Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 531 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
2011 Acta Moldaviae Septentrionalis, X PRODAN, Andrei-Liviu Sighișoara, orașul muzeu, trecut istoric și oportunități turistice (I) 82-93 română
2012 Acta Moldaviae Septentrionalis, XI PRODAN, Andrei-Liviu Sighișoara medievală și modernă - muzeu în aer liber (II) 40-64 română
2007 Acta Musei Maramorosiensis, VI BORZAN, Maria Nunta la Pietriș - Vale (Deda) 165-176 română
2011 Acta Musei Maramorosiensis, VIII BORZAN, Maria Colindatul cu șurca la Idicel Pădure (jud. Mureș) 66-72 română
1965 Acta Musei Napocensis, II VLASSA, Nicolae Cercetări arheologice în regiunile Mureș-Autonomă Maghiară și Cluj 19- română
1965 Acta Musei Napocensis, II CRIȘAN ION, Horațiu Săpături și sondaje în valea mijlocie a Mureșului 39- română
1965 Acta Musei Napocensis, II PROTASE, Dumitru Castrul roman de la Călugăreni (r. Tg. Mureș) 209- română
1966 Acta Musei Napocensis, III HOREDT, K., PROTASE, Dumitru, RUSU, M., VLASSA, Nicolae Săpăturile arheologice de la Iernut 399- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV BUNTA, Magdalena, IOSUB, V. Tablete și semnele de breaslă în lecțiile Muzeelor de Istorie Cluj și Sighișoara 199- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX URSUȚIU, L. Foruri de judecată, judecăți, globale, pe domeniul Gurghiu între anii 1652-1715 195- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX PEPELEA, V., PISO, Ioan Două piese romane din Botorca (Tîrnăveni) 473- română
1973 Acta Musei Napocensis, X PEPELEA, V. Depozitul de bronzuri de la Cetatea de Baltă 517- română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII MITROFAN, Ioan Inscripțiile de la "Pîrîul Hotarului" (Sighișoara) 99-110 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX COMȘA, Daniela Consiliul Național Român din comuna Cheja, jud. Mureș 501-508 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX FERENCZI, Istvan, PETICĂ, Mihai Cercetări de topografie arheologică în județul Mureș (partea I-a) 557-584 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX FERENCZI, Istvan, PETICĂ, Mihai Cercetări de topografie arheologică în județul Mureș (partea II-a) 113-129 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 GARDA, Dezideriu Aspecte ale structurii sociale a unor localități de pe valea superioară a Mureșului în secolul al XVIII-lea 279-286 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 BALTAG, Gheorghe O fibulă de formă necunoscută descoperită la Sighișoara - Dealul Viilor (sec. IC-V e.n) 619-622 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 GARDA, Dezideriu Evoluția relațiilor agrare în Valea superioară a Mureșului 657-668 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie GARDA, Dezideriu Mediul geografic și evoluția socială în bazinul Giurgeului în secolele XVI-XVII 85-103 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie CIUBĂNCAN, Vasile Sistemul cooperatist din Nord-Vestul Transilvaniei după Dictatul de la Viena IV. Federala "Hangya" din Tg. Mureș (5 IX 1940 - 25 X 1944) 417-424 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZAROVICI, Gheorghe, MAXIM, Zoia, VLASSA, Nicolae Descoperiri arheologice la Bernadea (partea I-a) 575-588 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie EL SUSI, Georgeta Fauna din așezarea dacică de la Sighișoara "Wietenberg" (judeșul Mureș) 511-524 română
1997 Acta Musei Napocensis, 33-II, seria istorie DUMITRACHE, Mariana Castelul Bethlen din Criș (județul Mureș) 283-292 română
1997 Acta Musei Napocensis, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZĂR, Valeriu Repertoriul arheologic al județului Mureș - Lazăr Valeriu 905-905 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II BONIS, Johanna Din istoria breslelor tîrgumureșene 57-61 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II SALONTAI, Mihaela-Sanda Unele observații privind arhitectura bisericii mănăstirii din Sighișoara 347-357 română
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria 2000-2001 BONIS, Johanna Muzeul secuiesc de artă industrială din Tîrgu Mureș și colecția lui 329-352 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV PETICĂ, Mihai Descoperi romane inedite în județul Mureș 247-248 română
1981 Acta Musei Porolissensis, V PETICĂ, Mihai Descoperiri Wietenberg la Voivodeni (jud. Mureș) Istorie Veche şi Arheologie 131- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V CHIRILĂ, Eugen, GRIGORESCU, Flora Tezaurul de monede romane imperiale de la Bereni sec. I-II e.n. Contribuții la problema apartenenței sociale a proprietarilor de tezaure din Dacia romana Istorie Veche şi Arheologie 277- română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXII-1 MOLNAR, Zsolt Despre cronologia bronzului timpuriu pe Valea superioară a Mureșului 29-54 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXII-1 MAN, Nicoleta Tipare pentru confecționat vase terra sigillata descoprite în așezarea romană de la Cristești 337-344 română
2002 Acta Musei Porolissensis, XXIV RUS, Dorin Relațiile lui Mihai Viteazul cu Tîrgul Mureș 45-50 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă RUS, Dorin-Ioan, SZABO, Arthur, SZABO, Etelka Lista soldaților din regimentul 22 Tîrgu-Mureș decorați după batălia de la Asiago 377-396 română
2007 Acta Musei Porolissensis, XXVIII-XXIX, seria istorie-etnografie-artă MĂNĂRĂZAN, Daniela Breasla pălărierilor din Reghinul Săsesc - Rus Dorin-Ioan 527-529 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie RUS, Dorin-Ioan Colecția de științe naturale a gimnaziului evanghelic din Reghinul Săsesc (1865-1915) 671-678 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, seria istorie-etnografie-științele naturii BOGDAN, Florin, MIHU, Elena Carte românească veche în colecțiile reghinene 299-303 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, seria istorie-etnografie-științele naturii MARC, Dorel Interferențe româno-secuiești-săsești privind arta populară în zona Mureșului Superior. Mobilier vechi țărănesc 379-393 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I BOTOS, Dana Briofite din colecția Muzeului de Științele Naturii din Tărgu Mureș 195-199 română
2009 Acta Musei Tutovensis, IV TOGĂNEL, Florentina Ichneumonoid wasps in the entomological collection of the Tîrgu-Mureș Natural sciences Museum 83-95 română
2000 Analele Banatului, VII-VIII, seria arheologie-istorie URSUȚIU, Adrian An early Iron Age clay Pintadera from Bernadea, Mureș County 279-286 engleză
1996 Angvstia, 1 MIHU, Elena Cartea veche românească în scaunul Mureșului 133- română
1996 Angvstia, 1 LECHINȚAN, Vasile Românii din Scaunele Secuiești în antroponimele din conscripții, I, Scaumul Mureș 1699-1821 368- română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie LAZĂR, Valeriu Descoperirile Epocii Bronzului de pe teritoriul județului Mureș 47-54 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie BOSOANCĂ, Traian Marea Unire și preoțimea ortodoxă română din județul Mureș 321-324 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie DOBREAN, Ana "Subcetate - Mureș" - file de monografie 438-438 română
2000 Angvstia, 5, seria istorie-etnografie-sociologie COSTEA, Simion Alegerile falsificate din 1946 în județul Mureș 175-188 română
2000 Angvstia, 5, seria istorie-etnografie-sociologie BOSOANCĂ, Traian Dr. Ioan Harșia din Reghin, renumită personalitate a vieții politice, administrative și culturale românești 201-210 română
2001 Angvstia, 6, seria istorie-etnografie-sociologie MIHU, Elena Memoriile scrise de Partenie Trombițaș în apărarea bisericii otodoxe din protopopiatul Tîrgu-Mureș (1851-1852) 55-67 română
2001 Angvstia, 6, seria istorie-etnografie-sociologie COSTEA, Maria Aspecte privind aplicarea reformei monetare din 1947 în județul Mureș 225-227 română
2001 Angvstia, 6, seria istorie-etnografie-sociologie CERNAT, Vasile Dimensiunea etnică a construcției sociale a partidelor politice. Reprezentările românilor și mafghiarilor din Tîrgu-Mureș la alegerile locale din 2000 297-306 română
2002 Angvstia, 7, seria arheologie GHERGARI, Lucreția, IONESCU, Corina, LAZAROVICI, Gheorghe Artefacte ceramice din neoliticul mijlociu în Transilvania: Cultura CCTLNI din stațiunea Zau (jud. Mureș) .7-18 română
2002 Angvstia, 7, seria arheologie BOROFFKA, Nicolaus Mormîntul halsstattian de la Batoș, jud. Mureș 233-240 română
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie CHIRICESCU, Andrea, ICHIM, Dorinel Noi cercetări etnografice privind exploatarea preindustrială a sării în estul Transilvaniei, zona Reghin, județul Mureș 245-262 română
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie MARC, Dorel, MARC, Livia Cercetare etnografică privind exploatarea, comerțul tradițional și utilizarea sării în zona Mureșului Superior și Valea Gurghiului 263-268 română
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie MARC, Dorel Sisteme de transport și comerț tradițional în zona Mureșului Superior: plutărit 269-284 română
2006 Angvstia, 10, seria istorie-socologie HANCU, Ana Aspecte ale situației clerului greco-catolic din protopopiatul Tîrgu Mureș în primii ani după revoluția de la 1848-1849 65-75 română
2006 Angvstia, 10, seria istorie-socologie RUS DORIN, Ioan Din poeziile veteranului de război din Reghin, Ilie Halațiu 223-226 română
2007 Angvstia, 11, seria istorie-socologie DOBOZI, Beatrice Un protocol de vizitație canonică - imagine a parohiilor din protopiatul Ortodox Reghin la anul domnului 1852 93- română
2007 Angvstia, 11, seria istorie-socologie ȘANDRU, Ilie Mureșul Superior - vatră de cultură românească - Metea Vasile 428- română
2008 Angvstia, 12, seria arheologie-etnografie SZABO, Arthur Arealele salifere din Valea Gurghiului și mărturii istorico-etnografice privind exploatarea sării 251-262 română
2011 Angvstia, 15, seria istorie-socologie BALINT, Nicolae Aspecte referitoare la activitatea unor instanțe judecătorești mureșene, în primii ani după Marea Unire de la 1918 61-66 română
2011 Angvstia, 15, seria istorie-socologie BOAR, Liviu Documente privind naționalitarea de la 11 Iunie 1948 în fostul județ Mureș 171-176 română
2012 Angvstia, 16, seria istorie-socologie FLOREA, Magdalena, PANĂ, Doina File din istoria teatrului românesc din Tîrgu-Mureș și împrejurimi 101-116 română
2012 Angvstia, 16, seria istorie-socologie BALINT, Nicolae Octombrie 1956 - Ecouri mureșene ale revoluției anticomuniste din Ungaria 265-272 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX PETRUȚIU, Emil "Berea" în Deleni, județul Mureș 289-299 română
2011 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BILȚIU, Pamfil Un obicei cu valoare de unicat în literatura de specialitate: udatul nevestelor la Hodac 47-52 română
2011 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei DATCU, Iordan Memorial istoric și etnolingvistic. Grai, obiceiuri și folclor din Boiu - Deleanu M. 459-459 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie LAZĂR, Valeriu, OPRIȘ, Ilarie Descoperiri arheologice la Sîngeorgiu de Mureș (jud. Mureș) 91-98 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie FERENCZI, Istvan, PETICĂ, Mihai Limes-ul Daciei. Contribuții la cunoașterea sectoarelor Brîncovenești-Călugăreni și Călugăreni-Sărățeni (jud. Mureș) I 139-166 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie LAZĂR, Valeriu Descoperiri arheologice la Blada (Jud. Mureș) 67-71 română
1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie FRENCZ IOSIF, Vasile Așezări din La Tene-ul timpuriu și mijlociu în bazinul central al Mureșului 79-92 română
2005 Arheologia Medievală, V RUSU ADRIAN, Andrei Sighișoara înainte de Sighișoara. Elemente de demografie și habitat în bazinul mijlociu al Tîrnavei Mari din preistorie pînă în sec. al XIII-lea d. Hr. Cu privire specială asupra zonei municipiului Sighișoara 218- română
2007 Arheologia Medievală, VI SOOS, Zoltan Cercetări arheologice la Biserica Unitatiană din Jacodu (jud. Mureș) 111-128 română
2007 Arheologia Medievală, VI LĂZĂRESCU, Vlad-Andrei Sighișoara - "Dealul Viilor". Monografie arheologică - Harhoiu R., Baltag Gh. 255-257 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Adămuș 131-134 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Acățari 131-131 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Bahnea 134-135 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Ațintiș 134-134 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Band 135-137 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Brîncovenești 137-138 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Beica de Jos 137-137 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Băgaciu 137-137 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Ceaușu de Cîmpie 138-140 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Chiheru de Jos 140-141 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Chețani 140-140 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Cozma 141-142 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Cuci 142-142 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Crăciunești 142-142 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Fărăgău 142-143 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Gănești 143-145 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Galești 143-143 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Ghindari 145-147 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Glodeni 147-148 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Gornești 148-150 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Ibănești 150-151 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Gurghiu 150-150 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Hodac 150-150 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Livezeni 152-152 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Iernut 152-152 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Iclănzel 152-152 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Mica 153-155 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Lunca 153-153 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Pănet 155-156 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Miercurea Nirajului 155-155 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Petelea 156-156 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Răstolița 156-157 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Reghin 157-158 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Riciu 158-159 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Sărmașu 159-160 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Suseni 160-162 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Sînpaul 160-160 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Tîrgu-Mureș 162-163 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Vărgata 163-165 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Valea Largă 163-163 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Ungheni 163-163 română
1981 Banatica, 6 BĂLĂNESCU, Dana Monedele de aur și argint din colecția Muzeului județean Brașov 498- română
1981 Banatica, 6 BĂLĂNESCU, Dana Tezaure și descoperiri monetare din Muzeul județean Mureș - Chirilă Eugen, Gudea Nicolae, Lazăr Valeriu, Zrinyi Andrei 499- română
2007 Biblioteca Brukenthal , IX LASZLO, Keve Tezaur monetar din vremea lui Sigismund de Luxemburg în colecția Muzeului Județean Mureș 187-206 română
2009 Biblioteca Brukenthal , XXXIX BALAZS ALDOR, Csaba, LASZLO, Kewe Descoperiri monetare din perioada arpadiană în județul Mureș 145-154 română
2012 Biblioteca Brukenthal , LVIII LASZLO, Keve Piese inedite din tezaurul de la Băgaciu, județul Mureș 163-170 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII ALICU, Adrian, LAZAROVICI, Gheorghe, MAXIM, Zoia, PICIU, Tiberiu Cercetări arheometrice în stațiunea neolitică mijlocie de las Zau de Cîmpie 113-122 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII GHERGARI, Lucreția, IONESCU, Corina, LAZAROVICI, Gheorghe, MAXIM, Zoia, RADU, S., TĂMAȘ, T. Studii geoarheologice asupra unor arte facte ceramice din neoliticul mijlociu din Transilvania (stațiunile de la Zau de Cîmpie, jud. Mureș și Cheile Turzii, jud. Cluj) 161-262 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII ALICU, A., ALICU, Dorin Rezultatele măsurătorilor arheometrice din stațiunea neolitică mijlocie de la Zau de Cîmpie 247-247 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII BINDEA, Diana Considerații privind materialul osteologic hallstattian de la Zau de Cîmpie 268-268 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII BINDEA, Diana, LAZAROVICI, A. Studiu biometric asupra bovinelor domestice de la Zau de Cîmpie (jud. Mureș) 268-268 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII RADU, S. Date statistice privind factura ceramicii în stațiunea cde la Zau de Cîmpie 275-275 română
2011 Bibliotheca Musei Marisiensis, 2, seria ethnographica DIACONESCU, Aurelia Ceramica în suluri de lut din colecțiile etnografice mureșene 106 română
2011 Bibliotheca Musei Marisiensis, 3, seria ethnographica MARC, Dorel, MARC, Livia, POP, Angela, POP, Laura Un secol de istorie locală în imagini 111 română
2009 Bonze Age Communities in the Carpathian Basin, I, seria archaeologica BERECKI, Sandor Middle Bronze Age pottery from Adămuș, Mureș County 89-102 engleză
2009 Bonze Age Communities in the Carpathian Basin, I, seria archaeologica GOGÎLTAN, Florin A Late Bronze Age dwelling at Iernut-Sfîntu Gheorghe - Monument, Mureș County 103-141 engleză
2009 Bonze Age Communities in the Carpathian Basin, I, seria archaeologica KELEMEN, Imola The faunal remains from Iernut-Sfîntu Gheorghe - Monument, Mureș County 143-149 engleză
2009 Bonze Age Communities in the Carpathian Basin, I, seria archaeologica REZI, Botond The Bronze Hoard from Aluniș (Mureș County) 259-275 engleză
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV MIHU, Elena Tipărituri rîmnicene în județul Mureș 115- română
1975 Cercetări Arheologice, I PROTOPOPESCU, Vlad Raport asupra săpăturilor arheologice de la Cornești. Com. Adămuș, jud. Mureș, din anul 1972 117- română
1973 Cibinium, seria 1969-1973 BADEA, Anton Uneltele și instalații de oloit în colecția Muzeului Etnografic din Reghin 87-98 română, germană
2006 Cibinium, seria 2001-2005 POP, Valer Cuvîntul de salut al colegilor de la Muzeul Județean Mureș 23-23 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 DIACONESCU, Aurelia, POP, Valer Muzeul etnografic din Tîrgu Mureș în prag de aniversare 76-85 română
1986 Crisia, XVI HAIMOVICI, Sergiu Studiul materialului faunistic din castrul roman, din sec. II-III e.n. de la Brîncovenești (jud. Mureș) 297-301 română
1994 Crisia, XXIV CRĂCIUN, Cornel Cultură și reclamă în Sighișoara interbelică 207-231 română
2004 Cumidava, XXVII ANTIHI, Adriana Mărturii ale meșteșugului orologeriei, aflate în patrimoniul Muzeului de Istorie Sighișoara : meșterul Johann Kirchel și figurinele sale 126-136 română
2004 Cumidava, XXVII MIHAI, Adonis Considerații privind începuturile învățămîntului românesc la Sighișoara (sfîrșitul secolului al XVIII-lea și secolul al XIX-lea) 169-181 română
2004 Cumidava, XXVII CIOTLOȘ, Niculina Depozitatea bunurilor muzeale din Muzeul de Istorie Sighișoara 355-364 română
2013 Drobeta, XXIII, seria arheologie-istorie BOTOȘ, Daniela Programul "Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun" la secția de științele naturii - Muzeul Județean Mureș 37-45 română
1974 File de Istorie, III VASILIEV, Valentin, ZRINYI, Andrei Necropola scitică de la Ozd 89- română
2010 Iron Age Communities in the Carpathian Basin , II, seria archaeologica BERECKI, Sandor, CIOATĂ, Daniel An Iron Age Homestead from Sîngeorgiu de Mureș, Transylvania 349- engleză
2010 Iron Age Communities in the Carpathian Basin , II, seria archaeologica KELEMEN, Imola The archaeozoological analysis of the animal bones from Sîngeorgiu de Mureș - Roman-Catholic Cemetery 383- engleză
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie POPA, Alexandru Academia Română și descoperirile arheologice de pe Valea superioară a Mureșului (I) .9- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie LAZĂR, Valeriu Cultura Coțofeni în județul Mureș (I) Istoricul cercetării așezărilor 29- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie PROTASE, Dumitru, ZRINYI, Andrei Castrul roman de la Bîncovenești 57- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie SZEKELY, Zoltan Așezarea prefeudală de la Sălașuri (com. Vețca, jud. Mureș) 71- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie ZRINYI, Andrei Olarii din Tîrgu Mureș și produsele lor în lumina cercetării materialului rezultat din săpături 93- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie MOLDOVAN, Liviu, POP, Ioan Conscripții urbariale mureșene din anul 1785 (I) 113- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie MOLDOVAN, Liviu, POP, Ioan Procesul urbarial al comunei Răstolița din anii 1868-1869 173- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie RUS, Traian Structura agrară la sfîeșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea în comitatul Mureș-Turda 181- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie BOTEZAN, Liviu, STOICA, Adrian Situația țărănimii din comitatul Mureș-Turda și lupta ei pentru eliberarea socială și nașională în anii 1914-1918 223- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie TURZAI, Maria Publicistica militantă a lui Jozsa Bela în paginile revistei "Uj Szo" (tărgu Mureș, 1935-1936) 327- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie BADEA, Anton Contribuții la cunoașterea uneltelor și metodelor de pescuit pe Mureșul superior 357- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie LAZĂR, Valeriu Materiale din culturile Trichterbecher și Schneckenberg la Tîrgu Mureș 377- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie LAZĂR, Valeriu Descoperiri monetare imperiale romane în județul Mureș (Criș, Sovata) 379- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie DRAGOȘ, Vasile 1918, pe Mureș în sus 383- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie LAZĂR, Valeriu Cronica Muzeului județean Mureș (1973-1975) 393- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie POPA, Alexandru Academia Română și descoperirile arheologice de pe Valea superioară a Mureșului (II) .11- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie BADER, Tiberiu O veche colecție de ceramică aparținînd culturii Suciu de Sus în muzeul județean Mureș 37- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie BALTAG, Gheorghe Ceramica daco-getică în cetatea Sighișoara 89- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie SZEKELY, Zoltan Așezarea prefeudală de la Bezid (jud. Mureș) 117- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie ZRINYI, Andrei Repertoriul localitățăilor din județul Mureș cu descoperiri arheologice din secolele IV-XIII 125- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie URSUȚIU, Liviu Chezășia pe domeniul Gurghiu la începutul secolului al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea 165- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie MOLDOVAN, Liviu, POP, Ion Conscripții urbariale mureșene din anul 1985 (II) 167- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie BOTEZAN, Liviu Organizarea sesiei iobăgești pe teritoriul actualului județ Mureș în perioada 1785-1820 225- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie RANCA, Ioan Afirmarea ideii de unitate nașională și de continuitate a românilor de pe Valea Mureșului și de pe Cîmpia Transilvaniei în anul 1848 273- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie NISTOR, Ioan Din legăturile lui Ioan Rațiu cu Valea superioară a Mureșului 293- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie ȘARA, Marin Despărțămîntul Reghin al Astrei 307- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie CHIOREAN, Ioan Contribuții mureșene la sprijinirea Războiului de Independență al României 355- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Ioan Din activitatea "Frontul plugarilor" în fostul județ Mureș-Turda în perioada 1844-1947 531- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Valer Contribuții ale cercetării etnografice din județul Mureș pentru valorificarea patrimoniului cultural 551- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie CUCEU, Ion, IȘTOC, Lucia, PETRUȚIU, Emil, POP, Dumitru, TALOȘ, Ion Folclorul Văii Gurghiului (I) 567- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie CUCEU, Ion, POP, Dumitru O colecție inedită de folclor dintr-un manuscris din Orșova (jud. Mureș) 623- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Vasile Un obicei de veche tradiție populară. Nunta postumă în zoma de cîmpie a judeșului Mireș 659- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie POP ION, Petru Două icoane rusești pe lemn, la Reghin 679- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie GRIGORESCU, Mariana O nouă colecție în patrimoniului Muzeului județean Mureș 689- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie PETICĂ, Mihai Noi descoperiri la Tîrgu Mureș - "Combinat" 697- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie LAZĂR, Valeriu Cronica Muzeului județean Mureș (1976) 707- română
1977 Marisia, VII, seria arheologie-istorie-etnografie LAZĂR, Valeriu Așezarea Coțofeni de la Șincai (jud. Mureș) 17- română
1977 Marisia, VII, seria arheologie-istorie-etnografie AMLACHER, E., LAZAROVICI, Gheorghe, MUREȘAN, M., SOROCEANU, T. Contribuții la repertoriul arheologic al județului Mureș 57- română
1977 Marisia, VII, seria arheologie-istorie-etnografie PROTASE, Dumitru Morminte din epoca romană la Toldal (jud. Mureș) 85- română
1977 Marisia, VII, seria arheologie-istorie-etnografie ZRINYI, Andrei Așezarea romană rurală de la Cristești și legăturile ei cu Gallia 91- română
1977 Marisia, VII, seria arheologie-istorie-etnografie EDROIU, Nicolae Vechi forme românești de jurământ (sec. XVII) însemnate pe colecții de legi săsești tipărite și păstrate în biblioteca documentară din Sighișoara 103- română
1977 Marisia, VII, seria arheologie-istorie-etnografie URSUȚIU, Liviu Tranzacții asupra iobagului și asupra pîmîntului pe domeniul Gurghiu (1652-1715) 125- română
1977 Marisia, VII, seria arheologie-istorie-etnografie RANCA, Ioan Captivitatea lui Florian Micaș la Tîrgu Mureș în anul 1848 141- română
1977 Marisia, VII, seria arheologie-istorie-etnografie RUS, Traian Problema agrară și situația țărănimii în jud. Mureș-Turda în perioada 1919-1921 267- română
1977 Marisia, VII, seria arheologie-istorie-etnografie GRAMA, Viorel, MOLDOVAN, Liviu Constantin Moisil (1876-1958) și acțiunea sa pentru înfințarea unei subdirecții regionale a Arhivelor Statutului la Tîrgu Mureș 305- română
1977 Marisia, VII, seria arheologie-istorie-etnografie BOT, N., CUCEU, I., PETRESCU, Gheorghe, POP, D. Folclorul Văii Gurghiului (II) 359- română
1977 Marisia, VII, seria arheologie-istorie-etnografie MARKEL, Hanni Considerații asupra repertoriului de cîntece la sașii din zona Reghin 439- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie LAZĂR, Valeriu Așezarea Coțofeni de la Șincai (jud. Mureș) 35- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie PROTASE, Dumitru, ZRINYI, Andrei Raport preliminar asupra săpăturilor din 1977 privind perioada stăpînirii romane, efectuate de Muzeul județean Mureș 75- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie PETICĂ, Mihai Elemente de continuitate pe valea Mureșului superior - sondajul arheologic de la Voivodeni (jud. Mureș) 81- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie PORUMB, Marius, SABĂU, Nicolae Vechi inscripții românești din județul Mureș (sec. XV-XVIII) 107- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie MATEI, Alexandru Contribuții documentare la istoria orașului Reghin (I) Reghinul între anii 1848-1918 277- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie MIRCEA, Leon, ȘARA, Marin Documente și mărturii privind Unirea Transilvaniei cu România - 1 Decembrie 1918 - în zona Reghinului 359- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie RUS, Traian Frîmîntări țărănești în județul Mureș în perioada 1922-1940 451- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie GAL, Cornelia Lupta înfrățită a oamenilor munii români și maghiari din județul Mureș, sub conducerea comuniștilor împotriva exploatării și asupririi, pentru dreptate socială și națională, oglindită în documentele Muzeului județean Mureș 537- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie TRUȚA, Victor Lucrul cînepii pe Valea Belcii (jud. Mureș) 591- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Vasile Obiceiuri străvechi de primăvară din zona de cîmpie a jud. Mureș 655- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie ALMASI, Ștefan, CUCEAU, Ion, FLOREA, Virgil, IȘTOC, Lucia, PETRESCU, Gheorghe, PETRUȚIU, Emil, POP, Dumitru, TALOȘ, Ion Folclorul Văii Gurghiului (III) 673- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie VASILIEV, Valentin Descoperiri cu caracter scitic la Tiur 753- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie PETICĂ, Mihai Noi descoperiri monetare la Cristești 757- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie HICA-CÎMPEANU, Ioana, MUREȘAN, Alexe Un mormînt din secolul al VI-lea e.n la Schișoara 761- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie BALTAG, Gheorghe Date pentru un studiu arheologic al zonei municipiului Sighișoara 75- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie BOTEZAN, Liviu Posesiunile obștești ale țăranilor de pe teritoriul actualului județ uireș în perioada 1785-1820 175- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie HOLIRCA, Aurel Școala din regiunea Mureșului superior în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea și începutul celui de-al XIX-lea 209- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie MATEI, Alexandru Contribuții documentare la istoria zonei Reghinului 347- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie RUS, Traian Aplicarea Legii de reformă agrară din 1921 în așezările județului Mureș 443- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie SZABO, Mihai Reghinul între cele două războaie mondiale 555- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie GAL, Cornelia Lupta înfrățită a oamenilor muncii români și maghiari din județul Mureș, sub conducerea comuniștilor, împotriva exploatării și asupririi, pentru dreptate socială și națională, oglindită în documentele Muzeului județean Mureș 565- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie LAZĂR, Valeriu, MERA, Eugen Descoperiri arheologice la Ibănești - Mureș 639- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie ZRINYI, Andrei Un mic depozit de bronzuri de la Sîmbriaș (jud. Mureș) 641- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie MOLDOVAN, Ioan Date demografice privind orașul Tîrgu Mureș în perioada anilor 1700-1778 141- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie MERA, Eugen Conscripții urbariale mureșene din anul 1785 - Valea Gurghiului 153- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie HOLIRCĂ, Aurel Aspe din istoria școlii mureșene (1948-1918) 271- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie GRAMA, Viorel Dinamica populației Ludușului în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și prima jumătate a secolului XX 301- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie MIRCEA, Leon, ȘARA, Marin Din memoriile unor participanți la marele act al Unirii de la 1 Decembrie 1918 (zona Reghinului) 361- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie ȘERBAN, Tereza Aspecte ale aplicării reformei agrare din 1921 în județul Mureș 389- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie DUȘA, Traian Din tradițiile învățămîntului aristic tîrgumureșan 465- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie SZABO, Mihai Reghinul între cele două războaie mondiale (Mișcarea muncitorească) 485- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie CHIOREAN, Ioan Din activitatea organizațiilor P.C.R. sindicale și de tineret din Valea superioară a Mureșului în anii 1934-1938 581- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Constantin Două bronzuri romane din județul Mureș 699- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie GRIGORESCU, Mariana Contribuții la încadrarea cronologică a unor obiecte de argintărie medievală din județul Mureș 701- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie GAL, Cornelia Acțiunea de solidarizare a "Ligii Drepturilor Omului" cu prilejul suspendării ziarului tărgumureșan "A Vilag" (1925-1926) 725- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie CHIOREAN, Ioan Semnificația social-politică a grevei muncitorilor forestieri de pe Valea superioară a Mureșului 731- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie BOSOANCĂ, Traian Contribuții mureșene la Marea Unire din 1918 - Nistor Ioan Silviu 751- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie LAZĂR, Valeriu Cronica Muzeului județean Mureș 757- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie BALTAG, Gheorghe, HARHOIU, R., PETICĂ, Mihai Ceramica din secolele IV-V e.n. din așezarea de la Sighișoara - Dealul Viilor 51- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie BONIS, Johanna Date privind breasla plugarilor din Tîrgu Mureș 69- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie MIHU, Elena Cartea veche românească pe Valea Nirajului, document al continuității de viață și cultură națională 91- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie PLOEȘTEANU, Grigore Contribuții la cunoașterea vieții politice și culturale a românilor sighișoreni în epoca modernă (1848-1914) 111- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie NETEA, Vasile Începutul și dezvoltarea presei române mureșene 433- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie SZABO, Mihai Reghinul între cele două războaie mondiale. Viața culturală 449- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie POP, V. Catalogul colecției de catrințe și fote a Muzeului județean Mureș 585- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie MERA, Eugen Contribuții documentare la istoria zonei Reghinului. Ibăneștii la 1918 643 română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie GAL, Cornelia Case tărgumureșene legate de mișcarea muncitorească 673 română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie LAZĂR, Valeriu Cronica Muzeului județean Mureș (1981) 707- română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie MIHU, Elena Circulația tipăriturilor tîergoviștene în județul Mureș - mersager al unității naționale 73-79 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie MERA, Eugen Dezvoltarea economică și socială a satului Ibănești de la mijlocul secolului al XVII-lea pîna la mijlocul secolului al XVIII-lea 85-98 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie MAN IOAN, Eugen Aspecte privind evoluția istorică a orașului Tîrgu-Mureș pîna la 1848. I. De la începuturi pană la sfîrșitul sec. XVI. 147-175 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie MOLDOVAN, Ioan Date demografice privind orașul Tîrgu-Mureș în perioada anilor 1784-1800 177-184 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie ȘARA, Marin Contribuții la cunoașterea culturii reghinene pînă la 1918 245-264 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie RUS, Traian Raporturile agrare după aplicarea legii de reformă agrarăî din 1921 în județul Mureș 329-348 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie BOAR, Liviu Luptele greviste ale muncitorilor forestieri de pe valea superioară a Mureșului din deceniul al treilea al secolului XX (1922-1929) 349-356 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie PETRA, Nicolae Prelucrarea lemnului la Reghin pe noi trepte de afirmare 357-383 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie BOSOANCĂ, Traian Tipologia formelor de plan ale bisericilor de lemn din județul Mureș I. 395-410 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie DIACONESCU, Aurelia Ceramica în suluri de lut din colecțiile complexului muzeal Mureș - argument al continuității în valea Mureșului 417-429 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie PETICĂ, Mihai, URSUȚ, Dorin Aspecte privind ridicarea topografică a așezării prefeudale de la Sighișoara - Dealul Viilor 433-438 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie BONIS, Johanna, GAL, Cornelia Mărturii inedite privind expoziția de arheologie și rznografie organizată în cadrul "Lunii Tîrgu-Mureșului" - 1936 439-441 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie OLTEAN ANA, Mariana Ediții din secolul al XVI-lea ale clasicilor greci și latini existente în colecția "Telekiana" 443-446 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie MUNTEANU, Carmen Cărți vechi românești tipărite la Buda, existente în fondul Teleki-Bolxsi al bibliotecii județene Mureș 461-465 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie AMBRUS HEDVIG, Maria Tipărituri plantiniene din colecția Teleki Samuel 471-476 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie ZSIGMOND, Irma Ediții aldine în colecția fondului Teleki-Bolyai al Bibliotecii Județene Mureș 477-482 română
1992 Marisia, XV-XXII, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie HAIMOVICI, Sergiu, MAN, Valeria Studiul preliminar al faunei aparținînd culturii neolitice Turdaș descoperită în așezarea de la Zau de Cîmpie (jud. Mureș) 21-27 română
1992 Marisia, XV-XXII, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie PETICĂ, Mihai Un nou depozit de bronzuri de la Sîngeorgiu de Mureș (județul Mureș) 33-36 română
1992 Marisia, XV-XXII, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie LAZĂR, Valeriu Mărturii arheologice tracice în judeșul Mureș 37-49 română
1992 Marisia, XV-XXII, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie HAIMOVICI, Sergiu Studiul materialului faunistic din castrul roman, din sec. II-III e.n. de la Brăncovenești (jud. Mureș) 87-90 română
1992 Marisia, XV-XXII, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie COSTEA, Ioan Meșteșugurile și sistemul breslelor din Reghin 137-157 română
1992 Marisia, XV-XXII, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie MAN IOAN, Eugen Aspecte privind evoluția istorică a orașului Tîrgu-Mureș pîna la 1848. II Orașul Tîrgu-Mureș în secolul XVII 159-188 română
1992 Marisia, XV-XXII, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie SZABO, Mihai Reghinul în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea (1849-1918) 205-226 română
1992 Marisia, XV-XXII, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie DUȘA, Traian Trei documente istorice cu semnificații multiple în viața culturală a orașului Tîrgu-Mureș în perioada interbelică 317-325 română
1992 Marisia, XV-XXII, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie MELINTE, Șerban Noi considerații privind activitatea editurii "Miron Neagu" din Sighișoara 327-352 română
1992 Marisia, XV-XXII, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie POP, Valer, ZRINYI, Andrei Rogojinăritul la Roteni (jud. Mureș) 423-428 română
1992 Marisia, XV-XXII, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie DIACONESCU, Aurelia Metode și unelte de pescuit în Valea Mureșului (sector jud. Mureș) 429-447 română
1992 Marisia, XV-XXII, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie PETRUȚIU, Floarea Tradiție și evoluție în portul popular de sărbătoare din județul Mureș 449-458 română
1992 Marisia, XV-XXII, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie PETICĂ, Mihai Semnificațiile istorice ale etnotoponimelor locale în corelație cu spațiul geografic al județului Mureș, unde s-au atestat vestigii arheologice 483-487 română
1992 Marisia, XV-XXII, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie MARCU, Oliviu Considerații interdisciplinare privind etnotonimele românești din bazinul superior și mijlociu al Mureșului în contextul configurației geografice a spațiului carpato-dabubiano-pontic 489-493 română
1992 Marisia, XV-XXII, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie POP, Vasile Mențiuni interdisciplinare despre unele etnotoponime mureșene care atestă continuitatea elementului demografic autohton romanizat 513-520 română
1992 Marisia, XV-XXII, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie GHERGHEL, Ileana, MERA, Eugen Aspecte istorico-sociale-ocupaționale reflectate în etnotoponimia de pe Valea Gurghiului 521-526 română
1992 Marisia, XV-XXII, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie MAN IOAN, Eugen Contribuția cartografiei la interpretarea unor etnotoponime românești din municipiul Tîrgu-Mureș și împrejurimi 527-550 română
1992 Marisia, XV-XXII, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie COCIȘ, Sorin Descoperiri arheologice mureșene (I) 557-558 română
1992 Marisia, XV-XXII, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie HAIMOVICI, Sergiu Notă privind resturile faunistice din stațiunea arheologică de la Voivodeni (jud. Mureș) 559-559 română
1992 Marisia, XV-XXII, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie GAL, Cornelia, HANCU, Ana Date privind participarea grănicerilor transilvăneni la războaiele împotriva Franței revoluționare 1973-1794 (din documentele colecției Muzeului Județean Mureș) 567-571 română
1992 Marisia, XV-XXII, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie ȘERBAN-CHIRA, Adrian Sighișoara - Breasla cositorarilor 587-590 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie PETICĂ, Mihai Materiale celtice aflate în colecțiile arheologice ale Muzeului Județean Mureș 31-37 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie PROTASE, Dumitru, ZRINYI, Andrei Castrul roman și așezarea civilă de la Brîncovenești (jud. Mureș) Săpăturile din anii 1970-1987 73-169 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie AMLACHER, Eberhard, BALTAG, Gheorghe Noi contribuții la repertoriul arheologic al zonei Tîrnava Mare 171-193 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie MUNTEANU, Carmen O carte romînească veche și rară dib biblioteca județeană Mureș (fondul Teleki - Bolyai) 197-202 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie MAN IOAN, Eugen Aspecte privind evoluția istorică a orașului Tîrgu-Mureș pîna la 1848. III. Tîrgu-Mureș sub stăpînirea habsburgică pînă la 1848 213-279 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie HANCU, Ana Revoluția de la 1848 oglindită în colecția de documente a Muzeului Județran Mureș (I) 281-288 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie BONIS, Johanna Sticlărie transilvăneană din secolele XVII-XIX în colecția Muzeului din Tîrgu-Mureș 345-364 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie MIHU, Elena Carte veche românească pe Valea Beicii (județul Mureș) 365-390 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie GAL, Cornelia Aspecte din istoria fotografiilor din Tîrgu-Mureș 409-413 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie PETRUȚIU, Floarea Simbolul solar în arta populară a lemnului din județul Mureș 543-548 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie RUSU, Livia Portul popular de pe Valea Beicii - satele Șerbeni, Urisiu de Sus, Chiheru de Jos, la începutul secolului al XX-lea 549-560 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie PETICĂ, Mihai, ZRINYI, Andrei Cercetările de sondaj efectuate în localitățile Deda Bistra, Ideciu de Jos, Cîmpu Cetății și Măgherani (judetul Mureș) 599-603 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie GRAMA, Viorel Evoluția populației de pe Valea Nirajului din secolul al XVIII-lea pînă în a doua jumătate a secolului al XIX - lea 605-617 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie CRISTUREAN, Vasile Cîteva observații în legătură cu microetnotoponimele satelor Ivănești, Lăureni, Moșuni, Poienița, Sînișor, Șard și Veța din județul Mureș 625-628 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie RUSTOIU, Aurel Vase în miniatură din așezarea dacică de la Sighișoara - Wietenberg .11-20 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie HUSAR, Adrian, MAN, Nicoleta The roman rural settlement of Cristești 21-34 engleză
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie PETICĂ, Mihai, ZRINYI, Andrei Raport preliminar privind săpăturile arheologice de la Gornești (județul Mureș) - campaniile 1992-1993-1994 35-44 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie ARDEVAN, Radu, PETICĂ, Mihai Rarități numismatice în colecțiile Muzeului Județean Mureș 41-44 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie MAN IOAN, Eugen Un monument transilvănean mai puțin cunoscut: Biserica Evanghelică din Reghin 47-58 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie POP, Vasile Localități dispărute "Neagra" și "Groapa Negrii" 59-65 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie DANEȘ, Mariana Două caiete inedite din secolul al XVIII-lea ale vreslei croitirilor din Sibiu 67-73 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie GRIGORESCU, Flora Catalogul obiectelor de farmacie din patrimoniul Muzeului de Istorie Sighișoata 105-125 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie GRAMA, Ana Inventare de bunuri ale bisericilor românești ortodoxe din Transilvania protopopiatul Sughișoara, 1854-1855 151-196 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie BOAR, Liviu Activitatea despărțămîntului Reghin al Astrei oglindită în documentele aflate în arhivele sibiene 283-295 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie BOSOANCĂ, Traian Contribuția preoțimii mureșene la realizarea marii uniri de la 1 Decembrie 1918 303-316 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie FEȘTEU, Maria Consilieratele agricole din județele Tîrnava Mare și Tîrnava Mică 339-349 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie PANĂ, Virgil Realități demografice în județele Mureș și Tîrnava Mare 351-378 română
1996 Marisia, XXV-1, seria etnografie-artă populară-artă DIACONESCU, Aurelia Din istoricul muzeului etnografic din Tîrgu-Mureș .7-18 română
1996 Marisia, XXV-1, seria etnografie-artă populară-artă DIACONESCU, Aurelia Cămășile femeiești din colecțiile etnografice mureșene 29-50 română
1996 Marisia, XXV-1, seria etnografie-artă populară-artă DAVID, Doina Repere stilistice și ornamentale în țesăturile tradiționale (Exemplificare pe colecția muzeului) 51-55 română
1996 Marisia, XXV-1, seria etnografie-artă populară-artă POP, Laura Obiceiuri de înmormîntare din Valea Beicii (județul Mureș) 113-125 română
1996 Marisia, XXV-1, seria etnografie-artă populară-artă MIHU, Elena "Pe Mureș și pe Tîrnavă" manuscrise folclorice de la începutul secolului al IXI-lea 127-187 română
2000 Marisia, XXVI, seria arheologie-istorie MAN, Eugen Muzeul etnografic, un monument de seamă al artei baroce din municipiul Tîrgu-Mureș .7-23 română
2000 Marisia, XXVI, seria arheologie-istorie MOLNAR, Zsolt, PETICĂ, Mihai Materiale preistorice de la Tîrgu-Mureș "Cetate" .9- română
2000 Marisia, XXVI, seria arheologie-istorie URSUȚIU, Adrian O statuetă neolitică de la Bernadea (județul Mureș) 25- română
2000 Marisia, XXVI, seria arheologie-istorie URSUȚIU, Adrian Date privind așezarea din sec. II-III de la Iernut, catinul Sf. Gheorghe. Ceramica din complexe 29- română
2000 Marisia, XXVI, seria arheologie-istorie MAN, Nicoleta Tipologia opaițelor romane descoprite în așezarea romană de la Cristești (județul Mureș) 47- română
2000 Marisia, XXVI, seria arheologie-istorie DIACONESCU, Aurelia Valori de patrimoniu din Valea Mureșului Superior în muzeul etnografic Tîrgu-Mureș 53-62 română
2000 Marisia, XXVI, seria arheologie-istorie BORZAN, Maria Biserica tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul din secția în aer liber a muzeului etnografic din Reghin 95-113 română
2000 Marisia, XXVI, seria arheologie-istorie BUCUR, Maria Repertoriul tîrgurilor din Valea Superioară a Mureșului (între Toplița-Deda-Reghin-Tărgu-Mureș-Luduș-Aiud) 115-136 română
2000 Marisia, XXVI, seria arheologie-istorie PETICĂ, Mihai, ZRINYI, Andrei Grupul de morminte aparținînd culturii Noua de la Comlod, jud. Bistrița-Năsăud 123- română
2000 Marisia, XXVI, seria arheologie-istorie ORDOG, Eniko-Melinda Obiceiuri de peste an. Obiceiuri de iarnă la Brîncovenești 157-162 română
2000 Marisia, XXVI, seria arheologie-istorie BALTAG, Gheorghe Considerații generale privind așezarea de la Sighișoara-Albești. Noi elemente inedite în cultura materială din sec. VIII-X d.Hr. 169- română
2000 Marisia, XXVI, seria arheologie-istorie ANTIHI, Adriana Mărturii ale meșteșugului orologeriei aflate în patrimoniul Muzueului de Istoria Sighișoara - mecanismul actual din Turnul cu Ceas 187- română
2000 Marisia, XXVI, seria arheologie-istorie RUS, Dorin-Ioan Table de breaslă din Reghin în colecția Muzeului Județean Mureș 193- română
2000 Marisia, XXVI, seria arheologie-istorie POP, Vasile Toponimie - din toponimia mureșană 201-206 română
2000 Marisia, XXVI, seria arheologie-istorie MERA, Elena Toponimie românească din zona Reghinului 207-213 română
2000 Marisia, XXVI, seria arheologie-istorie BOSOANCĂ, Traian Alegerile parlamentare din decembrie 1919 în județul Mureș-Turda 283- română
2000 Marisia, XXVI, seria arheologie-istorie PANĂ, Virgil Pentru un monument național Avram Iancu la Tîrgu-Mureș 291- română
2000 Marisia, XXVI, seria arheologie-istorie MAN, Nicoleta Sigilii pentru decorarea ceramicii ștampilate descoperite în așezarea romană dev la Cristești 323- română
2000 Marisia, XXVI, seria arheologie-istorie PETICĂ, Mihai, ZRINYI, Andrei Materiale arheologice descoperite la Gornești (județul Mureș) - campaniile 1992-1994 331- română
2000 Marisia, XXVI, seria arheologie-istorie BONIS, Johanna Despre sigiliile breslei cizmarilor din Tîrgu-Mureș 375- română
2000 Marisia, XXVI, seria arheologie-istorie BONIS, Johanna Achiziții noi în colecția Muzeului de Istorie Tîrgu-Mureș 383- română
2000 Marisia, XXVI, seria arheologie-istorie BORDAȘ, Maria Organizarea depozitului de arheologie al Muzeului Județean Mureș, Tîrgu-Mureș 387- română
2003 Marisia, XXVII, seria arheologie-istorie MAN, Eugen Două vechi monumente de artă românească de pe Valea superioară a Mureșului .7-48 română
2003 Marisia, XXVII, seria arheologie-istorie AMESE, Apai, PETICĂ, Mihai Materiale preistorice de la Tîrgu-Mureș "Cetate" .9-48 română
2003 Marisia, XXVII, seria arheologie-istorie DIACONESCU, Aurelia, POP, Valer Interiorul țărănesc românesc din zona Tîrnavelor în contextul expoziției din Muzeul Mănăstirii Recea 49-75 română
2003 Marisia, XXVII, seria arheologie-istorie MAN, Nicoleta Vase cu destinație specială din așezarea română de la Cristești 55-72 română
2003 Marisia, XXVII, seria arheologie-istorie POP, Valer Icoanele pe sticlă în județul Mureș . I. 77-106 română
2003 Marisia, XXVII, seria arheologie-istorie BONIS, Johanna Colecția lăzilor de breaslă a Muzeului de Istorie din Tîrgu Mureș 91-121 română
2003 Marisia, XXVII, seria arheologie-istorie BUCUR, Maria Colecția de pantaloni din patrimoniul muzeului etnografic din Tg-Mureș 107-124 română
2003 Marisia, XXVII, seria arheologie-istorie RUS, Dorin-Ioan Date privind breasla dogarilor din Reghinul-Săsesc 123-127 română
2003 Marisia, XXVII, seria arheologie-istorie CRISTIAN, Crișan Conscripșia urbarială din anul 1785 a localității Ideciul de Jos, județul Mureș 149-171 română
2003 Marisia, XXVII, seria arheologie-istorie FANCSALY, Angela Broderii populare maghiare în colecția de textile a Muzeului etnografic Reghin 149-166 română
2003 Marisia, XXVII, seria arheologie-istorie MAN IOAN, Eugen Valori urbane și artistice la Tîrgu-Mureș în secolul al XVIII-lea 173-215 română
2003 Marisia, XXVII, seria arheologie-istorie POP, Laura Pomul funebru din zona Văii Mureșului Superior, Valea Gurghiului și Valea Beicii 173-181 română
2003 Marisia, XXVII, seria arheologie-istorie POP, Laura Datini de înmormîntare în satul Mihai Viteazu (jud. Mureș) 183-190 română
2003 Marisia, XXVII, seria arheologie-istorie MARDARE, Veronica, RUS, Dorin-Ioan Obiceiuri necunoscute de căsătorie în Reghinul-Săsesc la sfîrșitul secolului al IX-lea și începutul secolului al XX-lea 219-222 română
2003 Marisia, XXVII, seria arheologie-istorie POP, Vasile Toponimia mureșeană 259-271 română
2003 Marisia, XXVII, seria arheologie-istorie DOBOZI, Beatrice Vizite canonice în protopopiatul ortodox român Regin (1870-1971) 273-283 română
2003 Marisia, XXVII, seria arheologie-istorie BOSOANCĂ, Traian Alegerile parlamentare din mai-iunie 1920, în județul Mureș-Turda 343-350 română
2003 Marisia, XXVII, seria arheologie-istorie PANĂ, Virgil Prezența etnicilor minoritari în admistrația și justiția județului Mureș (1926-1939) 351-363 română
2003 Marisia, XXVII, seria arheologie-istorie MAN, Nicoleta, POP, Vasile Colecția arheologică "Vasile Pop" 383-393 română
2003 Marisia, XXVII, seria arheologie-istorie PETICĂ, Mihai, ZALAN, Gyorfy Cahle medievale din colecția veche a Muzeului Județean Mureș 395-403 română
2003 Marisia, XXVII, seria arheologie-istorie MIHU, Elena Prezența cărții vechi românești pe Valea Tîrnavei Mari 405-423 română
2003 Marisia, XXVII, seria arheologie-istorie PUIU, Sidonia Biblia sau Sfînta Scriptură în istoria cărților. Biblia de la Blaj (1795), carte de referință în cultura română 437-450 română
2003 Marisia, XXVII, seria arheologie-istorie HANGU, Ana Medalii de botez și de casătorie în colecțiile Muzeului de Istorie Tîrgu-Mureș 459-473 română
2003 Marisia, XXVII, seria arheologie-istorie OPRIȘ, Ilarie Contribuția revizorului școlar Ieronim Puia la dezvoltarea învățămîntului interbelic mureșan 515-518 română
2005 Marisia, XXVIII-2, seria etnografie-artă populară-artă MAN, Eugen Vechi biserici de lemn din județul Mureș dipărute în ultimele decenii .7-92 română
2005 Marisia, XXVIII-2, seria etnografie-artă populară-artă MARC, Dorel Arhitectură populară în zona Mureșului Superior. Interferențe privind evoluția planimetriei, tehnicilor constructive și ornamenticii caselor tradiționale 123-139 română
2005 Marisia, XXVIII-2, seria etnografie-artă populară-artă POP, Valer Icoanele pe sticlă în județul Mureș . II. 161-167 română
2005 Marisia, XXVIII-2, seria etnografie-artă populară-artă POP, Laura Colecția de covoare a Muzeului Județean Mureș - Secția etnografie 169-193 română
2005 Marisia, XXVIII-2, seria etnografie-artă populară-artă DIACONESCU, Aurelia Furcile de tors din colecțiile etnografice mureșene 195-252 română
2005 Marisia, XXVIII-2, seria etnografie-artă populară-artă POP, Valer Participarea unor etnografi mureșeni la expoziții etnografice europene 267-270 română
2005 Marisia, XXVIII-2, seria etnografie-artă populară-artă POP, Vasile Toponimie mureșeană II Lunca Bradului - județul Mureș 343-348 română
2005 Marisia, XXVIII-2, seria etnografie-artă populară-artă POP, Vasile Toponimie mureșeană III Toponimul "zăpodie", "zăpodii", 2zăpozii" zăspad" 349-351 română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie BERECKI, Sandor A settlement belonging to the Coțofeni Culture from Ogra (Mureș County) .7- engleză
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie MOLDOVAN, Emil Obiecte preistorice descoperite în preajma orașului Reghin (jud. Mureș) 25- română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie CIOATĂ, Daniel O monedă romană descoperită la Tușinu, Sîmpetru de Cîmpie (jud. Mureș) 61- română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie CIOATĂ, Daniel, CRIȘAN, Coralia, MAN, Nicoleta Așezarea "La Tău", loc. Cecălaca, com. Ațintis (jud. Mureș), secolele II-III p. Vhr. 67- română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie CRIȘAN, Coralia, GAL, Szilard Un mormînt de înhumație descoperit la Cecălaca - "La Tău#. Analiza morfo-taxonomică 81- română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie MAN, Nicoleta Ceramica ștampilată descoperită în castrul roman de la Călugăreni 113- română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie GYORFI, Zalan Spade medievale din colecția Muzeului Județean Mureș 133- română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie LASZLO, Keve O monedă de aur din monetăria de la Baia Mare descoperită la Neaua (jud. Mureș) 141- română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie DOBOZI MILANDOLINA, Beatrice Căsătorii și divorțuri la românii din protopopiatul greco-catolic Reghin la sfîrșit de secol XIX 243- română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie TEȘCULĂ, Nicolae Albert Ziegler la Sighișoara. Impactul primelor demonstrații aciatice la nivelul conștiinței colective 269- română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie MAN IOAN, Eugen "Prefectura Veche" - monument de arhitectură barocă din Tîrgu-Mureș 361- română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie ANTIHI, Adriana Despre activitatea muzeelor din Sighișoara 381- română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie AVRAM, Lavinia-Carmen O carte veche descoperită în satul Mihai Viteazul (jud. Mureș) 407- română
2009 Marisia, XXIX , seria arheologie MAN IOAN, Eugen Un valoros monument de artă populară românească. Biserica ortodoxă de lemn "Sf. Nicolae" din Cuștelnic, județul Mureș .11- română
2009 Marisia, XXIX , seria arheologie BUCUR, Maria Colecția de cămăși bărbătești a Muzeului de Etnografie și Artă Populară Tîrgu-Mureș 45- română
2009 Marisia, XXIX , seria arheologie BERECKI, Sandor A late Bronze Age Pit discovered at Sîngeorgiu de Mureș (Mureș County) 49-55 engleză
2009 Marisia, XXIX , seria arheologie BOGDAN, Florin Piese de mobilier din colecția muzeului etnografic Reghin. Lăzi de zestre 75- română
2009 Marisia, XXIX , seria arheologie NAGY, Jozsef-Gabor, REZI, Botond Rescue excavations at Chinari "Mociar" (Mureș County) 87-129 engleză
2009 Marisia, XXIX , seria arheologie RUS, Dorin-Ioan Aspects from the life of saddler journey men from eighteenth-century Sibiu 99- engleză
2009 Marisia, XXIX , seria arheologie BORDI ZSIGMOND, Lorand Roman Age discovreries from Tîrnăveni (Mureș County) 131-144 engleză
2009 Marisia, XXIX , seria arheologie KOROSFOI, Zsolt Un complex al culturii Sîntana de Mureș - Cerneahov în curtea cetății din Tîrgu Mureș 145-160 engleză
2009 Marisia, XXIX , seria arheologie GYORFI, Zalan Un pinct nou în topografia arheologică medievală a roașului Tîrgu Mure. Palatul Primăriei 185-198 engleză
2009 Marisia, XXIX , seria arheologie SOOS, Zoltan Coat of arms representations on the stove tiles of the Tîrgu Mureș Medieval Franciscan Friary 199-210 engleză
2009 Marisia, XXIX , seria arheologie BORZAN, Maria Nunta la Pietriș-Vale (Deda) 215- română
2009 Marisia, XXIX , seria arheologie CIUTĂ, Beatrice Analize arheobotanice efectuate asupra probelor provenite din situl arheologic Tîrgu Mureș "Cetate" (campania 2006) 217-224 engleză
2009 Marisia, XXIX , seria arheologie ANTIHI, Adriana Pictura țărănească pe sticlă la români, din centrul Nicula dlată în patrimoniul Muzeului de Istorie Sighișoara. Exemplificarea a două teme "Adam și Eva" și "Circumciziunea" 239- română
2009 Marisia, XXIX , seria arheologie POP, Laura Obiceiurile de înmormîntare din județul Mureș, între structurile de rudenie și cele comunitare 323- română
2009 Marisia, XXIX , seria arheologie MERA, Elena Descîntece din Ibănești, județul Mureș 345- română
2009 Marisia, XXIX , seria arheologie POP, Angela Rezultate ale proiectului "Sate contemporane din România. Deschideri spre Europa. Aplicație zonală - județul Mureș 413- română
2009 Marisia, XXIX , seria arheologie MARC, Livia Aplicații de pedagogie muzeală la Muzeul de Etnografie și artă populară din Tîrgu-Mureș 441- română
2009 Marisia, XXIX , seria arheologie STAICU, Ramona Colecția de Grafică Documentară a Muzeului de Istorie. Aspecte generale de conservare 457- română
2009 Marisia, XXIX , seria arheologie DUMITRESCU, Raluca Ansambul mural al bisericii cu hramul "Bunavestire" de la Căcuci-Valea Beicii 465- română
2009 Marisia, XXIX , seria arheologie DUMITRESCU, Raluca Două piese de mobilier pictat de secol XIX din zona Sighișoana; studiu de caz: restaurarea piesei de tip "almerei 473- română
2010 Marisia, XXX , seria arheologie BALASZ ALDOR, Csaba The Coțofeni site from Șincai-Cetetea Păgînilor (Mureș County). The 1996-1997 campaigns .7-24 engleză
2010 Marisia, XXX , seria arheologie REZI, Botond The bronze hoard from Sîmbriș (Mureș County) 45-67 engleză
2010 Marisia, XXX , seria arheologie BERECKI, Sandor Two La Tene Bronze Discs rom Tărgu Mureș, Transylvania 69-75 engleză
2010 Marisia, XXX , seria arheologie PANCZEL SZILAMER, Peter Domina and Dominus from Cristești (Mureș County) 77-84 engleză
2010 Marisia, XXX , seria arheologie CIOATĂ, Daniel, CRIȘAN, Coralia, MAN, Nicoleta A new brick kiln discovered in the romam settlement from Cristești 85-94 engleză
2010 Marisia, XXX , seria arheologie MAN, Nicoleta Art and religious on the eastern part of Dacia (with special regard to the upper Mureș Area) 95-114 engleză
2010 Marisia, XXX , seria arheologie LASZLO, Keve The Early Medieval Pottery fom Sîngeorgiu de Mureș-Roman Catholic Cemetery (Mureș County) 159-169 engleză
2010 Marisia, XXX , seria arheologie GAL SZILARD, Sandor, GYORFI, Zalan Archaeological data regarding the medieval history of the unitatian church in Adămuș (Mureș County) 171-186 engleză
2010 Marisia, XXX , seria arheologie SOOS, Zoltan, SZILARD SANDOR, Gal Burials in the Tîrgu Mureș franciscan friary. A fourteenth Century burial with diadem 187-203 engleză
2010 Marisia, XXX , seria arheologie BENCZE, Unige Late medieval graphite ware in the Tîrgu Mureș Franciscan Friary and the study of imported pottery in Transylvania 205-212 engleză
2010 Marisia, XXX , seria arheologie CIUTĂ, Beatrice Archaeological analyses carried on macro-remains from Tîrgu-Mureș-Franciscan Friary (2007 campaign) 213-217 engleză
2011 Marisia, XXXI, seria arheologie BERECKI, Sandor, SZTANCSUJ SANDOR, Jozsef A copper age settlement from Tîrgu Mureș. Aspects of chronology and relations of the Ariușd Culture 49-72 engleză
2011 Marisia, XXXI, seria arheologie SOOS, Zoltan Bronze objects from the excavation of the Tîrgu Mureș Franciscan Friary 313-337 engleză
2011 Marisia, XXX-XXXI , seria istorie ORBAN, Janos Date noi despre arhitectura Tîrgu-Mureșului la începutul secolului al XIX-lea. Construcția clădirii Apollo .9-22 română
2011 Marisia, XXX-XXXI , seria istorie DOBOZI MILASNDOLINA, Beatrice Structuri confesionale pe Valea Mureșului Superior (secolul al XIX-lea) 23-26 română
2011 Marisia, XXX-XXXI , seria istorie KOVACS, Maria-Marta Inventarierea obiectelor de argintărie și de cositor în protopopiatul istoric al Tîrnavelor 27-40 română
2011 Marisia, XXX-XXXI , seria istorie BALINT, Nicolae Aspecte referitoare la activitatea unor instanțe judecătorești mureșene, în primii ani după Marea Unire de la 1918 137-143 română
2011 Marisia, XXX-XXXI , seria istorie PANĂ, Virgil Considerațiuni privind patrimoniul imobil al orașelor transilvănene în primul deceniu după Marea Unire. Situația orașului Tîrgu-Mureș 221-242 română
2011 Marisia, XXX-XXXI , seria istorie MAN, Eugen Cîteva edificii de interes comun în stilul național românesc la Tîrgu-Mureș din perioada interbelică 243-253 română
2011 Marisia, XXX-XXXI , seria istorie KOVACS, Barna, ȘANDOR, Vasile Viața economică a Municipiului Tîrgu-Mureș. Fabrica de Moilă Ardeleană "Szekely și Reti" S.A.în perioada interbelică 269-294 română
2011 Marisia, XXX-XXXI , seria istorie FOLA NICOLAE, Victor Evoluția economică și social-politică a orașului Tîrnăveni în perioada interbelică 295-306 română
2012 Marisia, XXXII, seria arheologie NEMETH, Rita Prehistoric wheel models from the collection of the Mureș County Museum 15-32 engleză
2012 Marisia, XXXII, seria arheologie BERECKI, Sandor An early iron age zoomorphic clay figurine from Tîrgu Mureș 47-58 engleză
2012 Marisia, XXXII, seria arheologie KARKAS ISTVAN, Gergo, PANCZEL, Szilamer-Peter, SZABO, Andras A New Roman Altar from Gurghiu, Mureș County 101-104 engleză
2012 Marisia, XXXII, seria arheologie LENKEY, Laszlo, LOCZKO, Nandor, PANCZEL, Szilamer-Peter, PETHE, Mihaly Updating our knowledge about the roman fort from Brăncovenești, Mureș County 105-115 engleză
2012 Marisia, XXXII, seria arheologie OTVOS KOPPANY, Bulcsu, SIDO, Katalin The analysis of the ceramic material from Glodeni. Preliminary considerations 117-125 engleză
2012 Marisia, XXXII, seria arheologie BAKONYI, Regina, SOOS, Zoltan The medieval church of Vălenii de Mureș, Mureș County 193-204 engleză
2013 Marisia, XXX, seria etnografie-artă populară BOGDAN, Florin Furcile de tors din colecția Muzeului Etnografic din Reghin 45-54 română
2013 Marisia, XXX, seria etnografie-artă populară DIACONESCU, Aurelia Prîsnelele - podoabe ale costumului popular bărbătesc din zona Călimanilor, existente în colecțiile etnografice mureșene 55-70 română
2013 Marisia, XXX, seria etnografie-artă populară DOBREANU, Doina Credințe străvechi și ceremonia cununii în localitățile Subcetate, Sărmaș, Hodoșa și Gălăuș, situate pe Valea Superioară a Mureșului 71-79 română
2013 Marisia, XXX, seria etnografie-artă populară POP, Laura Tîrgurile mureșene în presa locală românească din perioada interbelică 165-186 română
2013 Marisia, XXX, seria etnografie-artă populară BORZAN, Maria Muzeul Reghinean la aniversarea a 50 de ani de la înfințare 255-280 română
2013 Marisia, XXX, seria etnografie-artă populară MARC, Livia Cronica activității de pedagogie muzeală a secției de etnografie și artă populară - Muzeul județean Mureș (2010-2012) 315-342 română
2013 Marisia, XXX, seria etnografie-artă populară MARICA, Valentin Portul popular săsesc din ona Reghinului - Rusu L 359-561 română
2013 Marisia, XXX, seria etnografie-artă populară GODEA, Ioan Ceramica în suluri de lut din colecțiile etnografice mureșene - Diaconescu A. 362-365 română
2013 Marisia, XXX, seria etnografie-artă populară GODEA, Ioan Interferențe culturale în obiceiurile funerare din județul Mureș - Pop L. 380-383 română
2013 Marisia, XXXII-XXXIII, seria istorie FLOREA, Magdalena Repere istorice privind apariția și evoluția mișcării teatrale maghiare în spațiul mureșan 151-165 engleză
2013 Marisia, XXXII-XXXIII, seria istorie SUCIU, Felician Despărțămîntului "Tîrgu-Mureș" al Astrei în perioada 1913-1922 193-200 engleză
2013 Marisia, XXXII-XXXIII, seria istorie MAN IOAN, Eugen Camera de comerț și industrie din Tîrgu-Mureș, monument reprezentativ al artei 1900 201-207 engleză
2013 Marisia, XXXII-XXXIII, seria istorie PETRU LUCIA, Carmen Gyorgy Ligeti, un laureat al "Polar Music Prise" născut la Tîrnăveni 209-212 engleză
2013 Marisia, XXXII-XXXIII, seria istorie BARTOS, Zoltan Din culisele Securității mureșene. Cazul colonelului Pavel Sălcudean - documente - 265-312 engleză
2013 Marisia, XXXII-XXXIII, seria istorie NISTOR IOAN, Silviu Emil Dandea un moț primar la Tîrgu-Mureș - Pană V. 321-329 engleză
2003 Marmatia, .7-1, seria arheologie-numismatică LAZĂR, Valeriu, VULPE, Alexandru Toporul de luptă de bronz de la Bogata de Mureș 43-56 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie RUS, Dorin Din activitatea preotului Johannes Kinn din Reghinul Săsesc (1853-1891) 49-59 română
1956 Materiale și Cercetări Arheologice, 2 HOREDT, Kurt Așezarea de la Sf. Gheorghe - Bedeháza 007-040
1956 Materiale și Cercetări Arheologice, 2 MITREA, Bucur, ZOLTAN, Szekely Tezaurul monetar de la Fotoș și pătrunderea comercială romană în estul Daciei în secolul I î.e.n. 643-684
1957 Materiale și Cercetări Arheologice, 3 ZOLTAN, Szekely Cercetările și săpăturile de salvare executate de Muzeul Regional din Sf. Gheorghe în anul 1955. 149-160
1957 Materiale și Cercetări Arheologice, 4 HOREDT, Kurt Șantierul arheologic Morești 175-186
1959 Materiale și Cercetări Arheologice, 6 SZEKELY, Z. Cercetări arheologice efectuate în Regiunea Autonomă Maghiară 187-202
1959 Materiale și Cercetări Arheologice, 6 PROTASE, Dumitru, VLASSA, N. Săpăturile de la Lechința de Mureș și Cipău 445-452
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 ZOLTAN, Szekely Sondajele efectuate de Muzeul Regional din Sf. Gheorghe 325-340
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 RUSU, Mircea Săpătura de salvare de la Luduș 349-352
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 BERCIU, Ion, HOREDT, Kurt, POPA, Alexandru Săpăturile de la Teleac 353-358
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 VASILIEV, V., ZRÎNYI, A. Raport asupra cercetărilor de la Chendu, jud. Mureș 172-173
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 PROTASE, Dumitru, ZRÎNYI, A. Castrul roman de la Brâncovenești, jud. Mureș 295-298
1999 Mediaevalia Transilvanica, III-1-2 PAL-ANTAL, Sandor Sistemul institutional al scaunului secuiesc Mureș în perioada principatului autonom al Transilvaniei 103-118 română
1993 Revista Bistriței, VII LAZĂR, Valeriu Mărturii arheologice ale continuității daco-romane din județul Mureș 77-89 română
1994 Revista Bistriței, VIII LAZĂR, Valeriu Autohtoni și alogeni în spațiul județului Mureș în perioada prefeudală (sec. III - X) 55-74 română
1994 Revista Bistriței, VIII BALTAG, Gheorghe Așezarea de la Albești-Sighișoara. Elemente inedite în cultura materială din sec. IX-X 75-78 română
1997 Revista Bistriței, X-XI LAZĂR, Valeriu Depozitul de bronzuri de la Jabenița (jud. Mureș) .9-12 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII RUS, Dorin Evoluția meșteșugurilor din Reghin 337-346 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII SABĂU, Nicolae Pictura bisericii ortodoxe de lemn "Sf. Arhanghel Mihail" din Tîrgu Mureș 363-384 română
2000 Revista Bistriței, XIV RUS, Dorin Din activitatea Sociertății de plutărit din Reghinul-săsesc 1853-1908 91-95 română
2000 Revista Bistriței, XIV MOLNAR, Zsolt, PETICĂ, Mihai Materiale preistorice de la TÎrgu-Mureș "Cetate" - III 337-354 română
2001 Revista Bistriței, XV MOLNAR, Zsolt, PETICĂ, Mihai Așezarea preistorică de la TÎrgu-Mureș "Cetate" - II .7-20 română
2001 Revista Bistriței, XV RUS, Dorin Statutul de la 1728 al breslei cozmarilor din Reghinul-Săsesc 141-148 română
2002 Revista Bistriței, XVI TAKAR, Zsuzanna Fenomenul prostituției în Tîrgu-Mureș între anii 1926-1932 323-327 română
2003 Revista Bistriței, XVII ADONIS, Mihai Unele aspecte privind nivelul reclamei economice la Sighișoara în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 217-233 română
2004 Revista Bistriței, XVIII ANTIHI, Adriana Mărturii ale breslei stănarilor aflate în patrimoniul Muzeului de istorie Sighișoara 209-215 română
2004 Revista Bistriței, XVIII RUS, Dorin Jurnalul predicatorului Gustav Friederich Kinn din timpul epidemiei de holeră din Reghinul-Săsesc din anul 1873 325-329 română
2005 Revista Bistriței, XIX COVACI MARIA, Diana Relații interconfesionale reflectate în documentele protopopiatelor ortodox și greco-catolic Regin în cea de-a doua jumătate a secolului XIX 217-225 română
2005 Revista Bistriței, XIX TEȘCULĂ, Nicolae Presa săsească sighișoreană 1869-1900 231-247 română
2005 Revista Bistriței, XIX BOCA STÎNGACIU, Anca Forestiera Feltrinelli Sibiu, importantă societate cu participare italiană din industria forestieră românească (1919-1939) 257-262 română
2005 Revista Bistriței, XIX ONOFREIU, Adrian Refugiați cehi la Bistrița în anul 1939 275-283 română
2006 Revista Bistriței, XX RUS, Dorin Die Sammlungen des Sachsisch-Regener Evangelischen Gymnasiums (1865-1915) (1) 283-292 germană
2006 Revista Bistriței, XX PANĂ, Virgil Contribuții la cunoașterea emigrației sașilor reghineni în perioada anilor 1944-1964 - Rus D. 374-375 română
2007 Revista Bistriței, XXI-2 BALINT, Nicolae Acțiunile Ministerului Informațiilor în județul Mureș pentru sprijinirea PCR în preajma alegerilor din noiembrie 1946 193-197 română
2007 Revista Bistriței, XXI-2 BALINT, Nicolae Sub semnul lui Marte. Militarii Reghinului - Rus Dorin 236-236 română
2008 Revista Bistriței, XXII COCIȘ, Sorin, MAN, Nicoleta Fibule romane din colecțiile Muzeului Județean Mureș 85-93 română
2013 Revista Bistriței, XXVII HARHOIU, Radu Cercetări arheologice la Sighișoara Dealul Viilor - "necropola". Complexul 359 - o locuință din epoca evară tîrzie (secol 8) 72-103 română
2013 Revista Bistriței, XXVII FIREA, Ciprian Preoți parohi și artă în orașul Bistrița la sfîrșitul evului mediu 160-172 română
1968 Sargetia, V RADU, Vasile Contribuții la cunoașterea situației social-politice a maselor muncitoare din fostul ținut Mureș în timpul dictaturii regale 449- română
1998 Sargetia, XXVII-1, seria 1997-1998 MOLNAR, Zsolt Propuneri ipotetice pentru modelul dinamicii așezărilor din epoca bronzului pe Valea Superioară a Mureșului 129-147 română
1998 Sargetia, XXVII-1, seria 1997-1998 PETICĂ, Mihai, ZRINYI, Andrei Obiecte de os în colecțiile Muzeului Județean Mureș 363-376 română
1998 Sargetia, XXVII-1, seria 1997-1998 ANDRIȚOIU, Ioan, RUSTOIU, Aurel Sighișoara - Wietenberg. Descoperirile preistorice și așezarea dacică 881-882 română
2002 Sargetia, XXX, seria 2001-2002 BOSOANCĂ, Traian Aportul preoților și protopopilor greco-catolici din județul Mureș la realizarea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 593-598 română
2003 Sargetia, XXXI MUNTEANU, Claudiu Considerații referitoare la un tezaur monetar probabil descoperit în județul Mureș 265-268 română
2005 Sargetia, XXXIII BERECKI, Sándor, DAROCZI-SZABO, Laszlo, DAROCZI-SZABO-MARTA Archaeozoological Finds from Ernei – “Quarry”. 121-130 engleză
2006 Sargetia, XXXIV RUS, Dorin-Ioan Distrugerea Reghinului în noiembrie 1848 123-136 română
2011 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVII-II, seria istorie-etnografie-artă BOGDAN, Florin Un document inedit din arhiva Muzeului Etnografic "Anton Badea" Reghin. Addenda la istoria militarilor Reghinului 41- română
2012 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVIII-II, seria istorie-etnografie-artă BOGDAN, Florin, BOGDAN, Simona-Loredana Podoabe din colecția Muzeului Etnografic Reghin 85-88 română
2010 Schimbări umane și interacțiuni în peisajul cultural rural, II STROE, Adriana, STROE, Aurelian Evoluția peisajului cultural în sate săsești iobăgești din Transilvania - Studiu de caz: satul Viișoara/Domald-Hundorf, jud. Mureș 99-114 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I POP, Laura Obiceiuri de înmormîntare din Urisiu de Sus (jud. Mureș) 41-50 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I RUSU, Livia Icoane de Nicula în colecția Muzeului Etnografic Reghin 58-67 română
2002 Studii și Cercetări Etnoculturale, VII RUSU, Livia Broderii tradiționale pe textile de interior Săsești din zona Reghinului 155-165 română
2002 Studii și Cercetări Etnoculturale, VII BORZAN, Maria Organizarea interiorului tradițional românesc la Muzeul Etnografic Reghin 177-184 română
1967 Studii și Comunicări, 13 LUPU, Nicolae, MUREȘAN, Alexe Sondajul arheologic de la "Pîrîul Hotarului" (Sighișoara) 175- română
1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie NUSSBACHER, Gernot Documente și știri documentare privind meșteșugurile din Sighișoara în secolul al XV-lea 225- română
1965 Studii și Materiale, I KONYA, Istvan, ROBERT, A. Unele date despre apariția în masă a speciei Polymitarcis virgo Oliv.()Ephemweroptera) pe Mureș .11- română
1965 Studii și Materiale, I KOHL, Ștefan, KONYA, Istvan Observații sincronice ornitologice pe de-a lungul Mureșului între Reghin și Tîrgu-Mureș 19- română
1965 Studii și Materiale, I ZRINYI, A. Însemnări arheologice pe marginea a două morminte găsite în scimitul scitic din Cristești 27- română
1965 Studii și Materiale, I GAAL, C. Primele sărbători ale zilei de 1 Mai la Tărgu-Mureș 53- română
1967 Studii și Materiale, II FUCHS, Herman, KONYA, Istvan Noi fosile de rinocer lînos (Coelodonta antiquitatis Blumenbach) din cuaternarul Văii Tîrnavei Mici .11- română
1967 Studii și Materiale, II KIS, Bela, KONYA, Istvan Contribuții la cunoașterea ortopterelor din împrejurimile orașului Tîrgu Mureș 23- română
1967 Studii și Materiale, II KOHL, Ștefan Studii ornitocenologice în apropierea Reghinului 29- română
1967 Studii și Materiale, II ZRINYI, Andrei Materiale în legătură cu cultul lui Mitra în Muzeul din Tîrgu Mureș 63- română
1967 Studii și Materiale, II ZRINYI, Andrei Două gutti-biberoane romane din ceramică în colecțiile Muzeului din Tîrgu Mureș 73- română
1967 Studii și Materiale, II BOGDAN, Alexandru Date noi privind ansambul cetății din Tîrgu Mureș 79- română
1967 Studii și Materiale, II DANKANITS, Adam Începuturile urbanizării Tîrgu Mureșului 91- română
1967 Studii și Materiale, II RANCA, Ioan Frămîntări orășenești în Tîrgu Mureș în timpul răscoalei lui Horea 109- română
1967 Studii și Materiale, II DEZSI, Iosif, SZABO, Nicolae Greva muncitorilor constructori din Tîrgu Mureș din aprilie-mai 1906 135- română
1967 Studii și Materiale, II GAL, Cornelia Greva muncitorilor lemnari din Tîrgu Mureș din anul 1911 147- română
1967 Studii și Materiale, II FUCHS, Simion Primele gazete muncitorești din Tîrgu Mureș 155- română
1972 Studii și Materiale, III-IV KIS, Bela, KONYA, Istvan Ortopterele din Cîmpia Transilvania 15- română
1972 Studii și Materiale, III-IV ANTAL, Vasile, SZOMBATH, Zoltan Observații ornitologice de-a lungul Mureșului între Tg.-Mureș și Pecica (jud. Arad) 27- română
1972 Studii și Materiale, III-IV KOHL, Ștefan Observații sincronice ornitologice pe rîul Mureș 43- română
1972 Studii și Materiale, III-IV KISS, Botond Contribuții la cunoașterea ornitofaunei din Valea Tîrnavei Mici în apropierea localității Sîngeorgiu de Pădure 73- română
1972 Studii și Materiale, III-IV KELEMEN, Attila Studiul ornitocenologic al cimitirului reformat din Tg.-Mureș 85- română
1972 Studii și Materiale, III-IV GOMBOS, Attila Păsări rare din județul Mureș, observate în timpul iernii 99- română
1972 Studii și Materiale, III-IV DANKANITS, Adam Cele mai vechi documente referitoare la părțile mureșene 159- română
1972 Studii și Materiale, III-IV CHERTES, Aurel, PAL-ANTAL, Alexandru Populația Scaunului Mureș la începutul secolului al VIII-lea 179- română
1972 Studii și Materiale, III-IV BAUER, Alexandru Două monumente de arhitectură regioasă românească din Tărhu-Mureș de la sfîrșitul secolului al XVIII-lea 231- română
1972 Studii și Materiale, III-IV GAL, Cornelia Greva muncitorilor constructori tîrgumureșeni din anul 1903 349- română
1972 Studii și Materiale, III-IV HORVATH, Emil Din conținutul primelor ziare muncitorești tîrgumureșeni 369- română
1972 Studii și Materiale, III-IV FUCHS, Simion Participarea muncitorimii din Tg.-Mureș și Valea Mureșului la lupta pentru Crearea Partidului Comunist din România (1918-1921) 453- română
1972 Studii și Materiale, III-IV DEZSI, Iosif, SZABO, Nicolae Participarea muncitorimii din Tg.-Mureș la greva generală din octombrie 1920 473- română
1972 Studii și Materiale, III-IV GRUN, Francisc, GRUN, Magda Momente din mișcarea pentru amnistie în orașul Tîrgu-Mureș și Valea Mureșului (1924-1928) 487- română
1972 Studii și Materiale, III-IV GRUN, Magda Acțiuni de solidaritate a muncotorilor tîrgumureșeni în timpul procesului de la Cluj din anul 1928 511- română
1972 Studii și Materiale, III-IV GALEA, Aurel, ROGOȘCA, Mihai Unele aspecte din lupta maselor populare sub conducerea P.C.R. pentru instaurarea organelor democratice de stat în fostul județ Mureș (1944-1945) 541- română
1972 Studii și Materiale, III-IV ȘONERIU, Ion Aspecte din dinamica demografică a județului Mureș 573- română
1972 Studii și Materiale, III-IV DRAGOMAN, Paul Expoziția permanentă de Istorie a Muzeului Județean din Tîrgu-Mureș 593- română
2004 Tratat de Etnomuzeologie, II BUCUR, Corneliu Vernisajul expoziției de bază a muzeului etnografic din Reghin 293-295 română