Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 409 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
2009 Acta Musei Napocensis, 45-46-II, seria 2008-2009 BACIU, Anamaria, BOROȘ, Doina Aspecte metodologice ale restaurării picturii murale de la biserica "Adormirea Maicii Domnului" a mănăstirii Răchitoasa, Bacău 259-268 română
2007 Acta Musei Tutovensis, II AMALANCI BĂBUȘANU, Mihaela Depozitul de ceramică al complexului muzeal "Iulian Antonescu" Bacău. Cîtevba elemente privind expunerea 176-181 română
2008 Acta Musei Tutovensis, III ISTINA, Lăcrimioara A copper axe found in the Cucuteni settlement of Fulgeriș (Bacău County) 75-85 engleză
2010 Analele Buzăului, II STAN, Constantin Părintele Constantin Voicescu și "reeducările" de la Tîrgu Ocna și Aiud (1950; 1960-1964) 199-208 română
2011 Analele Buzăului, III NECULAE, Marius Bătălia de la Soci din 1471: Localizare. Diferite tentințe în istoriografia secolului XX 23-26 română
2007 Angvstia, 11, seria istorie-socologie PĂDURARU, Constantin Situația refugiaților transilvăneni din teritoriul cedat vremelnic Ungariei hortyste stabiliți temporat în județele Neamț și Bacău 259- română
2008 Angvstia, 12, seria arheologie-etnografie GARVĂN, Daniel Vase rectangulare din așezarea eneolitică de la Poduri-Dealul Ghindaru 57-66 română
2008 Angvstia, 12, seria arheologie-etnografie SIBIANU, Victor Tezaurul monetar roman imperial de la Oituz 201-204 română
2009 Angvstia, 13, seria istorie VULPE, Gabriela Activitatea Protopopiatului Oituz în perioada 1921-1938 reflectată în protocoalele acestuia 201-203 română
2010 Angvstia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală URSACHI, Vasile Cetatea dacică de la Brad în contextul culturii materiale și spirituale ale dacilor excarpatici 299-317 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 DULCU, Ecaterina Hanul de la Gura Orbicului - monument de artitectură din orașul Bihuși, jud. Bacău 317-328 română
1998 Arheologia Medievală, II RUSU ADRIAN, Andrei Bacău. Reședință voievodală - Artimon Al., Mitrea I. 243- română
2000 Arheologia Medievală, III ROMANDAȘ BOGDAN, Florin Civilizația medievală urbană din secolele XIV-XVII (Bacău, Tg. Trotuș, Adjud) - Artimon Al. 305- română
2005 Arheologia Medievală, V RUSU ADRIAN, Andrei Orașul medieval Trotuș în secolele XIV-XVII. Geneză și evoluție - Artimon A. 219- română
2012 Biblioteca Brukenthal , LVIII MUSTEAȚĂ, Sergiu Einige bemerkzngen zur metalkanne des munzewnthortes von Horgești-Bacău, Rumanien 87-102 germană
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui DUMITROAIA, Gheorghe, MONAH, Dan Un vase a selhouettes anthropomorphes peintes decouverte a Poduri "Dealul Ghindari" - (dep. de Bacău) 39-48 franceză
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui MONAH, Dan, MONAH, Felicia Macrorestes vegetaux decouverts dans les niveaux Cucuteni A2 et B1 de Poduri "Dealul Ghindaru" 49-62 franceză
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui CĂPITANU, Viorel, FLORESCU, Marilena Plastica antropomorfă din așezarea cucuteniană de la Țigănești, judetul Bacău 343-358 română
2005 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVI MONAH, Dan, MONAH, Felicia Le repertoire des determinations archeobotaniques du tell chalcolithique de Poduri-Dealul Ghindaru 247-275 franceză
2005 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVI BELDIMAN, Corneliu, SZTANCS, Diana-Maria L'industrie des materieres dures animales dans le site appartenant a la Culture Cucuteni de Mărgineni, Dep. De Bacău 285-292 franceză
1968 Carpica, I ANTONESCU, Iulian Zece ani de muzeografie băcăuană 5-9 română
1968 Carpica, I CĂPITANU, Viorel, FLORESCU, Marilela Cîteva observații privitoare la sfârșitul epocii bronzului în lumina ultimelor cercetări arheologice efectuate de Muzeul de Istorie din Bacău 35-47 română
1968 Carpica, I BUZDUGAN, Constantin Cimitir din epoca bronzului la Căbești (Bacău) 63-67 română
1968 Carpica, I BUZDUGAN, Constantin Descoperiri arheologice în depresiunea Onești 101-110 română
1968 Carpica, I ANTONESCU, Iulian Depozitul de obiecte de fier din comuna Negri-Bacău și implicațiile sale istorice 189-197 română
1968 Carpica, I BUZDUGAN, Constantin, CĂPITANU, Viorel Necropola daco-carpică de la Bărboasa-Bacău 199-208 română
1969 Carpica, II BUZDUGAN, Constantin, CĂPITANU, Viorel Un tezaur de monederepublicane romane descoperit la Cornii de Sus, județul Bacău 131-144 română
1969 Carpica, II NICOLĂESCU-PLOPȘOR, Dardu Expertiza arheologică asupra mormântului carpic de la Barați (jud. Bacău) 213-214 română
1969 Carpica, II MOSCALU, Emil Notă asupra mormântului carpic de la Barați-Mărgineni (jud. Bacău) 215-217 română
1969 Carpica, II BUZDUGAN, Constantin, MITREA, Ioan, TEODOR, Dan Descoperirile arheologice de la Oituz (județul Bacău) 309-324 română
1969 Carpica, II ANTONESCU, Iulian Curțile domnești de la Bacău 331-342 română
1970 Carpica, III FLOREA, Vasile Logica istoriei în opera lui Xenopol 71-84 română
1970 Carpica, III STOICA, Georgeta Cercetarea etnografică și muzeul de etnografie – cerințe imperioase în județul Bacău 139-143 română
1970 Carpica, III VĂCĂRAȘU, Iulia Industriile grele ale județului Bacău și dezvoltarea lor în anii socialismului 153-162 română
1970 Carpica, III VĂCĂRAȘU, Iulia Poiana Uzului, un sat dispărut de pe harta județului Bacău 163- română
1971 Carpica, IV BULAI-ȘTIRBU, Maria, NECRASOV, Olga Contribuții la studiul faunei pleistocene de la Buda (jud. Bacău) cu o privire specială asupra caracteristicilor renului .7-19 română
1971 Carpica, IV BUZDUGAN, Constantin, EMINOVICI, Constantin, NIȚU, Anton Descoperirile arheologice de la Gura Văii (municipiul Gh. Gheorghiu-Dej) 31-80 română
1971 Carpica, IV NIȚU, Anton Noi descoperiri de reprezentări antropomorfe în relief pe ceramica Cucuteni A 81-88 română
1971 Carpica, IV BUZDUGAN, Constantin, NIȚU, Anton Așezarea cucuteniană de la Viișoara (Tg. Ocna) 95-111 română
1971 Carpica, IV BUZDUGAN, Constantin, EMINOVICI, Constantin Un mormânt din epoca bronzului descoperit în depresiunea Onești 113-117 română
1971 Carpica, IV CĂPITANU, Viorel, FLORESCU, Marilena Cercetările arheologice de la Dădești (jud. Bacău) 119-128 română
1971 Carpica, IV CĂPITANU, Viorel, FLORESCU, Marilena Săpăturile de salvare de la Vultureni (jud. Bacău) 137-158 română
1971 Carpica, IV CĂPITANU, Viorel, URSACHI, Vasile Două tezaure de denari republicani și imperiali descoperite la Răcătău și Pîncești 167-195 română
1971 Carpica, IV ARTIMON, Alexandru, MITREA, Ioan Descoperiri prefeudale la Curtea domnească – Bacău 225-252 română
1971 Carpica, IV CĂPITANU, Viorel Tezaurul de monede bizantine descoperit la Horgești (jud. Bacău) 253-269 română
1971 Carpica, IV MITREA, Ioan Așezarea prefeudală de la Oncești (jud. Bacău) 271-286 română
1971 Carpica, IV ARTIMON, Alexandru Un tezaur monetar din secolele XVI-XVII descoperit la Măgura (jud. Bacău) 323-330 română
1971 Carpica, IV ARTIMON, Alexandru, EMINOVICI, Constantin Tezaurul monetar din secolul al XVIII-lea descoperit la Mănăstirea Cașin (jud. Bacău) 343-348 română
1972 Carpica, V BITIRI, Maria, CĂPITANU, Viorel Așezarea paleolitică de la Lespezi, județul Bacău 39-68 română
1972 Carpica, V ARTIMON, Alexandru Cîteva considerații asupra tezaurului monetar din secolul al XVIII-lea descoperit la Drăgești-Tătărăști (județul Bacău) 181-188 română
1972 Carpica, V MURARIU, Ioan Veniturile și cheltuielile moșiei Fîntînele din ținutul Bacău între 30 septembrie 1803 și 30 septembrie 1804 189-196 română
1972 Carpica, V POPOVICI, Georgeta Spătarul Pavel Cristea – ctitor băcăuan 201-209 română
1972 Carpica, V ZAHARIA, Dumitru Unele date cu privire la începuturile învățământului în orașul Tîrgu Ocna 211-218 română
1972 Carpica, V EȘANU, Leon Mișcarea grevistă de la fabrica „Letea” Bacău în anii 1918-1920 235-250 română
1972 Carpica, V VĂCĂRAȘU, Iulia Considerații istorico-geografice asupra economiei depresiunii Dărmănești 267-277 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 BUZDUGAN, Constantin Notă suplimentară despre tezaurul bizantin de la Horgești (jud. Bacău) 47-53 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 ARTIMON, Alexandru Un tezaur monetar din secolele XVII-XVIII descoperit la Cleja (jud. Bacău) 101-106 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 FLOREA, Vasile Ținutul Bacău în contextul revoluției române din 1848 121-131 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 EȘANU, Leon Dr. H. Aroneanu și mișcarea muncitorească din Bacău în anii 1918-1920 173-185 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 PĂTRAR, Gheorghe Aspecte ale mișcării muncitorești și comuniste băcăuane oglindite în presa locală 187-195 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 ICHIM, Dorinel Țesături decorative folosite la interioarele locuințelor din Glăvănești – Bacău 219-238 română
1975 Carpica, VII MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil, MITREA, Ioan Tezaurul de denari romani imperiali descoperit la Hertioana de Jos (com. Traian, jud. Bacău) 15-29 română
1975 Carpica, VII MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil, MONAH, Dan Tezaurul de denari romani imperiali de la Blăgești, județul Bacău 31-43 română
1975 Carpica, VII CĂPITANU, Viorel, URSACHI, Vasile Noi descoperiri de monede antice în județul Bacău 45-58 română
1975 Carpica, VII CĂPITANU, Viorel Necropola daco-carpică de incinerație din secolul al III-lea de la Glăvănești-Bărboasa, comuna Oncești, județul Bacău 63-116 română
1975 Carpica, VII GABOR, Iosif Notă asupra cercetărilor arheologice efectuate la Cleja (jud. Bacău) în 1842 155-156 română
1975 Carpica, VII STAN, Constantin Activitatea organizației județene de partid Bacău în înfăptuirea actului revoluționar al naționalizării socialiste a principalelor mijloace de producție din 11 iunie 1948 207-227 română
1975 Carpica, VII ICHIM, Dorinel Portul popular românesc de pe valea Cașinului 241-264 română
1975 Carpica, VII ARTIMON, Alexandru Valorificarea științifică și muzeistică a unor obiecte medievale din colecția muzeului de istorie din Bacău 311-325 română
1976 Carpica, VIII MONAH, Dan Sondajul de salvare din așezarea neo-eneolitică de la Vermești-Comănești (I) .7-30 română
1976 Carpica, VIII CĂPITANU, Viorel Noi descoperiri de topoare de aramă și bronz în județul Bacău 31-36 română
1976 Carpica, VIII ANTONESCU, Silvia Săpăturile de salvare de la Tarnița (comuna Oncești, județul Bacău) 37-40 română
1976 Carpica, VIII CĂPITANU, Viorel Principalele rezultate ale săpăturilor arheologice în așezarea geto-dacică de la Răcătău (județul Bacău) 49-120 română
1976 Carpica, VIII MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil Tezaurul de denari romani de la Rîpile (com. Gura Văii, jud. Bacău) 137-150 română
1976 Carpica, VIII CĂPITANU, Viorel Necropola daco-carpică de la Săucești, județul Bacău 151-182 română
1976 Carpica, VIII MITREA, Ioan Săpăturile de salvare din așezarea prefeudală de la Lespezi-Homocea 183-190 română
1976 Carpica, VIII ARTIMON, Alexandru, MITREA, Ioan Așezarea medievală din secolele XIV-XV de la Curtea Domnească-Bacău 191-224 română
1976 Carpica, VIII ARTIMON, Elena Câteva date istorice despre satul Odobești (județul Bacău) 299-304 română
1976 Carpica, VIII ICHIM, Dorinel Evoluția portului mocanilor din Glăvănești-Bacău 313-339 română
1976 Carpica, VIII BUJOR, Doina O contribuție originală a Muzeului de artă din Bacău la practicile animației culturale 341-346 română
1977 Carpica, IX CĂRĂMIDARU, Corneliu Contribuția județului Bacău la războiul pentru independența națională 121-130 română
1977 Carpica, IX SIBECHI, Gheorghe Știri din publicațiile vremii despre acțiunile băcăuane în sprijinul războiului de independență 131-138 română
1977 Carpica, IX CIUTĂ, Ioan Unele aspecte privind starea materială și de spirit a maselor populare băcăuane și nemțene și contribuția lor la războiul de independență 139-146 română
1977 Carpica, IX STAN, Elena Probleme ale independenței și suveranității României oglindite în presa băcăuană între anii 1934-1936 183-186 română
1978 Carpica, X GEORGESCU, Laurenția Date antropologice preliminare privind necropola carpică de la Bacău-Holt 179-183 română
1978 Carpica, X CĂPITANU, Viorel Tezaurul de denari romani imperiali descoperit la Dealul Perjului (com. Oncești, jud. Bacău) 195-204 română
1978 Carpica, X ARTIMON, Alexandru, EMINOVICI, Constantin Cercetări arheologice în așezarea medievală din comuna Ștefan cel Mare (jud. Bacău) 271-302 română
1978 Carpica, X RADU, Gheorghe Colecția de documente de la Arhivele Statului Bacău (1424-1848). Inventare arhivistice, întocmit de D. Zaharia, Em. Chiriacescu și C. Cărămidaru 428-430 română
1979 Carpica, XI CĂPITANU, Viorel, URSACHI, Vasile Descoperiri arheologice aparținând epocii bronzului din județul Bacău 135-148 română
1979 Carpica, XI MONAH, Dan, ZAHARIA, Eugenia Topor de tip Monteoru descoperit la Mileștii de Sus, județul Bacău 159-164 română
1979 Carpica, XI ARTIMON, Alexandru, MITREA, Ioan Un tezaur monetar din secolele XV-XVI, descoperit la Budești-Plopana, județul Bacău 229-244 română
1979 Carpica, XI MURARIU, Ioan Economia ținutului Bacău în prima jumătate a sec. al XIX-lea 245-252 română
1979 Carpica, XI ROTARU, Feodosia Centrul de ceramică din comuna Oituz, județul Bacău 281-305 română
1979 Carpica, XI ANTONESCU, Silvia Cronica săpăturilor arheologice efectuate în județul Bacău în perioada 1968-1978 349-356 română
1979 Carpica, XI ARTIMON, Elena Cronica activității secției de istorie, pe anii 1977-1978 (Elena Artimon) 357-364 română
1980 Carpica, XII ARTIMON, Alexamdru Un tezaur monetar de aur din secolele XVI-XVII descoperit în comuna Ștefan cel Mare (jud. Bacău) 215-228 română
1980 Carpica, XII ICHIM, Dorinel Monumentul de arhitectură populară din Dărmănești-Bacău 257-269 română
1980 Carpica, XII ROTARU, Feodosia Ceramica populară din județul Bacău 271-301 română
1980 Carpica, XII ARTIMON, Elena Cronica activității secției de istorie pe anul 1979 319-323 română
1981 Carpica, XIII ARTIMON, Alexandru Contribuții arheologice la istoria orașului Bacău .11-28 română
1981 Carpica, XIII BURLACU, Gheorghe Ocolul domnesc al Bacăului (sec. XV-XVIII) 29-63 română
1981 Carpica, XIII ARTIMON, Elena, BURLACU, Gheorghe Mărturii documentare privind contribuția locuitorilor județului Bacău la dobândirea independenței de stat a României 73-86 română
1981 Carpica, XIII RADU, Gheorghe Unele aspecte ale luptei maselor populare din județul Bacău sub conducerea P.C.R. pentru câștigarea alegerilor parlamentare din noiembrie 1946 99-108 română
1981 Carpica, XIII ADASCALIȚEI, Vasile Jocuri de priveghi din județul Bacău 117-131 română
1981 Carpica, XIII ICHIM, Dorinel Tradiție și inovație în ornamentica țesăturilor de interior din zona Trotuș 133-176 română
1981 Carpica, XIII ARTIMON, Elena Cronica activității secției de istorie pe anul 1980 177-181 română
1982 Carpica, XIV CĂPITANU, Viorel Un vas tracic de tip Cozia-Brad descoperit la Răcătău, județul Bacău 51-56 română
1982 Carpica, XIV MITREA, Ioan Necropola carpică de la Dămienești, județul Bacău 65-79 română
1982 Carpica, XIV CĂPITANU, Viorel Un nou lot de denari romani imperiali din tezaurul de la Blăgești, județul Bacău 81-85 română
1982 Carpica, XIV ARTIMON, Alexandru Orașul medieval Tg. Trotuș în lumina datelor istorico-arheologic 93-137 română
1982 Carpica, XIV CĂPITANU, Viorel Cercetări arheologice de suprafață pe teritoriul județului Bacău (II) 139-158 română
1982 Carpica, XIV BURLACU, Gheorghe Ocolul domnesc al Bacăului (sec. XV-XVIII) – II 159-195 română
1982 Carpica, XIV ZAHARIA, Dumitru Date referitoare la trecutul satelor din comuna Secuieni, județul Bacău în secolele XV-XIX 203-209 română
1982 Carpica, XIV FLOREA, Vasile Manifestări ale alianței muncitorești-țărănești în timpul marei răscoale din 1907, în județul Bacău 227-233 română
1982 Carpica, XIV ARTIMON, Elena Procopie Strat – combatant din primul război mondial 235-243 română
1982 Carpica, XIV SIBECHI, Gheorghe Din istoricul tipografiilor băcăuane până la 1918 245-246 română
1982 Carpica, XIV POPOVICI, Georgeta, ROTARU, Feodosia Monumentul istoric de la Ciolpani-Buhuși 285-295 română
1982 Carpica, XIV ICHIM, Dorinel Monumentul de arhitectură populară de la Răchitoasa-Bacău 297-313 română
1982 Carpica, XIV ARTIMON, Elena Cronica activității secției de istorie pe anul 1981 341-346 română
1983 Carpica, XV MITREA, Ioan Deux tombes du VI-Ve siècle a.n.è., decouvertes a Mileștii de Sus, le departement de Bacău 117-124 franceză
1983 Carpica, XV MITREA, Ioan Descoperirile geto-dace, din sec. I î.e.n.-sec. I e.n. de la Florești, județul Bacău 131-136 română
1983 Carpica, XV MIRIȚOIU, N., UDRESCU, M. Expertiza materialului osteologic descoperit la Florești, jud. Bacău 137-139 română
1983 Carpica, XV CĂPITANU, Viorel Figurine antropomorfe geto-dacice, descoperite la Răcătău (com. Horgești, jud. Bacău) 141-152 română
1983 Carpica, XV ZAHARIA, Dumitru Raporturile dintre proprietari-aredndași și țăranii din ținutul Bacău în anul 1848 187-197 română
1983 Carpica, XV MARINOVICI, Victor Contribuții la cunoașterea începuturilor învățământului public sătesc în județul Bacău (1858-1865) 209-217 română
1983 Carpica, XV ARTIMON, Elena Războiul de independență oglindit în medalistică și piese decorative aflate în colecțiile muzeului băcăuan 219-228 română
1983 Carpica, XV ICHIM, Dorinel Monumentul de arhitectură populară din Fichitești-Podu Turcului, jud. Bacău 245-253 română
1983 Carpica, XV ICHIM, Dorinel Mătăhălile din Prăjești, județul Bacău – un obicei de primăvară mai puțin cunoscut 255-264 română
1983 Carpica, XV ARTIMON, Elena Cronica activității secției de istorie pe anul 1982 283-290 română
1984 Carpica, XVI FLOREA, Vasile Aspecte militare pe teritoriul județului Bacău la începutul revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, declanșată la 23 August 1944 17-21 română
1984 Carpica, XVI MITREA, Ioan Milenii de locuire în vatra orașului Bacău și împrejurimilor, până la prima mențiune documentară a localității 23-49 română
1984 Carpica, XVI CĂPITANU, Viorel O spadă de fier de tip „akinakes” descoperită la Găiceana, județul Bacău 51-54 română
1984 Carpica, XVI CĂPITANU, Viorel Fibule de tip Latène descoperite în așezarea de tip „dava” de la Răcătău, comuna Horgești, județul Bacău 61-83 română
1984 Carpica, XVI ARTIMON, Alexandru Noi contribuții arheologice privind istoria așezării urbane de la Trotuș 101-126 română
1984 Carpica, XVI CIUTĂ, Ioan Bacăul – oglindit în documentele cancelariei Moldovei secolului al XV-lea 127-132 română
1984 Carpica, XVI MURARIU, Ioan Ținutul Bacău în secolele XV-XIC (I) 133-149 română
1984 Carpica, XVI ARTIMON, Elena Cronica activității secției de istorie pe anul 1983 (Elena Artimon) 229-234 română
1985 Carpica, XVII FLOREA, Vasile Împliniri băcăuane în domeniul muzeistic (1965-1985) .11-16 română
1985 Carpica, XVII CĂPITANU, Viorel Unelte și arme de fier descoperite în așezarea geto-dacă de la Răcătău, com. Horgești, jud. Bacău 41-74 română
1985 Carpica, XVII ALEXIANU, Marius, CĂPITANU, Viorel Amfore cu inscripții descoperite în dava de la Răcătău (jud. Bacău) 75-80 română
1985 Carpica, XVII MITREA, Ioan Încă o necropolă daco-carpică descoperită pe teritoriul comunei Oncești, județul Bacău 81-92 română
1985 Carpica, XVII ARTIMON, Alexandru Contribuții arheologice la istoria localității Fîntînele (jud. Bacău) 93-108 română
1985 Carpica, XVII MURARU, Ioan Ținutul Bacău în secolele XV-XIX (II) 109-122 română
1985 Carpica, XVII ARTIMON, Elena Câteva piese din colecția muzeului din Bacău referitoare la actul unirii din 1859 153-159 română
1985 Carpica, XVII ANTOHI, Lucia Câteva date privind istoricul salinelor și mișcării muncitorești din Tg. Ocna, până la 1944 179-187 română
1985 Carpica, XVII ARTIMON, Elena Cronica activității secției de istorie pe anul 1984 237-242 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 CĂPITANU, Viorel Cetatea dacică de la Moinești 53-69 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 CĂPITANU, Viorel Obiecte cu semnificație cultuală descoperite în dava de la Răcătău, județul Bacău 71-101 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 CĂPITANU, Viorel Ceramica geto-dacică descoperită în dava de la Răcătău, comuna Horgești, jud. Bacău 103-213 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 EMINOVICI, Constantin, MITREA, Ioan, MOMANU, Vasile Așezarea din secolele V-VII de la Ștefan cel Mare, jud. Bacău. Săpăturile din anii 1984-1986 215-250 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 HAIMOVICI, Sergiu Studiul materialului arheologic descoperit în două așezări subcarpatice din sec. V-VII e.n.: Davideni (jud. Neamț) și Ștefan cel Mare (jud. Bacău) 251-260 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 MITREA, Ioan O fibulă digitată descoperită la Negulești, județul Bacău 261-263 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 GOROVEI, Ștefan La începuturile orașului Bacău 265-283 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 ARTIMON, Alexandru Noi contribuții arheologice privind Curtea domnească din Bacău 285-299 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 STOICA, Corneliu Contribuții privind habitatul medieval trotușean (1359-1740) 301-318 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 ARTIMON, Alexandru Descoperirile arheologice de la Tg. Trotuș din anii 1983-1986 319-359 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 MURARU, Ioan Organizarea administrativ-teritorială a ținutului Bacău în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea și la începutul secolului al XIX-lea 361-366 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 MURARU, Ioan Veniturile și cheltuielile moșiilor Bețești (ținutul Bacău) și Vadurile (ținutul Neamț) în perioada 1821-1824 367-376 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 OPRIȘ, Ioan Lucrări de reparații, refaceri și restaurări la monumentele istorice din județul Bacău (sec. XIX-XX) 447-456 română
1989 Carpica, XX BITIRI-CIORTESCU, Maria, CĂPITANU, Viorel, CĂRCIUMARU, Marin Paleoliticul din sectorul subcarpatic al Bistriței în lumina cercetărilor de la Lespezi-Bacău .7-52 română
1989 Carpica, XX MOSCALU-BEJAN, Emil O nouă necropolă aparținând aspectului cultural getic timpuriu de tip Canlia în Moldova, la Mărgineni (jud. Bacău) 83-96 română
1989 Carpica, XX CĂPITANU, Viorel Obiecte de podoabă și piese vestimentare descoperite în dava de la Răcătău, județul Bacău 97-124 română
1989 Carpica, XX CĂPITANU, Viorel Tezaurul de monede romane imperiale de la Călugăreni, com. Dămienești, jud. Bacău 137-147 română
1989 Carpica, XX CĂPITANU, Viorel Noi descoperiri de monede antice și bizantine intrate în colecțiile muzeului din Bacău 193-201 română
1989 Carpica, XX ARTIMON, Alexandru Topoare din secolele X-XI descoperite în județul Bacău 215-220 română
1989 Carpica, XX ARTIMON, Alexandru Cercetările arheologice de la Tg. Trotuș din anii 1987-1989 221-268 română
1989 Carpica, XX BOLOMEY, Alexandra Considerații asupra resturilor de mamifere din stațiunea de la Lespezi-Lutărie (jud. Bacău) 271-295 română
1989 Carpica, XX BOTEZATU, Dan, MIU, Georgeta Studiul scheletelor din mormintele de la Brad, aparținând perioadei dacice 297-304 română
1989 Carpica, XX HAIMOVICI, Sergiu Studiul a trei cranii fragmentare de taurine (Bos taurus) provenite din așezarea dacică de la Răcătău (jud. Bacău) 305-308 română
1989 Carpica, XX HAIMOVICI, Sergiu Materialul faunistic de la Răcătău 309-314 română
1990 Carpica, XXI STOICA, Corneliu Evoluția localității Târgu Ocna în evul mediu (până la mijlocul secolului al XVIII-lea) .5-35 română
1991 Carpica, XXII RADULIAN, Cristina Unirea reflectată în arta plastică 27-28 română
1991 Carpica, XXII ICHIM, Dorinel Expoziția de etnografie din orașul Comănești 29-38 română
1991 Carpica, XXII BURLACU, Gheorghe Ion Măzăreanu, Satul Brad, baștină și moșie a Isăceștilor și Ioneștilor 117-156 română
1992 Carpica, XXIII-1 CĂPITANU, Viorel Noi contribuții la cunoașterea civilizației geto-dacice în bazinul Siretului mijlociu. Dava de la Răcătău (antica Tamasidava) 131-192 română
1992 Carpica, XXIII-2 CĂPITANU, Viorel 35 de ani de existență a Muzeului de Istorie din Bacău .7-13 română
1992 Carpica, XXIII-2 MUNTE, B. Muzeul de istorie la a 35-a aniversare 15-16 română
1992 Carpica, XXIII-2 MITOCARU, Victor Muzeul de Istorie „Iulian Antonescu” (Interviu cu Viorel Căpitanu) 17-19 română
1992 Carpica, XXIII-2 TEODOR, Dan A 35 aniversare a activității muzeului de istorie băcăuan 21-22 română
1992 Carpica, XXIII-2 ȘERBAN, Jana Telegramă de felicitare 23-23 română
1992 Carpica, XXIII-2 ZUB, Alexandru Scrisoare de felicitare 23-23 română
1992 Carpica, XXIII-2 IACOBESCU, Silvia O nouă așezare Starčevo-Criș descoperită în jud. Bacău 43-50 română
1992 Carpica, XXIII-2 URSACHI, Vasile Depozitul de obiecte de podoabă eneolitice de la Brad, comuna Negri, județul Bacău 51-103 română
1992 Carpica, XXIII-2 CĂPITANU, Viorel Necropola carpică de la Poiana-Negri, jud. Bacău 143-150 română
1992 Carpica, XXIII-2 CĂPITANU, Viorel Tezaurul de denari romani imperiali de la Parava, jud. Bacău 151-165 română
1992 Carpica, XXIII-2 CĂPITANU, Viorel, ȚARĂLUNGĂ, Paul Tezaurul de denari romani imperiali descoperit la Prăjești, comuna Traian, județul Bacău 167-186 română
1992 Carpica, XXIII-2 ILIESCU, Octavian, ȚARĂLUNGĂ, Paul Un tezaur monetar de la sfârșitul secolului al XIII-lea descoperit la Prăjești (jud. Bacău) 247-257 română
1992 Carpica, XXIII-2 ȚARĂLUNGĂ, Paul Materiale arheologice în colecția Muzeului Prăjești 313-316 română
1993 Carpica, XXIV STOICA, Corneliu Dezvoltarea economico-socială a orașului Tîrgu Ocna în epoca modernă 129-151 română
1993 Carpica, XXIV ARTIMON, Elena Ordine, medalii și decorații din primul război mondial aflate în colecțiile Muzeului de Istorie din Bacău 165-176 română
1993 Carpica, XXIV ANTOHI, Lucia Cîteva date privind distrugeri ale căilor de comunicație și transport din județul Bacău în anii 1916-1918 177-180 română
1993 Carpica, XXIV ANTOHI, Lucia Istoricul teatrului din Bacău 203-212 română
1993 Carpica, XXIV MUNTEANU, Vilică Un fiu al Bacăului: Mircea Cancicov 239-242 română
1993 Carpica, XXIV ANTOHI, Lucia Parcul Eminescu (Libertății) din Bacău 243-246 română
1993 Carpica, XXIV UNGUREANU, Ioan Istoricul unui fost edificiu băcăuan: „Pavilionul” din Grădina Publică 247-261 română
1993 Carpica, XXIV ARTIMON, Alexandru Colecția muzeală a profesorului Paul Țarălungă de la Prăjești 265-270 română
1993 Carpica, XXIV BUDĂU, Eugen Relațiile lui Mihail Kogălniceanu cu băcăuanii 279-282 română
1993 Carpica, XXIV UNGUREANU, Ioan Cronica activității Muzeului Județean de Istorie „Iulian Antonescu” Bacău în perioada anilor 1990-1992 297-328 română
1994 Carpica, XXV CĂPITANU, Viorel, FLORESCU, Marilena Cîteva observații referitoare la plastica antropomorfă din așezarea Cucuteni A de la Țigănești, județul Bacău (I) .5-22 română
1994 Carpica, XXV CĂPITANU, Viorel Ceștile dacice ornamentate din dava de la Răcătău, județul Bacău 45-72 română
1994 Carpica, XXV CĂPITANU, Viorel Obiecte din arta geto-dacă descoperite în dava de la Răcătău,jud. Bacău 123-140 română
1996 Carpica ARTIMON, Alexandru, MITREA, Ioan Bacău reședință voievodală 100 română
1997 Carpica, XXVI-1, seria arheologie URSACHI, Vasile Contribuția cercetărilor arheologice din cetatea și așezarea geto-dacică de la Brad, la cunoașterea culturii geților est carpatici 43-49 română
1997 Carpica, XXVI-1, seria arheologie CĂPITANU, Viorel Cercetările arheologice în Dava de la Răcătău-Tamasidava, între anii 1992-1996 50-118 română
1997 Carpica, XXVI-1, seria arheologie ICHIM, Dorinel O "moară" dacică de la Buciumi, comuna Ștefan cel Mare 119-122 română
1997 Carpica, XXVI-1, seria arheologie MARIN, Lăcrămioara Șantierul arheologic de la Răcăciuni (jud. Bacău) 139-146 română
1997 Carpica, XXVI-2, seria istorie și civilizație BURLACU, Gheorghe Ocolul domnesc Trotuș (sec. XV-XIX) - Partea I-a 59-75 română
1997 Carpica, XXVI-2, seria istorie și civilizație UNGUREANU, Ioan Legea conversiunii din 7 aprilie 1934 și a incidența acesteia asupra Băncii "Oituzul" S.A. și Casei de Credit a Agricultorilor din județul Bacău 114-118 română
1997 Carpica, XXVI-2, seria istorie și civilizație PALADE, Manuela Banca Românească - sucursala Bacău și rolul ei activ în dezvoltarea comercială și industrială din perioada 1935-1945 119-121 română
1997 Carpica, XXVI-2, seria istorie și civilizație TOFAN, Constantin Evoluția Întreprinderii "Robinete Industriale S.A." de la înființare și pînă la etatizarea principalelor mijloace de producție de la 22 iunie 1948 122-126 română
1997 Carpica, XXVI-2, seria istorie și civilizație CHIRIEȘ, Corneliu 75 de ani de la înființarea Școlii Militare de Ofiferi de Rezervă Bacău 157-161 română
1997 Carpica, XXVI-2, seria istorie și civilizație STOIAN, Relu Contribuția Secției Numismatice Bacău la propunerea imaginii personalităților cultural-istorice, prin intermediul documentelor metalice 170-177 română
1997 Carpica, XXVI-2, seria istorie și civilizație CĂPITANU, Viorel Zirgidava. Cetatea dacică de la Brad - Ursachi Vasile 181-184 română
1997 Carpica, XXVI-2, seria istorie și civilizație STOICA, Corneliu Bacău. Reședință voievodală - Artimon Al., Mitrea I. 185- română
1997 Carpica, XXVI-2, seria istorie și civilizație UNGUREANU, Ioan Sumarul sumarelor (1968-1994) 188-207 română
1998 Carpica, XXVII MARIN, Lăcrămioara Carpica - 30 de ani de existență .7-7 română
1998 Carpica, XXVII ARTIMON, Alexandru Contribuții istorico-arheologice privind satul și mănăstirea Bogdana 73-94 română
1998 Carpica, XXVII BURLACU, Gheorghe Ocolul domnesc Trotuș (sec. XV-XIX) - Partea II-a 95-126 română
1999 Carpica, XXVIII PLANTOS, Cristinel O nouă așezare a dacilor liberi de la Pradaiș 79-90 română
1999 Carpica, XXVIII ARTIMON, Alexandru Biserica și necropola medievală de la Tg. Trotuș (jud. Bacău) Considerații finale 109-134 română
1999 Carpica, XXVIII COȘA, Anton Misionari catolici despre Faraoani 141-162 română
1999 Carpica, XXVIII MURARU, Ioan O fabrică" de sare huscă în satul Luncani din ținutul Bacău în anul 1917 219-222 română
1999 Carpica, XXVIII ALISTAR, Didi Rolul instituțiilor școlare și ecleziastice în ridicarea economică a satului băcăuan în jum. A sec. al XX-lea - Băncile populare 261-272 română
1999 Carpica, XXVIII UNGUREANU, Ioan Concepte și ideologii cooperatiste și încercările de aplicare a acestora în agricultura județului Bacău în perioada interbelică 273-280 română
2000 Carpica, XXIX IACOBESCU, Silvia Repertoriul descoperirilor arheologice din epoca bronzului, din județul Bacău 39-54 română
2000 Carpica, XXIX UNGUREANU, Ioan Ocupații rurale în ținuturile Roman și Bacău în ultimul sfert al secolului al XVIII-lea 207-214 română
2001 Carpica, XXX Carpica - Cuvînt înainte .7-8 română
2001 Carpica, XXX COȘA, Anton 1663. Sinodul diecezan de la Bacău 87-96 română
2001 Carpica, XXX UNGUREANU, Ioan Coloniști din județul Bacău, în Dobrogea, în baza legilor din anii 1903 și 1921 147-152 română
2001 Carpica, XXX CLIVETI, George Summit-ul de la Londra, din 1814: Celebrație a victoriei aliaților contra lui Napoleon sau impas în procesul "păcii generale" 197-208 română
2002 Carpica, XXXI BURLACU, Gheorghe Ocolul domnesc Trotuș (sec. XV-XIX) - Partea III-a 123-142 română
2003 Carpica, XXXII BOTEZATU, Iuliana Originea și evoluția proprietății ecleziastice în primele secole creștine 54-59 română
2003 Carpica, XXXII COȘA, Anton Înființarea și evoluția episcopiei catolice de Bacău 60-84 română
2003 Carpica, XXXII CIUTĂ, Jean Ștefaniada băcăuană - exprimată în conținutul documentelor de epocă 101-108 română
2003 Carpica, XXXII IFTIMI, Rodica Informații despre Bacău în fonduri și colecții din Arhivele ieșene (sec. XVI-1950) 109-114 română
2003 Carpica, XXXII UNGUREANU, Elena Elena Cancicov - O eroină a orașului Bacău din primul război mondial 152-157 română
2003 Carpica, XXXII HAIMOVICI, Sergiu Studiul resturilor osoase descoperite în tumulul dacic de la Răcătău (Tamasidava) 217-218 română
2003 Carpica, XXXII MUNTEANU, Vilică Orașul medieval Trotuș în secolele XIV-XVII. Geneză și evoluții - Artimon Alexandru 253-254 română
2004 Carpica, XXXIII CHIRICA, Vasile, CONSTANTINESCU, Oana Descoperiri arheologice pe Valea Trotușului .10-40 română
2004 Carpica, XXXIII DAVID, Daniel Dava de la Brad. O nouă propunere de prezentare a stațiunii 117-133 română
2004 Carpica, XXXIII CIUTĂ, Jean Omniprezența domnitorului-rege Carol I în primele decenii de guvernare (1866-1886) 200-204 română
2004 Carpica, XXXIII CIUTĂ, Jean O retrospectivă mecesară: un deceniu de la reuniunea științifică istorico-agrară internațională 271-273 română
2005 Carpica, XXXIV ISTINA, Lăcrămioara-Elena Observații privind cercetările arheologice în situl cucutenian de la Fulgeriș, jud. Bacău. Campania 2994 55-74 română
2005 Carpica, XXXIV DAVID, Daniel O încercare de prezentare a stațiunii de epocă Latene de la Răcătău 95-102 română
2005 Carpica, XXXIV PLANTOS, Cristinel Observații pe marginea a două piese din bronz din așezarea getică de la Răcătău (jud. Bacău) 103-114 română
2005 Carpica, XXXIV CHIRIAC, Laurențiu Edificiile religioase din județul Bacău, foste în ținutul Tutovei 151-172 română
2005 Carpica, XXXIV COROLIUC, Anca, HAIMOVICI, Sergiu Studiul materialului arheozoologic provenit din așezarea precucuteniană de la Mîndrișca, Valea Seacă (jud. Bacău) 343-356 română
2005 Carpica, XXXIV HAIMOVICI, Sergiu, VORNICU, Andreea Studiul arheozoologic al resturilor faunistice din situl Fulgeriș-Cucuteni A (comuna Pîncești, jud. Bacău) 357-372 română
2006 Carpica, XXXV ISTINA, Lăcrămioara-Elena Pastica antropomorfă descoperită în stațiunea cucuteniană de la Fulgereș. Repertoriu 39-46 română
2006 Carpica, XXXV ALAIBA, Ruxandra, ISTINA, Lăcrămioara Ceramica de tip Cucuteni C descoperită în stațiunea Fulgeriș-Dealul Fulgeris, com Pîncești, jud. Bacău 47-60 română
2006 Carpica, XXXV STRATULAT, Lăcrămioara Vestigii inedite aparținînd celei de a doua jumătăți a mileniului I d. Hr. în colecțiile băcăuane 83-86 română
2007 Carpica, XXXVI STRATULAT, Lăcrămioara Carpica - Prefață .7-10 română
2007 Carpica, XXXVI STRATULAT, Lăcrămioara Carpica - Preface .11-15 franceză
2007 Carpica, XXXVI TEODOR, Dan Muzeul de istorie Iulian Antonescu din Bacău la 50 de ani 16-19 română
2007 Carpica, XXXVI ISTINA, Lăcrămioara-Elena Privire asupra cercetărilor arheologice întreprinse de Muzeul de Istorie din Bacpu pentru perioada preistorică 20-41 română
2007 Carpica, XXXVI URSACHI, Vasile Scurtă prezentare a descopririlor arheologice din perioada primei epoci a fierului - Hallstatt - și din epoca geto-dacică, sec Iv i.Hr, - sec I d. Hr. În județul Bacău 42-127 română
2007 Carpica, XXXVI MITREA, Ioan Cercetări arheologice ale muzeului din Bacău privind epoca secolelor II-X 128-145 română
2007 Carpica, XXXVI ARTIMON, Alexandru Cercetări arheologice medievale la Bacău (1967-2007) 146-173 română
2007 Carpica, XXXVI ARTIMON, Elena Muzeul băcăuan și colecțiile de istorie modernă și contemprorană 174-182 română
2007 Carpica, XXXVI UNGUREANU, Ioan Muzeul din Buhuși - 30 de ani de existență 183-189 română
2007 Carpica, XXXVI ROTARU, Feodosia Secția de etnografie a complexului muzeal "Iulian Antonescu" Bacpu - Repere în timp 196-208 română
2007 Carpica, XXXVI ISTINA MARIUS, Alexandru, PANAITESCU, Virgil Carpica - Vol I-XXXV (1968-2006) 293-326 română
2008 Carpica, XXXVII MITREA, Ioan Carpica - Predoslovie .9-11 română
2008 Carpica, XXXVII MITREA, Ioan Bacău 600 - de la sat la oraș la confluența Bistriței cu Siretul .12-22 română
2008 Carpica, XXXVII ARTIMON, Alexandru Precizări privind geneza și evoluția orașului Bacău în secolele CIV-XV 23-67 română
2008 Carpica, XXXVII CUCU, Cornelia Învățămîntul primar băcăuan pană la Legea Instrucțiunii Piblice (1864) 81-96 română
2008 Carpica, XXXVII CUCU, Cornelia Dezvoltarea învățămîntului tehnic și profesional băcăuan pană în 1818 97-109 română
2008 Carpica, XXXVII GARVĂN, Daniel Locuiri sezoniere precucuteniene. Cucuieți-Slatina Veche, județul Bacău 110-122 română
2008 Carpica, XXXVII ISTINA, Lăcrămioara-Elena O figurină zoomorfă descoperită în situl cucutenian de la Fulgeris., com Pîmcești, jud. Bacău 123-129 română
2008 Carpica, XXXVII VASILIU, Ioan Necropola din epoca bronzului de la Căbești 202-221 română
2008 Carpica, XXXVII COȘA, Anton, FARCAȘ, Felicia Comunitatea catolică din Valea Mare 278-314 română
2008 Carpica, XXXVII BILȚIU, Pamfil Crucile mortuare și trițele de la Berzunți 489-499 română
2008 Carpica, XXXVII GHIURCĂ, Manuela Comunitățile catolice din județul Bacău - Coșa Anton 530-531 română
2008 Carpica, XXXVII GHIURCĂ, Manuela Catolicii din Faraoani - Coșa Anton 532-535 română
2009 Carpica, XXXVIII BUTNARIU, Viorel, ISTIBA, Marius-Alexandru, ISTINA, Lăcrămioara-Elena Tezaurul de la Boșoteni (sec. XVII-XVII). Note preliminare 104-118 română
2009 Carpica, XXXVIII TĂNASĂ, Cristina Simboluri băcăuane în compoziții heraldice de ansamblu 297-305 română
2009 Carpica, XXXVIII MURARIU, Ioan Testamentele din anii 1952 și 1955 ale ctitorilor ți filantropiolor băcăuani Pavel și Anica Cristea 306-324 română
2009 Carpica, XXXVIII CUCU, Cornelia Activitatea extrașcolară desfășurată de ccadrele didactice băcăuane la sfîrșitul secolului al IXI-lea ți începutul secolului al XX-lea 325-338 română
2009 Carpica, XXXVIII COȘA, Anton In memoriam. Eroi catolici din județul Bacău 339-346 română
2009 Carpica, XXXVIII ISTRATE REMUS, Silviu Învășămîntul băcăuan în pedioada interbelică 347-351 română
2010 Carpica, XXXIX MIHĂILĂ, Oana, MIHĂILĂ, Radu Partidul Național-Liberal îm județul Bacău (1929). Sub semnul crizei 201-205 română
2010 Carpica, XXXIX COȘA, Anton Evoluția istorică a satelor din comuna Nicolae Bălcescu (județul Bacău) 256-279 română
2010 Carpica, XXXIX CUCU, Cornelia Aspecte ale învățămîntului evreiesc din Bacău 298-307 română
2010 Carpica, XXXIX ISTRATE REMUS, Silviu Viața culturală în orașul Bacău între anii 1900 și 1918 308-320 română
2010 Carpica, XXXIX BOLDOR, Dimitrie-Ovidiu Protopiatul Ortodox Bacău în documente inedite de arhivă 345-346 română
2010 Carpica, XXXIX BĂBUȘANU AMALANCI, Mihaela Monografia comunei Oituz - Coșa Anton 355-357 română
2010 Carpica, XXXIX BĂBUȘANU AMALANCI, Mihaela Monografia comunei Nicolae Bălcescu - Coșa Anton 360-362 română
2011 Carpica, XL VASILIU, Ioan Noi considerații privind locuirea Monteoru de la Gura Văii-Poiana Mirăuță .11-47 română
2011 Carpica, XL VASILIU, Ioan Toporul miniatural dun lut ars de la Bogdănești - Todoscanu 48-52 română
2011 Carpica, XL DIACONU, Vasile, ISTINA, Lăcrămioara-Elena Un sceptru de piatră atribuit epocii bronzului provenit de la Măgura, județul Bacău 53-62 română
2011 Carpica, XL BUCUR, Petru-Iulian Ecce Lignum sau despre biserica de lemn din Faraoani 115-138 română
2011 Carpica, XL UNGUREANU, Elena Liga operelor sociale și înființarea căminelor de copii în județul Bacău 274-286 română
2011 Carpica, XL ROTARU, Feodosia Donația preotului Vasile Heisu, punct de pornire al secției de etnografie de la complexul muzeal "Iulian Antonescu" Bacău 300-306 română
2011 Carpica, XL ȚARĂLUNGĂ, Jana Mărturii iconografice despre învățămîntul preșcolar băcăuan - Ungureanu Elena 350-351 română
2012 Carpica, XLI VASILIU, Ioan Locuirea din epoca bronzului de la Pătrățcani-Silești (com Gura Văii, jud. Bacău) 58-85 română
2012 Carpica, XLI VASILIU, Ioan Materiale aparținînd bronzului tîrziu descoperite în localitatea Pătrășcani (com. Gura Văii, jud. Bacău) 86-100 română
2012 Carpica, XLI COȘA, Anton, ISTINA, Lăcrămioara Parohia ortodoxă Boșoteni 241-261 română
2012 Carpica, XLI CHIRIAC, Laurențiu Mănăstirea Răchitoasa 262-265 română
2012 Carpica, XLI COȘA, Anton Istoria satului Somușca 266-287 română
2012 Carpica, XLI ROTARU, Feodosia Date istorice privind dezvoltarea meșteșugurilor din județul Bacău (sec. XVIII-XX) 300-312 română
2012 Carpica, XLI CUCU, Cornelia Școlile primare de fete din Bacău pană la primul război mondial 313-331 română
2012 Carpica, XLI UNGUREANU, Elena Înfințarea primelor grădinițe de copii în mediul rural, în județul Bacău 340-352 română
2012 Carpica, XLI ADOCHIȚEI, Liliana Bacăul în frontul luptei pentru desăvărșirea unității naționale 353-371 română
2013 Carpica, XLII VASILIU, Ioan Materiale aparținînd culturii Noua descoperite la Căbești-Milești (com. Podu Turcului, jud. Bacău) 57-86 română
2013 Carpica, XLII VASILIU, Ioan Materiale aparținînd epocii bronzului descoperite la Gutinaș-La siliște (com. Ștefan cel Mare, jud. Bacău) 87-107 română
2013 Carpica, XLII CUCU, Cornelia Aspecte privind activitatea școlilor din Bacău în timpul primului război mondial 305-326 română
2013 Carpica, XLII COȘA, Anton Steme familiei Moruzi și paharele armoriate de la Bacău 399-432 română
2013 Carpica, XLII OCNEANU, Gabriela Documente dee patrimoniu și publicații rare dinn colecția bibliotecii complexului muzeal "Iulian Antonescu" Bacău 525-537 română
2013 Carpica, XLII GAVRILĂ, Marcela Colecția de grafică și gravură Ana Iliuț din patrimoniul muzeului de artă Bacău 539-550 română
2013 Carpica, XLII COȘA, Anton Comuna Dîmienești de pe Siretul Mijlociu. Pagini dec istorie - Ungureanu I. 563-566 română
1982 Cercetări Arheologice, V ANTONESCU, Silvia, CUCOȘ, Ștefan, MONAH, Dan, POPOVICI, Dragomir Săpăturile arheologice din tell-ul cucutenian Dealul Ghindaru, com. Poduri, jud. Bacău .9- română
1983 Cercetări Arheologice, VI ANTONESCU, Silvia, CUCOȘ, Ștefan, DUMITROAIA, Gheorghe, MONAH, Dan, POPOVICI, Dragomir Cercetările arheologice de la Poduri-Dealul Ghindaru .3- română
1984 Cercetări Arheologice, VII ALEXE, Bujor, POPOVICI, Dragomir Șantierul arheologic Poduri-Valea Șoșii, "Dealul Păltiniș, jud. Bacău 45- română
1984 Cercetări Arheologice, VII POPOVICI, Dragomir, TROHANI, George Șantierul arheologic Poduri.Prohozești, "Siliște", jud. Bacău 65- română
1986 Cercetări Arheologice, VIII CUCOȘ, Ștefan, DUMITROAIA, Gheorghe, MONAH, Dan, POPOVICI, Dragomir Noi date C14 din nivelurile aparținînd culturii Precucuteni din stațiunea de la Poduri "Dealul Ghindaru", jud. Bacău 137- română
2009 Cercetări Arheologice, XVI CLEȘIU, Sorin Imports and roman imitations, dress items and jewelry from the main data type settlwement on the Siret River: Barboși, Poiana, Bead, Răcătău 47-84 engleză
1972 Crisia, II CĂPITANU, V., URSACHI, V. Descoperiri geto-dace în județul Bacău 97- română
2012 Cronica Vrancei, XIV ILIESCU, Ionuț Contribuții la istoricul căii ferate Adjud-Bacău. Mărturii documentare referitoare la secția de circulație corespunzătoare fostului județ Putna 132-136 română
1998 Cumidava, XXII SPÂNU, Margareta Susana, VLAD, Ioan Virgilia Braniște - ”Simbol de bine al neamului nostru” Symposionul ”80 de ani de la Marea Unire" 185-198 Română
2012 Din Arheologia și Istoria Moldovei în Primul Mileniu Creștin MITREA, Ioan Cercetări arheologice ale muzeului din Bacău privind epoca secolelor II-X .9-25 română
2012 Din Arheologia și Istoria Moldovei în Primul Mileniu Creștin MITREA, Ioan Un complex funerar descoperit în necropola carpică de la Dămienești, jud. Bacău 40-50 română
2005 In memoriam ION NESTOR MITREA, Ioan Fibules decouvertes dans l'habitat des V-e - VIIe S de Davideni et leur signification chronologique et culturelle 161-171 franceză
1957 Materiale și Cercetări Arheologice, 3 DUMITRESCU, Hortensia Șantierul arheologic Traian 115-128
1959 Materiale și Cercetări Arheologice, 6 NIȚU, Anton, ZAMOȘTEANU, M. Sondajul în cetățuia getică de la Tisești 375-382
1959 Materiale și Cercetări Arheologice, 6 ANTONESCU, I. Săpăturile de la Gabăra-Porcești 473-486
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 BUZDUGAN, Constantin, CĂPITANU, Viorel, URSACHE, V. Săpăturile de la Buda 141-144
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 BICHIR, Gheorghe, DOGAN, Eugen Săpături arheologice la Mîndrișca 291-300
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 BUZDUGAN, Constantin, FLORESCU, Marilena Săpăturile din așezarea de epoca bronzului (cultura Monteoru) de la Bogdănești 301-308
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 ANTONESCU, S., MONAH, Dan Raport preliminar de cercetare arheologică la Podei, Tg. Ocna 075-076
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 MONAH, Dan Raport preliminar de cercetare arheologică la Mărgineni - Cetățuia 079-080
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 CĂPITANU, Viorel Raport privind săpăturile arheologice de la Răcătău, jud. Bacău 139-142
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 ANTONESCU, S., BUJOR, Alexe, MONAH, Dan Raport preliminar asupra cercetărilor arheologice din comuna Poduri, jud. Bacău. 086-099
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 CĂPITANU, Viorel Cercetări arheologice în așezarea geto-dacă de la Răcătău, jud. Bacău 201-210
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 ARTIMON, Alexandru Rezultatele cercetărilor arheologice din așezarea medievală de la Tg. Trotuș, jud. Bacău 515-528
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 CĂPITANU, Viorel Cercetările arheologice din cetatea geto-dacică de la Răcătău, jud. Bacău 109-120
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 MITREA, Ion Cercetările arheologice în așezarea din secolele II - V e.n. de la Cârligi, com. Filipești, jud. Bacău 135-144
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 ARTIMON, Alexandru Așezarea medievală de la Tg. Trotuș 262-274
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 MITREA, Ion Așezările de la Cârligi-Filipești (sec. IV-V e. n) și Izvoare-Bahna (sec. VIII-IX e. n.), jud. Bacău 335-346
1969 Memoria Antiquitatis, I CĂPITANU, Viorel Un vîrf de lance din silex descoperit la Luncani, județul Bacău 305- română
1970 Memoria Antiquitatis, II MITREA, Bucur Începuturile migrației popoarelor în regiunea est-carpatică și tezaurul de monede romane imperiale de la Racova-Chetriș, jud. Bacău 251- română
1970 Memoria Antiquitatis, II MOSCALU, Emil Une tombe carpe decouverte a Barați, com de Mărgineni (Dep. De Bacău) 499- franceză
1971 Memoria Antiquitatis, III CĂPITANU, Viorel Două topoare cu brațe în cruce descoperite în județul Bacău 435- română
1976 Memoria Antiquitatis, IV-V, seria 1972-1973 EMINOVICI, Constantin Cîteva monede romane imperiale aparținînd tezaurului de la Măginești (jud. Bacău) 277- română
1985 Memoria Antiquitatis, IX-XI, seria 1977-1979 CĂPITANU, Viorel, VULPE, Alexandru Sabia de la Marvila 497- română
1985 Memoria Antiquitatis, IX-XI, seria 1977-1979 MONAH, Felicia Amprente de frunze descoperite în stațiunea arheologică Poduri-Dealul Ghindaru, județul Bacău 685 română
1985 Memoria Antiquitatis, IX-XI, seria 1977-1979 CÎRCIUMARU, Marin, MONAH, Felicia Raport preliminar privind semințele carbonizate de la Poduri-Dealul Ghindaru, județul Bacău 699- română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 MONAH, Dan Topoare de aramă și bronz din județele Neamț și Bacău 31- română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 URSACHI, Vasile Sanctuarul din cetatea dacică de la Brad, comuna Negri, județul Bacău 93- română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 URSACHI, Vasile Rituri și litualuri de înmormîntare la populația dacică din cetatea de la Brad, com. Negri, jud. Bacău 105- română
1987 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, seria 1983-1985 ALEXA, Bujor, CUCOȘ, Ștefan, DUMITROAIA, Gheorghe, MONAH, Dan, POPOVICI, Dragomir Raport preliminar asupra săpăturilor arheologice de la Poduri - Dealul Ghindaru (1984-1985) .9- română
1987 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, seria 1983-1985 URSACHI, Vasile Ceramica dacică pictată din cetatea de la Brad, comuna Negri, județul Bacău 43- română
1987 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, seria 1983-1985 DONISĂ, Ion, LUPAȘCU, Gheorghe, MONAH, Dan Unele caracteristici ale depozitelor terigene din stațiunea arheologică Poduri-Dealul Ghindaru, jud. Bacău 245- română
1987 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, seria 1983-1985 BĂRA, Ion, MONAH, Dan, MONAH, Felicia Observații asupra compoziției depozitelor de cereale din așezarea Precucuteni IIIde la Poduri-Dealul Ghindaru 249- română
1997 Memoria Antiquitatis, XXI MOHAH, Felicia The Tells - Cronological Axes of Prehystory - Bacău-Poduri-Tescani, 7-10 sept. 1995 449-451 română
2001 Memoria Antiquitatis, XXII CIOBANU, Adrian Civilizația medievală urbană din secolele XIV-XVII (Bacpu, Tg. Trotuș, Adjud) - Artimon Alexandru 579-580 română
2004 Memoria Antiquitatis, XXIII DUMITROAIA, Gheorghe Săpături arheologice sistematice și periegheze din județele Neamț, Bacău și Suceava (2002-2003) 431-449 română
2007 Memoria Antiquitatis, XXIV GARVĂN, Daniel, MUNTEANU, Roxana Cercetări arheologice în județele Neamț și Bacău (2004-2006) 525-534 română
2010 Memoria Antiquitatis, XXV-XXVI, seria 2008-2009 ISTINA, Lăcrămioara Pintadere descoperite în situl cututenian de la Fulgeriș, jud. Bacău 171-179 română
2010 Memoria Antiquitatis, XXV-XXVI, seria 2008-2009 BOSTAN, Dumitru, PREOTEASA, Constantin Un ansamblu cucutenian de figurine zoomorfe și conuri de lut descoperit la Poduri-Dealul Ghindaru 181-198 română
2010 Memoria Antiquitatis, XXV-XXVI, seria 2008-2009 BEJENARU, Luminița, OLENIUC, Florentina Schelet de cîine (Canis familiaris) descoperit în nivelul Cucuteni B din tell-ul de la Poduri-Dealul Chindaru (județul Bacău, Romania) 247-252 română
2010 Memoria Antiquitatis, XXV-XXVI, seria 2008-2009 VASILIU, Ioan Un topor eneolitic din aramă descoperit în Depresiunea Onești 285-292 română
2010 Memoria Antiquitatis, XXV-XXVI, seria 2008-2009 VASILIU, Ioan Topoare de piatră din epoca bronzului aflate în colecțiile muzeului de istorie din Onești 305-321 română
2012 Memoria Antiquitatis, XXVIII NICOLA, Dorin Un lot de pintadere descoperite la Poduri-Dealul Ghindaru (jud. Bacău) 145-166 română
2012 Memoria Antiquitatis, XXVIII DUMITROAIA, Gheorghe, GARVĂN, Daniel, MUNTEANU, Roxana, NICOLA, Dorin, TEFAN, Dan Investigații non-intruzive la Poduri - Dealul Ghindaru 167-184 română
2012 Memoria Antiquitatis, XXVIII VASILIU, Ioan Piese de armament medieval din colecțiile Muzeului de Istorie Onești 213-228 română
1994 Mousaios, IV-1 CĂPITANU, Viorel O lucernă romană descoperită la Racătău română
2001 Mousaios, VI ICHIM, Dorinel, ICHIM, Florica Ocnele de la Trotuș între legendă și istorie 189-192 română
2001 Mousaios, VI ARTIMON, Elena Județul Bacău în primul război mondial. Contribuția economică și militară 317-321 română
2000 Oltenia - Studii și Comunicări, X, seria etnografie ȘTIUCĂ, Narcisa File din istoria orală a unui sat băcăuan )din povestirile lui Gheorghe Adam= 96-105 română
2010 Peuce, VIII, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan Un semn premonetar în formă de vîrf de săgeată de la Căbești (jud. Bacău) 79-86 română
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) BRUDIU, Mihalache, CĂPITANU, Viorel, URSACHI, Vasile Necropola geto-dacică de la Răcătău. Tumul V. 244-245 română
1997 Premier Age du Fer au Bouches du Danube et dans les Regions Autour de la Mer Noire, 2, seria arheologie CĂPITANU, Viorel A Hallstattian ritual pit discovered at Răcătău, Bacău County 111-112 engleză
1997 Premier Age du Fer au Bouches du Danube et dans les Regions Autour de la Mer Noire, 2, seria arheologie CĂPITANU, Viorel O groapă rituală halstattiană descoperită la Răcătău, județul Bacău 113-117 română
2010 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVI-II, seria istorie-etnografie-artă SZILAGYI, Levente Fabricarea vinului la Cleja (județul Bacău) 163- maghiară
2011 Studii de Preistorie, 8 PREOTEASA, Constantin Nouveaux reperes chronologiques concernant l'habitation chalvolithique du tell de Poduri - Dealul Ghindaru (dep. de Bacău - Roumanie) 59-68 franceză
2000 Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe URSACHI, Vasile Rites et rituels funeraires chez les daces de la cite de Brad, commune de Negri, deparment de Bacău 169-183 franceză
2000 Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe CĂPITANU, Viorel La necropole geto-dace de Răcătău, departement de Bacău 214-214 franceză
2000 Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe URSACHI, Vasile La necropole tumulaire de Brad 231-231 engleză
1979 VRANCEA - Studii și Comunicări, II ICHIM, Dorinel Emigrări muntene în satele din județul Vrancea și Bacău în secolele XVII-XVIII 205- română
1980 VRANCEA - Studii și Comunicări, III ANTONESCU, Silvia Toporul cu gaură de înmănușare transversală descoperit la Poduri, județul Bacău 53- română
2002 Zargidava - Revistă de Istorie, I MITREA, Ioan Zargidava - Revistă de Istorie - Argument .5-6 română
2002 Zargidava - Revistă de Istorie, I URSACHI, Vasile Zargidava - Centrul politic al regilor daci .7-16 română
2002 Zargidava - Revistă de Istorie, I CHIRIEȘ, Corneliu Județul Bacău - altar de jertfă și eroism 127-136 română
2002 Zargidava - Revistă de Istorie, I PĂDURARU, Constantin Informații privind învățămîntului băcăuan în documente de arhivă (sec. XIX-XX) 147-150 română
2004 Zargidava - Revistă de Istorie, III ARTIMON, Alexandru Orașul Bacău în timpul lui Ștefan cel Mare (1457-1504) .5-14 română
2004 Zargidava - Revistă de Istorie, III MITREA, Ioan Ștefan cel Mare în memoria băcăuanilor 24-56 română
2004 Zargidava - Revistă de Istorie, III CRUCEANU, Viorel Ștefan cel Mare și Sfînt în memoria băcăuanilor - Mitrea I., Artimon A. 159-163 română
2004 Zargidava - Revistă de Istorie, III COROI, Maria Ștefan cel Mare și Sfînt - 500. Evocări băcăuane 164-165 română
2005 Zargidava - Revistă de Istorie, IV ALISTAR, Didi Considerații privind învățămîntul primar din orașul Bacău în perioada interbelică 179-192 română
2005 Zargidava - Revistă de Istorie, IV MURARIU, Mihai Aspecte ale predării limbii franceze la școala normală de fete "Domnița Elena" în jurul anului 1940 197-202 română
2006 Zargidava - Revistă de Istorie, V MURARIU, Ioan Cîteva precizări necesare în legătură cu sărbătoarea "Zilele Bacpului" 226-229 română
2006 Zargidava - Revistă de Istorie, V ERDEȘ, Ștefan Catedrala romano-catolică "Sf. Petru și Paul" Bacău, scurt istoric 242-245 română
2007 Zargidava - Revistă de Istorie, VI COȘA, Anton Un izvor inedit privind catolicismul din Moldova: Istoricul Parohiei Catolice de Bacău 49-66 română
2007 Zargidava - Revistă de Istorie, VI URSACHI, Vasile Zargidava văzută de un pseudoarheolog 248-255 română
2008 Zargidava - Revistă de Istorie, VII COȘA, Anton Cercetătări privind istoria catolicilor din Pîrgărești (județul Bacău) 167-177 română
2008 Zargidava - Revistă de Istorie, VII PRISACARIU, Elena Aspecte ale vieții religioase din Comănești (prima jumătate a secolului al XX-lea) 247-250 română
2008 Zargidava - Revistă de Istorie, VII MURARIU, Ioan Aspecte ale predării limbii franceze la școala normală de băieți "Ștefan cel Mare" în jurul anului 1940 254-257 română
2009 Zargidava - Revistă de Istorie, VIII BERCEANU, Maria Dregători și dregătorii în ținutul Bacău pînă la sfîrșitului al XVI-lea 75-86 română
2009 Zargidava - Revistă de Istorie, VIII MURARIU, Mihai Măsuri disciplinare în școala normală "Ștefan cel Mare" din Bacău între anii 1934-1946 260-270 română
2009 Zargidava - Revistă de Istorie, VIII MURARIU, Mihai Momente din trecutul școlii normale de băieți Bacău: an școlar 1941-1942 271-276 română
2009 Zargidava - Revistă de Istorie, VIII ARTIMON, Elena Membrii Academiei Române din județul Bacău - Marghitan L., Mitrea I. 298-299 română
2010 Zargidava - Revistă de Istorie, IX FICUȚĂ, Dumitru Date privind comunitatea evreiească din Buhuși 131-140 română
2010 Zargidava - Revistă de Istorie, IX PRISACARIU, Elena Evoluția vieții religioase în Comînești (a Ii-a jumătate a secolului XIX-lea, începutul secolului al XX-lea) 155-164 română
2011 Zargidava - Revistă de Istorie, X FICUȚĂ, Dumitru, PELIN, Florin Buhuși. Mențiuni documentare (sec. XV-XIX) 71-79 română
2012 Zargidava - Revistă de Istorie, XI CIOHODARU, Elena Istoria învățămîntului preșcolar din județul Bacpu - Ungureanu E. 337-338 română
2013 Zargidava - Revistă de Istorie, XII VASILIU, Ioan Piese de bronz preistorice din colecțiile Muzeului de Istorie Onești 47-52 română
2013 Zargidava - Revistă de Istorie, XII PRISACARIU, Elena Parohia Sf. Spiridon în documente de arhivă 183-191 română
2014 Zargidava - Revistă de Istorie, XIII SIBIȘTEANU LIVIA, Liliana Cavalerul trac de la Răcătău 23-29 română
2014 Zargidava - Revistă de Istorie, XIII MITREA, Ioan Conexiuni între decăderea și sfîrșitul tîrgului medieval Trotuș și apariția orașului Tg. Ocna 43-51 română