Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 399 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV MARIAN, Monica Aspecte de vegetație ale unor pajiști din platoul Munților Oaș-Gutîi 192-205 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V POP, Gheorghe Casa muzeu din Roșiori - locație de valoros potrimoniu național 369-374 română
1967 Acta Musei Napocensis, IV BADER, T., DUMITRAȘCU, ever. Așezarea dacică de la Medieșul Aurit 107- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV NEMETI, I. Descoperiri funerare din sec. V e.n. lîngă Carei 499- română
1975 Acta Musei Napocensis, XII BADER, Tiberiu Tezaurul monetar cu imitații de tip Filip II descoperit la Turulung (jud. Satu Mare) 75-92 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 STANCIU, Ioan Ceramică din secolele III-IV descoperită la Ciumești, jud. Satu Mare 553-568 română
2011 Acta Musei Napocensis, 48-II, seria historica VIRAG, Paula Evoluția populației în perioada comunistă în județul Satu-Mare 137-146 română
1981 Acta Musei Porolissensis, V GRAD, Cornel Rapoarte și memorii privind activitatea consiliilor și gărzilor naționale române din comitatele Sătmar, Sălaj, Bihor și Arad (decembrie 1918-martie 1919) Istorie contemporană 507- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII LAZAROVICI, Gheorghe, NEMETI, Ioan Neoliticul dezvoltat din nord-vestul României (Sălajul, Sătmarul și Clujul) 17- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău IERCOȘAN, Nicolae Spada de bronz de la Ghenci (jud. Satu Mare) Istorie Veche şi Arheologie 121- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CUCUIEȚ, Lucian Vechi obiceiuri juridice din Țara Oașului Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 673- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău IERCOȘAN, Neța Un cuptor de ars ceramică din epoca neolitică descoperit la Căpleni (jud. Satu Mare) Istorie Veche şi Arheologie 73- română
1991 Acta Musei Porolissensis, XIV-XV, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău IERCOȘAN, Neța Așezarea din perioada de tranziție la epoca bronzului de la Sanislau (jud. Satu-Mare) Istorie Veche şi Arheologie 43-60 română
1991 Acta Musei Porolissensis, XIV-XV, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ABRUDAN, Paul Luptele armatei române pentru eliberarea Satmarului în Octombrie 1944 Istorie contemporană 355-365 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău LAZIN, Gheorghe Un mormînt din secolul III e.n. descoperit la Cehaluț (jud. Satu-Mare) Istorie Veche şi Arheologie 339-346 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CRĂCIUN, Cornel Activitate culturală în Carei - considerații pentru perioada interbelică - 537-571 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX CRĂCIUN, Cornel Reclama în presa românească interbelică din Carei 455-482 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX DULGĂU, Bujor Reuniunea învățătorilor greco-catolici din arhidiaconatul Sătmarului 277-284 română
1997 Acta Musei Porolissensis, XXI GINDELE, Robert, NEMETI, Janos Beitrage zur geschichte des Careogegend im 2-4 jahrhundert n. Chr. 599-703 germană
2000 Acta Musei Porolissensis, XXII-2 HENDEA, Sorin Investirea Dr. Demetriu Radu în fruntea episcopiei greco-catolice de Oradea și primele reacții ale românilor sătmăreni (1903) 121-127 română
2004 Acta Musei Porolissensis, XXVI, seria arheologie-restaurare-conservare GINDELE, Robert, MATEI, Alexandru Fortificația romană de pămînt de tip burgus, atașată valului și șanțului roman descoperit la Supurul de Sus, jud. Satu Mare 283-307 română
2004 Acta Musei Porolissensis, XXVI, seria arheologie-restaurare-conservare GINDELE, Robert Spăturile arheologice în așezarea din epoca romană de la Supuru de Jos-Togul Cosmi 327-337 română
2004 Acta Musei Porolissensis, XXVI, seria arheologie-restaurare-conservare BUSUIOC, Cristina Restairarea icoanei "Iisus învățător" din Colecția Muzeului Județean Satu Mare 531-538 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă VIRAG, Paula Aspecte ale migrației populației din comitatul Satu-Mare în America de Nord (1899-1913) 61-70 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie KACSO, Carol Contribuții la cunoașterea bronzului tîrziu din Nord-Vestul Tranmsilvaniei. Cercetările de la Culciu Mare 53-66 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, seria istorie-etnografie-științele naturii CHIȘ FLORIN, Ioan Aspecte demografice ale epidemiei de ciumă din 1841-1743, în comitatul Satu Mare 45-53 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, seria istorie-etnografie-științele naturii VIRAG, Paula Cîteva aspecte privind structura educațională și ocupațională a populației comitatului Satu Mare în perioada de început a secolului XX 125-131 română
1998 Analele Banatului, VI, seria arheologie-istorie IERCOȘAN, Neța, LUCA SABIN, Adrian Noi descoperiri de artă plastică antropomorfă preistorică din zona Careiului 153-166 română
2012 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXIX ARDELEAN, Radu Probleme de restaurare la lăzile de breaslă din Colecția Muzeului Județean Satu Mare 359-364 engleză
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 2 BĂLU, Daniela Arhitectura populară tradițională din nord-vestul României. Gospodăria țărănească din zona etnografică Codru, județul Satu Mare 109-119 română
1966 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1962-1964 BORZA, Alexandru Cercetări etnobotanice în Țara Oașului 249-266 română
1975 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VII, seria 1974-1975 BRATU, Delia Schimbări de nivel cultural și mentalitate oglindite în igiena populară din Țara Oașului 171-194 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X POP, Dumitru Cu privire la personalitatea folclorului oșenesc 363-370 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 BOCȘE, Maria Locuința tradițională din Țara Oașului - structuri, funcții, simboluri - 203-273 română
2001 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BARTOS, I., TOȘA, Ioan Considerații la studiul așezărilor și arhitecturii populare din zona zona Codru 133-188 română
2009 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-2009 FLORIAN, Andrei Centrul de ceramică populară Vama 21-31 română
2012 Banatica, 22 MARGINA, Livia Izvoare de antroponimie și demografie istorică. Conscripțiile cetății Sătmar din 1569-1570 399-400 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII VIRAG, Cristian Materiale ceramice din G2 de la Carei-Cozard 179-190 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII VIRAG, C. Materialele neolitice de la Carei - Cozard. Analize de pigmenți 264-264 română
1981 Biharea, IX, seria 1979-1980 ȘERBA, Gheorghe Calendarul agricol tradițional al satului Supuru de Sus (județul Satu Mare) 53- română
2009 Bonze Age Communities in the Carpathian Basin, I, seria archaeologica KACSO, Carol Fruhbronzezeitliche graberfelder von Ciumești 33-38 germană
2009 Bonze Age Communities in the Carpathian Basin, I, seria archaeologica NEMETI, Janos The Hajdubagos/ Pișcolț-Cehăluț Group 203-221 engleză
2011 Bronze Age Rites and Rituals in the Carpathian Basin , IV, seria archaeologica BADER, Tiberius Grossgrabhugel von Medieșu Aurit/Ranyosmeggyes bez. Satu Mare, Rumanien 189-212 germană
1972 Carpica, V CĂPITANU, Viorel Paleoliticul din Țara Oașului, studiu arheologic, Centrul de informare și documentare în științele sociale și politice - Bitiri Maria 287-287 română
1972 Centenar Muzeal Orădean PAPADOPOL, Aurel Contribuții la cunoașterea unor aspecte ale fenologiei și dinamicii păsărilor din județele Bihor și Satu Mare 771-781 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 MONDOC, Mihaela Găteala capului și podoabele portului tradițional femeiesc din Țara Oașului. O frîntură de frumos dintr-o țară îndepărtată 79-97 română
1973 Crisia, III BLĂJAN, M. Cercetări arheologice pe teritoriul satelor Petreu (jud. Bihor)și Ady Endre (jud. Satu-Mare) 25- română
1974 Crisia, IV DUMITRAȘCU, Sever Săpăturile arheologice din anul 1970 la Medieșul-Aurir - Castel 101- română
1980 Crisia, X BORCEA, Liviu O conscriere privind fuga iobagilor de pe domeniile sătmărene la sfîrșitul secolului al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea 453- română
1985 Crisia, XV CIARNĂU, Ion, LAZAROVICI, Gheorghe Descoperiri neolitice pe Valea Ierului 15-25 română
1991 Crisia, XXI DUMITRAȘCU, Sever, LUCA SABIN, Adrian Contribuții la cunoașterea neoliticului din nord vestul României (I) Așezarea de la Dumbrava - Medieșul Aurit 289-295 română
1997 Crisia, XXVI-XXVII, seria 1996-1997 PORUMBĂCEAN, Claudiu Aspecte privind procesul de colectivizare a agriculturii în zona Sătmarului 315-325 română
1997 Crisia, XXVI-XXVII, seria 1996-1997 FAUR, Antonio Considerații în legătură cu atitudinea participanților la conferința regionalei de partid Sat-Mare (19-20 august 1945) față de partidele istorice 357-362 română
2000 Crisia, XXX MIHU, Nicolae, ȚĂRĂU, Augustin Particularități ale procesului de reinstaurare a administrației românești în județele Satu Mare și Bihor 381-397 română
2000 Crisia, XXX MIHU, Nicolae, ȚĂRĂU, Augustin Politici electorale practicate de către B.P.D. în alegerile din 19 noiembrie 1946, în județele Satu Mare și Bihor 543-560 română
2006 Dacia Avgvsti Provincia. Crearea Provinciei GINDELE, Robert, MATEI, Alexandru Sistemul defensiv roman din nord-vestul Daciei descoperit pron cercetările arheologice de la Supurul de Sus (jud. Satu Mare) și pe baza documentației din izvoarele scrise 181-206 română
2009 Marisia, XXIX , seria arheologie HAGO, Attila-Nandor Descoperiri din Neoliticul dezvoltat și tîrziu din zona Careiului (jud. Satu-Mare) 15-47 română
2011 Marisia, XXXI, seria arheologie NEMETI, Janos Archaeological finds belonging to the Late Hallstatt and La Tene period from Cîmin/Kalmand-Krasznapart, Satu Mare County 121-153 engleză
1969 Marmatia, I BITIRI, Maria, SOCOLAN, Aurel Daste noi cu privire la paleoliticul din Oaș (Descrieri de supradață și mici sondaje) .5- română
1978 Marmatia, 4 Folclor din zona Codrului - Pop D. 529- română
1980 Marmatia, .5-6, seria științe naturale BARBAD, Alexe, EDELSTEIN, Oscar, GIVULESCU, Răzvan, ISTVAN, Dumitru, STAN, Dragoș, STOIA, Sebastian Cîteva plante fosile din Valea Chitașului, comuna Turț (județul Satu Maqre) .7-9 română
1980 Marmatia, .5-6, seria științe naturale POP, Vasile Oaspeți de iarnă și specii accidentale în poarta de nord-vest a țării (județele Maramureș și Satu Mare) 98-101 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 URSU, Viorica În legătură cu memoriul din 1614, adresat autorităților imperiale de românii din ținutul Baia Mare, Chioar și Sătmar 185-193 română
2003 Marmatia, .7-1, seria arheologie-numismatică STANCIU, Ioan Descoperiri medievale timpurii din județele Satu Mare și Maramureș. Date noi, observații și opinii referitoare la ceramica medievală timpurie din nord-vestul României 249-316 română
2009 Marmatia, .9-1, seria arheologie STANC, Simina Studiul materialului faunistic provenit din așezarea de la Lazuri - Lubi Tag (județul Satu Mare) 183-198 română
2001 Mousaios, VII DOBRESCU, Adela Probleme puse de conservarea a două tapiserii din colecția Muzeului Județean Satu-Mare 425-430 română
1993 Revista Bistriței, VII LAZIN, Gheorghe Un brăzdar de plug din epoca fewudal-timpurie descoperit la Acîș (județul Satu Mare) 115-117 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII PORUMBĂCEAN, Claudiu Familia Demian. Rolul șo locul ei în societatea sătmăreană 93-96 română
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I BORDEA, Gheorghe Din lupta de rezistență antifascistă a populației județului Satu-Mare (1940 - 25 octombrie 1944) .5-24 română
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I BENEDEK, Zoltan Schimbările cursului Someșului și al Crasnei în perioada Pleistocenului superior și a Holocenului 25-34 română
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I DUMITRAȘCU, Sever Săpăturile arheologice de la Unimăt 41-48 română
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I NEMETI, Janos Descoperiri funerare din epoca bronzului în jurul Careiului 57-72 română
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I BADER, Tiberiu Depozitul de bronzuri de la Domănești 73-84 română
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I NEMETI, Janos Un mormînt din secolul V descoperit la satul Ghenci, comuna Căuș 121-124 română
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I BURAI, B. Despre cetatea de tip italian din Satu Mare 125-148 română
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I URSU, Viorica Lupta populației din județul Satu-Mare pentru Unire 149-158 română
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I BUNTA, Petru Date privind istoria mișcării muncitorești din Satu Mare (1923-1928) 159-177 română
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I IURAȘCIUC, Ivan Contribuții la studiul alimentației populare din județul Satu Mare 179-186 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II IACOȘ, Ion Mișcarea muncitorească din județul Satu Mare în anii avîntului revoluționar (1918-1921) .5-33 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II BITIRI, Maria Evoluția culturii materiale în Paleoliticul din Depresiunea Oaș 35-52 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II DUMITRAȘCU, Sever Morminte Coțofeni de incinerație descoperite la Medieșul Aurit 53-62 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II KACSO, Carol, MACREA, Mihail Depozitul de bronzuri de la Bătarci 101-120 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II NEMETI, Janos Necropola hallstattiană de la Sanislău 121-149 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II ZIRRA, Vlad Noi necropole celtice în nord-vestul României (cimitirele birituale de la Sanislău și Dindești) 151-205 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II EGYED, A. Despre problema țărănească în comitatul Satu Mare în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 237-254 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II BILȚ URSU, Viorica Din activitatea despărțămîntului sătmar al "Astrei" 255-269 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II BUNTA, Petru Mișcarea muncitorească din Satu Mare în anul 1029 271-288 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II IURAȘCIUC, Ivan Arhitectura populară din zona etnografică Codru și obiectele decorative de interior 311-342 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II CRISTEA, Vasile Un corn de Alces palmatus Ham. Schmith în balastierea de la Apa - județul Satu Mare 365-371 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II KARACSONYI, Carol Parcul dendrologic din Carei 373-385 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II CRISTEA, Vasile Teiul secular de la Cămărzana 387-394 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II ERDOS, Iudita Colecția de artă "Aurel Popp" a Muzeului din Satu Mare 395-399 română
1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III IACOȘ, Ion Privire istorică asupra activității P.C.R. Satu Mare în perioada interbelică .7-17 română
1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III BADER, Tiberiu Contribuții la cunoașterea istoriei orașului Satu Mare. Descoperiri arheologice - (I) 19-45 română
1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III LAZIN, Gheorghe Cercetări arheologice în sudul județului Satu Mare (zona Tășnad) - I 61-75 română
1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III BACÎRU, Livia Stampe medievale reprezentînd cetatea Satu Mare aflate în colecțiile bibliotecii Academiei 77-86 română
1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III LAZIN, Gheorghe, URSU, Viorica Un tezaur monetar din sec. al XVII-lea descoprit la Tirșolț 87-96 română
1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III ANTONESCU, Nae Revista "Familia" și părțile satmărene (I) (1865-1884) 111-120 română
1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III BUNTA, Petru Luptele revoluționare ale maselor muncitoare sătmărene în anii 1930-1933 121-139 română
1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III BABICI, Ion Manifestări internaționaliste ale sătmărenilor în perioada dintre cele două războaie mondiale 141-147 română
1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III GERGELY, Ladislau Din lupta comună a oamenilor muncii români și maghiari din conducerea P.C.R. în perioada interbelică 149-155 română
1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III INOAN, Mihai Acțiunile militare pentru eliberarea orașului Satu-Mare și a împrejurimilor sale, octombrie 1944 157-163 română
1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III IURAȘCIUC, Ivan., ȘAINELIC, S. Monumente de arhitectură populară: bisericile de lemn din zona Codru 165-204 română
1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III IURAȘCIUC, Ivan Obiecte ceramice de capacitate din centru de olărit Vama 221-230 română
1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III KARACSONYI, Carol Contribuții la studiul florei și vegetației terenurilor de interdune din Cîmpia Nirului 231-246 română
1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III BOB, Dorin Cîteva specii de lepidoptere colectate din fauna județului Satu Mare 247-264 română
1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III URSU, Viorica Aspecte locale ale istoriei agrare prezentate în expozițiile muzeului din Satu Mare 265-269 română
1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III VANCEA, Ernest Curățirea și conservarea unor tezaure monetare din argint descoperite în județul Satu Mare 277-280 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV FORIȘ, Ioan Dezvoltarea economico-socială a județului Satu Mare pe coordonatele socialismului .10-24 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV ZIRRA, Vlad Locuiri din a doua epocă a fierului în Nord-Vestul României )azezarea contemporană cimitirului Latene de la Ciumești și habitatul indigen de la Berea, jud. Satu Mare) 39-84 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV BADER, Tiberiu, WINKLER, Iudita Al doilea tezaur de denari romani imperiali descoperit la Ghirișa (Com. Beltiug, Sat Mare) 85-126 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV LAZIN, Gheorghe Monede antice din colecția Muzeului județean Satu Mare 127-131 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV LAZIN, Gheorghe Cuptoare dacice de ars ceramică din sec. III-IV e.n. descoperite la Satu Mare 133-142 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV BURAI, Adalbert Dezvoltarea orașului medieval Satu Mare (I) 143-160 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV PAP, Francisc Comerțul Clujului cu Satu Mare în sec. XVI-XVII (pe baza registrelor clujene de tricesimă) 161-166 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV RADOSAV, Doru Aspecte ale învățămîntului românesc din sec. XVIII-XIX în Satu Mare 167-180 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV CIUBOTĂ, Viorel Aspecte ale mișcării memorandistice din județul Satu Mare (1892-1894) 203-211 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV SABĂU, Ioan Noi date privind lupta populației din județul Satu Mare pentru Unire 213-224 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV BUNTA, Petru Trăsăturile principale ale mișcării socialiste și muncitoprești din Satu Mare la începutul sec. XX 233-255 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV ȘANDRU, D. Cu privire la aplicarea reformei agrare din 1921 în satele din Munții Codrului 257-267 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV KAKUCS, Lajos Participarea tineretului din județul Satu Mare la reconstrucția țării (1944-1949) 269-279 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV FLOREA, Virgiliu O colecție inedită de folclor din Hurezu Mare 301-316 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV BOT, Nicolae Obiceiuri agrare și pastorale din zona Codrilor Sătmarului (com. Hurezu-Mare) 327-338 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV CIOCAN, Janeta Băița de sub Codru centru de ceramică nesmălțuită 339-344 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV IURAȘCIUC, Ivan Arhitectura populară codrenească și din lunca Someșului din a diua jumătate a sec. XIX-lea 345-358 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV ERDOS, Iudita Castelul de la Medieșul Aurit - monument al renașterii transivănene 359-374 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV LĂPTOIU, Negoiță Semnificația perioadei satmărene (1908-1937) în creația lui Alexandru Mohi 375-384 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV BENEDEK, Zoltan Clima orașului Carei 385-393 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV HAMVAS, Francisc, KARACSONYI, Carol Date privind avifauna din zona orașului Carei 394-414 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV KARACSONYI, Carol Cercetări asupra florei și vegetației terenurilor mlăștinoase din Cîmpia Nirului și Cîmpia Careiului 415-434 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV ARDELEAN, Gavril Observații geobitanice asupra fînaței Blaja-Tășnad în vederea stabilirii unor măsuri ameliorative 441-450 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 IERCOȘAN, Neța Un vas-biberon eneolitic descoperit la Ciumești 35-38 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 NEMETI, Janos Descoperiri de la începutul Hallstatt-ului în zona Careiului 45-58 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 LAZIN, Gheorghe Descoperiri dacice din sec. III. Î.e.n.-I e.n. în județul Satu Mare 69-81 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 LAZIN, Gheorghe Două piese de metal din sec. VIII-IX descoperite în localitatea Lazuri, jud. Satu Mare 137-142 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 BADER, Tiberiu Săpăturile arheologice din județul Satu Mare (Partea I-a) 143-165 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 NEMETI, Janos Descoperiri arheologice din hotarul orașului Carei (jud. Satu Mare) 167-182 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 OSZOCZKI, K. Sigilii folosite de autoritățile administrative comitatetense și orașele de pe teritoriul fostului comitat Satu Mare (sec. XIV-XVIII) 183-201 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 ANDEA, Avram, ANDEA, Susana Date despre cartea românească veche din județul Satu Mare 211-222 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 RADOSAV, Doru Manuscrise românești din sec al XVIII-lea în părțile sătmărene 223-227 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 BĂRNUȚIU, Elena Răspîndirea carților din Țara Românească și Moldova în județul Satu Mare 229-234 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 BACÎRU, Livia Ioane Marcu, o personalitate multilaterală a vieții culturale sătmărene din secolului trecut 325-332 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 DULGĂU, Bujor Aspecte ale aplicării reformei agrare din anul 1921 în județul Satu Mare 419-427 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 DULGĂU, Bujor, MARINESCU, Sergiu Aspecte privind reforma agrară din 1945 în județul Satu Mare 429-435 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 CORNEANU, Ioan Organizația județeană Satu Mare a P.C.R. (1944-1946) 437-452 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 IURAȘCIUC, Ivan Meșteșugul sticlăritului la Poiana Codrului (județul Satu Mare) 453-458 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 CUCUIET, Lucian Practici tradiționale ale prelucrării cînepii: fiertul și lăutul torturilor în Țara Oașului 459-469 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 DĂNCUȘ, Mihai Prezența instalațiilor tehnice în satul contemporan și modurile de dezintegrare sau de integrare în viața modernă (investigație întreprinsă în localitatea Negrești - Oaș în anul 1972) 491-517 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 BURA, Laszlo Szatmar videki nepi gyermekjatekok 519-530 maghiară
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 ERDOS, Iudita Elemente de arhitectură interioară din secolul al XVIII-lea în județul Satu Mare 531-542 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 BENEDEK, Zoltan Hidrogeologia apelor termale din zona județului Satu Mare 557-563 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 IERCOȘAN, Ana, IERCOȘAN, Neța Cutremure de pămînt în județul Satu Mare pînă la 1900 565-576 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 NEAGREAN, Gavril Contribuții micologice I. Județul Satu-Mare 577-595 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 GERGELY, I., RAȚIU, O. Flora "Țării Oașului" (jud. Satu Mare) 609-655 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 IERCOȘAN, Neța Două topoare de luptă din piatra șlefuită descoperite în județul Satu Mare 657-660 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 NEMETI, Ioan Descoperiri din Neoliticul tîrziu în Valea Crasnei 15-61 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 MARCU, Natalia Forme specifice de valorificare a creației populare din Țara Oașului în cadrul Muzeului Satului și de Artă Populară 36-365 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 CIONCA, Aneta, LAZIN, Gheorghe Noi descoperiri dacice din județul Satu Mare 85-93 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 LAZIN, Gheorghe, POPESCU, Ioan Monede antice mai recent descoperite în județul Satu Mare 95-99 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 NEMETI, Janos Descoperiri arheologice din trecutul localității Moftinu Mic (jud. Satu Mare) 101-137 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 IERCOȘAN, Neța Noi descoperiri arheologice în zona Carei 139-158 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 LAZIN, Gheorghe, RADOSAV, Doru Spada feudal-timpurie de la Vetiș (județul Satu Mare) 159-162 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 BĂRNUȚIU, Elena Cartea veche românească din Oaș, județul Satu Mare 163-183 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 BELEAN, Ioan, BELEAN, Zora Conscripția urbarială a localității Sanislau din 1774 185-190 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 TOROK, Ioan Relațiile urbariale în orașul Carei și împrejurimi în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 191-206 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 GORUN, Gheorghe Documente sătmărene din timpul răscoalei lui Horea 207-215 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 DULGĂU, Bujor Din răsunetul răscoalei lui Horea în părțile satmărene 217-223 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 NICA, Florian Părțile satmărene și preparandia românească din Oradea 225-237 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 DRAGOȘ, Victor Voievozi locali în ținuturile satmărene în secolul al XVIII-lea 239-245 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 ANTONESCU, Nae Literatura română în părțile sătmărene (1918-1940) 291-309 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 CUCUIET, Lucian Aspecte istorico-etnografice ale satului Prilog (sfîrșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea) oglindite în două documente ale vremii 311-315 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 HAIDUC, Gheorghe Cîteva date noi despre ceramica de Vama 317-322 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 IURAȘCIUC, Ivan Măriuș - un centru necunoascut de mobilier popular din zona etnografia Codru 323-326 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 VARNAV, Remus Pescuitul tradițional în Țara Oașului 327-334 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 BALTĂ, Ioan Hrana de bază a populației din Oaș 335-342 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 LATEȘ, Eugen Tehnica viticolă în zona Tășnad (județul Satu Mare) 343-350 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 FOCȘA, Gheorghe Procurarea și prelucrarea materialelor pentru îmbrăcămintea și țesăturile tradiționale din Țara Oașului 351-359 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 ANDRON, Ioniță La o sîmbră a oilor în Rașca din Țara Oașului, acum 50 de ani 367-371 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 KARACSONYI, Carol, NEGREAN, Gavril Contribuții la flora Munților Oaș-Gutîi (jud. Satu Mare) 372-377 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 KARACSONYI, Carol Flora Cîmpiei Eriului (județul Satu Mare și Bihor) 379-426 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 SZABO, Andrei Studiul faunei de macrolepidoptere din împrejurimile localității Turulung (județul Satu Mare) 427-446 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 IERCOȘAN, Neța, KARACSONYI, Carol, NEMETI, Janos Contribuții la istoricul muzeului careian 477-488 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 LAZEA, Maria, LAZEA, Vasile Expoziția etnografică Scărișoara Nouă 495-496 română
1993 Satu Mare - Studii și Comunicări, IX-X, seria 1992-1993 IERCOȘAN, Neța Săpăturile arheologice în așezarea neolitică de la Căpleni (jud. Satu Mare) .9-22 română
1993 Satu Mare - Studii și Comunicări, IX-X, seria 1992-1993 CIARNĂU, Ioan, LAZIN, Gheorghe Monede antice din județul Satu Mare 49-56 română
1993 Satu Mare - Studii și Comunicări, IX-X, seria 1992-1993 NEMETI, Ioan Repertoriul arheologic al localității Chenci (com. Căuaș, jud. Satu Mare) 57-75 română
1993 Satu Mare - Studii și Comunicări, IX-X, seria 1992-1993 IERCOȘAN, Neța Săpăturile arheologice din județul Satu Mare (1971-1990) 77-90 română
1993 Satu Mare - Studii și Comunicări, IX-X, seria 1992-1993 DULGĂU, Bujor Raporturile feudale în satele din Țara Oașului în sec. XVI-XIX 91-106 română
1993 Satu Mare - Studii și Comunicări, IX-X, seria 1992-1993 OSZOCZKI, K. Sigiliile tîrgurilor și satelor din comitatul Satu Mare în secolele XVI-XIX 107-122 română
1993 Satu Mare - Studii și Comunicări, IX-X, seria 1992-1993 BALOGH, Adalbert Contribuții la istoricul dezvoltării mineritului în Oaș între anii 1760-1918 (partea I-a) 135-140 română
1993 Satu Mare - Studii și Comunicări, IX-X, seria 1992-1993 CIUBOTĂ, Viorel Un document necunoscut privind organizarea Partidului Național Român pe teritoriul Comitatului Satu Mare 169-175 română
1993 Satu Mare - Studii și Comunicări, IX-X, seria 1992-1993 ANTONESCU, Nae Din istoria presei sătmărene 177-180 română
1993 Satu Mare - Studii și Comunicări, IX-X, seria 1992-1993 BELEAN, Ioan, BELEAN, Zora Aspecte ale activității societății culturale "Sentinela de Nord" din Sinaslău (jud. Satu Mare) 181-186 română
1993 Satu Mare - Studii și Comunicări, IX-X, seria 1992-1993 FLORUȚ, Sorin Cîteva aspecte ale reformei agrare din 1921 în zona Carei 187-194 română
1993 Satu Mare - Studii și Comunicări, IX-X, seria 1992-1993 CUCUIET, Lucian Obiceiuri de primăvară și de vară din Țara Oașului 203-207 română
1993 Satu Mare - Studii și Comunicări, IX-X, seria 1992-1993 HAIDUC, Gheorghe Cadrul etnografic al cultului funerar din Oaș 209-217 română
1993 Satu Mare - Studii și Comunicări, IX-X, seria 1992-1993 IRIMIEȘ, Dumitru Cărăușitul cu fruncte în Tîrșolț - Oaș 219-248 română
1993 Satu Mare - Studii și Comunicări, IX-X, seria 1992-1993 OLTEAN, Daniela, TOTH, Zoltan Valorificarea patrimoniului etnografic al Muzeului Județean Satu Mare în expoziția de bază 249-252 română
1993 Satu Mare - Studii și Comunicări, IX-X, seria 1992-1993 CRĂCIUN, Cornel Profilul plastic al presei românești interbelice din Satu Mare 297-306 română
1993 Satu Mare - Studii și Comunicări, IX-X, seria 1992-1993 RULEANU, Octavian Expoziția tinerilor pictori sătmăreni 307-308 română
1993 Satu Mare - Studii și Comunicări, IX-X, seria 1992-1993 ERDOS, Judith Donația graficianuluiPaul Erdos (1916-1987) în colecția de artă a Muzeului Județean Satu Mare 315-324 română
1993 Satu Mare - Studii și Comunicări, IX-X, seria 1992-1993 BENEDEK, Zoltan Schița paleohidrografică a sistemului hidrografic Tisa-Someș-Crasna-Ier 325-330 română
1993 Satu Mare - Studii și Comunicări, IX-X, seria 1992-1993 FAZEKAS, Lorand Bazinul hidrografic Tur. Caracterizarea hidrologică generală 331-338 română
1993 Satu Mare - Studii și Comunicări, IX-X, seria 1992-1993 ROȘU, Eleonora Restaurarea și conservarea unui "steag de breaslă" din sec. al XIX-lea aflat în colecțiile Muzeului Județean Satu Mare 363-365 română
1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria 1994-1995 IERCOȘAN, Neța Săpături arheologice în așezarea neolitică apaținînd culturii Starcevo-Criș de la Tășnad (jud. Satu Mare) .9-23 română
1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria 1994-1995 NEMETI, Janos Vas-Chiup descoperit la Berea (com. Sanislău) jud. Satu Mare 33-39 română
1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria 1994-1995 FLORUȚ, Maria, FLORUȚ, Sorin Aspecte ale relațiilor agrare în zona Carei reflectate în documente existente la Arhivele Statului Satu Mare (1701-1900) 83-99 română
1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria 1994-1995 BALOGH, Adalbert Contribuții la istoricul dezvoltării mineritului în Oaș între anii 1760-1918 (partea II-a) 101-131 română
1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria 1994-1995 DULGĂU, Bujor Domeniul orașului Satu Mare în sec. XVII-mijlocul sec. XIX 139-151 română
1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria 1994-1995 ERDELI LIVIU, Gheorghe Dezvoltarea industrială a municipiului Satu Mare între anii 1867-1900 159-176 română
1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria 1994-1995 HAULER, Ernest Missbauch der staats-und kirchengewalt niedergang der Sathmarschwaben 183-193 germană
1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria 1994-1995 CUCUIET, Lucian Județul Satu Mare și convenția de armistițiu între givernul României și guvernele U.R.S.S., regatul unit al Marii Britanii și S.U.A., semnată la 12 septembrie 1944, la Moscova 261-267 română
1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria 1994-1995 PORUMBĂCEAN, Claudiu Situația politico-administrativă și reinstaurarea administrației românești în județul Satu Mare (25 oct. 1944 - 9 mar. 1945) 269-282 română
1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria 1994-1995 KISS, Imola Un monument de arhitectură în stil romanic - biserica reformată din Acîș 283-287 română
1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria 1994-1995 BĂRNUȚIU, Elena Manuscrise românești din județul Satu Mare 301-311 română
1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria 1994-1995 KISS, Imola Imaginea Maicii Domnului în icoanele pe lemn din colecția Muzeului Județean Satu Mare 313-316 română
1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria 1994-1995 BURA, Laszlo Az ertelmisegkepzes muhelye a XIX. Szazadi szarmaron 317-332 maghiară
1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria 1994-1995 ERDOS, Judith Țara Oașului în grafica lui Paul Erdos (1916-1987) 355-369 română
1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria 1994-1995 ANTONESCU, Nae Bibliografia presei românești satmărene 371-379 română
1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria 1994-1995 HAIDUC, Gheorghe Oieritul, păstoritul și creșterea animalelor - ocupație tradițională a locuitorilor din comuna Vama din Țara Oașului 433-446 română
1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria 1994-1995 GOZARU, Mircea Tradiții folclorice în zona medie a Văii Crasnei 461-466 română
1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria 1994-1995 HAIDUC, Gheorghe Folclor din Țara Oașului 467-477 română
1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria 1994-1995 OLTEAN, Daniela Reprezentări antropomorfe și avimorfe în ștergarele decorative din colecția Muzeului Județean Satu Mare 479-494 română
1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria 1994-1995 SIPOȘ, Vasile Nepi epitkezes a Tovishaton 493-502 maghiară
1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria 1994-1995 TOTH, Zoltan Ceramica de Vama în colecția Muzeului Județean Satu Mare 503-505 română
1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria 1994-1995 BURA, Laszlo A megkulonboztetes modjai Bogdandon 507-510 română
1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria 1994-1995 OLTEAN, Daniela Patrimoniul etnografic al Muzeului Județean Satu Mare, Colecția de textile 511-514 română
1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria 1994-1995 ERDOS, Judith Expoziția de artă - mijloc de comunicare în Muzeul Județean Satu Mare 515-517 română
1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria 1994-1995 MICLĂUȘ, Doina Arta portretului în colecția Muzeului Județean Satu Mare 519-522 română
1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria 1994-1995 ENĂCHESCU, Doru Podișor - (amareu) - casa memorială Vasile Lucaciu, Apa 531-532 română
1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria 1994-1995 MAJOR, Ecaterina Colecția botanică a secției de științele naturii a muzeului din Carei (preparare, conservare, depozitare) 533-535 română
1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria 1994-1995 ROȘU, Eleonora Restaurarea unei "cununi de mireasă" din Turț - Țara Oașului 561-565 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII IERCOȘAN, Neța, LAZIN, Gheorghe Topoare eneolitice descoperite în județul Satu Mare 15-25 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII LAZIN, Gheorghe Un topor de luptă cu disc și spin descoperit la Noroieni (comuna Lazuri, județul Satu Mare) 57-60 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII NEMETI, Janos Descoperiri arheologice din epoca Latene de la Ciumești (com. Sanislău, jud. Satu Mare) 61-69 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII STANCIU, Ioan Vestigii medievale timpurii din județul Satu Mare 71-91 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII DULGĂU, Bujor Fragmente dintr-o cronică sătmăreană. Criza orientală (1875-1878) 141-144 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII CIUBOTĂ, Viorel Cooperația și sistemul bancar românesc în județul Satu Mare la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 145-162 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII ERDELI LIVIU, Gheorghe Industria morăritului între 1867-1918 în municipiul Satu Mare 169-212 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII CUCUIET, Lucian Evacuarea aurorităților românești din județul Satu Mare în urma Dictatului de la Viena 229-231 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII CZIRA, Vasile, KISS, Imola O valoroasă armă de vînătoare confecționată șa Satu Mare în prima jumătate a secolului al XIX-lea 257-263 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII CZIRA, Vasile, KISS, Imola Apusul unei meserii. Ultimul armurier al Sătmarului 265-268 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII BURA, Laszlo A jezsuitak Szarmaron (Szarmarban) 269-282 maghiară
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII BURA, Laszlo A szatmarnemeti Romai Katolikus Puspoki Liceum (1804-1852) 283-304 maghiară
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII KONYA, Laszlo A szatmari Evabgelikus-reformatus Felsobb Leanakola es Tanitono-Kepzointezet jegyzokonyvei 1903-1909 325-335 maghiară
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII ANTONESCU, Nae Bibliografia periodicelor românești satmărene (V) 337-339 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII DRĂGOESCU, Ion Etnosocionumismatica zonei Cadru 347-355 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII HAIDUC, Gheorghe Bolile umane și medicina populară din zona Oașului 357-373 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII DULGĂU, Bujor, KISS, Imola Comori de artă religioasă. Potirul gotic din Apa 375-384 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII KISS, Imola O piesă de excepție din colecția Muzeului județean Satu Mare 385-396 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII MICLĂUȘ, Doina Henri Catargi în sălile Muzeului de Artă Satu Mare 397-401 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII FAZEKAS, Lorand Situația actuală a Galliformelor în județul Satu Mare 409-416 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII SZABO, Andrei Biotipuri relictare din județul Satu.Mare. Rariștea cu ariniș băltit de la Mujdeni 417-421 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII SZABO, Iuliu Fluturi de zi (Rhapalocera) din județul Satu Mare după cercetările autorului din 1972 pînă în prezent 427-431 română
1997 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIV IERCOȘAN, Neța Descoperiri arheologice în așezarea neolitică tîrzie de la Carei "Cozard" Groapa nr. 2 23-58 română
1997 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIV EL SUSI, Georgeta Resturile de faună din groapa neolitică tîrzie de la Carei - Cozard (G2), județul Satu Mare 59-62 română
1997 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIV LAZIN, Gheorghe, POP, Speranța O nouă descoperire aparținînd culturii Suciu de Sus (Așezarea de la Tătărești, jud. Satu Mare) 75-84 română
1997 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIV NEMETI, Janos Spada descoperită incidental la Ciumești (com. Sanislău) 111-114 română
1997 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIV LAZIN, Gheorghe Rectificări privind două monede romane imperiale descoperite în județul Satu Mare 119-122 română
1997 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIV DULGĂU, Bujor Sigilii ale locurilor de adeverire aplicate pe documente sătmărene 133-140 română
1997 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIV CZIRA, Vasile Panoplii satmărene. Cornuri pentru praful de pușcă 147-173 română
1997 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIV BALOGH, Geza Kivandorlas Szatmar varmegyebol az 1880-s evektol az rlso vilaghaboruig 175-188 maghiară
1997 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIV ERDELI LIVIU, Gheorghe Industria materialelor de construcții în municipiului Satu Mare la sfîrșitul secolului XIX-lea și la începutul secolului XX 189-216 română
1997 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIV CIUBOTĂ, Viorel Directoriul comunist la Satu Mare în martie-aprilie 1919 221-228 română
1997 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIV PORUMBĂCEAN, Claudiu Aspecte privind istoria Partidului Național Țărănesc. Organizația județului Sat Mare 233-246 română
1997 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIV HAIDUC, Gheorghe Istoria comunității evreiești din comuna Vama-Oaș de la venirea lor pe aceste meleaguri pînă la emigrarea acestora în Izrael 247-274 română
1997 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIV DĂRĂBAN, Dorin Acțiunea de deportare a șvabilor sătmăreni - 1945 275-282 română
1997 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIV ANTONESCU, Nae Istoria presei sătmărene 283-288 română
1997 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIV BURA, Laszlo A Szatmarnemeti romai katolikus polgari iskolai tanitonokepzo intezet 299-330 maghiară
1997 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIV KISS, Imola Maeștiri satmăreni de odinioară 333-352 română
1997 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIV MICLĂUȘ, Doina Țara Oașului în creația lui Ion Țîntaș 353-358 română
1997 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIV TOTH, Zoltan Cahle din colecția Muzeului Județean Satu Mare 383-394 română
1997 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIV PUSKAS, Eva Restaurarea și punerea în valoare a unor obiecte descoperite pe șantierul arheologic Lazuri (județul Satu Mare) 443-450 română
1997 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIV COBUSCEANU, Roxana Restaurarea unor podoabe celtice provenite din necropola celtică de la Pișcolț 451-460 română
1997 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIV SULYOK, Vasile Metode de conservare a obiectelor arheologice descoperite în urma săpăturilor de la Lazuri (județul Satu Mare) 465-468 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 IERCOȘAN, Neța Așezarea eneolitică timpurie de la Vezendiu (jud. Satu Mare) 19-33 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 POP, Alin, POP, Speranța Descoperiri arheologice în perimetrul localității Valea Vinului 34-44 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 ARDEVAN, Radu, LAZIN, Gheorghe Monede antice din Județul Satu Mare 71-74 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 GINDELE, Robert, NEMETI, Janos Așezarea din epoca romană de la Pișcolț-Lutărie 75-102 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 LAZIN, Gheorghe Județul Satu Mare - Bibliografia perioadei secolelor II-IV 107-113 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 STANCIU, Ioan Așezarea slavă timpurie de la Lazuri - "Lubi tag", jud. Satu Mare (cercetările arheologice din anii 1977, 1993-1995). Contribuții la cunoașterea secolelor 6-7 în zona Tisei superioare 114-266 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 BALOGH, Geza Gencs telepulesenek nepessegi es gazdasagi viszonyai a XVIII. Szazad vegen - a XIX. Szazad elejen 307-316 maghiară
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 DULGĂU, Bujor Considerații privind manifestările pașoptiste din zona Sătmarului 323-327 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 CUCUIET, Lucian Mărturii ale trecerii lui Iuliu Maniu prin părție sătmărene 403-406 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 PORUMBĂCEAN, Claudiu Momemente din istoria Partidului Național Liberal - Organizația județului Satu Mare în perioada interbelică (1919-1938) 441-446 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 DĂRĂBAN, Dorin Activitatea politică și propaganda electorală liberală în "Gazeta Sătmarului" (1928-1931, 1934-1938) 447-452 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 CIRCA, Andrada 50 de ani de teatru românesc de stat la Satu Mare 453-460 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 BURA, Laszlo Zsido oktatas Szatmarban 471-482 maghiară
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 TOROK, Istvan Az 1873 as kolerajarvany Szatmarnemetiben 489-494 maghiară
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 ANTONESCU, Nae Istoria presei careiene - studiu provizoriu 507-514 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 HAIDUC, Gheorghe Scurtă monografie a Băilor Puturoasa de pe terotoriul comunei Vama, de la începuturile acestora și pînă în zile noastre (1998) 515-530 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 ENYEDI, Ștefan Orgile orașului Satu Mare 531-556 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 MICLĂUȘ, Doina Pictori clujeni în colecția de artă a Muzeului Județean Satu Mare 637-647 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 MICLĂUȘ, Doina Acuarela în colecția de Artă a Muzeului Județean Satu Mare 649-656 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 DĂNILĂ, Claudia Valorificarea patrimoniului etnofrafic al muzeului în cadrul expoziției de bază 657-662 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 FAZEKAS, Lorand Adatok a golya-akatuak biologiajahoz es elterjedesehez Szatmar megyeben 663-672 maghiară
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 OLARIU, Gheorghina Analiza fragmentelor textile cu fir metalic din cimitirul feudal de la Carei-Bobal, județul Satu Mare 705-708 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 ROȘU, Eleonora Restaurarea accesoriilor descoperite în complexul arheologic Hodod 713-718 română
2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI-I, seria arheologie NEMETI, Janos Mormîntul de incinerație în urnă descoperit la Carei - Bobald din epoca bronzului timpuriu și problematica acestei perioade din nord-vestul Transilvaniei 31-37 română
2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI-I, seria arheologie MARTA, Liviu Un complex arheologic din epoca mijlocie a bronzului descoperit la Halmeu 39-46 română
2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI-I, seria arheologie MARCU-ISTRATE, Daniela, SZOCS PETER, Levente Sondaje arheologice la biserica reformată din Hodod (jud. Satu Mare) 113-120 română
2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI-II, seria istorie-etnografie-artă GORUN BLANKA, Sidonia Două privilegii imperiale din secolul al XVII.lea referitoare la "grecii" din Satu Mare. 39- română
2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI-II, seria istorie-etnografie-artă BALOGH, Geza Chestionarul cu 9 puncte al localității Micula, județul Satu Mare 45- maghiară
2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI-II, seria istorie-etnografie-artă VIRAG, Paula Deviații comportamentale ale familiei din Țara Oralului în secolul XIX 65- română
2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI-II, seria istorie-etnografie-artă GLUCK, Eugen Populația evreiească din părțile Sătmarului la 1848 71- română
2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI-II, seria istorie-etnografie-artă HENDEA SORIN, Vasile Evoluția instituțiilor de credit din comitatul Sătmar, în epoca dualistă 77- română
2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI-II, seria istorie-etnografie-artă VIRAG, Paula Aspecte ale căsătoriei în Țara Oașului (satul Moișeni, 1900-1950) 105- română
2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI-II, seria istorie-etnografie-artă CIUBOTĂ, Viorel Der Krieg der Sathmarer Rumanen fur die Vereinigung (1919-1919) 109- germană
2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI-II, seria istorie-etnografie-artă PORUMBĂCEAN, Claudiu Transformări petrecute în structurile politico-administrative și social-economice sătmărene. Consolidarea noului regin comunist (1947) 131- română
2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI-II, seria istorie-etnografie-artă ȚĂRĂU, Augustin Debutul procesului de a agriculturii îm județul Satu Mare 143- română
2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI-II, seria istorie-etnografie-artă DĂRĂBAN, Dorin Aspecte ale desființării regiunii Maramureș și reîndințării județului Satu Mare 157- română
2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI-II, seria istorie-etnografie-artă HAIDUC, Gheorghe Monografia Băilor Valea Măriei din Vama Oaș 179- română
2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI-II, seria istorie-etnografie-artă HORVAT LIUBA, Irina Minoritatea ucrainiană din Satu Mare. Raport de cercetare 307- română
2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI-II, seria istorie-etnografie-artă HORVAT LIUBA, Irina, NOGRADI, Alina Construirea identității la ucrainienii din Satu Mare 325- română
2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI-II, seria istorie-etnografie-artă ERDOS, Judith, KISS, Imola Secession la Satu Mare. Clădirea hotelului "Dacia" 341- română
2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI-II, seria istorie-etnografie-artă VARGA, Emese Restaurarea unei piese de înbrăcăminte sin portul popular oșenesc - uioșul 399- română
2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI-II, seria istorie-etnografie-artă BĂLU, Daniela Manifestări științifice . Sesiunea Națională de Etnografie 413- română
2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI-II, seria istorie-etnografie-artă BĂLU, Daniela Fondul "Prefectura județului Satu Mare 1402-1919 419- română
2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI-II, seria istorie-etnografie-artă BĂLU, Daniela Oameni din Sătmar - Dulgău B., Porumbăcean C. 420- română
2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI-II, seria istorie-etnografie-artă GRAD, Cornel Cultură satmăreană în presa interbelică - Toduț Gh. 423- română
2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI-II, seria istorie-etnografie-artă GRAD, Cornel Cultură și literatură în ținuturile Satmarului. Dicționar (1700-2000) 424- română
2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI-II, seria istorie-etnografie-artă VIRAG, Paula Nașterea unei biserici. Biserica greco-catolică din Sătmar în primul ei secol de existență (1667-1761) - Ghitta O. 427- română
2005 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXII-I, seria arheologie MOLNAR, Zsolt Habitatul culturii Otomani din Cîmpia Careiului și Valea Eriului 33- română
2007 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXIII-XXIV-I, seria arheologie KADAS, Zoltan, VIRAG, Cristian Așezarea neolitică de la Medieșu Aurit - Togul lui Schweitzer .5- română
2007 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXIII-XXIV-I, seria arheologie ASTALOȘ, Ciprian Descoperiri funerare neolitice din județul Satu Mare 73- română
2007 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXIII-XXIV-I, seria arheologie MARTA, Liviu Groapa 154 a așezării din epoca bronzului de la Lazuri. Depunere de obiecte aflate în legătură cu producerea berii preistorice 111- română
2007 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXIII-XXIV-I, seria arheologie TIMOC, Călin Obiecte de factură romană descoperite la Petea (jud. Satu Mare) 185- română
2007 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXII-XXIV-II, seria istorie-etnografie-artă DULGĂU, Bujor Reminiscențe ale instituției voievodale în Sătmar (sec. XVI-XIX) 15. română
2007 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXII-XXIV-II, seria istorie-etnografie-artă BOGDAN, Florin Un exemplar necunoscut al unei tipărituri sibiene din secolul al XVII-lea 19- română
2007 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXII-XXIV-II, seria istorie-etnografie-artă MERAI, Dora Bobald - un sat sătmărean dispărat în lumina izvoarelor scrise 23- maghiară
2007 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXII-XXIV-II, seria istorie-etnografie-artă CIUBOTĂ, Viorel O scrisoare inedită din războiul pentru independență aflată în colecțiile Muzeului Județean Satu Mare 45- română
2007 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXII-XXIV-II, seria istorie-etnografie-artă VIRAG, Paula Structura confesională a comitatului Satu Mare 49- română
2007 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXII-XXIV-II, seria istorie-etnografie-artă KALOCSAI, Peter Începutul transportului public în Satu Mare la turnura secolelor al XIX-lea și al XX-lea 57- maghiară
2007 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXII-XXIV-II, seria istorie-etnografie-artă PORUMBĂCEAN, Claudiu Industria satmăreană în perioada interbelică 145- română
2007 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXII-XXIV-II, seria istorie-etnografie-artă VIMAN, Ioan Școala profesională și Liceul industrial de fete din Satu Mare 161- română
2007 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXII-XXIV-II, seria istorie-etnografie-artă DANCU, Pal Episcopia romano-catolică de Satu Mare în toamna anului 1944 191- maghiară
2007 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXII-XXIV-II, seria istorie-etnografie-artă BURA, Laszlo Efectul și consecințele revoluției maghiare din 1956 în județele Satu Mare și Maramureș 269- maghiară
2007 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXII-XXIV-II, seria istorie-etnografie-artă LOBONȚ-PUȘCAȘ, Maria Oluri de npnaș din colecția Muzeului Județean Satu Mare - ceramică de Vama 291- română
2007 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXII-XXIV-II, seria istorie-etnografie-artă SZILAGYI, Levente Scrisorile unui tîmplar dintr-o breaslă satmăreană deportat în Uniunea Sovietică 295- maghiară
2007 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXII-XXIV-II, seria istorie-etnografie-artă GRIGORESCU, Felicia Cimitirul ortodox evreiesc de la Satu Mare 321- română
2007 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXII-XXIV-II, seria istorie-etnografie-artă BUSUIOC CRISTINA, Oana Restaurarea unei icoane pe sticlă din colecția Muzeului Județean Satu Mare 345- română
2007 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXII-XXIV-II, seria istorie-etnografie-artă KINCES, Diana Muzeul Cercului Kolcsey 1891-1918. Primii pași în crearea muzeului satmărean 379- română
2008 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXV-I, seria arheologie HAGO ATTILA, Nandor Descoperiri aparținînd culturii Criș din zona Careiului .5- română
2008 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXV-I, seria arheologie VIRAG, Cristian Materiale ceramice neolitice de la Călinești - Dîmbul Sfintei Mării 35- română
2008 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXV-I, seria arheologie NEMETI, Janos Descoperiri arheologice din epoca bronzului tîrziu și epoca fierului mijlociu din hotarele localităților Foieni-Berea-Ciumești (județul Satu Mare) 71- română
2008 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXV-I, seria arheologie GINDELE, Robert Descoperiri arheologice din epoca romană și prima epocă a migrațiilor din Sanislău-Ciumești-Berea 125- română
2008 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXV-I, seria arheologie SZOCS PETER, Levente Satu Mare - Piața de vechituri. Raport de supraveghere arheologică 145- română
2008 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXV-II, seria istorie-etnografie-artă BELEAN, Ioan Contribuția școlii satmărene la realizarea statului național unitar român română
2008 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXV-II, seria istorie-etnografie-artă LĂSTUN, Doru Lupta preoților români sătmăreni pentru unitate națională română
2008 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXV-II, seria istorie-etnografie-artă FAZEKAS, Lorand La Satu Mare s-a născut Katona Mihaly precursorul geografiei fizice 29- maghiară
2008 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXV-II, seria istorie-etnografie-artă BURA, Laszlo Documente privind elevii Gimnaziului Regal Major și Liceului Episcopal Romano Catolic de Satu Mare 37- română
2008 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXV-II, seria istorie-etnografie-artă VIMAN, Ioan Aspecte privind evoluția Învățămîntului Pedagogic în Sat Mare (1779-1940) 65- română
2008 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXV-II, seria istorie-etnografie-artă VIRAG, Paula Căsătorii mixte în orașul Satu Mare la sfîrșitul secolului al XIX-lea așa cum sunt reflectate în registrele parohiale romano-catolice 83- română
2008 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXV-II, seria istorie-etnografie-artă KIBCES, Diana 100 de ani de la învințarea bînciu "Vulturul" din Tășnad 95- română
2008 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXV-II, seria istorie-etnografie-artă POP, Marin Organizarea Partidului Național Român din județul Satu Mare și primele două alegeri parlamentare de după marea unire (noiembrie 1919 și iunie 1920) 137- română
2008 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXV-II, seria istorie-etnografie-artă TĂUT IOAN, Liviu Începuturile poliției românești pe teritoriului județului Satu Mare (1919-1940) 173- română
2008 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXV-II, seria istorie-etnografie-artă VIRAG, Paula Situația demografică din Satu Mare în perioada Marii Uniri 179- română
2008 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXV-II, seria istorie-etnografie-artă DANCU, Pal Activitatea asociației KALOT în dieceza catolică de Satu Mare, în rimpul celui de al doilea război modial 185- maghiară
2008 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXV-II, seria istorie-etnografie-artă HAMORI, Peter Biserica de stat și politica. Izvoare privind istoria greco-catolicilor maghiaridin satu Mare, 1940-1944 203- română
2008 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXV-II, seria istorie-etnografie-artă TAMAS, Sarandi Considerații privind primul val de recrutare SS din 1942 în județul Satu Mare 223- română
2008 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXV-II, seria istorie-etnografie-artă TOTH, Zoltan Arhitectura zonei de cîmpie din comuna Pir 361- română
2008 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXV-II, seria istorie-etnografie-artă TOTH, Zoltan Arhitectura gospidărilor țărănești din comuna Supuru de Sus 367- română
2008 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXV-II, seria istorie-etnografie-artă BUSUIOC, Cristina Restaurarea unei icoane pe lemn aparținînd bisericii de lemn din Soconzel 395- română
2008 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXV-II, seria istorie-etnografie-artă KINCES, Diana, OLARIU, Gheorghina Conservarea patrimoniului industrial. Mori din județul Satu Mare 405- română
2010 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVI-I, seria arheologie NEMETI, Janos Acîș - Rătul lui lui Veres (Veres-ret). The Late Bronze Age settlement 265- engleză
2010 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVI-I, seria arheologie MARTA, Liviu Lăpuș II-Gava I Discoveries în the Plain of Satu Mare 319- engleză
2010 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVI-II, seria istorie-etnografie-artă IEGAR, Diana, SZOCS PETER, Levente, TAMAS, Sarandi Direcții de evoluție urbană în istoria orașului Satu Mare 19- română
2010 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVI-II, seria istorie-etnografie-artă HOTCA OVIDIU, Mihai Țara Oașului în zbuciumul istoric de la cumpăna secolelor XVII-XVIII 39- română
2010 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVI-II, seria istorie-etnografie-artă BURA, Laszlo Formarea intelectualității greco-catolice din Sătmar în prima jumatate a secolului al 19-lea 49- maghiară
2010 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVI-II, seria istorie-etnografie-artă CIUBOTĂ, Viorel Greco-catolicii sătmăreni la sfîrșitul veacului al XVIII-lea 61- română
2010 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVI-II, seria istorie-etnografie-artă VIRAG, Paula Calendarul căsătoriilor în lumea rurală din comitatul Satu Mare la sfărșitul secolului XIX - începutul secolului XX 75- română
2010 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVI-II, seria istorie-etnografie-artă TAMAS, Sarandi Stat și biserică. Strategii și mijloace de regermanizare a șvabilor satmăreni 85- română
2010 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVI-II, seria istorie-etnografie-artă DANCU, Pal Documente legate de deportarea evreilor păstrate în arhivele din Satu Mare 101- română
2010 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVI-II, seria istorie-etnografie-artă CZIKKER, Andras File din istoria electrificării județului Satu Mare 115- română
2010 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVI-II, seria istorie-etnografie-artă LEVAI, Iosif, LOBONȚ PUȘCAȘ, Maria Meșteșuguri și meșteri satmăreni 157- română
2010 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVI-II, seria istorie-etnografie-artă TOTH, Zoltan Case și gospodării țărănești din comuna Medieșu Aurit și satele aparținătoare 169- română
2010 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVI-II, seria istorie-etnografie-artă SZILAGYI, Levente Efectul graniței de stat asupra relațiilor dintre Urziceni și Vallaj 179- maghiară
2010 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVI-II, seria istorie-etnografie-artă OLARIU, Gheorgina Investigații ale picturii tavanului casetat al Bisericii Reformate Băbești, județul Satu Mare 197- română
2010 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVI-II, seria istorie-etnografie-artă BUSUIOC, Cristina Studiu de caz. Tevan casetat pictat - biserica reformată Băbești 203- română
2010 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVI-II, seria istorie-etnografie-artă COBUSCEANU, Roxana Restaurarea unor piese metalice medievale descoperite la biserica reformată din Acîș 207- română
2011 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVII-I, seria arheologie HAGO ATTILA, Nandor Așezarea neolitică tîrzie de la Crei-Kozard (jud. Satu Mare) .5- română
2011 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVII-I, seria arheologie VIRAG, Cristian Așezarea neolitică de la Nyeregyhaza-Oros 23- română
2011 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVII-I, seria arheologie NEMETI, Janos Descoperiri eneolitice de la Carei-Stația de epurare 61- română
2011 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVII-I, seria arheologie MARTA, Liviu, NEMETI, Janos Descoperiri de bronzuri din Sătmar 89- română
2011 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVII-I, seria arheologie LAZIN, Gheorghe Grupul de cuptoare pentru ceramică aparținînd dacilor liberi descoperit în localitatea Lazuri)jud. Satu Mare) 177- română
2011 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVII-I, seria arheologie DUMITRAȘCU, Sever Medieșul Aurit și Biharea - centre de olărie în Crișana 181- română
2011 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVII-I, seria arheologie SZOCS PETER, Levente Cercetări arheologice preventive la Satu Mare "Teatrul de Vară" 235- română
2011 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVII-II, seria istorie-etnografie-artă HOTCA OVIDIU, Mihai Societatea în Țara Oașului la începutul modernității .11- română
2011 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVII-II, seria istorie-etnografie-artă BĂLU, Daniela Evreii sătmăreni în decumente istorice 67- română
2011 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVII-II, seria istorie-etnografie-artă DEACONU, Anca Casa Muzeu Tășnad 75- română
2011 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVII-II, seria istorie-etnografie-artă DOBRESCU, Adela Tehnică și estetică în colecția de scoarțe maramureșene a Muzeului Județean Satu Mare 189- română
2012 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVIII-I, seria arheologie KACSO, Carol Contributions to the knowledge of the Late Bronze Age in north-western Transylvania. Researches from Culciu Mare 159-168 engleză
2012 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVIII-II, seria istorie-etnografie-artă BURA, Laszlo Iezuiții în Sătmar 33-42 română
2012 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVIII-II, seria istorie-etnografie-artă SZOCS PETER, Levente Clădirile conventului iezuit din Satu Mare 43-54 română
2012 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVIII-II, seria istorie-etnografie-artă VIRAG, Paula Cîteva aspecte privind mortalitatea în comitatul Satu Mare în a doua jumătate a secolului XIX și începutul secolului XX 55-61 română
2012 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVIII-II, seria istorie-etnografie-artă OLARIU, Gheorgina Patrimoniul industrial din zona centrelor urbane ale județului Satu Mare (I) Tășnad 105-114 română
2012 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVIII-II, seria istorie-etnografie-artă BUSUIOC CRISTINA, Oana Propuneri de restaurare a iconostasului Bisericii Ortodoxe din Supurul de Sus "Intrarea Maicii Domnului în Biserică", județul Satu Mare 115-128 română
2001 Studii și Cercetări Etnoculturale, VI CREANGĂ-ASTALOȘ, Alina, HORVAT, Liuba Prestigiul social în arhitectura contemporană din Oaș 232-243 română
2011 Studii și Cercetări Etnoculturale, XVI TUTULA, Vasile Profesorul Octavian Ruleanu, redactor la revista socială-literară "Afirmarea" din Satu Mare (1936-1940) 125-136 română