Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 82 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria istorie STANCU, Radu Argesis - Studii și Comunicări - Un cuvînt înainte .3- română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria istorie ȚUCĂ, Cornel Operațiuni militare desfășurate în luna noiembrie 1916, în jurul, localității Pitești 127- română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria istorie TUDOR, Sebastian Aspecte privind începuturile și dezvoltarea cinematografiei la Pitești 197- română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria istorie NANIA, Ion Un han cu vîlvă dat uitării: Hanul Stanii 221- română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria istorie CRUCEANĂ, Ion Hanuri piteștene 229- română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria istorie ACHIMESCU, Eleodor Contribuții privind învățămîntul piteștean între anii 1918-1928 239- română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria istorie VOINESCU, Silvestru Autografe și însemnări manuscrise din sec. al XIX-lea pe carți din colecțiile Bibliotecii Județene Argeș 245- română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria istorie ANGHEL, Dumitru Revista "Kalende" tipărită la Pitești 257- română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria istorie DRĂGUȘIN, Valeriu Mărturii ale istoriei și credinței noastre în capitala județului Argeș 285- română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria istorie CHIRIȚESCU, Gheorghe Scurt istoric al bisereicii "Buna Vestire", Pitești 287- română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș Fibule din colecția Muzeului Județean Argeș-Pitești. Epoca Bronzului, Hallstatt, Latene .7- română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria istorie CIOFLAN, Teodor, MASCHIO, Romeo Dovezi arheologice privind existența unei curți domnești temporare la Pitești 127- română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria istorie ORBIȘOR, Ilie 160 de ani de învățămînt la Găvana-Pitești 203- română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria istorie CARP, Cornel Ion Antonescu comandant al diviziei 3 Infanteriedin Pitești 291- română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria istorie VOINESCU, Silvestru Academiceni români cu autografe pe cărți din colecția Bibliotecii Județene Argeș păna în anii celui de al doilea război mondial 421- română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș Două atașe din bronz aflate în colecția Muzeului Județean Argeș 33- română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie DICU, Paul Așezarea geto-dacică fortificată și vestigiile romane de la Buseasa Mică. Castrul roman de la Pitești. Traseul Limes Transalutanus în sectorul Pitești 37- română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș Ștampile amforice de la Cetățeni păstrate în colecția Muzeului Județean Argeș - Pitești 67- română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie MAVRODIN, Teodor Camera de Industrie și Comerț - Pitești 329- română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie BOȚOGHINĂ, Iulian Un studiu din 1933 referitore la întreprinderile industriale pe teritoriul Diviziei 3 Infanterie Pitești 355- română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie CARP, Cornel Participarea Diviziei 3 Infanterie din Pitești la manevrele de la Cincu, din toamna anului 1943 409- română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie ȘOVAR, Gheorghe Asasinatele politice de la Pitești din 9 august 1946 425- română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie STANCA, Desa Un calendar apărut la Pitești acum 100 de ani 549- română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie TUDOR, Sebastian Începuturile teatrului pe plaiuri argeșene și la Pitești, pînă în anul 1948 591- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie BĂDESCU, Marin Val, troian, sau drum roman, între Argeș - Pitești și Rucăr 47- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie ȘERBAN, Constantin Un manuscris inedit cuprinzînd o descriere amplă a orașului Pitești din 1860 257- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie ȘOVAR, Gheorghe Aspecte privind situația edilitară din Pitești în preajma primul război mondial 313- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie BOȚOGHINĂ, Iulian Un document inedit despre greva de la depoul C.F.R. Pitești din 1920 339- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie MARTIN, Victor Spitalul Militar Pitești - activitate și organizare între anii 1926-1938 353- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie DICU, Paul Din activitatea politică a prof. univ. Gheorghe Brătianu la Pitești (1938-1938) 373- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș Argesis - Studii și Comunicări - Sumarul sumarelor 611- română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria istorie GHERGHINA, Narcis Viața cotidiană în urbea Pitești în timpul bombardamentelor americane 1943-1944 405-417 română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria istorie NOVAC, Vasile Sentința Nr. 1 din 12 februarie 1962 a tribunalului militar de regiune regiune - în deplasare în garnizoana Pitești 441-447 română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria istorie CRISTOCEA, Spiridon Despre școlile particulare din Pitești și din fostul județ Argeș în prima jumătate a secolului al XIX-lea 491-497 română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria istorie DICU, Paul I.L. Caragiale rezizor școlar la Pitești pentru circumscripșia Argeș -Vîlcea (1882-1883) 498-505 română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie NANIA, Ion Descoperiti arheologice pe vatra Piteștilor 73- română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie ȘERBAN, Constantin Cîteva documente inedite privind activitatea Spitalului Județean din Pitești în anul 1852 283- română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie DEJAN, Octavian Atribuțiile protopopilor în biserica ortodoxă română, lista cronologică a protopopilor de Pitești în ultimii 170 de ani și cîteva figuri reprezentative de protopopi 289- română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie TAMAȘ, Veronica Știri despre continuarea procesului de învățămînt în orașul Pitești pînă la înfințarea școlii naționale în 1833 401- română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie COJOCARU, Florentina Însemnări manuscrise pe cărți din biblioteca Muzeului Județean Argeș 485- română
2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria istorie CRISTOCEA, Spiridon, MĂNDESCU, Carmen Prima monografie a Piteștiului 323-340 română
2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria istorie NOVAC, Vasile Parcul Trivale 395-422 română
2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria istorie COJOCARU, Florentina, MASCHIO, Romeo Mărturii despre azilul "Elena Doamna" în colecțiile Muzeului Județean Argeș 565-573 română
2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria istorie ROTARU, Elena Modalități de etalare a patrimoniului în sălile de istorie modernă din Muzeul Județean Argeș 581-585 română
2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria istorie DICU, Paul Din biografia mareșalului Ioan Antonescu (1882-1946) Relațiile familiale cu Dobrianii și Antoneștii din Pitești. Cîteva momente din viața sa 643-665 română
2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria istorie TUDOR, Vasile Petre Macavei - Un renumit aviator și tehnician piteștean 667-674 română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie IONIȚĂ, Mioara Despre un episod necunoscut din timpul Primului Război Mondial și consumarea sa în orașul Pitești și județul Argeș 373- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie ȘERBAN, Constantin Date noi privind activitatea teatrului din Pitești din stagiunea anului 1853 517- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie IONESCU, Zicu Schitul Buliga din Pitești - pagini de istorie uitate 697- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie FILITTI, Georgeta Acum 120 de ani la Pitești 703- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie PĂDURARU, Marius Vechi lăcașe de cult ale orașului Pitești. Biserica domnească cu hramul "Sfîntul Gheorghe". Cu referire la un document trecut cu vederea despre ctitorul acesteia 255- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie ROTARU, Elena Elemente de decor urban în Piteștiul primelor patru decenii ale secolului al XX-lea 535- română
2007 Argesis - Studii și Comunicări, XVI, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș Două vase gumenițene de tip Askos din colecția Muzeului Județean Argeș 39-43 română
2007 Argesis - Studii și Comunicări, XVI, seria istorie CRISTOCEA, Spiridon Școli particulare din Pitești în anul 1846 343-354 română
2007 Argesis - Studii și Comunicări, XVI, seria istorie MOTREANU, Valentin Aspecte ale unor lucrări edilitate în comuna urbană Pitești, 1907-1913 387-394 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie CIOFLAN, Teodor, MĂNDESCU, Dragoș, MASCHIO, Romeo Cercetările arheologice de la biserica Sf. Nicolae li Sf. Pantelimon din Pitești 145-164 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie CRISTOCEA, Spiridon Biserici și școli protestante la Pitești în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 191-204 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie MOTREANU, Valentin Aspecte privind unele lucrări edilitate în Pitești, 1928-1938 257-264 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie CRĂCIUN, Mircea 150 de ani de la nașterea lui Ion Posescu (1858-1951) o personalitate marcantă a orașului Pitești și a județului Argeș 359-372 română
2009 Argesis - Studii și Comunicări, XVIII, seria istorie MULȚESCU, Alexandru, MULȚESCU, Maria Municipiul Pitești - Evoluția ansamblului 219-226 română
2009 Argesis - Studii și Comunicări, XVIII, seria istorie DOGIOIU, Luminița Evoluția învățămîntului la Pitești în perioada interbelică (1919-1939) 243-254 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria istorie CRISTOCEA, Spiridon Acțiuni edilitare în Piteștii anilor 1835-1836 225-230 română
2011 Argesis - Studii și Comunicări, XX, seria istorie DEJAN, Constantin Știri despre oameni, întîmplări și vremi de altădată izvodite din cărți de cult, de la bisericile vechi ale protopopiatului Pitești 209-216 română
2011 Argesis - Studii și Comunicări, XX, seria istorie DEJAN, Constantin, DEJAN, Octavian Societăți preoțești în Pitești 283-304 română
2012 Argesis - Studii și Comunicări, XXI, seria istorie MOTREANU, Valentin Aspecte privind desfășurarea plebiscitului pentru adoptarea constituției lui Carol al II-lea la Pitești - 24 februarie 1938 251-254 română
2012 Argesis - Studii și Comunicări, XXI, seria istorie RADU, Aurel Aspecte referitoare la activitatea împuternicitului de culte din regiunea Pitești (1953-1954) 289-303 română
1998 Sargetia, XXVII-1, seria 1997-1998 IONESCU, Doina Din bogata activitate a pictorului Simion din Pitești în ținuturile hunedorene (1) 729-736 română
1968 Studii și Comunicări, I, seria istorie - științele naturii TODOR, I. Studii și comunicări - Cuvînt înainte .3-4 română
1968 Studii și Comunicări, I, seria istorie - științele naturii DRĂGHICI, B., RICHIȚEANU, Anghel, SĂRARU, Ștefan, TUDOR, I. Contribuție la cunoșterea micromicetelor din municipiul Pitești și împrejurimile sale 191-200 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii MAVRODIN, Teodor, POPESCU, Eugenia Depozitul de vase feudale de la Ștefănești-Pitești 211-218 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii DUMITRESCU, Constantin, RĂCILĂ, E. Din istoricul învățămîntului în orașul Pitești (pînă la jumătatea secolului al XIX-lea) 237-246 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii POPA, Petre Mișcarea muncitorească din orașul Pitești în perioada avîntului revoluționar. Participarea secțiunii locale a Partidului Socialist la acțiunea de făurare a P.C.R. 247-262 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii POPOVICI, A. Cum am organizat secția memorială "Liviu Rebreanu" de la Valea Mare - Pitești 297-302 română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii GAVA, Radu, MATIEȘ, Mircea Alte exemplare document în colecția ornitologică a Muzeului din Pitești 99-105 română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii SACERDOȚEANU, Aurelian Începuturile orașului Pitești 195-208 română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii CRUCEANĂ, Ion Presa progresistă la Pitești în perioada 1930-1940 249-259 română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii POPA, Petre Activitatea politică a forțelor democratice din orașul Pitești în prima etapă a revoluției populare 279-287 română
1980 Studii și Comunicări, V NOVAC, Vasile Incendiul de la Pitești din august 1848 311-315 română
1980 Studii și Comunicări, V MAVRODIN, Teodor O condică necunoscută a patentarilor piteșteni din iulie 1860 324-355 română
1980 Studii și Comunicări, V COMAN, Nicolina, DEACONU, Gheorghe Dezvoltarea meseriilor și industriei la Pitești în secolul al XIX-lea și la începutul secolului XX 364-370 română
1980 Studii și Comunicări, V POPESCU, Eugenia Folosirea materialului complementar în expoziția de arheologie (Muzeul Județean Argeș) 425-431 română
1980 Studii și Comunicări, V CRISTOCEA, Spiridon Principiile de organizare a expoziției de bază a secției de istorie de la Muzeul Județean Argeș 432-437 română