Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 41 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MEDELEȚ, Florin Une enclume d'orfevrerie de l'epoque de Letene touvee aux Portes de Fer du Danube 95-101 franceză
1997 Analele Banatului, V, seria arheologie-istorie MEDELEȚ, Florin Zona Porților de Fier ale Dunării. Istoricul cercetărilor arheologice dintre Baziaș și Orșova pe malul românesc al Dunării 63-74 română
2006 Analele Banatului, XIV-1, seria arheologie-istorie BARTOSIEWICZ, Laszlo, BONSALL, Clive, BORONEANȚ, Vasile, STALLIBRASS, Sue Size ranges of prehistoric cattle and pig at Schela Cladovei (Iron Gates Region, Romania9 23-42 engleză
1996 Analele Brăilei, 2 GLANDA, Petru Porțile de Fier - cotitură semnificativă în activitățile turistice pe Dunăre 247-250 română
1975 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VII, seria 1974-1975 APOLZAN, Lucia Forma arhaică de populare a zonei montane de la Porțile de Fier 161-169 română
1979 Banatica, 5 BĂLĂNESCU, Dana, LAZAROVICI, Gheorghe Considerații privind tipologia și evoluția vaselor-capac din cultura Vinca (Descoperiri din Clisura Dunării") 17- română
1979 Banatica, 5 LAZAROVICI, Gheorghe, SĂCĂRIN, Caius Epoca bronzului în "Clisura Dunării" 71- română
1979 Banatica, 5 UZUM, Ilie Die Rumanen aus der "Clisura Dunării" zwischen dem VI ind XIV. Jahrhundert (Gestchichtlich-archaeologische Betrachtungen) 215- germană
1981 Banatica, 6 DRAGOMIR, Ion, GUMĂ, Marian Cîteva descoperiri din prima și a doua epocă a fierului în Clisura Dunării 107- română
1983 Banatica, 7 LAZAROVICI, Gheorghe Neoliticul timpuriu din zona Porțile de Fier (Clisură) .9- română
1983 Banatica, 7 SĂCĂRIN, Caius O nouă descoperire din epoca bronzului în Clisura Dunării 59- română
1993 Banatica, 12-I DRAGOMIR, Ioan, LAZAROVICI, Gheorghe O nouă sculptură neolitică descoperită în clisură .7-19 română
1993 Banatica, 12-I SĂCĂRIN, Caius Descoperiri Gîrla Mare în zona Porților de Fier 75-83 română
2003 Banatica, 16-I GUDEA, Nicolae Granița romană și romană tîrzie în zona Porților de Fier. Cîteva note critice și statistice 171- română
2011 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 3, seria arheologie BORONEANȚ, Adina A suggested chronbology for the Iron Gates Mesolithic 21-39 engleză
2013 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 5, seria arheologie BORONEANȚ, Adina New data on the prehistoric human habitations from Climente I and Climente II Caves in the Iron Gates of the Danube .5-23 engleză
2009 Cercetări Arheologice, XVI BENEA, Doina Cu privire la granița de sud-vest a Daciei Romane (II). Sectorul Porților de Fier 355-369 română
1982 Cercetări Numismatice, IV KONIG, Cornelia Medalii oferite tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România și tovarășei acad. dr. ing. Elena Ceaușescu cu prilejul inaugurării unor importante obiective hidro-energetice și de transport / Les médailles offertes au camarade Nicolae Ceaușescu, secrétaire général du P.C.R. et président de la R.S. Roumanie et à la camarade Elena Ceaușescu à l’occasion de l’inauguration de quelques objectifs hydro énergétiques et de transport/ Medals awarded to comrades Nicolae Ceaușescu, General Secretary of the Romanian Communist Party, President of the Socialist Republic of Romania and academician doctor engineer Elena Ceaușescu on the occasion of the inaugration of some important hydro-energetic and transport objectives. Medalistică, Heraldică, Sigilografie, Gliptică şi Metrologie (Science des Médailles, Héraldique, Sigillographie, Glyptique et Metrologie, Medals, Heraldic, Sigillography, Glyptics, Metrology) 155-161 română
1985 Drobeta, VI KESSLER, Eugen Material fosil si subfosil de răsări din defileul Dunării de la Porțile de Fier 337- română
1996 Drobeta, VII BAICU, Stelian Un raport despre traficul de mărfuri în sectorul Porților de Fier în anii 1909-1913, semnat Karl Tompa 115- română
1996 Drobeta, VII PÎRVULESCU, Valeria Prezențe ale artei monumentale contemporane românești: un panou mai puțin cunoscut al lui Constantin Piliuță în sala turbinelor de la Hidrocentrala Porților de Fier I 161- română
1996 Drobeta, VII MATACĂ, Sorina Modificările ihtiofaunei dunărene în condițiile lacului de baraj (zona cuprinsă între barajul Porșile de Fier I și barajul Porțile de Fier II - județul Mehedinți 235- română
1998 Drobeta, VIII MUREȘ, Valentin Evoluția regimului internațional al sectorului Porțile de Fier și Cataracte între Congresul de la Berlin (1878) și Conferința Păcii de la Paris (1919) 126- română
2000 Drobeta, X MATACĂ, Sorina Protecția florei din Parcul natural Porțile de Fier (jud. Mehedinți) 138-144- română
2002 Drobeta, XI-XII MATACĂ, Sorina Conspectul sistematic al plantelor vasculare din Parcul Natural Porțile de Fier (I) 255-295 română
2002 Drobeta, XI-XII MATACĂ, Sorina Vegetația forestieră și arbustivă din Parcul Natural Porțile de Fier 296-336 română
2002 Drobeta, XI-XII MATACĂ, Sorina Istoricul cercetărilor geografice din teritoriul Parcului Natural Porțile de Fier 361-371 română
2002 Drobeta, XI-XII BAICU, Stelian Din istoria navigației pe Dunăre la Porțile de Fier 372-382 română
2003 Drobeta, XIII MATACĂ, Sorina Contribuții privind vegetația acvatică și palustră din arealul Parcului Natural Părțile de Fier 218- română
2003 Drobeta, XIII MATACĂ, Sorina Gestiunea ecologică, valoarea socială și potențialul turistic al Parcului Natural Porțile de Fier 239- română
2003 Drobeta, XIII MATACĂ, Sorina Perspectivele colaborării internaționale prin constituirea unei zone transfrontaliere Porțile de Fier 247- română
2003 Drobeta, XIII CHIȘAMERA, Gabriel Contribuții la cunoașterea avifaunei Parcului Natural Porțile de Fier 254- română
2003 Drobeta, XIII JUAN GABRIELA, Ana, JUAN-PREDOI, Constantin Expoziția româno-iugoslavă Porțile de Fier - Djerdap, un pas spre parcul transfrontalier al biosferei Defileul Dunării 370- română
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie COMȘA, Alexandra Cremation warrior burials in the Iron Gates of Romania 175- engleză
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie DRĂGHIA, Mariana Muzeul hidrocentralei - punct de atracție primordial în Mehedinți 89-96 română
2000 Istros, X OBERLANDER - TÎRNAUCEANU, Ernest Cons and history, the case of the area of the Iron Gates of the Danube during the 10th-11th centuries 387-411 engleză
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV CRĂCIUNESCU, Gabriel Zona de la est de Porțile de Fier în evul mediu I. Arheologie 187-214 română
2003 Pont de Trajan de Drobeta PETOLESCU, Constantin Les troupes auxiliaires de la zone des Portes de Fer 53-59 franceză
2010 Studii de Preistorie, 7 BORONEANȚ, Adina, JACOBSSON, Piotr Set in clay: altars in place at Cuina Turcului, Iron Gates Gorge 33-44 engleză
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie APOLZAN, Lucia Gospodăria și locuința în zona Porților de Fier .7-37 română
1970 Tibiscus, 1 SPĂTARU, Dumitru Coleoptere de pe irisul galben (Iris pseudacorus L.) în zona "Porșile de Fier" - Orșova (Eșelnița) 226-227 română