Criterii căutate

  • Descriptor: Olt

Sumarul căutării

  • 119 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1965 Acta Musei Napocensis, II DAICOVICIU, Constantin Tabula Imperii Romani. Drobeta-Romula-Sucidava 651- română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII PETOLESCU, Constantin Un tipar pentru vase cu figuri în relief de la Romula 469-473 română
2007 Acta Musei Napocensis, 41-42-I, seria 2004-2005 DRAGOMAN, Alexandru, GÎȚĂ, Gheorghe The Neolithic pottery from Vădastra: A technological study .5-31 engleză
2008 Acta Musei Tutovensis, III GEACU, Sorin Cerbul lopătar (Dama dama) în județul Olt: Zoogeografie și dinamică populațională 188-198 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V GEACU, Sorin Populuri cu Cervus elaphus în susul României - Studiu de caz județul Olt 294-398 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria istorie ȘANDRU, Ilie Considerații juridice asupra unui testament descoperit la Sucidava 47- română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie DICU, Paul Segment necunoscut de drum roman între Acidava (Enoșești) - Statina-Arcești, în sectorul mediu al Limes Alutanus 115- română
2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș Marteriale arheologice de la începutul celei de-a doua epoci a fierului descoperite la Ipotești "La Conac", județul Olt 33-37 română
2011 Argesis - Studii și Comunicări, XX, seria istorie NICA, Marcela, NICA, Marin, POPOVICI, Sabin Cultura Dudești în Cîmpia Romanațiului .9-31 română
2011 Argesis - Studii și Comunicări, XX, seria istorie MULȚESCU, Alexandru, MULȚESCU, Maria Slatina. Cercetare istorico-geografico-arhitecturală 313-320 română
2012 Biblioteca Brukenthal , LVIII RĂDULESCU, Toma Un tezaur de denari ai regelului Ungariei Bela Ii (1131-1141), descoperit la Orlea, județul Olt 103-118 română
2012 Biblioteca Brukenthal , LVIII DUMITRESCU, Radu Tezaurul de groși bulgărești, emisiuni sracimir, descoperit la Balș, județul Olt 119-150 română
1991 Biharea, XVIII ȘTEFĂNESCU, Barbu Aspecte ale evoluției tehnicii agricole la Drăguș în secolul al XX-lea 75-81 română
2006 Biharea, XXVIII-XXX, seria 2001-2003 COJOC, Mirela Govia, obicei de primăvară din Cîmpia Romanațiului 177-180 română
1972 Buridava - Studii și Materiale, I PERȘU, Emil Două tezaure feudale descoperite în localitățile Verguleasa, jud. Olt și Drăgășani, jud. Vîlcea 339- română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII BERCIU, Dumitru, BUTOIU, M., ROMAN, P. Cercetări și săpături arheologice în raionul și orașul Slatina .7-15 română
1975 Cercetări Arheologice, I ULANICI, Augustin Săpăturile de la Brăneț, jud. Olt 45- română
1976 Cercetări Arheologice, II ULANICI, Augustin Noi cercetări arheologice la Brăneț 33- română
1981 Cercetări Arheologice, IV ULANICI, Augustin Cercetările arheologice din anul 197 9de la Brăneț, jud. Olt 20- română
1981 Cercetări Arheologice, IV DRĂGUȘ, Dan Raport asupra cercetărilor arheologice de la Grojdibodu, jud. Olt 76- română
1982 Cercetări Arheologice, V TROHANI, George, ZORZOLIU, Traian Cercetările arheologice din com. Nicolae Titulescu, jud. Olt 65- română
1983 Cercetări Arheologice, VI TROHANI, George, ZORZOLIU, Traian O necropolă din sec. al IV-lea e.n. descoperită la Drăgănești-Olt 209- română
1986 Cercetări Arheologice, VIII LEAHU, Valeriu Mormînt de incinerație descoperit la Romula 155- română
2006 Cercetări Arheologice, XIII VASILE, Gabriel The anthropological analysis of skeleton discovered at Sucidava - Celei (Olt County) 437-450 engleză
1985 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, I ȘERBĂNESCU, Florin O camee din colecția Gh. Georgescu-Corabia (jud. Olt) 113- română
2002 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIX EL SUSI, Georgeta Archaezoological researches in the eneolithical site from Drăgănești-Olt (Slatina Olt county) 154-158 engleză
1976 Drobeta, II ILIESCU, Mircea Biserica domnească din Caracal 154- română
1978 Drobeta, III TUDOR, Dumitru Diploma militară romană descoperită în castrul de la Slăveni pe Olt 30- română
1978 Drobeta, III TOPORU, Octavian Un nou tezaur monetar roman descoperit la Slăveni 62- română
1980 Drobeta, IV TUDOR, Dumitru Rame de plumb pentru oglinzi din Sicidava 73- română
1982 Drobeta, V TĂTULEA, C., TOPORU, Octavian Noi date despre locuirea romană tîrzie de la Succidava -Celei 115- română
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie EL SUSI, Georgeta Studiul resturilor de faună din tell-ul eneolitic de la Drăgănești-Olt (județul Olt) 115- română
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie MORINTZ, Alexandru, SCHUSTER, Cristian Solar elements of the Romanian Folk Calendar, A brief introduction 207- engleză
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie BALAȘ, Claudia Ceramica populară din județul Olt. Imagine și document 120-136 română
2013 Drobeta, XXIII, seria arheologie-istorie NEGRU, Mircea, SCHUSTER, Cristian Cultura Verbicioara la Reșca (Romula) 29-42 română
2007 Istros, XIV SCHUSTER, Cristian About an early bronze age clay Phallus from Drăgănești - Olt, Corboaica, Southern Romania 247-261 engleză
2004 Litua - Studii și Cercetări, X BUGĂ, Dragoș, TĂLÎNGĂ, Cristian Satul în lucrările profesorului Ion Conea - origine și repartiție în teritoriu III. Documentar - Memorialistică 201-210 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV FIRESCU, Viorel-Albinel Anul 1940 din perspectiva rapoartelor Camerei de Muncă a Ținutului Olt. Aspecte sociale și economice II. Istorie 199-207 română
1956 Materiale și Cercetări Arheologice, 2 TUDOR, Dumitru Inscripții romane inedite din Oltenia și Dobrogea 563-624
1959 Materiale și Cercetări Arheologice, 6 MATEESCU, Corneliu Săpăturile arheologice de la Vădastra 107-115
1961 Materiale și Cercetări Arheologice, 7 NICOLĂESCU-PLOPȘOR, Constantin Cercetări privitoare la paleoliticul inferior 011-013
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 MATEESCU, Corneliu Săpături arheologice la Vădastra 187-192
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 COMȘA, Eugen Săpături arheologice la Ipotești 213-220
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 MORINTZ, Sebastian Săpăturile de la Chilia 513-520
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 BUJOR, Exspectatus, TUDOR, Dumitru Sucidava VI 555-564
1970 Materiale și Cercetări Arheologice, 9 DUMITRESCU, Hortensia, DUMITRESCU, Vladimir Șantierul arheologic Traian 039-058
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 MATEESCU, Corneliu Săpăturile arheologice de la Vădastra (1970) 019-024
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 COMȘA, Eugen Rezultatele săpăturilor arheologice din așezarea neolitică de la Ipotești, jud. Olt (1961) 033-038
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 ONEA, Octavian, PETOLESCU, Constantin C. Cercetări în necropola Sucidavei, jud. Olt (1968) 125-140
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 POENARU - BORDEA, Gheorghe Monedele descoperite în necropola Sucidavei în campania a XX-a (1968) 141-146
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 BUTOIU, M., PREDA, Constantin Așezarea getică de la Sprîncenata (jud. Olt). Săpăturile din 1978 115-118
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 NICA, Marin, POPILIAN, Gheorghe Raport asupra cercetărilor arheologice efectuate în așezarea dacică și prefeudală de la Gropșani 1978 155-158
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 BUTOIU, M., MINCĂ, Aurelia Descoperiri arheologice în sud-vestul Munteniei, între Limesul alutan și Limesul transalutan 273-274
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 MINCĂ, Aurelia, NICA, Marin Săpături arheologice în așezarea neolitică de la Grădinile, jud. Olt 023-027
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 CHICIDEANU, Ion Săpăturile arheologice de la Grojdibodu, jud. Olt 098-102
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 CHIȚU, Ștefan, POPILIAN, Gheorghe, VASILESCU, M. Săpăturile arheologice de la Romula 324-326
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 BÎCIU, F., NICA, Marin, TĂTULEA, Corneliu Mărgărit, TUDOR, Dumitru Șantierul arheologic Sucidava Celei 327-335
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 POPILIAN, Gheorghe Săpăturile arheologice din așezarea civilă a castrului de la Slăveni, jud. Olt 344-345
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 MINCĂ, Aurelia, NICA, Marin Săpăturile arheologice din așezările neoliticului timpuriu de la Grădinile, jud. Olt 022-025
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 BÎCIU, F., NICA, Marin, TĂTULEA, Corneliu Mărgărit, TOROPU, Octavian, TUDOR, Dumitru Șantierul arheologic Sucidava - Celei 158-168
2011 Muzeul Oltului, 1 GUȚICĂ-FLORESCU, Laurențiu Muzeul Oltului .9-14 română
2011 Muzeul Oltului, 1 GROSU, Aurelia Aspecte ale vieții economice în vicus-ul militar Acidava 35-60 română
2011 Muzeul Oltului, 1 AMON, Lucian, COJOC, Mirela, GHERGHE, Petre Noutăți sucidavense. O sinteză a cercetărilor din ultimii ani 61-76 română
2011 Muzeul Oltului, 1 POPOVICI, Sabin O ipoteză privind identitatea proprietarului Villa-ei din cartierul artizanal al Romulei 77-88 română
2011 Muzeul Oltului, 1 GROSU, Aurelia Comuna Găneasa. Preliminarii la un studiu istorico-arheologic 89-106 română
2011 Muzeul Oltului, 1 GUȚICĂ-FLORESCU, Laurențiu Slatina în evu mediu 125-160 română
2011 Muzeul Oltului, 1 GUȚICĂ-FLORESCU, Laurențiu Slatina în timpul evenimentelor anului 1821 167-180 română
2011 Muzeul Oltului, 1 PĂUNESCU, Emil Mărturii despre viața unei familii cu rădăcini în județul Olt 189-194 română
2011 Muzeul Oltului, 1 GUȚICĂ-FLORESCU, Denissa-Liliana Schitul Strehareț. Schiță istorică 195-202 română
2011 Muzeul Oltului, 1 IOAN, Alin, IOAN, Ion Aspecte inedite din istoricul bisericii din Titulești 203-207 română
2011 Muzeul Oltului, 1 Hotărnicia moșiei mînăstirii Strehareț la 1850 245-260 română
2011 Muzeul Oltului, 1 STOICA, Cristian, SURDULEAC, Constanța Activitatea ieromonahului Nectarie Anghel la schitul Strehareț pînă în anul 1944 261-278 română
2011 Muzeul Oltului, 1 Din activitatea lui Ion Moroșanu la Muzeul raional din Slatina (1951-1953) 279-318 română
2011 Muzeul Oltului, 1 NICA, Nicolae 30 de ani de nemurire. Muzeul "Nicolae M. Nica" Chilia-Făgețelu, jud. Olt 319-330 română
2011 Muzeul Oltului, 1 BALAȘ, Claudia Motive ornamentale tradiționale în arta populară din județul Olt. Calul și călărețul 331-348 română
2011 Muzeul Oltului, 1 ILIE, Rada Viticultura în județul Olt 349-352 română
2011 Muzeul Oltului, 1 DUMITRESCU, Constanța Probleme ale conservării științifice a patrimoniului secției de artă plastică din cadrul Muzeului Județean Olt 367-370 română
2011 Muzeul Oltului, 1 DUMITRANA, Iuliana Restaurarea unei foi de scoarță din colecția de etnografie a Muzeului Județean Olt 379-386 română
2012 Muzeul Oltului, 2 GHERGHE, Petre Repertoriul arheologic al județului Olt. Epoca geto-dacă .9-20 română
2012 Muzeul Oltului, 2 GROSU, Aurelia Cercetări de import descoperită la Acidava (Enoșești - Piatra Olt) 49-64 română
2012 Muzeul Oltului, 2 COJOC, Mirela, GHERGHE, Petre Opaițe firmalampen de proveniență nord-italică descoperite în teritoriul Sucidavei 65-78 română
2012 Muzeul Oltului, 2 GROSU, Aurelia, OȚA, Liana, SÎRBU, Valeriu Morminte sarmatice pe teritoriul județului Olt 79-92 română
2012 Muzeul Oltului, 2 GUȚICĂ-FLORESCU, Laurențiu Slatina și mari momente ale istoriei naționale de la independență la Marea Răscoală din 1907 115-148 română
2012 Muzeul Oltului, 2 MIHAI, Gheorghe Documente despre răscoala de la 1907 în fostul județ Olt 199-330 română
2012 Muzeul Oltului, 2 ALIMĂȘTEANU, Alexandru Program pentru administrarea județului Olt (1927) 337-348 română
2012 Muzeul Oltului, 2 GUȚICĂ-FLORESCU, Laurențiu Mărturii din activitatea Gărzii de Fier în județul Olt pînă în 1939 349-356 română
2012 Muzeul Oltului, 2 GUȚICĂ-FLORESCU, Laurențiu Viața politică dintre anii 1937-1939 în județul Olt în lumina izvoarelor de arhivă 357-378 română
2012 Muzeul Oltului, 2 BALAȘ, Claudia Valori creștine ale civilizației populare din județul Olt 379-398 română
2012 Muzeul Oltului, 2 ILIE, Rada Costumul femeiesc din zona Olt 399-404 română
2012 Muzeul Oltului, 2 COJOC, Mirela Govia, un obicei de primîvară din Cîmpia Romanațiului 405-408 română
2012 Muzeul Oltului, 2 POPESCU, Mariana-Cristina Restaurarea unei icoane pictate pe lemn din patrimoniul Muzeului Județean Olt 417-420 română
2012 Muzeul Oltului, 2 DUMITRESCU, Constanța Depozitarea colecției de numismatică a muzeului 425-428 română
2012 Muzeul Oltului, 2 GUȚICĂ-FLORESCU, Denissa-Liliana Pictori olteni în colecțiile Muzeului Județean Olt - donația "Gunka și Spiru Vergulescu" 433-452 română
2012 Muzeul Oltului, 2 NEAGU, Doru Catalog selectiv de carte tipărită cu alfabet chirilic și de tranziție aflată în patrimoniul Muzeului Județean Olt 453-468 română
2012 Muzeul Oltului, 2 NEAGU, Doru, VOCHIN, Marian Momente din istoria mișcării esperantiste în România, 1889-2009 469-499 română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie NICA, Marin Locuirea preistorică de la Sucidava Celei din perioada de trecere de la neolitic la epoca bronzului 15- română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie RĂDULESCU, Toma Tezaur monetar de la Murunglav-Olt (sec. XVI-XVII) 107- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă MĂRGĂRIT TĂTULEA, Corneliu Două noi reliefuri votive mithraice descoperite la Sucidava-Celei 41- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă TOPORU, Octavian Sucidava Și "Ripa" nordică a "Limesului" danubian în epoca romană tîrzie și paleobizantină 45- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă BICIU, Florea, RĂDULESCU, Toma Tezaurul de monede feudale de la Stăvaru-Olt (secolele XV-XVII) 65- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă GHERGHE, Otilia Desfășurarea revoluției de eliberare socială și națională, asntifascistă și antiimperialistă în zona Dunării între Orșova și Corabia 151- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii BUȘE, Luca, CIOBOTEA, Dinică Structuri sociale în zona de cîmpie dintre Olt și Jiu în secolul al XIX-lea 49- română
2000 Oltenia - Studii și Comunicări, XII, seria arheologie-istorie FÎNTÎNEANU, Cristinel, NICA, Marin Cîteva date despre piesele de cupru descoperite în tell-ul de la Drăgănești-Olt ("Corboiaica") 36-40 română
2000 Oltenia - Studii și Comunicări, XII, seria arheologie-istorie AMON, Lucian, BÎCIU, Florin, GHERGHE, Petre, LICIU, D. Raport preliminar asupra cercetărilor arheologice efectuate la Sucidava (Celei-Corabia, județul Olt) 80-84 română
2001 Oltenia - Studii și Comunicări, XIII, seria arheologie-istorie BONDOC, Dorel O aplică romană din bronz cu email, de la Sucidava 77- română
2003 Oltenia - Studii și Comunicări, XIV, seria arheologie-istorie BONDOC, Dorel Some roman objects belonging to Flavius Dunărețu's collection fron Sucidaca-Celui 55- engleză
2008 Oltenia - Studii și Comunicări, XVI, seria arheologie-istorie veche PETOLESCU, Constantin Cu privire la statutul așezării romane civile de la Sucidava 112-118 română
2008 Oltenia - Studii și Comunicări, XVI, seria arheologie-istorie veche AMON, Lucian, GHERGHE, Petre Încă o construcție unicat descoperită de la Sucidava (Județul Olt) 119-125 română
2010 Oltenia - Studii și Comunicări, XVII, seria arheologie-istorie POPESCU, Irina The cemetery from Obîrșia Nouă. The last archaeological campaigns 83-88 engleză
2010 Oltenia - Studii și Comunicări, XVII, seria arheologie-istorie PĂNOIU, Diana-Mihaela Aspects regarding youth's education on Olt County during king Carol II (1938-1940) 177-182 engleză
2012 Oltenia - Studii și Comunicări, XVIII-XIX, seria arheologie-istorie BONDOC, Dorel A germanic grave inside the late roman fortification of Sucidava-Celei 133-142 engleză
2012 Oltenia - Studii și Comunicări, XVIII-XIX, seria arheologie-istorie PĂUNOIU, Diana Guard of the motherland in the context of the institutionalized propaganda: Olt County (1938-1940) 285-302 engleză
2007 Pontica, XL AMON, Lucian, GHERGHE, Petre Noi date în legătură cu Podul lui Constantin cel Mare de la Sucidava 359-369 română
2004 Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani CANTACUZINO, Gheorghe Probleme arheologice privind cea mai veche etapă de construcție a cetății Turnu 589-600 română
2011 Sargetia, XXXVIII, seria II BONDOC, Dorel, COJOC, Mirela Some Roman figurines of Bronze from Sucidava-Celei 135-142 engleză
2010 Studii de Preistorie, 7 POPOVICI, Sabin O piersă descoperită la Hotărani La turn, jud. Olt 65-70 română
1968 Studii și Comunicări, I, seria istorie - științele naturii POPESCU, Eugenia O nouă descoperire de "tip Alexandria" în așezarea de la Bălănești 57-66 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii POPESCU, Eugenia Tezaurul de podoabe dacice din argint de la Bălănești 109-116 română
1980 Studii și Comunicări, V POPESCU ALEXANDRINA TENEA, Constanța Contribuții la studiul faunei de mamifere mici din Sudul Olteniei 197-203 română