Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 58 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII BĂNĂDUC, Doru Socolău River Basin (Vișeu Watershed) ichtiofauna. Maramureș Mountains Nature Park (Maramureș, Romania) 497-506 română
2012 Acta Musei Tutovensis, VII CUZIC, Viorel Date privind impactul calitativ al cormoranului mare asupra ihtiofaunei din Delta Dunării 226-234 română
2013 Acta Musei Tutovensis, VIII GRIGORAȘ, Gabriela Studii comparative preliminare privind reacțiile leucocitare ale puietului unor specii de ciprinidae de cultură în condiții de iernat 230-241 română
2006 Analele Brăilei, 7, seria științele naturii BUZEA, Elena Pești ornamentali din alepe tropicale și subtropicale - Familia Cichlidae 141-156 română
2013 Anuarul Muzeului Bucovinei, XL OLENIUC, Florentina Resturi oasoase de pești atribuite culturii Cucuteni (faza A), identificate în situl Fetești - La Schit, jud. Suceava 35-38 engleză
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII RADU, Valentin Fișă osteologică pentru arheologie. Contribuții la osteometria platicii /Abramis brama danubii, Pavlov - 1956) 267-267 română
2003 Cercetări Arheologice, XII HAITĂ, Constantin, RADU, Valentin Les zones de rejets menageres de la Culture Gumelnița: temoins dans l'evolution chrono-stratigraphiques des tels. Etude micro-morpăhologique et archae-ichtiologique sur le tell d'Hărșova (Dep. Constanța) 389-401 franceză
2003 Cercetări Pluridisciplinare, VI, seria cercetări pluridiscplinare RADU, Valentin Several data about fish and fishing importance in the paleoeconomiy of the Gumelnița A2 community from Nbordușani - Popină 159-171 română
1986 Crisia, XVI CARAIMAN, Gheorghe, MIHUȚ, Viorel Date cu privire la reproducerea artificială a peștilor în stația Felix - Bihor în perioada anilor 1978-1986 647-665 română
1987 Crisia, XVII WILHELM, A. Țigănușul (Umbra krameri Walbaum) în Valea Ierului 651- română
1987 Crisia, XVII CARAIMAN, Gheorghe Cercetări privind creșterea intensivă a crapului de cultură pe un ciclu de două și trei veri 655- română
1987 Crisia, XVII CARAIMAN, Gheorghe, ROȘCA, Grigore Date cu privire la caracteristicile chimice ale cărnii peștilor de cultură - crap și specii fito și planctonofage 665 română
1988 Crisia, XVIII HUZA, Radu, JURCSAK, Tiberiu Un dinte de placodont din Triasicul superior, desciperit în zona Finiș )Munții Cadru, jud. Bihor) 639-646 română
1989 Crisia, XIX CHICULESCU, Otilia, HURGHIȘIU, Ileana, PARASCHIVESCU, Dinu Modificări chimice produse de timurom asupra speciilor Cyprinus carpio și Carassius auratus 793-798 română
1989 Crisia, XIX CARAIMAN, Gheorghe Cîteva căi și metode pentru obținerea unor producții superioare de puit de crap, pești fitoplanctonofagi și pești de consum 799-806 română
1990 Crisia, XX CARAIMAN, Gheorghe, ROȘCA, Grigore Ce este și cum se aplică în piscicultură intensivă eutrofizarea dirijată a heleșteelor pentru ciprinide 633-673 română
1985 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, I CALUJNIC, Ilie Pescuitul , străveche ocupație a locuitorilor din nordul Dobrogei 217- română
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIV DOBRINESCU, Cerasela Aspects of traditional fishing in South-Dobrudjan villages 381-388 engleză
1996 Drobeta, VII MATACĂ, Sorina Modificările ihtiofaunei dunărene în condițiile lacului de baraj (zona cuprinsă între barajul Porșile de Fier I și barajul Porțile de Fier II - județul Mehedinți 235- română
1998 Drobeta, VIII RUICĂNESCU, Mirela Prezența peștilor ornamentali din apele tropicale și subtropicale în acvariului Muzeului Regiunii Porților de Fier 261- română
1974 File de Istorie, III ROSLER, Rudolf Din isroria pescuitului și pisciculturii în județul Bistrița-Năsăud 334- română
1983 Hierasus, V BOIȘTEANU, T., COMĂNESCU, G., HAIMOVICI, Sergiu Cu privire la caracteristicile unor parametri biometrici, sanguini și biochimici, evidențiați în perioada de dinaintea realizării maturității sexuale la păstrăvul de lac 645- română
1989 Hierasus, VII-VIII RUSU, Constantin Evoluția pescuitului și pisciculturii în județul Botoșani 431- română
2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 RADU, Valentin Rolul resurselor acvatice în economia așezărilor preistorice de la Ciulnița și Bordușani (județul Ialomița) 283-388 română
2000 Ialomița - Studii și Comunicări de Istorie-Arheologie-Etnografie, III RADU, Valentin Studiul materialului arheoihtiologic de la Ciulinișa (jud. Ialomița) din nivelele Boian-Giulești. Campaniile 1994-1995 .9-11 română
1999 Istros, IX RADU, Valentin Studiul resturilor osoase de pește de la Însurăței - Popina I. Campaniile 1995-1998 191-196 română
1992 Marisia, XV-XXII, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie DIACONESCU, Aurelia Metode și unelte de pescuit în Valea Mureșului (sector jud. Mureș) 429-447 română
2011 Memoria Antiquitatis, XXVII GRĂDINARU, Ionuț O colecție muzeală unicat: Pești fosilui oligoceni de la Piatra-Neamț 443-457 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii ELIAN, Lucreția, LEONTE, Eliza, NICOLESCU, Dorina, POPESCU-MARINESCU, VIRGINIA Comportarea unor nevertebrate acvatice și pești în condiții de combatere a vegetației din lacuri 311-337 română
1977 Peuce, V, seria zoologie NALBANT, Teodor Observații asupra sistematicii și biologiei guvidului relict Benthophiloides brauneri Beling & Iljin în Delta Dunării (Pisces, Peerciformes, gobiidae) 165168 română
1977 Peuce, V, seria zoologie BABEȘ, Liliana, LEONTE, Eliza, TRANDABURU, Tiberiu Structura fină a sacului dorsal la Cyprinus carpio L. 169-174 română
1977 Peuce, V, seria zoologie PAPADOPOL, Mihai Contribuții la studiul maturației sexuale și ritmul creșterii principalelor specii de cyprinidae (Pisces, Osteichthyes) din Delta Dunării 175-187 română
1977 Peuce, V, seria zoologie DRĂGĂȘANU, Ștefan, LUSCAN, Silvia, MIHAI, Alina, POPESCU, Ecaterina Contribuții la stabilirea indicilor de freștere și prermaturare a reproducătorilor de Ctenopharyngodon idella (Val.) 189-195 română
1977 Peuce, V, seria zoologie LEONTE, Eliza Eficențele de utilizare a energiei hranei pentru creștere și producție la Ctenopharyngodon idella de două veri 197-205 română
1977 Peuce, V, seria zoologie ZINEVICI, Victor Componența specifică a hranei de natură animală la Clupeonella cultriventris (Nordmann)(Pisces, Osteichthyses) în zona de la gurile Dunării, lacurile litorale și lunca Dunării 207-220 română
1977 Peuce, V, seria zoologie LEONTE, Eliza Eficiența ecologică de utilizare a hranei pentru creștere și producție la populații de pui de ctenopharyngodon idella, crescute în incinte amenjate, în Delta Dunării 221-229 română
1977 Peuce, V, seria zoologie MUNTEANU, Ioan Informare despre prezența carasului argintiu (Carassius auratus gibelio) în ape Dunării 233-238 română
1977 Peuce, V, seria zoologie CRISTEA, Anghel, CRISTEA, Elisabeta, DEMETRIUC, Boris, FUHRMANN, Harald Considerații cu privire la pescuitul și componența cîrdului de cega )Acipenser ruthenus rzthenus L) în sectorul aval Lacul de acumulare "Porțile de Fier", în perioada martie-mai, 1971-1973 239-254 română
1977 Peuce, V, seria zoologie MUNTEANU, Ioan Valorificarea superioară a unor nivele trofice în unizățole amenajate piscicol din Delta Dunării de cître unele specii de pești aclimatizate în țara noastră 255-259 română
1977 Peuce, V, seria zoologie CRISTEA, Anghel, CRISTEA, Elisabeta, DEMETRIUC, Boris, FUHRMANN, Harald Observații cu privire la biologia reproducerii cegii (Acipenser ruthenus ruthenus l.) 261-267 română
1977 Peuce, V, seria zoologie CRISTEA, Anghel, FUHRMANN, Harald Cîteva rezultate obținute la incubația icrelor de cegă (Acipenser ruthenus, ruthenus L.) într-un nou tip de incubator, la stația sturionicolă Cetate 305-312 română
1977 Peuce, V, seria zoologie MANEA, Vasile, STĂNESCU, Silviu Cercetări asupra ichtiofaunei Deltei maritime a Dunării (zona Roșu-Roșuleț și Cordon) 313-333 română
1977 Peuce, V, seria zoologie CIOCAN, Nicolae Influența amendamentelor de oxid de calciu, folosite în piscicultura dirijată din Delta Dunării asupra producției piscicole și asupra cadrului natural 335-341 română
1977 Peuce, V, seria zoologie MANEA, Vasile, STĂNESCU, Silviu Contribuții la studiul înmulțirii peștilor cu importanță economică din Delta maritimă a Dunării (zona Roșu-Roșuleț și Cordon) 343-357 română
2003 Peuce, I, seria istorie-arheologie RADU, Valentin L'etude preliminaire du materiel archeoichtiologique provenant des niveaux Gumelnița A2 de l'etablissement Luncavița-Cetățuie (dep. Tulcea) 463- română
2011 Peuce, IX, seria istorie-arheologie DUMITRACHE, Iulia Produits a base de poisson dans l'Egypte Roman, sources papyrologiques 475-482 franceză
2008 Pontica, XLI RADU, Valentin Studiul materialului faunistic (moluște, pești, țestoase și păsări) din nivelul Hamanghia III de la Cheia (jud. Constanța) 57-64 română
2008 Pontica, XLI HAIMOVICI, Sergiu Transgresiunea uriașă și vijelioasă a apelor Mării Negre din Neoliticul timpuriu dobrogean, avînd ca urmare apariția a două specii acvatice mediteraneene: Spondylus gaederopus și Sparus aurata la litoralul romanesc al acestei mări 421-441 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii BOLDOR, Ștefania Cercetări asupra raportului numeric între sexe la unele populații de Bibani (Perca fluviatilis L., ord. Perciformes) din apele Republicii Socialiste România 133-140 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii STĂNESCU, Gheorghe Contribuții la studiul ihtiofaunei rîului Argeșel din bazinul Argeșului 141-148 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii STĂNESCU, Gheorghe Contribuții la cunoșterea ihtiofaunei răului Bratia din bazinul Argeșului 149-157 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii BOLDOR, Ștefania Biologia creșterii bibanului (Perca fluviatilis L., ord. Perciformes) din Delta Dunării 159-166 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii VASILIU, George Contribuții la cunoșterea numărului de vertebre la Salmo trutta fario L. (Pisces, Salmonidae) din răul Dîmbovița 167-169 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii LINGNER, Dagmar Sistemul neurosecretor caudal la Aspius aspius aspius (L., 1758) 195-204 română
1980 Studii și Comunicări, V BĂNĂRESCU, Petre, NALBANT, Teodor Direcțiile evoluției ihtiofaunei rîurilor României 153-160 română
1980 Studii și Comunicări, V STĂNESCU, Gheorghe Contribuții la studiul ihtiofaunei Rîului Potopu (afluent al Argeșului) - de la Obîrșie pînă la aval de Gîești 166-176 română
1980 Studii și Comunicări, V DRĂCHICI, O., MARINESCU, Alexandru Acțiunea acrilonitrilului asupra metabolismului energetic la Carassius auratus gibelio Bloch în raport cu temperatura de adaptare 177-185 română
1980 Studii și Comunicări, V DRĂCHICI, O. Acțiunea hranei asupra metabilismului energetic la Carassius auratus gibelo Bloch în condiții de hipertermie 186-190 română