Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 55 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
2012 Analele Brăilei, 12, seria istorie-cultură-civilizație COȘEREANU, Valentin Serbarea de la Putna - Un evenimemt incomod la granița imperiului austro-ungar 109-130 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X JELESNEAC, Mihail Date noi asupra formei inițiale a ripidei de la Putna evidențiate în cursul procesului de restaurare 817-826 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 OSTAFI, George Comemorarea lui Ștefan cel Mare și Suceava în anul 1904 179-186 română
1970 Carpica, III ZAHARIA, Dumitru Răscoala țăranilor din 1907 în județele Putna și Tecuci 103-113 română
1997 Carpica, XXVI-2, seria istorie și civilizație OBODARIU, Petru Considerații privind aplicarea Legii rurale din 1864 în județul Putna 97-101 română
2003 Carpica, XXXII OBODARIU, Gabriela, OBODARIU, Petru Județul Putna în primul război mondial - efectele războiului asupra vieții cotidiene 179-186 română
2009 Carpica, XXXVIII UNGUREANU, Ioan Roată - un neam cunosacut în ținuturile Roman și Putna 119-138 română
2000 Cronica Vrancei, I LASCU, Stoica Mărturii de epocă privind situația fostului județ Putna și a Orașului Focșani la sfîrșitul secolului al XIX-lea 79-107 română
2000 Cronica Vrancei, I OBODARIU, Petru Petrecerea timpului liber în județul Putna între cele două războaie mondiale 212-232 română
2001 Cronica Vrancei, II DASCĂLU, Mariana Aplicarea legii rurale din 14 august 1984 în fostul județ Putna 78-99 română
2001 Cronica Vrancei, II OBODARIU, Petru Alegerile din 1937 în județul Putna 240-249 română
2006 Cronica Vrancei, V MIRON, Gheorghe Aplicarea reformei agrare din 1945 în fostul județ Putna 235-281 română
2006 Cronica Vrancei, VI MIRON, Ramona Aspecte referitoare la prezența refugiaților polonezi în județul Putna în 1939 266-288 română
2006 Cronica Vrancei, VI MIRON, Gheorghe Bombardamentele aliate asupra județului Putna în timpul celui de-al doilea război mondial 313-331 română
2008 Cronica Vrancei, VII MIRON, Gheorghe Contribuții putnene la cucerirea Griviței. 30 august 1877 .9-28 română
2008 Cronica Vrancei, VII MIRON, Gheorghe Răscoala din anul 1907 în județul Putna 109-160 română
2008 Cronica Vrancei, VIII MIRON, Ramona Criza economică din anii 1929-1933 172-194 română
2011 Cronica Vrancei, IX ILIESCU, Ionuț Județul Putna - parte integrantă a ținutului Dunărea de Jos (august 1838-septembrie 1940) 266-271 română
2011 Cronica Vrancei, X ILIESCU, Ionuț Căile ferate particulare din zonele de deal și șes ale județului Putna (prima jumătate a secolului al XX-lea) mărturii documentare 155-171 română
2011 Cronica Vrancei, X MIRON, Gheorghe Aspecte privind tîrgurile, bălciurile și iarmaroacele din judeșul Putna 172-192 română
2011 Cronica Vrancei, X MIRON, Ramona O tragedie umană în județul Putna: cutremurul din 10 noiembrie 1940 193-235 română
2011 Cronica Vrancei, X MIRON, Ramona Activitatea societății suedeze "salvați copiii" în județul Putna (1947-1948) 295-318 română
2011 Cronica Vrancei, XI MIRON, Gheorghe Aspecte privind activitatea gărzii naționale a frontului renașterii naționale din județul Putna 205-244 română
2011 Cronica Vrancei, XI MIRON, Gheorghe Aspecte privind viața comunității putnene între anii 1941-1945 245-295 română
2011 Cronica Vrancei, XII ILIESCU, Ionuț Eroii războiului de independență (1877-1878) din cadrul regimentului 10 dorobanți - Putna de-a lungul timpului .9-49 română
2011 Cronica Vrancei, XII MIHĂILESCU, Maria Dramă și umanism privind situația orfanilor din primul război mondial în județul Putna (1917-1924) 188-207 română
2011 Cronica Vrancei, XII MIHĂILESCU, Maria Regina Maria și misiunea americană în anii primului război mondial în județul Putna 208-217 română
2011 Cronica Vrancei, XII ILIESCU, Ionuț Contribuții la istoricul căii ferate Adjud-Comănești-Ghimeș- Secția de circulație corespunzătoare fostul județ Putna 288-295 română
2011 Cronica Vrancei, XII MIRON, Gheorghe Aspecte privind învățămîntul putnean între anii 1944-1948 296-334 română
2012 Cronica Vrancei, XIII DUCA MARIANA, Corina Sărbătorirea zilelor naționale în județul Putna între anii 1921-1930 83-162 română
2012 Cronica Vrancei, XIV ILIESCU, Ionuț, MIRON, Gheorghe Aspecte privind ținutul Putna în timpul revoluției lui Tudor Vladimirescu de la 1821 .9-43 română
2012 Cronica Vrancei, XIV MIRON, Gheorghe Situația legionarilor putneni după asasinarea lui Ion Gh. Duca 137-157 română
2013 Cronica Vrancei, XVII ILIESCU, Ionuț, MIRON, Gheorghe Aspecte privind veteranii de război putneni din războiul de independență de la 1877-1878 .9-61 română
2013 Cronica Vrancei, XVII ILIESCU, Ionuț Aspecte privind activitatea organizației județene Putna a Partidului Național-Liberal (Gheorghe Brătianu) între anii 1930-1938 156-210 română
2013 Cronica Vrancei, XVII DUCA MARIANA, Corina Sărbătorirea zilelor naționale în județul Putna între anii 1931-1940 211-306 română
2013 Cronica Vrancei, XV MIRON, Ramona Alegerile parlamentare din noiembrie 1919 în județul Putna 197-221 română
2013 Cronica Vrancei, XV MIRON, Georgeta Aspecte privind prezența reupelor germane în județul Putna între anii 1940-1944 311-340 română
2013 Cronica Vrancei, XVI ILIESCU, Ionuț, MIRON, Gheorghe Contribuții privind participarea putnenilor la războaiele balcanice. Campania din 1913 .9-38 română
2013 Cronica Vrancei, XVI ILIESCU, Ionuț, MIRON, Gheorghe Județul Putna și Cadrilaterul (1938-1946). Aspecte de ordin demografic și economic 141-179 română
2013 Cronica Vrancei, XVI MIRON, Gheorghe Aspecte privind activitatea comitetului județean Putna al P.C.R. în anul 1945 191-221 română
2013 Cronica Vrancei, XVI MIRON, Gheorghe Aspecte privind viața politică putneană în anul 1946 222-235 română
2013 Cronica Vrancei, XVI APOSTU, Aurora-Amilia, ILIESCU, Ionuț Aspecte privind exploatarea zăcămintelor carbonifere din judeșul Putna 304-313 română
2004 Cumidava, XXVII NEGULICI, Dorina Serbările de la Putna din 1904 în documente maghiare 208-231 română
2011 Restitutio, 4 BALTĂ, Z., BRUNETTI, B., CARTECHINI, L., CREȚU, I., DOHERTY, B., LUPU, M., NICULESCU, G., PETROVICIU, I., ROSI, F., SASSOLINI, A. Utilizarea tehnicilor analitice portabile pentru studiul in-situ a tetraevangheliarului anonim de la mănăstirea Putna 89-100 română
1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria 1994-1995 BĂRNUȚIU, Elena, CORDEA, Marta Un manuscris din 1684, realizat la mănăstirea Putna 289-299 română
1978 VRANCEA - Studii și Comunicări, I CARCADIA, Georgeta Consecințele aplicării reformei agrare din 1864 în fostul ținut Putna 109- română
1978 VRANCEA - Studii și Comunicări, I LENCO, Alecu Aspecte ale luptei împotriva ocupanților pe teritoriul fostului județ Putna în anii 1916-1918 133- română
1979 VRANCEA - Studii și Comunicări, II HUȚANU, Dumitru Situația agriculturii și țărănimii din fostul județ Putna între 1938-1944 147- română
1980 VRANCEA - Studii și Comunicări, III TEMCIUC, Alexandru Aspecte ale mișcării muncitorești în fostul județ Putna, în perioada cuprinsă între sfîrșitul secolului al XIX-lea și izbucnirea primului război mondial 207- română
1980 VRANCEA - Studii și Comunicări, III HUȚANU, Dumitru Aspecte privind participarea maselor populare din fostul județ Putna la evenimentele anilor 1945-1946 287- română
1987 VRANCEA - Studii și Comunicări, V-VII, seria 1982-1984 MURARIU, Ioan Organizarea administrativ-teritorială a șinutului Putna în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea ți începutul secolului al XIX-lea 61-67 română
1987 VRANCEA - Studii și Comunicări, V-VII, seria 1982-1984 SAIZU, I. Prezențe putnene la al doilea Congres economic din România )Iași, 6-8 ianuarie 1884) 77-83 română
1987 VRANCEA - Studii și Comunicări, V-VII, seria 1982-1984 ADAFINI, Mihai Obștile sătești de arendare în județul Putna după primul război mondial 85-97 română
1991 VRANCEA - Studii și Comunicări, VIII-X CABALORTĂ, Venera Note privind Congresul Ligii Culturale din septembrie 1931 357-364 română
2005 VRANCEA - Studii și Comunicări, XII HUȚANU, Dumitru Contribuții la istoricul învățămîntului rural din județul Putna (1864-1880) 94-99 română