Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 526 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1967 Acta Musei Napocensis, IV PROTASE, Dumitru Legiunea III Flavia la nordul Dunării și apartenența Banatului și Olteniei de vest la Provincia Dacia 47- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI LAZAROVICI, Gheorghe Cultura Starcevo-Criș în Banat .3- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI SURDU, B. Cronicarul Nicolae Stoica despre călatoriile lui Iosif II în Banat 231- română
1970 Acta Musei Napocensis, VII LAZAROVICI, Gheorghe Cultura Vinca A în Banat 473- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII LAZAROVICI, Gheorghe Faza a IV-a culturii Starcevo-Criș în Banat 409- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII WOLLMANN, Volker Inscripții și sculpturi romane din sud-estul Banatului 539- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII DAICOVICIU, Hadrian Descoperiri monetare romane în Banatul secolului al XIX-lea 561- română
1973 Acta Musei Napocensis, X VAJDA, Ludovic Mineritul carbonifer în Banat între anii 1867 și 1900 331- română
1973 Acta Musei Napocensis, X BATHORY, Ludovic Luptele revendicative și mișcarea sindicală a minierilor din Banat între anii 1918-1921 755- română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV BRĂTESCU, Constantin Un luptător pentru unirea Banatului cu România: învățătorul Damaschin Daicoviciu 523-526 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV IAROSLAVSCHI, Eugen, LAZAROVICI, Gheorghe Așezări de secol IV în Sudul Banatului 255-261 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV BONA, Petru Traian Doda - luptător pentru drepturile naționale ale românilor bănățeni 495-499 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI WOLF, Iosif Unirea din 1918 și poziția șvabilor bănățeni 913-915 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII HAȚEGAN, Ioan O controversă istorică legată de incursiunea otomană din Banat în anul 1415 531-536 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII GROZA, Liviu Participarea grănicerilor bănățeni la războaiele împotriva lui Napoleon 577-587 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII MILIN, Miodrag Mișcarea nașională română din Banat în contextul luptei naționale romane antidualiste (1880-1894) (I) 215-225 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX MILIN, Miodrag Mișcarea nașională română din Banat în contextul luptei naționale romane antidualiste (1880-1894) (II) 121-134 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX KAKUCS, Lajos Învățămîntul agricol din Banat în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 213-230 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX BORUGĂ, Elena Legăturile asociației "Astra" cu Banatul în perioada 1861-1895 575-584 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 LAZAROVICI, Gheorghe, TAKACS, M., VLASSA, N. Morminte tumulare din Banat și Transilvania din perioada eneolitică tîrzie 59-78 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 MUNTEANU, Ioan Mișcarea Națională din Banat în anul 1869 și semnificația sa politică 339-351 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 BOLDEA, Ligia Cîteva opinii privitoare la originea și evoluția nobilimii române din Banat 1119-1126 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 MÎNDRUȚ, Stelian Rolul presei progresiste în lupta românilor bănățeni pentru înfaptuirea idealului național la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX - Pavel Olimpia 1195-1196 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MEDELEȚ, Florin Cîmpurile de urne funerare din Banat 289-302 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie HAȚEGAN, Ion Populație și habitat în Banatul secolelor XVIII-XX 151-187 română
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria 2000-2001 JAMBOR, Petre Contribuții la istoria unor așezări fortificate din Banat .9-18 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 MUREȘAN, Ovidiu Un best-seller italian de la sfîrșitul secolului al XVII-lea cu privire la orașele și cetățile din Banat și Vestul Transilvaniei 173-185 română
1977 Acta Musei Porolissensis, I RUJA, Gheorghe Lupta comuniștilor din Banat pentru victoria blocului partidelor democrate în alegerile parlamentare din 1946 267- română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXII-2 MÎNDROANE, Maria Țăranul bănățean-cărășan sub "avalanța" comunistă 337-345 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXII-2 AGHIȚOAIE, Viorica Restaurarea covoarelor etnografice un mod de păstrare a vechilor tradiții populare din Banat 729-739 română
2002 Acta Musei Porolissensis, XXIV MÎNDRUȚ, Stelian Consecințe ale trasărilor bilaterale româno-iugoslave vizînd frontiera Banatului (1920-1924) 453-465 română
1929 Analele Banatului, II-2 NEMOIANU, P. Elementul de bașnită în Banat 87-90 română
1929 Analele Banatului, II-2 MILOIA, Ioachim Coloniști armeni în Banat 98-102 română
1929 Analele Banatului, II-3 NEMOIANU, P. Elementul de bașnită în Banat (urmarea) .1-5 română
1929 Analele Banatului, II-3 NEMOIANU, P. Populațiunea Banatului în diferite epoci .9-11 română
1929 Analele Banatului, II-3 BUGARIU, Vicențiu Bibliografia Banatului 41-47 română
1929 Analele Banatului, II-3 PROTOPOPESCU, Ion Banatul turistic 76-87 română
1931 Analele Banatului, IV-1 BUGARIU, Vicențiu Vederi din Banatul de altădată 58-89 română
1931 Analele Banatului, IV-1 Știri contimporane despre "Rezmelița" Românilor bnățeni, dela 1788 99-103 română
1984 Analele Banatului, II, seria etnografie-artă TOȘA, Ioan Contribuții la studiul culturii populare bănățene de la sfîrțitul secolului al XIX-lea .5-28 română
1984 Analele Banatului, II, seria etnografie-artă KAKUCS, Lajos Unele aspecte privind înzestrarea tehnică a agriculturii din Banat în secolele XVIII-XIX 29-42 română
1984 Analele Banatului, II, seria etnografie-artă SĂCARĂ, Nicolae Decorul arhitercturii populare bănățene 43-66 română
1984 Analele Banatului, II, seria etnografie-artă GRIGORESCU, Elena Prelucrarea cînepii în Banat 97-110 română
1984 Analele Banatului, II, seria etnografie-artă CICA, Vasile Contribuții cu privire la dogăritul (butnăritul) în Banat 143-150 română
1984 Analele Banatului, II, seria etnografie-artă CLEPEA, Stela Considerații asupra gospodăriei și locuinței svabilor din Banat 193-199 română
1984 Analele Banatului, II, seria etnografie-artă BUZILĂ, Adriana Pătrunderea stilului baroc în arhitectura tradițională românească a Banatului în secolul al XVIII-lea 209-231 română
1984 Analele Banatului, II, seria etnografie-artă MEDELEANU, Horia Artă și conștiință românească în Banat în secolul al XVIII-lea 299-303 română
1984 Analele Banatului, II, seria etnografie-artă CICA, Vasile Nume de locuri din Banat - Ioniță V. 365-366 română
1984 Analele Banatului, II, seria etnografie-artă BUZILĂ, Adriana Banatul, de la origini pînă acum - 1774 375-375 română
1984 Analele Banatului, II, seria etnografie-artă CICA, Vasile Pedagogia tradițională populară bănățeană - Onciulescu Dimitrie 379-380 română
1993 Analele Banatului, II, seria arheologie-istorie COMȘA, Eugen Creșterea animalelor domestice în cursul epocii neolitice pe teritoriul Banatului 13-18 română
1993 Analele Banatului, II, seria arheologie-istorie BEJAN, Adrian, MARE, Mircea Sud-vestul Romaniei (Banatul) în secolele III/IV-VII - Repere actuale ale cercetării 222-229 română
1993 Analele Banatului, II, seria arheologie-istorie HAȚEGAN, Ioan Banatul și turcii oromani (1400-1438) 260-272 română
1993 Analele Banatului, II, seria arheologie-istorie CALINOF, Eleonora Date privind prediile bănpțene din secolul al XVIII-lea 277-296 română
1993 Analele Banatului, II, seria arheologie-istorie DUDAȘ, Vasile Voluntari bănățeni în armsata română în anii primului război mondial 306-326 română
1993 Analele Banatului, II, seria arheologie-istorie NEUMANN, Victor Banatul secolului al XVIII-lea: o stare de civilizație a Europei central-sud-orientale 336-351 română
1993 Analele Banatului, II, seria arheologie-istorie MEDELEȚ, Florin Contribuții privind începuturile muzeologiei în Banat 352-356 română
1993 Analele Banatului, II, seria arheologie-istorie MUREȘIANU, Ion Semnificația unor afirmări culturale românești din trecutul Banatului 357-366 română
1994 Analele Banatului, III, seria arheologie-istorie DUDAȘ, Vasile Banatul și Unirea din 1918 .5-10 română
1994 Analele Banatului, III, seria arheologie-istorie DRAȘOVEAN, Florin The Petrești Culture in Banat 139-170 engleză
1994 Analele Banatului, III, seria arheologie-istorie MEDELEȚ, Florin Contribuții la repertoriul numismatic al Banatului. Epoca Latene, secolul IV in.d. Chr. - 106 239-308 română
1994 Analele Banatului, III, seria arheologie-istorie BENEA, Doina Banatul în timpul lui Traian 309-321 română
1994 Analele Banatului, III, seria arheologie-istorie PĂIUȘAN, Radu Mișcarea națională a românilor bănățeni între anii 1895-1905 371-394 română
1994 Analele Banatului, III, seria arheologie-istorie DUDAȘ, Vasile Voluntari bănățeni în armsata română în anii primului război mondial (II) 395-397 română
1994 Analele Banatului, III, seria arheologie-istorie ROȘIU, Liliana Preocupări de protejare a bisericilor de lemn din Banat în perioada interbelică 489-496 română
1995 Analele Banatului, IV-1, seria arheologie-istorie DRĂGOESCU, Margareta Descoperiri arheologice și numismatice pe teritoriul Banatului între 1972-1918 315-375 română
1995 Analele Banatului, IV-1, seria arheologie-istorie GYURIȘ, Alexandru Contribuții la geografia istorică a Banatului în secolele IV-XII 393-413 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria istorie HAȚEGAN, Ioan Structuri autohtone și alogene în Banatul Medieval 17-47 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria istorie ROZKOS, Pavel Contribuție la istoria colonizării "pemilor" în Banat 48-57 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria istorie NEUMANN, Victor Istoria evreilor din Banat în secolul al XVIII-lea (I) 58-67 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria istorie POPESCU, Dan Frămîntări și mișcări țărănești în Banat în primele decenii ale secolului al XIX-lea 68-79 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria istorie TOMA, Nicoleta Constituirea Societății de Istorie și Arheologie din Banat 217-227 română
1997 Analele Banatului, V, seria arheologie-istorie ROGOZEA, Petru Scurte considerații despre inelele de buclă ("lockenring"-uri) din Banat .11-20 română
1997 Analele Banatului, V, seria arheologie-istorie SZENTMIKLOSI, Alexandru Trei celturi inedite din Banat 21-25 română
1997 Analele Banatului, V, seria arheologie-istorie BAKIC, Ljiljiana Findings of coins from the Romasnian Part of Banat region in the collection of the national Museum in Vrsac 55-61 engleză
1997 Analele Banatului, V, seria arheologie-istorie MARE, Mircea Tipuri de locuințe din Banat între sec. IV-IX d. Hr. 113-138 română
1997 Analele Banatului, V, seria arheologie-istorie HAȚEGAN, Ioan, SAVULOV, Lucia Banatul medieval 179-216 română
1997 Analele Banatului, V, seria arheologie-istorie MOGA, Marius File din istoria Banatului - pe marginea unor documente din 1741 - 275-305 română
1997 Analele Banatului, V, seria arheologie-istorie GRĂDINARU, Virgil Cîteva considerații referitoare la populația Banatului în anul 1825 315-325 română
1997 Analele Banatului, V, seria arheologie-istorie MÎNDRUȚ, Stelian Contribuții documentare privind revoluția de la 1848 în Banat (martie-iunie) 327-349 română
1997 Analele Banatului, V, seria arheologie-istorie TOMONI, Dumitru "Astra bănățeană" - în perioada 1937-1948 369-381 română
1997 Analele Banatului, V, seria arheologie-istorie RUSNAC, Mircea Procesul intentat conducătorilor bisericii romano-catolice din Banat (1951) și locul său în campania antireligioasă a regimului comunist 397-413 română
1997 Analele Banatului, V, seria arheologie-istorie RANCU, Dacian Arheologia satului medieval din Banat - Țeicu D. 471-472 română
1997 Analele Banatului, 3, seria etnografie VLAD, Șerban Aspecte ale activității Astrei în lumea satului bănățean 36-45 română
1997 Analele Banatului, 3, seria etnografie MORAR, Nicolae Sărbătorile sfintelor Paști în tradiția banățeană 156-160 română
1997 Analele Banatului, 3, seria etnografie CIOBOTIN, Blagoe Obiceiurile din timpul postului-mare și săptămîna patimilor, la sîrbii bănățeni 192-197 română
1997 Analele Banatului, 3, seria etnografie HLAȘNIK, Pavel Slovacii în Banat - de la colonizare panî în prezent 204-210 română
1997 Analele Banatului, 3, seria etnografie SVOBODA, Jaroslav Din istoricul colonizării cehilor în Banatul românesc: obiceiuri de primăvară la populația cehă din Sudul Banatului românesc 231-235 română
1997 Analele Banatului, 3, seria etnografie IVANCIOV CAROL, Matei Obiceiuri și tradiții ale minorității naționale bulgare din Banat 236-245 română
1997 Analele Banatului, 3, seria etnografie MIRCIOV, Ecaterina, PEIOV, Agata Datini și obiceiuri de primăvară la comunitatea bulgară din Banat 246-249 română
1997 Analele Banatului, 3, seria etnografie TURCUȘ, Aurel Documente etnografice referitoare la Banat din secolul al XVIII-lea, puse în lumină de Trințu Măran 279-280 română
1998 Analele Banatului, VI, seria arheologie-istorie COMȘA, Eugen Ocupațiile comunităților culturii Vinca din banat și din Oltenia 121-127 română
1998 Analele Banatului, VI, seria arheologie-istorie MARE, Mircea Rituri și rutualuri de înmormîntare în Banatul românesc între secolele IV-IX 285-306 română
1998 Analele Banatului, VI, seria arheologie-istorie CALINOF, Eleonora Tortura în Banat (1770-1776) 431-470 română
1998 Analele Banatului, VI, seria arheologie-istorie MUNTEANU, Ioan, MUNTEANU, Rodica The evolution of the population of the historical Banat at the beginning of the 20th century 493-504 engleză
1998 Analele Banatului, VI, seria arheologie-istorie MEDELEȚ, Florin Toponimie din Banat - mici precizări și corecturi - 617-621 română
1998 Analele Banatului, 4, seria etnografie GOGOLAN, Aristida Simboluri cosmice și vegetale în ornamentica bănățeană 77-103 română
1998 Analele Banatului, 4, seria etnografie LAZĂR, Angela Ceramica bănățeană dovada de cultură materiale a unei existente multimilrnare 105-111 română
1998 Analele Banatului, 4, seria etnografie MĂRAN, Trințu Documente din istoria graniței militare bănpțene. Sec. al XVIII-lea 207-265 română
2000 Analele Banatului, VII-VIII, seria arheologie-istorie GOGÎLTAN, Florin Uber die fruhbronzezeitlichen beile und axte im Banat 229-251 germană
2000 Analele Banatului, VII-VIII, seria arheologie-istorie ARDELEAN, Radu Orizont de așteptare în istoriografia bănățeană la sfîrșitul secolului al XIX-lea - studiu de caz - 621-632 română
2000 Analele Banatului, VII-VIII, seria arheologie-istorie MUNTEANU, Ioan Urbanizarea în Banatul istoric la începutul secolului al XX-lea 641-658 română
2000 Analele Banatului, VII-VIII, seria arheologie-istorie TOMONI, Dumitru Adunările generale ale Astrei în Banat după Marea Unire 671-677 română
2000 Analele Banatului, VII-VIII, seria arheologie-istorie RÎMNEANȚU, Vasile Demersurile diplomației românești pentru recuperarea bunurilor de patrimoniu ridicate de trupele sîrbești din Banat în 1919 679-686 română
2000 Analele Banatului, V, seria etnografie GAGA, Lidia Obiceiuri legate de naștere și îngrijirea noului născut la români și la etniile din Banat 79-90 română
2000 Analele Banatului, V, seria etnografie DUMITRESCU, Corina Rituri de construcție în Banat 91-98 română
2001 Analele Banatului, IX, seria arheologie-istorie DULEA, Olivian Considerații privind locuirea în Banat și Transilvania în secolele VII-VIII d. Hr. (I. așezări) 207-263 română
2001 Analele Banatului, IX, seria arheologie-istorie ȚEICU, Dumitru Problema satelor medievale pustiite din Banat 283-299 română
2001 Analele Banatului, IX, seria arheologie-istorie BOLDEA, Ligia Cîteva aspecte ale foemelor de stăpînire funciară specifice feudalității românești bănățene (sfîrșitul sec. XIV - mijlocul sec. XVI) 301-322 română
2001 Analele Banatului, IX, seria arheologie-istorie ARDELEAN, Radu Rolul bănățenilor la înfințarea bîncii "Albina" - pagini de istorie economică în ziarul "dreptatea" (1897) 485-509 română
2001 Analele Banatului, IX, seria arheologie-istorie TIRON, Tudor-Radu Stema Banatului între 1921-1992 511-536 română
2001 Analele Banatului, IX, seria arheologie-istorie VERTAN, Maria Contribuții la cunoașterea rezistenței anticomuniste în Banat 553-557 română
2001 Analele Banatului, IX, seria arheologie-istorie CEDICĂ, Valentin, SENTMIKLOSI, Alexandru, UZELAC, Jovan Dubovac - o necripolă preistorică din Banat - expoziție internațională itinerantă 761-764 română
2004 Analele Banatului, X-XI-1, seria arheologie-istorie MARE, Mircea Obiecte de cult din perioada secolelor III/IV - IX din Banat 199-232 română
2004 Analele Banatului, X-XI-1, seria arheologie-istorie DULEA, Olivian Considerații privind locuirea în Banat și Transilvania în secolele VII-VIII d. Hr. (III. Monede și descoperiri izolate) 245-366 română
2004 Analele Banatului, X-XI-1, seria arheologie-istorie ȘEPTILICI, Raoul Cîteva descoperiri monetare din Banat, inedite sau mai puțin cunoscute 299-304 română
2004 Analele Banatului, X-XI-2, seria arheologie-istorie TUFIȘ OVIDIU, Marinel Situația mineritului și metalurgiei bănățene la începutul stăpînierii habsburgice, analizată prin prisma a două rapoarte de inspecție, dadînd din anii 1726 și respectiv 1727 335-382 română
2004 Analele Banatului, X-XI-2, seria arheologie-istorie ȘIPOȘ, Ibolya Încorporarea Banatului la Ungaria 383-432 română
2004 Analele Banatului, X-XI-2, seria arheologie-istorie GRĂDINARU, Virgil Imaginea Banatului reflectată de un dicționar istorico-geografic de la sfîrșitul sec. al XVIII-lea 433-441 română
2004 Analele Banatului, X-XI-2, seria arheologie-istorie MIHOC ANDRASY, Diana Lucrări ale meșterului argintar Johannes Kostics în biserici sîrbești don Banat 443-449 română
2004 Analele Banatului, X-XI-2, seria arheologie-istorie PETROMAN, Cornel Contribuții bănățene la expozițiile Astrei 483-498 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie BEJAN, Adrian Economia satului bănățean la începutul feudalismului (sec. VIII-XI) 265-293 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie KOCH-TUFIȘ OVIDIU, Marinel Dipozițiile camerei aulice adresate la 7 decembrie 1717 Comisiei Bănățene de Organizare a Mineritului 343-369 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie DUMITRESCU, Angela Imaginea casei regale din Romania reflectată în presa românească din Banat între 1881-1918 371-378 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie MUNTEANU, Ioan Emigrări din Banatul istoric la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 393-411 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie TOMONI, Dumitru Cultură și politică în Banat (1944-1948). Sfîrșitul regionalei "Astra Bănățeană" 457-479 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie SZENTMIKLOSI, Alexandru Arta prelucrării bronzului în Banat (mileniul al II-lea în. Chr.) 611-614 română
2006 Analele Banatului, XIV-1, seria arheologie-istorie SPATARO, Michela Pottery typology versus technological choices: an easly neolithic case study from Banat (Romania) 63-77 engleză
2006 Analele Banatului, XIV-2, seria arheologie-istorie FORȚIU, Sorin Despre prima atestare a denumirii Banatus Timisvarensis (1685) 67-113 română
2006 Analele Banatului, XIV-2, seria arheologie-istorie MAGINA, Adrian Religie prescrisă - religie trăită. Biserică, tradiție, superstiție în comuntățile sîrbești din Banat în secolul al XVII-lea 115-124 română
2006 Analele Banatului, XIV-2, seria arheologie-istorie ANDRASY, Diana Argintărie și sisteme de mărci. Catalogul mărcilor din secolul al XVII în colecțiile Banatului 125-141 română
2006 Analele Banatului, XIV-2, seria arheologie-istorie TOMONI, Dumitru Speranțe și deziluzii în Banatul interbelic. Regionalismul cultural 273-296 română
2007 Analele Banatului, XV, seria arheologie-istorie ȘEPTILICI, Raoul Două interesante monede descoperite în Banat 47-50 română
2007 Analele Banatului, XV, seria arheologie-istorie NEGRESCU, Marlen Desfunțarea instituției comunionului pe teritoriul fostei granițe militare bănățene 177-186 română
2007 Analele Banatului, XV, seria arheologie-istorie REININGER, Alice Wolfgang von Kempelen und die bevolkerungspolitik unter Maria Theresia und Joseph II. Im Banat (1.teol) 187-213 germană
2007 Analele Banatului, XV, seria arheologie-istorie DUDAȘ, Vasile Aspecte privind situația Banatului în anii primei mari conflagrații mondiale 239-257 română
2007 Analele Banatului, XV, seria arheologie-istorie TOMONI, Dumitru Regionalismul cultural în Banatul interbelic. Înfințarea și organizarea regionalei "Astra Bănățeană" (1937) 259-272 română
2007 Analele Banatului, XV, seria arheologie-istorie PREDA, Sînziana Biografii exemplare în comunități de cehi din zona Banatului în secolele XIX-XX 285-293 română
2008 Analele Banatului, XVI, seria arheologie-istorie BOLDEA, Ligia Nobili și cnezi bănățeni - noi reflecții asupra unor mutații sociale (1350-1450) 135-154 română
2008 Analele Banatului, XVI, seria arheologie-istorie REININGER, Alice Wolfgang von Kempelen und die bevolkerungspolitik unter Maria Theresia und Joseph II. Im Banat (2.teol) 221-270 germană
2008 Analele Banatului, XVI, seria arheologie-istorie TOMONI, Dumitru Contribuții bănățene la Marea Unire 289-299 română
2008 Analele Banatului, XVI, seria arheologie-istorie PÎRVULESCU, Dorina Catalog. Icoane și uși împărătești din Banat 381-413 română
2008 Analele Banatului, XVI, seria arheologie-istorie MIKLOSIK, Elena Portretul de înalt demnitar în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Model central și model local în părțile bănățene ale austro-ungariei 415-430 română
2008 Analele Banatului, XVI, seria arheologie-istorie BOLDEA, Ligia Diplome de înnobilare și blazon din Banat (secolele XVI-XVII) 473-477 română
2010 Analele Banatului, XVIII, seria arheologie-istorie ȘEPTILICI, Raoul Monede barbarizate de secolul al IV-lea, din bronz, din descoperiri izolate în Banat 69-76 română
2010 Analele Banatului, XVIII, seria arheologie-istorie BOLDEA, Ligia Un secol din evoluția unui domeniu feudal al Banatului de Cîmpie: domeniul familiei nobile Danciu de Macedonia 123-134 română
2010 Analele Banatului, XVIII, seria arheologie-istorie MAGINA, Adrian Un nobil sîrb în Banatul secolului al XV-lea, Milos Belmuzevic 135-142 română
2010 Analele Banatului, XVIII, seria arheologie-istorie DUDAȘ, Vasile O personalitate marcantă a Banatului Lucian Georgevici (1875-1940) 185-192 română
2010 Analele Banatului, XVIII, seria arheologie-istorie MOSCOVICI, Ionela Banatul în așteptarea pacii. Premisele unei misiuni franceze 241-250 română
2010 Analele Banatului, XVIII, seria arheologie-istorie TOMONI, Dumitru Adunările generale ale regionalei "Astra Bănățeană" (1937-1948) 275-283 română
2010 Analele Banatului, XVIII, seria arheologie-istorie PĂIUȘAN, Radu Activitatea Uniunii Patrioților în Banat în anul 1944 291-301 română
2011 Analele Banatului, XIX, seria arheologie-istorie BOLDEA, Ligia Mărturii asupra cnezilor din Banatul medieval de cîmpie (secolul XIV-prima jumătate a secolului XV) 267-284 română
2011 Analele Banatului, XIX, seria arheologie-istorie MAGINA, Livia Un destin feminin în Banatul sfîrșitului de secol XVI: Barbara Moise 285-296 română
2011 Analele Banatului, XIX, seria arheologie-istorie GLĂVAN, Ciprian Premisele, geneza și evoluția presei de limbă germană din Banat între anii 1771-1867 359-376 română
2011 Analele Banatului, XIX, seria arheologie-istorie MILIN, Miodrag Sîrbii la 1848-1849 în Banat și Vojvodina 377-400 română
2011 Analele Banatului, XIX, seria arheologie-istorie ARDELEAN, Radu Districtele medievale din Banat în viziunea lui Vicențiu Grozescu 401-418 română
2011 Analele Banatului, XIX, seria arheologie-istorie ALBERT, Carmen Ocupația sîrbă din Banat în memorialistica bănățeană 449-456 română
2011 Analele Banatului, XIX, seria arheologie-istorie CIURUȘCHIN, Miodrag Mișcarea națională românească pentru unirea Banatului cu Romania (februarie-august 1919) 457-465 română
2011 Analele Banatului, XIX, seria arheologie-istorie PĂIUȘAN, Radu Din istoricul activității Partidului Național-Popular în Banat în anul 1946 493-501 română
2011 Analele Banatului, XIX, seria arheologie-istorie RÎMNEANȚU, Vasile 1965-1969: Banatul între liberalism și tendințe autoritariste 503-521 română
2011 Analele Banatului, XIX, seria arheologie-istorie BĂLTEAN, Ion The Prehistory of Banat - I. The Palaeolithic and Mesolithic - Drașovean F., Jovanovic B. 545-550 română
2012 Analele Banatului, XX, seria arheologie-istorie GRUMEZA, Lavinia Sicrie și amenajări funerare din lemn atestate la sarmații de pe teritoriul Banatului 97-113 română
2012 Analele Banatului, XX, seria arheologie-istorie MAGINA, Adrian Parohiile catolice din Banat în epoca lui Sigismund de Luxemburg 173-188 română
2012 Analele Banatului, XX, seria arheologie-istorie GLĂVAN, Ciprian Învățămîntul de limbă germană din Banat pînă la începutul perioadei dualiste 291-296 română
2012 Analele Banatului, XX, seria arheologie-istorie PĂIUȘAN, Radu Din istoricul Partidului Național Popular în Banat în a doua jumătate a anului 1946 383-391 română
2013 Analele Banatului, XXI, seria arheologie-istorie DRAȘOVEAN, Florin Despre unele sincronisme de la sfîrșutul Neoliticului tîrziu și începutul eneoliticului timpuriu din Banat și Tranmsilvania. O abordare bayesiană a unor date absolute publicate de curînd și republicate recent .11-34 română
2013 Analele Banatului, XXI, seria arheologie-istorie GRUMEZA, Lavinia Roman coins in sarmatian graves from the territory of Banat (2nd-4th centuries ad) 117-128 engleză
2013 Analele Banatului, XXI, seria arheologie-istorie TĂNASE, Daniela Mărturii arheologice din epoca timpurie a migrațiilor în Banat-etapa D2 147-158 română
2013 Analele Banatului, XXI, seria arheologie-istorie BOLDEA, Ligia Structuri domeniale în Banatul medieval de Cîmpie. Date asupra patrimoniului funciar al unui comite de Caraș din perioada angevină 233-249 română
2013 Analele Banatului, XXI, seria arheologie-istorie DRĂGHICI TEODORA, Ligia Evoluția simbolisticii blazoanelor în cazul înnobilărilor cu acordare de bșazon în Transilvania, Banat și Partium în cursul secolelor XVI-XVIII. Studiu comparativ 325-332 română
2013 Analele Banatului, XXI, seria arheologie-istorie VERTAN, Maria Organizarea administrativ-teritorială a Banatului istoric în perioada 1717-1860 361-379 română
2013 Analele Banatului, XXI, seria arheologie-istorie NOVĂNESCU, Ion "Chestiunea Banatului" între politica națională și politica de paTID. Mari polemici politice și parlamentare (decembrie 1023) 465-480 română
2013 Analele Banatului, XXI, seria arheologie-istorie PĂIUȘAN, Radu Noi date despre istoricul activității Partidului Național-Popular în Banat în anul 1946 505-512 română
2011 Angvstia, 15, seria istorie-socologie MĂRAN, Mircea Personalități ardelene în localitățile Banatului Sîrbesc 49-56 română
2012 Angvstia, 16, seria istorie-socologie LĂCĂTUȘU, Ioan, STANCIU, Vasile Intelectuali români din arcul intracarpatic în viața publică bănățeană și arădeană 117-136 română
2014 Angvstia, 17 LAZAROVICI, Gheorghe Cu privire la sistemele de fortificații din Transilvania și Banat din perioada neoliticului și a Epocii cuprului (Gornea, Parța, Iclod, Fundătura) Partea I: fortificațiile neolitice 11-66 română
1963 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1959-1961 PETRESCU, Paul Contribuții la studiul arhitecturii populare din Banat 147-175 română
1971 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, V, seria 1968-1970 BOCȘE, Maria Contribuții la studiul opregului bănățean 243-259 română
1998 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei GAGA, Lidia Nașterea la români și la etniile din Banat 443-458 română
2001 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BILȚIU, Pamfil Romulus Vuia și cultura populară a Banatului 93-103 română
2011 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei DATCU, Iordan Clarinetul de aur al Banatului: George Motoia Craiu - Irimia Nicolae 463-464 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie DRAȘOVAN, Florin Observații pe marginea unor materiale inedite privind raporturile dintre culturile Starcevo-Criș, Vinca A și lumea liniară în Nordul Banatului .9-48 română
1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie MUNTEANU, Ioan Situația Banatului la sfîrșitul primului război mondial 567-579 română
1996 Arheologia Medievală, I ȚEICU, Dumitru Forschung mittelalterlicher Archaologie im Banat .9-34 germană
1996 Arheologia Medievală, I ROMAN, Ioan Arheologia satului medieval din Banat - Țeicu Dumitru 207-209 română
1998 Arheologia Medievală, II OȚA IOAN, Silviu Mormintele bogomite din sudul Banatului (secolele XII-XV) 113- română
1998 Arheologia Medievală, II EL SUSI, Georgeta Arhaozoologische Forschungen in den mittellalterlichen Siedlungen des Banats 173- germană
2000 Arheologia Medievală, III RUSU ADRIAN, Andrei Banatul montan în evul mediu - Teicu D. 299- română
1971 Banatica, 1 DAICOVICIU, Constantin Banatul antic (Probleme și perspective) .11- română
1971 Banatica, 1 LAZAROVICI, Gheorghe Unele probleme ale neoliticului în Banat 17- română
1971 Banatica, 1 ISAC, Dan Monumente votive romane din Banat 111- română
1971 Banatica, 1 GUDEA, Nicolae Descoperiri monetare antice și bizantine în Banat 139- română
1971 Banatica, 1 BÎRSESCU, Alexandru Nicolae Iorga călător în Banat 373- română
1971 Banatica, 1 PAVEL, Teodor Activitatea "Asociației Naționale Arădene" în sprijinul învățămîntului românesc din Banat și Crișana (1862-1918) 383- română
1973 Banatica, 2 LAZAROVICI, Gheorghe Tipologia și cronologia culturii Vinca în Banat 25- română
1973 Banatica, 2 KAROLYI, Dionisie Contribuții la istoria construcțiilor de căi ferate în Banat (1856-1914) 201- română
1973 Banatica, 2 BATHORY, Ludovic Evoluția industriei miniere din Banat între anii 1919-1929 269- română
1973 Banatica, 2 ȘERBAN, Ion Acțiuni revendicative ale clasei muncitoare din Banat în anii dictaturii regale (1938-1940) 289- română
1973 Banatica, 2 MATEI, Ștefan Cîteva considerații privind arhitectura romanică în Banat 311- română
1973 Banatica, 2 GRECU, Doina Un manuscris din Banat de la începutul secolului al XIX-lea 325- română
1973 Banatica, 2 BOCȘAN, Nicolae, GYEMANT, Ladislau Aspecte ale luptei culturale și politice a românilor bănățeni în prima jumătate a secolului al XIX-lea 345- română
1975 Banatica, 3 LAZAROVICI, Gheorghe Unele probleme ale ceramicii neoliticului din Banat .7- română
1975 Banatica, 3 SOROCEANU, Tudor Însemnătatea comitirului de la Mokrin pentru cronologia epocii timpurii a bronzului în Banat 33- română
1975 Banatica, 3 DANI, Ioan, FENEȘAN, Costin O listă de socoteli din Banatul secolului al XIV-lea 145- română
1975 Banatica, 3 FENEȘAN, Costin Asistența socială și lupta minerilor din Banat în a doua jumătate a veacului al XVIII-lea 153- română
1975 Banatica, 3 RUJA, Gheorghe Situația muncitorimii miniere și metalurgiste în Banatul montanistic la mijlocul veacului al XIX-lea 209- română
1975 Banatica, 3 POPA, Ion Aspecte ale șomajului în zona industrială din Sudul Banatului /1929-1933) 271- română
1975 Banatica, 3 BRĂTESCU, Constantin Documente referitoare la acțiunile greviste și de sabotaj organizate de clasa muncitoare sub conducerea P.C.R. În zona industrială a Banatului de Sud în perioada 1942-1944 283- română
1977 Banatica, 4 FENEȘAN-BULGARU, Cristina Problema instaurării dominației otomane asupra Banatzului Logoșului și Caransebeșului 223- română
1977 Banatica, 4 DAN, Mihail, FENEȘAN, Costin Informații privind pregătirea celei de-a treia călătorii a lui Iosif al II-lea în Banat 259- română
1977 Banatica, 4 ZABERCA, Vasile Bănățenii - susținători ai războiului pentru cucerirea independenței 293- română
1977 Banatica, 4 DUDAȘ, Vasile Aspecte ale grevei generale din august 1920 în Banat 355- română
1977 Banatica, 4 GROZA, Liviu Contribuții aduse de Divizia 19 Infanterie la insurecția națională armată antifascistă și antiimperialistă din august 1944 și la acoperirea frontierelor țării în partea de dud a Banatului 415- română
1977 Banatica, 4 KAKUCS, Lajos Unele informații de arhivă perivind cercetările arheologice efectuate în Banat între 1972-1918 471- română
1979 Banatica, 5 MATEI, Ștefan Fortificațiile de pe teritoriul Banatului în lumina izvoarelor scrise 255- română
1979 Banatica, 5 FENEȘAN, Costin Ragusa (Dubrovnik) und das Banat in der ersten Halfte des 15. Jahrhunderts 277- română
1979 Banatica, 5 CIULEI, Gheorghe Autonomia juridică a românilor din Banat în evul mediu 285- română
1979 Banatica, 5 TRÎPCEA, Theodor Informații despre unele localități din Banat în secolul al XVIII-lea 291- română
1979 Banatica, 5 WOLLMANN, Volker Mineritul din Banat la mijlocului veacului al XVIII-lea oglidit ăntr-un album-cartografic 297- română
1979 Banatica, 5 PĂIUȘAN, Radu, SAV, Corneliu Despre desfășurarea revoluției de la 1848-1849 în nord-estul Banatului 341- română
1979 Banatica, 5 MILIN, Miodrag Situația revoluționară în Banat (1914-1918) 383- română
1979 Banatica, 5 ZABERCA, Vasile Știri din presă privind aplicarea reformei agrare din 1921 în sudul Banatului 423- română
1979 Banatica, 5 MUNTEANU, Ion Învățămîntul agricol din Banat în perioada interbelică 429- română
1979 Banatica, 5 POPA, Ion Despre situația șomerilor din sudul Banatului în primii ani ai crizei economice (1929-1931) 453- română
1981 Banatica, 6 OPRINESCU, Adriana Răspîndirea culturii Tiszapolgar-Românești în Banat 43- română
1981 Banatica, 6 BĂLĂNESCU, Dana Descoperiri monetare din sudul Banatului (II) 147- română
1981 Banatica, 6 STOICOVICI, Eugen Ateliere siderurgice din secolele IV și XI-XII în partea de sud a Banatului 173- română
1981 Banatica, 6 HAȚEGAN, Ioan Rezistența cnezilor bănățeni față de politica de feudalizare în secolul XIV-lea 217- română
1981 Banatica, 6 CIULEI, Gheorghe Procese civile judecate după "jus valachicum" în Banat 225- română
1981 Banatica, 6 MILIN, Miodrag Momente și semnificații în mișcarea națională a românilor din Banat (1860-1880) 277- română
1981 Banatica, 6 ȘORA, Gheorghe Unele aspecte privind învățămîntul românesc din Banat la sfîrșitul secolului al XVIII-lea 345- română
1981 Banatica, 6 LEU, Valeriu Documente medievale bănățene (1440-1653) 501 română
1983 Banatica, 7 GUMĂ, Marian Contribuții la cunoașterea culturii Basarabi în Banat 65- română
1983 Banatica, 7 ROGOZEA, Petru Cîteva descoperiri hallstattiene recente din Banat 139- română
1983 Banatica, 7 GUDEA, Nicolae, MOȚU, Iancu Observații în legătură cu istoria Banatului în epoca romană 151- română
1983 Banatica, 7 BĂLĂNESCU, Dana Descoperiri monetare din sudul Banatului (III) 235- română
1983 Banatica, 7 CIULEI, Gheorghe Cauze penale în evul mediu în Banat 333- română
1983 Banatica, 7 OPRINESCU, Adriana Elemente laice în pictura veche românească din Banat 409- română
1983 Banatica, 7 OLARU, Martin Din istoricul turismului bănățean 509- română
1985 Banatica, 8 LAZAROVICI, Gheorghe Noi descoperiri Bodrogkersztur în Banat 83-90 română
1985 Banatica, 8 BĂLĂNESCU, Dana Descoperiri monetare din Sudul Banatului IV 173-186 română
1985 Banatica, 8 HAȚEGAN, Ioan Mihai Vitezul și Banatul 213-219 română
1985 Banatica, 8 CALINCOF, Eleonora Atestări documentasre privind caracterul antihabsburgic al rîscolalei populare din Banat din anii 1737-1739 321-242 română
1985 Banatica, 8 BRĂTESCU, Constantin Mișcarea culturală din Banat între 1877-1900 în slujba desăvîrșirii unității statale (mișcarea corală și idealul Unirii) 335-341 română
1985 Banatica, 8 OPRIȘ, Ioan Unele date privitoare la apărarea monumentelor istorice din Banat 449-453 română
1985 Banatica, 8 CĂLIN, Petru Lupta pentru limbă românească în Banat - Oallde Petru 473-475 română
1987 Banatica, 9 BAGOZKI, Claudiu, KALMAR, Zoia, LAZAROVICI, Gheorghe Cercetări etno-arheologice și sondaje în Munții Banatului (1986) 65-85 română
1987 Banatica, 9 BUGILAN, Ioan, MEDELEȚ, Florin Contribuții la problema și la repertoriului movilelor de pamînt din Banat 87-198 română
1987 Banatica, 9 BĂLĂNESCU, Dana Monede romane din secolul IV descoperite în Sudul Banatului 271-280 română
1987 Banatica, 9 CĂLIN, Petru Viziune și expresivitate în "Cronica Banatului" de Nicolae Stoica de Hațeg 378-398 română
1987 Banatica, 9 GIURAN, Valeriu Documente privind contribuția armatei române din Banat, în rătboiului antihitlerist, în octombrie 1944 (I) 467-478 română
1990 Banatica, 10 GRAF, Rudolf, ZABERCA, Vasile Informații despre mineritul și metalurgia bănățeana de la mijlocul veacului al XIX-lea 297-309 română
1990 Banatica, 10 ZABERCA, Vasile Situația proprietății funciare din Sudul Banatului în perioada prtemergătoare legiferării reformei agrare din 1921. Arendările forțate 361-376 română
1990 Banatica, 10 GIURAN, Valeriu Documente privind contribuția armatei române din Banat în timpul Războiului antihitlerist, în octombrie 1944 (II) 403-413 română
1991 Banatica, 11 LAZAROVICI, Gheorghe, RUS, Dana On the development neolithic architecture in Banat 87-118 engleză
1993 Banatica, 12-I ȚEICU, Dumitru Necropole medievale /sec. X-XIV) din Sudul Banatului 229-272 română
1993 Banatica, 12-I BEJAN, Adrian Contribuții istoriografice privind continuitatea daco-romană, etnogeneza românească și începiturile feudalismului românesc în sud-vestul României (Banat) 273-294 română
1993 Banatica, 12-I BĂLĂNESCU, Dana Descoperiri monetare din Sudul Banatului - VI - 321-338 română
1993 Banatica, 12-II MADGEARU, Alexandru Contribuții privind datarea conflictului dintre ducele băînățean Ahtum și regele Ștefan I al Ungariei .7-12 română
1993 Banatica, 12-II BOLDEA, Ligia Situația social-economică și juridica a nobilimii române din Banat (sec. XIV-XVI) 13-24 română
1993 Banatica, 12-II RĂUȚ, Octavian Morile medievale din Banat 25-45 română
1993 Banatica, 12-II CIULEI, Gheorghe Acte de zălogire din Banatul medieval 65-73 română
1993 Banatica, 12-II LEU, Valeriu Istoria Banatului în însemnări manuscrise pe cărțile vechi 114-175 română
1993 Banatica, 12-II LEU, Valeriu Imaginea "neamșului" în însemnările de pe cărțile vechi românești din Banat 177-182 română
1993 Banatica, 12-II BOCȘAN, Nicolae Imaginea Europei în czltura iluministă a românilor bănățeni 183-188 română
1993 Banatica, 12-II FENEȘAN, Costin Însemnări despre românii bănățeni într-un jurnal de calătorie din 1817 189-197 română
1993 Banatica, 12-II LEU, Valeriu Epidemii și mentalități în Banatul luminilor 199-212 română
1993 Banatica, 12-II BOTA, Ionel Biblioteci publice din centrele urbane ale Banatului în perioada 1850-1918 229-235 română
1995 Banatica, 13-I ȚEICU, Dumitru Uber die anfange der mittelalterlichen befestigungsarchitektur im Banat 209-213 germană
1995 Banatica, 13-II ANDEA, Avram Obligațiile militare ale cnezilor din Banat și rivalitatea Ungariei cu Bulgaria și imperiul otoman în secolele XIV-XV .5-15 română
1995 Banatica, 13-II BOLDEA, Ligia Înnobilare și confesiune în lumea feudală românească din Banat (sec. XIV-XVI) 27-44 română
1995 Banatica, 13-II ALBERT, Carmen Contribuții la istoria învățămîntului românesc din Banat: Un curs de metodică de acum un veac și jumătate 79-96 română
1995 Banatica, 13-II ALBERT, Carmen, LEU, Valeriu Banatul în memorialistică "măruntă" (1914-1910) 203-353 română
1995 Banatica, 13-II SCRECIU, Viorel Documente americane privind situația Banatului în prima jumătate a anului 1919 373-382 română
1996 Banatica, 14 BOLDEA, Ligia Probleme ale studiului genelogic al familiilor nobile romane bănățene 53-92 română
1996 Banatica, 14 CĂLIN, Petru Valori ale tiparului european în colecții din Sudul și estul Banatului - Considerații introductive - 93-148 română
1996 Banatica, 14 GRAF, Rudolf Forța de muncă pe posesiuinile bănățene ale StEG. Structura ei 235-234 română
1996 Banatica, 14 LEU, Valeriu Divorț în stil bănățean 251-263 română
1996 Banatica, 14 BOCȘAN, Nicolae Istoriografia bănățeană între multiculturalism și identitate națională 265-282 română
1996 Banatica, 14 BOTA, Ionel Contribuții la tipologia bibliotecii din mediul rural al Basnatului, intre 1850-1918. Categorii de biblioteci 283-291 română
1996 Banatica, 14 DOBRESCU, Victor Călătoriile lui Ciprian Porumbescu în Banat 293-300 română
1996 Banatica, 14 DRONCA, Lucian Activitatea băncii "Victoria" din Arad (1887-1918) 301-346 română
1996 Banatica, 14 RUSNAC, Mircea Confrintări politice și electorale în județele bănățene în anul 1946 395-415 română
2000 Banatica, 15-I BOZU, Ovidiu Considerații cu privire la Banat înainte de cucerirea romană 147-160 română
2000 Banatica, 15-I OȚA, Silvia Cîteva considerații în legătură cu necropolele medievale rurale din Sudul Banatului (sec. XII-XV) 161-176 română
2000 Banatica, 15-II DOBRESCU, Victor Răspîndirea operei Crai Nou de Ciprian Porumbescu în Basnat și Bucovina 145-160 română
2000 Banatica, 15-II MĂRAN, Mircea Aspecte din istoria culturală a românilor din Banatul iugoslav în perioada interbelică 169-173 română
2000 Banatica, 15-II COPĂCEANU, Gelu Specificul bănățean în cadrul civilizației interbelice 213-219 română
2000 Banatica, 15-II BICU, Gabriela Mărturii orale despre rezistența anticomunistă din Munții Banatului 259-275 română
2000 Banatica, 15-II OBEȘTERESCU, D. Aspecte ale rezistenței anticomuniste din Munții Banatului 277-286 română
2003 Banatica, 16-I EL SUSI, Georgeta Analogii și diferențe între economiile animaliere ale comunităților Vinca și grupul Foeni în așezări din Banat 135- română
2003 Banatica, 16-I ȚEICU, Dumitru Contribuții la repertoriul arheologic al Banatului montan 339- română
2003 Banatica, 16-II BOLDEA, Ligia Particularități ale statutului social-juridic al nobililor români bănățeni (sec. XIV-XV) .7-18 română
2003 Banatica, 16-II ALBERT, Carmen, LEU, Valeriu Memorie și istorie în satele fin Banatul Montan 107-193 română
2003 Banatica, 16-II ZABERCA, Vasile Reuniunea învățătorilor români de la școlile confesionale gr. Or. Din dieceza Caransebeșului: Conferințe învățătorești și adunări generale ale reuniunii în Banatul Sîrbesc 225-232 română
2003 Banatica, 16-II ARDELEAN, Radu Institutiile de credit ale românilor bănățeni la sfîrșitul sec. al XIX-lea - începutul sec al XX-lea în dezbatere (Viziunea ziarelor Dreptatea si Drapelul) 233-248 română
2003 Banatica, 16-II RUSNAC, Mircea Deportarea germanilor în Uniunea Sovietică (1945) cu referire specială la Banat 303-327 română
2003 Banatica, 16-II RUSNAC, Mircea Mișcarea de rezistență anticomunistă din Banat (1945-1953) 371-394 română
2005 Banatica, 17 KOCH-TUFIȘ OVIDIU, Marinel Măsurile de organizare a mineritului și metalurgiei bănățene la începutul stăpînirii habsburgice, cuprinse în decretul camerei aulice adresat la 4 ianuarie 1721 administrației Banatului 367-396 română
2005 Banatica, 17 PÎRVU, Ion, SANDU, Valentin Contribuții bănățene la sinteza cultural-națională românească (1896-1910) 481-493 română
2005 Banatica, 17 ȚEICU, Dumitru Arheologia Banatului. Cercetări româno-sîrbe. Conferință științifică. Reșița 27-29 octombrie 2005 617-619 română
2008 Banatica, 18 BOZU, Ovidiu Offentliche und private gebaude an den romischen strassen aus dem Banat 81-105 germană
2008 Banatica, 18 BOLDEA, Ligia Veleități și oportunități ale nobilimii bănățene în vremea lui Sigismund de Luxemburg 197-221 română
2008 Banatica, 18 MARGINA, Adrian, MARGINA, Livia Mores et Ceremonias ecclesiasticas ignorabant. Religie populară în comunitățile catolioce din Banjat în secolul al XVII-lea 321-346 română
2008 Banatica, 18 KOCH-TUFIȘ OVIDIU, Marinel Situația mineritului și metalurgiei bănățene în perioada 1717-1733, analizată prin prisma unor documente aflate la arhivele curții imperiale din Viena 347-393 română
2009 Banatica, 19 MARGINA, Livia Cîteva documente privind judele sătesc în Banat (secolele XIV-XV) 31-39 română
2009 Banatica, 19 KOCH-TUFIȘ OVIDIU, Marinel Populația Banatului și Transdilvaniei oglindită în scrisorile pe care Ignaz von Born le-a scris în anul 1770 în timpul călătoriei sale prin cele două provincii 117-158 română
2009 Banatica, 19 MĂRAN, Mircea Românii din Banatul sîrbesc în primăvara anului revoluâionar 1848 173-185 română
2009 Banatica, 19 BABEU, Ana-Carina Aspecte ale activității filantropice în comunitatea ortodoxă bănățeană (1881-1918) 261-269 română
2009 Banatica, 19 VIȘAN, Mihai Statutul juridic al evreilor bănățeni în regimul dictaturii de război 329-341 română
2009 Banatica, 19 BOCȘAN, Nicolae Viața bisericească a sîrbilor din Banat între anii 1865-1918 391-393 română
2009 Banatica, 19 BOLDEA, Ligia Geografia ecleziastică a Banatului medieval - Țeicu D. 394-400 română
2010 Banatica, 20-1 RADU, Adriana Descoperiri de plastică neolitică în Banat .9-29 română
2010 Banatica, 20-1 SECULICI, Bogdan Arta minoră medievală din Banat - Țeicu Dumitru 334-336 română
2010 Banatica, 20-2 ȚIGĂU, Dragoș-Lucian Noi informații despre prezența bănățenilor la universitatea din Viena (secolele XIV-XVI) 49-62 română
2010 Banatica, 20-2 BOLDEA, Ligia Aspects du Cursus Hororum dans le Banat a l'epoque du roi Matthias Corvin: Noblessee patrimoniale et noblesse de fonction 77-96 franceză
2010 Banatica, 20-2 FENEȘAN, Costin O încercare nereușită de unire religioasă în Banatul de Munte (1699) 195-224 română
2010 Banatica, 20-2 DUMITRESCU, Angela Din istoria învățămîntului confesional românesc din Banat - Legea XVI din 1913 245-255 română
2010 Banatica, 20-2 NARAI, Eusebiu Aspecte privind înființarea asociației francezilor din Banat (1945) 257-278 română
2010 Banatica, 20-2 RÎMNEANȚU, Vasile Un episod al procesului de colectivizare a agriculturii din Banat și Crișana 279-306 română
2010 Banatica, 20-2 MADLY, Lorand Granița militară din Slavonia și Banat. Experiența războiului și mobilitatea spațiului - Havadi-Nagy Kinga Xenia 337-341 română
2010 Banatica, 20-2 MĂRAN, Mircea Aromânii din Banatul de Sud 342-343 română
2010 Banatica, 20-2 ȚEICU, Dumitru Identitate și cultură. Studii privind istoria Banatului 344-346 română
2011 Banatica, 21 IUSZTIN, Zoltan Pătrunderea stăpînirii maghiare în Banat. Contribuții la apariția instituțiilor de tip occidental .11-35 română
2011 Banatica, 21 BOLDEA, Ligia Une problematique patrimoniale dans le Banat montagneux medieval: Les dons royaux des XIX-XVI siecles 37-54 franceză
2011 Banatica, 21 KOCH-TUFIȘ OVIDIU, Marinel Unele aspecte referitoare la mineritul și metalurgia bănățeană în anii 1718-1726, analiuate prin prisma unor documente aflate la arhivele curții imperiale din Viena 129-162 română
2011 Banatica, 21 ȚIGĂU, Dragoș-Lucian Studenți din Banatul montan la școli și iniversități europene (1750-1850) 163-208 română
2011 Banatica, 21 ARDELEAN, Radu Răscoala țăranilor bănățeni de la 1737-39 în viziunea lui Vicențiu Grozescu 209-229 română
2011 Banatica, 21 VIȘAN, Mihai Administrație și legislație administrativă în Banatul antebelic (1860-1918) 315-334 română
2011 Banatica, 21 SANDU, Valentin Rolul bănățenilor în cadrul "Societății pentru un fond de teatru român" (1970-1914) 335-352 română
2011 Banatica, 21 DUDAȘ, Vasile, TRAIA, Ioan Un caz de sustragere de la îndatoriile militare în anii primului război mondial și consecințele sale asupra unui tînăr bănățean 353-360 română
2011 Banatica, 21 MOSCOVICI, Ionela Misiunea franceză de interpunere în Banat: Martie-Mai 1919 361-378 română
2011 Banatica, 21 PĂIUȘAN, Radu Noi aspecte ale activității Partidului Național-Popular în Banat în anul 1946 427-444 română
2011 Banatica, 21 ALBERT, Carmen Istoria învățămîntului românesc din Banat 1900-1918 - Rotaru-Dumitrescu Angela 497-501 română
2011 Banatica, 21 NAGHI, Gheorghe Istorie la Gazetă în Banat - Ardelean Radu 502-507 română
2012 Banatica, 22 MUNTEANU, Ioan Statute ale reuniunilor culturale. Rolul lor în afirmarea mișcării culturale românești din Banatul istoric 259-275 română
2012 Banatica, 22 MOSCOVICI, Ionela Violence variables in the Banat at the end of world war I 277-293 engleză
2012 Banatica, 22 BĂLȚOI, Viorel Deportarea cetățenilor români de etnie germană din Banat în Uniunea Sovietică 341-364 română
2012 Banatica, 22 PĂIUȘAN, Radu Din activitatea Partidului Național Popular în Banat la mijlocul anului 1946 365-380 română
2012 Banatica, 22 BOLDEA, Ligia De la excludere la coabitare. Biserici tradiționale, Reformă și Islam în Banat (1500-1700) - Margina A. 401-407 română
2012 Banatica, 22 IAȘIN ZORAN, Sașa Banatul de-a lungul veacurilor - Matițki M., Iovici V. 412-418 română
2013 Banatica, 23 ȚEICU, Dumitru Eclesiastical arhitecture in the Banat during the 14th-15th centuries. The reflection of a border area identity 429-460 engleză
2013 Banatica, 23 IUSZTIN, Zoltan Comitatul nobiliar - caracteristici și constituire cu privire specială asupra Banatului medieval 505-526 engleză
2013 Banatica, 23 FENEȘAN, Costin Franciscanii în Banatul de Munte la sfîrșitul celei de-a doua și la începutul ceșei de-a treia stpăniri habsburgice (1695-1701, 1716-1738) 649-680 română
2013 Banatica, 23 DAMIAN, Minodora Moara de apă din Banat - Țeicu D. 699-701 engleză
2004 Biblioteca Musei Napocensis, XXI BEJAN, Adrian La Dacie de Sud-Ouest (Le Banat) au IV-VII siecles reflectee par les decoubertes archeologiques 380-389 franceză
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII DINAN, Elisabeth Lithic technology and raw material use from early Neolithic sites in the Banat and Oltenia 251-252 engleză
2007 Brukenthal Acta Musei, II, seria 1 ELSUSI, Georgeta Date arheozoologice asupra unor specii domestice gospodărite în comunitățile neolitice timpurii din Banat și Transilvania 71-91 română
2011 Brukenthal Acta Musei, VI, seria 1 NIȚU, Elena-Cristina The prehistory of Banat - Tasic Nikola, Drașovean Florin 239-249 engleză
2009 Buridava - Studii și Materiale, VII TUȚULESCU, Ion O încercare de repertoriere a așezărilor fortificate din prima vîrstă a fierului din spațiul intracarpatic și Banat 47-62 română
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 OȚA, Silviu Verigi de păr cu un capăt îndoit în forma literei S, descoperite pe teritoriul Banatului 269-303 română
1996 Cercetări Numismatice, VII RĂDULESCU, Venera Tezaurul de monede medievale descoperit în localitatea Gelu, jud. Timiș (sec. XV-XVI) / The medieval coin hoard found at Gelu, Timiș county (15th-16th c.). Numismatică (Numismatics) 191-198 română
2002 Cercetări Numismatice, VIII OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest La răscruce de vremuri – Tranziția de la Antichitate la Evul Mediu timpuriu din zona Porților de Fier ale Dunării / At the Turning Point of the Ages – From the Late Antiquity to the Early Middle Ages in the Danube Iron Gates Area – A Numismatic Approach Numismatică antică şi bizantină 121-172 română
2008 Cercetări Numismatice, XIV TOMA-DEMIAN, Nicoleta Fourth Century A.D. Coinage From Southern Banat Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 273-288 engleză
1968 Cibinium BUCUR, Corneliu Aspecte social-economice ale practicării morăritului în partea de sud-est a Banatului 195-210 română, germană
1974 Crisia, IV FENEȘAN, Costin Cîteva considerații privind circulația monetară în Banat în timpul feudalismului timpuriu 107- română
1979 Crisia, IX FAUR, Viorel, GIURAN, Valeriu, MARINESCU, Ioan Documente și memorii privind luptele pentru eliberarea Banatului și Crișanei (august-octombrie 1944) română
1979 Crisia, IX MĂLINAȘ, Constantin Bihorul și colaboratorii bihoreni în prijma enciclopedie română, tipărită de "Astra" (1895-1905) 568- română
1981 Crisia, XI FAUR, Viorel, GIURAN, Valeriu Documente și memorii privind luptele pentru eliberarea Banatului și Crișanei (august-octombrie 1944) (II) 259- română
2007 Crisia, XXXVII MARTA, Doru Geografia ecleziastică a Banatului medieval - Țeicu D. 235-236 română
2008 Crisia, XXXVIII MAGINA, Adrian Confesiune și societate în Banatul Montan la granița dintre Evul Mediu și modernitatea timpurie 75-94 română
2001 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XVIII ILIE NICOLETA, Luiza Drama dislocaților din Banat în Cîmpia Bărăganului, reflectată în documente de arhivă călărășene 83-91 română
2005 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII BORONEANȚ, Adina Early neolithic lithic industries (the Banat and Transylvania) 19-35 engleză
2005 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII LAZAROVICI, Gheorghe, LAZAROVICI CORNELIA, Magda Contribuții privind arhitectura neoliticului din Banat, Crișana și Transilvania 399-420 română
2004 Cumidava, XXVII FRÎNCU, Raluca Statutul social-juridic al nobilimii din Banat (sec. XIV-XVI) 74-84 română
2007 Drobeta, XVII, seria arheologie-istorie BOZU, Ovidiu Construcții cu caracter public și privat situate de-a lungul drumurilor romane din Banat 121-145 română
2007 Drobeta, XVII, seria arheologie-istorie KOCH-TUFIȘ OVIDIU, Marinel Unele aspecte referitoare la mineritul și metalurgia bănățeană ăntre anii 1718-1926, analizate prin prisma unor documente aflate la arhivele curții imperiale din Viena 281-304 română
2013 Drobeta, XXIII, seria arheologie-istorie EL SUSI, Georgeta Ofrande animale în necropolele de epoca bronzului din Banat 71-78 română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II CICA, Maria, CICA, Vasile Aspecte ale medicinii populare din Banat 420-429 română
2007 Istros, XIV OȚA, Silviu Techniques d'execution des parures et accessoires vestimentaires decouvertes dans les necropoles de l'horizon funeraire sud-danubien-2 sur le territoire du BanatHistorique (fin du XI- debut du XIIIe siecles 363-409 franceză
2012 Istros, XVIII MAGINA, Adrian The Hapsburgs religious policy in the Banat (1551-1552) 323-333 engleză
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV GÎRDU, Gheorghe Oltenii în Banat VII. Documentar 444-453 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII TUȚULESCU, Ion Așezarea fortificată hallstatiana. O încercare de reconstituire a unui habitat din prima vârstă a fierului. Strictă observație asupra spațiului intracarpatic și Banat I. Arheologie 91-101 română
2011 Marisia, XXXI, seria arheologie MORTZ, Tobias Sternparallaxe bemerkungen einer alterurnenfelderzeitlichen ornamentform zwischen Banat und Harz 93-110 germană
2011 Marisia, XXX-XXXI , seria istorie JUAN GABRIELA, Ana Școala și comunitățile urbane din Banatul Montan în perioada interbelică 171-179 română
2011 Marisia, XXX-XXXI , seria istorie JUAN-PETROI, Constantin Dezvoltarea urbană a unor așezări din banatul Montan la începutul perioadei interbelice (I) 181-190 română
2003 Mediaevalia Transilvanica, V-VI-1-2, seria 2001-2002 RUSU ADRIAN, Andrei Stadtebau im Mittelalter. Siebenburgen. Banat und Kreischgebiet (1242-1347) - Niedermaier P. 229-233 română
1997 Memoria Antiquitatis, XXI COTOI, Ovidiu Cultura Vinca tîrzie (faza C) în Banat - Drașovean Florin 491-494 română
2009 Miscellanea Historica et Archaelogica in Hinorem Professoris Ionel Cândea OȚA, Silviu Podoabe de influență bizantină și orientală de pe teritoriul Banatului istoric (secolele XIII-XV) 75-97 română
2003 Oltenia - Studii și Comunicări, XIV, seria arheologie-istorie PĂTRAȘCU, Ion Ștefan Velovan cercetător al așezărilor romane din Banat 129- română
2002 Patrimonium Banaticum, I IAMBOR, Petru Contribuții la istoria unor așezări fortificate din Banat (sec. IX-XIV) Arheologie 115
2002 Patrimonium Banaticum, I LEU, Valeriu Informații dintr-un vechi manuscris lugojean despre construcția unor biserici bănățene Istorie 153
2002 Patrimonium Banaticum, I VERTAN, Maria Romantismul revoluționar pașoptist în conștiința unor intelectuali bănățeni - învățătorii Traian Lungu și Adam Inișcu Istorie 163
2002 Patrimonium Banaticum, I ANDRASY, Diana Mihoc Introducere în studiul argintăriei secolului al XVIII-lea în Banat Istoria artei, arhitectură, monumente 193
2002 Patrimonium Banaticum, I MIKLOSIK, Elena Contribuții la istoria Teatrului (”Nou”) din Timișoara Istoria artei, arhitectură, monumente 215
2002 Patrimonium Banaticum, I CARMEN, Albert Autobiografia unui sculptor bănățean Iuliu Bosioc (1875-1959) Istoria artei, arhitectură, monumente 251
2002 Patrimonium Banaticum, I DĂNILĂ, Simion Documente inedite privitoare la începuturile învățământului bănățean Istoria Culturii 313
2002 Patrimonium Banaticum, I EVSEEV, Ivan Recenzie - Aurel Turcuș, Descinderi în Cultura populară, Timișoara, Editura Excelsior, 2001, 172 p. Istoria Culturii 331
2003 Patrimonium Banaticum, II PETRESCU, Sorin M Câteva ocupații ale comunităților din peșterile Banatului în secolele II-XXI Arheologie 109
2003 Patrimonium Banaticum, II MICLE, Dorel e-Tibiscum și e-Praetorium. Valorificarea patrimoniului arheologic și cultural bănățean prin Internet Arheologie 127
2003 Patrimonium Banaticum, II HAȚEGAN, Ioan Timișoara mitropolitului Iosif (Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș) 1650-1653 Istorie 137
2003 Patrimonium Banaticum, II MUREȘAN, Sofronie Evoluția organizării administrativ - teritoriale a Banatului în sec. al XVIII-lea Istorie 141
2003 Patrimonium Banaticum, II MUNTEANU, Ioan Traian Vuia, concepții progresiste în gândirea politică din anii tinereții Istorie 151
2003 Patrimonium Banaticum, II DĂNILĂ, Simion Scrisori din "Bătaia Mare" Istorie 157
2003 Patrimonium Banaticum, II ANDRASY, Diana Mihoc Piese de argintărie din Budapesta în biserici sârbești din Banat Istoria Artei 191
2003 Patrimonium Banaticum, II CIOBANU, Tiberiu Nicolae Stoica de Hațeg, Cronicarul Banatului Istoria Culturii 231
2003 Patrimonium Banaticum, II MICLE, Maria Moștenirea spirituală a lui Constantin Diaconovici Loga Istoria Culturii 243
2003 Patrimonium Banaticum, II LUCHESCU, Gheorghe Contribuții bănățene la teatrul românesc Istoria Culturii 249
2004 Patrimonium Banaticum, III BIAGI, Paolo, SPATARO, Michela Noi datări cu radiocarbon în așezările culturii Criș din Banat și Transilvania (România) Arheologie 7
2004 Patrimonium Banaticum, III CIOBOTARU, Dan Leopold, MAILLOL, J M, MORAVETZ, Iosif Analize geofizice în situl arheologic Movila lui Deciov, comuna Dudeștii Vechi (jud. Tirniș) Arheologie 21
2004 Patrimonium Banaticum, III MORAVETZ, Iosif Extragerea fitoliților din probele de sol. Metodologie arheologică Arheologie 37
2004 Patrimonium Banaticum, III BOCHIȘ, Bogdan Contribuții la repertoriul așezărilor Tiszapolgar din Banatul românesc Arheologie 51
2004 Patrimonium Banaticum, III TIMOC, Călin Contribuții la problema aprovizionării cu apă a orașului antic Tibiscum Arheologie 77
2004 Patrimonium Banaticum, III FENEȘAN, Costin Caransebeșul după Caransebeș - note cu privire la destinul nobilimii și orășenimii din Banatul Caransebeșului și Lugojului după anexarea de către Poartă (1658) Istorie 85
2004 Patrimonium Banaticum, III MUREȘAN, Sofronie Elementele matematice ale documentelor cartografice din secolul al XVIII-lea, referitoare la Banat Istorie 101
2004 Patrimonium Banaticum, III NEGRESCU, Marlen Avatarurile unei colecții - Colecția de documente Muzeul Banatului. Studiu de caz Istorie 111
2004 Patrimonium Banaticum, III MUNTEANU, Ioan Componente ale modernizării în Banatul istoric la începutul secolului al XX-lea Istorie 123
2004 Patrimonium Banaticum, III CIOBANU, Tiberiu Istoriografia românească interbelică referitoare la Banatul medieval Istorie 137
2004 Patrimonium Banaticum, III CORNEA, Marius Un tablou de Giovanni Battista Pittoni (1687 - 1767) în colecția Muzeului Banatului Istoria Artei 163
2004 Patrimonium Banaticum, III ANDRASY, Diana Mihoc Mărci de taxă aplicate pe piese de argintărie Istoria Artei 171
2004 Patrimonium Banaticum, III IOVAN, Ioan Aurel Ciupe și primatul peisajului Istoria Artei 195
2004 Patrimonium Banaticum, III HAȚEGAN, Ioan Interferențe culturale la Dunărea Mijlocie și de Jos în mileniul al II-lea al erei creștine. Privire specială asupra Banatului Istoria Culturii 227
2005 Patrimonium Banaticum, IV BĂLTEAN, Ion Cornel Stadiul actual al cercetărilor privind industria litică cioplită în neoliticul timpuriu din Banat Arheologie şi Istorie Antică 7
2005 Patrimonium Banaticum, IV LAZAROVICI, Gheorghe Șantierul arheologic Parța, Casa Cerbului. 1 - 1 5 iulie 2005 Arheologie şi Istorie Antică 27
2005 Patrimonium Banaticum, IV BINDEA, Diana Materialul faunistic din complexul "Casa Cerbului" de la Parța (campania 2005) Arheologie şi Istorie Antică 73
2005 Patrimonium Banaticum, IV PETRESCU, Sorin M Elemente de magie practică în așezarea Vinca de la Balta Sărată (mun. Caransebeș) Arheologie şi Istorie Antică 89
2005 Patrimonium Banaticum, IV TIMOC, Călin Templul palmyrienilor din castrul de la Tibiscum - Jupa Arheologie şi Istorie Antică 115
2005 Patrimonium Banaticum, IV HAȚEGAN, Ioan Banatul în fața cuceririi otomane 1551 - 1552. Repere cronologice Istorie 149
2005 Patrimonium Banaticum, IV BOLDEA, Ligia Date asupra unei familii de juzi români bănățeni ai secolului al XVI-lea Istorie 193
2005 Patrimonium Banaticum, IV GLĂVAN, Ciprian Istoria si asezamintele ordinelor religioase din Banat în secolul al XVIll-lea Istorie 201
2005 Patrimonium Banaticum, IV MUREȘAN, Sofronie Charte vom Banat (harta Banatului) din anul 1784 - un prețios document cartografic Istorie 219
2005 Patrimonium Banaticum, IV MICLE, Maria Numiri ale gradelor militare și personalului auxiliar, în Cronica Banatului de Nicolae Stoica de Hațeg Istorie 225
2005 Patrimonium Banaticum, IV MUNTEANU, Ioan Populația Banatului istoric la începutul secolului al XX-lea. Structuri sociale și profesionale Istorie 233
2005 Patrimonium Banaticum, IV ALMĂJAN, Ion Marin Cum s-a împărțit Banatul? Filipica lui Take Ionescu împotriva lui I.I.C. Brătianu Istorie 267
2005 Patrimonium Banaticum, IV REGEP, Rodica Banciu Arta textilă în Banat. Afinități culturale între școala clujană și timișoreană de tapiserie Istoria Artei 359
2006 Patrimonium Banaticum, V GLĂVAN, Marius Istoria și Așezămintele ordinelor religioase din Banat în secolul al XVIII-lea. Ordinul Iezuiților Istorie 71
2006 Patrimonium Banaticum, V HAȚEGAN, Ioan Familia Klapka Istorie 81
2006 Patrimonium Banaticum, V IVAȘCU, Bogdan Considerații privind rolul cadrelor de partid în campania electorală din 1946 - aspecte locale Istorie 131
2006 Patrimonium Banaticum, V PINTILIE, Ileana Oskar Szuhanek - un pictor al Banatului Istoria Artei 173
2004 Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani OȚA, Silviu Populații nomade de stepă din Banat (secolele XI-XIV) I. Pecenegii și cumanii 489-520 română
2004 Revista Bistriței, XVIII GĂZDAC, Cristian, GUDEA, Nicolae Monede cu defecte de batere și imitații de secol IV p. Chr. în tezaure din Banat 123-137 română
2012 Revista Bistriței, XXVI RUDOLF, Cristian Die deutschen aus den Banater Bergland 1918-1940. Sozio-wirtschaftliche und politische Aspekte 249-263 germană
1979 Sargetia, XIV HAȚEGAN, Ion Cnezi români în lupta antiotomană. Cnezi bănățeni și hunedoreni în luptele lui Iancu de Hunedoara; atestări documentare )1441-1453) 225-232 română
1981 Sargetia, XV MUNTEANU, Ioan Noi date privind situația și lupta țărănimii bănățene în anii 1934-1938 305-321 română
1985 Sargetia, XVIII-XIX, seria 1984-1985 CUREC, Margareta, MUNTEANU, Ioan Cu privire la starea de spirit a țărănimii bănățene în timpul răscoalei populare din 1784 33-41 română
1987 Sargetia, XX, seria 1986-1987 KARMAR, Zoia, TATU, Hristache Contribuții la cunoașterea unui grup cultural din epoca bronzului din Banat, răspîndot și în Sud-Vestul Transilvaniei (I) 35- română
1993 Sargetia, XXI-XXIV, seria 1988-1991 MUNTEANU, Ioan Contribuția protopopului Lugojului Dr. George Popovici la mișcarea națională din Banat 473-481 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 PÎRVULESCU, Dorina Zugravi de formație brîncovenească în Banatul primei jumătăți a secolului al XVIII-lea 299-307 română
1998 Sargetia, XXVII-2, seria 1997-1998 IANOȘ, Vasile Administrație și fiscalitate în Banatul imperial 1716-1778 - Feneșan C. 711-712 română
2002 Sargetia, XXX, seria 2001-2002 DULEA, Olivian Considerații privind locuirea în Banat și Transilvania în secolele VII-VIII D. Hr. (II. Necropole și morminte izolate) 209-244 română
2003 Sargetia, XXXI JUCAN, Codruța Villa rustica din Dacia intracarpatică și Banat. Aspecte economice 231-240 română
2006 Sargetia, XXXIV MANDAE, Cristina Contribuții bănățene la istoriografia interbelică  387-393 română
2010 Schimbări umane și interacțiuni în peisajul cultural rural, II ROȘIU, Liliana Forme de raportare la monumentul istoric în comuntățile rurale din Banat 89-97 română
1975 Studii și Comunicări, 19, seria arheologie-istorie CHIRILĂ, Eugen, STRATAN, I. Descoperiri monetare antice și bizabtine din Banat (I) 81- română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie DINUȚĂ, Gheorghe Unele considerații despre instalațiile tehnice acționate cu apă în cîteva sate din Banatul subcarpatic 45-52 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie IONIȚĂ, Vasile Mărturii de viață pastorală în toponimia Banatului 263-274 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie COMĂNICI, Germina Elemente etnografice din zona Banatului în răspunsurile la chestionarul Hașdeu 159-165 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie JOMPAN, Dumitru Îndemn la cercetarea organologiei populare din Banat 181-197 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie WOLLMANN, Volker Preocupări și cercetări de epigrafie asupra Banatului roman 363-376 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie HAȚEGAN, Ioan Pippo Spano și lupta antiotomană în Banat în primele decenii ale secocului al XV-lea 388-402 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie ZABERCA, Vasile Aspecte ale revoluției de la 1848 pe teritoriul regimentului Nr. 13 din granița bănățeană 463-467 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie DUDAȘ, Vasile Contribuția Banatului de Sud la sprijinirea rîzboiului pentru ndependență (1977-1978) 469-475 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie CICA, Vasile Ocupații și meșteșuguri populare din Banat pe cale de dispatiție 111-124 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie POPA, Ion, ZABERCA, Vasile Despre unele catastrofe miniere din Banat 401-406 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie BOZU, Ovidiu, RĂUȚ, Octavian Armata romană din Banat I. (unitățile auxiliare) 195-218 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie HAȚEGAN, Ioan Pavel Chinezu și lupta antiotomană în Banat la sfîrșitul secolului al XV-lea (1490-1499) 303-317 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie BRĂTESCU, Constantin Preocupări muzeistice în Sudul Banatului la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 387-392 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie DRECIN, Mihai Banca "Albina" din Sibiu și Banatul (1871-1918) 393-409 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie GUMĂ, Nicoleta Tradiție istorică și creativitate etno-culturală în costumul popular bănățean - Premise de analiză interdisciplinară 77-82 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie GUMĂ, Marian O nouă descoperire aparținînd culturii Basarabi în Sudul Banatului 155-171 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie BEJAN, Adrian, ROGOZEA, Petru Descoperiri arheologice mai vechi și mai recente prefeudale și feufal-timpurii din Banat 213-225 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie BONA, Petru Documente medievale bănățene (1440-1653) - Feneșan C. 347-348 română
1972 Studii și Materiale, III-IV POP, Vasile 1918 - Mișcările revoluționare ale țărănimii din Banatul de Cîmpie 409- română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie KALMAR, Zoia, OPRINESCU, Adriana Descoperiri Baden-Coțofeni în Banat 199-209 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie HAȚEGAN, Ioan Cnezii bănățeni și lupta antiotomană în primele decenii ale veacului al XV-lea 271-272 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie TRÂPCEA, Theodor Contribuții inedite privind lupta antiotomană în Banat 1594-1597 273-278 română
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie ARDEȚ, Adrian Amfora română în Banat 95-139 română
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie MOROZ, Maria Contribuții privind cercetarea civilizației materiale din Banat, în epoca migrațiilor 153-167 română
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie HAMAT, Petru Comunioanele grănicerești bănățene 199-203 română
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie GUMĂ, Nicoleta Opregul - marcă a costumului popular bănățean 243-285 română
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie PETRESCU, Sorin Marian Gumă, cercetător al epocii bronzului și epocii fierului în Banat 13-14 română
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie ȚEICU, Dumitru Opinii privind cercetarea arheologică bănățeană - In memoriam Marian Gumă 17-20 română
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie POPESCU, Octavian Zneamănul - simbol funerar în Banatul Montan 181-184 română
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie POPESCU, Octavian Zneaman - a funeral symbol in the Mountain Banat 185-188 engleză
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie CRUCEANU, Ada, GUMĂ, Nicoleta View on the banatian baroque culture 335-337 engleză
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie BOAMFĂ, Ionel Unele considerații referitoare la toponimia Banatului de Severin 339-345 română
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie BOAMFĂ, Ionel Unele considerații cu privire la stratificarea istorică a toponimiei Banatului de Severin 347-355 română
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie CRUCEANU, Ada Moneda în Banatul antic - Bălănescu Dana Antoaneta 383-383 română
2003 Tibiscum, XI, seria etnografie-istorie BOZU, Ovidiu, GUMĂ, Nicoleta Obiecte legate de lumina cultică creștină din colecțiile muzeeloe Banatului Montan 17-21 română
2003 Tibiscum, XI, seria etnografie-istorie POPESCU, Octavian Sîmceaua - cuțit popular din Banat 127-135 română
2003 Tibiscum, XI, seria etnografie-istorie ION REMUS, Sorin Cronologia unui complex vincian din Banat pe baza extragerilor din bazele de date 199-214 română
2003 Tibiscum, XI, seria etnografie-istorie RANCU, Dacian Terminologia românească de origine latină a uneltelor agricole din Banatul Roman 285-292 română
2003 Tibiscum, XI, seria etnografie-istorie BOLDEA, Ligia Un secol al afirmării politico-miltare a cnezilor romani bănățeni (1350-1440) 323-331 română
2003 Tibiscum, XI, seria etnografie-istorie BRĂTESCU, Constantin Biserica strămoșească din Banatul de sud și contribuția sa la făurirea Romaniei Mari (1867-1918) 353-380 română
2003 Tibiscum, XI, seria etnografie-istorie RUSNAC, Mircea Aspecte ale vieții politice din Banat în perioada 1944-1948 393-409 română
2005 Tibiscum, XII, seria etnografie-istorie DUMITRESCU, Angela Evoluția rețelei școlare confesionalw românești din Banat la sfîrșitul secolului XIX-șa și începutul secolului XX 399-429 română
2007 Tibiscum, XIII, seria etnomuzicologie LIBER, Ivan Coruri de copii și tineret ale etniei ucrainiene din Banat. Trecut, prezent și perspective 37-41 română
2007 Tibiscum, XIII, seria etnomuzicologie LIBER, Ivan Jucăriile muzicale populare ale copiilor ucrainieni din Banat 105-105 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie PETRESCU, Sorin-Marius Two problems about the caves dwelling in Banat în prehistory 13-16 engleză
2012 Tibiscum, 2, seria arheologie-istorie-etnografie GLĂVAN, Ciprian Cenzura în imperiul habsburgic și in Banat la sfîrșitul secolului al XVIII-lea pănă în anul 1848 149-152 română
2012 Tibiscum, 2, seria arheologie-istorie-etnografie NEGREI DIMITRIE, Pavel The prehistory of Banat I. The Palaeolithic and Mesolithic - Tasik N., Drașovean F. 265-266 română
2012 Tibiscum, 2, seria arheologie-istorie-etnografie BABEU, Carina De la excludere la coabitare. Biserici tradiționale, Reformă și Islam în Banat (1500-1700) - Margina A. 267-269 română
1970 Tibiscus, 1 STRATAN, Ion Contribuții la cunoașterea Paleoliticului din Banat .7-18 română
1970 Tibiscus, 1 MEDELEȚ, Florin Asupra unor probleme ale prezenței sarmatice în Banat 59-63 română
1970 Tibiscus, 1 POPEȚI, Corneliu Aspecte ale învățămîntului românesc din Banat de la sfîrșitul secolului al XVIII.lea 64-71 română
1970 Tibiscus, 1 POPESCU, Dan Aspecte din lupta muncitorimii și țărănimii bănățene pentrz libertate socială și nașională (1818) 81-93 română
1970 Tibiscus, 1 MUNTEANU, Ioan Aspecte privind situația și lupta maselor muncitoare din Banat în anii crizei economice 94-112 română
1970 Tibiscus, 1 BUNESCU, Traian, DOLGA, Aurora Din lupta mișcării socialiste din Banat împotriva asupririi sociale și naționale în primele două decenii ale veacului nostru 113-126 română
1970 Tibiscus, 1 STRATUL, Elena Acorus calamus L. - plantă medicinală în Banat 218-221 română
1970 Tibiscus, 1 FENEREȘAN, Costin Cronica Banatului. - Nicolae Stoica de Hațeg 231-231 română
1974 Tibiscus, 3 LAZAROVICI, Gheorghe Cu privire la Neoliticul din Banat 45-64 română
1974 Tibiscus, 3 MARGHITAN, Liviu Considerații referitoare la sistemul vamal din cadrul Banatului în epoca romană 105-109 română
1974 Tibiscus, 3 DECEI, Aurel Încercările lui Sigismund Bathory de a elibera Banatul și Timișoara de turci 171-180 română
1974 Tibiscus, 3 MUNTEANU, Ioan Aspecte privind radicalizarea politică a țărănimii din Banat în anii crizei economice 1929-1933 235-244 română
1974 Tibiscus, seria științe naturale GROSSU, Alexandru Gasteropodele din Banat,caracteristica și asiciațiile acestora în diferitele ecosisteme 95-106 română
1974 Tibiscus, seria științe naturale BOTOȘĂNEANU, Lazăr Apele subterane ale Banatului și fauna lor 163-168 română
1974 Tibiscus, seria științe naturale STRATUL, Elena Contribuții la istoricul cercetărilor botanice pe teritoriul Banatului - sec. XVIII-XIX 183-190 română
1975 Tibiscus, seria etnografie BIZEREA, Marius Banatul, ca unitate și individualitate istorico-geografică în cadrul pîmîntului locuit de români I. Originea numelui de "Banat" și a conștiinței de "bănățean" .7-25 română
1975 Tibiscus, seria etnografie TURCUȘ, Aristida Funcții simbolice de ritual ale unor piese de port popular bănățean 79-85 română
1975 Tibiscus, seria etnografie ȚĂRANU, Nicolae Tipologia locuinței țărănești de tradiție arhaică din Banat 87-106 română
1975 Tibiscus, seria etnografie TELEGUȚ, Mircea Fîntîni țărănești în Banat 107-116 română
1975 Tibiscus, seria etnografie ROZKOS, Pavel Obiceiuri de familie la slovacii bănățeni 169-187 română
1975 Tibiscus, seria etnografie LARIONESCU, Sandală Destructurare și permutări funcționale în călușul bănățean 199-204 română
1975 Tibiscus, seria etnografie SĂCARĂ, Nicolae Ioachim Miloia - planuri inedite ale unor biserici de lemn din Banat 261-266 română
1975 Tibiscus, seria etnografie TURCUȘ, Aristida Cercetarea portului popular românesc din Banat între anii 1944-174 275-280 română
1979 Tibiscus, seria științe naturale OPREA, Valeria Paltinul de munte (Acer pseudoplatanus L.) în condițiile ecologice din Banat 67-75 română
1979 Tibiscus, seria științe naturale TUDOSIE, Rodica Plante existente în herbarul Muzeului din Timișoara, colectate de pe teritoriul Banatului, susceptibile de a face parte din PCN 77-82 română
1979 Tibiscus, seria științe naturale GOIAN, Mircea Noi agenți fitopatogeni pentru cultura soiei în Banat 95-99 română
1979 Tibiscus, seria științe naturale KONIF, Frederic Rhyparioides metelkanus (Lederer 1861) (Lepidoptera, Arctiidae) în Banat 119-124 română
1979 Tibiscus, seria științe naturale BĂNĂRESCU, Petre Particularități ale faunei primar acvatice epigee a Banatului 157-163 română
1979 Tibiscus, seria științe naturale OANCEA, Zeno Problema parcurilor naționale în Banat 301-306 română
1979 Tibiscus, seria științe naturale KAKUCS, Lajos Cîteva aspecte ale activității societății medicilor și naturaliștilor reflectate în congresele ținute în BanaT 319-325 română
1979 Tibiscus, seria științe naturale BALACI, A. Rezultatele unui studiu psihosociologic efectuat la muzeul Banatului 339-345 română
2000 Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe EL SUSI, Georgeta Animal Offerings in Hallstattian Cemeteries from Banat (South-West of Romania) 203-205 engleză
2000 Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe EL SUSI, Georgeta Animal offerings in hallstattian necropolis from Banat (South-West Romania) 229-229 engleză
2010 Tracii și vecinii lor în Antichitate - Studia in Honorem Valerii Sîrbu OȚA, Silviu The Cuman Society on the Banat Territory (13-14th centuries) 595-609 engleză