Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 336 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
2004 Acta Musei Maramorosiensis, II ANTAL, L., ANTAL, M. Plante cunoscute și utilizate de sîtenii din Breb 175-206 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III BERES, Marta Contribuții la cunoașterea macromicetelor din "Țara Maramureșului" (IV) 377-381 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV NĂDIȘAN, Ioan Un cercetător maramureșan al florei Masivului Rodnei Artur Coman 24-28 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV BREB MIRCEA, Antal Concepția de cercetare și redactare a Florei Maramureșului în viziunea botanistului Artur Coman 29-33 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV BÎRLEA, Laurian Specii noi pentru Maramureș aflate în ierbarul "A. Coman" 34-37 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV ȘTEFUREAC, Traian Briofite de rară valoare științifică - monumente ale naturii - din rezervațiile maramureșene 38-45 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV RESMERIȚĂ, I. Considerațiuni asupra caracterului florei și a vegetației Maramureșului 46-51 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV GIVULESCU, Răzvan Succesiuni silvestre în Muntele Igniș Maramureș 52-55 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV SORAN, Viorel Rolul hidrologic al jnepenișurilor în etajul montan din Maramureș 56-61 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV HORNUNG, Ștefan Contribuții la studiul carenței în calciu și magneziu a pajiștilor subalpine și alpine din județul Maramureș 62-73 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV BUD, Nistor Contribuții la flora Maramureșului 104-110 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV POP, Maria, POP, Oana Plante descoperite de Artur Coman care au valoare medicinală și tinctorială 147-153 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV BERES, Marta Date privind lumea plantelor și a macromicetelor din "Pădurea Crăiasca" (Maramureș) 161-180 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV PETROVAN, Gheorghe Rezervația naturală de gorun de Ronișoara 189-191 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV MARIAN, Monica Aspecte de vegetație ale unor pajiști din platoul Munților Oaș-Gutîi 192-205 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV BACEA, Petre, CHIȘIU, Olimpiu Identificarea sortimentelor calitative la inventarierea masei lemnoase pe picior 240-250 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV MARE ROȘCA, Oana, MARIAN, Monica, MIHĂILESCU, Lucia Complexul măsurilor de protecție a mărului cultivat în zona Baia Mare împoztiva bolilor micotice 251-255 română
2007 Acta Musei Maramorosiensis, VI POP, Maria, POP, Oana Plante medicinale cu valoare tinctorială 218-237 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII BERES, Iosif, BERES, Marta, CHIȘ, Timur, DINICU, George, ILIE, Tivadar, IȘTVAN, Dumitru, POP, Ionică, RADU, Vlad Zone umede din Munții Lăpușului Ocolul Silvic Strîmbu Băiuț 460-477 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII BEREȘ, Marta Ligularia sibirica (L.) Cass. În Maramureș 515-524 română
2011 Acta Musei Maramorosiensis, VIII BACEA, Anton Studiul variabilității morfologice în populația gorunului de Ronișoara cu ajutorul descriptorilor frunzelor 431-444 română
2011 Acta Musei Maramorosiensis, VIII BACEA, Petru Rezervația Naturală "Pădurea de larice Coștiui" 445-456 română
2011 Acta Musei Maramorosiensis, VIII BERES, Marta Privire generală asupra Defileului Vișeului. Flora 460-470 română
2011 Acta Musei Maramorosiensis, VIII POP IOAN, Mihai Arboretul de Gorun de la Ronișoara: Calitatea lemnului, indicator al stării de sănătate a arboretului 519-537 română
2013 Acta Musei Maramorosiensis, IX BERES, Marta Plante străine invazive în Maramureșul istoric (România) 213-225 română
1968 Acta Musei Napocensis, V VACZY, C. Nomenclatura dacică a plantelor la Dioscorides și Pseudo-Apuleius 75- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI VACZY, C. Nomenclatura dacică a plantelor la Dioscorides și Pseudo-Apuleius (partea II) 115- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII VACZY, C. Nomenclatura dacică a plantelor la Dioscorides și Pseudo-Apuleius (partea III) 109- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX VACZY, C. Nomenclatura dacică a plantelor la Dioscorides și Pseudo-Apuleius (partea IV) 107- română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX IGNA, Aurelia, PETRESCU, Iustinian Investigări biologice în sectorul cercetării istorice (III) - Analiza părților lemnoase provenind dintr-un butoi dacic (sec. I e.n) de la Grădiștea Muncelului 617-620 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX ATUDOREI, Vania, IGNEA, Aurelia Considerații aupra aeromicroflorei expoziției de bază și a depozitelor Muzeului de Istorie al Transilvaniei 709-716 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MONAH, Felicia Determinări arheobotanice pentru stațiunea neolitică de la Parța (comuna Șag, jud. Timiș) 81-85 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie ATUDOREI, Vania, IGNA, Aurelia Aeromicroflora bacteriană a muzeelor și implicațiile ei în biodeteriorare 583-592 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie GUDEA, Nicolae Cîteva observații în legătură cu procesul de romanizare. III. Romanizarea nunelor de plante în provinciile dacice 115-136 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV OLARU, Crăciun Aspecte floristice din cursul superior al Văii Arieșului 807-810 română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău COLDEA, Gheorghe Vegetația lemnoasă de luncă din zona Munților Plopiș Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 565- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău RAUS DOINA, Monica Studii floristice asupra mlaștinei de la Băile Iaz Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 585- română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău PENEA, Ionel Contribuții privind cultivarea viței de vie în județul Sălaj Istorie Medie 393-401 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXII-2 CZIER, Zoltan Încadrare paleoclimatică și paleofitogeografică a macroflorei Jurasicului Onferior din România. Locul florei în context european 823-834 română
2003 Acta Musei Porolissensis, XXV CHIȘ, Timur Fauna și flora în toponimia localităților Săcel, Săliștea de Sus, Dragomirești din județul Maramureș 677-681 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, seria istorie-etnografie-științele naturii MARIAN, Adriana Aspecte din vegetația satului Biușa - județul Sălaj 413-420 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I BOTOS, Dana Briofite din colecția Muzeului de Științele Naturii din Tărgu Mureș 195-199 română
2007 Acta Musei Tutovensis, II CARATA, Cristina Cîteva observații privind răspîndirea speciei Fritillaria meleagris în județul Vaslui 149-151 română
2008 Acta Musei Tutovensis, III AONCIOAIE, Carmen, PĂSTOREL, Grigore, PLĂVAN, Gabriel Aquatic and marshy macrophytes in the ecosystem of Lake Chirița (Iași) 217-223 engleză
2009 Acta Musei Tutovensis, IV BOTOȘ, Daniela Macromycetes in the "Gheorghe Sălăgeanu" collection (order Polyporales) 116-123 engleză
2009 Acta Musei Tutovensis, IV CARATA, Cristina Spontaneous decorative plants from Dealu Mare Area, Vaslui District 124-126 engleză
2009 Acta Musei Tutovensis, IV BRAȘOVAN, Andreea, CODREA, Vlad Managementul haldelor de steril și regenerarea vegetației-sponrtanee și în culturi expertimentale în bazinul Petroșani 133-137 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V BOTOȘ, Dana Macromycetes in the "Gheorghe Sălăgeanu" Collection (Order Russulales) 299-306 engleză
2011 Acta Musei Tutovensis, VI BOTOȘ, Daniela Macromycetes in the "Gheorghe Sălăgeanu" collection (Order Boletales) 188-194 engleză
1972 Aluta KALMAN, Laszlo Noi contribuții la cunoșterea macromicetelor din R.S. România 41-60 română
1984 Analele Banatului, II, seria etnografie-artă IONIȚĂ, Vasile Observații cu privire la nomenclatura populară a plantelor 91-95 română
1984 Analele Banatului, II, seria etnografie-artă GRIGORESCU, Elena Prelucrarea cînepii în Banat 97-110 română
1984 Analele Banatului, II, seria etnografie-artă BAȘMATĂRĂ, Domnica Mijloace de depozitare a cerealelor și altor produse agricole în județul Gorj 201-205 română
1997 Analele Banatului, 3, seria etnografie CHELCEA, Ion Medicină populară în două sate din Banat: Borlovenii-Vechi și Pătaș (Caraș-Severin)(Magia descîntatului. Plante de leac) 76-86 română
1993 Analele Brăilei, 1 IAVORSCHI, Gheorghe Istoricul bursei de cereale Brăila (1883-1948) 41-53 română
2001 Analele Brăilei, 4 GEACU, Sorin, PARASCHIV, Florea Cultura tutunului în Sud-Estul României (în cadrul fabricilor de cultură și fermentare Urziceni și Bîrlad) 467-476 română
2006 Analele Brăilei, 7, seria științele naturii CÎNDEA, Michaela-Cristiana Arbori și arbuștii din spațiile verzi brăilele .7-23 română
2006 Analele Brăilei, 7, seria științele naturii CÎNDEA, Michaela-Cristiana Platanii în spațiile verzi brăilene 25-56 română
2007 Analele Brăilei, VI-1, seria 1934 CHIRIȚĂ, Constantin Arborii în estetica și higiena Brăilei - îndreptări necesare 40-42 română
2007 Analele Brăilei, XI-1, seria 1939 BELLESORT, A. Brăila dinainte de răsboi, centrul exportului de cereale 33-42 română
2007 Analele Brăilei, 8, seria istorie-cultură-civilizație MOCANU, Emil Negustori de cereale și armatori în portul Brăila la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 25-50 română
1923 Analele Dobrogei, IV-2 PRODAN, Iuliu Flora critică a Dobrogei 217-248 română
1923 Analele Dobrogei, IV-3 PRODAN, Iuliu Flora critică a Dobrogei (continuare) 345-370 română
1928 Analele Dobrogei, IX-1 BRĂTESCU, Constantin Fitogeografia și solurilor Dobrogei 81-105 română
1928 Analele Dobrogei, IX-1 DRĂCEA, Marin Pădurile Dobrogei 391-414 română
1931 Analele Dobrogei, XII ILIESCU, Dan Contribuțiuni la cunoașterea vegetației și florei Insulei Șerpilor - Borza Al. 315-317 română
1931 Analele Dobrogei, XII ILIESCU, Dan Flora grădinilor țărănești române II. Plante de podoabă, de leac, de farmece și credințe - Borza Al. 317-317 română
1938 Analele Dobrogei, XIX-I PRODAN, Iuliu Flora Dobrogei Nouă (Cadrilaterul) 120-169 română
1938 Analele Dobrogei, XIX-I GEORGESCU, Constantin Pădurile Cadrilaterului 170-211 română
1997 Angvstia, 2 BUCUR, Nicolae Flora în folclorul românesc din zona Harghitei 389- română
1997 Angvstia, 2 DAVID, Doina Bradul și simbolistica sa în arta populară românească 399- română
2004 Angvstia, 8, seria istorie-etnografie-sociologie LĂCĂTUȘU, Ioan Genetica ecologică - Selecția unor populații naturale valoroase de pin silvestru din Carpații Orientali și Carpații de Curbură, apte pentru cultură în stațiuni corespunzătoare din zonă 345-346 română
2010 Angvstia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală POPA, Ionel, SEMENIUC, Anca Particularități privind compoziția speciilor lemnoase identificate în șantierul arheologic de la Băile Figa, Beclean, jud. Bistrița-Năsăud 257-260 română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie DRĂGULESCU, Constantin Vegetația din bazinul Văii Sadului (jud. Sibiu) 255- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie DOLTU, Ioan, PEICEA, M., POPESCU, Aurel, SANDA, Vasile Cercetări privind biomasa lemnoasă și ierboasă a molidișurilor de limită din masivul Bucegi 265- română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII BRĂDĂȚAN, Aura Laptele-cîinelui, un capitol inedit din Botanica lui Simion Florea Marian 311-318 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII CERNICA, Doina Botanica Poporană Romană, Vol I (A-F) . Marian S.F. 353-355 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII GIURCĂ, Gheorghe Botanica Poporană Romană, Vol I (A-F) . Marian S.F. 357-361 română
2012 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXIX MELINTE, Ionela Rolul fungilor în biodegradare pietrei - Studiu de caz - Ancadramentul de piatră de la intrarea în muzeul mînăstirii Sucevița 303-308 engleză
2012 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXIX MALEȘ, Ancuța O expoziție inedită: "Vicii și Delicii, Tutunul - Iarba Dracului prin timpuri" 383-384 engleză
2012 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXIX GIURCĂ, Gheorghe Botanica Poporană Romană, Vol II (G-P)și vol III (P-Z) . Marian S.F. 385-388 engleză
2012 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXIX POPESCU-SIRETEANU, Ion Botanica Poporană Romană, Vol II (G-P)și vol III (P-Z) . Marian S.F. 389-392 engleză
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 OLENICI, Maria Nucul: Valențe etno-mitologice 41-47 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 SABĂU, Sorin Pădurea în imaginarul popular românesc 149-155 română
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 2 ROMAȘCU, Lidia Plante din flora României folosite pentru obținerea coloranților vegetali, cu referire la culoarea galbenă și implicațiile ei în aria etnografică 315-319 română
1971 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, V, seria 1968-1970 BOT, Nicolae Cînepa în credințele și practicile magice românești 279-322 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX BOCȘE, Maria Grîul - finalitate și simbol în obiceiurile cu caracter agrar din Valea Barcăului 261-279 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X OȘIANU, Romulus Cîteva probleme referitoare la cultivarea pomilor fructiferi în Transilvania 109-123 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 PASCU, Paula Posibilități de utilizare a unor plante indigene în domeniul conservării 561-571 română
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei GROPEANU, Mihaela Combaterea ciupercii Merulius lacrymans de la Casa Galda de Sus 371-374 română
2001 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei OȘIANU, Flavia Cînepa în cultura tradițională românească 357-363 română
2001 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei PASCU, Paula Coloranți vegetali 451-461 română
2002 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei TOȘA, Ioan Cunoștințe despre arbori și plante și utilizarea lor în satul românesc de la sfîrșitul secolului al XIX-lea 385-413 română
2002 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei OȘIANU, Flavia Contribuții la cercetarea magiei cînepii 529-534 română
2002 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei ROMAȘCU, Lidia Plante din flora României folosite pentru obținerea coloranților vegetali, cu referire la culoarea galbenă și implicațiile ei în aria etnografică 799-803 română
2003 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BILȚIU, Pamfil Ipostaze și particularități ale cultului mătrăgumii în cultura populară din Maramureș 125-139 română
2003 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei OȘIANU, Flavia Magia cînepii - casa și uneltele - 439-444 română
2003 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MORARIU, Cristina Medicina populară, plante de leac, descîntece 445-453 română
2004 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei OȘIANU, Flavia Cînepa în credințe și superstiții 331-337 română
2005 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUREȘAN, Mihaela Simbolistica grîului în obiceiurile, credințele și practicile populare românești 223-246 română
2005 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei OȘIANU, Flavia Cînepa în obiceiuri și sărbători 255-258 română
2009 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-2009 TROȘAN, Laura Prezența grîului în obiceiurile de înmormîntare și de pomenire (forme de aluaturi tradiționale) 196-209 română
2011 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei TROȘAN, Laura Prezența grîului în acte de magie și medicină empirică 210-218 română
2012 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei DATCU, Iordan "Botanica poporană română - Marian Simion Florea 373-375 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X CÎRCIUMARU, Marin Noi determinări de semințe carbonizate și impresiuni de semințe descoperite în straturile arheologice din Moldova 827-834 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 STEICIUC, Brîndușa Botanica poporană română - un manuscris pe nedrept dat uitării 267-271 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 BLAJ, Pavel, IOSEP, Ioan Contribuții la cunoașterea braniștilor din Bucovina 90-104 română
2000 Arheologia Medievală, III MONAH, Felicia Determinări arheobotanice pentru stațiuni medievale din Moldova și de la Brîila 277- română
2013 Biblioteca Istro-Pontica, 9, seria arheologie MIERLĂ, Marian, PANAIT, Valentin, STĂNICĂ, Aurel, TONE, Marcela Studiu metodologic vizînd distribuția siturilor arheologice în funcție de energie solară și tipurile majore de vegetație 511-522 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII CIUTĂ, Beatrice Analize arheobotanice efectuate pe macroresturi vegetale provenite din situl Templul Liber Pater. Utilizarea speciei Vitis vinifera în cadrul libațiilor 266-266 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII CIUTĂ, Beatrice Cîteva considerații de ordin paleoentobotanic privind utilizarea fructelor de Querqus sp. În cadrul dietei umane în perioada preistoriei 266-266 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII MONAH, Felicia Determinations archeobotaniques pour la station neolithique de Parța 266-266 franceză
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui MONAH, Dan, MONAH, Felicia Macrorestes vegetaux decouverts dans les niveaux Cucuteni A2 et B1 de Poduri "Dealul Ghindaru" 49-62 franceză
2005 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVI PASHKEVICH, Galina Palaeoethnobotanical evidence of the Tripolye Culture 231-245 engleză
2005 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVI MONAH, Dan, MONAH, Felicia Le repertoire des determinations archeobotaniques du tell chalcolithique de Poduri-Dealul Ghindaru 247-275 franceză
1975 Biharea, III MUREȘANU, Pompei "Credințele" țăranilor români despre influența lunii asuprs culturilor cerealiere în lumina ultimelor cercetări privind fiziologia plantelor și animalelor 31- română
1975 Biharea, III GODEA, Ioan Recipiente pentru cereale - Mruskovic S. 181- română
1976 Biharea, IV POPA, Ileana Claca torsului de cînepă în satul Zecehotare (județul Bihor) 303- română
1980 Biharea, VII-VIII, seria 1979-1980 ILEA, Ana Din istoria pădurilor bihorene pînă la mijlocul secolului al XIX-lea 81- română
1981 Biharea, IX, seria 1979-1980 COVACI, Veronica, ȘTEFĂNESCU, Barbu Cîteva aspecte ale tehnologiei porumbului într-un document din 1840 39- română
2001 Biharea, XXIV-XXV, seria 1997-1998 DANCIU, Vasile Pomicultura spațiilor mici în lumea rurală și cea urbană - tradiție și perspective 53-65 română
2005 Biharea, XXVI-XXVII, seria 1999-2000 MAXIM DANCIU, Vasile Un proiect pentru pomicultura pe suprafețe mici și mijlocii 123-140 română
2005 Biharea, XXVI-XXVII, seria 1999-2000 TODINCĂ, Vasile, ȚURCAȘ, Leontina Drumul cînepii 311-319 română
2005 Biharea, XXVI-XXVII, seria 1999-2000 MAXIM DANCIU, Vasile Trandafirul - de la mit la mileniul trei - Wagner Șt. 377-388 română
2006 Biharea, XXVIII-XXX, seria 2001-2003 CIORBA, Ioan O circulară inedită redactată de Samuil Vulcan în 1923 privind cultura duzilor ("fragarilor") 33-40 română
2006 Biharea, XXVIII-XXX, seria 2001-2003 MAXIM DANCIU, Vasile Despre prun și "tăria" fructelor sale - însemnări culturale și horticulturale 329-349 română
2010 Biharea, XXXVII APAN, Adrian Contribuții privind vinurile și viile Văii Eriului în secolul al XIX-lea (I) 107-143 română
2011 Biharea, XXXVIII APAN, Adrian Contribuții privind vinurile și viile Văii Eriului în secolul al XIX-lea (II) 79-108 română
2012 Biharea, XXXIX APAN, Adrian Contribuții privind vinurile și viile Văii Eriului în secolul al XIX-lea (III) 19-31 română
2011 Brukenthal Acta Musei, VI, seria 1 CIUTĂ, Beatrice Comparative study regarding evolution of vegetation in the archaeological site from limba-Oarda de Jos (Alba County) 35-47 engleză
2012 Brukenthal Acta Musei, VII, seria 1 GRUIA, Ana-Maria Pipe smoking ob Horseback. New sources on the history of tobacco smoking in aerly Modern Transylvania 135-142 engleză
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII DUȚU, Aurel Manufactura de tutun "Belvedere". Date pentru o monografie Patrimoniu bucureştean 216-219 română
2004 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVIII POPESCU, Angelo-Barbu Vandalisme oficiale: Primăria Capitalei taie cei patru plopi de la statuia lui Mihai Viteazul Studii şi articole 152-158 română
1976 Buridava - Studii și Materiale, II BANU, Ion Studii fitosociologice în sfagnetele de la lacul Doamnei și lacul Frumos 113- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV MIRCESCU, Elena Aspecte privind combaterea atacului de Merulius lacrymans la două monumente din județul Vîlcea 257- română
2007 Buridava - Studii și Materiale, V DECA, Eugen Cîteva considerații asupra trecutului viticulturii din podgoria Drăgășani-Vîlcea 170- română
2011 Buridava - Studii și Materiale, IX PURECE, Traian Degradarea fungică - un pericol real al lemnului 407-415 română
1984 Carpica, XVI ICHIM, Dorinel Dovezi etnologice și paleoetnologice privind vechimea viticulturii în Moldova centrală 209-224 română
2006 Carpica, XXXV CIUTĂ, Beatrice, PLANTOS, Cristinel Date obținute în urma analizării unor noi loturi de macroresturi vegetale provenite din cetatea dacică de la Căpîlna (jud. Alba) 401-405 română
2010 Carpica, XXXIX TOFAN, Constantin Cultura "mălaiului", a meiului, pe tzeritoriul Moldovei din evul mediu pînă la jumătatea secolului al IIX-lea 90-109 română
1972 Centenar Muzeal Orădean EUSEBIU, Ștefan Ruscus aculeatus L. în vestul țării 711-718 română
1972 Centenar Muzeal Orădean COSTE, Ioan Aspecte ale carpino-făgetelor din Sud-Vestul României (Munții Locva - Banat) 719-725 română
1972 Centenar Muzeal Orădean COSTE, Ioan, COSTE, Liana Considerații geobotanice asupra asocierii speciei Prunus spinosa L. în două tipuri de stațiuni Vestul României 727-723 română
1972 Centenar Muzeal Orădean EUSEBIU, Ștefan "Sylva" - Un nou arboretum în vestul țării 735-738 română
1979 Cercetări Arheologice, III BRĂILEANU, Maria, IONESCU RUSU EDITH, Valeria Date cu privire la fructele carbonizate descoperite pe șantierul arheologic de la Piua Petrii, jud. Ialomița 247- română
1979 Cercetări Arheologice, III IONESCU RUSU EDITH, Valeria Notă asupra unei probe de semințe carbonizate din așezarea Rastopanița 461- română
2000 Cercetări Arheologice, XI-I MONAH, Felicia Rapport preliminaire sur les macrorest vegetales dun Complexe menager 521 - le tel eneolitique Hîrșova (dep. De Constantza). La campagne de 1998 66-74 franceză
2000 Cercetări Arheologice, XI-II TOMESCU, Mihai Factori ce influențează structura spectrelor sporo-polinice 545-576 română
1968 Cibinium FOCȘA, Marcela Tehnici tradiționale pentru prelucrarea cînepii 141-152 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 CHELCEA, Ion Prelucrarea papurei în bunuri de utilitate practică și artistică în unele sare de pe Valea Dunării între cursul inferior al Oltului și Oltului Și mostiștei 197-206 română, germană
2011 Cibinium VOINA, Delia Rășinari. Pădurile comunale. Implicațiile exploatării lor asupra civilizațieitradiționale sătești - Popa C. 338-338 română
1983 Crisia, XIII ȘTEFĂNESCU, Barbu Considerații asupra nivelului tehnicii agricole din Bihor în secolul al XVIII-lea. Implicații ale introducerii și generalizării culturii porumbului 167- română
1988 Crisia, XVIII CZIER, Zoltan, POPESCU, V. Cercetări geologice-paleobotanice asupra Liasicului inferior de la Șuncuiuș-Cariera principală Recea (județul Bihor) 597-626 română
1989 Crisia, XIX CZIER, Zoltan Două plante fosile noi pentru România din Liasicul Inferior de la Șuncuiuș (județul Bihor) 745-751 română
1990 Crisia, XX CZIER, Zoltan Istoricul cercetărilor paleobotanice în județul Bihor (România) 583-601 română
1990 Crisia, XX KARACSONYI, Carol Vegetația terenurilor cu exces de umiditate din Cîmpia Erului 603-611 română
2000 Crisia, XXX DUMITRAȘCU, Sever Lucerna în istoria antică 141-149 română
2001 Crisia, XXXI DUMITRAȘCU, Sever Turme și pășuni în Dacia 35-39 română
2010 Crisia, XL APATI, Cristian, CIORBA, Ioan Pentru o istorie a alimentației: noi documente privind cultura cartofilor în Crișana în a doua parte a secolului al XVIII-lea 241-248 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV LEBEDEVA, E. Les resultats preliminaires des etudes paleoetnobotaniques du site Coslogeni 95-102 franceză
2009 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVII TSVETANOV, Tsvetalin, VASILEVA, Teodora Maize fair - a museum product which reveals immaterial cultural values to the public 79-81 engleză
1967 Cumidava, I MORARIU, Iuliu Vegetația acvatică și palustră din Depresiunea Bîrsei .9- română
1968 Cumidava, II MORARIU, Iuliu, ULARU, Pantelimon Vegetația halofilă de la Băile Perșani (Munții Perșani) 383- română
1969 Cumidava, III HELTMANN, Heinz Un vechi herbar brașovean 611- română
1989 Cumidava, XIV MITRAN, Gheorghe Semnificațiile motivului decorativ fitomorf al viței de vie reprezentat în orfefreria transilvăneană 435- română
1985 Danubius, XI-XII, seria arheologie-istorie IRIMIA, T. Les plantes medicinales - une source inepuisable de sante 279- franceză
2003 Danubius, XXI, seria istorie GEACU, Sorin O inițiativă de dezvoltare durabilă din anii 1930-1948 în Colinele Covurluiului - Planurile de exploatare a pășunilor 113-131 română
1996 Drobeta, VII BOLOLOI, Olimpia Pomicultura și viticultura - ocupații oglindite în documentele din Colecțșia Muzeului Regiunii Porților de Fier 179- română
1998 Drobeta, VIII DIHORU, Gheorghe Pteris Multifida în loc de Pteris Vittata 139- română
1999 Drobeta, IX PĂTRUȚESCU, Manuela Aeromicroflora bacteriană a muzeului și implicațiile ei în biodegradare 266- română
1999 Drobeta, IX MATACĂ, Sorina Valea Slătinicului Mare. Conspect floristic 274- română
2002 Drobeta, XI-XII MATACĂ, Sorina Conspectul sistematic al plantelor vasculare din Parcul Natural Porțile de Fier (I) 255-295 română
2002 Drobeta, XI-XII MATACĂ, Sorina Vegetația forestieră și arbustivă din Parcul Natural Porțile de Fier 296-336 română
2003 Drobeta, XIII DIACONU, Florina Flora ponțiană de la Baroți - un patrimoniu paleofloristic mehedințean 213- română
2003 Drobeta, XIII MATACĂ, Sorina Contribuții privind vegetația acvatică și palustră din arealul Parcului Natural Părțile de Fier 218- română
2011 Drobeta, XXI, seria arheologie-istorie BRATILOVEANU POPILIAN, Marcela Vița de vie și vinul. Ipostaze magico-religioase .5-13 română
2013 Drobeta, XXIII, seria arheologie-istorie DIACONU, Florina, MATACĂ, Sorina Pictînd pe frunza de stejar 52-59 română
1971 File de Istorie, I RUSU, Ioan Rarități floristice și faunistice din județul Bistrița-Năsăud 307- română
1971 File de Istorie, I ROSLER, Rudolf Contribuții la cunoașterea speciei Erythronium dens-canis 321- română
1989 File de Istorie, VI BOJOR OVIDIU. HODOROGA, Alexandru, SVOBODA, Constantin Istoricul cercetărilor botanice și a plantelor medicinale din județul Bistrița 276- română
1979 Hierasus, II EMANDI, Emil Cultura plantelor în nordul Moldovei (secolele IX-XV) în lumina cercetărilor paleobotanice 51-84 română
1983 Hierasus, V CÎRCIUMARU, Marin Considerații paleobotanice asupra semințelor carbonizate din așezarea din secolele IX-X de la Fundu-Herții 161- română
1983 Hierasus, V AIOANEI, Varvara Surse documentare referitoare la pădurile sucevene 653- română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II CÎRCIUMARU, Marin Contribuții la cunoașterea agriculturii geto-dacilor pe baza unor determinări de semințe carbonizate și analize sporopolinice din așezarea de ka Cîrlomănești (județul Bizău) 237-242 română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II BOTEZAN, Liviu Tendințe ale gospodăriilor nobiliare din Transilvania de a introduce plante tehnice și de a ameliorara soiurile de pomi fructiferi și de viță de vie în perioada 1785-1820 250-255 română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II TUDOR, Constantin Aspecte ale evoluției ciltivării cerealelor în Bărăganului ialomițean în perioada 1829-1921 265-272 română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II ZAHARIA, Petru Cultura plantelor cerealiere în județul Tulcea în perioada 1892-1900 278-285 română
1993 Istros, VII DAVID, Viorica Fondul forestier al județului Brăila 341-348 română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I LĂCEANU, Ion Contribuții la cunoașterea florei și vegetației din zona de confluență a Gilortului cu Jiul 153- română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V BAJMATĂRĂ, Domnica Mijloace de depozitare a cerealelor în județul Gorj II. Folclor 127-131 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI POPESCU, Felicia Colecția Paleontologică "I.P.Voitești" comuna Bălănești, județul Gorj - identificare și descriere - Capitolul IV - Ştiinţele Naturii 229-243 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI LĂCEANU, Ion Pajiștile mezofile din subcarpații Gorjului Capitolul IV - Ştiinţele Naturii 244-247 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI LĂCEANU, Ion Aspecte din vegetația Văii Sohodolului, județul Gorj Capitolul IV - Ştiinţele Naturii 248-251 română
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII LĂCEANU, Ion Aspecte ale florei și vegetației zonei alpine a Munților Parîng III. Etnografie - Ştiinţe Naturale 435-441 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV MOCIOI, Ion Nume dacice de plante medicinale I. Arheologie 163-172 română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie TRUȚA, Victor Lucrul cînepii pe Valea Belcii (jud. Mureș) 591- română
2009 Marisia, XXIX , seria arheologie CIUTĂ, Beatrice Analize arheobotanice efectuate asupra probelor provenite din situl arheologic Tîrgu Mureș "Cetate" (campania 2006) 217-224 engleză
2010 Marisia, XXX , seria arheologie CIUTĂ, Beatrice Archaeological analyses carried on macro-remains from Tîrgu-Mureș-Franciscan Friary (2007 campaign) 213-217 engleză
2013 Marisia, XXX, seria etnografie-artă populară RUS, Dorin-Ioan Jan Fridwaldsky und die wahenehmung der walter und der bevolkerung in Siebenburgen 201-210 germană
1978 Marmatia, 4 NĂDIȘAN, Ioan Implicațiile poluării vegetației municipiului Baia Mare 369- română
1978 Marmatia, 4 BEREȘ, Marta Cunoașterea și valorificarea macromicetelor comestibile de către populația din raza ocolurilor silvice Mara și Sighet 444- română
1980 Marmatia, .5-6, seria științe naturale BARBAD, Alexe, EDELSTEIN, Oscar, GIVULESCU, Răzvan, ISTVAN, Dumitru, STAN, Dragoș, STOIA, Sebastian Cîteva plante fosile din Valea Chitașului, comuna Turț (județul Satu Maqre) .7-9 română
1980 Marmatia, .5-6, seria științe naturale BEREȘ, Marta, KALMAN, Laszlo Contribuții la cunoașterea macromicetelor din Depresiunea Maramureșului ți împrejurimi 120-137 română
1980 Marmatia, .5-6, seria științe naturale SOREANU, Ioan, ȘTEFĂNESCU, Grigore Cercetări biometria însușirilor morfologice și compoziția chimică a fructelor de Castanea sativa Mill. De la Baia Mare 138-142 română
1985 Memoria Antiquitatis, IX-XI, seria 1977-1979 MONAH, Felicia Amprente de frunze descoperite în stațiunea arheologică Poduri-Dealul Ghindaru, județul Bacău 685 română
1985 Memoria Antiquitatis, IX-XI, seria 1977-1979 CÎRCIUMARU, Marin, MONAH, Felicia Raport preliminar privind semințele carbonizate de la Poduri-Dealul Ghindaru, județul Bacău 699- română
1987 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, seria 1983-1985 BĂRA, Ion, MONAH, Dan, MONAH, Felicia Observații asupra compoziției depozitelor de cereale din așezarea Precucuteni IIIde la Poduri-Dealul Ghindaru 249- română
2012 Memoria Antiquitatis, XXVIII MARCU-BOGAN, Mihaela Vița-de-vie și vinul în opera lui Plinius cel Bătrîn 257-262 română
1999 Mousaios, V DICU, Ana Mîsuri de eradicare a ciupercii Merullius lacrymans la schitul Găvanu, comuna Mînzălești 623-628 română
2001 Mousaios, VI NICOLESCU, Valeriu Din trecutul viticulturii pe meleaguri buzoiene 263-267 română
2001 Mousaios, VII PALLY, Filofteia Arborele în civilizațiile lumii 397-404 română
2006 Mousaios, XI COSTACHE, Daniel Tradiții viticole la nordul Dunării 129-136 română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii TIȚĂ, Ion Contribuții la cunoașterea florei județului Dolj 147- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii NĂSTASE, Adrian Plantele în viața locuitorilor zonei Bechet-Dolj 151- română
1996 Oltenia - Studii și Comunicări, VII, seria etnografie NIȚU, Nicolae Vegetalele în hrana țăranului român 24- română
1996 Oltenia - Studii și Comunicări, VII, seria etnografie FIFOR, Mihai Forme de ritualizare și ceremonialul funerar, bradul 126- română
1997 Oltenia - Studii și Comunicări, VIII, seria etnografie NIȚU, Georgeta Valențe etnologice ale alunului în zona Olteniei 73- română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, IX, seria etnografie NIȚU, Georgeta Valențe etnografice ale salciei în Oltenia 105-107 română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, IX, seria etnografie DECA, Eugen Vii și livezi în Vîlcea de altădată. Sec. XIV-XIX 108-109 română
2000 Oltenia - Studii și Comunicări, X, seria etnografie NIȚU, Georgeta Valențe etnologice ale bujorului în Oltenia 54-58 română
2001 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria etnografie DECA, Eugen Cîteva considerații asupra proprietăților viticole și pomicole ale mănăstirilor din Vîlcea, în trecut 47-48 română
2001 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria etnografie RĂDULESCU, Toma Documente inedite aflate în colecția Muzeului Olteniei referitoare la viticultură 53-61 română
2004 Oltenia - Studii și Comunicări, XII, seria etnografie ENACHE, Ștefan Legenda viței de vie 122-127 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii GAVRILĂ, Lucian Cercetări privind biologia algelor din complexul Crapina-Jijila 237-259 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii GODEANU, Marioara, IONESCU-ȚECULESCU, Venera Influența chimismului apei și solului asupra dezvoltării unor characee din Delta Dunării 261-267 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii GAVRILĂ, Lucian Influența condițiilor hidrologice asupra dezvoltării asociațiilor algale perifitice în complexul Crapina-Jijila, zona inundabilă a Dunării 261-271 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii GAVRILĂ, Lucian Dinamica și condițiile dezvoltării asociațiilor algale din fitoplancton în complexul Crapina-Jijila, zona inundabilă a Dunării 273-301 română
1976 Peuce, V, seria botanică OLIMID, Daniela, OLIMID, Virgil Influența unor săruri cu azot, fosfor și potasiu asupra creșterii algei Chlamydomonas reinhardi 33-42 română
1976 Peuce, V, seria botanică VOLCINSCHI, Adrian Contribuții la cunoșterea micromicetelor din Dobrogea 253-256 română
1976 Peuce, V, seria botanică HOREANU, Clement, MITITIUC, Mihai Micromicete din Podișul Casimcea (Dobrogea) 257-262 română
1984 Peuce, IX, seria istorie PETRESCU, Iustinian Cercetări paleobotanice asupra unor resturi vegetale din săpăturile arheologice de la Isaccea 293-296 română
1984 Peuce, IX, seria istorie COMȘA, Eugen Cîteva secvențe dendrocronologice din perioada feudal timpurie din așezarea de las Garvăn 347-248 română
2008 Peuce, VI, seria istorie-arheologie MIHAIL, Florian Cercetări arheobotanice în tell-ul calcolitic Poduri-Dealul Ghindaru - Monah Felicia, Monah Dan 367-369 română
1971 Pontica, IV CÎRCIUMARU, Marin Analiza polinică a stratului de locuire musteriană din peștera Cheia 23-29 română
1982 Pontica, XV COMȘA, Maria Date privind cultivarea viței de vie la traco-daci (sec. VI î.e.n- sec. I e.n) 57-79 română
2010 Restitutio, 3 DRAGOMIR, Laurențiu Eradicarea unor cazuri de Merulius lacrymans 121-129 română
2011 Restitutio, 4 ALEXE, Magdalena Considerații privind colectarea și conservarea msaterialului herbaristic 108-111 română
2011 Restitutio, 4 MAXIM, Daniela Aspecte ale degradărilor produse de fungi pe picturile murale 169-178 română
1994 Revista Bistriței, VIII VIDICAN, Dorel Exploatarea pădurilor grănicerești de la Năsăud prin societatea "Regna" (1926-1932) 229-242 română
1994 Revista Bistriței, VIII POP, Viorica Cercetări etnobotanice pe Valea Budacului 263-270 română
2000 Revista Bistriței, XIV NEMETI, Irina Regimul spațial al ierburilor magice în credințele populare românești 196-199 română
2006 Sarea, Timpul și Omul SVOBODA, Constantin Plante halofile din județul Bistrița-Năsăud 25-27 română
2006 Sarea, Timpul și Omul VONICA, Ghizela Scurtă caracterizare a zonei Ocna Sibiului. Geologia, flora și fauna - Flora 28-29 română
1968 Sargetia, V NUȚU, Anișa, PETRESCU, Iustinian Cîteva considerașii asupra florei tortoniene de la Tîmpa 585- română
1968 Sargetia, V NUȚU, Agnișa, SCHREIBER, Ștefan Rarități în flora dealurilor Devei 589- română
1987 Sargetia, XX, seria 1986-1987 LAZĂR, Ioachim Aspecte privind cultivarea viței de vie în județul Hunedoara (sec. XVI-XIX) 206- română
1987 Sargetia, XX, seria 1986-1987 VÎNĂTORU, Viorel Dreptul de folosire a pădurilor în comitatul Huinedoara în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 336- română
1987 Sargetia, XX, seria 1986-1987 RADU, Stelian Rezultatele cercetărilor privind în cultură forestieră a arboretului de plută din Amur (Phellodendron amuresense Rupr.) 546- română
1993 Sargetia, XXI-XXIV, seria 1988-1991 HERBAN, Adela Statutul sindicatului viticol din România - Model pentru organizarea viticultorilor hunedoreni 857-866 română
2002 Sargetia, XXVIII-XXIX-1, seria 1999-2000 CIUTĂ, Marius, DAISA, Beatrice Considerații asupra unor amprente de frunze descoperite într-o locuință neolitică din situl de la Limba-Vărăria 25-37 română
2002 Sargetia, XXX, seria 2001-2002 BALAZS, Marcela, BURNAZ, Silvia Date privind flora, vegetația și fauna de macrolepidoptere din pădurile de Foioase (Quercete) - Rezervații naturale alwe județului Hunedoara (România) 903-922 română
2003 Sargetia, XXXI CIUTĂ, Beatrice Condiții de prezervare a macroresturilor vegetale în contextele arheologice 401-406 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II KARACSONYI, Carol Parcul dendrologic din Carei 373-385 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II CRISTEA, Vasile Teiul secular de la Cămărzana 387-394 română
1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III KARACSONYI, Carol Contribuții la studiul florei și vegetației terenurilor de interdune din Cîmpia Nirului 231-246 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV KARACSONYI, Carol Cercetări asupra florei și vegetației terenurilor mlăștinoase din Cîmpia Nirului și Cîmpia Careiului 415-434 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV NEGREAN, Gavril Lepidium densiflorum și L.Leglectum în România 435-439 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 CUCUIET, Lucian Practici tradiționale ale prelucrării cînepii: fiertul și lăutul torturilor în Țara Oașului 459-469 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 NEAGREAN, Gavril Contribuții micologice I. Județul Satu-Mare 577-595 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 KARACSONYI, Carol Cercetări asupra asociației Peucedano-festucetum pseudovinae în stațiunile din Nord-Vestul României 597-608 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 KARACSONYI, Carol, NEGREAN, Gavril Contribuții la flora Munților Oaș-Gutîi (jud. Satu Mare) 372-377 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 KARACSONYI, Carol Flora Cîmpiei Eriului (județul Satu Mare și Bihor) 379-426 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 NEGREAN, Gavril Adăugiri la flora României 447-460 română
1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria 1994-1995 BOCȘE, Maria Coordonate în cercetarea etnonotanicii românești: vechime, continuitate, aplicabilitate 381-421 română
1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria 1994-1995 MIHAIU, Ligia Le role des plantes dans la conservation traditionnelle des textiles en Roumanie et la posibilite de leur application dans les musees 541-551 franceză
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII SZABO, Andrei Biotipuri relictare din județul Satu.Mare. Rariștea cu ariniș băltit de la Mujdeni 417-421 română
2000 Studii și Cercetări Etnoculturale, IV-V ROSLER, Dietlinde, ROSLER, Rudolf Influența limbii române asupra denumirilor plantelor în dialectul săsesc 183-188 română
2007 Studii și Cercetări Etnoculturale, XII PRAHASE, Dan Aspecte tehnice, științifice și ritualice referitoarev la mătrăgună 251-260 română
2011 Studii și Cercetări Etnoculturale, XVI CUCEU, Luminița-Maria, SIMIONESE, Ana-Floarea Cununa grîului la Salva 255-258 română
1967 Studii și Comunicări, 13 DOLTU, Ioan Contribuții la cunoașterea organizării și dezvoltării zonelor verzi sibiene 221- română
1968 Studii și Comunicări, I, seria istorie - științele naturii DRĂGHICI, B., RICHIȚEANU, Anghel, SĂRARU, Ștefan, TUDOR, I. Contribuție la cunoșterea micromicetelor din municipiul Pitești și împrejurimile sale 191-200 română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii GRUIA, Lucian Alge edafice noi pentru flora României I. (Cyanophyceae) 41-46 română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii GRUIA, Lucian Asupra repartiției cantitative a algelor în rizosferă 47-61 română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii GRUIA, Lucian, IGNAT, Gheorghe Asupra rolului algelor în hrana unor larve de chironomide bentonice neprădătoare 63-75 română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii CĂTĂNESCU, V., CREMENESCU, Gheorghe, PESTROIU, P., STANCU, Radu Influența diferitelor forme și doze de îngrășăminte cu azot asupra unor procese fiziologice a producției și a calității soiului de grîu Bezostaia 1 pe solul podzolic de la Albota-Argeș 77-86 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii GRUIA, Lucian Contribuții la studiul algelor ca organisme pioniere (I) 33-40 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii GRUIA, Lucian Contribuții la cunoșterea algelor din Bălțile ostroavelor Dunării de la Islaz (II) 41-58 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii RICHIȚEANU, Anghel Contribuții la cunoșterea speciilor de Septoria Fr. Din microflora Masivului Iezer - Păpușa 59-67 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii RICHIȚEANU, Anghel Contribuții la cunoșterea speciilor de Phyllosticta pers. Din microflora Masivului Iezer - Păpușa 69-75 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii MOHAN, Gheorghe Contribuții la cunoșterea fam. Fabroniaceae din brioflora României 77-86 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii CREMENEANU, Gheorghe, GIOSANU, M., HERA, Cristian, STANCU, Radu, VĂLUȚĂ, Gheorghe Rezltate experimentale cu diferite forme de îngrășăminte cu azot lichid la grîi și porumb pe solul podzolic de la Albota - Argeș 87-93 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie GĂMĂNESCU, Ștefan Pagini de fitoterapie populară în zona Caransebeș 167-179 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie IONIȚĂ, Vasile Note lexicale (II) (Semnificații ale numelor de plante) 63-69 română
1980 Studii și Comunicări, V GÎRLEA, Dorin, MOHAN, Gheorghe Lichenii și briofitele - indicatori ai gradului de populare atmosferică 21-24 română
1980 Studii și Comunicări, V RICHIȚEANU, Anghel, STANCU, Radu Ciuperci sphaeropsidale din Masivul Ierzer - Păpușa 25-32 română
1980 Studii și Comunicări, V BARBU, Valeria Contribuție la studiul antracnozei cucurbitaceelor 33-39 română
1980 Studii și Comunicări, V RICHIȚEANU, Anghel Contribuții la cunoșterea micromicetelor parazite din Masivul Iezer - Păpușa 40-45 română
1980 Studii și Comunicări, V BUICULESCU, Ileana, ROMAN, Nicolae Observații privind creșterea și dezvoltarea puieților de fag în procesul de succesiuni ierboase din bazinul Rîul Doamnei 46-52 română
1980 Studii și Comunicări, V BREZEANU, Aurelia, COMĂNESCU-PAUCĂ, Mihaela, FALCĂ-FIȘTEAG, Gabriela, TĂCINĂ, Aurica, TĂCINĂ, Florin Nivelul productivității primare anuale a stratului ierbos din cîteva păduri zonale din Carpații Sudici și Platforma Getică (stejărete, gorunete, brădeto-făgete) 53-60 română
1980 Studii și Comunicări, V DRĂGHICI, Bibica, POPESCU, Aurel, SANDA, Vasile Aspecte ale vegetației lemnoase din Masivul Piatra Craiului 61-75 română
1980 Studii și Comunicări, V CADAR, D., SĂLĂGEANU, Nicolae Influența îngrășămintelor cu azot și potasiu (în diferite doze și raporturi) asupra unor procese fiziologice din rădăcina și frunzele de porumb. I. Conținutul în azot protetic și proteină 76-81 română
1980 Studii și Comunicări, V PALADE, Magdalena, SCARLAT, Aurelia, ȘERBĂNESCU, E. Despre potențialul alelopatic al unor organe aeriene de plante lemnoase 89-94 română
1980 Studii și Comunicări, V CIURDĂRESCU, G., ILIESCU, H. Microflora funcigă de pe coconii de Megachile rotundata Fabr. 138-141 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie JOMPAN, Aurelia, JOMPAN, Dumitru Culesul din natură la Marga, jud. Caraș-Severin 23-39 română
2003 Tibiscum, XI, seria etnografie-istorie BUDE, Ioan De la întuneric la lumină, de la grîu la pîine și din moarte la viață 39-43 română
2005 Tibiscum, XII, seria etnografie-istorie MIHAILOVICI, Traian Pădurile - sanctuare naturale în teologia și ritualistica brahmană 45-50 română
1970 Tibiscus, 1 OPREA, Ion, OPREA, Valeria Unități fitocenotice din "Cîmpia Sînnicolaul Mare", județul Timiș 192-197 română
1970 Tibiscus, 1 OPREA, Ioan, OPREA, Valeria, STRATUL, Elena Considerații ecologice și fitocenotoce privind mlaștinile de la Satchinez 198-204 română
1970 Tibiscus, 1 STRATUL, Elena Acorus calamus L. - plantă medicinală în Banat 218-221 română
1974 Tibiscus, seria științe naturale IACOB, Maria, OPREA, Ioan, STRATUL, Elena Contribuții la cunoașterea florei și vegetației de baltă de la Satchinez (Banat) .3-20 română
1974 Tibiscus, seria științe naturale TAUBER, Ferdinand Răspîndirea speciei Crocus banaticus Gay în Carpații Românești 21-34 română
1974 Tibiscus, seria științe naturale GHIȘA, Olivia Apomixia plantelor genului Poa L 35-42 română
1974 Tibiscus, seria științe naturale SPERNEAC, Ecaterina Contribuții la tehnologia culturii de mathiolă 43-52 română
1974 Tibiscus, seria științe naturale STRATUL, Elena Contribuții la istoricul cercetărilor botanice pe teritoriul Banatului - sec. XVIII-XIX 183-190 română
1974 Tibiscus, seria științe naturale STRATUL, Elena Analiza statistică a colecției botanice de la Muzeul Banatului. Posibilități de valorificare 203-206 română
1979 Tibiscus, seria științe naturale NACU, Octavian Colecția de paleobotanică de la Muzeul Banatului Timișoara .7-10 română
1979 Tibiscus, seria științe naturale SCHROTT, Ladislau Necesitatea ocrotirii unor taxoni rari, pe cale de dispariție în flora județului Timiș .11-16 română
1979 Tibiscus, seria științe naturale POP, Adelina Contribuția la stdiul ecologic al unor halofite din Cîmpia joasă a Timișului 17-22 română
1979 Tibiscus, seria științe naturale POPA-COSTEA, Viorel Fenomenul de plasticitate a tulpinii și rădăcinii la principalele specii lemnoase din Cîmpia Timișului 23-34 română
1979 Tibiscus, seria științe naturale COSTE, Ioan, GRIGORE, tere. Contribuții la studiul vegetației xerofile de stîncării din Cheile Carașului și Cheile Gîrliștei 35-49 română
1979 Tibiscus, seria științe naturale LAUER, Carol Cercetări privind ecologia principalelor specii de pajiște din zona Carașova a castului bănățean 51-56 română
1979 Tibiscus, seria științe naturale OPREA, Ioan, OPREA, Valeria Studiu geobotanic în Cîmpia Sînnicolau Mare - județul Timiș 57-65 română
1979 Tibiscus, seria științe naturale OPREA, Valeria Paltinul de munte (Acer pseudoplatanus L.) în condițiile ecologice din Banat 67-75 română
1979 Tibiscus, seria științe naturale TUDOSIE, Rodica Plante existente în herbarul Muzeului din Timișoara, colectate de pe teritoriul Banatului, susceptibile de a face parte din PCN 77-82 română
1979 Tibiscus, seria științe naturale VLAICU, Nicolae Despre flora de la Pădurea Verde - Timișoarra 83-85 română
1979 Tibiscus, seria științe naturale STOICIU, Tatiana Influența unor elemente minerale asupra intensității fotosintezei la cîteva graminee perene furajere 87-92 română
1979 Tibiscus, seria științe naturale GOIAN, Mircea Noi agenți fitopatogeni pentru cultura soiei în Banat 95-99 română
1979 Tibiscus, seria științe naturale GRIGORAȘ, Valeriu Îngrijirea fără geam a cacteelor este justă din punct de vedere biologic 101-107 română
1980 VRANCEA - Studii și Comunicări, III PUȘCĂ, I. Contribuții privind viticultura din bazinul Panciu 359- română
1980 VRANCEA - Studii și Comunicări, III HOREANU, Climent Însemnătatea botanică a rezervației geologice și peisagistice Reghiu - Scruntar, județul Vrancea 451- română
1980 VRANCEA - Studii și Comunicări, III CONDREA, Ana, HOREANU, Climent Contribuții la cunoașterea florei din "Rezervația forestieră" Dălhăuți, județul Vrancea 457- română
1980 VRANCEA - Studii și Comunicări, III CONDREA, Ana, RENEA, Afrodita Studii etnobotanice în satul Dălhăuți, județul Vrancea 463- română
1980 VRANCEA - Studii și Comunicări, III CONDREA, Ana, RENEA, Afrodita Studii etnonotanice în comuna Vrîncioaia 469- română
1981 VRANCEA - Studii și Comunicări, IV HOREANU, Climent Contribuții la cunoașterea florei din Cheile Tișiței, județul Vrancea 457-462 română
1981 VRANCEA - Studii și Comunicări, IV ȘTEFAN, Nicolae Studiul fitocenologic asupra principalelor asociații vegetale lemnoase din bazinul superior al rîului Rîmnicul Sărat 463-470 română
1981 VRANCEA - Studii și Comunicări, IV CARABĂ, Emilia, CIUCUR, Maria, IVANCEA, Nicolae Compușii arsenului și riscurile folosirii lor la prepararea materialelor botanice 487-499 română
1987 VRANCEA - Studii și Comunicări, V-VII, seria 1982-1984 HOREANU, Climent Contribuții la cunoașterea florei din rezercvația Lepșa-Zboina, județul Vrancea 253-260 română
1987 VRANCEA - Studii și Comunicări, V-VII, seria 1982-1984 CONDREA, Ana Studii de etnobotanică în comuna Vizantea, județul Vrancea 261-265 română
1991 VRANCEA - Studii și Comunicări, VIII-X ȘTEFAN, Nicolae Vegetația pajiștilor din bazinul superior al rîului Rîmnicu Sărat 263-272 română
1997 VRANCEA - Studii și Comunicări, XI CONDREA, Ana, RENEA, Afrodita Aspecte privind protecția arboretului de tisă (Taxus baccata L.) din rezervația naturală Cenaru, județul Vrancea 161-163 română
1997 VRANCEA - Studii și Comunicări, XI CONDREA, Ana, RENEA, Afrodita Studii de etnobotanică în comuna Cotești, județul Vrancea 164-170 română
1997 VRANCEA - Studii și Comunicări, XI CONDREA, Ana Contribuții la cunoașterea florei din crîngul Petrești, județul Vrancea 175-178 română
1997 VRANCEA - Studii și Comunicări, XI CONDREA, Ana, RENEA, Afrodita Studii de etnobotanică în comuna Gura Caliței, Județul Vrancea 179-183 română
1997 VRANCEA - Studii și Comunicări, XI CONDREA, Ana, RENEA, Afrodita Studii de etnobotanică în comuna Jitia, Județul Vrancea 184-189 română
1997 VRANCEA - Studii și Comunicări, XI CONDREA, Ana, RENEA, Afrodita Studii de etnobotanică în comuna Răcoasa, Județul Vrancea 190-196 română
2005 VRANCEA - Studii și Comunicări, XII CONDREA, Ana Studii de etnobotanică în comuna Nereju, Județul Vrancea 164-178 română