Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 721 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1969 Acta Musei Napocensis, VI MACREA, Mihail Castrul roman de la Buciumi (jud. Sălaj). Săpăturile din 1963-1968 149- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX PAP, Francisc Comerțul Clujului cu Sălajul în sec. XVI-XVII, în documentele oficiului tricesimal clujean 547- română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV DAICOVICIU, Hadrian Un fragment ceramic cu inscripție de la Porolissum 201-204 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII LAKO, Eva, LAZAROVICI, Gheorghe Săpăturile de la Zăuan - Campania din 1980 și importanța acestor descoperiri pentru Neoliticul din Nord-Vestul României 13-44 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie POP, Horea Civil architecture and habitat during Latene D in the Depression of Șimleu 103-118 engleză
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie TARCEA, Crina, TARCEA, Lucian Baza de date relațională pentru stdiul materialului litic. Determinări mineralogice și petrografice asupra uneltelor cioplite din jud. Sălaj 665-681 română
1997 Acta Musei Napocensis, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BAJUSZ, Istvan, COCIȘ, Sorin Fibule romane de la Porolissum 521-534 română
1997 Acta Musei Napocensis, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie POP, Constantin Din nou despre Pantheonul Porolissensis 585-589 română
1997 Acta Musei Napocensis, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie TARCEA, Crina Petrografia rocilor folosite ca rășnițe la Porosissum și în castre de pe limesul de nord-vest al provinciei Dacia Porolissensis și proveniența acestora 849-876 română
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I GĂZDAC, Cristian, POP, Horea The Roman Hoard from Șimleul-Silvaniei 169-187 engleză
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I STANCIU, Ioan Uber die slawischen brandhugelgraber vom. Typ Nușfalău-Someșeni (Nordwestern Rumaniens) 245-263 germană
2007 Acta Musei Napocensis, 41-42-I, seria 2004-2005 FRANZEN, Paul, MARCU, Felix, MATEI, Alexandru The roman fort at Romita (Dacia). Results of the geophysical survey 161-177 engleză
1977 Acta Musei Porolissensis, I Acta Musei Porolissensis - Cuvînt înainte 13- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I LUCĂCEL, Vasile Douăzecișicinci de ani de activitate a Muzeului de Istorie și Artă din Zalău 23- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I LAZAROVICI, Gheorghe Cercetări arheologice de suprafață la hotarele județelorCluj și Sălaj 35- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I LAKO, Eva Piese de cult din așezarea neolitică de la Zăuan (jud. Sălaj) 41- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I CHIRILĂ, Eugen, LUCĂCEL, Vasile Tezaurul de monede thasiene de la Petrindu (jud. Sălaj) 63- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I MĂRGHITAN, Liviu Tezaure de argint dacice de pe cuprinsul județului Sălaj 73- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I LUCĂCEL, Vasile, POP, Constantin Un signum roman descoperit la Zalău-Ortelec 79- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I IVĂNESCU, Ioan, WINKLER, Iudita Imitațiile de denari descoperiți la Porolissum 83- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I POP, Constantin Porolissum important centru artistic al Daciei 123- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I ARDEVAN, Radu Vestigii arheologice sălăjene semnalate la 1859 135- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I MATEI, Alexandru O statuetă reprezentînd pe Apis la Porolissum 147- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I ISAC, Dan Terra sigilata din castrul de la Buciumi (jud. Sălaj) 155- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I URSU, Viorica Tabăra lui Mihai Viteazul de la Moftin moment important în pregătirea bătăliei de la Guruslău 185- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I MĂRCUȘ, Grațian Încă un toponimic privinnd bătălia de la Guruslău 191- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I MATEI, Alexandru Maihai Viteazul la Guruslău 201- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I CHIRILĂ, Eugen, LUCĂCEL, Vasile Tezaurul de la Rus (jud. Sălaj) sec. XVII 213- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I FĂRCAȘ, Ananie, GHERGARIU, Leontin Țara Silvaniei 223- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I JOSAN, Nicolae Documente privind adeziunea maselor românești din Sălaj la cauza memorandistă în arhiva Muzeului Unirii din Alba Iulia 229- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I CIOCEAN, Valeria Legendă și adevăr privind moartea lui Gheorghe Șincai la Bobota (jud. Sălaj) 237- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I TOMOLE, Ioan Poziția populației sălăjene față de războiul pentru independența României din anii 1877-1878 257- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I BORUGĂ, Elena Adunarea Generală a Astrei de la Șimleul Silvaniei din 6-9 august 1908 263- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I CIUBĂNCAN, Vasile Evoluții demografice sălăjene contemporane 281- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I GHERGARIU, Leontin Victor Russu și arheologia Sălajului 311- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I IVĂNESCU, Ion Un poet și publicist sălăjan. Ioniță Scipione Bădescu 323- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I ARDELEANU, Ioan Centenarul despărțămîntului ASTREI sălăjene 337- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I CIUBĂNCAN, Vasile Contribuții sălăjene la continuitatea vieții spirituale românești pe teritoriul părțiide nord a Transilvaniei vremelnic ocupate de fasciștii-hortiști 347- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I DUNĂRE, Nicolae Elemente de unitate și varietate culturală românească în portul popular din Sălaj 389- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I RĂDULESCU, Titina Ritmicitatea compozițională și limbajul cromatic în arta populară din Sălaj 393- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I GODEA, Ioan Elemente decorative la monumentele de arhitectură populară din Valea Crasnei 403- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I TOȘA, Ioan Așezările și arhitectura locuitorilor din sudul județului Sălaj 411- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I GOIA, Augustin Centrul de lădari Sîngeorghiu de Meseș (jud. Sălaj) 423- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I GRAD, Cornel Cele mai vechi icoane pe sticlă din Sălaj 433- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I CHIRA, Maria Pictura de inspirațir sălăjană a artistului Ioan Sima 453- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II Acta Musei Porolissensis - Cuvînt înainte .7- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II LAKO, Eva Raport preliminar de cercetare arheologică efectuată la așezarea neolitică de la Zăuan (jud. Sălaj în anul 1977) .11- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II KOVACS, Miklos Contribuții noi la cercetarea arheologică a satului Zăuan (jud. Sălaj) 17- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II MATEI, Alexandru Trei morminte din secolul III î.e.n. descoperite la Zăuan (jud. Sălaj) 29- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II GUDEA, Nicolae Descoperiri arheologice mai vechi sau mai noi la Porolissum 65- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II MATEI, Alexandru, POP, Constantin Bronzuri romane figurate în Muzeul de Istorie și Artă Zalău 77- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II STOICOVICI, Eugen Cercetări metalografice privind cîteva monede descoperitela Porolissum (Moigrad) și Voivodeni (jud. Sălaj) 85- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II RUSU ADRIAN, Andrei Cetăți medievale timpurii din județul Sălaj 89- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II CHIRILĂ, Eugen, LUCĂCEL, Vasile Piese noi din tezaurul de la Mineu 117- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II CHIRILĂ, Eugen, LAKO, Eva Descoperirea monetară de la Cehul-Silvaniei, sec. XVIII 135- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II HOSSU, Valer Directoratul Fiscal din Transilvania contra familiei Dolha din Răstoci (jud. Sălaj) 137- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II HOSSU, Valer Anii revoluționari 1848-1849 în valea Someșului sălăjean 165- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II PUȘCAȘ, Vasile Revoluția de la 1848 în publicistica sălăjană interbelică 177- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II ABRUDAN, Paul Documente sălăjene inedite în colecții particulare 193- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II BATHORI, Ludovic Dezvoltarea comunei Gîrbou (județul Sălaj) între anii 1848-1875. Desfințarea iobăgiei și urmările ei 199- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II FĂRCAȘ, Ananie Sălăjenii și războiul de independență al României 213- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II TOMOLE, Ioan Campaniile electorale din anii 1910-1911 din cercul (electoral) Șimleul Silvaniei 219- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II TOMOLE, Ioan Atitudinea populației sălăjene față de actul unirii Transilvaniei cu România 249- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II PUȘCAȘ, Vasile Înfăptuirea unității depline a statului național român reflectată în presa romînească interbelică din Sălaj 257- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II WAGNER, Ernest Aspecte ale naționalizării mijloacelor de producție în Sălaj oglindite în documente 271- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II MAC, Ioan Condiția fizico-geografică în remodelarea teritorială și socio-economică a comunei Gîrbou (jud. Sălaj) 277- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II CORDOȘ, Gheorghe, IANCU, Crăciun Aspecte cu privire la fenomenul migratoriu din Gîrbou (jud. Sălaj) 289- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II MARICA, George Mișcarea cadrelor la Gîrbou (jud. Sălaj) 305- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II MÎNDRUȚ, Stelian Contribuții privind evoluția învățămîntului românesc din Sălaj la începutul secolului XX 351- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II CÎNDA, Ana Carte românească veche în județul Sălaj 365- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II GHERGARIU, Leontin Preocupări muzeale în judeșul Sălaj 389- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II GHERGARIU, Leontin Folcloriști din Sălaj 393- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II GRAD, Cornel Date noi privind răspîndirea icoanelor pe sticlă în Sălaj 427- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II LĂPTOIU, Negoiță Gurăslău - două ipostaze statuare 447- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II LUCĂCEL, Vasile Raport de activitate al Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău pe anul 1977 455- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III MATEI, Alexandru Repertoriul de așezări și descoperiri dacice pe teritoriul județului Sălaj 11- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III LAKO, Eva Repertoriul topoarelor de aramă din județul Sălaj 41- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III CHIRILĂ, Eugen, MATEI, Alexandru O monedă dacică inedită din județul Sălaj 87- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III LAKO, Eva, MATEI, Alexandru Repertoriul descoperirilor și așezărilor de epocă romană pe teritoriul județului Sălaj 121- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III CHIRILĂ, Eugen, GUDEA, Nicolae Descoperiri monetare antice la Porolissum I 139- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III GUDEA, Nicolae, LUCĂCEL, Vasile Fibule romane în Muzeul de Istorie și Artă din Zalău (I) 321- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III MATEI, Alexandru Repertoriul de așezări și descoperiri aparținînd secolelor IV-IX e.n. pe teritoriul județului Sălaj 375- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III LANDES, Amalia Propuneri pentru o reconstituire a castrului roman de la Buciumi (I) 411- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III GUDEA, Nicolae, LAKO, Eva Despre o gemă gnostică cu inscripție din Muzeul de Istorie și Artă din Zalău 449- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III BLĂJAN, Mihai, WINKLER, Iudita Așezarea dacică, daco-romană și prefeudală de la Copșa Mică (jud. Sibiu) 451- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III GUDEA, Nicolae Vasul cu inscripție și simboluri creștine de la Moigrad. Contribuții la istoria creștinismului daco-roman 515- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III BELDEANU, Grigore Sălajul pe treptele istoriei poporului român 545- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III LUCĂCEL, Vasile Raport de activitate al Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău pe anul 1978 595- română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV Acta Musei Porolissensis - Cuvînt înainte .11-13 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV BITIRI, Maria, CÎRCIUMARU, Marin Primele dovezi de cultură materială și artă paleolitică în județul Sălaj 17-23 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV KACSO, Carol Descoperiri din epoca bronzului în depresiunea Sălajului 37-44 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV GHERGARIU, Leontin Raport despre săpăturile arheologice efectuate la Moigrad în anii 1939-1940 77-79 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV CHIRILĂ, Eugen, GUDEA, Nicolae, LUCĂCEL, Vasile, MATEI, Alexandru Raport preliminar asupra cercetăriloe arheologice de la Moigrad (Porolissium) din anii 1977-1979 81-100 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV GUDEA, Nicolae Vasele ceramice stampilate de la Porolissum 105-144 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV GUDEA, Nicolae, ISAC, Dan Terra sigilata de la Porolissum (I) 191-201 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV GUDEA, Nicolae, LANDES, Amalia Propuneri pentru o reconstituire a castrului roman de la Buciumi (II) Clădirea Comandamentului 229-243 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV MATEI, Alexandru Repertoriul așezărilor aparținînd daciloer liberi (sec. II-IV e..) descoperite pe teritoriul județului Sălaj 229-243 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV HOSSU, Valer Începuturile satului Răstoci 421-429 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV TOMOLE, Ioan Atestări dodumentare ale manifestării conștinței naționale românești în Sălaj în a diua jumătate a secolului al XVIII-lea 475-478 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV PENEA, Ionel Aspecte social economice ale județului Sălaj din prima jumătate a secolului al XIX-lea, oglindite în tabela contribuabililor 479-484 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV ABRUDAN, Paul Documente inedite privitoare la solidaritatea românilor sălăjeni cu Romania în războiul pentru idependență din 1877-1878 533-543 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV GRAD, Cornel Memorandumul și Sălajul. Scrisori și telegrame de adeziune în Tribuna (1892-12894) 545-565 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV CIUBĂNCAN, Vasile Date noi demografice, socio-economice despre populația Sălajului pe anii 1910-1941.Poziția și contribuția ei în problemele apărării graniței de Vest a țării în perioada interbelică 605-629 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV TOMOLE, Ioan Mișcarea muncitorească în Sălaj între anii 1918-1940 641-643 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV CORDOȘ, Gheorghe O anchetă de opinie asupra unor probleme legate de familie în rîndul locuitorilor din Gîrbău 653-661 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV WAGNER, Ernest Preocupări de arheologie în județul Sălaj oglindite în documente din anii 1870-1950 665-703 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV DĂRĂBAN, Valentin, GORUN, Doru Deleu. O familie de luptători naționali din Sălaj 705-725 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV MÎNDRUȚ, Stelian Contribuții privind începuturile ziaristicii românești sălăjene 759-767 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV BADIU MARIA, Pia Picturile lui Ioan Mitrea în colecția de artă a Muzeului de Istorie și Artă din Zalău 857-859 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV LUCĂCEL, Vasile Raport de activitate al Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău pe anul 1979 861-863 română
1981 Acta Musei Porolissensis, V Acta Musei Porolissensis - Cuvînt înainte .9-10 română
1981 Acta Musei Porolissensis, V TIȘA, Iosif Dezvoltarea economico-socială a județului Sălaj în cincinalul 1976-1980 33- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V LAKO, Eva, SOROCEANU, Tudor Depozitul de bronzuri de la Sig (jud. Sălaj) Istorie Veche şi Arheologie 145- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V CHIRILĂ, Eugen Descoperiri monetare antice la Porolissum II Istorie Veche şi Arheologie 189- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V GUDEA, Nicolae, MATEI, Alexandru Chei romane în Muzeul de Istorie și Artă de Zalău Istorie Veche şi Arheologie 191- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V GUDEA, Nicolae, LANDES, Amalia Propuneri pentru o reconstituire grafică a castrului roman de la Buciumi III. Barăcile Istorie Veche şi Arheologie 247- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V RUSU ADRIAN, Andrei Arhiva medievală a familiei Wesselenyi (I) Istorie Medie 311- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V HOSSU, Valer Istoria localității Răstoci (II) Istorie Medie 351- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V WOLF, Rudolf Cetatea Șimleului. Schiță monografică Istorie Medie 395- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V ABRUDAN, Paul Documente sălăjene referitoare la răscoala lui Horea și la revoluția de la 1848-1849 din Sălaj Istorie Medie 411- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V KOVACH, Geza Situația iobăgimii din Sălaj la începutul secolului al XIX-lea Istorie Medie 431- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V BAJUSZ, Istvan Considerații cu privire la argintăria de cult din Sălaj Istorie Medie 451- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V BATHORI, Ludovic Comuna Gîrbou (jud. Sălaj) între anii 1876-1900 Istorie modernă 461- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V ABRUDAN, Paul Documente inedite privind participarea sălăjenilor la revoluția din 1918 și unitatea Transilvaniei cu România Istorie modernă 473- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V GRAD, Cornel Rapoarte și memorii privind activitatea consiliilor și gărzilor naționale române din comitatele Sătmar, Sălaj, Bihor și Arad (decembrie 1918-martie 1919) Istorie contemporană 507- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V ROBESCU, Gheorghe Aspecte privind dezvoltarea industriei miniere carbonifere din Sălaj între cele două războaie mondiale Istorie contemporană 587- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V IVĂNESCU, Ion Cîteva aspecte din lupta antirevizionista din Sălaj în perioada 1933-1940 Istorie contemporană 595- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V WAGNER, Ernest Aspecte ale reorganizării și democratizării aparatului de stat și ale refacerii economice în județul Sălaj în perioada noiembrie1944-martie 1945 Istorie contemporană 615- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V POPA, Vasile Aspecte ale desfășurării revoluției de eliberare socială și națională antifascistă și antiimperialistă în județul Sălaj Istorie contemporană 620- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V STOICOVICI, Eugen Aportul analizelor mineralogice în interpretarea descoperirilor arheologice Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 629- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V NICORICI, Ioan Unele aspecte demografice referitoare la Zalău între 1553-1980 Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 635- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V MĂRGUȘ, Grațian, MÎNDRUȚ, Stelian „Gazeta de Duminică”, Șimleu. 1904-1910 (apariție, program, ziariști și tipografi) Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 651- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V FURDUI, Titus Un document istoric iosefin: Forma jurămîntului. Contribuții la bibliografia românească veche Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 673- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V DĂRĂBAN, Valentin, GORUN, Doru Deleu. O familie de luptători naționalidin Sălaj. II. Victor Delcu Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 707- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V GORON, Doru Figuri de intelectuali sălăjeni: Leontin Ghergariu (1897-1980) Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 737- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V CERCHEZ, Claudia Adunarea Generală a "Asociațiunii pentru literatura română și cultura poporului român" ASTRA, ținută la Zalău în anul 1926 Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 745- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V GOIA IOAN, Augustin Evoluția portului popular în subzona Sub-Meseș, județul Sălaj Etnografie 751- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V CSISZAR, Maria Sistemele de exploatare a pămîntului în zona centrală a Vechiului Sălaj Etnografie 781- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V ȘIȘEȘTEANU, Gheorghe Ritualul de măsuriș în comuna satul Dragu Etnografie 785- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V BADIU MARIA, Pia Repertoriul lucrărilor de artă plastică în instituțiile publice din municipiului Zalău Istoria artelor 799- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V LUCĂCEL, Vasile Raport de activitate al Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău pe anul 1980 823- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău Acta Musei Porolissensis - Cuvînt înainte .9-12 română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MATEI, Alexandru Vasul decorat cu șerpi descoperit la Porolissum (terasa sanctuarelor) Istorie Veche şi Arheologie 17- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău BAJUSZ, Istvan, GUDEA, Nicolae Mărgele romane de la Porolissum (I) Istorie Veche şi Arheologie 23- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău STOICOVICI, Eugen Compoziția mărgelelor de la Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 41- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MATEI, Alexandru Piese figurate descoperite pe terasa lanctuarelor de la Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 75-80 română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău STOICOVICI, Eugen Activități metalurgice la Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 113- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae O nouă descoperire cu caracter creștin la Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 155- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CHIRILĂ, Eugen, LAKO, Eva Descoperirea monetară de la Zalău, sec. XII-XIII Istorie Medie 161- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău BAJUSZ, Istvan Artă medievală de cult din Sălaj (II) Istorie Medie 163- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CHIRILĂ, Eugen, LAKO, Eva Tezaurul monetar de la Romita, sec. XVII Istorie Medie 169- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău WAGNER, Ernest Populația Sălajului la sfîrșitul secolului XVIII-lea Istorie Medie 175- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău BATHORI, Ludovic Situația economică și evoluția satului Gîrbou și satelor învecinate la începutul secolului al XX-lea (1901-1918) Istorie modernă 233- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău TOMOLE, Ioan Aspecte ale mișcării muncitorești din Sălaj la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea Istorie modernă 245- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GRAD, Cornel Aspecte ale procesului istoric de integrare organică a județului Sălaj în structurile politico-administrative ale statului național unitar român. Linia demarcațională provizorie (ianuarie-aprilie 1919) Istorie contemporană 251- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MĂLUȚAN, Cornelia Frământări țărănești în vestul județului Sălaj între 1918-1921 Istorie contemporană 263- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GORON, Doru, GRAD, Cornel O semnificativă inițiativă patriotică: proclamarea lui Nicolae Titulescu ca cetățean de onoare al localității Crasna - Sălaj (13 VI 1935) Istorie contemporană 267- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău NICULESCU, Gheorghe, TUCA, Cornel Contribuția batalionului 7 Vînători de Munte din Zalău la luptele purtate de armata română pentru eliberarea Ardealului de Nord Istorie contemporană 301- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GORON, Doru Aspecte din mișcarea revoluționară și democratică a tineretului din Sălaj în perioada 1890-1949 Istorie contemporană 307- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău ANDEA, Avram, ANDEA, Suzana Date despre carte veche din Sălaj Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 341- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CÎNDA, Ana Cartea romînească veche în județul Sălaj (II) Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 353- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău NICORICI, Ioan Date privind evoluția învățământului și științei de carte în comuna Meșeșenii de Jos în secolele XVII-XX Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 419- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău ACHIM, Valeriu Gavril Trif. Personalitate marcantă a învățămîntului românesc din Sălaj Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 443- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău ABRUDAN, Paul Documente inedite privind unele acțiuni culturale ale sălăjenilor în primul deceniu după unirea Transilvaniei cu Romania Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 451- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău DĂRĂBAN, Valentin, GORUN, Doru Contribuții la istoria presei românești în Sălaj Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 473- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău ȘIȘEȘTEANU, Gheorghe Cetele de flăcăi în unele localități ale județului Sălaj Etnografie 505- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău LUCĂCEL, Vasile Raport de activitate al Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău pe anul 1981 513- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII Acta Musei Porolissensis - Cuvînt înainte .1-14 română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII LAZAROVICI, Gheorghe, NEMETI, Ioan Neoliticul dezvoltat din nord-vestul României (Sălajul, Sătmarul și Clujul) 17- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII KALMAR, Zoia Descoperiri Coțofeni în bazinul someșan(Someșuri, Crasna, Almaș) 61- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII LAKO, Eva Repertoriul topografic al epocii bronzului și Hallstattului timpuriu în județul Sălaj 69- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII BAJUSZ, Istvan, CHIRILĂ, Eugen, GUDEA, Nicolae, MATEI, Alexandru Raport preliminar în legătură cu săpăturile arheologice executate la Moigrad (Porolissum) în anii 1980-1982 119- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII MATEI, Alexandru Venus de la Porolissum 149- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII GUDEA, Nicolae, LANDES, Amalia Propuneri pentru o reconstituire grafică a castrului roman de pe Pomăt (Prorolissum) I. Clădirea comandamentului 159- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII GUDEA, Nicolae, STOICOVICI, Eugen Mortare romane de la Porolissum. Castrul de pe Pomăt 185- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII STOICOVICI, Eugen Inele de sticlă de la Porolissum 195- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII RUSU ADRIAN, Andrei Răscoala din anul 1514 în părțile sălăjene 199- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII SIPOS, Gabor Pocalul de la Crasna. Date privind emigrația curuților în Țara Românească și Moldova 213- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII KOVACH, Geza Un meșteșug tradițional din Zalău. Statutul breslei dîrstarilor 223- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII TOMOLE, Ioan Momente ale luptei românilor din Țara Silvaniei pentru drepturi politice și menținerea ființei lor naționale la începutul secolului al XX-lea 291- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII BATHORI, Ludovic Transformăti sociale în comuna Gîrbou (jud. Sălaj) după primul răuboi mondial. Reformă agrară (1919-1926) 311- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII GRAD, Cornel Starea de spirit a populației, autorităților și armatei din Ținutul Someș în vara anului 1940 333- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII DUȚU, Alexandru Luptele duse de Armata 4 Română pentru eliberarea teritoriului județului Sălaj (istoric și actual) 363- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII CIUBĂNCAN, Vasile Date noi despre populația României afectată și cedată prin Dictatul de la Viena. Populația Sălajului 389- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII CIUBĂNCAN, Vasile Continuitatea activității rețelei bancare românești pe teritoriul cedat prin Dictatul de la Viena, opțiune politică, național patriotică. Rolul băncilor sălăjene 422- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII CIUBĂNCAN, Vasile Lupta pentru continuitatea activității copoperativelor populației românești din nord-vestul țării, componentă a rezistenței antihortiste. ! X- 1940- 25.X.1944. Cooperația sălăjană 448- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII GORON, Doru Adeziunea maselor populare sălăjene față de actul de proclamare a Republicii Populare Române 505- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII CÎNDA, Ana Carte veche românească în județul Sălaj (III) 539- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII GHIBU, Octavian Politica școlară a lui Onisifpr Ghibu în anii 1910-1914 și învățămîntul românesc sălăjan 599- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII DĂRĂBAN, Valentin Onisifor Ghibu și liceul "Simion Bărnuțiu" din Șimleu Silvaniei 627- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII ABRUDAN, Paul Documente inedite privind acțiunile intelectualilor sălăjeni pentru sprijinirea "Școlii Populare" din Șimleu Silvaniei în deceniulnouă al secolului trecut 639- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII PENEA, Ionel Școala de agricultiră din Șimleu Silvaniei, veche instituție de învățămînt agricol în Sălaj 653- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII TOȘA, Ioan Contribuții la studiul arhitecturii populare din Sălaj la începutul secolului al XX-lea 663- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII GOIA IOAN, Augustin Tehnici tradiționale de măsurare și repartizare a produselor lactate în cadrul păstoritului agricol local din zona Meseș, județul Sălaj 685- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII MUSCA, Ioan Procedee tradiționale de pescuit cu uneltele din plasă pe cursul sălăjan al Someșului 696- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII FILIP, Ioan, ȘIȘTEANU, Gheorghe Noi date statistice privind cetele de feciori colindători în unele localități ale județului Sălaj 723- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII CRIHAN, Eugen Motive arhaice în colinzile din Sălaj 727- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII BAJUSZ, Istvan Piese de argintărie de cult din Sălaj III 737- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII CIOCIAN, Ioan, ZEBASCINSCHI, Corneliu Biserica-monument din Domnin (jud. Sălaj). Considerații asupra vechimii și particularităților arhitectonice 743- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII LUCĂCEL, Vasile Raport de activitate al Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău pe anul 1982 759- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău Acta Musei Porolissensis - Cuvânt înainte .11-13 română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău KALMAR, Zoia O așezare Tiszapolgár la Dragu. Contribuții la geneza culturii Tiszapolgár în județul Sălaj Istorie Veche şi Arheologie 105- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău JURCSAK, Tiberiu Obiecte de podoabă de origine sudică în așezarea de epoca bronzului de la Derșida (jud. Sălaj) Istorie Veche şi Arheologie 111- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău LAKO, Eva, SOROCEANU, Tudor Al doilea depozit de bronzuri de la Dragu (jud. Sălaj) Istorie Veche şi Arheologie 125- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae, GYEMANT, Amalia Castrul roman de la Buciumi. Propuneri pentru o reconstituire grafică (I-IV) Istorie Veche şi Arheologie 165- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae Contribuții la istoria militară a Daciei romane IV. Cohors VI Thracum Istorie Veche şi Arheologie 219- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae Legio VII Gemina Felix la Porolissum. O rectificare cu caracter cronologic Istorie Veche şi Arheologie 227- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MATEI, Alexandru Un cuptor de ars ceramică descoperit în așezarea dacilor liberi de la Zalău - Valea Miței Istorie Veche şi Arheologie 237- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MUSCA, Elena Repertoriul localităților din Sălaj în secolul al XV-lea Istorie Medie 265- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău BAJUSZ, Istvan, CHIRILĂ, Eugen, RUS, Nicolae Al patrulea tezaur monetar de la Zalău, sec. XVII Istorie Medie 295- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CHIRILĂ, Eugen, LAZIN, Gheorghe Tezaurul monetar de la Tășnad, sec. XV-XVII Istorie Medie 301- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău WAGNER, Ernest Aspecte din istoria cetății și a domeniului Cehu-Silvaniei. Urbariul cetății Cehul din anul 1693 Istorie Medie 309- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău TOMOLE, Ioan Aspecte ale revoluției populare din toamna anului 1918 din Sălaj Istorie modernă 445- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău IVĂNESCU, Ioan Sălăjenii în Marele Sfat al Țării și Consiliul Dirigent Istorie modernă 455- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GORON, Doru, MIHALCA, Virgil Aspecte ale integrării organice a județului Sălaj în cadrul statului național unitar român (1919-1920) Istorie contemporană 469- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău BATHORI, Ludovic Aspecte economice din viața comunei Gîrbou (jud. Sălaj) între anii 1919-1939 Istorie contemporană 491- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău ABRUDAN, Paul Căpitan Dumitru Cristorian: participarea grupului 18 Cercetare la luptele pentru eliberarea Sălajului de sub ocupația fascistă în octombrie 1944 Istorie contemporană 529- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău OPRIȘ, Ioan Noi date despre ocrotirea patrimoniului cultural în județul Sălaj (1918-1948) Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 543- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău POP, Ana Tezaurul de bronzuri de la Sig. Restaurare-conservare Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 553- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău COLDEA, Gheorghe Vegetația lemnoasă de luncă din zona Munților Plopiș Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 565- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MUNTEANU, Dan, RAUS DOINA, Monica Documentații pentru crearea unor rezervații naturale de interes național în județul Sălaj Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 571- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău RAUS DOINA, Monica Studii floristice asupra mlaștinei de la Băile Iaz Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 585- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CÎNDA, Ana Colecțiile de carte veche românească din depozitele eparhiale de la Șimleul Silvaniei Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 591- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MÎNDRUȚ, Stelian Paul Augustin (1866-1920). Încercare de schiță monografică Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 615- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău TOȘA, Viorel Un patriot sălăjan: Emil Bran (1864-1941) Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 643- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GORON, Doru, GRAD, Cornel Din istoricul instituțiilor cultural-naționale sălăjane. Reuniunea Femeilor Române Sălăjene Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 663- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CIOVÎRNACHE, Horia Asupra unei culegeri de folclor din Sălaj Etnografie 699- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MUSCA, Ioan Procedee și unelte tradiționale de pescuit pe cursul Sălăjan al Someșului II Etnografie 717- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău POP, Maria, ȘIȘEȘTEANU, Gheorghe Dinamica timpului și spațiului social în comunitățile rurale din Sălaj Etnografie 731- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău VASILIU, Gabriel Din toponimia satului Moigrad Etnografie 755- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău BAJUSZ, Istvan Obiecte de cositor din Sălaj Istoria artelor 765- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CIOCIAN, Ion, ZEBACINSCHI, Corneliu Altare semicirculare la biserici de lemn sălăjene Istoria artelor 775- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău PORUMB, Marius Pictori sălăjeni din secolul al XVIII-lea Istoria artelor 793- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău BADIU MARIA, Pia Colecția de artă plastică contemporană a Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău I. Pictura Istoria artelor 801- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MATEI, Alexandru Raport de activitate al Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău pe anul 1983 847-852 română
1985 Acta Musei Porolissensis, IX Acta Musei Porolissensis - Cuvînt înainte .9-11 română
1985 Acta Musei Porolissensis, IX LAZAROVICI, Gheorghe Sincronisme etno-culturale în neoliticul timpuriu din Sălaj și din Vestul României Istorie Veche şi Arheologie 69- română
1985 Acta Musei Porolissensis, IX KALMAR, Zoia Despre uneltele de piatră descoperite în județul Sălaj și zonele învecinate Istorie Veche şi Arheologie 93- română
1985 Acta Musei Porolissensis, IX STOICOVICI, Eugen Despre natura unor piese litice din așezări sălăjene și din alte părți ale României Istorie Veche şi Arheologie 105- română
1985 Acta Musei Porolissensis, IX CHIRILĂ, Eugen, GUDEA, Nicolae, MARINESCU, George Tezaurul monetar de la Visuia sec. I - III e.n. Contribuții la studiul circulației monetare în Dacia Porolissensis Istorie Veche şi Arheologie 111- română
1985 Acta Musei Porolissensis, IX MATEI, Alexandru Cuptorul pentru ars ceramică cenușie ștampilată descoperit în așezarea dacilor liberi de la Panic (jud. Sălaj) Istorie Veche şi Arheologie 247- română
1985 Acta Musei Porolissensis, IX MUSCA, Elena Repertoriul localităților din județul Sălaj în secolul al XIV-lea Istorie Medie 261- română
1985 Acta Musei Porolissensis, IX HOSSU, Valer Constituirea domeniului "Cetății de piatră" (Chioar) și raporturile sale cu "pădurile" Sălaj, Finteuș, Chechiș și Ardud Istorie Medie 285- română
1985 Acta Musei Porolissensis, IX POP IOAN, Aurel Realități medievale românești sălăjene din secolele XIII-XVI Istorie Medie 293- română
1985 Acta Musei Porolissensis, IX ARDEVAN, Radu, CHIRILĂ, Eugen Două tezaure monerare din județul Sălaj Istorie Medie 301- română
1985 Acta Musei Porolissensis, IX CHIRILĂ, Eugen, LUCĂCEL, Vasile Al treilea tezaur monetar de la Talău, sec. XVI-XVII Istorie Medie 305- română
1985 Acta Musei Porolissensis, IX WAGNER, Ernest Obligațiile iobăgești din fostul domeniu al cetății Cehu Silvaniei în timpul răscoalei lui Horea Istorie Medie 359- română
1985 Acta Musei Porolissensis, IX LAKO, Eva, WAGNER, Ernest Asociațiile de stradă (kalandos) din orașul Zalău sec. XVII-XIX Istorie Medie 395- română
1985 Acta Musei Porolissensis, IX MÎNDRUȚ, Stelian Mișcarea națională a românilor din Sălaj între anii 1905-1906. I Istorie modernă 419- română
1985 Acta Musei Porolissensis, IX CIUBĂNCAN, Vasile Rezistența antihortistă în nord-vestul României în domeniul economic-social. Contribuții sălăjene (IV) Istorie contemporană 491- română
1985 Acta Musei Porolissensis, IX NICOLESCU, Gheorghe, TUCA, Cornel Contribuția Batalionului 7 Vînători de Munte - Zalău în războiul antihitlerist Istorie contemporană 575- română
1985 Acta Musei Porolissensis, IX BOG, Mitcea Reforma agrară din anul 1945 în județul Sălaj Istorie contemporană 583- română
1985 Acta Musei Porolissensis, IX CÎNTA, Ana Carte veche romînească în județul Sălaj (IV) Carte veche, muzeografie, istoria culturii, personalităţi sălăjene 591- română
1985 Acta Musei Porolissensis, IX STAN, Vergilia Tipărituri elseviriene existente în fonful bibliotecii documentare a Casei Personalului Didactic - Zalău Carte veche, muzeografie, istoria culturii, personalităţi sălăjene 625- română
1985 Acta Musei Porolissensis, IX OROS, Ioan Reprezentarea lui Homer în biblioteca documentară a Casei Personalului Didactic - Zalău Carte veche, muzeografie, istoria culturii, personalităţi sălăjene 635- română
1985 Acta Musei Porolissensis, IX TOȘA, Viorel Date privind învățămîntul elementar sălăjan la începutul secolului al XIX-lea. Conscripția școlară din anul 1811 Carte veche, muzeografie, istoria culturii, personalităţi sălăjene 655- română
1985 Acta Musei Porolissensis, IX OROS, Ioan Un document școlar de la 1874 - "Protocolu visitațiunei școalei confesionale greco-catolice din Șeredeiu" Carte veche, muzeografie, istoria culturii, personalităţi sălăjene 667- română
1985 Acta Musei Porolissensis, IX TRIF, Emil Tradiții în activitatea de îndrumare și control a revizoratului și inspectoratului școlar al județului Sălaj în perioada 1935-1945 Carte veche, muzeografie, istoria culturii, personalităţi sălăjene 673- română
1985 Acta Musei Porolissensis, IX MAROTI, Elisabeta Situația învățământului din Sălaj în perioada 1944-1947 Carte veche, muzeografie, istoria culturii, personalităţi sălăjene 685- română
1985 Acta Musei Porolissensis, IX FĂRCAȘ, Ananie, NEAMȚU, Gheorghe Dascăli sălăjeni în războiul antihitlerist Carte veche, muzeografie, istoria culturii, personalităţi sălăjene 693- română
1985 Acta Musei Porolissensis, IX CIOCIAN, Ioan Meșteșul împletitului funiilor în satele din Culmea Sălajului Ernografie, onomastică, demografie istorică 733- română
1985 Acta Musei Porolissensis, IX VASILIU, Gabriel Din toponimia satelor Merșid, Firnimiș, Popeni Ernografie, onomastică, demografie istorică 745- română
1985 Acta Musei Porolissensis, IX CRISTUREANU, Alexandru Istoria reflectată în antroponimia și toponimia județului Sălaj Ernografie, onomastică, demografie istorică 751- română
1985 Acta Musei Porolissensis, IX GORON, Doru, VLAD, Valer Evoluția demografică a satului Ciocmani Ernografie, onomastică, demografie istorică 771- română
1985 Acta Musei Porolissensis, IX BAJUSZ, Istvan Obiecte de cositor din Sălaj. II Istoria artelor 785- română
1985 Acta Musei Porolissensis, IX CIOCIAN, Ion, ZEBACINSCHI, Corneliu Aspecte privind tradiția construcțiilor de lemn din satul Chieșd (jud. Sălaj) Istoria artelor 795- română
1985 Acta Musei Porolissensis, IX BADIU MARIA, Pia Colecția "Ioan Sima" contribuție majoră la îmbogățirea patrimoniului artistic sălajan Istoria artelor 813- română
1985 Acta Musei Porolissensis, IX MATEI, Alexandru Raport de activitate al Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău pe anul 1984 819- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău Acta Musei Porolissensis - Cuvînt înainte .1-12 română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău LAZAROVICI, Gheorghe Neoliticul târziu în nord-vestul României (Sălajul, Clujul, Bihorul, Sătmarul) Istorie Veche şi Arheologie 15- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău LAKO, Eva Date noi pentru completarea celor trei repertorii privind epoca comunei primitive din Sălaj Istorie Veche şi Arheologie 47- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău FERENCZI, Istvan Cercetări arheologice în așezarea dacică întărită de la Aghireșu-Ruginoasa (1983-1984) Istorie Veche şi Arheologie 83- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CHIRILĂ, Eugen, MATEI, Alexandru Tezaurul dacic de la Cehei (jud. Sălaj) Istorie Veche şi Arheologie 95- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău BAJUSZ, Istvan, CHIRILĂ, Eugen, GUDEA, Nicolae, MATEI, Alexandru, TAMBA, Dan Raport preliminar în legătură cu cercetările arheologice executate la Moigrad (Porolissum) în anii 1983-1985 Istorie Veche şi Arheologie 118- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae, MATEI, Alexandru, SALANȚIU, Virgil Statuia equestra a împăratului Marcus Aurelius Antonimes (Caracalla) de la Porolissum. Propuneri pentru o reconstituire grafică Istorie Veche şi Arheologie 157- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău STOICOVICI, Eugen Pietre prețioase și semiprețioase de la Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 205- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GHIURCO, Ioan, GUDEA, Nicolae Un opaiț de bronz bizantin de la Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 209- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău HOSSU, Valer Penetrația feudală maghiară în regiunea dintre râul Someș și Munții Gutâi Istorie Medie 217- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău ȚICLE, Eva, VARLAN, Elena Viața economică și socială pe domeniul Zalău la mijlocul secolului al XVI-lea Istorie Medie 223- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CHIRILĂ, Eugen, MUSCA, Elena Două tezaure monerare din Muzeul de Istorie și Artă din Zalău Istorie Medie 229- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău WAGNER, Ernest Obligațiile iobăgești din fostul domeniu al cetății Cehu Silvaniei în preajma și în timpul răscoalei lui Horea. 1780-1785. II. Dijmele iobăgești Istorie Medie 255- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MĂLUȚAN, Cornelia Ecouri ale răscoalei lui Horea pe Someșul Mare, între Dej și Jibou Istorie Medie 267- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău KOVACH, Geza Despre rîspîndirea meșteșugurilor la sate în Sălaj în secolul al XIX-lea Istorie modernă 305- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CHIRILĂ, Eugen, MUSCA, Elena Un tezaur monetar de la Zalău, sec. XIX-XX Istorie modernă 331- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GORON, Doru, MIHALCA, Virgil Aspecte ale integrării organice a județului Sălaj în cadrul statului național unitar român II Istorie contemporană 337- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău RĂDULESCU, Dan Contribuția diviziei 18 Infanterie române la eliberarea pământurilor sălăjene - octombrie 1944 Istorie contemporană 407- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GIURGIU, Marius Operațiile desfășurate de Divizia 8 Cavalerie în vederea eliberării județului Sălaj - octombrie 1944 Istorie contemporană 413- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău FĂRCAȘ, Ananie, NEAMȚU, Gheorghe Dascăli sălăjeni în războiul antihitlerist Istorie contemporană 423- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău ABRUDAN, Paul Fii Sălajului în războiul antihitlerist. Mărturii memorialistice Istorie contemporană 493- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău RUSU ADRIAN, Andrei Două cărți sălăjene în anul 1470 (repere la circulația cărții românești din Transilvania) Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 499- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău STAN, Vergilia Carte străină tipărită în secolul al XVI-lea în fondul Bibliotecii Documentare a CPD Zalău. Catalog Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 505- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MÎRZA, Dan Despărțămîntul Dej al Astrei Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 537- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MUSCA, Ioan Activitatea Reuniunii Femeilor Române Sălăjene între anii 1881-1918 Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 551- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău ABRUDAN, Paul Activitatea cărturarilor sălăjeni pentru sprijinirea școlii românești în a doua jumătoate a secolului al XIX-lea Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 571- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău VLAD, Valer Aspecte ale dezvoltării învățămîntului în satul Ciocmani pînă în 1918 Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 579- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău IVĂNESCU, Ion Aspecte ale dezvoltării învățămîntului agricol din Sălaj în perioada interbelică Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 591- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău TRIF, Emil Aspecte ale dezvoltării învățămîntului în județul Sălaj în anii 1947-1949 Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 615- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău OROS, Ioan Din istoricul bibliotecilor pentru cadre didactice (1870-1970) în Sălaj Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 621- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CIOCIAN, Ioan Considerații asupra implicațiilor etico-sociale ale horei (danțului) în satele din zona Dealurilor Sălajului în primele decenii ale secolului XX Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 653- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GOIA IOAN, Augustin Modalități de evaluare a creativității individuale în domeniul artei textilelor populare Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 681- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GOȚIA, Ioan Folclorul din zona Sălajului în paginile revistei „Transilvania” Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 689- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău COMĂNESCU, F., MUSTE, Silvia, NEGOESCU, Bebe Repere eco-geografice în procesul de populare din ținutul Sălajului Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 695- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău COMĂNESCU, F., ȘIȘEȘTEANU, Gheorghe Descîntece din Sălaj Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 701- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău BAJUSZ, Istvan Obiecte de cositor din Sălaj. III Istoria artelor 727- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău COTOI, Maria Cărți străine de specialitate intrate în biblioteca Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău în anii 1984-1985 Istoria artelor 773- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MÎNDRUȚ, Stelian Indicele bibliografic al revistei Acta Muzei Porolisensis, I-X Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 777- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MATEI, Alexandru Raport de activitate al Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău pe anul 1985 801- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău Acta Musei Porolissensis - Cuvînt înainte .11-12 română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău LAKO, Eva Piese de bronz din așezarea de cultură Otomani de la Crasna (jud. Sălaj) Istorie Veche şi Arheologie 77- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău TAMBA, Dan Un fragment de monument funerar de la Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 163- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MATEI, Alexandru, TAMBA, Dan O nouă descoperire paleocreștină la Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 191- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MUSCA, Elena Repertoriul localităților din Sălaj în secolulu al XIII-lea Istorie Medie 199- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ȘTEIU, Nicolae Domeniul cetății Almașu Mare și obligațiile supușilor în secolul al XVII-lea Istorie Medie 229- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău WAGNER, Ernest Obligațiile iobăgești din fostul domeniu al cetății Cehu Silvaniei în preajma și în timpul răscoalei lui Horea. 1780-1785. III. Dările în muncă. Datoriile iobăgești Istorie Medie 263- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BOLOVAN, Ioan Mișcări sociale în Sălaj în primăvara anului 1848 Istorie modernă 295- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ABRUDAN, Paul Solidaritatea Sălajului cu România în războiul pentru independență din 1877-1987. Profiluri Istorie modernă 309- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău SABĂU, Ioan Date privind industria minieră carboniferă splăjeană între anii 1910-1922 Istorie modernă 325- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău TOȘA, Viorel Aspecte privind aplicarea reformei agrare din 1921 în județul Sălaj Istorie contemporană 349- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MUREȘAN, Ioan Evoluția demografică a municipiului Zalău în condițiile dezvoltării economice-sociale în perioada 1968-1985 Istorie contemporană 431- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ȚÎRLEA, Crăciun Dezvoltarea industriei județului Sălaj în perioada 1965-1986 Istorie contemporană 437- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău TAKACS, Adalbert Carabus hampei kuster. Var. zilahiensis csiky, endemism în județul Sălaj Ştiinţe naturale, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 455- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BARTOK, Katalin, COLDEA, Gheorghe, MUNTEANU, Dan, PLĂMADĂ, Eugen, POP, Adriana, TAUBER, Franz Cercetări biocenologice în ecosistemele forestiere din dealurile Sălajului Ştiinţe naturale, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 479- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău STAN, Vergilia Carte străină editate în secolul XVIII-lea la Amsterdam, existentă în fondul Bibliotecii Documentare - Zalău. Catalog Ştiinţe naturale, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 493- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău OROS, Ioan Dedicații (autografe) și (în)semne de proprietate pe cărțile din colecțiile Bibliotecii Documentare Zalău Ştiinţe naturale, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 529- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CHINDRIȘ, Ioan, PENEA, Ionel Ordonanțele școlare ale lui Moise Fulea în Sălaj Ştiinţe naturale, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 537- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MAROTI, Elisabeta Din activitatea Asociației Învățătorilor Sălăjeni 1918-1940 Ştiinţe naturale, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 583- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău OROS, Ioan Cultură și culturalizare pedagogică în Sălaj reflectate în revista "Școala noastră" (1924-1931) Ştiinţe naturale, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 599- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău DRĂGOESCU, Ioan Arta populară din județul Sălaj în festivalul național "Cîntarea României" edițiile I-V Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 673- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ȘIȘEȘTEANU, Gheorghe, ȘIȘEȘTEANU, Solica Variante sălăjene ale Mioriței Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 719- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ROȘIANU, Ion Din toponimia județului Sălaj (I) Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 743- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CIOCIAN, Ioan Aspecte ale toponimiei satului Domniu, jud. Sălaj Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 755- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău IVĂNESCU, Ion Lupta pentru unitatea națională și apărarea ontegrității teritoriale - oglindite în monumentele Astrei ridicate în Țara Silvaniei Istoria artelor 773- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MATEI, Alexandru Raport de activitate al Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău pe anul 1986 783- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, subtitlu: Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău Acta Musei Porolissensis - Cuvînt înainte română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, subtitlu: Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău LAZAROVICI, Gheorghe Venus din Zăuan. Despre credințele și practicile religioase. Partea I-a Istorie Veche şi Arheologie 23- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, subtitlu: Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău KALMAR, Zoia, POP, Pamfil Descoperiri arheologice în comuna Agrij Istorie Veche şi Arheologie 71- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, subtitlu: Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău LAKO, Eva, RAD, Vasile Raport preliminar de cercetare arheologică la Cehei - Misig (jud. Sălaj) Istorie Veche şi Arheologie 85- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, subtitlu: Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău BAJUSZ, Istvan, TAMBA, Dan Contribuții la topografia arheologică a văii Someșului. Sectorul Căpîlna - Jibou Istorie Veche şi Arheologie 91- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, subtitlu: Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău BAJUSZ, Istvan, CHIRILĂ, Eugen, GUDEA, Nicolae, MATEI, Alexandru, MOȚU, Iancu, STOICA, Cornelia, TAMBA, Dan Raport preliminar în legătură cu săpăturile arheologice și lucrările de conservare și restaurare executate în complexul daco-roman Porolisum în anii 1986-1987 Istorie Veche şi Arheologie 147- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, subtitlu: Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae Contribuții epigrafice la cunoașterea sistemului vamal din provinciile dacice. Vama de la Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 175- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, subtitlu: Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae Porolissum - cheia de boltă a apărăriiDaciei Porolissensis Istorie Veche şi Arheologie 195- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, subtitlu: Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău PAKI, Adela Populația Daciei Porolissensis I. Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 215- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, subtitlu: Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău FERENCZI, Istvan Limesul Daciei Sectorului de pe Someșul unit. Elementele de apărare pe subsectorul Ileanda-Tihău Istorie Veche şi Arheologie 251- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, subtitlu: Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău ARDEVAN, Radu Porolissum și Augusta Traiana. Observații asupra inscripției IGB, III, 2, 1590 Istorie Veche şi Arheologie 291- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, subtitlu: Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău WAGNER, Ernest Obligațiile iobăgești din fostul domeniu al cetății Cehu Silvaniei în preajma și în timpul răscoalei lui Horea. 1780-1785. IV. Dările în muncă. Torsul și țesutul Istorie Medie 361- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, subtitlu: Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău MUSCA, Elena Lăzi de breaslă din colecția Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău Istorie Medie 389- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, subtitlu: Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău MUSCA, Ioan Adunarea Generală anuală a ASTREI de la Șimleu Silvaniei (4-5 august 1878) Istorie modernă 403- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, subtitlu: Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău MÎNDRUȚ, Stelian Mișcarea națională a românilor din Sălaj între anii 1905-1906. II Istorie modernă 443- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, subtitlu: Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău ACHIM, Valeriu "Gazeta învățătorilor" din Șimleu Silvaniei și implicațiile ei politico-naționale. 1912-1914 Istorie modernă 461- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, subtitlu: Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău GORON, Doru, GRAD, Cornel, WAGNER, Ernest Consilii și gărzi naționale române în Sălaj în anul 1918. Contribuții documentare Istorie contemporană 469- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, subtitlu: Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău STAN, Constantin Contribuții ale românilor aflați peste hotare la înfăptuirea idealului național în toamna anului 1918 Istorie contemporană 621- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, subtitlu: Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău MEWES, Eugen Agricultura sălăjană în anii 1929-1932 Istorie contemporană 635- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, subtitlu: Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău BODEA, Gheorghe Date despre mișcarea național revoluționară antihortystă în județul Sălaj. 1940-1944 Istorie contemporană 661- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, subtitlu: Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău DUMITRESCU, Constantin Documente ale Comisiunii Monumentelor Istorice, Secția pentru Transilvania, despre Porolissum 1922-1937 Muzeografie, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 697- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, subtitlu: Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău STAN, Vergilia Carte străină în ediții olandeze din secolul XVII-lea existentă în fondul Bibliotecii Documentare - Zalău Muzeografie, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 707- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, subtitlu: Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău OROS, Ioan Gînditori clasici germani în colecțiile Bibliotecii Documentare din Zalău Muzeografie, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 759- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, subtitlu: Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău OROS, Ioan Un document școlar de la 1874. "Protocolu visitațiunei școalei confesionale greco-catolice din Crasna " (jud. Sălaj) Muzeografie, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 763- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, subtitlu: Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău CIOCIAN, Ioan Dezvoltarea învăîțămîntului în comuna Someș Odorheo pănă în anul 1918 Muzeografie, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 769- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, subtitlu: Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău TOȘA, Viorel Preocupări de istorie în publicistica sălăjană interbelică Muzeografie, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 781- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, subtitlu: Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău MÎNDRUȚ, Stelian Considerații privind activitatea istorioagrafică despre Sălaj oglindită în paginile revistei Acta Musei Porolissensis (I 1977 - X 1986) Muzeografie, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 793- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, subtitlu: Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău ȘIPOȘ, Gabor Volfgang Cserey ca botatist și grădina sa botanică din Crasna Muzeografie, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 801- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, subtitlu: Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău VASILIU, Gabriel Din istoria gîndirii lingvistice: Emiliu Bran și Vasile Vaida, printre primii cercetători ai graiului sălăjean Muzeografie, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 833- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, subtitlu: Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău ȘERBA, Gheorghe Obiceiuri și practici ale crescătorilor de animale de pe cursul mijlociu al Crasnei Etnografie, toponimie, geografie 851- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, subtitlu: Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău VASILIU, Gabriel Din toponimia satelor Turbuța, Crișeni, Gîrcei Etnografie, toponimie, geografie 857- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, subtitlu: Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău PORUMB, Marius Noi date privind activitatea unor pictori români în Sălaj în secolul al XVIII-lea Istoria artelor 883- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, subtitlu: Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău CRĂCIUN, Cornel Profilul plastic al presei românești interbelice si Sălaj Istoria artelor 893- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, subtitlu: Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău MATEI, Alexandru Raport de activitate al Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău pe anul 1987 915- română
1989 Acta Musei Porolissensis, XIII GUDEA, Nicolae Porolissum un Complex Arheologic Daco-Roman la Marginea de Nord a Imperiului Roman 1178 română
1991 Acta Musei Porolissensis, XIV-XV, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău Cuvânt înainte 7-7 română
1991 Acta Musei Porolissensis, XIV-XV, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BAJUSZ, Istvan, GUDEA, Nicolae Ace de păr din os de la Porolissum. Cîteva observații în legătură cu ace din os pentru prins părul din Dacia Romană Istorie Veche şi Arheologie 81-126 română
1991 Acta Musei Porolissensis, XIV-XV, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău FERENCZI, Istvan Limes-ul Daciei sectorului de pe Someșul (unit). Elemente de apărare pe subsectorul Cășei-Ileanda Istorie Veche şi Arheologie 127-151 română
1991 Acta Musei Porolissensis, XIV-XV, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CHIRILĂ, Eugen Cîteva date despre circulația monerară la Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 153-174 română
1991 Acta Musei Porolissensis, XIV-XV, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MATEI, Alexandru, TAMBA, Dan Tipare ceramice romane descoperite la Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 221-233 română
1991 Acta Musei Porolissensis, XIV-XV, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău LECHINȚAN, Vasile Pușcași români din ținuturile chiorene și sălăjene în slujba principilor și Țării Transilvaniei în secolul al XVII-lea Istorie Medie 255-278 română
1991 Acta Musei Porolissensis, XIV-XV, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău WOLF, Rudolf Productivitatea agricolă în comitatul Crasna în prima jumătate a secolului al XVIII-lea Istorie Medie 279-287 română
1991 Acta Musei Porolissensis, XIV-XV, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău WAGNER, Ernest Obligațiile iobăgești din fostul domeniu al cetății Cehu-Silvaniei în timpul răscoalei lui Horea Istorie Medie 289-301 română
1991 Acta Musei Porolissensis, XIV-XV, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău LAZĂR, Emil 100 de ani de transport feroviar pe Valea Someșului sălăjean Istorie modernă 323-338 română
1991 Acta Musei Porolissensis, XIV-XV, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău GORON, Doru, GRAD, Cornel Contribuții sălăjene la istoriografia problemei Marii Uniri Istorie contemporană 341-345 română
1991 Acta Musei Porolissensis, XIV-XV, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ABRUDAN, Paul Fii Sălajului în războiul antihitlerist. Mărturii memorialistice (II) Istorie contemporană 367-467 română
1991 Acta Musei Porolissensis, XIV-XV, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău FELSEGHI, Niculina, TOȘA, Viorel Aspecte de istorie locală reflectate în publicistica sălăjană interbelică (I) Muzeografie 481-488 română
1991 Acta Musei Porolissensis, XIV-XV, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău SUCIU, Liviu Localitatea Gâlgău - Schiță monografică (I) Muzeografie 489-492 română
1991 Acta Musei Porolissensis, XIV-XV, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău DĂRĂBÎNC, Valentin, GORON, Doru Busturile lui Simion Bărnuțiu în Sălaj Istoria culturii, personalităţi sălăjene 511-548 română
1991 Acta Musei Porolissensis, XIV-XV, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău SUCIU, Liviu Goron Ioan - profesor, redactor și autor Istoria culturii, personalităţi sălăjene 577-580 română
1991 Acta Musei Porolissensis, XIV-XV, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău GALOȘ, Maria Toponimia din localitățile Gălășeni și Tămașa (jud. Sălaj) Etnografie, toponimie, onomastică 607-628 română
1991 Acta Musei Porolissensis, XIV-XV, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CRĂCIUN, Cornel Activitatea muzicală și teatrală în presa românească interbelică din Sălaj Istoria artelor 631-640 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău LAZAROVICI, Gheorghe Așezarea neolitică timpurie de la Zăuan și cîteva probleme privind neoliticul timpuriu din Balcani Istorie Veche şi Arheologie 25-59 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău GOGÎLTAN, Florin, TAMBA, Dan Materiale arheologice aparținînd culturii Wietenberg descoperite la Șimleu Silvaniei Istorie Veche şi Arheologie 61-78 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău KALMAR MAXIM, Zoia Clasificarea metrică a topoarelor de cupru din Sălaj și problematica lor în regiunea carpato-dunăreană Istorie Veche şi Arheologie 79-96 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BEȘLIU, Călin, LAZAROVICI, Gheorghe, OLARIU, Agatha O piesă de cupru din Sălaj și cîteva probleme teoretice privind analizele de cupru preistoric în muzeul din Cluj (Partea I-a: obiectele de cupru) Istorie Veche şi Arheologie 97-128 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău POP, Horea Observații de topografie arheologică la Șimleu Silvaniei. Așezarea civilă dacică Istorie Veche şi Arheologie 129-138 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău RUSTOIU, Aurel O brățară dacică de la Șimleu Silvaniei Istorie Veche şi Arheologie 139-142 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CHIRILĂ, Eugen, GUDEA, Nicolae Raport preliminar privind spăturile arheologice și lucrările de conservare executate la Porolissum în anii 1988-1991 Istorie Veche şi Arheologie 143-185 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău GHIURCO, Ioan, GUDEA, Nicolae Studiul paleofaunistic al materialului osos descoperit în locuința LM1 din sectorul LM al orașului roman Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 187-199 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău COSMA, Călin, GUDEA, Alexandru, LISOVSCHI-CHELEȘANU, Claudiu Contribuții la paleografia latină romană din Dacia (II). Inscripții incizate sau zgîriate pe vase de la Porolissum și problema inscripțiilor pe vase din provinciile dacice Istorie Veche şi Arheologie 201-247 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BAJUSZ, Istvan, GUDEA, Nicolae Instrumente medicale și ustensile folosite de medicii și farmaciștii romani din Dacia Porolissensis. Contribuții la studiul medicinei române Istorie Veche şi Arheologie 249-291 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BEDELEAN, Ioan, POP, Dana Caracterizarea mineralogico-petrografică a obiectelor arheologice din zona Moigrad (jud. Sălaj) Istorie Veche şi Arheologie 293-298 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae, MATEI, Alexandru Despre fibule romane fără analogii din Dacia Porolissensis. Probleme de cronologie și origine Istorie Veche şi Arheologie 299-303 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae, TAMBA, Dan Podoabe din bronz cu email din Dacia Porolissensis. I. Aplici Istorie Veche şi Arheologie 305-320 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău WAGNER, Ernest Concluzii privind obligațiile iobăcești din fostul domeniu al Cetății Cehu-Silvaniei în timpul răscoalei lui Horea Istorie Medie 365-372 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MUSCA, Elena Cahle medievale în depozitele Muzeului Județean de Istorie și artă Zalău Istorie Medie 375-381 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MEDVE, Aurel Cadrul natural al fortificațiilor medievale de la Cheud Istorie Medie 383-388 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău PENEA, Ionel Contribuții privind cultivarea viței de vie în județul Sălaj Istorie Medie 393-401 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CIOCIAN, Ioan Lupta Bisericii Române Unite din Sălaj pentru drepturi naționale și făurirea statului național unitar roman între anii 1848-1918 Istorie modernă 417-432 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ABRUDAN, Paul Luptele de la Tihău (Sălaj) din 16 octombrie 1944 Istorie contemporană 501-505 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MUSCA, Ioan Membrii sălăjeni ai Astrei (1861-1918) Istoria culturii, personalităţi sălăjene 509-526 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău FELSEGHI, Niculina, TOȘA, Viorel Aspecte de istorie locală reflectate în publicistica sălăjană interbelică (II) Istoria culturii, personalităţi sălăjene 559-565 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CRĂCIUN, Cornel Reclama în presa sălăjeană interbelică din Sălaj Istoria culturii, personalităţi sălăjene 567-578 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MUSCA, Elena Muzeul din Zalău la 40 de ani 615-620 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău Cuvânt înainte 7-7 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău LAZAROVICI, Gheorghe Așezarea neolitică de la Tăuan. II Migrațiune și difuziune. Chalcoliticul balcano-anatolian. Propuneri pentru un model de analiză procesuală Istorie Veche şi Arheologie .11-47 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău LAKO, Eva, MAXIM, Zoia, OLTEAN, Florentina Despre industria litică din județul Sălaj. Un model de litotecă Istorie Veche şi Arheologie 49-56 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău LAKO, Eva, NEMETI, Janos Noi descoperiti celtice în județul Sălaj Istorie Veche şi Arheologie 77-90 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae Vasul cu inscripție și simboluri creștine de la Moigrad Istorie Veche şi Arheologie 151-183 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BEDELEAN, Horea, BEDELEAN, Ioan, POP, Dana Geologie și arheologie la Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 185-190 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BRUDIU, Mihai Cercetări arheologice în zona Boghiș-Șimleu Silvaniei Istorie Veche şi Arheologie 191-198 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău DULGĂU, Bujor Sigiliile comitatelor Crasna, Solnocu de Mijloc și Sălaj Istorie Medie 201-206 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MUSCA, Elena Documente ale breslelor din Zalău Istorie Medie 207-218 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău LECHINȚAN, Vasile Procesul criminalilor de război de la Ip, Treznea, Huedin, Mureșenii de Câmpie și din alte localități sălăjene Istorie contemporană 272-306 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CÎNDA, Ana Manuscrise de la începutul secolului al XVIII-lea în colecții sălăjene Istoria culturii, personalităţi sălăjene 375-382 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău OROS, Ioan Alte dedicații autografe și semne de proprietate pe cărți din colecțiile bibliotecii C.C.D. Zalău Istoria culturii, personalităţi sălăjene 383-386 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău JUMARĂ, Dan Ioan Pop Florantin - contribuții bio-bibliografice Istoria culturii, personalităţi sălăjene 413-424 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău VINȚELER, Onufrie Vasile Breban - omul și savantul Istoria culturii, personalităţi sălăjene 425-435 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău VASILIU, Gabriel Din toponimia satelor Măieriște, Criștelec, Doh, Giurtelecu-Șimleului, Mălădia Etnografie, toponimie 467-471 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BEJENARIU, Ioan Materiale arheologice preistorice din colecția Școlii Gegerale Nr. 1 din Șimleu Silvaniei Istorie Veche şi Arheologie .11-24 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BEJENARIU, Ioan Materiale arheologice preistorice de la Porolissum - Măgura Moigradului Istorie Veche şi Arheologie 25-36 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău POP, Horea Ceramica Latene D cu grafit din județul Sălaj Istorie Veche şi Arheologie 37-45 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău DAMIAN, Aurel, GUDEA, Alexandru, LISOVSCHI, Claudiu, PAȘCA, Ioan Investigații osteologice preliminare asupra paleofaunei descoperite în clădirea vămii din orașul Porosissum Istorie Veche şi Arheologie 55-65 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău DULGĂU, Bujor Stema și sigiliul orașului Zalău Istorie Medie 167-172 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CIOCIAN, Ioan Viața economică și socială a preoțimii greco-catolice din vicariatul Silvaniei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea Istorie modernă 323-337 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău HOSSU, Valer Acțiunea memorandistă în satele de pe Valea Someșului - Plasa Ileanda Istorie modernă 339-342 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău TRIF, Emil Unele aspecte cu privire la starea generală administrativă culturală și învășămîntului în Sălaj la sfîrșitul anilor '30 369-377 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ȘIȘEȘTEANU, Gheorghe Aggression et collectivisation en Sălaj 431-455 franceză
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău NICORICI, Ioan Considerații privind așezările rurale și utilizarea terenurilor în bazinul superior al Crasnei 457-465 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău OROS, Ioan Manuscrise românești inedite din secolul al XVIII-lea într-o colecție sălăjeană 469-472 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CÎNDA, Ana Fenomene meteorologice și calamități naturale menționate pe vechi cărți românești din Sălaj 473-475 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MUSCA, Ioan Despărțămîntul Șimleu al Astrei. 1870-1918 (organizare, arondări-rearondări) 499-504 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MUSCA, Elena Momente din activitatea reuniunii învățătorilor români sălăjeni reflectate în paginile Gazetei de Duminică 505-508 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău POPA, Mircea Momente din trecutul presei sălăjene românești 509-524 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău TAKAZS, Adalbert Contribuții asupra genului Carabus Linne 1758 din județul Sălaj 605-607 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX LAKO, Eva, MAXIM, Zoia, MOGOȘ, Luminița Prelucrarea arheologică a obsidianului de la Zăuan .11-16 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX BEJINARIU, Ioan Materiale arheologice preistorice din colecția Liceului Simion Bărnuțiu din Șimleu-Silvaniei 17-37 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX BAJUSZ, Istvan, COCIȘ, Sorin Fibule din amfiteatrul roman de la Porolissum 39-47 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX BAJUSZ, Istvan Capsule de sigilii romane de la Porolissum 61-72 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX GUDEA, Nicolae Despre fragmente de diplome militare " revizuite" sau nou descoperite la Porolissum 73-88 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX ACSADI, Elek, KISS, Attila Die berstimung des fintortes des schatzfundes I und II von Șimleul Silvaniei (Szylagysomlyo) 89-91 germană
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX KOVACH, Geza Structura populației din Sălaj la mijlocul secolului al XVI-lea 95-108 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX MUSCA, Elena Centru de olari Tihău (jud. Sălaj) 121-126 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX MUSCA, Ioan Documente privind activitatea despărțămîntului Jibou al Astrei (1912-1918) 237-277 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX POP, Dănuț Aspecte ale instalării administrației regimului monarhic autoritar în județul Sălaj (februarie-martie 1930) 309-314 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX GRAD, Cornel, OROS, Ioan Absurdul războiului și supraviețuirea, prin refugiu epistolar, în universul "de acvasă": juenalul versoficat "din război" (20V-26XI 1942) al diacului Petru Fodoca din Cizer, județul Sălaj 359-400 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX OROS, Ioan Un manuscris inedit al copistului Vasile Moldoveanul, Dascălul - mineiul de la Preluci, județul Sălaj 431-442 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX KISS, Francisc Credințe populare din Sălaj, culese de Joszef Kadar pînă în anul 1892 532-536 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX BEJINARIU, Ioan, LAKO, Eva Despre sondajul arheologic de la Cehei, punctul "Misig" (1987) .11-33 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX MATEI, Alexandru Limesul porolissensis - O nouă linie de apărare zid, șanțuri, turnuri - descoperită în fața complexului militar roman de la Porolissum 63-73 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil Sectorul frontierei romane din Nord-Vestul Daciei Porolissensis și datele numismatice 75-85 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX GUDEA, Nicolae Contribuții la istoria militară a provinciei Dacia Posolissensis 5. Cohors I Aeliua Gaesatorum (Miliaria) 87-96 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX BAJUSZ, Istvan, GUDEA, Nicolae Aplici-disc ornamentate cu figură umană din Dacia Porolissensis 97-114 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX GUDEA, Nicolae Vasul cu inscripție și simboluri creștine de la Moigrad - III 115-123 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX MUSCA, Elena, SZILAGYI, Margit, WAGNER, Ernest Noi contribuții la istoria economică și socială a Sălajului medieval 171-182 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX MUSCA, Ioan Documente privind activitatea "Astrei" în Sălaj (1865-1878) 235-276 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX DUMITRAȘCU, Gheorghe File din istoricul satului Românași pană la formarea României Mari 343-354 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX OROS, Ioan Cazania lui Varlaam în Sălaj - Exemplarul necunoscut de la Giurtelec 465-467 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX COMȘULEA, Elena Răspunsuri ale intelectualilor sălăjeni la chestionarele lingvistice 479-483 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX POP, Dănuț Aspecte privind învățămîntul sălăjan din perioada interbelică (1918-1940) 485-511 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX VASILIU, Gabriel Presa sălăjeană - oglindă a realităților social-culturale a Timpului (1990-1940) 521-524 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX VASILIU, Gabriel Periodicele "Meseșul" și "Gazeta Sălajului" (1925-1938) Ziare reprezentative ale Astrei 525-527 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX BURGHELE, Camelia O mască din județul Sălaj - sfanșagoșul 565-570 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX ȘERDAN, Daniela Contribuții la o bibliografie etnografică a Sălajului 651-657 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX VASILIU, Gabriel Din toponimia satelor Armaș, Babiu, Cutiș 659-676 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX ȘERDAN, Daniela Indicele bibliografic al revistei Acta Musei Prorolissensis IX-XX/1987-1996 (II) 677-679 română
1997 Acta Musei Porolissensis, XXI FILIP, Cristian, GUDEA, Nicolae Die gestempelten gefasse von Porolissum II. Die gestempelten Gefasse aus dem Kastell auf dem Hugel Pomet .9-219 germană
1997 Acta Musei Porolissensis, XXI MATEI, Alexandru Die topferofen fur graue, stemplelverzierte keramik aus Zalău 367-455 germană
1997 Acta Musei Porolissensis, XXI POP, Horea The repertoire of discoveries from the roman age beyond the limes on the territory of Sălaj County (2-4 centuries A.D.) 457-486 engleză
1998 Acta Musei Porolissensis, XXII MOROTI, Elisabeta Revoluția de la 1848 în Sălajul istoric 61-116 română
1998 Acta Musei Porolissensis, XXII CIOCIAN, Ioan Vicariatul Silvaniei între anii 1848-1850 127-134 română
1998 Acta Musei Porolissensis, XXII VLAD, Valer Aspecte privind revoluția de la 1948-1849 în satele comunei Băbeni, jud. Sălaj 161-165 română
1998 Acta Musei Porolissensis, XXII VASILIU, Gabriel Probleme economice oglindite de presa sălăjeană în perioada 1920-1940 661-663 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXII-1 BĂCUEȚ, Sanda Noi descoperiri preistorice în județul Sălaj .9-28 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXII-1 BEJINARIU, Ioan, LAKO, Eva Contribuții la cunoașterea bronzului tîrziu in Nord-Vestul României. Așezarea de la Crasna 153-219 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXII-1 EL SUSI, Georgeta Studiu preliminar asupra resturilor de faună din așezarea dacică de la Șimleu Silvaniei - "Cetate" - județul Sălaj 299-315 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXII-1 BEJINARIU, Ioan, TIMOC, Călin Cercetări arheologice în principia castrului roman de la Buciumi 345-357 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXII-1 POP, Horea, STANCIU, Ioan O brățară medievală timpurie descoperită la Șimleu Silvaniei (județul Sălaj) 395-402 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXII-1 CRIȘAN BĂCUEȚ, Dan, CRIȘAN BĂCUEȚ, Sanda Două locuințe prefeudale descoperite în județul Sălaj 499-520 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXII-1 CRIȘAN BĂCUEȚ, Dan Contribuții la repertoriul arheologic al județului Salaj. Descoperiri de suprafață din secolele VII-XIII d.Ch. 521-575 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXII-1 CRIȘAN BĂCUEȚ, Dan Cîteva piese medievale (arme) din muzeul de Istorie și artă Zalău 577-588 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXII-1 MUSCA, Elena, PAPP, Francisc Descoperirea de monede și podoabe din satul Borza, comuna Creaca, județul Sălaj 603-620 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXII-2 MUSCA, Ioan Documente privind activitatea despărțămîntului Sălajan al Astrei (1879-1891) 35-109 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXII-2 BILȚIU, Pamfil Elena Dr. Aciu - scriitoare și reprezentantă de seamă a mișcării feministe din Sălaj 189-205 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXII-2 POP, Dănuț Biserica și societatea. Contribuția bisericii sălăjene. (ortodoxă și greco-catolică) la actul de cultură (1918-1940) 209-235 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXII-2 BURLACU, Ioana Informații arhivistice privind înfîptuirea reformei agrare din anul 1921 în județul Sălaj 257-261 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXII-2 VASILIU, Gabriel Agricultura, preocupare de bază a județului Sălaj, oglindită în presa sălăjeană interbelică 275-277 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXII-2 DRĂGOESCU, Ion Documente inedite despre confiscarea proprietăților lui Iuliu Maniu din județul Sălaj 303-307 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXII-2 POP, Marin Imaginea "chiaburului" reflectată în presa sălăjeană. Propagandă și realitate 347-351 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXII-2 OROS, Ioan Circulația cărții românești sibiene de secol XVIII-XIX în Sălaj 373-385 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXII-2 DINU, Cristina Profesorul Nicolae Bran fiu al Sălajului 539-544 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXII-2 BILȚIU, Pamfil, MUSCA, Ioan O poveste legendară maramureșeană regăsită în periodicul sălăjean "Gazeta de Duminică" 619-631 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXII-2 VASILIU, Gabriel Din toponimia satelor Bobota, Cîmpia, Sălăjeni 655-660 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXII-2 VASILIU, Gabriel Din toponimia satelor Mesteacăn, Sfăraș, Țăud 661-675 română
2002 Acta Musei Porolissensis, XXIV MUSCA, Elena Reprezentarea bataistă de la Guruslău 3 august 1601 99-113 română
2002 Acta Musei Porolissensis, XXIV ACHIM, Dan Iosif Vulcan la aniversarea a 300 de ani de la fapta lui Mihai Viteazul, Guruslău, 3 august 1901 115-118 română
2002 Acta Musei Porolissensis, XXIV MUSCA, Ioan Documente privind activitatea despărțămîntului sălăjean al Astrei (1892-1900) 291-380 română
2002 Acta Musei Porolissensis, XXIV VASILIU, Gabriel Cercetări dialectale din Sălaj - surse bibliografice pentru redactarea dicționarului tezaur al Limbii Române 385-588 română
2002 Acta Musei Porolissensis, XXIV POP, Marin Evoluția lucrărilor de reformă agrară și arendările forțate în județul Sălaj, în perioada 1918-1921 395-452 română
2002 Acta Musei Porolissensis, XXIV SABOU, Călin Calamități naturale în județul Sălaj - 1925 479-498 română
2002 Acta Musei Porolissensis, XXIV ACHIM, Dan Contribuții ale Astrei sălăjene la educația adultului în perioada interbelică 515-521 română
2002 Acta Musei Porolissensis, XXIV OROS, Ioan Tipărituri Slovacica de secol XVII-XVIII în colecțiile sălăjene 533-564 română
2002 Acta Musei Porolissensis, XXIV BOLOGA, Anca Șezătoarea în satul tradițional sălăjean 651-664 română
2002 Acta Musei Porolissensis, XXIV MOISE, Ilie O culegere de folclor sălăjean mai puțin cunoascută 687-692 română
2002 Acta Musei Porolissensis, XXIV POP, Călin Dimensiuni geomorfologice și hidroclimatice în Depresiunea Agrijului 741-749 română
2003 Acta Musei Porolissensis, XXV BĂCUEȚ-CRIȘAN, Sanda, BRAICA, Corvin Raport preliminar de cercetare arheologică a sitului de la Pericei "Keller Tag" .9-18 română
2003 Acta Musei Porolissensis, XXV GUDEA, Nicolae Note de lectură IV. Despre Porolissum într-o corespondență din secolul al XIX-lea 161-163 română
2003 Acta Musei Porolissensis, XXV BAJUSZ, Istvan Amfiteatrul de la Porolissum și aspectele sale culturale 165-194 română
2003 Acta Musei Porolissensis, XXV Raport preliminar în legătură cu cercetările arheologice și de teren, Lucrările de conservare și restaurare executate la Porolissum între anii 1994-2002 195-197 română
2003 Acta Musei Porolissensis, XXV COSMA, Călin, GUDEA, Nicolae, TAMBA, Dan Raport preliminar în legătură cu cercetările arheologice de la Porolissum: Așezarea civilă 198-239 română
2003 Acta Musei Porolissensis, XXV BAJUSZ, Istvan Raport preliminar în legătură cu cercetările arheologice de la Porolissum: Amfiteatrul 240-253 română
2003 Acta Musei Porolissensis, XXV BEJINARIU, Ioan, MATEI, Alexandru, POP, Horea Raport preliminar în legătură cu cercetările arheologice de la Porolissum: Fortificațiile externe ale complexului roman: Așezarea dacică de pe "Măgura Moigradului" 254-256 română
2003 Acta Musei Porolissensis, XXV SCURTU, Elisie-Florin Raport prelinar în legătură cu cercetările arheologice de la Porolissum: Cercetări geogizice 257-259 română
2003 Acta Musei Porolissensis, XXV Preliminary report of the achaeological and field research, the conservation and the restoration works performed at Porolissum between 1994-2002 - Summary 260-262 engleză
2003 Acta Musei Porolissensis, XXV GUDEA, Alexandru Oase de mamifere din templul lui Jupiter Dolichenus de la Porolissum. Studiu arheozoologic 263-272 română
2003 Acta Musei Porolissensis, XXV MATEI, Alexandru Despre castrele romane de la Porolissum. Un nou castru din timpul lui Traian descoperit la Porolissum 277-298 română
2003 Acta Musei Porolissensis, XXV BĂCUEȚ-CRIȘAN, Dan Stadiul cercetărilor arheologice în situl medival timpuriu de la Zalău "Palvar" (campaniile din 1989, 2000-2002) 299-307 română
2003 Acta Musei Porolissensis, XXV MUSCA, Elena Meșteșugari zălăuani și locul lor în structurile administrației publice locale 325-332 română
2003 Acta Musei Porolissensis, XXV CIOCIAN, Ioan Școlile confesionale românești din Sălaj - în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 335-359 română
2003 Acta Musei Porolissensis, XXV MUSCA, Ioan Documente privind activitatea despărțămîntului sălăjean al Astrei (1901-1905) 367-445 română
2003 Acta Musei Porolissensis, XXV POP, Marin Problema agrară în comuna Mirșid în perioada 1945-1962 459-488 română
2003 Acta Musei Porolissensis, XXV MUSCA, Ioan Înființarea G.A.C. în comuna Rus (jud. Sălaj) 531-550 română
2003 Acta Musei Porolissensis, XXV SĂUCA, Daniel Agricultură și represiune mediatică. Propaganda " colectivistă" în presa scrisă din județul Sălaj în perioada 1948-1959 551-569 română
2003 Acta Musei Porolissensis, XXV OROS, Ioan Circulația cărții bălgrădene de secol XVII (Noul Testament și Chiriacodromion) în Sălaj 599-608 română
2003 Acta Musei Porolissensis, XXV DEJEU, Romolica, FĂRCAȘ, Olimpia Spectacolul nunții pe Valea Someșului, Aluniș, județul Sălaj 665-675 română
2004 Acta Musei Porolissensis, XXVI, seria arheologie-restaurare-conservare BĂCUEȚ-CRIȘAN, Sanda, CÎRSTEA, Anamaria Plastică antropomorfă neolitică de la Porț "Corău" (jud. Sălaj) .11-15 română
2004 Acta Musei Porolissensis, XXVI, seria arheologie-restaurare-conservare KACSO, Carol Contribuții la topografia arheologică a județului Sălaj 77-87 română
2004 Acta Musei Porolissensis, XXVI, seria arheologie-restaurare-conservare BEJINARIU, Ioan Săpăturile arheologice de la Giurtelecu Șimleului "Coasta lui Damian" (I) Cîteva considerrații referitoare la stațiunile fortificate din aria culturii Wietenberg 89-109 română
2004 Acta Musei Porolissensis, XXVI, seria arheologie-restaurare-conservare BEJINARIU, Ioan, LAKO, Eva, SANA, Daniel Materiale arheologice din epoca bronzului de la Doh (com. Măieriște), jud. Sălaj 111-131 română
2004 Acta Musei Porolissensis, XXVI, seria arheologie-restaurare-conservare ȘTEFĂNESCU, Atalia Religia militarilor din trupele auxiliare din Dacia Porolissensis (I) 259-274 română
2004 Acta Musei Porolissensis, XXVI, seria arheologie-restaurare-conservare TAMBA, Dumitru O statuetă de bronz a lui Mercurius din patrimoniul Muzeului Județean de Istorie și Artă - Zalău 309-314 română
2004 Acta Musei Porolissensis, XXVI, seria arheologie-restaurare-conservare BAJUSZ, Istvan Aspecte privind cunoașterea și folosirea scrisului la Porolissum 315-326 română
2004 Acta Musei Porolissensis, XXVI, seria arheologie-restaurare-conservare GUDEA, Alexandru Contribuții la cunoașterea speciilor de animale domestice de la Porolissum. Studiu preliminar asupra urmelor de animale impregnate pe țigle și cărpmizi, cu privire specială asupra celor de cîine 339-353 română
2004 Acta Musei Porolissensis, XXVI, seria arheologie-restaurare-conservare BĂCUEȚ-CRIȘAN, Dan, CIORBA, Marinel Vase medievale timpurii (sec. VII-XI) cu semne/mărci de olar descoperite în județul Sălaj 355-366 română
2004 Acta Musei Porolissensis, XXVI, seria arheologie-restaurare-conservare DEJEU, Romolica, MARIANCIUC, Elisabeta Conservarea colecției de lazi de zestre a Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău 503-514 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă MUSCA, Ioan Documernte privind activitatea despărțămîntului sălăjean al Astrei (1905-1907) 83-146 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă MUSCA, Ioan Documernte privind activitatea despărțămîntului sălăjean al Astrei (1908-1910) 167-210 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă STAN, Constantin Adunarea generală a Astrei de la Zalau (12-14 septembrie 1926) 295-306 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă POP, Marin Iuliu Maniu omagiat de către sălăjeni la întimpinarea vîrstei de 60 de ani (1933) 323-332 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă VASILIU, Gabriel Ținutul Sălajului, sub observația presei, în perioada guvernării lui N. Iorga 345-348 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă CIOCIAN, Ioan Aspecte privind activitatea bisericii române unite din Transilvania. Districtele protopopiale Silvania și Jibou în deceniul patru al secolului al XX-lea 349-368 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă SABOU, Călin, SABOU, Mihaela Aspecte privind mișcarea legionară din Sălaj în perioada 1945-1947 397-413 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă OROS, Ioan Considerații preliminare la un catalog cuprinzînd cartea veche din colecțiile muzeului - exemplarele propuse pentru în categoria tezaur 533-558 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă GHILA, Ioana, MUREȘAN, Olimpia O veche formă de manifestare religioasă - pelerinajul (mănăstirile din Sălaj) 759-767 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă CHENDE-ROMAN, Gheorghe Cîteva aspecte din toponimia Sălajului 843-858 română
2007 Acta Musei Porolissensis, XXVIII-XXIX, seria istorie-etnografie-artă MUSCA, Ioan Documente privind activitatea despărțămîntului sălăjean al Astrei (1912-1918) 55-88 română
2007 Acta Musei Porolissensis, XXVIII-XXIX, seria istorie-etnografie-artă POP, Iulia-Maria Dinamica populației prașului Jibou reliefată în ozvoarele demografice (1850-1941) 129-137 română
2007 Acta Musei Porolissensis, XXVIII-XXIX, seria istorie-etnografie-artă MUSCA, Ioan Documente privind activitatea "Astrei" în Sălaj. Despărțămîntul Băsești (1908-1921) 139-160 română
2007 Acta Musei Porolissensis, XXVIII-XXIX, seria istorie-etnografie-artă POP, Marin Societatea culturală Sălajana (1918-1940) 213-260 română
2007 Acta Musei Porolissensis, XXVIII-XXIX, seria istorie-etnografie-artă BURGHELE, Camelia Artă contemporană și antropologie vizuală - Proiect expozițional pentru expoziția permanentă de la galeria de artă Ioan Sima 487-499 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie BĂCUEȚ-CRIȘAN, Sanda Descoperiri ale grupului Pișcolț în județul Sălaj .11-51 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie BEJINARIU, Ioan Descoperiri de bronzuri din Sălaj 67-78 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie BINDEA, Diana Materialul paleofaunistic de la Derșida 79-112 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie BOROȘ, Doina, DUCA, Voicu Tencuiala pictată din amfiteatrul de la Porolissum (considerații tehnice) 113-122 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie BAJUSZ, Istvan, HEREIN, Matyas, LENKEI, Laszlo, LIPOVICS, Tamas, PETHE, Mihaly Măsurători arheomagnetice la Porolissum 123-133 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie BALACI-CRÎNGUȘ, Mariana, MATEI, Alexandru Un monument sculptural din Colecția Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău 143-152 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie TAMBA, Dumitru 30 de ani de cercetări arheologice sistematice la Porolissum 163-215 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie BĂCUEȚ-CRIȘAN, Dan Vestigii medievale timpurii de la Marca "Primăria Nouă" (județul Sălaj) 219-236 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie RETEGAN, Simion Satul de naștere a lui Simion Bărnuțiu la mijlocul secolului al XIX-lea 285-309 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie GREC, Aurica Județul Sălaj - resurse și mărturii ale dezvoltării durabile 679- română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie DRUȚA, Monica, ELEKES, Anca, MARCHIȘ, Ioana Indice bibliografic la Vol. XXI-XXX 695-727 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, seria istorie-etnografie-științele naturii CHIȘ FLORIN, Ioan Aspecte cantitative privind epidemia de holeră din 1873, în ținuturile sălăjene 87-93 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, seria istorie-etnografie-științele naturii MUSCA, Ioan Astra și Sălajul, documente privind activitatea despărțămîntului Gîrbou al Astrei (1886-1918) 143-186 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, seria istorie-etnografie-științele naturii MARIAN, Adriana Aspecte din vegetația satului Biușa - județul Sălaj 413-420 română
2011 Acta Musei Porolissensis, XXXIII, seria arheologie-restaurare-conservare BĂCUEȚ-CRIȘAN, Sanda Neoliticul în Depresiunea Șimleului: așezarea de la Șimleu Silvaniei "Tudor Vladimirescu" 49-71 română
2011 Acta Musei Porolissensis, XXXIII, seria arheologie-restaurare-conservare BEJINARIU, Ioan Noi descoperiri ale culturii Wietenberg din zona orașului Șimleu Silvaniei 73-89 română
2011 Acta Musei Porolissensis, XXXIII, seria arheologie-restaurare-conservare CSOK, Usolt, POP, Horea Necropola tumulară de la Șimleu Silvaniei - județul Sălaj 91-102 română
2011 Acta Musei Porolissensis, XXXIII, seria arheologie-restaurare-conservare DEAC DAN, Augustin, ZĂGREANU, Radu Monumente funerare cu reprezentarea lui Iupiter Ammon în Dacia Porolissensis 165-176 română
2011 Acta Musei Porolissensis, XXXIII, seria arheologie-restaurare-conservare TAMBA, Dumitru Lamps in taberna from the military vicus of Porolissum 193-204 engleză
2011 Acta Musei Porolissensis, XXXIII, seria arheologie-restaurare-conservare GĂZDAC, Cristian Two more gold medallions from the Hoard of Șimleu Silvaniei (Szilagysomlyo, Romania) ? 235-339 engleză
2011 Acta Musei Porolissensis, XXXIII, seria arheologie-restaurare-conservare BĂCUEȚ-CRIȘAN, Dan, CSOK, Zsolt Fusaiolele descoperite în așezările medievale timpurii din Depresiunea Silvaniei 261-274 română
2011 Acta Musei Porolissensis, XXXIII, seria arheologie-restaurare-conservare CULIC, Dan Cercetări arheologice la Biserica Reformată din Mineu (jud. Sălaj) 275-298 română
2012 Acta Musei Porolissensis, XXXIV, seria istorie-etnografie OROS, Ioan Politiques de diffusion et indicateurs de l'usage de livres imprime a Blaj, dans Țara Silvaniei (1747-1876) 39-53 franceză
2012 Acta Musei Porolissensis, XXXIV, seria istorie-etnografie RADU, Vasile Vicariatul Șimleului în șematismele episcopiei greco-catolice (române unite cu Roma) de Cluj-Gherla (1867-1930) 55-60 română
2012 Acta Musei Porolissensis, XXXIV, seria istorie-etnografie BUDA, Lavinia Reuniunile mariane din Sălaj. Studiu de caz: Reuniunea mariană a femeilor române unite din Dragu 71-75 română
2012 Acta Musei Porolissensis, XXXIV, seria istorie-etnografie PRIPON, Emanoil Colecția muzeală a gimnaziului minoriot din Șimleu Silvaniei 77-87 română
2012 Acta Musei Porolissensis, XXXIV, seria istorie-etnografie BURGHELE, Camelia Practici, rituri și manifestări ceremoniale, obiceiuri și tradiții locale în scenariul nupțial din Ciumărna-Sălaj 339-349 română
2012 Acta Musei Porolissensis, XXXIV, seria istorie-etnografie MUREȘAN, Olimpia Icoane pe sticlă din colecția Muzeului Județean de Istorie și Artă-Zalău 351-362 română
2012 Acta Musei Porolissensis, XXXIV, seria istorie-etnografie COTOI, Paula Dimensiuni ale culturii moderne în Țara Silvaniei (sec. XVII-XIX) - Oros I. 453-456 română
2010 Analele Banatului, XVIII, seria arheologie-istorie OPREANU, Coriolan Medalionul cu maști din tezaurul de la Șimleul Silvaniei (Szilagysomlyo). Precizări iconografice și influențe culturale 81-111 română
2012 Analele Banatului, XX, seria arheologie-istorie ARDEVAN, Radu, ZĂGREAN, Radu Eine romische inschrift von Jebucu (Sălaj Kreis) 73-84 germană
2012 Analele Banatului, XX, seria arheologie-istorie DEAC, Dan Ac reconsideration of the so-called Isis statuette from Porolissum 85-90 engleză
2013 Analele Banatului, XXI, seria arheologie-istorie LĂZĂRESCU, Vlad-Andrei, OPREANU, Coriolan, TEFAN, Dan Noi cercetări la Porolissum 83-106 română
1997 Angvstia, 2 ȚURLEA, Petre Ip și Trăznea - Atrocități maghiare și acțiune diplomatică - Șorban Raoul 481- română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII NICULICĂ, Bogdan Bronzuri preistorice din Sălaj (colecțiile Szikszai, Wesselenyi-Teleki, Aszodi și descoperiri izolate aflate în colecția Muzeului din Zalău) - Bejinariu Ioan 339-340 română
1963 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1959-1961 BUTURĂ, Valeriu Un monument al arhitecturii populare transilvănene, biserica de lemnh din Cizer 323-338 română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 GHERGARIU, Leontin Unelte și instalații țărănești pentru prelucrarea unor produse alimentare din Sălaj 439- română
1971 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, V, seria 1968-1970 GHERGARIU, Leontin Ocupații anexă ale populației din Sălaj în trecut 161-184 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 GHERGARIU, Leontin Meșterii construcțiilor monumentale de lemn din Sălaj 255-273 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 CUCEU, Ion Obiceiuri și credințe în legătură cu ocupațiile tradiționale la Gîrbou, județul Sălaj 435-456 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 ȘERDAN, Daniela Considerații privind factorii determinanți în tipologia așezărilor rurale din Sălaj 93-102 română
2003 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei ȘERDAN, Daniela Leontin Ghergariu și cercetarea bisericilor de lemn din Sălaj 41-85 română
2004 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BURGHELE, Camelia O ipostază notabilă în istoria folcloristicii sălăjene: profesorul - culegătorul de folclor 91-97 română
2004 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BLAGA, Iuliana Așezări din zona Crasna-Sălaj 241-249 română
2004 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei DRĂGAN, Dragoș Notă de constatare privind starea de conservare a picturii din interiorul bisercii din Cizer, jud. Sălaj, datată 1773 491-497 română
2007 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BĂCUEȚ CRIȘAN, Sanda Locuințele satelor neolitice de la Port și Pericei 310-322 română
2009 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-2009 ROTARU, Mihaela Orații de nuntă din zona etnografică Sălaj 104-129 română
2009 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-2009 ROTATU, Mihaela Descîntece de mărit din zona etnografică Sălaj 130-151 română
2009 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-2009 JURAVLE, Maria, SÎNTIUAN, Mioara Conservarea profilactică a tavanului pictat din pronaosul biserii din Cizer 404-408 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei ROTARU, Mihaela Norme de conduită, atitudini prohibitive și preventive legate de naștere în zona etnografică Sălaj 236-247 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei ROTARU, Mihaela Atitudini generate de proximitatea morții în zona etnografică Sălaj 248-261 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei TEODOR, Daniela Restaurarea unui candelabru din biserica din Cizer, județul Sălaj 407-411 română
2011 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei TOTSZEGI, Tekla Contribuții la cercetarea modului de funcționare a breslei olarilor din Zalău 25-34 română
2011 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MOCANU, Augustin Repertoriul de colinde din tonele Sălajului și Codrului 53-71 română
2011 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei ROTARU, Mihaela Gesturi augurale și modelatoare de după naștere în zona etnografică Sălaj 219-230 română
2001 Apulum, XXXVIII-1, seria arheologie GUDEA, Nicolae Despre statuetele de marmură reprezentînd pe Iomd dun tenplul de la Porolissum. Contribuții la arta provincială din Dacia Romană 161-187 română
2000 Arheologia Medievală, III EL SUSI, Georgeta Studiul resturilor faunistice din nivelul medieval de la Șimleul Silvaniei - "Cetate" (jud. Sălaj) 267- română
2013 Banatica, 23 HARHOIU, Radu Der schatzfund von Șimleul und die schlacht von Nedao 111142 germană
2004 Biblioteca Musei Napocensis, XXI MATEI, Alexandru, STANCIU, Ioan Sondajul din așezarea de la Bopcșa - "La Petriș"(com. Bocșa, jud. Sălaj). Contribuții la determinarea etapei de început a epocii romane imperiale tîrzii în nord-vestul României 755-778 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII SCURTU, Florin Radiografia geofizică a unei părți a orașului roman Porolissum 246-246 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII MAXIM, Zoia, TARCEA, C., TARCEA, L. Analize mineralo-petrografice și prelucrări matematice asupra materialului litic cioplit din județul Sălaj 253-253 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII BEDELEAN, Horea, DAN, M., GHERGARI, Lucreția Studiul petrografic al materialului litic ce provine din construcțiile castrului roman de la Porolissum 254-254 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII ROTEA, M., SĂSĂRAN, Liana Studiul litologic al pieselor din așezarea Wietenberg de la Derșida 256-256 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII BĂCUEȚ-CRIȘAN, Sanda, BEJINARIU, Corina Plastica neolitică antropomorfă de la Porș și Pericei. Tipologie și metrie 281-282 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII TECAR, M., TECAR, T. Tipologia și funcționalitatea uneltelor din os și corn în așezarea Wietenberg de la Derșida 282-282 română
2001 Bibliotheca Marmatia, 1 BEJINARIU, Ioan Late Bronze Age in the Depression of Șimleu 157-174 engleză
2003 Bibliotheca Marmatia, 2 BEJINARIU, Ioan Opinions on the Wietenberg type finds from the Sălaj County 25-68 engleză
1975 Biharea, III MOZES, Tereza Portul popular al slovacilor din nord-vestul României (județele Bihor și Sălaj) 57- română
1982 Biharea, X, seria 1979-1980 CHIRIAC, Aurel Zona etnografică Meseș - Goia I. 373- română
1999 Biharea, XXII-XXIII, seria 1995-1996 GOMAN, Ioan Ipostaze ale sărbătorilor de primăvară în sate de pe Valea Barcăului 83-105 română
2005 Biharea, XXVI-XXVII, seria 1999-2000 GOȚIA, Ioan Evoluția portului popular din subzona Valea Barcăului, județul Sălaj 23-56 română
2009 Biharea, XXXI-XXXIII, seria 2004-2006 ȚĂRĂU, Melania Studiu asupra toponimiei rurale de pe Valea Barcăului 91-126 română
2009 Bonze Age Communities in the Carpathian Basin, I, seria archaeologica BEJINARIU, Ioan The settlement from Recea-Sulduba Valley, Sălaj County, contributions to the knowledge of Late Bronze Age habitat in North-Western Romania 183-201 engleză
2009 Brukenthal Acta Musei, IV, seria 1 EL SUSI, Georgeta Economia animalieră a comunităților La Tene din Depresiunea Șimleului (județul Sălaj) 93-120 română
2012 Brukenthal Acta Musei, VII, seria 1 CSOK, Zsolt Approaches concerning the formation of the medieval county of Kraszna / Crasna (11th-13th) 125-133 engleză
2006 Cercetări Arheologice, XIII MUȘEȚEANU, Crișan Lampes from Dacia. The roman fords from Porolissum-Moigrad 471-472 română
2009 Cercetări Arheologice, XVI PLANTOS, Cristinel, POP, Horea Un import roman în zona Șimleu Silvaniei (jud. Sălaj) 125-128 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 IANCU, Remus, PĂUCEAN, Ștefan, STREZA, Marius-Florin Morile cu "alvan" de pe Someșul Inferior. Moara cu "alvan" din ciocmani, județul Sălaj 194-200 română
1995 Crisia, XXV BORCEA, Liviu Sate românești, cnezi și voievozi din Sălaj și Cîmpia Someșului în secolele XIII-XVII 375-381 română
1997 Crisia, XXVI-XXVII, seria 1996-1997 BEJINARIU, Ioan Despre un mormînt de incinerație neolitic descoperit de Zalău (jud. Sălaj) .9-16 română
2000 Crisia, XXX FAUR, Antonio Din efectele economice ale prezenței unităților militare sovietice în județul Sălaj (octombrie 1944-iulie 1945) 505-509 română
2007 Crisia, XXXVII FAZECAȘ, Gruia Depozitul de bronzuri de la Brîglez (comuna Surduc), județul Sălaj - Bejinariu Ioan 237-238 română
2008 Crisia, XXXVIII BULZAN, Sorin Alexandru cel Mare sau Ahile? O statuetă din bronz de la Porolissum reinterpretată 17-22 română
2009 Crisia, XXXIX FAZECAȘ, Gruia Bronzuri preistorice din Sălaj (colecțiile Szikszai, Wesswlenyi-Telehi, Aszodi și descoperiti izolate aflate în colecția Muzeului din Zalău) - Bejinariu Ioan 311-311 română
2011 Crisia, XLI BĂCUEȚ CRIȘAN, Sanda Vasele miniaturale în descoperirile arheologice. Așezările neolitice din județul Sălaj 21-31 română
2011 Crisia, XLI BEJINARIU, Ioan, SANA, Daniel Elements of symbolic plastic art belonging to the Iron Age from Șimleu Silvaniei - Observator 69-80 engleză
2011 Crisia, XLI BĂCUEȚ CRIȘAN, Dan Morminte de incinerație medievale timpurii descoperite la Zalău "Dealul Lupului/Farkas Domb" (jud. Sălaj) 87-98 română
2006 Dacia Avgvsti Provincia. Crearea Provinciei MATEI, Alexandru, POP, Horea Castre romane de marș descoperite la Zalău-Dealul Lupului (jud. Sălaj) 171-180 română
2006 Dacia Avgvsti Provincia. Crearea Provinciei GĂZDAC, Cristian Moneda și cucerirea romană a Daciei. Studiu comparativ de situri. Ukpia Traiana Sarmisezetusa, Porolissum, Ovilava, carnuntum, Poetovio 483-492 română
2010 Iron Age Communities in the Carpathian Basin , II, seria archaeologica BEJINARIU, Ioan, POP, Horea Late Hallstatt-Early La Tene Settlement from Porț-Paliș (com. Marca, Sălaj County, Romania) 99- engleză
2012 Iron Age Rites and Rituals in the Carpathian Basin., V, seria archaeologica RUDNICKI, Marcin Finds and context of Șimleul Silvaniei type bracelets north of the Carpathians and the Sudety 461-492 engleză
2012 Iron Age Rites and Rituals in the Carpathian Basin., V, seria archaeologica CSOK, Zsolt, POP, Horea The tumuli necropolis from Șimleu Silvaniei 493-502 engleză
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie VLASSA, Dumitru Despre inscripția unei geme de la Porolissum 65- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Valer Porțile de șură din zona Codru 755- română
2000 Marisia, XXVI, seria arheologie-istorie BĂCUEȚ-CRIȘAN, Dan Săpături arheologice de salvare la Panic, punctul "La Blocuri" (jud. Sălaj) 147- română
2000 Marisia, XXVI, seria arheologie-istorie MUSCA, Elena Considerații generale asupra meșteșugurilor sălăjene 203- română
2003 Marisia, XXVII, seria arheologie-istorie MUSCA, Elena Aspecte privind rolul și implicarea breslelor din Zalău în viașa Urbei 253-262 română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie BEJINARIU, Ioan Două topoare de piatră din județul Sălaj 33- română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie BĂCUEȚ-CRIȘAN, Dan Complexe medievale timpurii la Zalău "Str. Lupului/ Karkas Domb" (jud. Sălaj) 125- română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie MUSCA, Elena Meșteșugari urbani în istoria sălăjană 169- română
1978 Marmatia, 4 Folclor din zona Codrului - Pop D. 529- română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 KALMAR, Zoia Unelte din piatră șlefuită descoperite la Oarța de Sus 107-114 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 CIOCAN, Janeta Monumente istorice bisericești din eparhia Oradiei, județele Bihor, Sălaj și Satu Mare. Bisericile de lemn 624-626 română
2003 Marmatia, .7-1, seria arheologie-numismatică BĂCUEȚ-CRIȘAN, Sanda Aspecte de viață economică în Neoliticul din Sălaj 19-36 română
2003 Marmatia, .7-1, seria arheologie-numismatică BEJINARIU, Ioan Noi descoperiri ale culturii Suciu de Sus din județul Sălaj 65-81 română
2003 Marmatia, .7-1, seria arheologie-numismatică BĂCUEȚ-CRIȘAN, Dan Cercetări arheologice de suprafață privind habitatul medieval timpuriu (sec. VII-XI) pe teritoriul județul Sălaj 317-344 română
2005 Marmatia, .8-1, seria arheologie BEJINARIU, Ioan Piese preistorice de bronz de pe Valea Someșului (sectorul județului Sălaj) 131-142 română
2005 Marmatia, .8-1, seria arheologie BĂCUEȚ-CRIȘAN, Dan Așezarea medievală timpurie de la Nușfalău "Țigoiul lui Benedek" (jud. Sălaj) 269-290 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie MARIA OROS, Ioan Un exemplar din Gramatica lui Ioan Alexi (Viena, 1926) în colecții sălăjene 40-45 română
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 MACREA, Mihail, MITROFAN, I. Șantierul arheologic Porolissum 485-504
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 BAJUSZ, Ștefan, CHIRILĂ, Eugen, GUDEA, Nicolae Săpăturile arheologice executate la Moigrad (Porolissum) I. Castrul de pe ''Pomet'' 285-288
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 IAMBOR, Petre Sondajul arheologic de la Zalău-Ortelec 513-514
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 MATEI, Alexandru V. Așezarea dacilor liberi de la Panic, jud. Sălaj 325-328
2012 Mousaios, XVII POP, Horea Boluri cu decor în relief descoperite la Șimleu Silvaniei-Cetate, (Transilvania, județul Sălaj) 107-120 română
2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie BENEA, Doina Despre o capelă creștină la Porolissum 231- română
1996 POROLISSUM Un Complex Arheologic Daco-Roman la Marginea de Nord a Imperiului Roman, II GUDEA, Nicolae Porolissum Vama romană - Monografie arheologică română
2001 POROLISSUM Un Complex Arheologic Daco-Roman la Marginea de Nord a Imperiului Roman, III GUDEA, Nicolae, TAMBA, Dan Despre templul zeului Jupiter Dolichenus din municipium Septimium 174 română
2008 POROLISSUM Un Complex Arheologic Daco-Roman la Marginea de Nord a Imperiului Roman, V FILIP, Cristian-Claudiu Ceramica ștampilată de la Porolissum 524 română
2008 POROLISSUM Un Complex Arheologic Daco-Roman la Marginea de Nord a Imperiului Roman, IV TAMBA, Dumitru Porolissum așezarea civilă (Vicus militaris) a castrului mare 450 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII ȘTIRB, Dalia Căsătoria și problemele vieții de familie în satele comunei Buciumi în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 57-61 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII POP, Horea Arhitectură civilă și habitat în La Tene D în depresiunea Șimleului 109-122 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII ABRAHAM, Florin Propaganda pentru susținerea colectivizării: Metode, conținut și realități în comuna Mirșid, județul Sălaj 183-188 română
2001 Revista Bistriței, XV BEJINARIU, Ioan Considerații privind sfîrșitul culturii Wietenberg la vest de M-ții Meseș 21-32 română
2001 Revista Bistriței, XV COCIȘ, Sorin, GUDEA, Nicolae, MATEI, Alexandru, TAMBA, Dan Fibule de la Porolisum. Castrul Pomet și așezarea lui civilă 77-89 română
2001 Revista Bistriței, XV MUSCĂ, Elena, SZILAGY, Margit Economia rurală sălăjeană între secolele XVIII-XIX 190-202 română
2002 Revista Bistriței, XVI FĂRCAȘ, Olimpia Aflarea "orîndei" și practici magice de "aducerea" feciorilor județului Sălaj 317-321 română
2005 Revista Bistriței, XIX GUDEA, Nicolae Despre un fragment de plăcuță de marmură cu reprezentarea cavalerilor danubieni de la Porolissum 77-85 română
2005 Revista Bistriței, XIX GUDEA, Nicolae Evreii în Dacia romană. 5. Discul miniatural de piatră cu reprezentarea stelei lui David la Porolissum 95-99 română
2005 Revista Bistriței, XIX GĂZDAC, Cristian, TAMBA, Dan, WHRIGHT, Bruce A baldric termal discovered at the roman town and fort of Porolissum (Roman Dacia, today Romania) 111-119 română
2006 Revista Bistriței, XX GUDEA, Nicolae Arme romane ca ofrande votive. Studiu de caz: templul lui IOMD de la Porolissum 125-138 română
2007 Revista Bistriței, XXI-1 ROTEA, Mihai, TAMBA, Dan, TECAR, Monica Complexul ritual de la Șimleul-Silvaniei aparținînd culturii Wietenberg 63-92 română
2007 Revista Bistriței, XXI-1 GUDEA, Nicolae Un mesaj de pe Limes Dacicus pentru arheologii spanioli: 2despre un detașamernt din legiunea VII Gemina Felix la Porolissum pe limesul dacic" 383-291 română
2010 Revista Bistriței, XXIV ROTEA, Mihai, TECAR, Monica, TECAR, Tiberiu Donație de artefacte provenind din situl Witenberg de la Derșida - "Dealul lui Balota" .9-27 română
2012 Revista Bistriței, XXVI KACSO, Carol Depozitul de bronzuri de la Buruslău, județul Sălaj .9-18 română
2013 Revista Bistriței, XXVII PISO, Ioan Studia Porolissensia IV 39-51 română
1993 Sargetia, XXI-XXIV, seria 1988-1991 POP, Horea Observații de topografie arheologică la Șimleul Silvaniei. Cetatea feudal timpurie 707-713 română
1998 Sargetia, XXVII-2, seria 1997-1998 MUSCĂ, Elena Conștiința națională și acțiunea românilor reflectată în presa sălăjană la începutul secolului al XX-lea 261-271 română
2002 Sargetia, XXX, seria 2001-2002 MUSCĂ, Elena Principiul confesional în modelul socio-economic medieval. Scurtă privire asupra situației din Sălaj 325-329 română
2002 Sargetia, XXX, seria 2001-2002 OROS, Ioan Cărți din biblioteca iluministului Ioan Corneli în colecții sălăjene 723-727 română
2003 Sargetia, XXXI POP, Horea Vase romane din sticlă la Șimleu Silvaniei – Cetate 159-166 română
2005 Sargetia, XXXIII BEJINARIU, Ioan Cercetările arheologice de la Giurtelecu Șimleului – „Coasta lui Damian” (III). Descoperirile culturii Coțofeni 51-93 română
2006 Sargetia, XXXIV OROS, Ioan Ipostaze ale insecurității cărții după însemnările de pe cartea românească veche din Țara Silvaniei (sec. xvii-xix)  583-389 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI BĂEȘTEAN, Gică Despre apeductele de la Porolissum 138-150 română
2012 Sargetia, XXXIX, seria III DEAC, Dan Augustin Romanized Egyptian Gods in Porolissum 159-174 engleză
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I BENEDEK, Zoltan Schimbările cursului Someșului și al Crasnei în perioada Pleistocenului superior și a Holocenului 25-34 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV ȘANDRU, D. Cu privire la aplicarea reformei agrare din 1921 în satele din Munții Codrului 257-267 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV IURAȘCIUC, Ivan Arhitectura populară codrenească și din lunca Someșului din a diua jumătate a sec. XIX-lea 345-358 română
1993 Satu Mare - Studii și Comunicări, IX-X, seria 1992-1993 BENEDEK, Zoltan Schița paleohidrografică a sistemului hidrografic Tisa-Someș-Crasna-Ier 325-330 română
1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria 1994-1995 GOZARU, Mircea Tradiții folclorice în zona medie a Văii Crasnei 461-466 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII DRĂGOESCU, Ion Etnosocionumismatica zonei Cadru 347-355 română
2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI-I, seria arheologie BĂCUEȚ-CRIȘAN, Dan Elemente de habitat medieval timpuriu în nord-vestul României. Locuințe și anexe din secolele VII-IX descoperite pe teritoriul județului Sălaj 89-111 română
2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI-II, seria istorie-etnografie-artă BERTICI, Andrea Evoluția populației din Plasa Carei, între anii 1880-1941, din punct de vedere al recensămintelor 217- română
2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI-II, seria istorie-etnografie-artă NOGRADI, Alina Judecata din urmă. Imaginar și mitic și implicații în pictura murală a bisericilor de lemn din zona Codru 235- română
2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI-II, seria istorie-etnografie-artă NOGRADI, Alina, TOTH, Zoltan Practici cutumiare din zona codru. Raport de cercetare 299- română
2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI-II, seria istorie-etnografie-artă CIUBOTĂ, Viorel Contribuții sălăjene la Marea Unire - Grad C., Goron D. 421- română
2005 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXII-I, seria arheologie BĂCUEȚ-CRIȘAN, Sanda Stadiul cercetărilor privind perioada neo-eneolitică pe teritoriul județului Sălaj. Bazinul Barcăului și Crasnei 27- română
2005 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXII-I, seria arheologie BEJINARIU, Ioan Stadiul cercetării epocii bronzului și primei epoci a fierului pe teritoriul Sălajului 93- română
2005 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXII-I, seria arheologie POP, Horea Stadiul cercetării epocii dacice în vestul și nord-vestul României, cu specială privire la județul Sălaj 107- română
2005 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXII-I, seria arheologie BĂCUEȚ-CRIȘAN, Dan Scurt istoric al cercetărilor arheologice privind secolele VII-XI pe teritoriul județului Sălaj 159- română
2007 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXIII-XXIV-I, seria arheologie BEJINARIU, Ioan, RAD, Vasile Un topor de cupru descoperit la Cehei (județul Sălaj) 95- română
2010 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVI-I, seria arheologie BEJINARIU, Ioan Aspects of the Late Bronze Age Cultural Evolution in Northwestern Romania (the Upper Barcău and Crasna Rivers) 235- engleză
2010 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVI-II, seria istorie-etnografie-artă LOBONȚ PUȘCAȘ, Maria Repere de cultură tradițională sălăjeană 240- română
2002 Studii și Cercetări Etnoculturale, VII FĂRCAȘ, Olimpia Obiceiuri de Crăciun într-un sat de pe Valea Someșului, jud. Sălaj (Aluniș) 203-210 română
2004 Studii și Cercetări Etnoculturale, IX LAZĂR, Emil Geneza și semnificaâia primară a toponimului Dej 175-210 română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie CHIRILĂ, Eugen, LUCĂCEL, Vasile Der Munzhort von Rus (Kreis Sălaj), 17. Jh. 307- germană
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie GUMĂ, Marian Contribuții la istoria tracilor din nord-vestul României. Așezarea Wietenberg de la Derșida - Chidioșan Nicolae 333-336 română
2010 Tracii și vecinii lor în Antichitate - Studia in Honorem Valerii Sîrbu POP, Horea Morminte dacice descoperite la Șimleu Silvaniei, județul Sălaj 407-429 română