Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 188 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII BOANGIU, Gabriela Masca tradițională romțnească în spațiul etnografic al Olteniei - imaginar simbolic și reprezentări sociale 87-94 română
1969 Acta Musei Napocensis, VI SOROCEANU, Tudor Oltenia romană 545- română
2000 Analele Banatului, VII-VIII, seria arheologie-istorie NICA, Marin Die mesolithischen und neolitischen kulturen olteniens im kontext des mittel-und Sudosteuropaischen Neolithikums 133-160 germană
2010 Angvstia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală DUMITRESCU, Ionuț, SCHUSTER, Cristian, TUȚULESCU, Ion Cîteva gînduri cu privire la exploatarea sării în nord-estul Olteniei. Din preistorie și pînă în epoca modernă 261-270 română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria istorie BONDOC, Dorel Semne pe fațadele laterale ale unor altare romane din Oltenia 97-103 română
1975 Banatica, 3 VELESCU, Oliver Activitatea pictorului bănățean Gheorghe Baba în Oltenia 327- română
1991 Banatica, 11 NICA, Marin La culture Vinca en Oltenie 305-322 franceză
2007 Biblioteca Brukenthal , IX PURECE, Silviu Analiza greutății denarilor emiși de Septimius Severus și aflați în tezaurele descoperite pe teritoriul Olteniei 153-159 română
1975 Biharea, III GODEA, Ioan Oltenia. Studii și comunicări de etnografie 169- română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII BURLACU, Petruța Negustori ambulanți și mărfurile lor Bucureştii de altădată 225-237 română
1976 Buridava - Studii și Materiale, II GHEORGHE, Petre Începuturile epocii bronzului în nord-estul Olteniei .7- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV PETRE-GOVORA, Gheorghe Noi descoperiri aparținînd culturii Coțofeni în nord-est Olteniei .9- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV TAMAȘ, Veronica Administrarea Olteniei în timpul ocupației austriece (1718-1739) 119- română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI PURECE, Silviu Structura pe emitenți a tezaurilor romane imperiale descoperite pe teritoriul Olteniei 55-72 română
2009 Buridava - Studii și Materiale, VII CALOTOIU, Gheorghe Cultura Verbicioara în jumătatea vestică a Olteniei - Crăciunescu Gabriel 107-109 română
2009 Buridava - Studii și Materiale, VII CAUC, Dumitru Proprietatea bisericească și mănăstirească din Oltenia după 1864 191-213 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII MECU, Laurențiu, POPA, Traian, SCHUSTER, Cristian O așezare din Epoca Bronzului din Muntenia Centrală 48-59 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII TUȚULESCU, Ion Considerații asupra unei reprezentări zoomorfe aparținînd Epocii Bronzului Din nord-estul Olteniei 84-94 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII CAUC, Dumitru Veniturile și cheltuielile domnilor mănăstirești din Oltenia 217-238 română
2011 Buridava - Studii și Materiale, IX CÎRCIUMARU, Marin Cele mai vechi mărturii certe ale utilizării ocrului în Paleoliticul din Europa descoperite în Subcarpații Olteniei .9-33 română
2011 Buridava - Studii și Materiale, IX TUȚULESCU, Ion Ceramica orizontzului final al culturii Coțofeni în zona deluroasă și montană a Olteniei. Cu specială privire asupra arealului de nord-est 95-117 română
2011 Buridava - Studii și Materiale, IX DECA, Eugen Motive decorative antropomorfe în ceramica populară din Oltenia 368-372 română
2012 Buridava - Studii și Materiale, X TUȚULESCU, Ion Forms of habitat belonging to Coțofeni cultura in the hill and mountain area odf Oltenia .7-23 engleză
2001 Carpica, XXX ISTINA, Lăcrămioara-Elena Repertoriul informațiilor și descoperirilor arheologice din Oltenia. Epoca Latene - Gherghe Petre 239-240 română
1976 Cercetări Arheologice, II PETOLESCU, Constantin Relieful votiv în Oltenia romană 287- română
1986 Cercetări Arheologice, VIII BOLOMEY, Alexandra Resturile de animale diontr-o groapă neolitică timpurie din Oltenia 143- română
2002 Cercetări Numismatice, VIII OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest La răscruce de vremuri – Tranziția de la Antichitate la Evul Mediu timpuriu din zona Porților de Fier ale Dunării / At the Turning Point of the Ages – From the Late Antiquity to the Early Middle Ages in the Danube Iron Gates Area – A Numismatic Approach Numismatică antică şi bizantină 121-172 română
2013-2014 Cercetări Numismatice, XIX-XX TĂTARU, Cristiana Medieval and Modern Coins From a Private Collection / Monede medievale și moderne dintr-o colecție privată Colecţii şi colecţionari (Collections and Collectors) 141-163 engleză
1968 Cibinium DIACONESCU, Ileana Cîteva unelte și metode de pescuit în Oltenia 327-336 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 STOICA, Georgeta Centre specializate în prelucrarea artistică a lemnului în Oltenia 207-232 română, germană
1985 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, I PĂUNESCU, Emil Operațiuni militare în zona Olteniței în timpul războiului din 1877-1878 147- română
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIV RUSU-PĂSĂRIN, Gabriela Rites of passage-novel sequences in Oltebia region 351-359 engleză
2011 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVIII SCHUSTER, Cristian, TUȚULESCU, Ion Some remarks about the tools used for obtaining salt in prehistory in Northern Oltenia 139-152 engleză
1974 Drobeta, I MITREA, Bucur Un tezaur de monede romane imperiale din vestul Olteniei 55- română
1974 Drobeta, I DIACONU, Luchian Partidul Comunist Român și problema agrară în anii 1921-1924. Problema agrară și preocupările comuniștilor din Oltenia 103- română
1974 Drobeta, I STOICA, Onoriu, TOPORU, Octavian Monede bizantine descoperite în Oltenia 159- română
1976 Drobeta, II CIUCĂ, Vasile, TOPORU, Octavian, VOICU, C. Noi descoperiri arheologice în Oltenia 93- română
1976 Drobeta, II PETRE-GOVORA, Gheorghe Continuitatea daco-romană în nordul Olteniei în sec. IV-VII în lumina noilor descoperiri arheologice numismatice 112- română
1978 Drobeta, III NICA, Marin Cuptoare de olărie din epoca neolitică descoperite în Oltenia 18- română
1978 Drobeta, III POPILIAN, Gheorghe Un nou tezaur de monede republicane romane, descoperit în Oltenia 33- română
1978 Drobeta, III RUSSU, I. Despre inscripțiile antice ale Olteniei și Munteniei în legătură cu I.D.R. (II) 184- română
1980 Drobeta, IV PREDA, Florentina Tipuri de așezări geto-dacice din Oltenia 59- română
1985 Drobeta, VI DINU, Alexandru Presa din Oltenia și Unirea Transilvaniei cu România 215- română
1985 Drobeta, VI PETRIȘOR, Vasile Semnificația și caracteristicile acțiunilor insurecționale din Oltenia (23-31 august 1944) 233- română
1999 Drobeta, IX BONDOC, Dorel Noutăți arheologice din Oltenia 50- română
1999 Drobeta, IX BĂLĂCEANU, Maria Podoabe în Oltenia romană. Inele 110- română
1999 Drobeta, IX DEACONU, Luchian Din istoricul comunității bulgare din Oltenia (1850-1900) 151- română
2002 Drobeta, XI-XII BĂLĂCEANU, Maria Podosbe în Oltenia Română- Coliere 138-173 română
2002 Drobeta, XI-XII CRĂCIUNESCU, Gabriel Repertoriul informațiilor și descoperirilor arheologice din Oltenia. Epoca Latene - Gherghe Petre 505-506 română
2003 Drobeta, XIII BĂLĂCEANU, Maria Podoabe în Oltenia romană. Fibile 114- română
2004 Drobeta, XIV, seria arheologie-istorie CHIPURICI, Nicolae Conace de munte și de plai din nord-vestul Olteniei la mijlocul veacului trecut 94-120 română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie PĂTROI CĂTĂLIN, Nicolae Evoluții culturale în Neoliticul tîrziu din Oltenia. Contribuții .5-15 română
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie BONDOC, Dorel Shaving razors from Roman Oltenia 83- engleză
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie LAZĂR, Simona Descoperiri funerare din Halstatt-ul tîrziu în Oltenia 179- română
2007 Drobeta, XVII, seria arheologie-istorie NEAGOE, Marian Repertoriul așezărilor și descoperirilor culturii Vădastra din Sud-Estul Olteniei și Vestul Munteniei .5-16 română
2007 Drobeta, XVII, seria arheologie-istorie MĂNEANU VARVARA, Magdalena Albinăritul tradițional în partea de Vest a Olteniei 228-242 română
2008 Drobeta, XVIII, seria arheologie-istorie PĂTROI CĂTĂLIN, Nicolae Reprezentări antropomorfe de lut din Oltenia, descoperite în arealul culturii eneolitice Sălcuța .5-22 română
2009 Drobeta, XIX, seria arheologie-istorie NICHITA, Iohana Unele considerații privind începuturile neoliticului în Oltenia și relațiile acestora cu zonele din sudul Dunării .5-17 română
2009 Drobeta, XIX, seria arheologie-istorie BĂLĂCEANU, Maria Arta religioasă în sud-vestul Olteniei 174-183 română
2010 Drobeta, XX, seria arheologie-istorie PETOLESCU, Constantin Orașele romane din Oltenia. Note toponimice și epigrafice 209-213 română
2011 Drobeta, XXI, seria arheologie-istorie POPA, Florentina, POPA, Romeo Mărturii documentare privind practicarea comerțului intern în regiunea Oltenia (sec. XIV-XV) 71-82 română
2011 Drobeta, XXI, seria arheologie-istorie POPA, Romeo Aspecte privind existența ispravnicilor în regiunea Oltenia (mijlocul sec. XVIII-1831) 83-96 română
2011 Drobeta, XXI, seria arheologie-istorie BOANGIU, Gabriela Contribuții ale folcloriștilor olteni la configurările epistemologice și metodologice ale folcloristicii 112-124 română
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie CRĂCIUNESCU, Gabriel Necropolele culturii Zuto Brdo-Gîrla Mare din sud-vestul Olteniei 32- română
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie EL SUSI, Georgeta Date asupra gospodăririi animalelor în așezări ale culturii Verbicioara din Oltenia 54- română
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie CRĂCIUNESCU, Gabriel Oltenia administrativ-teritorială (1746-1929) - Popa Romeo 257- română
2013 Drobeta, XXIII, seria arheologie-istorie MARINOIU, Vasile Considerații privind viața spirituală în Nordul Olteniei în epoca romană (secolele II-III d.Hr.) .5-53 română
2013 Drobeta, XXIII, seria arheologie-istorie DECA, Roxana Performare feminină vs. Performare masculină în ritualul căsătoriei în Oltenia 38-57 română
2013 Drobeta, XXIII, seria arheologie-istorie ONOIU, Georgiana Etnografia Olteniei în colecții muzeale: Studiude caz - Muzeul național al satului "Dimitrie Fusti" 166-176 română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II MĂNEANU, Mite Aspecte ale practicării albinăritului în partea de vest a Olteniei 296-300 română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I DEACONU, Luchian Pagini de eroism în lupta pentru apărarea patriei (Oltenia, 14 august - 11 noiembrie 1916) 69- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I AVRAM, Cezar Cadrul economic, social și politic al Olteniei în preajma alegerilor parlamentare din iulie 1927 81- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I FIRU, Ion, STĂNOIU, Ioan Cercetări asupra faunei de lepidoptere (Insecta) în zona de Nord și Vest a Olteniei 159- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I GHELASE, Ion Păstoritul carpatin în Oltenia 205- română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II BARBU, Paul Participarea județului Gorj la revoluția de la 1848 II. B. Istorie modernă 1848 171-183 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II MARINOIU, Vasile Aspecte ale ocupației militare străine în Gorj în primul război mondial III. Istorie contemporană 191-206 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II SECELEANU, Petre Activitatea desfășurată de Patidul Comunist Român și Partidul Social-Democrat din Oltenia în cadrul unității de acțiune a clasei muncitoare, a Frontului Unic Muncitoresc - 1921-1944 III. Istorie contemporană 229-252 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II AVRAM, Cezar Alegerile parlamentare din anul 1927 III. Istorie contemporană 263-284 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II VĂDUVA, Filimon Aspecte economice și sociale reflectate în ziarul local "Gorjanul" în perioada 1924-1929 III. Istorie contemporană 285-289 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II TUDORAN, Pompiliu Gorjul în contextul electoral al Olteniei din cel de al patreulea deceniu (unele considerații statistice) III. Istorie contemporană 291-296 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II DIACONU, Luchian Din lupta maselor populare din Oltenia pentru proclamarea republicii III. Istorie contemporană 309-314 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II LĂCEANU, Ion Ion Popescu-Voitești V. Figuri gorjene 419-424 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II ALEXANDRU, Ion Ecouri ale eroicelor lupte pentru independență și unitate națională în poezia populară din Oltenia și Muntenia VI. Folclor 455-462 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III CÎRCIUMARU, Marin Contribuții la agricultura preistorică a Olteniei I. Istorie veche şi arheologie 5-9 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III SECELEANU, Petre Activitatea desfășurată de organizațiile P.C.R. și P.S.D. din Oltenia în vederea făuririi partidului unic muncitoresc II. Istorie medie, modernă şi contemporană 293-312 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III BUGĂ, Dragoș, OANCEA, Dimitrie Așezările omenești și tipurile de gospodării din Muntenia și Oltenia la jumătatea secolului XIX IV. Etnografie şi folclor 419-425 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III BUGĂ, Dragoș, OANCEA, Dimitrie Autohtonia și continuitatea dacoromanilor reflectată în hidronime din Oltenia V. Documentar 528-534 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV VASILESCU, Virgil Arhitectura populară a conacului de plai și construcțiile anexe din zona Olteniei de Nord II. Etnografie şi folclor 146-166 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV MOCIOI, Ion Artiști statorniciți la Tîrgu-Jiu - Iosif Schmidt-Faur (1883-1934) V. Artă 328-331 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV MOCIOI, Ion Pantelimon Nicolescu-Monu (1901-1980) VI. Literatură 368-373 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV MOCIOI, Ion Grigore Pleșoianu (1808-1857) VI. Literatură 416-419 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV MOCIOI, Ion Jean Bărbulescu (1890-1957) VI. Literatură 425-430 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV GÎRDU, Gheorghe Oltenii în Banat VII. Documentar 444-453 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV PĂTROȘCOIU, Nicolae Din memoriile unui erou veteran al primului război mondial - General maior în retragere Nicolae Pătrășcoiu VII. Documentar 490-498 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V CALOTOIU, Gheorghe Cercetări arheologice privind Hallstattul tîrziu în Nordul Olteniei I. Arheologie-istorie 11-23 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI CĂRĂBIȘ, Vasile Țara Litua Capitolul I - Arheologie-istorie 71-76 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI ISAC, Ion Un brav ostaș al luptei pentru dreptate Capitolul III - Documentar 205-206 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI MOCIOI, Ion Vasile Lascăr, primar la Tîrgu-Jiu (1852-1907) Capitolul III - Documentar 207-209 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI MOCIOI, Ion Grigore Iunian (1882-1940) reîntors la Tîrgu-Jiu Capitolul III - Documentar 209-211 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI ANDRIȘOIU, Victor, TARBAC, Ion Publicații apărute în Gorj după 22 decembrie 1989 Capitolul III - Documentar 221-226 română
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII CALOTOIU, Gheorghe Prima epocă a fierului în Nordul Olteniei I. Arheologie-istorie 29-43 română
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII CĂRĂBIȘ, Vasile Relațiile comerciale ale Olteniei cu Transilvania din secolul al XIII-lea pînă la începutul secolului al XIX-lea I. Arheologie-istorie 67-89 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII CALOTOIU, Gheorghe Metalurgia și circulația obiectelor de bronz și fier din Nordul Olteniei în prima vîrstă a fierului I. Arheologie-istorie 3-15 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII CALOTOIU, Gheorghe Considerații asupra primei epoci a fierului în Nordul Olteniei I. Arheologie-istorie 17-24 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII BUGĂ, Dragoș Gorjul în lucrările de geografie ale profesorului Ion Conea ii. Geografie şi geologie 245-256 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII MOCIOI, Ion Alexandru Ștefulescu (1856-1910) - (II) III. Documentar 295-307 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII NEGULEASA, Dan Dr. Nicolae Hasnaș (1875-1966) III. Documentar 309-314 română
2003 Litua - Studii și Cercetări, IX MISCHIE, Nicolae Buzești, familie boierească reprezentativă pentru Gorj, Oltenia și Țara Românească II. Istorie 79-121 română
2003 Litua - Studii și Cercetări, IX GÎRDU, Gheorghe Familiile străinilor așezați în sloboziile din Gorj (I) II. Istorie 161-179 română
2003 Litua - Studii și Cercetări, IX POPICA, Lavinia Familia Săvoiu IV. Documentar - Memorialistică 299-307 română
2003 Litua - Studii și Cercetări, IX MISSIRLIU, Alexandru Din amintirile descendenților familiei Neamțu IV. Documentar - Memorialistică 369-390 română
2003 Litua - Studii și Cercetări, IX LUPESCU, Constantin Doctorul Constantin Lupescu: Note autobiografice IV. Documentar - Memorialistică 391-398 română
2004 Litua - Studii și Cercetări, X NEGULEASA, Dan Punți spirituale românești III. Documentar - Memorialistică 195-200 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI NICHIFOR, Gheorghe Alexandru Ștefulescu - istoricul (II) III. Documentar şi memorialistică 227-250 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI VILĂU, Cosmin B.P. Hașdeu și legăturile sale cu slaviștii din Oltenia III. Documentar şi memorialistică 251-268 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII ȚUGULEA, Claudiu Câteva contribuții la istoriografia preistoriei nordului Olteniei I. Arheologie 7-33 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII PĂTROI, Cătălin Analogii și interpretări - Trei vase Sălcuța cu semne pe fund I. Arheologie 53-58 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII SCHUSTER, Cristian Carpații meridionali, Dunărea și Oltul, "obstacole" sau "lianți culturali în epoca bronzului din Oltenia? I. Arheologie 59-67 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII POPESCU, Adrian Momente din istoricul învățămîntului gorjean - de la începuturi pană în prima jumatate a sec. al XIX-lea II. Istorie 157-170 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII GÎRDU, Gheorghe Familiile străinilor așezați în sloboziile din Gorj II. Istorie 171-181 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII FIRESCU, Victor Partidul Național Liberal în Oltenia interbelică II. Istorie 203-210 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII CALOTOIU, Gheorghe Cultura Verbicioara în jumătatea vestică a Olteniei - Crăciunescu Gabriel VII. Recenzii 345-348 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII CALOTOIU, Gheorghe Cultura Vârtop în Oltenia - Lazăr Simona VII. Recenzii 349-351 română
2011 Litua - Studii și Cercetări, XIII PĂTROI, Cătălin Puncte de vedere privind elemente de tip Vinča din cultura eneolitică Sălcuța I. Arheologie 7-17 română
2011 Litua - Studii și Cercetări, XIII CALATOIU, Gheorghe, CHIȚONU, Mădălin, HORTOPAN, Dumitru Unelte de piatră șlefuită din colecțiile Muzeului "Alexandru Ștefănescu" Târgu-Jiu, județul Gorj I. Arheologie 19-32 română
2011 Litua - Studii și Cercetări, XIII CATANĂ, Ion Colecția de clișee pe sticlă Ion Popescu Voitești IV. Conservare 263-272 română
2011 Litua - Studii și Cercetări, XIII BANTEA, Felicia Vila "Elena Luna" - Ion Popescu Voitești Comuna Bălănești, județul Gorj V. Geologie 275-277 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV PĂTROI, Cătălin Trei altare de cult din cultura Sălcuța I. Arheologie 7-16 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV CALATOIU, Gheorghe Cercetări arheologice recente specifice culturii Glina în bazinul mijlociu al Jiului I. Arheologie 17-46 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV COTOROGEA, Adina-Gabriela Viața spirituală a comunităților în bronzul timpuriu. O privire generală asupra Olteniei I. Arheologie 55-70 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV MOCIOI, Ion Agricultori și păstori imigranți în Oltenia subcarpatică II. Istorie 141-146 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV BROZBĂ, Dorin Domnica Trop, mama cântecului mehedințean III. Etnografie şi folclor 305-308 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV NICHIFOR, Gheorghe Istoricul C.S. Nicolăescu-Plopșor, urmaș al Schilerilor gorjeni V. Memorialistică 321-330 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV NICOLESCU, Vasile Ultimul macedonian în Gorj V. Memorialistică 331-336 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV POPESCU-BRĂDICENI, Ion Istorie și ficțiune în Oltenia vazută de Alex Mihai Stoenescu V. Memorialistică 367-370 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV IONIȚĂ-NICULESCU, Mihaela Derapaje ale vieții matrimoniale. Divorțul în Nordul Olteniei la cumpăna secolelor XIX-XX II. Istorie 233-242 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV BĂLOSU DUCAN, Cornel De la Crăciun la Bototează sau despre timpul planetar al sărbătorii tradiționale în Oltenia III. Etnografie 399-402 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV BOSOANCĂ, Ecaterina Albumul de eșantioane textile decorative apaținând lui Ion Dumitrașcu din Ponoarele-Mehedinți III. Etnografie 419-437 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV POPESCU-BRĂDICENI, Ion Biografii contemporane VII. Memorialistică 519-521 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV HORTOPAN, Dumitru Civilizații milenare în județul Gorj. Epocile bronzului și fierului - Calotoiu Gh. VIII. Recenzii 529-539 română
2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI TUȚULESCU, Ion Catalogul descoperirilor aparținând orizontului toartelor pastilate din zona deluroasă și montană a Olteniei în stadiul actual al cercetărilor I. Arheologie 7-25 română
2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI IONIȚĂ-NICULESCU, Mihaela Considerații privind evoluția căsătoriei în comuna Novaci la sfărșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX II. Istorie 145-152 română
2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI PĂTRAȘCU, Daniela-Liliana 90 de ani de la moartea tipografului Nicolae D. Miloșescu II. Istorie 153-163 română
2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI CĂLESCU, Gheorghe Portul, cântecul și jocul în satul Pocruia, județul Gorj III. Etnografie şi folclor 259-267 română
2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI BĂLAN, Anișoara Secvențe și exprimări actanțiale, poetice și plastice în ritmul caloianului III. Etnografie şi folclor 301-307 română
2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI PĂTROI, Cătălin Noi apariții editoriale cu privire la fenomenele culturale și evenimente istorice petrecute în Preistoria și Antichitatea Olteniei VIII. Recenzii 439-455 română
2012 Muzeul Oltului, 2 AMON, Lucian Cîteva piese militare romane de harnașament descoperite în Oltenia 43-48 română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie MITREA, Bucur Un tezaur monetar de la Aurelian descoperit în Oltenia 97- română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie DEACONU, Luchian Făurirea statului național unitar român - preocupare centrală a presei din a doua jumătate a secolului al XIX-lea și primele decenii ale secolului XX 121- română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie NEDELCEA, Tudor Contribuția revistei "Arhivele Olteniei" la păstrareași valorificarea materialului documentar 137- română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie NIȚU, Georgeta Unelte arhaice de pescuit pe Valea Dunării oltene 177- română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie ENACHE, Ștefan Arhitectura populară din sudul Olteniei (I) 191- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă CIOBOTEA, Dinică Contribuții documentare privind negustorii chiproviceni din Oltenia (secolele XVII-XIX) 79- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă NIȚU, Georgeta Observații privind evoluția așezărilor rurale în Oltenia de la vest de Jiu 159- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii DINU, Alexandru Contribuția materială a școlii din Oltenia la susținerea războiului de independență din 1877-1878 85- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii GIURAN, Valeriu Documente preivind partriciparea Diviziei 2 infanterie instrucție în războiul antihitlerist, pentru apărarea zonei de sud a Olteniei (I) (27-31 august 1944) 117- română
1996 Oltenia - Studii și Comunicări, VII, seria etnografie PANEA, Nicolae Ritualul finerar - pîrghie de reglare a identității comunitare - analiză asupra unor comunități nord-oltenești 111- română
1997 Oltenia - Studii și Comunicări, VIII, seria etnografie NIȚU, Georgeta Valențe etnologice ale alunului în zona Olteniei 73- română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria arheologie-istorie GHERGHE, Petre Relațiile economice ale geto-dacilor din Oltenia cu lumea elenistică și romană 33- română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria arheologie-istorie MARINOIU, Vasile Considerații generale privind situația Olteniei de nord în cadrul organizării administrative a provinciei romane Dacia 79- română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria arheologie-istorie GHERGHE, Otilia Societatea "Prietenii Științei" permanență culturală de prestigiu la viața Olteniei (1915-1940) 123- română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, IX, seria etnografie TĂTULEA, Viorica Instrumente muzicale tradiționale în Oltenia 32-60 română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, IX, seria etnografie DECA, Roxana Olăritul tradițional românesc pe teritoriul Olteniei. Perspectivă istorică 61-79 română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, IX, seria etnografie NIȚU, Georgeta Valențe etnografice ale salciei în Oltenia 105-107 română
2000 Oltenia - Studii și Comunicări, XII, seria arheologie-istorie GHEORGHE, Otilia Muzeul Olteniei - 85 de ani de la înființare .5-10 română
2000 Oltenia - Studii și Comunicări, XII, seria arheologie-istorie PETOLESCU CARMEN, Maria O pecete după o gemă antică din Oltenia 127-129 română
2000 Oltenia - Studii și Comunicări, X, seria etnografie TĂTULEA, Viorica Arta lemnului în Oltenia. Structuri și obiecte funcțioonale și decorative 23-47 română
2000 Oltenia - Studii și Comunicări, X, seria etnografie NIȚU, Georgeta Valențe etnologice ale bujorului în Oltenia 54-58 română
2001 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria etnografie MIHAI, Nicolae Sensibilitatea religioasă în Oltenia (a diua jumătate a secolului al XVII-lea - prima jumătate a secolului al XIX-lea). Repere metodologice 36-42 română
2004 Oltenia - Studii și Comunicări, XII, seria etnografie FIRESCU, Victor Stupăritul în Oltenia - între tradiție și modernitate .3-9 română
2004 Oltenia - Studii și Comunicări, XII, seria etnografie MANAFU, Irinela Problematica restaurării unui covor oltenesc 128-132 română
2008 Oltenia - Studii și Comunicări, XVI, seria arheologie-istorie veche PĂTROI, Cătălin Structuri de locuire în eneoliticul tîrziu din Oltenia 14-29 română
2010 Oltenia - Studii și Comunicări, XVII, seria arheologie-istorie PĂTULARU IONUȚ, Adrian Textes bogomilles de l'Oltenie 89-92 franceză
2010 Oltenia - Studii și Comunicări, XVII, seria arheologie-istorie PĂUN-ANTONE, Elena-Simona Oltenia in the 1899 Census 159-163 engleză
2012 Oltenia - Studii și Comunicări, XVIII-XIX, seria arheologie-istorie CIOBANU, Anca-Florentina The industrial evolution of Oltenia during 1878-1914 210-220 engleză
2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie AILINCĂI, Sorin Cultura Vîrtop în Oltenia - Lazăr Simona 419-419 română
2009 Peuce, VII, seria istorie-arheologie ELEFTERESCU, Dan, ȘERBĂNESCU, Done Piese de epocă romană aflate în colecțiile muzeului civilizației Gumelnița Oltenița 171-192 română
1997 Premier Age du Fer au Bouches du Danube et dans les Regions Autour de la Mer Noire, 2, seria arheologie NICA, Marin New data regarding the end of the bronze age and the beginning of the iron age in Oltenia .11-17 engleză
1997 Premier Age du Fer au Bouches du Danube et dans les Regions Autour de la Mer Noire, 2, seria arheologie NICA, Marin Date noi cu privire la sfîrșitul epocii bronzului și începutul epocii fierului pe teritoriul Olteniei 19-41 română
2008 Restitutio, 1 GHEORGHE, Vasilica Respaurarea zbei scoarșe oltenești 17-19 română
2005 Revista Bistriței, XIX COCIȘ, Sorin, MARINOIU, Vasile Fibule din Oltenia (I) 101-110 română
1983 Sargetia, XVI-XVII, seria 1982-1983 NEGHI, Gheorghe Românii din Oltenia în Țara Hațegului în anii 1794-1795 311-315 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI NICHITA, Iohana Cronologia relativă a culturilor neolitice din zona Olteniei 25-46 română
1980 Studii și Comunicări, V CIOCHIA, Victor, MĂTIEȘ, Mircea Primele date asupra cuibăritului sfrinciocului mare (Lanius excubitor L.) în Oltenia și Muntenia 191-196 română
1980 Studii și Comunicări, V POPESCU ALEXANDRINA TENEA, Constanța Contribuții la studiul faunei de mamifere mici din Sudul Olteniei 197-203 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie CRĂCIUNESCU, Gabriel Observații asupra mormintelor culturii Gîrla Mare din zona de sud-vestul Olteniei 37-42 română
2000 Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe NICA, Marin Des rites et des rituels funeraires du Hallstatt ancien et recent sur la Vallee du Danube Oltien 223-224 franceză
2006 Zargidava - Revistă de Istorie, V MITREA, Ioan Romanitatea în Nordul Olteniei - Marinoiu V. 249-251 română