Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 543 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III CIOCAN, Janeta Ceramică cu decorul în relief în colecțiile Muzeului Etnografic din Baia Mare 61-65 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III DĂNCUȘ, Mihai Vîlceanul Nicu Angelescu intelecvtual de prestigiu, profesor la liceul "Deagoș Voda" din Sighetul Marmației 293-300 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III CHIȘ, Timur, CIOBAN, Horațiu Date generale cu privire la infestația parazitară a caprelor negre (Rupicapra rupicapra) din Munții Rodnei 373-376 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV NĂDIȘAN, Ioan Un cercetător maramureșan al florei Masivului Rodnei Artur Coman 24-28 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV GIVULESCU, Răzvan Succesiuni silvestre în Muntele Igniș Maramureș 52-55 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV CHIȘ, Timur, MANOLE, Mihail Artur Coman custode onorific al rezervației Pietrosu Rodnei 111-117 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV IUȘAN, Claudiu Managementul participativ - metodă de conservare a biodiversității în Parcul Național Munții Rodnei (Rezervație a Biosferei) 155-160 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV PETROVAN, Gheorghe Rezervația naturală de gorun de Ronișoara 189-191 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV MARIAN, Monica Aspecte de vegetație ale unor pajiști din platoul Munților Oaș-Gutîi 192-205 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV MARE ROȘCA, Oana Influenșa metalelor grele asupra calității apei și asupra micronevertebratelor bentice ale rîului săsar 206-213 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV MUREȘAN, Alexandru, MUREȘAN, Ramona-Elena Terasele fluviale din cadrul bazinului hidrografic Frumușraua (Munții Maramureșului) 214-220 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV IȘTVAN, Dumitru, MUREȘAN, Alexandru, POP, Ioan Ghețari nivali temporari din masivul Pop Ivan (Munții Maramureșului) 221-228 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV MARE ROȘCA, Oana, MARIAN, Monica, MIHĂILESCU, Lucia Complexul măsurilor de protecție a mărului cultivat în zona Baia Mare împoztiva bolilor micotice 251-255 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV DANCI, Adina Ecoturism în Dosul Gutîiului 256-260 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV DANCI, Adrian Rezervația Pădurea Crăiasca 261-263 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V HODOR, Nicolae, HOTEA, Mihai Portul popular din Maramureș. Situația localității Bîrsana 89-97 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V CIOCAN, Janeta Ploști ceramice confecționate la Baia Mare în colecțiile Muzeului de Etnografie 106-109 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V RUSAN, Dumitru Valori etnografice pentru tăiatul și "lucratul" lemnului de rezonanță în pădurile din Obcinile Bucovinei 110-123 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V KACSO, Carol Date arheologice și istorice cu privire la Maramureș și Sighetu Marmației 188-195 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V BOAR, Nicolae, BOAR, Silvia Arta plastică și turismul cultural sighetean 402-407 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII HODOR, Nicolaie Geografie și geografi la Sighetul Marmației 328-349 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII CÎLȚIA, Ștefan, OLTEANU, Florentin, SOFONEA, Liviu Centrul Cultural Constantin Brîncoveanu - Inochentie Micu Klein 435-445 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII IȘTVAN, Dumitru Cavitățile naturale din Rezervația Pietrosul Rodnei 449-459 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII BERES, Iosif, BERES, Marta, CHIȘ, Timur, DINICU, George, ILIE, Tivadar, IȘTVAN, Dumitru, POP, Ionică, RADU, Vlad Zone umede din Munții Lăpușului Ocolul Silvic Strîmbu Băiuț 460-477 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII BERES, Iosif, CHIȘ, Timur Herpetofauna sitului Natura 2000 Gutîi-Creasta Cocoșului - jud. Maramureș 478-491 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII CHIȘ, Timur Studiu asupra unei compoziții stomacale la acvilă țipătoare mică (Aquila pomarina Bremh) în Depresiunea Maramureșului 492-493 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII CHIȘ, Timur, MANOLE, Mihail Semnalări referitoare la hrana de iarnă a huhurezului mic (Strix aluco L.) în Depresiunea Maramureșului 494-497 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII BĂNĂDUC, Doru Socolău River Basin (Vișeu Watershed) ichtiofauna. Maramureș Mountains Nature Park (Maramureș, Romania) 497-506 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII HOTEA, Mercelina, HOTEA, Radu Caracterizarea faunistică și ecoloică a speciilor de izopode terestre din Parcul "Colonia Pictorilor", Baia Mare 507-514 română
2011 Acta Musei Maramorosiensis, VIII GUȘETH STENCZEL, Klara Considerații privind activitatea pompierilor voluntari din Sighet 225-234 română
2011 Acta Musei Maramorosiensis, VIII COPÎNDEAN, Iuliu Din activitatea Muzeului de Istorie și Etnografie Vișeu de Sus 346-348 română
2011 Acta Musei Maramorosiensis, VIII ȘTERCA SULUȚIU, Iosif Direcții de dezvoltare pe termen mediu și lung pentru Muzeul Maramureșului din Sighetul Marmației I. Cadrul General 358-389 română
2011 Acta Musei Maramorosiensis, VIII HOTICO, Grigore Conservări la secția în aer liber a Muzeului Maramureșului din Sighetu Marmației 390-392 română
2011 Acta Musei Maramorosiensis, VIII DĂNCUȘ, Mihaela Propineri de reamenajare muzeală a spațiilor și construcțiilor destinate comunității evreiești din Maramureș din cadrul Muzeului Maramureșului din Sughetul Marmașiei 416-428 română
2011 Acta Musei Maramorosiensis, VIII BERES, Marta Privire generală asupra Defileului Vișeului. Flora 460-470 română
2011 Acta Musei Maramorosiensis, VIII CHIȘ, Timur, MANOLE, Mihail Studiu asupra hranei de iarnă a huhurezului mare (Strix uralensis Pallas) în Depresiunea Maramureșului 471-479 română
2011 Acta Musei Maramorosiensis, VIII BUCUR, Costel, DANCI, Oana, POP, Cristina Conspectul habitatelor din parcul natural Munții Maramureșului 491-500 română
2011 Acta Musei Maramorosiensis, VIII IȘTVAN, Dumitru Etape ale mineritului de la Baia Borșa 501-506 română
2011 Acta Musei Maramorosiensis, VIII HOTEA, Marecelina, HOTEA, Radu Aspecte din fauna de izopode terestre de pe haturi și marginea ogoarelor din Depresiunea Baia Mare 507-518 română
2011 Acta Musei Maramorosiensis, VIII BOGDAN, Dan Integrarea patrimoniului cultural, cultural-tradițional, arhitectural în dezvoltarea durabilă a comunității Sighetu Marmației 2010 541-546 română
2011 Acta Musei Maramorosiensis, VIII HOTEA, Maria, HOTEA, Mihai Evaluarea impactului economic al turismului asociat festivalului "Hora de la Prislop" din localitatea Borșa, județul Maramureș 547-554 română
2013 Acta Musei Maramorosiensis, IX BOTOȘ, Ion Maramureșenii din dreapta Tisei în componența statului Român 149-163 română
2013 Acta Musei Maramorosiensis, IX CHIȘ, Timur, HOTEA, Mihai Piatra Scrisă - o posibilă destinație ecoturistică în Parcul Natural Munții Maramureșului 202-206 română
2013 Acta Musei Maramorosiensis, IX CHIȘ, Timur Data on two new marshes "Mlaștinile Seci" and 82N marsh from site Natura 2000 Gutîi-Creasta Cocoșului, Gutîi Mountains (Maramureș, Romania) 207-216 engleză
2013 Acta Musei Maramorosiensis, IX IUȘAN, Claudiu Rodna Mountains National Park - an endemogenetic alpine centre în Carpathians 255-263 română
2013 Acta Musei Maramorosiensis, IX PAP, Cristian-Remus, POP IOAN, Mihai Scurtă analiză a populației de urs brun (Ursus arctos, Linnaeus, 1758) și a managementului aplicat acestuia în zona de nord-vest a Carpaților Orientali 293-309 română
1964 Acta Musei Napocensis, I VLASSA, Nicolae În legătură cu neoliticul timpuriu de la Dîrțu-Ceahlău 463- română
1965 Acta Musei Napocensis, II FLOCA, Octavian Villa rustica și necropola daco-romană de la Cinciș 163- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV PINTEA, V. Cu privire la așezarea feudală de la Sopor-Iacobeni 525- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI NEAMȚU, Alexandru Exploatările de fier de la Hunedoara la mijlocul sec. XIX în lumina unui raport oficial 293- română
1983 Acta Musei Napocensis, XX VAJDA, Ludovic Din istoricul minei Bălan 173-186 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI GARDA, Dezideriu Plutăritul în bazinul Giurgeului (sec. XVII-1848) 227- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI VAJDA, Ludovic Mina Bălan la sfîrșitul sec. XIX și începutul secolului XX 263- română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, seria preistorie-istorie veche-arheologhie FERENCZI, Geza, FERENCZI, Istvan Se poate identifica hidronimul antic Sargetias cu rîul Vîrghiș din Estul Transilvaniei 91-103 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie DENES, Istvan, FERENCZI, Istvan Investigarea unei porțiuni de limes din estul Daciei intracarpatice (între Valea Homorodului Mic și defileul Oltului de la Tușnad) 393-400 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie PICIU, Dionisie Salva - Pagini de istorie 189-212 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MÎRZA, Ioan Prima semnalare a unor urme rupestre, preistorice, în Masivul Preluca (Maramureș) 139-140 română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII ROBESCU, Gheorghe Regiunea minieră Baia Mare în anii marii crize economice de supraproducție (1929-1933) 321- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău HOSSU, Valer Penetrația feudală maghiară în regiunea dintre râul Someș și Munții Gutâi Istorie Medie 217- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CUCUIEȚ, Lucian Vechi obiceiuri juridice din Țara Oașului Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 673- română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX BILȚIU, Pamfil Reuniunea femeilor din Baia Mare și jur - o pagină luminoasă din trecutul luptei pentru emancipare social-economică și culturală a orașului Baia Mare și a împrejurimilor sale 357-369 română
2002 Acta Musei Porolissensis, XXIV BILȚIU, Pamfil Contribuții la studierea magiei și mitologiei șarpelui în cultura populară din Maramureșul istoric și Țara Lăpușului 693-703 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, seria istorie-etnografie-științele naturii CÎMPEAN, Marius Cîteva considerații privind organizarea vicearhidiaconatului greco-catolic Baia Sprie pînă la mijlocul veacului al XVIII-lea 55-61 română
2009 Acta Musei Tutovensis, IV DIACONU, Vasile Descoperiri arheologice din secolul IV e.n. în Depresiunea Neamț .7-19 română
2009 Acta Musei Tutovensis, IV ERHAN, Mihai-Georgel The density variation of planktonic crustacean populations (Copepoda and Cladocera) from the Izvoru Muntelui - Bicaz Reservoir 96-103 română
2013 Acta Musei Tutovensis, VIII DUMITRIU, Tony-Cristian, HUȚU, Ana-Maria Conglomeratele cretacice de pe Pîrăul Oii 174-185 română
1972 Aluta KOVACS, Alexandru, SAMSON, Petre Note sur les mammiferes du Villafranchien inferieur du Bassin de Tîrgu Secuiesc (Depression de Brașov, Roumanie) 13-22 franceză
1972 Aluta RĂDULESCU, Costin Sur la presence du spermophile (Citellus citellus L.) et du hamster (Cricetus cricetus L.) dans les depots wurmiens du Bassin de Sfîntu-Gheorghe (Depresion de Brașov) 23-26 franceză
1972 Aluta KRISTO, Andrei Date cu privire la evoluția reșelei hidrografice a Oltului superior în Depresiunea Ciucului 27-40 română
1972 Aluta KOVACS, Andrei Flora vasculară din îmrejurimile orașului Tg. Secuiesc (județul Covasna) 71-103 română
1972 Aluta CĂPUȘE, Iosif, KOVACS, Sandor Reprezentanții superfamiliei Pyraloidea din colecția L. Dioszeghy de la Muzeul Sf. Gheorghe 105-116 română
1972 Aluta HARKO, Iosif Fluctuația debitului de apă în raport cu variația precipitațiilor la izvoarele de ape minerale de la stațiunile Malnaș-Băi și Bodoc din județul Covasna 195-207 română
1972 Aluta TOVISSI, Iosif Contribuții biostratigrafice la vîrsta erupțiilor de bayalt din regiunea comunei Hoghiz (Perșanii Centrali-Vestici) 209-218 română
1972 Aluta PERJESSY, Iuliu Fenomene postvulcanice din Valea Pîrîului Șugaș 219-224 română
1972 Aluta IANCU, MIHAI Masivul Bodoc - Considerații geomorfologice 225-231 română
1972 Aluta IANCU, MIHAI, IELENICZ, Mihai Munții și depresiunea Întorsura Buzăului - Contribuții la studiul geomorfologic 233-240 română
1972 Aluta TOVISSI, Iosif Schimbările albiei Oltului la extremitatea de sud a Munților Baraoltului 249-259 română
1972 Aluta MIHAI, Elena, TEODOREANU, Elena Frecvența inversiunilor de temperatură în Depresiunea Tg. Secuiesc 261-269 română
1972 Aluta CSORJA, Elisabeta Însemnări privind populația orașului Covasna 283-288 română
1972 Aluta GAZDA, Laszlo A sepsiszenzgyorgyi "Olt" textilgyar munkaeroelltasanak nehany problemaja 289-303 maghiară
1972 Aluta KISGYORGY, Zoltan Evoluția exploatărilor de lignit în bazinul Baraolt 305-315 română
1993 Analele Brăilei, 1 PAL, Judit Comerțul, factor de conflict interetinic într-un tîrg din secolul al 18-lea (Gheorgheni) 287-300 română
1996 Angvstia, 1 LAZAROVICI, Gheorghe Din istoria străveche a Carpaților Orientali 27- română
1996 Angvstia, 1 MAXIM, Zoia Prototracii în Carpații Răsăriteni 51- română
1996 Angvstia, 1 CRIȘAN, Viorica Aspecte ale civilizației tracice și dacice din Carpații Răsăriteni 79- română
1996 Angvstia, 1 PROTASE, Dumitru Angustia (Brețcu) 85- română
1996 Angvstia, 1 ȘANDRU, Ilie Biserica Mănăstirii Doamnei din Toplița 315- română
1996 Angvstia, 1 DAVID, Doina Carpații de curbură - funcție econom,ică și ax etnoisdtoric și etnocultural 325- română
1997 Angvstia, 2 CAVRUC, Valeriu, LĂCĂTUȘU, Ioan Cronica activității pe anul 1996 469- română
1997 Angvstia, 2 Hotîrîrea Guvernului României privind înfințarea Muzeului Carpaților Răsăriteni 477- română
1997 Angvstia, 2 CHINDEA, Teodor Contribuții la istoria românilor din Giurgeul-Ciucului - Costea C. 485- română
1998 Angvstia, 3, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie DICULESCU, Felicia Folclor muzical din Depresiunea Întorsura Buzăului - Materiale din arhiva Institului de Etnografie și Folclor "Constantin Brăiloiu" 223-270 română
1998 Angvstia, 3, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie DINUȚĂ, Gheorghe Cercetări etnografice în zona de curbură interioară a Carpaților Răsăriteni 275-281 română
1998 Angvstia, 3, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie MATEI, Florina Vechea nuntă țărănească din Toplița 289-300 română
1998 Angvstia, 3, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie MARC, Dorel Privire asupra zonei etno-culturale Toplița din perspectiva interdisciplinară. Priorități 315-318 română
1998 Angvstia, 3, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie CAVRUC, Valeriu, LĂCĂTUȘU, Ioan Cronica activității pe anul 1997 423-434 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie GORGOI, Mihail Cîteva gînduri privind locul și rolul Muzeului Carpaților Răsăriteni I-I română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie SZEKELY, Zsolt Așezarea culturii Wietenberg de la Baraolt, județul Covasna 43-46 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie CRIȘAN, Cristian Mențiuni documentare cu privire la istoricul la istoricul unor biserici orodoxe din zona Baraolt 303-306 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie DICULESCU, Felicia Folclor muzical din Depresiunea Întorsura Buzăului Ii. Colkindatul și colinda - aspecte evolutive 367-376 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie MARC, Dorel Evoluția structurii ocupaționale în zona etnografică Toplița. Considerații privind interferențele și interdependențele ocupaționale 377-380 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie MATEI, Florina Semnificații ale ceremonialului funerar la români. Obiceiul de înmormîntare în zona topliței 381-384 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie LĂCĂTUȘU, Ioan Cronica activității pe anul 1998 441-446 română
2000 Angvstia, 5, seria arheologie BELDIMAN, Corneliu Industria materiilor dure animaliere în așezările paleolitice de pe versantul răsăritean al Carpaților .1-25 română
2000 Angvstia, 5, seria istorie-etnografie-sociologie CRISTACHE-PANAIT, Ioana Întorsura Buzăului. Construirea bisericii de piatră Sfîntu Gheorghe - implicații istorice și artistice - 37-49 română
2000 Angvstia, 5, seria istorie-etnografie-sociologie MIRCEA AIHAIL, Artimon Petre A. Boțianu exponent al intereselor patrimoniale ale obștilor unor așezări de la poalele Cîlimanilor 197-200 română
2000 Angvstia, 5, seria istorie-etnografie-sociologie MARC, Dorel Evoluția etnodemografică a zonei Toplița (1785-1992). Procese și structuri etnodemografice 241-251 română
2000 Angvstia, 5, seria istorie-etnografie-sociologie FILIMON, Mihai Oameni și locuri din Călimani - Șandru Ilie 296-297 română
2000 Angvstia, 5, seria istorie-etnografie-sociologie CAVRUC, Galina, LĂCĂTUȘU, Ioan Cronica activității pe anul 1999 303- română
2001 Angvstia, 6, seria istorie-etnografie-sociologie RACOVIȚAN, Mihai Despre evoluția secuizării românilor din arcul carpatic 21-32 română
2001 Angvstia, 6, seria istorie-etnografie-sociologie GRAMA, Ana, OPREANU, Liliana Inventare cu bunuri ale comutăților românești ortodoxe din spațiul arcului intracarpatic 69-109 română
2001 Angvstia, 6, seria istorie-etnografie-sociologie CATRINA, Constantin Folclorul muzical integrat obiceiurilor tradiționale de peste an (Țara Bîrsei și Covasna) 243-248 română
2001 Angvstia, 6, seria istorie-etnografie-sociologie MARC, Dorel Civilizația tehnică tradițională și continuitate etnoculturală în zona Toplița 249-256 română
2001 Angvstia, 6, seria istorie-etnografie-sociologie SUCIU, Zorel Etnoforme - acțiuni muzeale de comunicare. Bătele ciobănești din bazinul Topliței în dialoguri muzeale cu publicul 257-261 română
2001 Angvstia, 6, seria istorie-etnografie-sociologie DRĂGHICI, Dorina Locuința (din Monografia folclorică a satului Livezi - Harghita) 263-268 română
2001 Angvstia, 6, seria istorie-etnografie-sociologie LĂCĂTUȘU, Ioan, PĂTRUNJEL, Violeta Cronica activității pe anii 2000-2001 347-356 română
2004 Angvstia, 8, seria istorie-etnografie-sociologie ANDREI, Elisabeta, BUCUR, Ioan Monografia Școlii Profesionale Speciale Agricole nr. 16 din Miercurea-Ciuc 233-247 română
2004 Angvstia, 8, seria istorie-etnografie-sociologie LĂCĂTUȘU, Ioan Genetica ecologică - Selecția unor populații naturale valoroase de pin silvestru din Carpații Orientali și Carpații de Curbură, apte pentru cultură în stațiuni corespunzătoare din zonă 345-346 română
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie IAROSLAVSCHI, Eugen Siderurgie dacică în Carpații Orientali 155-158 română
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie MATEI TRUȚĂ, Florina Însemnări pe marginea unor culegeri de folclor muzical din zona Toplița - județul Harghita 303-317 română
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie MATEI TRUȚĂ, Florina Folclor muzical din zona etnoculturală Toplița. Condiderații privind muzica de joc 319-324 română
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie BUZEA DAN, Lucian Începuturile neoliticul timpuriu în spațiul intracarpatic transilvănean - Ciută Marius-Mihai 341-344 română
2006 Angvstia, 10, seria istorie-socologie DOBOZI, Beatrice Contribuții la istoricul Parohiei Ortodoxe Toplița - secolul al XIX-lea 95-102 română
2007 Angvstia, 11, seria istorie-socologie GRAMA, Ana Comunitatea breșcană în pragul secolului al XX-lea și în primele decenii ale acestuia. Edificarea "Școlii de piatră" (1904) 101- română
2007 Angvstia, 11, seria istorie-socologie TRUȚĂ, Florina Repere istorice, geografice și demografice a zonei Toplița 321- română
2009 Angvstia, 13, seria istorie VULPE, Gabriela Activitatea Protopopiatului Oituz în perioada 1921-1938 reflectată în protocoalele acestuia 201-203 română
2009 Angvstia, 13, seria istorie GHIAȚĂ, Gina Din istoria orașului Miercurea-Ciuc. Aspecte privind activitatea urbanistică (1948-1965) 247-253 română
2009 Angvstia, 13, seria istorie BLAJ, Monica Un monument reînviat - Biserica Sfinții Apostoli Petru, Pavel și Andrei - Pop Emil, Pop Valeria 351-352 română
2010 Angvstia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală COSAC, Marian, ION, Rodica, MURĂTORESCU, George, MUSCA, Tiberiu, RADU, Alexandru Utilizarea bitumului la fixarea în suport a unor utilaje litice din perioada timpurie a Epocii Bronzului în Subcarpații de Curbură 277-288 română
2010 Angvstia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală COSTEA, Florea Omul. Piatra. Timpul. Puterea. Studiu de caz: Defileul Oltului din Munții Perșani 319-332 română
2010 Angvstia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală DORNEANU, Doina Mărturie făcută în 1973 de Vasile Dobrean (1897-1982), din comuca Subcetate, județul Harghita, în grai românesc autentic despre păduritul și plutăritul practicate pe Valea Mureșului Superior în prima jumătate a secolului al XX-lea 467-470 română
2012 Angvstia, 16, seria istorie-socologie BĂRĂGAN-SPOREA, Corina Aspecte din istoricul administrației locale din comuna Vama Buzăului 65-76 română
2012 Angvstia, 16, seria istorie-socologie GRAMA, Ana, OPRESCU, Liliana Speze, colecte și contribuenți pentru zidirea școlii de piatră din Brețcu ("școalei celei nouă") 137-154 română
2012 Angvstia, 16, seria istorie-socologie PLOȘNEA, Nicoleta Dumitru (Emilia) Antal un adevărat sol și organizator al sfaturilor șio gărzilor naționale în zona Mureșului Superior 167-180 română
2012 Angvstia, 16, seria istorie-socologie BUZEA, Dan, FELEA, Cristina, FILIP, Eugenia, HERȚEG, Florin, KOVACS, Adela, PARVU, Sebastian Digitizarea colecției ecleziastice de la Catedra ortodoxă din Sfîntu Gheorghe, jud. Covasna 303-308 română
2012 Angvstia, 16, seria istorie-socologie STANCU, Vasile Cronica învățămîntului din Vama Buzăului - Sporea- Bărăgan Corina 314-317 română
2009 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXIV-XXXV-XXXVI, seria 2007-2008-2009 CARP, Liviu Masivul Suhardului bucovinean. Istoricul cercetărilor geografice 345-349 română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie DOLTU, Ioan, PEICEA, M., POPESCU, Aurel, SANDA, Vasile Cercetări privind biomasa lemnoasă și ierboasă a molidișurilor de limită din masivul Bucegi 265- română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 SPÎNU, Mihai Muzeul etnografic Vatra Dornei (propunere pentru un posibil ghid turistic al Muzeului) 223-229 română
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 2 PREPELIUC, Aurel Habitat și arhitectură populară pe Valea Moldoviței 121-128 română
2001 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 3 MARIANCIUC, Violeta Biserica "Sfîntul Nicolae" din Broșteni. Monument de arhitectură populară 65-67 română
2001 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 3 CRUCEANU, Ion Cîteva considerații privind zestrea patrimonială a Muzeului de Etnografie, din orașul Vatra Dornei 121-124 română
2001 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 3 CRUCEANU, Ion Raport de cercetare etnografică. Zona Dornelor 135-198 română
1966 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1962-1964 KOS, Karoly Mobile cioplite din zona Lăpuș 179-224 română
1966 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1962-1964 BORZA, Alexandru Cercetări etnobotanice în Țara Oașului 249-266 română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 CIOTI, Viorel Josenii Bărgăului, un fost centru de ceramică neagră românească din Transilvania 463- română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 MIRESCU, Corneliu, STOICA, Georgeta Sisteme de încălțire în locuința țărănească din Țara Lăpușului 275-290 română
1975 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VII, seria 1974-1975 BRATU, Delia Schimbări de nivel cultural și mentalitate oglindite în igiena populară din Țara Oașului 171-194 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X POP, Dumitru Cu privire la personalitatea folclorului oșenesc 363-370 română
1997 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1922-1997 BLAGA, Iuliana Portul popular din zona Bîrgăului 189-201 română
1997 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1922-1997 CIOCAN, Janeta Plata vămilor în Depresiunea Băii Mari 243-248 română
1998 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MIRESCU, Cornel Portul popular din Țara Lăpușului 183-217 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 BOCȘE, Maria Locuința tradițională din Țara Oașului - structuri, funcții, simboluri - 203-273 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 BLAGA, Iuliana Textile de interior din zona Bîrgău 303-316 română
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BILȚIU, Pamfil Fîrtăția în Țara Lăpușului 243-257 română
2002 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BILȚIU, Pamfil Contribuții la cercetarea magiei în Maramureșul istoric și Țara Lăpușului 341-353 română
2002 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei RUSAN, Dumitru Valori etnografice pentru tăiatul și "lucratului" lemnului de rezonanță în pădurile din Obcinile Bucovinei 643-654 română
2003 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BILȚIU, Pamfil Colacii ceremoniali în cultura populară din Țara Lăpușului 407-422 română
2005 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BOCȘE, Maria, DRĂGOI, Marius Portul tradițional românesc din subzona Țibleșului 15-41 română
2005 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BILȚIU, Pamfil Elemente de mare vechime în cultura populară din zona Lăpuș 171-187 română
2005 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MOVILEANU, Ala, PĂTRAȘCU, Constantin Un atelier meșteșugăresc transferat la Muzeul Satului (aterier de fierărie din satul Botuș, comuna Fubdu Moldovei, județul Suceava, zona Cîmpulung Moldovenesc) 265-276 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BILȚIU, Pamfil Ceremonialul nunții la Suciul de Jos (Țara Lăpușului) 174-189 română
2009 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-2009 FLORIAN, Andrei Centrul de ceramică populară Vama 21-31 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BILȚIU, Pamfil Instrumente muzicale arhaice din Țara Lăpușului 170-184 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MARC, Dorel Valențe ale specificului artei populare a lemnului în zona Topliței Mureșului Superior. Încrustații pe furcile de tors provenite din Corbu și Bilbor (jud. Harghita), aflate în colecția Muzeului Etnografic al Transilvaniei 185-202 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 IGNAT, Corina, ZAHARIA, Doina Muzeul de Științe Naturale și Cinegetică Vatra Dornei 333-334 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X JELESNEAC, Mihail Date noi asupra formei inițiale a ripidei de la Putna evidențiate în cursul procesului de restaurare 817-826 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X CEREDAREC, Nicolae Exploatarea minelor de cupru de la Fundu-Moldovei în timpul stăpînirii austrice 853-856 română
1985 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XI-XII, seria 1984-1985 SPINEI, Victor Formațiuni prestatale la răsărit de Carpații Orientali 119-127 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 IOSEP, Ioan Considerații istorico-geografice privind evoluția așezărilor omenești din Obcinile Bucovinei 221-226 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 CUSIAC, Dragoș Cursurile universitare de vară de la Dorna Candrenilor 299-305 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 IOSEP, Ioan, PAULENCU, Dragomir Au existat în Obcinele Bucovinei așezări fortificate (cetzățui)? 421-425 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 IOSEP, Ioan Toponimul "Obcina" - răspîndire și semnificație 105-127 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 CAMILAR, Mihai Arhitectura populară din Depresiunea Dornelor - privire generală asupra casei de locuit 258-263 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI ȚĂRANU, Petru Noi date și precizări antroponimice cu privire specială la Depresiunea Șaru Dornei 168-191 română
2000 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXIV-XXV, seria 1997-1998 ANDRONIC, Mugur Complexe de locuire din secolele V-VII la Nord-Est de Carpați 19-75 română
2001 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXVI-XXVII-XXVIII, seria 1999-2000-2001 ANDRONIC, Mugur Cultura materială din secolele VIII-X din teritoriul Nord-Est Carpatic 219-282 română
2001 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXVI-XXVII-XXVIII, seria 1999-2000-2001 NICULICĂ, Bogdan Unelte de piatră șlefuită din Eneoliticul subcarpaților Moldovei - Cotoi O., Grasu C. 699-701 română
1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie CIUTĂ, Marius Contribuții la repertoriul arheologic al Neoliticului timpuriu în Depresiunea Brașovului .5-35 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Bilbor 172-172 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Ditrău 185-186 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Gheorghieni 186-187 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Joseni 187-188 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Miercurea-Ciuc 189-189 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Toplița 200-202 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Tulgheș 202-202 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Voșlobeni 203-203 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Vlăhița 203-203 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII NICULICĂ, Bogdan Sceptrele cruciforme eneolitice descoprite la Răsărit de Carpați 133-148 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII MAXIM, Zoia, SĂSĂRAN, Liana Analize geoarheologice la Leț 255-255 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII CRIȘAN, Viorica Căile de comunicații dacice și statistica descoperirilor din Depresiunea Tîrgu Secvuiesc 280-281 română
2003 Bibliotheca Marmatia, 2 SZEKELY, Zsolt New aspects of Wietenberg Culture from Southeasthern Transylvania. The open settlement from Albiș (Cernat com., Covasna District) 469-482 engleză
2003 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XII PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea, SPINEI, V. Cercetări arheologice și istorice din zona lacului de acumulare Bicaz - Cuvînt înainte .11-22 română
2003 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XII NICOLĂESCU-PLOPȘOR, C. Cercetări arheologice și istorice din zona lacului de acumulare Bicaz - Introducere 23-26 română
2003 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XII BALȘ, Ștefan, CREȚEANU, R. Cercetări arheologice și istorice din zona lacului de acumulare Bicaz - Lăcașuri de cult - Schitul Hangu și "Palatul Cnejilor" 282-291 română
2003 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XII BALȘ, Ștefan, CREȚEANU, R. Cercetări arheologice și istorice din zona lacului de acumulare Bicaz - Lăcașuri de cult - Biserica "Intrarea în Biserică" din Buhalnița 291-294 română
2003 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XII BALȘ, Ștefan, CREȚEANU, R. Cercetări arheologice și istorice din zona lacului de acumulare Bicaz - Lăcașuri de cult - Biserica "Buna Vestire" a Schitului Durău 294-296 română
2003 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XII BALȘ, Ștefan, CREȚEANU, R. Cercetări arheologice și istorice din zona lacului de acumulare Bicaz - Lăcașuri de cult - Biserica "Sf. Gheorghe" din Coroiu 296-298 română
2003 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XII BALȘ, Ștefan, CREȚEANU, R. Cercetări arheologice și istorice din zona lacului de acumulare Bicaz - Lăcașuri de cult - Clopotnițele de zid 298-301 română
2003 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XII BALȘ, Ștefan, CREȚEANU, R. Cercetări arheologice și istorice din zona lacului de acumulare Bicaz - Lăcașuri de cult - Bisericile de lemn din veacul al XVIII-lea 301-304 română
2003 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XII BALȘ, Ștefan, CREȚEANU, R. Cercetări arheologice și istorice din zona lacului de acumulare Bicaz - Lăcașuri de cult - Biserica "Sf. Voievozi" din Răpciune 304-311 română
2003 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XII BALȘ, Ștefan, CREȚEANU, R. Cercetări arheologice și istorice din zona lacului de acumulare Bicaz - Lăcașuri de cult - Prima biserică din Hancu 311-312 română
2003 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XII BALȘ, Ștefan, CREȚEANU, R. Cercetări arheologice și istorice din zona lacului de acumulare Bicaz - Lăcașuri de cult - Biserica "Buna Vestire" din Bura Largului 312-315 română
2003 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XII BALȘ, Ștefan, CREȚEANU, R. Cercetări arheologice și istorice din zona lacului de acumulare Bicaz - Lăcașuri de cult - Biserica "Sf. Împărați și Sf. Pantelimon" din Cîrnu 315-316 română
2003 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XII BALȘ, Ștefan, CREȚEANU, R. Cercetări arheologice și istorice din zona lacului de acumulare Bicaz - Lăcașuri de cult - Biserica "Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul" din Izvorul Alb 316-317 română
2003 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XII BALȘ, Ștefan, CREȚEANU, R. Cercetări arheologice și istorice din zona lacului de acumulare Bicaz - Lăcașuri de cult - Biserica "Duminica Tuturor Sfinților" din Grințieșu Mare 317-319 română
2003 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XII BALȘ, Ștefan, CREȚEANU, R. Cercetări arheologice și istorice din zona lacului de acumulare Bicaz - Lăcașuri de cult - Biserica "Sf. Trei Ierarhi" din Poiana Largu 319-321 română
2003 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XII BALȘ, Ștefan, CREȚEANU, R. Cercetări arheologice și istorice din zona lacului de acumulare Bicaz - Lăcașuri de cult - Biserica "Sf. Voievozi" din Galu 321-322 română
2003 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XII BALȘ, Ștefan, CREȚEANU, R. Cercetări arheologice și istorice din zona lacului de acumulare Bicaz - Lăcașuri de cult - Biserica "Sf. Nicolae" din Hangu 322-323 română
2003 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XII BALȘ, Ștefan, CREȚEANU, R. Cercetări arheologice și istorice din zona lacului de acumulare Bicaz - Lăcașuri de cult - Bisereica "Nașterea Maicii Domnului" din Schit 323-325 română
2003 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XII BALȘ, Ștefan, CREȚEANU, R. Cercetări arheologice și istorice din zona lacului de acumulare Bicaz - Lăcașuri de cult - Biserica "Sf. Voievoui" din Bistricioara 325-326 română
2003 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XII BALȘ, Ștefan, CREȚEANU, R. Cercetări arheologice și istorice din zona lacului de acumulare Bicaz - Lăcașuri de cult - Biserica "Sf. Voievozi" din Secu 326-327 română
2003 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XII BALȘ, Ștefan, CREȚEANU, R. Cercetări arheologice și istorice din zona lacului de acumulare Bicaz - Lăcașuri de cult - Biserica "Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul" din Schit 327-329 română
2003 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XII BALȘ, Ștefan, CREȚEANU, R. Cercetări arheologice și istorice din zona lacului de acumulare Bicaz - Lăcașuri de cult - Biserica "Sf. Ioan Bogoslovu" din cimitirul Schitului Durău 329-330 română
2003 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XII BALȘ, Ștefan, CREȚEANU, R. Cercetări arheologice și istorice din zona lacului de acumulare Bicaz - Lăcașuri de cult - Biserica "Sf. Nicolae" din Poiana Teiului 330-331 română
2003 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XII BALȘ, Ștefan, CREȚEANU, R. Cercetări arheologice și istorice din zona lacului de acumulare Bicaz - Lăcașuri de cult - Biserica "Sf. Împărații Constantin și Elena" din Boboteni 330-330 română
2003 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XII BALȘ, Ștefan, CREȚEANU, R. Cercetări arheologice și istorice din zona lacului de acumulare Bicaz - Lăcașuri de cult - Biserica "Sf. Dumitru" din Călugăreni 331-332 română
2003 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XII BALȘ, Ștefan, CREȚEANU, R. Cercetări arheologice și istorice din zona lacului de acumulare Bicaz - Lăcașuri de cult - Clopotnițele de lemn 332-334 română
2003 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XII BALȘ, Ștefan, CREȚEANU, R. Cercetări arheologice și istorice din zona lacului de acumulare Bicaz - Concluzii privind arhitectura bisericilor de lemn 334-335 română
2003 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XII BALȘ, Ștefan, CREȚEANU, R. Cercetări arheologice și istorice din zona lacului de acumulare Bicaz - Concluzii privind piczuta populară din biresicile de lemn 335-339 română
2003 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XII BALȘ, Ștefan, CREȚEANU, R. Cercetări arheologice și istorice din zona lacului de acumulare Bicaz 339-240 română
2003 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XII SPINEI, Michaela Cercetări arheologice și istorice din zona lacului de acumulare Bicaz 341-342 română
2010 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XXIV MUNTEANU, Roxana Începutul bronzului mijlociu în depresiunile marginale ale Carpaților Orientali 350 română
2012 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XXVIII DIACONU, Vasile Depresiunea Neamț. Contribuții arheologice 305 română
1973 Biharea, I GODEA, Ioan Țara Bîrsei. Vol I. - Dunăre N. 261- română
1999 Biharea, XXII-XXIII, seria 1995-1996 LĂPTOIU, Negoiță Statutul european al centrului artistic Baia Mare 131-139 română
2009 Bonze Age Communities in the Carpathian Basin, I, seria archaeologica SZTANCSUJ SANDOR, Jozsef Contribuții la cunoașterea bronzului timpuriu din Sud-Estul Transilvaniei. Așezarea culturii Schneckenberg de la Ariușd 45-77 română
2011 Bronze Age Rites and Rituals in the Carpathian Basin , IV, seria archaeologica COSTEA, Florea, SZEKELY, Zsolt Aspects of the ritual life of the Wietenberg Culture. Miniture religious shrines from Racoș, Transylvania 107-113 engleză
2010 Brukenthal Acta Musei, V, seria 1 EL SUSI, Georgeta Faunal remains from la tene levels at Racoș - Piatra Detunată/"Durduia" (County Brașov) 93-114 engleză
1968 Carpica, I DRĂGOTESCU, Marcel Așezarea paleolitică de la Bicaz 17-25 română
1972 Carpica, V CĂPITANU, Viorel Paleoliticul din Țara Oașului, studiu arheologic, Centrul de informare și documentare în științele sociale și politice - Bitiri Maria 287-287 română
1978 Carpica, X ICHIM, Dorinel Evoluția portului popular din zona Trotușului de munte 357-389 română
2010 Carpica, XXXIX DIACONU, Vasile Posibile structuri de cult în bronzul tîrziu de la răsărit de Carpați 26-31 română
1972 Centenar Muzeal Orădean ȘORBAN, Raoul Simion Hollosy (Corbul) 1857-1918 întemeietorul coloniei de artă de la Baia Mare 563-571 română
1972 Centenar Muzeal Orădean BERES, Iosif Contribuții la cunoașterea unor fenomene ale migrației păsărilor în bazinul superior al Tisei (Depresiunea Maramureșului) 783-790 română
2009 Cercetări Arheologice, XVI CROITORU, Costin Brief considerations on glass beakers discovered in the Săntana de Mureș environment between the Carpathiana and Prut River 213-245 engleză
1968 Cibinium MOZES, Tereza Ceramica populară din Bîrsa 131-140 română, germană
1978 Cibinium, seria 1974-1978 POPA, Constantin Aspecte ale vieții pastorale în Munții Călimani 221-228 română, germană
2010 Cibinium, seria 2009-2010 MONDOC, Mihaela Găteala capului și podoabele portului tradițional femeiesc din Țara Oașului. O frîntură de frumos dintr-o țară îndepărtată 79-97 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 MARC, Dorel Valori identitare culturale din zona Topliței Mureșului Superior în colecțiile Muzeului Asociațiunii Astra din Sibiu 170-184 română
2010 Colecții Muzeale, II POP, Lucia Colecțiile de minerit ale muzeului din Baia Mare 19-98 română
2012 Colecții Muzeale, III RUSU, Viorel Secvențe băimărene reflectate în documente scrise și iconografice .3-8 română
2012 Colecții Muzeale, III POP, Lucia Stampe, fotografii și cărți poștale ilustrate din colecțiile muzeului .9-99 română
2014 Colecții Muzeale, IV BOTIȘ, Ioan, POP, Lucia, RUSU, Viorel Baia Mare oraș liber regal. Vestigii și mărturii istorice medievale 100 română
1976 Crisia, VI CHIFOR, I., CHIRILĂ, E. Tezaurul monetar de la Borșa, sec. XVII 247- română
1978 Crisia, VIII MIHOC, Blaga Un litigiu de expropiere între exploatarea minieră Rodna Veche și localitățile Feldru, Năsăud, Rodna Veche și Sîngiorz Băi (1934-1936) 629- română
1980 Crisia, X CHIȘU, I., PANTEA, A. Din activitatea "Frontului Plugarilor" din Țara Oașului (1944-1947) 273- română
1991 Crisia, XXI GLUCK, Eugen Contribuții cu privire la prezența cavalerilor teutoni în Țara Bîrsei (1211-1225) 52-62 română
2009 Crisia, XXXIX KACSO, Carol Spada de bronz de la Lăpuș 45-54 română
2001 Cronica Vrancei, II ILIESCU, Ionuț Contribuții privind luptele pentru apărarea Munților Vrancei 250-278 română
2001 Cronica Vrancei, II ADAFINI, Mihai Manfred von Killinger la Soveja 279-283 română
2011 Cronica Vrancei, XII ILIESCU, Ionuț Contribuții la istoricul căii ferate înguste Mărășești - Munții Vrancei 267-287 română
2013 Cronica Vrancei, XVII APOSTU, Aurora-Amilia, ILIESCU, Ionuț Aspecte privind exploatarea zăcămintelor de sare de pe Valea Milcovului 146-155 română
1967 Cumidava, I MORARIU, Iuliu Vegetația acvatică și palustră din Depresiunea Bîrsei .9- română
1967 Cumidava, I CIOCHIA, Victor, CONSTANTINEANU, Mihai Ichniomonide din depresiunea Țara Bîrsei și împrejurimi 33- română
1967 Cumidava, I CĂPUȘE, Iosif, KOVACS, Alexandru Cymatophoridae, Drepanidae, Notodontidae și cîteva Noctuidae din colecția de lepidoptere L. Dioszeghy de la Muzeul regional Sfîntu Gheorghe 75- română
1967 Cumidava, I CĂLIMAN, Valeria Căutatea urmei animalelor furate și "colacul" mărturii ale obiceiului pănîntului în Țara Bîrsei 169- română
1968 Cumidava, II MORARIU, Iuliu, ULARU, Pantelimon Vegetația halofilă de la Băile Perșani (Munții Perșani) 383- română
1969 Cumidava, III CĂLIMAN, Valeria Sîndia în Țara Bîrsei 151- română
1973 Cumidava, VI NICOARĂ, Ion Aspecte ale revoluției din anii 1848-1849 în Brașov și Țara Bîrsei 85- română
1973 Cumidava, VII ALEXANDRESCU, Alexandrina Contribuții la cunoașterea populației autohtone din Țara Bîrsei în feudalismul timpuriu 47- română
1973 Cumidava, VII NISTOR, Minerva Contribuții la cercetarea hanurilor din Țara Bîrsei 85- română
1989 Cumidava, XIV SALVAN, Florin Aservirea obștilor sătești autohtone din Țara Bîrsei 67- română
2012 Din Arheologia și Istoria Moldovei în Primul Mileniu Creștin MITREA, Ioan Influențe bizantine în cultura materială și spirituală din regiunea subcarpatică a Moldovei în secolele VI-IX 64-84 română
2012 Din Arheologia și Istoria Moldovei în Primul Mileniu Creștin MITREA, Ioan Comunități creștine din secolele V-VII în regiunea subcarpatică a Moldovei 111-118 română
1971 File de Istorie, I ILOVAN, Vasile Momente ale grevei generale din 1920 la minele din Rodna 37- română
1971 File de Istorie, I CHINTĂUAN, Ioan Fenomene carstice în erupticul munților Călimani de nord-vest 349- română
1972 File de Istorie, II BUREACĂ, Ioan Contribuții privind unele aspecte ale bejeniei locuitorilor de pe Valea Bîrgăului pe versantul estic al Carpaților în veacurile XVII-XVIII 129- română
1972 File de Istorie, II CERNUCAN, I. Ecouri memorandiste la intelectualii din Prundu Bîrgăului 159- română
1974 File de Istorie, III BINDER, Pavel Din geografia istorică a pasurilor din Carpații Orientali 324- română
1974 File de Istorie, III SABĂU, Nicole Contribuții la cunoașterea pictorului Octavian Smigelschi. Pictura bisericii ortodoxe din Șanț (Rodna Noua) 370- română
1976 File de Istorie, IV BĂLAN, Traian Cîteva aspecte privind situația țărănimii din Valea Bîrgăului în secolul al XVIII-lea pînă la răscoala lui Horea 327- română
1988 File de Istorie, V BĂLAN, Traian, BĂLAN, Viorica Aspecte privind participarea populației Văii Bîrgăului la susținerea războiului pentru independența de stat a României din 1877-1878 96- română
1988 File de Istorie, V BOCA, Pompei Calea ferată Ilva Mică - Vatra Dornei, 50 de ani de la inaugurare 160- română
1989 File de Istorie, VI POP, Ioan Situația țărănimii de pe Valea Bîrgăului în lumina conscripției din 1783 133- română
1983 Hierasus, V POPOȘOI, Eugenia Unele probleme ale culturii Starcevo-Criș la est de Carpați 45- română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II MIHOC, Blaga Unele aspecte ale înfăptuirii reformei agrare pe văile Izei și Vișeului (1921-1928) 625-638 română
2010 Iron Age Communities in the Carpathian Basin , II, seria archaeologica NAGY, Jozsef-Gabor, TECAR, Tiberiu A comunity from the First Iron Age from Gheorgheni-Valea Mare 15- engleză
2012 Iron Age Rites and Rituals in the Carpathian Basin., V, seria archaeologica PUPEZĂ, Paul The local tradition pottery from the Eastern Carpathian basin celtic graves 317-341 engleză
2012 Iron Age Rites and Rituals in the Carpathian Basin., V, seria archaeologica POPA, Cătălin Till death do us part. A statistical approach to identifying burial similarity and grouping. The case of Late La Tene graves from the Eastern Carpathian Basin 401-412 engleză
2004 Istros, XI CRIȘAN, Viorica, GHEORGHIU, Gabriela, POPESCU, Mariana-Cristina Cercetările arheologice de la Miercurea Ciuc - Jigodini - campaniile 1998, 2000 111-145 română
1957 Kozlemenyei KRISTO, Andrei A Csiki-medecek geomorfologiai problemai 23-50 maghiară
1957 Kozlemenyei FERENCZI, Ștefan A Csiki-medence telepulesei az Okorban 51-73 maghiară
1957 Kozlemenyei BENNER, Zoltan Csik-az erdelyi muveszettorteneti kutatas periferiaja 74-82 maghiară
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie POPA, Alexandru Academia Română și descoperirile arheologice de pe Valea superioară a Mureșului (I) .9- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie MOLDOVAN, Liviu, POP, Ioan Procesul urbarial al comunei Răstolița din anii 1868-1869 173- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie BADEA, Anton Contribuții la cunoașterea uneltelor și metodelor de pescuit pe Mureșul superior 357- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie POPA, Alexandru Academia Română și descoperirile arheologice de pe Valea superioară a Mureșului (II) .11- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie NISTOR, Ioan Din legăturile lui Ioan Rațiu cu Valea superioară a Mureșului 293- română
1977 Marisia, VII, seria arheologie-istorie-etnografie BOT, N., CUCEU, I., PETRESCU, Gheorghe, POP, D. Folclorul Văii Gurghiului (II) 359- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie TARISZNYAS, Marton Despre plutăritul practicat în zona Gheorgheni 579- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie PETICĂ, Mihai East-Carpathian Territory during theb fifth and eleventh Centuries - Teodor Dan 653- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie VLĂDUȚIU, Ion Aspecte etnografice cu privire la creșterea animalelor în Carpații Orientali 499- română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Valer Sisteme de păstorit în zona Munților Călimani 411-416 română
2000 Marisia, XXVI, seria arheologie-istorie BUCUR, Maria Toplița - Bicaz zona de interferențăî etnoculturală 137-141 română
2000 Marisia, XXVI, seria arheologie-istorie MIHU, Elena Documente inedite privind anul revoluționar 1848-1849 pe Valea Mureșului superior și a Gurghiului 263- română
2003 Marisia, XXVII, seria arheologie-istorie BUCUR, Maria Elemente de păstorit tradițional păstrate la stînele din Călimani 125-137 română
2011 Marisia, XXXI, seria arheologie BOTAR, Istvan Medieval finds from Cotorman 299-312 engleză
2011 Marisia, XXXI, seria arheologie KACSO, Carol Die fruhe sachsische prasenz in Baia Mare und in der Maramuresch 339-346 germană
2012 Marisia, XXXII, seria arheologie KARKAS ISTVAN, Gergo, PANCZEL, Szilamer-Peter, SZABO, Andras A New Roman Altar from Gurghiu, Mureș County 101-104 engleză
1969 Marmatia, I BITIRI, Maria, SOCOLAN, Aurel Daste noi cu privire la paleoliticul din Oaș (Descrieri de supradață și mici sondaje) .5- română
1969 Marmatia, I KACSO, Carol, ORDENTLICH, I. Contribuții la cunoașterea ritului de înmormîntare practicat în nwecropola tumulară de la Lăpuș (județul Maramureș) .11- română
1969 Marmatia, I NEMETI, Janos Scurt istoric al sigiliilor orașului Baia Mare 16- română
1969 Marmatia, I SOCOLAN, Aurel Două documente privind breasla olarilor din Baia Mare 22- română
1969 Marmatia, I ZDERCIUC, Silvia Ceramica populară din Țara Lăpulului 73- română
1969 Marmatia, I ȘAINELIC, S. Motive ornamentale pe furci și bîte. Zonele etnografice Lăpuș și Maramureș 91- română
1971 Marmatia, II BITIRI, Maria Așezarea paleolitică de la Bușag (Date preliminare) .7-18 română
1971 Marmatia, II KACSO, Carol Unele considerații cu privire la geneza ceramivii din necropola tumulară de la Lăpuș 36-54 română
1971 Marmatia, II SOCOLAN, Aurel Un document inedit despre orașul Baia Mare 100-105 română
1971 Marmatia, II ZDROBA, Mircea Sigilii ale breslelor din Baia Mare păstrate în colecțiile Muzeului Județean Maramureș 121-127 română
1971 Marmatia, II BĂLAN, Gavril, MIHOC, Blaga Stampe inedite din colecția Muzeului Județean Maramureș 128-143 română
1971 Marmatia, II CĂPÎLNEAN, V. Contribuții la cunoașterea preocupărilor pentru înfințarea de școli românești în Baia Mare și Seini, pupă revoluția de la 1848 161-173 română
1971 Marmatia, II ACHIM, Valeriu, KATZ, Nandor Mobilizarea de către P.C.R. a organizațiilor muncitorești din Sighetu Marmatiei în acțiunea de ajutorare a sinistraților (1933) 205-220 română
1971 Marmatia, II KOS, Karoly O tehnică de caracter arhaic: făcutul cuțitelor de coasă în tona Lpuș 244-278 română
1971 Marmatia, II ȘAINELIC, Sabin Arhitectura bisericilor de lemn din Țara Chioarului 279-317 română
1971 Marmatia, II ZDERCIUC, Silvia Centrul de ceramică Baia Mare, județul Maramureș 318-339 română
1971 Marmatia, II GORDUZA, Victor, VARGA, Petru Colecția mineralogică a Muzeului Județean Maramureș 351-367 română
1971 Marmatia, II BITIRI, Maria, COMȘA, Eugen, KACSO, Carol, POPA, Radu Cronica săpăturilor arheologice efectuate de Muzeul Județean Maramureș în perioada 1968-1970 368-378 română
1977 Marmatia, 3 SABĂU, Ioan Despre monetăria din Baia Mare în sec. Xv-XVII 55- română
1977 Marmatia, 3 SCHREK, V. Năvălirea tătarilor în Maramureș și înfrînderea lor la Bocșa în 1717 71- română
1977 Marmatia, 3 BALOGH, Adalbert Un document inedit din 1939 privind lupta muncitorilor băimăreni împotriva fascizării țării 105- română
1977 Marmatia, 3 CIOCAN, Janeta, ȘAINELIC, M., ȘAINELIC, S. Morile de apă din bazinul rîului Lăpuș 153- română
1977 Marmatia, 3 POP, I., ZDERCIUC, Silvia Despre olăritul din Seini 188- română
1977 Marmatia, 3 GORDUZA, Victor Contribuții la cunoașterea mineralogiei topografice a bazinului Baia Mare și reflectarea ei în colecția Muzeului județean Maramureș 219- română
1977 Marmatia, 3 BEREȘ, Iosif Avifauna cinegetică a depresiunii Maramureșului și problemele ei ecologice 242- română
1977 Marmatia, 3 NĂDIȘAN, Ioan Acțiunea de repopulare a caprei negre în rezervația Pietrosul Rodnei 255- română
1977 Marmatia, 3 CIOCAN, Janeta Dezvoltarea secției de etnografie a Muzeului județean Maramureș 314- română
1978 Marmatia, 4 KACSO, Carol Toporul de bronz de la Ilba 65- română
1978 Marmatia, 4 FEȘTILĂ, Aurel Relații și mărturii despre Baia Mare în secolul al XVI-lea 69- română
1978 Marmatia, 4 URSU, Viorica Un document inedit privind relațiile Chioarului cu țările române în evu mediu 77- română
1978 Marmatia, 4 URSUȚIU, L. Baia Sprie în conscripțiile din 1778-1780 87- română
1978 Marmatia, 4 VAIDA, Aurel Participarea Chioarului la revoluția românească din Transilvania în 1848 107- română
1978 Marmatia, 4 OSZOCZKI, Coloman Mișcări sociale și politice din bazinul băimărean în primul deceniu al secolului al XX-lea 157- română
1978 Marmatia, 4 POP, S. Mărturii și evocări din activitatea revoluționară a unor comuniști din Chioar, perioada 1932-1944 235- română
1978 Marmatia, 4 CIOCAN, Janeta Instalații populare pentru obținerea uleiului în zonele etnograsfice Chioar și Lăpuș 297- română
1978 Marmatia, 4 LĂPTOIU, Negoiță Date privind colonia și școala de pictură de la Baia Mare în perioada interbelică 355- română
1978 Marmatia, 4 NĂDIȘAN, Ioan Implicațiile poluării vegetației municipiului Baia Mare 369- română
1978 Marmatia, 4 GHIȚESCU, Tamara, GOTZ, A., MIHALKA, Ștefan Ocurența blendelor din zona Baia Mare 379- română
1978 Marmatia, 4 ȘAINELIC, S. Tradiție, unitate și continuitate exprimate în expoziția permanentă de etnografie și artă populară a Muzeului Județean Maramureș 461- română
1978 Marmatia, 4 Folclor din zona Codrului - Pop D. 529- română
1978 Marmatia, 4 Carte romînească veche și rară în unele biblioteci din Baia Mare 536- română
1978 Marmatia, 4 Sesiunea anuală a Muzeului județean Maramureș (1978) 537- română
1980 Marmatia, .5-6, seria științe naturale CIOROIANU, Vera, EDELSTEIN, Oscar, GOTZ, Andrei, ISTVAN, Dumitru, KOVACS, Marinel, POP, Nicolae, ROMAN, Laurențiu Minerale noi îm Munții Țibleș .10-13 română
1980 Marmatia, .5-6, seria științe naturale BERNAD, Alexe, EDELSTEIN, Oscar, ISTVAN, Dumitru, KOVACS, Marinel, POP, Nicolae, STAN, Dragoș, UDUBAȘA, Gheorghe Berthieritul din Munții Țibleșului 14-21 română
1980 Marmatia, .5-6, seria științe naturale GORDUZA, Victor, UDUBAȘA, Gheorghe Forme rare de cristale de calcit din mina Dealul Crucii, Baia Mare 29-37 română
1980 Marmatia, .5-6, seria științe naturale ISTVAN, Eva, KOVACS, Marinel Observații mineralogice asupra unor andezite din zona Jereapăn 38-50 română
1980 Marmatia, .5-6, seria științe naturale BERNAD, Alexe Considerații morfogenetice asupra Munților Țibleș 51-56 română
1980 Marmatia, .5-6, seria științe naturale ISTVAN, Dumitru Observații morfogenetice în zona Ulița Pietrii (Valea Chioarului) 57-63 română
1980 Marmatia, .5-6, seria științe naturale BUD, Nistor, MICLUȚA, Aurel, MICLUȚA, Hortensia Entomofauna silvicolă în condiții de poluare ale bazinului industrial Baia Mare (aspecte sistematice și ecologice) 64-73 română
1980 Marmatia, .5-6, seria științe naturale GRIGOR, Traian, SOREANU, Ioan Dinamica activității enzimatice în solurile afectate de noxrle industriale în bazinul Baia Mare 81-87 română
1980 Marmatia, .5-6, seria științe naturale BEREȘ, Iosif Studiu ecofaunistic al păsărilor din orașe, explicat cu evifauna municipiului Sighetu-Marmației 102-114 română
1980 Marmatia, .5-6, seria științe naturale BEREȘ, Marta, KALMAN, Laszlo Contribuții la cunoașterea macromicetelor din Depresiunea Maramureșului ți împrejurimi 120-137 română
1980 Marmatia, .5-6, seria științe naturale SOREANU, Ioan, ȘTEFĂNESCU, Grigore Cercetări biometria însușirilor morfologice și compoziția chimică a fructelor de Castanea sativa Mill. De la Baia Mare 138-142 română
1980 Marmatia, .5-6, seria științe naturale OLOS, Elisabeta Aspecte de vegetație de la Cheile Lăpușului 143-145 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 RETEGAN, Ioan Salutul Comitetului județean Maramureș al P.C.R., adresat Muzeului județean Maramureș cu prilejul a 80 de ani de existență 51-54 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 ACHIM, Valeriu Opt decenii de activitate muzeală la Baia Mare 55-75 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 KACSO, Carol Depozitul de bronzuri de la Lăpuș 115-124 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 IUGA, Georgeta Cercetări arheologice de suprafață din zona Chioar 150-153 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 FEȘTILĂ, Aurel Considerații cu privire la prima atestare documentară a municipiului Baia Mare 167-174 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 URSU, Viorica În legătură cu memoriul din 1614, adresat autorităților imperiale de românii din ținutul Baia Mare, Chioar și Sătmar 185-193 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 URSU, Viorica Capodopere ale breslei olarilor din Baia Mare 194-198 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 URSUȚIU, Maria Aparatul economico-admistrativ al domeniului Chioar în a doua jumătate a sec. XVII-lea 199-205 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 POP, Lucia Începutul unei noi etape în evoluția economică a orașului Baia Mare - constituirea primelor asociații meșteșugărești și industriale 206-209 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 VAIDA, Aurel Ioan Dragomir - figură marcantă a revoluției de la 1849-1849 din părțile Lăpușului și Chioarului 210-223 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 ROBESCU, Gheorge Aspecte privind economia regiunii miniere Baia Mare între anii 1944-1947 348-356 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 OPRIȘ, Valeriu Baia Sprie - mobilitatea teritorială a forței de muncă din industria minieră 381-385 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 CHIȘ ȘTER, Ioan Elemente de unitate și continuitate în cultura populară spirituală din zona Chioar 397-403 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 OPRIȘ, Ion Endo și exogamia în satele Poienile Izei și Botiza 460-473 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 LĂPTOIU, Negoiță "Donația Demian" făcută Muzeului din Baia Mare 572-577 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 MOLDOVAN, Traian Intenții și perspective privind relația muzeu-public, în cadrul tematicii expoziției de bază a secției de artă din Baia Mare 581-585 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 URSU, Viorica Modalități de implicare a muzeului, a altor instituții și organizații în cultivarea tradițiilor artei populare autentice și dezvoltarea artizanatului îm judeșul Maramureș 595-600 română
2002 Marmatia, .7-2 CĂPÎLNEAN, Vasile, OSZOCZKI, Coloman Un document inedit privind chioarul secolului al XVII-lea. Conscrierea familiilor nobile românești 25-56 română
2002 Marmatia, .7-2 SABĂU, Ioan Evoluția demografică a orașului Baia Mare în secolele XVI-XVIIII 57-65 română
2002 Marmatia, .7-2 LAZĂR, Emil Pintea Viteazul, într-o legendă inedită din Chioar 73-80 română
2002 Marmatia, .7-2 MOLDOVAN, Liviu O audiere de martori din anul 1777 privitoare la familiile nobile românești din satul Vărai, districtul Chioar 81-86 română
2002 Marmatia, .7-2 SPĂTAN, Ioan Aniversarea la Baia Mare, a Revoluției romane de la 1848, în revista "Tribuna" din Sibiu, din 3/15 mai 1898 140-146 română
2002 Marmatia, .7-2 TĂTAR, Liviu Asociații de ajutor reciproc ale minerilor din bazinul Baia Mare, în secolul al XIX-lea 147-151 română
2002 Marmatia, .7-2 POP, Lucia Aspecte ale dezvoltării economice a zonei Baia Mare și implicațiile acesteia în mișcarea de amancipare nașională a românilor, la sfărșitul secolului XIX și începutul secolului XX 152-157 română
2002 Marmatia, .7-2 ACHIM, Valeriu Înființarea și dezvoltarea unei biblioteci publice la Baia Mare (1880-1950) 180-187 română
2002 Marmatia, .7-2 ACHIM, Valeriu Primul ziar românesc la Baia Mare, "Gutinul" 1889-1890 188-192 română
2002 Marmatia, .7-2 FELECAN, Nicolae Legătura dintre limba și ființa națională în ziarul "Gutinul" 193-197 română
2002 Marmatia, .7-2 MARIAN, Felix Aspecte medico-sanitare oglindite de ziarul "Gutinul" din Baia Mare (1889-1990) 198-203 română
2002 Marmatia, .7-2 MUSCĂ, Ioan Adunarea generală anuală a Despărțămîntului sălăjean-chiorean al ASTREI de la Șomcuta Mare (3 august 1904) 213-219 română
2002 Marmatia, .7-2 URSU, Traian Un document inedit din satul Rus (zona Baia Mare) privind ocupația horthystă 220-226 română
2002 Marmatia, .7-2 URSU, Viorica Șase secole de la atestarea documentară a mănăstirii "Sf. Mihail" din Peri - Maramureș ca stavropighie patriarhală. Expooziție de istorie și artă veche relifioasă - catalog. Simpozion științific 227-242 română
2002 Marmatia, .7-2 BÎRSAN, Viorica Carte veche românească din secolul al XVII-lea, de pe teritoriul Maramureșului istoric. Catalog 243-257 română
2002 Marmatia, .7-2 BÎRSAN, Viorica Manuscrise slave din secolele XVI-XVII, de la Biserica din Vișeu de Mijloc - Maramureș 258-266 română
2002 Marmatia, .7-2 URSU, Viorica Colecția de opaițe și lămpi de mină a Muzeului de Istorie din Baia Mare, Catalog selectiv. Expozițiile de la Baia Mare (1994) și Iași (1996) 267-275 română
2002 Marmatia, .7-2 CIUPEA, Ioan Muzeul Memorialului de la Sighet 281-286 română
2002 Marmatia, .7-2 POP, Lucia, URSU, Viorica Manifestări științifice și culturale organizate de Muzeul de Istorie din Baia Mare. Calendar retrospectiv, 1980-2000 293-300 română
2002 Marmatia, .7-2 POP, Lucia Activități muzeale adecvate persoanelor cu handicap. Colaborare cu Asociația nevăzătorilor din Baia Mare 1 301-303 română
2002 Marmatia, .7-2 URSU, Traian Simpozionul național "Satul românesc în Revoluția de la 1848-1849": Baia Mare-Remetea Chioarului-ȘomcUta Mare, 28-29 mai 1998 304-306 română
2002 Marmatia, .7-2 SALVAN, Florin Contribuții la cunoașterea mișcării memorandiste. "Memorandul românilor - Centenar (1892, 1894-1992, 1994), Baia Mare, 1994 325-327 română
2003 Marmatia, .7-1, seria arheologie-numismatică KACSO, Carol Toporul de cupru de la Baia Mare 37-42 română
2003 Marmatia, .7-1, seria arheologie-numismatică VIZAUER, Victor Un denar roman de la Sighetu Marmației 219-228 română
2003 Marmatia, .7-1, seria arheologie-numismatică ISTRATE, Angel, SZOCS PETER, Levente Cercetarea arheologică la casa "Vulturul Negru". Documente de civilizație urbană la Baia Mare din secolele XV-XVIII 345-378 română
2003 Marmatia, .7-1, seria arheologie-numismatică KACSO, Carol Reuniuni științifice internaționale de arheologie la Baias Mare 1997-2001 391-403 română
2003 Marmatia, .7-1, seria arheologie-numismatică KACSO, Carol Internationale wissenschaftliche veranstaltungen ur archaeologie in Baia Mare 1997-2001 405-412 germană
2003 Marmatia, .7-1, seria arheologie-numismatică Fenomene culturale ale epocii bronzului în spațiul carpatic. Relațiile cu regiunile învecinate, Baia Mare, 10-13 octombrie 2001 413-429 română
2003 Marmatia, .7-1, seria arheologie-numismatică Raport cu privire la activitatea secției de arheologie 2001-2003 431-439 română
2005 Marmatia, .8-1, seria arheologie MAXIM, Zoia Din istoria orașului Seini (partea I) 143-152 română
2005 Marmatia, .8-1, seria arheologie KACSO, Carol Descoperiri arheologice pre și protoistorice la Baia Mare 153-181 română
2005 Marmatia, .8-1, seria arheologie SUCIU, Simona Fortificația medievală a orașului Baia Mare 311-354 română
2005 Marmatia, .8-1, seria arheologie CARDOȘ, Raul Cahle descoperite la casa Lendvay din Baia Mare 355-373 română
2005 Marmatia, .8-1, seria arheologie KACSO, Carol Expoziția "Comori ale epocii bronzului din Nordul Transilvaniei" la Muzeul de Arheologie și Istorie din Baia Mare 451 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie RADU, Vasile Evoluția demografică a satelor din Țara Lăpușului în secolele XVIII-XIX 18-24 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie MARIAN, Felix Probleme de sănătate în presa băimăreană din ultimele decenii ale secolului XIX 97-102 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie MUSCĂ, Ioan Adunarea anuală a Despărțămîntului Sălăjan-Chiorean al ASTREI ținută la 8 august 1909 în Șomcuta Mare 103-112 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie MĂNĂRĂZAN, Mihaela Colecția de arme medievale a Muzeului Județean Maramureș 250-261 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie POP, Lucia Manifestări științifice și culturale organizate de Muzeul Județean Muramureș, Secția de Istorie. Calendar retrospectiv, 2001-2004 278-283 română
2007 Marmatia, .9-2, seria istorie MĂNĂRĂZAN, Mihaela Privilegiile orașului minier Baia Mare în secolele XIV-XVI și importanța lor în procesul de dezvoltare urbană din N-V Transilvaniei .5-21 română
2007 Marmatia, .9-2, seria istorie CÎMPEANU, Marius Aspecte referitoare la învățămîntului confesional din Protopopiatului Chioarului în secolul al XIX-lea 32-43 română
2007 Marmatia, .9-2, seria istorie POP, Marin Emil Bran și Despărțămîntul Vișeu-Iza al ASTREI 44-60 română
2007 Marmatia, .9-2, seria istorie ROBESCU, Gheorge Din istoria comunismului băimărean (1921-1040) 88-94 română
2007 Marmatia, .9-2, seria istorie COROIAN, Adriana Percepția populației din regiunea Baia Mare asupra revoluției maghiare din 1956 117-123 română
2007 Marmatia, .9-2, seria istorie TOMA, Ioan Scurt istoric privind dezvoltarea mineritului în bazinul băimărean 128-132 română
2007 Marmatia, .9-2, seria istorie POP, Lucia Manifestări științifice și culturale organizate de Secția de Istorie. Calendar retrospectiv, 2005-2006 151-153 română
2009 Marmatia, .9-1, seria arheologie CHMIELEWSKI TOMASZ, Jacek Early Neoliothic Chipped Stone Assemblage from Seini-Dagas, District of Maramureș, Romania 23-58 engleză
2009 Marmatia, .9-1, seria arheologie CARDOȘ, Raul Cahle descoperite la Casa Parofială Reformată din Baia Mare 199-208 română
2012 Marmatia, .10-1, seria arheologie ASTALOȘ, Ciprian, BOBÎNĂ, Bogdan, DRAGOMAN, Alexandru, POP, Dan O arheologie a munților din Maramureș, Romania: preliminarii 217-232 română
1970 Memoria Antiquitatis, II MITREA, Ioan Contribuții la cunoașterea populației locale dintre Carpați și Siret în sec. V-VI e.n. 345- română
1970 Memoria Antiquitatis, II MIȚĂ, Dan, VATAMANU, Ioan Președintele Poloniei, Ignaky Mosciky la Bicaz 545- română
1971 Memoria Antiquitatis, III DRĂGOTESCU, Marcel Manifestări ale luptei țărănimii din zona de munte a Văii Bistriței în primele decenii ale secolului XX 393- română
1985 Memoria Antiquitatis, IX-XI, seria 1977-1979 COMȘA, Eugen Rolul Carpaților Orientali și Meridionali în cursul epocii neolitice 45- română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 ȚĂRANU, Petru Toponimul "Ialovița" în vorbirea populației din depresiunea Șaru-Dornei 277- română
2001 Memoria Antiquitatis, XXII MUNTEANU, Roxana Carpații Răsăriteni în epoca bronzului. Complexul cultural Costișa-Komarov- Piatra-Neamț-Miercurea Ciuc, 12-15 septembrie 2001 561-562 română
2007 Memoria Antiquitatis, XXIV BĂTRÎNA, Adrian, BĂTRÎNA, Lia Cercetările arheologice de la Tazlău (jud. Neamț) 463-474 română
2010 Memoria Antiquitatis, XXV-XXVI, seria 2008-2009 IȘTVAN, Dumitru, KACSO, Carol, MINGHIRAȘ, Traian Cercetări de arheologie montană la Băile Borșa 505-536 română
2011 Memoria Antiquitatis, XXVII VERZEA MIHAELA, Cristina Mărturii despre prezența familiei regale pe domeniul coroanei de la Bicaz. Iulie-Octombrie 1918 79-98 română
2011 Memoria Antiquitatis, XXVII MIHĂILESCU, Dan Despre Muzeul de Istorie Bicaz 281-293 română
1994 Mousaios, IV-1 APOSTU AURORA, Emilia Descoperiri paleolitice în zona Carpaților de curbură română
1994 Mousaios, IV-1 BOBI, Victor Etapele timpurii și tîrzii ale Culturii Monteoru din zona de Curbură a Carpaților în lumina noilor descoperiri arheologice română
1994 Mousaios, IV-1 PARAGINA, Anton Piese din secolele XI-XIV descoperite în zona de Curbură a Carpaților română
1994 Mousaios, IV-2 LUPU, Emil Observații asupra unor vestigii rupestre din zona Carpaților de Curbură română
1999 Mousaios, V HAHEU, Vasile Despre valurile "vitrificate" la fortificațiile traco-getice de la est de Carpați 15-18 română
2001 Mousaios, VII GHEORGHE, Viorel Războiul aerian de la curbura Carpaților (1941-1942) 259-282 română
2003 Mousaios, VIII SZECKELY, Zsolt Descoperiri privind epoca bronzului li perioada romană la cetatea Turia și la Pasul Oituzului 75-85 română
2004 Mousaios, IX GAIȚĂ, Constantin Moșnenii curburii și procesele lor 199-239 română
2005 Mousaios, X RUSTOIU, Aurel The salt of Maramureș and the dacian settlements alongside of Upper Tisa 353-367 engleză
2006 Mousaios, XI GAIȚĂ, Alexandru Moșnenii curburii și procesele lor (II) 137-156 română
2007 Mousaios, XII GAIȚĂ, Alexandru Moșnenii curburii și procesele lor (III) 197-217 română
2013 Mousaios, XVIII PALINCAȘ, Nona Animals and the making of Gender in the later period of the Monteoru Culture (Sibcarpathian Arc between CA. 17000 and 1500 cal BC) 43-78 engleză
1977 Pontica, X DIACONU, Gheorghe Daco-romanii la curbura Carpaților 153-157 română
1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II GRAMA, Viorel, MOLDOVAN, Liviu Dr. Ioan Rațiu apărătorul țăranilor din Toplița 239-243 română
1993 Revista Bistriței, VII KACSO, Carol Contribuții la cunoașterea bronzului tîrziu din nordul Transilvaniei. Cercetările de la Suciu de Sus și Groșii Țibleșului 29-49 română
1995 Revista Bistriței, IX KACSO, Carol Al patrulea depozit de bronzuri de la Sighetu Marmației .5-48 română
1997 Revista Bistriței, X-XI MUREȘAN, Florin Conscripția din 1750 în districtul inferior al Bistriței (Valea Țibleșului) 115-136 română
1997 Revista Bistriței, X-XI CRĂCIUN, Cornel Urbanizare, cultură și reclamă la Gheorghiweni în anii interbelici 191-204 română
2001 Revista Bistriței, XV KACSO, Carol Descoperiri de bronzuri la Tîrgu-Lăpuș 33-38 română
2002 Revista Bistriței, XVI KACSO, Carol Descoperiri de bronzuri în Depresiunea Lăpușului .7-24 română
2003 Revista Bistriței, XVII KACSO, Carol Contribuții la topografia arheologică a depresiunii Lăpușului. Descoperirile de la Suciu de Sus și împrejurimi 45-54 română
2006 Revista Bistriței, XX MARC, Dorel Participarea locuitorilor din zona Topliței Mureșului Superior la Revoluția din Transilvania (1848-1849) Sprijinul acordat de Regimentul II Grăniceresc Năsăudean cauzei românilor 209-217 română
2007 Revista Bistriței, XXI-1 KACSO, Carol "Importuri" Suciu de Sus în culturile epocii bronzului din Transilvania 43-62 română
2011 Revista Bistriței, XXV KACSO, Carol Contribuții la cunoașterea ceramicii Suciu de Sus. Descoperirile din Depresiunea Maramureșului 103-129 română
2011 Revista Bistriței, XXV IȘTVAN, Dumitru, KACSO, Carol, MINGHIRAȘ, Traian Cercetări de arheologie montană la Baia Mare (I.) 295-336 română
2013 Revista Bistriței, XXVII SCURTU, Elisabeta Biserici de lemn dispărute de pe Valea Rodnei 176-199 română
2006 Sarea, Timpul și Omul CHINTĂUAN, Ioan Sarea și manifestările saline din zona Carpaților Răsăriteni 17-21 română
2006 Sarea, Timpul și Omul DUMITROAIA, Gheorghe, MUNTEANU, Roxana Surse de sare dintre Valea Sucevei și Valea Buzăului 22-24 română
1998 Sargetia, XXVII-1, seria 1997-1998 MOLNAR, Zsolt Propuneri ipotetice pentru modelul dinamicii așezărilor din epoca bronzului pe Valea Superioară a Mureșului 129-147 română
2006 Sargetia, XXXIV MARC, Dorel Implicarea studenților toplițeni în sprijinul Mișcării Memorandiste din timpul dualismului austro-ungar. Atitudinea lui Elie (Miron) Cristea față de mișcarea memorandistă  137-142 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II BITIRI, Maria Evoluția culturii materiale în Paleoliticul din Depresiunea Oaș 35-52 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II WINKLER, Judita Despre tezaurul descoperit la "Juncad" Sighetul Marmației în secolul XIX (?) 207-226 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II IURAȘCIUC, Ivan Arhitectura populară din zona etnografică Codru și obiectele decorative de interior 311-342 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II CRISTEA, Vasile Teiul secular de la Cămărzana 387-394 română
1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III LAZIN, Gheorghe, URSU, Viorica Un tezaur monetar din sec. al XVII-lea descoprit la Tirșolț 87-96 română
1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III IURAȘCIUC, Ivan., ȘAINELIC, S. Monumente de arhitectură populară: bisericile de lemn din zona Codru 165-204 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV CĂPÎLNEAN, V., OSZOCZKI, K., V. O scrisoare inedită din Bucureștii anului 1859 aflată în arhivele băimărene 196-202 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV ȘANDRU, D. Cu privire la aplicarea reformei agrare din 1921 în satele din Munții Codrului 257-267 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV IURAȘCIUC, Ivan Arhitectura populară codrenească și din lunca Someșului din a diua jumătate a sec. XIX-lea 345-358 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 CUCUIET, Lucian Practici tradiționale ale prelucrării cînepii: fiertul și lăutul torturilor în Țara Oașului 459-469 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 DĂNCUȘ, Mihai Prezența instalațiilor tehnice în satul contemporan și modurile de dezintegrare sau de integrare în viața modernă (investigație întreprinsă în localitatea Negrești - Oaș în anul 1972) 491-517 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 GERGELY, I., RAȚIU, O. Flora "Țării Oașului" (jud. Satu Mare) 609-655 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 MARCU, Natalia Forme specifice de valorificare a creației populare din Țara Oașului în cadrul Muzeului Satului și de Artă Populară 36-365 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 BĂRNUȚIU, Elena Cartea veche românească din Oaș, județul Satu Mare 163-183 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 HAIDUC, Gheorghe Cîteva date noi despre ceramica de Vama 317-322 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 VARNAV, Remus Pescuitul tradițional în Țara Oașului 327-334 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 BALTĂ, Ioan Hrana de bază a populației din Oaș 335-342 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 FOCȘA, Gheorghe Procurarea și prelucrarea materialelor pentru îmbrăcămintea și țesăturile tradiționale din Țara Oașului 351-359 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 ANDRON, Ioniță La o sîmbră a oilor în Rașca din Țara Oașului, acum 50 de ani 367-371 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 KARACSONYI, Carol, NEGREAN, Gavril Contribuții la flora Munților Oaș-Gutîi (jud. Satu Mare) 372-377 română
1993 Satu Mare - Studii și Comunicări, IX-X, seria 1992-1993 DULGĂU, Bujor Raporturile feudale în satele din Țara Oașului în sec. XVI-XIX 91-106 română
1993 Satu Mare - Studii și Comunicări, IX-X, seria 1992-1993 BALOGH, Adalbert Contribuții la istoricul dezvoltării mineritului în Oaș între anii 1760-1918 (partea I-a) 135-140 română
1993 Satu Mare - Studii și Comunicări, IX-X, seria 1992-1993 CUCUIET, Lucian Obiceiuri de primăvară și de vară din Țara Oașului 203-207 română
1993 Satu Mare - Studii și Comunicări, IX-X, seria 1992-1993 HAIDUC, Gheorghe Cadrul etnografic al cultului funerar din Oaș 209-217 română
1993 Satu Mare - Studii și Comunicări, IX-X, seria 1992-1993 IRIMIEȘ, Dumitru Cărăușitul cu fruncte în Tîrșolț - Oaș 219-248 română
1993 Satu Mare - Studii și Comunicări, IX-X, seria 1992-1993 IUGA Expoziția pictorilor români din Baia Mare 309-309 română
1993 Satu Mare - Studii și Comunicări, IX-X, seria 1992-1993 Organizarea școalei de arte frumoase din Baia-Mare 310-311 română
1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria 1994-1995 STANCIU, Ioan Prezența romană în depresiunea Baia Mare? 41-44 română
1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria 1994-1995 BALOGH, Adalbert Contribuții la istoricul dezvoltării mineritului în Oaș între anii 1760-1918 (partea II-a) 101-131 română
1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria 1994-1995 ERDOS, Judith Țara Oașului în grafica lui Paul Erdos (1916-1987) 355-369 română
1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria 1994-1995 HAIDUC, Gheorghe Oieritul, păstoritul și creșterea animalelor - ocupație tradițională a locuitorilor din comuna Vama din Țara Oașului 433-446 română
1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria 1994-1995 HAIDUC, Gheorghe Folclor din Țara Oașului 467-477 română
1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria 1994-1995 ROȘU, Eleonora Restaurarea unei "cununi de mireasă" din Turț - Țara Oașului 561-565 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII HAIDUC, Gheorghe Bolile umane și medicina populară din zona Oașului 357-373 română
1997 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIV HAIDUC, Gheorghe Istoria comunității evreiești din comuna Vama-Oaș de la venirea lor pe aceste meleaguri pînă la emigrarea acestora în Izrael 247-274 română
1997 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIV MICLĂUȘ, Doina Țara Oașului în creația lui Ion Țîntaș 353-358 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 SZABO, Andrei Species of Zoogeographical significance in butterfflies of the Eastern and Southern Carpathians 673-680 engleză
2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI-II, seria istorie-etnografie-artă VIRAG, Paula Deviații comportamentale ale familiei din Țara Oralului în secolul XIX 65- română
2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI-II, seria istorie-etnografie-artă VIRAG, Paula Aspecte ale căsătoriei în Țara Oașului (satul Moișeni, 1900-1950) 105- română
2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI-II, seria istorie-etnografie-artă DĂRĂBAN, Dorin Activitatea Băncii Populare "Seineana" Seini (1925-1931) 119- română
2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI-II, seria istorie-etnografie-artă VARGA, Emese Restaurarea unei piese de înbrăcăminte sin portul popular oșenesc - uioșul 399- română
2010 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVI-I, seria arheologie TERZAN, Biba Observations on graves in Lapuș 203- română
2010 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVI-II, seria istorie-etnografie-artă HOTCA OVIDIU, Mihai Țara Oașului în zbuciumul istoric de la cumpăna secolelor XVII-XVIII 39- română
2011 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVII-II, seria istorie-etnografie-artă HOTCA OVIDIU, Mihai Societatea în Țara Oașului la începutul modernității .11- română
1997 Studii și Cercetări Etnoculturale, III PĂIUȘ, Liviu Activitatea lui Ion Pop Reteganul la Rodna 157-170 română
2000 Studii și Cercetări Etnoculturale, IV-V ISTRATE, Gavril Mureșenii - faima Rebrișoarei .7-8 română
2000 Studii și Cercetări Etnoculturale, IV-V ACU, Dumitru Rebrișoara - vatră de cultură și civilizație .11-12 română
2000 Studii și Cercetări Etnoculturale, IV-V VARVARI, Valeriu Mă cheamă satul - Rebrișoara 21-22 română
2000 Studii și Cercetări Etnoculturale, IV-V SENI, Ioan Astra la Rebrișoara 25-26 română
2000 Studii și Cercetări Etnoculturale, IV-V CÎRCU, Emil Vrednicii rebrișoreni ai familiei Cîrcu Nicolaie 41-42 română
2000 Studii și Cercetări Etnoculturale, IV-V MUREȘAN, Ioan Tradiții militare rebrișorene 47-49 română
2000 Studii și Cercetări Etnoculturale, IV-V REBREANU, Nicolae Figuri de dascăli rebrișoreni 51-52 română
2000 Studii și Cercetări Etnoculturale, IV-V ILOVAN, Macedon Istoricul școlii din Rebrișoara 53-58 română
2000 Studii și Cercetări Etnoculturale, IV-V SCURTU, Olga Legenda Rebrișoarei 59-59 română
2000 Studii și Cercetări Etnoculturale, IV-V PĂIUȘ, Liviu Școala Românească la Rodna 113-127 română
2000 Studii și Cercetări Etnoculturale, IV-V MUREȘANU SILVESTRU, Leontin Note privind genealogia unor familii rodnene 129-167 română
2001 Studii și Cercetări Etnoculturale, VI PĂIUȘ, Liviu, PĂIUȘ, Solomia Balada populară din Valea Rodnei 142-231 română
2001 Studii și Cercetări Etnoculturale, VI CREANGĂ-ASTALOȘ, Alina, HORVAT, Liuba Prestigiul social în arhitectura contemporană din Oaș 232-243 română
2001 Studii și Cercetări Etnoculturale, VI SÎNGEORZAN, Emil Rodna, mare oraș german la 1240? 277-289 română
2004 Studii și Cercetări Etnoculturale, IX ONOFREIU, Adrian Nestor Șimon - "Munții Rodnei" sau un alt mod de toponimie 211-235 română
2005 Studii și Cercetări Etnoculturale, X BĂLĂI, Emil Nume topice din hotarul localității Rodna Veche - județul Bistrița-Năsăud 169-194 română
2011 Studii și Cercetări Etnoculturale, XVI MAXIMINIAN, Menuț Dumitru Ciupa, doinitorul Bîrgăului 359-360 română
2011 Studii și Cercetări Etnoculturale, XVI BÎCĂ, Ioan Ținutul Bîrgăului - abordări conceptuale și structural-funcționale 415-432 română
2012 Studii și Cercetări Etnoculturale, XVII JAUCA, Doina Promovarea unor obiective astriste educative în PNMR 415-416 română
2013 Studii și Cercetări Etnoculturale, 18 PĂIUȘ, Liviu, ȘIMON, Nestor Nestor Șimon - cercetător al Văii Rodnei 173-178 română
2013 Studii și Cercetări Etnoculturale, 18 BĂEȘ, Radu-Ioan Căsătorii care nu respectă tiparele obișnuite, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în vicariatul Rodnei 331-339 română
2013 Studii și Cercetări Etnoculturale, 18 BĂEȘ, Radu-Ioan Împiedicări în timpul vestirilor în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în vicariatul Rodnei 341-350 română
2013 Studii și Cercetări Etnoculturale, 18 NENIȚOIU, Ana-Maria Conferințe preoțești în vicariatul Rodnei - studiu de caz - 357-368 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii ILIE, Mircea Contribuții noi la tectonica Masivului Bucegi 25-32 română
1980 Studii și Comunicări, V SIMEANU, I. Abundența și distribuția pe verticală a lumbricidelor din litiera și humusul unor tipuri de pădure din Masivul Bucegi 121-127 română
1967 Studii și Materiale, II JANOS, Paul, KOVACS, Dionisie Periegheză arheologică în Bazinul Ciucului 43- română
1973 Studii și Materiale, III BĂLAN, Teodor Controversa pentru regiunea Dornelor dintre Moldova și Transilvania 159-194 română
1974 Tibiscus, seria științe naturale KOVATS, Ludovic Observații ornitologice în zona săraturilor de la Sînpaul de pe Valea Homorodului Mare 129-140 română
1981 VRANCEA - Studii și Comunicări, IV ȘTEFAN, Nicolae Studiul fitocenologic asupra principalelor asociații vegetale lemnoase din bazinul superior al rîului Rîmnicul Sărat 463-470 română
1987 VRANCEA - Studii și Comunicări, V-VII, seria 1982-1984 PARAGINĂ, Anton Dobromira - Ctitoria lui Matei Basarab de la Soveja 45-48 română
1987 VRANCEA - Studii și Comunicări, V-VII, seria 1982-1984 PARAGINĂ, Anton Descoperiri monetare din secolul al XVIII-lea efectuate pe Valea Sușiței 51-59 română
1997 VRANCEA - Studii și Comunicări, XI APOSTU AURORA, Emilia, BOBI, Victor Contribuții la întocmirea catalogului topoarelor - ciocan cu gaură de înmănușare, descoperite în zona de curbură a Carpaților 33-50 română
1997 VRANCEA - Studii și Comunicări, XI CHERCIU, Ion Contribuții la studiul monografic al bisericilor de lemn din Țara Vrancei - Valea Nărujei 209-223 română
2005 VRANCEA - Studii și Comunicări, XII PAVEL, Lelia Biserica "Cuvioasa Paraschiva" din Năruja 146-159 română
2005 VRANCEA - Studii și Comunicări, XII MAZILU, Iulian Observații ornitologice în Munții Vrancea 188-192 română
2013 Zargidava - Revistă de Istorie, XII DIACONU, Vasile Începutul bronzului mijlociu în depresiunile marginale ale Carpaților Orientali - Munteanu Roxana 266-269 română
2013 Zargidava - Revistă de Istorie, XII ISTINA, Lăcrămioara Depresiunea Neamț. Contribuții arheologice - Diaconu Vasile 270-272 română
2013 Zargidava - Revistă de Istorie, XII TEODOR, Dan Roman discoveries in the East Carpathian Barbaricum (1st century B.C.-5th century A.D.) - Croitoru C. 273-276 română