Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 24 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău KALMAR, Zoia O așezare Tiszapolgár la Dragu. Contribuții la geneza culturii Tiszapolgár în județul Sălaj Istorie Veche şi Arheologie 105- română
1985 Acta Musei Porolissensis, IX STOICOVICI, Eugen Despre natura unor piese litice din așezări sălăjene și din alte părți ale României Istorie Veche şi Arheologie 105- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău LAKO, Eva Date noi pentru completarea celor trei repertorii privind epoca comunei primitive din Sălaj Istorie Veche şi Arheologie 47- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău KALMAR, Zoia Elemente ale culturii Lengyel în nord-vestul României Istorie Veche şi Arheologie 61- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, subtitlu: Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău LAZAROVICI, Gheorghe Venus din Zăuan. Despre credințele și practicile religioase. Partea I-a Istorie Veche şi Arheologie 23- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, subtitlu: Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău BAJUSZ, Istvan, TAMBA, Dan Contribuții la topografia arheologică a văii Someșului. Sectorul Căpîlna - Jibou Istorie Veche şi Arheologie 91- română
1991 Acta Musei Porolissensis, XIV-XV, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău LAZAROVICI, Gheorghe Venus de Zăuan. Despre credințele și practicile magico-religioase Istorie Veche şi Arheologie .11-35 română
1991 Acta Musei Porolissensis, XIV-XV, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău KALMAR, Zoia Despre organizarea internă și funcțiile etno-culturale din grupul Iclod Istorie Veche şi Arheologie 37-42 română
1991 Acta Musei Porolissensis, XIV-XV, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău HOSSU, Valer Succesiuni și interferențe de ccivilizații în zona districtului Cetății de Piatră (Chioar) Istorie Medie 249-254 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău LAZAROVICI, Gheorghe Așezarea neolitică timpurie de la Zăuan și cîteva probleme privind neoliticul timpuriu din Balcani Istorie Veche şi Arheologie 25-59 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău LAZAROVICI, Gheorghe Așezarea neolitică de la Tăuan. II Migrațiune și difuziune. Chalcoliticul balcano-anatolian. Propuneri pentru un model de analiză procesuală Istorie Veche şi Arheologie .11-47 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău LAKO, Eva, MAXIM, Zoia, OLTEAN, Florentina Despre industria litică din județul Sălaj. Un model de litotecă Istorie Veche şi Arheologie 49-56 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MAXIM, Zoia, MÎRZA, Ioan Unelte neolitice cioplite din corneene, descoperite în bazinul Someșan. Date petrografice și arheologice Istorie Veche şi Arheologie 57-65 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BEJENARIU, Ioan Materiale arheologice preistorice din colecția Școlii Gegerale Nr. 1 din Șimleu Silvaniei Istorie Veche şi Arheologie .11-24 română
2014 Angvstia, 17 LAZAROVICI, Gheorghe Cu privire la sistemele de fortificații din Transilvania și Banat din perioada neoliticului și a Epocii cuprului (Gornea, Parța, Iclod, Fundătura) Partea I: fortificațiile neolitice 11-66 română
2014 Angvstia, 17 KOVACS, Adela Despre vasele ritualice din sanctuarele neolitice sud-est europene 67-88 română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 CIUPEA, Ioan, COSTEA, Florea Noi descoperiri arheologice in Țara Făgărașului Istorie Veche şi Arheologie 17-22 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 COSTEA, Florea, ȘTEFĂNESCU, Radu Cercetări perieghetice în județul Brașov Comentarii şi discuţii 383-392 Română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II COMȘA, Eugen Unele date cu privire la descoperirile din epoca neolitică de pe teritoriul județului Gorj I. Istoria veche şi medie 35-41 română
2002 Patrimonium Banaticum, I LAZAROVICI, Cornelia Magda, LAZAROVICI, Gheorghe Corneliu Contribuții privind arhitectura neolitică timpurie Arheologie 9
2002 Patrimonium Banaticum, I DRAȘOVEAN, Florin Neolithic settlements from Hunedoara - Cimitirul Reformat and Grădina Castelului and a position concerning some opinions regarding the Neo-Eneolithic facts from the South-west of Transylvania Arheologie 43
2002 Patrimonium Banaticum, I MARȚIȘ, Florentina Studiu traseologic al materialului litic cioplit din așezarea neolitică de la Sânandrei (Jud. Timiș) Arheologie 77
2005 Patrimonium Banaticum, IV PETRESCU, Sorin M Elemente de magie practică în așezarea Vinca de la Balta Sărată (mun. Caransebeș) Arheologie şi Istorie Antică 89
2017 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, III, subtitlu: Anul III, nr. 3 (2017) DIMACHE, Mădălina, PETCU, Răzvan, ȘTEFAN CRISTIAN, Eduard Loom weights from Șoimuș-Ferma La Avicola 2, Hunedoara County / Greutăți de țesut de la Șoimuș-Ferma La Avicola 2, județul Hunedoara I. Arheologie / Archaeology 13-30 engleză (şi un rezumat în română)