan cel Mare, descoperit la Suceava 235-291 română
1994 Hierasus, IX EMANDI, Emil Urbanism și demografie istorică (Suceava în secolele XV-XIX) 313-362 română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II NEGURĂ, Ion Relații agrare din Bucovina sub stăpînirea habsburgică (1775-1918) 545-560 română
2006 Istros, XIII ANDRONIC, Mugur Apariția locuirii umane în Bucovina și evoluția sa pînă la sfîrșitul eneoliticului .9-39 română
2011 Istros, XVII NEDELOIU, Paul Contributions to the history of the family of Oană Headman of Suceaca (15th-17 centuries) 215-233 engleză
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Valer Sisteme de păstorit în zona Munților Călimani 411-416 română
2003 Marisia, XXVII, seria arheologie-istorie BUCUR, Maria Elemente de păstorit tradițional păstrate la stînele din Călimani 125-137 română
2005 Marisia, XXVIII-2, seria etnografie-artă populară-artă CAMILAR, Maria, CAMILAR, Mihai Contribuții la cunoașterea gospodăriei tradiționale Huțănești din Bucovina 141-160 română
2011 Marisia, XXXI, seria arheologie DIACONU, Vasile, NICULICĂ, Bogdan Un sceptre inedit de l'age du bronze decouvert a Mihoveni, department de Suceava 73-76 franceză
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 IUGA, Georgeta Mărturii de civilizație medievală romînească. O casă a domniei și o sobă monumentală de la Suceava din vremea lui Ștefan cel Mare - Popa R., Mărgineanu-Cârstoiu M. 619-620 română
2002 Marmatia, .7-2 PÎNZARU, Cristina Rolul deputaților țărani în declanșarea și desfășurarea Revoluției de la 1848 în Bucovina 116-125 română
1957 Materiale și Cercetări Arheologice, 3 PETRESCU - DÂMBOVIȚA, Mircea Sondajul stratigrafic de la Perieni 065-082
1957 Materiale și Cercetări Arheologice, 4 CONSTANTINESCU, Marius, DIACONU, Gheorghe, MATEI, M.D., NESTOR, Ion, OLTEANU, Ștefan Șantierul arheologic Suceava. Raport preliminar asupra săpăturilor din campania anului 1955 239-280
1957 Materiale și Cercetări Arheologice, 4 MARTINOVICI, Trifu Contribuții la cunoașterea ceramicii din a doua jumătate a secolului al XV-lea pe teritoriul Sucevei 361-372
1959 Materiale și Cercetări Arheologice, 6 DINU, M. Sondajul arheologic de la Dolheștii Mari 213-220
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 ANDRONIC, Alexandru, ARION, Gheorghe, MARTINOVICI, Trifu, MATEI, M.D., NEAMȚU, Eugenia, NICORESCU, M. Șantierul arheologic Suceava 741-760
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 URSULESCU, Nicolae Cercetările arheologice din 1978, de la Preuțești - ''Haltă'' (jud. Suceava) 035-044
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 IGNAT, Mircea Cercetări arheologice privind cultura dacilor din nordul Moldovei în sec. II-III e. n. 159-160
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 BĂTRÂNA, Adrian, BĂTRÂNA, Lia, SCORȚANU, Ștefan, VĂTĂMANU, Ioan Ansamblul reședinței feudale de la Giulești (jud. Suceava) 245-252
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 IGNAT, Mircea Necropola de la Dolheștii Mari, jud. Suceava 321-324
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 CHIRICA, Vasile, TĂNĂSACHE, Mihai Cercetări arheologice în așezarea de la Dolhasca (județul Suceava) și unele considerații priind gravetianul de pe teritoriul României 267- română
1985 Memoria Antiquitatis, IX-XI, seria 1977-1979 SABADOS, Marina Contribuții la studiul sculpturii decorative în lemn din Moldova în prima jumătate a secolului al XVII.lea. Trei elemente de mobilier găsite în județele Neamț și Suceava 341- română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 ȚĂRANU, Petru Toponimul "Ialovița" în vorbirea populației din depresiunea Șaru-Dornei 277- română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX ANDRONIC, Mugur Așezarea din sec. II i.H. de la Dolheștii Mari - Suceava 235-242 română
1995 Memoria Antiquitatis, XX ANDRONIC, Mugur Așezarea din secolele VI-VII D.H. De la Dolheștii Mari - Suceava 133-140 română
2004 Memoria Antiquitatis, XXIII BOGHIAN, Dumitru, IGNĂTESCU, Sorin, MAREȘ, Ion, NICULICĂ, Bogdan-Petru O locuință Cucuteni B de la Fetești - La Schit, jud. Suceava 223-239 română
2013 Perseus, II OLENICI, Dimitrie Observatorul astronomic și planetariul din Suceava. 30 de ani de activitate .8-11 română
2007 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, III APETREI, Cristian O ipoteză cu privire la biserica din Zaharești, comuna Stoiești, județul Suceava 69-74 română
2009 Peuce, VII, seria istorie-arheologie BATARIUC, Praschiva, DINU, Niculina Islamic water filter Jug pound in the romstorfer collection in Suceava 421-424 engleză
2010 Pontica, XLIII COJOCARU, Victor Inscripția greacă de la Dragomirna 323-345 română
2011 Restitutio, 4 BALTĂ, Z., BRUNETTI, B., CARTECHINI, L., CREȚU, I., DOHERTY, B., LUPU, M., NICULESCU, G., PETROVICIU, I., ROSI, F., SASSOLINI, A. Utilizarea tehnicilor analitice portabile pentru studiul in-situ a tetraevangheliarului anonim de la mănăstirea Putna 89-100 română
2006 Sarea, Timpul și Omul DUMITROAIA, Gheorghe, MUNTEANU, Roxana Surse de sare dintre Valea Sucevei și Valea Buzăului 22-24 română
1993 Satu Mare - Studii și Comunicări, IX-X, seria 1992-1993 SZABO, Andrei Vacanțe turistice și entomologice la Cheia Zugreni (județul Suceava) 343-351 română
1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria 1994-1995 BĂRNUȚIU, Elena, CORDEA, Marta Un manuscris din 1684, realizat la mănăstirea Putna 289-299 română
2010 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVI-I, seria arheologie LASZLO, Attila Zur Chronologie der spaten Bronzezeit und der alteren Hallstattperiode im nord-ostlichen Karpatenraum. Die Radiokarbon-Datierung der Gava_holihrady Siedlung von Siret (Bukowina) 121- germană
2012 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVIII-I, seria arheologie NICULICĂ, Bogdan The bronze sword of Costîna (Todirești commune, Suceava county) 237-253 engleză
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I CAMILAR, Mihai Aspecte etnoistorice privind relațiile tradiționale dintre vatra și moșia tradițională a satului bucovinean 76-87 română
2005 Studii și Cercetări Etnoculturale, X RUSAN, Dumitru Ornamente populare bucovinene 139-162 română
1969 Studii și Materiale, 1, seria istorie VASILESCU, Alexandru Drumurile "tătărești" în lumina noilor descoperiri arheologice din județul Suceava 43-65 română
1969 Studii și Materiale, 1, seria istorie MATEI, Mircea, MONORANU, Octav Așezarea omenească de la Suceava din sec. al XIV-lea în lumina cercetărilor arheologice 67-75 română
1969 Studii și Materiale, 1, seria istorie IGNAT, Mircea Din istoricul cercetărilor arheologice din județul Suceava 93-104 română
1971 Studii și Materiale, 2, seria istorie DANIELESCU, Vasile Din lupta comuniștilor suceveni împotriva regimului de exterminare aplicat deținuților la penitenciarul Suceava 97-104 română
1971 Studii și Materiale, 2, seria istorie IRIMESCU, G. Aspecte din lupta grevistă a muncitorilor forestieri din Bucovina în anii crizei economice 1929-1933 105-115 română
1971 Studii și Materiale, 2, seria istorie DÎRDALĂ, Ionel Contribuții la istoria mișcării de rezistență împotriva fascismului în văile superioare ale Bistriței și Moldovei 117-124 română
1971 Studii și Materiale, 2, seria istorie LATIȘ, Eusebie Arhitectura de azi a Sucevei 195-204 română
1971 Studii și Materiale, 2, seria istorie POPOCH, Vasile Suceava - realități și perspective 205-215 română
1973 Studii și Materiale, III URSULESCU, Nicolae Succese ale cercetării arheologice (privind istoria veche) în județul Suceava în anii puterii populare (1947-1972) .9-15 română
1973 Studii și Materiale, III FOIT, Grigore Succese ale cercetării numismatice pe teritoriul județului Suceava în anii puterii populare 17-26 română
1973 Studii și Materiale, III URSULESCU, Nicolae Așezările omenești de pe teritoriul Sucevei pînă în secolul al VI-lea 47-61 română
1973 Studii și Materiale, III OLTEANU, Ștefan Tehnica elaborării oțelului în a doua jumătate a secolului al XV-lea pe teritoriul Sucebei în lumina cercetărilor de laborator 113-118 română
1973 Studii și Materiale, III NEAMȚU, Eugenia, NEAMȚU, Vasile Contribuții la cunoașterea satului Tișăuți din fostul ocol al Sucevei 119-135 română
1973 Studii și Materiale, III ARTIMON, Alexandru Cronologia mormintelor și a descoperirilor monetare din complexul arheologic medieval de la Biserica Sf. Dumitru din Suceava" 137-157 română
1973 Studii și Materiale, III FOIT, Grigore Două morminte ale culturii amforelor sferice descoperite la Suceava 217-226 română
1973 Studii și Materiale, III FOIT, Grigore Cimitirul de incinerație dacic din secolele II-III e.n. de la Suceava 257-264 română
1973 Studii și Materiale, III ARTIMON, Alexandru, FOIT, Grigore Noi descoperiri monetare la Suceava 297-309 română
1973 Studii și Materiale, III FOIT, Grigore, OLTEANU, Ștefan Două inscripții medievale inedite, descoperite în vechea capitală a Moldovei, Suceava 311-315 română
2012 Zargidava - Revistă de Istorie, XI ANDRONIC, Mugur Un atelier meșteșugăresc din așezarea Sîntana de Mureș de la Todirești (com. Todirești, jud. Suceava) 116-122 română
2014 Zargidava - Revistă de Istorie, XIII MITREA, Ioan Așezarea medievală timpurie de la Suceava-Șipot - Teodor Dan 262-266 română