Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 740 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
2012 Acta Moldaviae Septentrionalis, XI PÎNZAR, Alexandru Catastihul de spovedanii al enoriașilor bisericii unui sat din Țara Loviștei, la începutul secolului al XIX-lea 84-103 română
2011 Acta Musei Maramorosiensis, VIII PRAHOVEANU, Ioan Structura și evoluția raporturilor de proprietate asupra pămîntului în satele brănene 249-254 română
2011 Acta Musei Maramorosiensis, VIII HADGEA, Sofia, MIHAI, Gheorghe, SOFONEA, Liviu, SOFONEA, Victor Argumentum pro the foundation of o natural & cultural Carpathian Park - "focused" on the ancient sites Sarmisegetusa Regia/Basileia/Kogaion-on(?) Some aspects about geographical & historical position, ways, building, instruments, environment protection & 393-415 engleză
2013 Acta Musei Maramorosiensis, IX HOTICO, Grigore, ȘTIRB, Nelu Lucrări de protecție, de conservare și restaurare la casa monument rabin Drimer Rahmil, casă aflată la Muzeul Satului din Sighetul Marmației 82-83 română
2013 Acta Musei Maramorosiensis, IX POP, Nicoleta Forme și modalități de promovare a Muzeului Maramureșan din Sighetul Marmației pe plan național și internațional 125-129 română
2013 Acta Musei Maramorosiensis, IX CHIȘ, Timur, MONOLE, Mihail-Gerald Valori patrimoniale din colecția Muzeului Maramureșan, Secția Științele Naturii Sighetu Marmației 316-321 română
2013 Acta Musei Maramorosiensis, IX BOB, Ioan, CRIȘAN, Ciprian Muzeul de Mineralogie Baia Mare (scurt istoric) 320-325 română
1964 Acta Musei Napocensis, I DAICOVICIU, Hadrian Addenda la "Așezările dacice din Munții Orăștiei" 111- română
1964 Acta Musei Napocensis, I TOTH-GASPAR, M. Condițiile de muncă și de viață ale minerilor din Valea Jiului și luptele greviste pînă la sfîrșitul sec. XIX. 255- română
1966 Acta Musei Napocensis, III JAKO, S. Cercetări arheologice la cetatea Grădiștea Muncelului, în anii 1803-1804 103- română
1968 Acta Musei Napocensis, V JAKO, S. Date privitoare la cercetările arheologice de la Grădiștea Muncelului în anul 1803 (I) 433- română
1968 Acta Musei Napocensis, V GOSTAR, Nicolae Unitățile militare din castrul roman de la Tibiscum 471- română
1968 Acta Musei Napocensis, V DAVIDESCU, M., FLORESCU, Radu Două plăci de la Drobeta reprezentînd cavalerii danubieni 491- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX POPA, R. Săpături într-o villa rustica de lîngă Hațeg 439- română
1975 Acta Musei Napocensis, XII DAICOVICIU, Hadrian, PISO, Ioan Sarmisegetusa și războaiele marcomanice 159-163 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII NEMEȘ, Emil, POP, Constantin Ornament de la un car roman descoperit la Ulpia Traiana Satmizegetusa 179-182 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII DAICOVICIU, Hadrian, GLODARIU, Ioan Puncte de reper pentru cronologia cetăților și așezărilor dacice din Munții Orăștiei 71-80 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII GROZA, Liviu, WOLLMANN, Volker Două inscripții romane din zona Caransebeș 163-168 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII ISAC, Dan Helenius și Sacio de la Westerndorf. Considerații asupra unui vas terra sigillata de la Orșova 169-175 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV FERENCZI, Istvan Problema așezărilor civile dacice din Munții Orăștie din punct de vedere geografic 73-80 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV STOICOVICI, Eugen Atelier de sticlă rubin la Dierna (Orșova) 245-250 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV GROZA, Liviu Unele aspececte privind organizarea regimentului grăniceresc din Caransebeș 447-460 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI IAROSLAVSCHI, Eugen, LAZAROVICI, Gheorghe Vestigii arheologice din bazinul Carașului 447-464 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI GUMĂ, Marian O nouă descoperire hallstatiana timpurie la Moldova Nouă 481-493 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII BUNTA, Magdalena Contribuții la studiul produselor artistice ale glăjeriei de la Porumbacu de Sus (sec. XVII-XVIII) 219-239 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII FERENCZI, Istvan Considerații în legătură cu castrele de marș romane din partea centrală a Munților Șurianului 409-412 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX POP IOAN, Aurel Realități medievale românești în Țara Hațegului reliefate prin analiza diplomatică a unor documente din secolele XIV-XV 87-92 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX POP IOAN, Aurel Despre existența voievozilor și a instituției voievodale în Țara Hațegului pînă în veacul al XV-lea 147-154 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI POP IOAN, Aurel, RUSU ADRIAN, Andrei Familia nobiliară românească Arca din Țara Hațegului (sfîrșitul sec. XV-începutul sec. XVI) 211- română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 BOGDAN CĂTĂNICIU, Ioana Ceramica dacică din Castellum de la Rucăr 201-211 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 GARDA, Dezideriu Aspecte ale structurii sociale a unor localități de pe valea superioară a Mureșului în secolul al XVIII-lea 279-286 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 IAROSLAVSCHI, Eugen Inventarul sanctuarului mic rotund de la Sarmisegetusa Regia 453-457 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 PETRESCU, Marius-Sorin Piese de armament descoperite în castrul de la Tibiscum (I) 521-526 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 STĂNESCU, Florin Absida centrală a marelui sanctuar rotund de la Satmizegetuza Regia: Considerații astronomico-matematice 119-144 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 RUSU ADRIAN, Andrei Miscellanea Hatzegiana (informații și reinterpretări privitoare la istoria Țării Hațegului în Evul Mediu (II) 261-276 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 CIUPEA, Ioan Observații asupra toponiomiei și antroponimiei Țării Făgărașului 277-299 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie POP IOAN, Aurel Structuri sociale și patrimoniale ale unor moșii din Țara Hațegului la sfîrșitul secolului al XV-lea 27-32 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie SEBESTYEN, Gheorghe Cetatea Caransebeș, rectificări și dubii 521-523 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, seria preistorie-istorie veche-arheologhie GLODARIU, Ioan Sarmizegetusa Regia durant le regne de Traian 19-25 franceză
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, seria preistorie-istorie veche-arheologhie IAROSLAVSCHI, Eugen Vestiges romains dans la zone de la Sarmizegetusa dace 27-32 franceză
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, seria preistorie-istorie veche-arheologhie FLOREA, Gelu Archaeological observations concerning the roman conquest of the area of the Dacian Kingdom's Capital 33-37 engleză
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, seria preistorie-istorie veche-arheologhie RUSTOIU, Aurel O verigă cu capete petrecute și înfășurate din cetatea dacică de la Costești (jud. Hunedoara) 251-261 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie TATU, Hristache Descoperiri dacice și romane în Țara Hațegului 199-202 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MEDELEȚ, Florin Une enclume d'orfevrerie de l'epoque de Letene touvee aux Portes de Fer du Danube 95-101 franceză
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie GLODARIU, Ioan Addenda aux "Points de repere pour la chronologie des citadelles et des etablissements daciques des Monts d'Orăștie 119-134 franceză
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie IAROSLAVSCHI, Eugen Conduits et citernes d'eaux chez les daces les Monts d'Orăștie 135-143 franceză
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MÎRZA, Ioan Les calcaires utilises a la construction des citadelles daciques des Monts d'Orăștie et les carrieres antiques 199-207 franceză
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie GHEORGHIU, Gabriela Cisterna dacică de la Grădiștea de Munte 375-384 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie ARDEȚ, Adrian Cercetări arheologice la biserica medievală de la Cărbunari - Țigănești (sec. XIII-XIV) 415-424 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie STĂNESCU, Florin Un posibil cadran solar de tip "discus in planitia" la Sarmizegetusa - Regia, România 449-467 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie STĂNESCU, Florin Orientări astronomice în sancuarele dacilor. Partea I: Santuarele dacice de la Costești, România 469-476 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie POP, Constantin Tibiscum - Benea Doina, Bona Petru 731-732 română
2012 Acta Musei Napocensis, 47-48-I, seria 2010-2011 PEȚAN, Aurora Coin finds at Grădiștea Muncelului during the excavation campaigns of 1803-1804 81-89 engleză
1977 Acta Musei Porolissensis, I BENEA, Doina Vexilații ale legiunii a V-a Mmacedonica la Drobeta în secolele III-IV e.n. 173- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III POP, Constantin Cîteva considerații privind monumentele figurate de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 379- română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV POP, Constantin Cultul lui Aesculap și al Hygiei la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 251-253 română
2009 Acta Musei Tutovensis, IV BRAȘOVAN, Andreea, CODREA, Vlad Managementul haldelor de steril și regenerarea vegetației-sponrtanee și în culturi expertimentale în bazinul Petroșani 133-137 română
1929 Analele Banatului, II-2 NEMOIANU, P. Valea Almăjului 53-64 română
1929 Analele Banatului, II-3 BOROȘ, Ioan Veriga de aur găsită la "Tibiscum" (Jupa) 103-104 română
1931 Analele Banatului, IV-1 GROPȘIANU, Ilie Sasca Montană (1918-1919) 113-124 română
1931 Analele Banatului, IV-1 MILOIA, Ioachim Numele și locul castrului Caput Bubali 125-126 română
1993 Analele Banatului, II, seria arheologie-istorie BENEA, Doina Beitrag zum Studium der palmyrenischen Grabdenkmaler in Dakien mit (besonderem Bezug auf die Grabungsbefunde aus Tibiscum) 188-194 germană
1993 Analele Banatului, II, seria arheologie-istorie RUSTOIU, Aurel, TURC, Corina Podul roman de la Drobeta în conștiința posterității (secolele XVI-XVII) 328-335 română
1995 Analele Banatului, IV-1, seria arheologie-istorie EL SUSI, Georgeta Analiza resturilor de faună din așezarea de epoca bronzului (cultura Vatina) de la Gornea - Păzăriște (jud. Caraș-Severin) 226-243 română
1995 Analele Banatului, IV-1, seria arheologie-istorie GUMĂ, Marian, POPESCU, Octavian O necropolă din prima epocă a fierului la Iaz (com. Obreja, jud. Caraș-Severin) 244-284 română
1997 Analele Banatului, V, seria arheologie-istorie PETRESCU, Sorin Descoperirile aparținînd epocii fierului în peșterile din Munții Aninei 31-45 română
1997 Analele Banatului, V, seria arheologie-istorie MEDELEȚ, Florin Zona Porților de Fier ale Dunării. Istoricul cercetărilor arheologice dintre Baziaș și Orșova pe malul românesc al Dunării 63-74 română
1997 Analele Banatului, 3, seria etnografie TABAN, Mircea Arhitectură și ocupații tradiâionale, în arealul periurban. (municipiul Reșița) .9-35 română
1997 Analele Banatului, 3, seria etnografie GAGA, Lidia Rapports de parente dans une famille traditionelle de l'Almăj (aux XVIII-Xxe siecles) 49-75 franceză
1997 Analele Banatului, 3, seria etnografie KREY, I.A. Despre districtul Orșovei sau al Mehadiei împreună cu fluviul Dunărea și partea turcească de vis-a-vis 281-299 română
1998 Analele Banatului, VI, seria arheologie-istorie NEMETH, Eduard Două antefixe romane de la Berzovia 227-232 română
1998 Analele Banatului, VI, seria arheologie-istorie BENEA, Doina Reliefuri sculpturale votive tibiscense (I) 233-240 română
2000 Analele Banatului, VII-VIII, seria arheologie-istorie ȚEICU, Dumitru Opinii privind activitatea metalurgică din Banatul Montan în secolele III-IV 451-471 română
2000 Analele Banatului, VII-VIII, seria arheologie-istorie TOMA-DEMIAN, Nicoleta Un lot de monede romane tîrzii de la Pojejena, județul Caraș-Severin 473-489 română
2000 Analele Banatului, V, seria etnografie BOCȘE, Maria Portul popular românesc din zona Văii Bistrei - Banat .9-70 română
2000 Analele Banatului, V, seria etnografie VLAD, Șerban Ipistola domnului nostru Iisus Hristos într-un caiet canusacris din Birchiș, la 1865 105-116 română
2001 Analele Banatului, IX, seria arheologie-istorie FLUTUR, Alexandru Săpăturile arheologice din principia castrului legionar de la Bersobis - 2000-2001 131-146 română
2001 Analele Banatului, IX, seria arheologie-istorie BOZU, Ovidiu Obiecte din bronz descoperite în așezarea romană de la Mehadia, județul Caraș-Severin (II) 147-163 română
2004 Analele Banatului, X-XI-1, seria arheologie-istorie ARDEȚ, Adrian, ARDEȚ, Lucia O nouă fortificație militară romană descoperită la Tibiscum-Iaz 109-130 română
2004 Analele Banatului, X-XI-1, seria arheologie-istorie FLUTUR, Alexandru Ștampile tegulare ale legiunii a IV-a Flavia Felix de la Bersobis 157-162 română
2004 Analele Banatului, X-XI-1, seria arheologie-istorie REGEP-VLASCICI, Simona O nouă lucerna descoperită la Tibiscum 163-165 română
2004 Analele Banatului, X-XI-1, seria arheologie-istorie EL SUSI, Georgeta Cercetări arheozoologice preliminare în cetatea medievală de la Carașova (jud. Caraș-Severin) 285-297 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie EL SUSI, Georgeta Animal exploitation during the bronze age in SW Romania with a special referring to Ostrovul Corbului (Mehedinți County) 127-142 engleză
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie ALIC, Daniel, PETRESCU, Sorin Fortificațiile dacice de la Obreja (jud. Caraș-Severin) 143-155 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie TIMOC, Călin Fortificații romane din Banat (II). Teregova (date și controverse) 187-197 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie ȘEPTILICI, Raoul, TRUICAN, Angel Cîteva monede romane imperiale descoperite întîmplător pe raza localității Berzovia (jud. Caraș-Severin) 231-236 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie BOLDEA, Ligia Noi considerații asupra elitelor sociale românești bănățene: Stăpînii de pe Valea Bistrei (sec. CV-XVI) 325-342 română
2006 Analele Banatului, XIV-1, seria arheologie-istorie BARTOSIEWICZ, Laszlo, BONSALL, Clive, BORONEANȚ, Vasile, STALLIBRASS, Sue Size ranges of prehistoric cattle and pig at Schela Cladovei (Iron Gates Region, Romania9 23-42 engleză
2006 Analele Banatului, XIV-1, seria arheologie-istorie ȘEPTILICI, Raoul, TRUICAN, Angel New accidental finds of roman coins around the village of Berzovia (Caraș-Severin County) 271-275 engleză
2006 Analele Banatului, XIV-1, seria arheologie-istorie TIMOC, Călin Neue inschriften aus dem romischen kastell von Tibiscum 277-281 germană
2006 Analele Banatului, XIV-2, seria arheologie-istorie LĂDĂU, Maria Realități culturale reflectate în foaia diecezană din Caransebeș, 1900-1914 189-210 română
2006 Analele Banatului, XIV-2, seria arheologie-istorie ROȘU, Ovidiu Organele silvice ale conmunității de avere a fostului regiment grăniceresc Nr. 13 don Caransebeș 255-271 română
2007 Analele Banatului, XV, seria arheologie-istorie FLUTUR, Alexandru Un gladius din castrul Bersobis 69-73 română
2007 Analele Banatului, XV, seria arheologie-istorie FLUTUR, Alexandru, FLUTUR, Liana O pensă chirurgicală și un bronz din castrul Bersobis 75-83 română
2007 Analele Banatului, XV, seria arheologie-istorie TIMOC, Călin Barăcile soldaților romani de la Tibiscum 85-96 română
2008 Analele Banatului, XVI, seria arheologie-istorie FLUTUR, Alexandru, RUSCU, Ligia Eine griechische inschrift auf einem gefass von Berzovia 107-111 germană
2008 Analele Banatului, XVI, seria arheologie-istorie ȚEICU, Dumitru Notes concernant les debuts du monastaire Saint George de la Vallee de Bîrzava 171-185 franceză
2008 Analele Banatului, XVI, seria arheologie-istorie FENEȘAN, Costin Întregiri și îndreptări la istoria banilor de Caransebeș și Lugoj (sec. XVI-XVII) 187-198 română
2010 Analele Banatului, XVIII, seria arheologie-istorie PROTASE, Dumitru Castrul legiunii IIII Flavia de la Berzovia. Săpăturile arheologice din anii 1865-1968 33-62 română
2011 Analele Banatului, XIX, seria arheologie-istorie MAGINA, Adrian Notarii Caransebeșului în secolulu al XVII-lea 303-309 română
2012 Analele Banatului, XX, seria arheologie-istorie BOLDEA, Ligia Asupra unor controverse fiscale în Caransebeșul primei jumptăți a secolului al XVII-lea 229-243 română
1993 Analele Brăilei, 1 CHIPURICI, Nicolae Cerneți - Oraș care a fost 511-521 română
1996 Analele Brăilei, 2 GLANDA, Petru Porțile de Fier - cotitură semnificativă în activitățile turistice pe Dunăre 247-250 română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie GIURA, Lucian Din trecutul istoric al comunei Sadu (jud. Sibiu) 39- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie SOFRONIE, Mihai Răzvrătirea sătenilor din Rîul Sadului din 1829, oglindită în memoriile capelanului Sava Popovici-Săvoiu 53- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie CIUNTU, V. Contribuții la studiul petrografic al rocilor metamorfice din zona Tălmaciu-Tălmăcel-Boița-Turnu Roșu (jud. Sibiu) 247- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie DRĂGULESCU, Constantin Vegetația din bazinul Văii Sadului (jud. Sibiu) 255- română
2011 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVIII DIACONESCU, Dragoș, LUCA SABIN, Adrian, ROMAN, Cristian, TINCU, Sorin Cercetările arheologice de la Silvașu de Jos-Dealul Țapului. Campaniile anilor 2006-2010 .7-54 română
1963 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1959-1961 DUNĂRE, Nicolae Influențe reciproce în portul și textilele populare de pe ambele versante ale Carpaților Meridionali 177-201 română
1966 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1962-1964 PETRESCU, Paul, STAHL, Paul Construcții șprănești din Hațeg 95-136 română
1971 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, V, seria 1968-1970 BÎRLEA, Ovidiu Cîntecele rituale funebre din ținutul pădurenilor (Hunedoara) 361-407 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 BÎRLEA, Ovidiu Bocetele și verșurile funebre din Ținutul Pădurenilor (Hunedoara) 509-581 română
1975 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VII, seria 1974-1975 APOLZAN, Lucia Forma arhaică de populare a zonei montane de la Porțile de Fier 161-169 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX MUREȘANU, Pompei Fluviul Lethe sau "apa uitării" și "cărarea de la Stînga" din Bocetele pădurenești 301-309 română
1998 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei PAVELESCU, Gheorghe Contribuția profesorului Romulus Vuia la cercetarea etnografică a Țării Hațegului 23-49 română
1998 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei IȘFĂNONI, Rusalin Destinul unei comunități arhaice în contemporaneitate: Ținutul Pădurenilor 355-375 română
2005 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei FLOREA, Virgiliu Valea Sebeșului. Monografie etno-folclorică - Pavelescu G. 414-418 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei GAGA, Lidia Preliminarii la un studiu etnoarheologic. Așezare, gospodărie, ocupații și meșteșug în zona etnografică Almăj. 283-289 română
2007 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei DATCU, Iordan Romulus Vuia și poezia populară din Țara Hațegului și Valea Jiului 54-59 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie LUCA SABIN, Adrian Precizări asupra încadrării cronologice și culturale a "statuetei de la Liubcova" (jud. Caraș-Severin) 49-54 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie FERENCZ, Istvan Contribuții la problema formării așezărilor cu caracter perotourban la daci (cu privire specială la Sarmizegetusa to Basileion) 99-134 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie ALICU, Dorin, COCIȘ, Sorin Instrumentele medicale de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 223-236 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie ȚEICU, Dumitru Cîteva observații în legătură cu cetatea și districtul medieval românesc Cuiești 355-369 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Constantin Cetăți și așezări dacice în Munții Orăștiei - Glodariu I. 637-638 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie ANDRIȚOIU, Ioan, PAVEL, Viorica Tezaurul de monede romane republicane de la cetatea dacică de la Piatra Roșie 79-121 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie POPA, Cristian Contribuții la cunoașterea perioadei de tranziție de la Eneolitic la epoca Bronzului pe Valea Cugirului (jud. Alba) 33-57 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie CIUGIDEAN, Horia, FLOREA, Ion Contribuții la repertoriul arheologic al localității Pianu de Jos 58-66 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie FERENCZ IOSIF, Vasile Mercurius la Grădiștea Muncelului 145-148 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie BENEA, Doina Orașul antic Tibiscum. Considerații istorice și arheologice 149-173 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie MOGA, Vasile Tibiscum - Benea D., Bona P. 379-379 română
2001 Apulum, XXXVIII-1, seria arheologie BONSALL, Clive, BORONEANȚ, Vasile, MACKLIN, Mark, MCSWEENEY, Katklen, PAYTON, Robert Mormintele mezolitice din aria III de la Schela Cladovei .1-7 română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie CONSTANTINESCU, Grigore Rezistența armată anticomunistă din Munții Făgăraș reflectată în istoria României 435- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie JURCA, Chira Regimentul 44 Argeș în luptele din Țara Loviștei 1915-1916 317- română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria istorie HORTOPAN, Dumitru, MARINOIU, Vasile Unitățile militare ce au staționat în castrele romane de la Bunbești Jiu 83-88 română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria istorie OPRESCU, Carmen Funcțiunea de apărare și rolul ei în evoluția orașului Cîmpulung 453-460 română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria istorie MULȚESCU, Alexandru, MULȚESCU, Maria Cîmpulung-Muscel. Cronică 461-475 română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie CÎRSTOIU, Constantin Toponimia în ajutorul istoriei. Nucșoara 478 ani 145- română
2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș Arheologia Văii Rîului Doamnei. Vestigii don preistorie pînă în epoca romană 107-122 română
2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria istorie ARGEȘEL-CHIONCEL, Anca, POPESCU-ARGEȘEL, Ion Morfostructura și cadrul geomorfologic al așezărilor din Valea Rîului Doamnei 691-707 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie SPÎNU, Daniel Misterioasele descoperiri de monede și posdoabe de aur dacice din secolul al XVI-lea. Contribuție la istoricul descoperirilor dacice din Munții Orăștiei 77- română
2012 Argesis - Studii și Comunicări, XXI, seria istorie DUMITRESCU, Ionel-Claudiu Localizarea bîtăliei de la Posada 21-27 română
2012 Argesis - Studii și Comunicări, XXI, seria istorie RĂDULESCU-MARIA-VENERA Melhisedic - primul egumen al mănăstirii Dlăgopolskia ("Negru Vodă" din Cîmpulung) 29-46 română
2012 Argesis - Studii și Comunicări, XXI, seria istorie OPREA, Radu Orășenii din Cîmpulung și Neagoe Basarab. Cu prilejul împlinicii a 500 de ani de la urcarea acestuia în scaunul domnesc 77-82 română
2012 Argesis - Studii și Comunicări, XXI, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș De la Marele Orient al Franței în colecția Muzeului Județean Argeș via Cîmpulung 169-178 română
1996 Arheologia Medievală, I LUPESCU, Radu Un monument funerar inedit în biserica din Densuș (jud. Hunedoara) 180-185 română
1996 Arheologia Medievală, I RUSU, Cosmin Biserica medievală din Caransebeș - Bona Petru 204-207 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Pianu 76-77 română
1971 Banatica, 1 GOLDDENBERG, Samuel Caransebeșul în comerțul sud-est european din secolul al XVI-lea 163- română
1971 Banatica, 1 CHIRILĂ, Eugen, GUDEA, Nicolae, UZUM, Ilie Tezaurul monetar de la Caransebeș sec-XV-XVIII 179- română
1971 Banatica, 1 WOLLMANN, Volker Dezvoltarea tehnicii miniere din Munții Cărășeni în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 197- română
1971 Banatica, 1 HORVATH, Alexandru Tradiții și aspecte din lupta revoluționareă a muncitorilor de la Uzinele Reșița în perioada premergătoare creerii P.C.R. 313- română
1971 Banatica, 1 FARKAS, Walter Aspecte ale mișcării muncitorești conduse de P.C.R., la Reșița în perioada 1929-1931 333- română
1971 Banatica, 1 ȘERBAN, Ion Aspecte din lupta muncitorilor reșițeni împotriva regimului antonescian (1940-1944) 339- română
1973 Banatica, 2 RUSSU, Ion Inscripții romane din castrul Praerorium (Mehadia) 103- română
1973 Banatica, 2 FENEȘAN, Costin Despre privilegiile Caransebeșului pînă la mijlocul secolului al SVI-lea 157- română
1973 Banatica, 2 ZABERCA, Vasile Instaurarea administrației românești la Reșița (iunie 1919) 263- română
1973 Banatica, 2 DRAGOMIR, Ion, LAZAROVICI, Gheorghe, UZUM, Ilie Descoperiri arheologice în hotarul satelor Gornea și Sichevița 403- română
1973 Banatica, 2 IONIȚĂ, Ion Nume topice din Reșița 417- română
1973 Banatica, 2 PORȚEANU, Alexandru Contribuții bibliografice la istoricul mișcării muncitorești și socialiste din Reșița și Caraș-Severin (partea I-a: de la începuturi pănă la 1900) 423- română
1975 Banatica, 3 PETROVSZKY, M., RUSSU, Ion O diplomă militară din Tibiscum 61- română
1975 Banatica, 3 WOLLMANN, Volker Hărtți privind expoatările miniere de la Dognecea din prima jumătate a secolului al XVIII-lea 175- română
1975 Banatica, 3 BOZU, Ovidiu Măsuri represive adoptate împotriva muncitorilor în perioada militarizării Uzinelor Reșița 277- română
1975 Banatica, 3 DELEANU, Mihai "Ludimagister", prima revistă pedagogică la Reșița 317- română
1977 Banatica, 4 CADARIU, Ștefan, OLARIU, Martin Peșteri cu urme de locuire de pe Valea Nerei (Sectorul Chei) .9- română
1977 Banatica, 4 GUMĂ, Marian, GUMĂ, Nicoleta Săpături de salvare la Valea Timișului (Județul Caraș-Severin) 45- română
1977 Banatica, 4 BENEA, Doina Tipare de medalione din ceramică din colecția Muzeului Banatului 161- română
1977 Banatica, 4 FENEȘAN, Costin, WOLLMANN, Volker Informații privind mineritul și metalurgia de la Sasca în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 245- română
1977 Banatica, 4 POPA, Ion Un document despre greva muncitorilor de la Anina din anul 1903 309- română
1977 Banatica, 4 FLORESCU, Gheorghe Naționalizarea societății "Reșița" și implicațiile ei politice (1920-1923) 361- română
1977 Banatica, 4 RUJA, Gheorghe Exploatările miniere ale societății Uzinale de Fier și Domeniile Reșița (U.D.R.) 1920-1928 373- română
1977 Banatica, 4 BATHORY, Ludovic Greve și revendicări ale muncitorilor de la societatea "Uzinele de Fier și Domeniile Reșița" în anul 1929 385- română
1977 Banatica, 4 ARDELEAN, Virginia Documente privind lupta pentru democratizarea aparatului de stat în plasa Oravița, județul Caraș 427- română
1979 Banatica, 5 BĂLĂNESCU, Dana, LAZAROVICI, Gheorghe Considerații privind tipologia și evoluția vaselor-capac din cultura Vinca (Descoperiri din Clisura Dunării") 17- română
1979 Banatica, 5 LAZAROVICI, Gheorghe, SĂCĂRIN, Caius Epoca bronzului în "Clisura Dunării" 71- română
1979 Banatica, 5 BOZU, Ovidiu Cercetările arheologice din punctul "Cetate", comuna Lăpușnicel, județul Caraș-Severin (I) 185- română
1979 Banatica, 5 PETROVSZKY, Richard Tipuri de morminte romane în zona Caransebeșului 201- română
1979 Banatica, 5 UZUM, Ilie Die Rumanen aus der "Clisura Dunării" zwischen dem VI ind XIV. Jahrhundert (Gestchichtlich-archaeologische Betrachtungen) 215- germană
1979 Banatica, 5 UZUM, Ilie Așezarea feudală timpurie de la Moldova Veche - "Rît" (județul Caraș-Severin) 225- română
1979 Banatica, 5 FENEȘAN, Costin Districtul românesc Mehadia la sfîrșitul secolului al XIV-lea 265 română
1979 Banatica, 5 CALINCOF, Eleonora Contribuții documentare privind Băile Herculane la începutul secolului al XIX-lea 317- română
1979 Banatica, 5 GROZA, Liviu Considerații cu privire la regulamentul românesc de graniță din Caransebeș 329- română
1979 Banatica, 5 BRĂTESCU, Constantin Învățători români din zona Caransebeșului în sprijinul unirii Banatului cu Romania 391- română
1979 Banatica, 5 DOBRESCU, Victor Contribuția elevilor și a corpului didactic de la institutul pedagogic la activitatea Consiliului Național din Caransebeș (25, XI 1918 - 15 VIII 1919) 399- română
1979 Banatica, 5 ȘANDRU, D. Aplicarea reformei agrare din 1921 pe proprietățile funciare ale uzinelor de fier și domeniilor Reșița 407- română
1979 Banatica, 5 DUDAȘ, Vasile Carți vechi românești din Țara Hațegului în lumina catalogului lui Ștefan Moldovan (1857) 484- română
1981 Banatica, 6 DRAGOMIR, Ion, GUMĂ, Marian Cîteva descoperiri din prima și a doua epocă a fierului în Clisura Dunării 107- română
1981 Banatica, 6 BOZU, Ovidiu Construcția romană din punctul Gura Văii, comuna Brebu (județul Caraș-Severin) 125- română
1981 Banatica, 6 POP, Constantin, UZUM, Ilie Un bronz roman de la Gornea-Zomonițe 137- română
1981 Banatica, 6 ȚEICU, Dumitru, UZUM, Ilie Cercetările arheologice de la Ciclova Română (jud. Caraș-Severin) 211- română
1981 Banatica, 6 KAKUCS, Lajos Începuturile dezvoltării industriale la Topleț 265- română
1981 Banatica, 6 MAGAȘ, Gheorghe Exercitarea puterii de către Consiliul național român. Caransebeș în perioada noiembrie 1918- august 1919 319- română
1981 Banatica, 6 ALBU, Ion Berzovia - file de istorie 471- română
1981 Banatica, 6 BITANG, Alexandru, PERIAN, Dan, SIMU, Simion Evoluția industriei constructoare de mașini la Reșița 477- română
1983 Banatica, 7 LAZAROVICI, Gheorghe Neoliticul timpuriu din zona Porțile de Fier (Clisură) .9- română
1983 Banatica, 7 SĂCĂRIN, Caius O nouă descoperire din epoca bronzului în Clisura Dunării 59- română
1983 Banatica, 7 ȚEICU, Dumitru, UZUM, Ilie Precizări de ordin cronologic și considerații istorice în legătură cu monumentul de arhitectură feudală de la Reșița - Ogășele 297- română
1983 Banatica, 7 LUCACI, Ion, POPA, Ion Contribuții la cunoașterea evenimentelor revoluționare de la 1848 în orașul Reșița 341- română
1983 Banatica, 7 POPA, Ion Aspecte ale vieții economice și social-culturale din Reșița ilustrate într-un document din 1927 383- română
1983 Banatica, 7 BRĂTESCU, Constantin Cîteva documente privind mișcarea muncitoreascăși comunistă din Anina în anii crizei economice 387- română
1983 Banatica, 7 CĂLIN, Petru Repere privind activitatea repertorială a Teatrului de Stat din Reșița în exercitarea misiunii sale ideologice și artistice (1949-1984) 457- română
1983 Banatica, 7 CĂLIN, Petru Bibliografie Banatica I (1971) - VII (1983) 543- română
1985 Banatica, 8 DRAGOMIR, Ion, GUMĂ, Marian Un depozit de gronzuri din prima epocă a fierului descoperit la Liborajdea (com. Sichevița, jud. Caraș-Severin) 107-122 română
1985 Banatica, 8 BRINDZA, Carol Contribuții la cunoașterea minelor vechi aurifere din zona Bocșa - Ocna de Fier - Dognecea (sec. XVIII-XIX) 243-254 română
1985 Banatica, 8 GRAF, Rudolf Două documente referitoare la începuturile furnalelor din Reșița 255-264 română
1985 Banatica, 8 SURU, Coriolan File din istoria liceului de matematică-fizică din Caransebeș 355-361 română
1985 Banatica, 8 BORUGĂ, Elena Activitatea despărțămîntului Oravița al Astrei (1898-1918) 369-378 română
1985 Banatica, 8 DUDAȘ, Vasile Acțiuni revoluționare ale proletariatului reșițean în prima jumătate a anului 1918 379-383 română
1985 Banatica, 8 DOUCA, Nicolae O revistă satirică de acum o jumătate de veac "Urizica" din Oravița 399-401 română
1985 Banatica, 8 POPA, Ion File din istoria muzeografiei bănăține preocupări pentru organizarea unui mediu la Oravița 407-413 română
1987 Banatica, 9 ȚEICU, Dumitru Cercetări arheologice în Depresiunea Oravița 317-345 română
1987 Banatica, 9 PINTER, Zeno Spade medievale din Colecția Muzeului Județean de Etnografiee și Istorie Locala din Caransebeș (tipologie-corespondențe în arta figurativă) 363-369 română
1987 Banatica, 9 ACHIM, Viorel Considerații asupra componenței adunărilor obștești ale districtului Caransebeș în secolul al XV-lea 371-378 română
1987 Banatica, 9 GRAF, Rudolf Informații documentare despre uzinele din Reșița - 1914-1815 399-407 română
1987 Banatica, 9 PELIGRAD, Dumitru Valea Jiului (1848-1914). Principalele probleme social-economice oglindite în revista "Montanistică și Metalurgie" 415-419 română
1987 Banatica, 9 BRĂTESCU, Constantin Miscarea teatrală din localitățile Văii Carașului la sfîrșutul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 421-426 română
1987 Banatica, 9 SURU, Coriolan Istoria construcției locomotivei cu aburi la Reșița (1872-1960) 479-501 română
1990 Banatica, 10 POPESCU, Octavian Cercetări de arheologie speologică în Valea Cernei (I) 59-80 română
1990 Banatica, 10 GROZA, Liviu Adunarea generală Astra la Bpile Herculane (9-10 septembrie 1900) 333-346 română
1990 Banatica, 10 PELIGRAD, Dumitru Iosif Ciser (1884-1922) și minerii Văii Jiului 347-360 română
1990 Banatica, 10 CĂLIN, Petru Pagini din istoria tiparului românesc la Caransebeș: "Calendarul Românului" 377-383 română
1990 Banatica, 10 POP, Ion, ZABERCA, Vasile Din tradițiile culturale ale centrului minier Anina 385-395 română
1990 Banatica, 10 POPA, Ion Considerații asupra somajului la uzinele de fier și domeniile din Reșița (1929-1933) 397-402 română
1990 Banatica, 10 SURU, Coriolan Construcția de utilaj petrolier la Reșița între 1924-1954 415-437 română
1990 Banatica, 10 UZUM, Ilie Tradiții muzeistice în județul Caraș-Severin și începuturile activității muzeului reșițean 439-461 română
1990 Banatica, 10 CĂLIN, Petru Preocupări în domeniile cercetării științifice și valorificării patrimoniului la Muzeul de Istorie al Județului Caraș-Severin 463-514 română
1990 Banatica, 10 HILLANGER, Nicolae File din monografia unei vechi localități miniere - Doman 521-527 română
1993 Banatica, 12-I DRAGOMIR, Ioan, LAZAROVICI, Gheorghe O nouă sculptură neolitică descoperită în clisură .7-19 română
1993 Banatica, 12-I SĂCĂRIN, Caius Descoperiri Gîrla Mare în zona Porților de Fier 75-83 română
1993 Banatica, 12-II GROZA, Liviu Cetatea Caransebeș - Cîteva precizări cronologice 89-99 română
1993 Banatica, 12-II DOBRESCU, Victor Cercul didactic din Caransebeș tribună de culturalizare a maselor în perioada interbelică (1919-1931) 287-295 română
1995 Banatica, 13-I OLARU, Marin Organizarea spațiului turistic în Munții Banatului 263-276 română
1995 Banatica, 13-I BĂLĂNESCU, Dana, POTOCEANU, Marinică Cultivarea interesului pentru muzeu la vărsta școlară mică: Experimentul atelier pedagogic muzeal la școala generală Nr. 7 din Reșița (1993-1998) 291-296 română
1995 Banatica, 13-II ȚEICU, Dumitru Observații privind geografia istorică a Vpii Bistrei la începutul secolului al XV-lea 17-25 română
1995 Banatica, 13-II FENEȘAN, Costin Două scrisori românești ale autorităților otomane din Orșova către comisarul imperial Ignaz Kempf von Angret (1754) 45-55 română
1995 Banatica, 13-II BODA, Ionel Fonduri, fundațiuni și stipendiști din mediul greco-catolic bănățean, districtele cărășene, Oravișa, Vărădia și Bocșa 197-202 română
1995 Banatica, 13-II CRĂCIUN, Cornel Cultură și societate în Orșova deceniului trei 397-418 română
1996 Banatica, 14 DEMȘEA, Dan, DUMESCU, Florin Două variante ale proiectului de amenajare pentru navigație a fluviului Dunărea între localitățile Moldova Veche și Turnu Severin (1874-1879) 235-243 română
2000 Banatica, 15-I ȚEICU, Dumitru Muzeului Banatului Montan 1959-1999 .5-8 română
2000 Banatica, 15-I POPA, Cristian Descoperiri neolitice timpurii în bazinul hidrografic al Cugirului (județul Alba) 17-47 română
2000 Banatica, 15-II RUSNAC, Mircea Un proces stalinist implicînd "agenți imperialiști" evrei și social-dermocrați reșițeni (1950) 241-258 română
2003 Banatica, 16-I GUDEA, Nicolae Granița romană și romană tîrzie în zona Porților de Fier. Cîteva note critice și statistice 171- română
2003 Banatica, 16-II TUFIȘ, Ovidiu Exploatările miniere din zona Dognecea - Ocna de Fier - Bocșa în sec. al XVIII-lea și începutul sec. al IXI-lea 49-67 română
2003 Banatica, 16-II LAZĂR, Ioachim Canonicul Petru Pop, sprijinitor al învățămîntului românesc din vicariatul greco-catolic al Hațegului 95-105 română
2003 Banatica, 16-II ȚIGĂU, Dragoș-Lucian Mărturii inedite despre activitatea profesorului Ștefan Velovan din Caransebeș 201-223 română
2005 Banatica, 17 BĂLTEAN, Ion, CONSTANTIN, Silviu, DATCINA, Laurențiu, GHERASE, Mircea, HOROI, Viorel, MILOTA, Ștefan, MOLDOVAN, Oana, PETREA, Cătălin, QUILES, Jerome, RODRIGO, Ricardo, ROUGIER, Helene, SOFICARU, Andrei, TRINKAUS, Erik, ZILHAO, Joao Asupra oamenilor moderni timpurii din Banat: Peștera cu Oase .9-28 română
2005 Banatica, 17 CRÎNGUȘ, Mariana, LALESCU, Iulian, ȘTEFĂNESCU, Atalia The archaelogical investigations in the military vicus from Mehadia (2004) 151-157 engleză
2005 Banatica, 17 TIMOC, Călin Despre cultul Eponei la Tibiscum 235-245 română
2005 Banatica, 17 FENEȘAN, Costin Uzinele de fier de la Luncani și Bocșa (1734-1749) 397-418 română
2005 Banatica, 17 SĂCĂRIN, Caius O ceașcă de tip Kirkendrup descoperită în zona Clisurii Dunării 607-610 română
2008 Banatica, 18 TIMOC, Călin, TIMOC, Carmen Organizarea internă a castrului de la Mehadia (Praetorium). Reconstituirea datelor oferită de vechile bilete de săpătură 75-80 română
2008 Banatica, 18 STÎNGĂ, Ion Doua monede moldovenești puțin cunoascute, la cetatea Severinului 155-160 română
2008 Banatica, 18 SANDU, Valentin Valea Bistriței în mișcarea național-culturală pentru Marea Unire din 1918 433-439 română
2009 Banatica, 19 BOTA, Ionel Țara Carașului și Oravița în însemnări, rapoarte și relații de călătorie. Privire generală pentru perioada 1700-1950 375-390 română
2010 Banatica, 20-1 SĂCĂRIN, Caius Cercetări privind cultura Gîrla Mare în zona Porților de Fier - Clisura Dunării. Partea I 143-169 română
2010 Banatica, 20-1 BOZU, Ovidiu Descoperiri arheologice de epocă mromană în Clisura Dunării 199-222 română
2010 Banatica, 20-1 BĂLĂRIE, Andrei Turnurile-locuință de la Svinița 237-254 română
2012 Banatica, 22 TOMONI, Dumitru Activitatea despărțămîntului central județean Caraș (Oravița) al Astrei în perioada 1918-1937 295-308 română
2013 Banatica, 23 DAMIAN, Minodora Portul popular de pe văile Carașului și Nerei - Taban M., Stankov V. 702-704 engleză
2013 Banatica, 23 BOLDEA, Ligia Itinerar monografix Cornereva 705-708 engleză
2007 Biblioteca Brukenthal , IX APOSTOL, Daniel, DUDĂU, Oltea, MUNTEANU, Claudiu Monede din Colecția Muzeului Castel Bran 233-244 română
2004 Biblioteca Musei Napocensis, XXI AEDEȚ LUCIA, Carmen Figurative bronze pieces used as furniture handles from Teregova, Caraș-Severin County 342-344 engleză
2004 Biblioteca Musei Napocensis, XXI GHEORGHIU, Gabriela One toreurs tool found within the Dacian fortress at Coastești-Cetățuie (Hunedoara County) 531-537 engleză
2004 Biblioteca Musei Napocensis, XXI TIMOC, Călin Beitrage zur geschichte der Cohors I Sagittariourum bei Tibiscum-Jupa 802-805 germană
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII CIUTĂ, M. Un experiment arheologico-judiciar la Sarmizegetusa Regia 245-245 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII MÎRZA, Ioan Andezitele utilizate dec daci în construcțiile sacre de la Sarmizegetusa: Petrografie și sursa 253-253 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII CIORTEA, M., LAZAROVICI, Gheorghe, PLEȘA, D. Noi analize pe obiectele din cupru din Muzeul Banatului Montan 258-258 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII CIUTĂ, Beatrice Analize arheobotanice efectuate pe macroresturi vegetale provenite din situl Templul Liber Pater. Utilizarea speciei Vitis vinifera în cadrul libațiilor 266-266 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII CHIȘ, D., OPROIU, T., TURCU, V. Bază de date și algoritmi de calcul privind interpretarea măsurătorilor astronomice de la Sarmizegetusa Regia 282-282 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII CHIȘ, D., OPROIU, T., TURCU, V. Considerații privind răsăritul heliac al principalelor stele strălucitoare la Sarmizegetusa Regia 283-283 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 ROMAN, Cristian, TINCU, Sorin Cercetări de suprafață pe raza orașului Hațeg (Silvașul de Hos) (I) 47-74 română
2011 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 3, seria arheologie BORONEANȚ, Adina A suggested chronbology for the Iron Gates Mesolithic 21-39 engleză
2013 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 5, seria arheologie BORONEANȚ, Adina New data on the prehistoric human habitations from Climente I and Climente II Caves in the Iron Gates of the Danube .5-23 engleză
1976 Buridava - Studii și Materiale, II MĂLDĂRESCU, Petre Jaloane în preistoria muntelui Cozia 125- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV TAMAȘ, Corneliu Falsificarea unor documente privind robii mănăstirii Cozia 95- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV PETRIA, Petre Locuri și nume străvechi în Titeștii Vîlcii 207- română
2007 Buridava - Studii și Materiale, V IOSIFARU, Mariana Cercetări arheologice la biserica "Cuvioasa Paraschiva" din satul Călinești, orașul Vrezoi, județul Vîlcea 61- română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII MAZILESCU, Sorin Olăritul pe Valea Rîului Doamnei 409-417 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII BĂLOSU, Corneliu Repertoriul poetic al colindatului din Țara Loviștei 423-434 română
1972 Centenar Muzeal Orădean ȘORA, Gheorghe Contribuții la istoria teatrului românesc: teatrul de la Oravița 263-286 română
1972 Centenar Muzeal Orădean COSTE, Ioan Aspecte ale carpino-făgetelor din Sud-Vestul României (Munții Locva - Banat) 719-725 română
1992 Cercetări Arheologice, IX ALEXANDRESCU, Emilian, BELDIMAN, Corneliu, CÎRCIUMARU, Marin, MERTENS, Steven Cercetări arheologice în endocarstul din sudul Munților Vîlcan 29- română
1997 Cercetări Arheologice, X FLORESCU, Radu Cele două Tibiscum și granița de Vest a Daciei Romane 365-370 română
2009 Cercetări Arheologice, XVI BENEA, Doina Cu privire la granița de sud-vest a Daciei Romane (II). Sectorul Porților de Fier 355-369 română
1978 Cibinium, seria 1974-1978 RUȘDEA, Hedwiga Morile cu ciutură de pe Valea Tismanei 199-220 română, germană
1978 Cibinium, seria 1974-1978 TEODORESCU, Virginia Industria casnică textilă din Cîrțișoara (jud. Sibiu) 273-296 română, germană
1983 Cibinium, seria 1979-1983 POPA, Constantin Contribuții etnografice la cunoașterea păstoritului în Munții Sebeșului 139-152 română, germană
1983 Cibinium, seria 1979-1983 TEODORESCU, Virginia Tradiție și inovație în arta țesutului din Cîrțișoara și Avrig, județul Sibiu 167-188 română, germană
2006 Cibinium, seria 2001-2005 GHERGHEL, Marius Construcții pastorare de piatră din zona alpină - Vîrciorova 316-324 română
1974 Crisia, IV LAZAROVICI, Gheorghe, UZUM, Ilie Descoperiri arheologice prefeudaLE ȘI FEUDALE TIMPURII ÎN ZONA SUPERIOARĂ A CLISURII 47- română
1977 Crisia, VII POPA, Ioan Acțiuni revendicative ale municitorilor din Anina între anii 1934-1937 495- română
2011 Crisia, XLI POPA, Cristian Obiecte de metal din locuirea Coțofeni de la Bănița - Peștera Bolii (jud. Hunedoara9 33-45 română
1968 Cumidava, II MUNTHIU, Liviu, THOMAS, Friederich Avenele din Piatra Craiului 395- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 GLODARIU, Ioan Fortificația așezării dacice de la Arpașu de Sus 23- română
2004 Cumidava, XXVII BĂJENARU, Constantin "Sbornicul" lui Matei Pisariul din Mîndra 137-142 română
2006 Dacia Avgvsti Provincia. Crearea Provinciei FLUTUR, Alexandru Castrul Berzobis din perspectiva cercetărilor recente 165-169 română
1974 Drobeta, I PANAIT, Panait Un plan al fortificațiilor de la Orșova din secolul al VIII-lea 215- română
1974 Drobeta, I ROMAN, Ștefan Descoperiri dacice la Răzvrata - comuna Ogradena 253- română
1974 Drobeta, I PAVEL, Anghel, PAVELOIU, Teodor Muzeul regiunii Porților de Fier (prezentare) 283- română
1974 Drobeta, I P presdtigioasă manifestare dedicată sărbătorilor severinene 301- română
1980 Drobeta, IV CRĂCIUNESCU, Gabriel Noi descoperiri arheologice din epoca bronzului în Ostrovu Mare 43- română
1980 Drobeta, IV UZUM, Ilie Considerații istorico-arheologice cu privire la așezările autohtone din Clisura Dunării între secolele VI-XIV 125- română
1980 Drobeta, IV MITULESCU, Decebal Icoane din secolul XVIII-lea în colecția Muzeului Porțile de Fier 163- română
1980 Drobeta, IV GRIGORESCU, Olimpia Documente din colecția Muzeului Regiunii Porților de Fier privind istoria orașului modern Turnu Severin 179- română
1980 Drobeta, IV GRIGORESCU, Olimpia, RĂȚOI, Tudor Matrice sigilare moderne din colecțiile Muzeului Porțile de Fier 187- română
1980 Drobeta, IV RĂȚOI, Tudor O interesantă piesă din Muzeul Porților de Fier. Drapelul Societății muzicale Doina din Turnu severin 207- română
1982 Drobeta, V GROZA, Liviu Băile Herculane în perioada militar-grănicerească (1767-1872) 133- română
1982 Drobeta, V GRIGORESCU, Olimpia, SIȘU, Vasile Un document privitor la Tudor Vladimirescu în colecția de documente a Muzeului Regiunii Porțiore de Fier 143- română
1982 Drobeta, V BAICU, Stelian Șantierul Naval Drobeta-Turnu Severin (12893-1914) întreprindere de importanță națională a statului modern român 153- română
1982 Drobeta, V PETRIȘOR, Vasile Acțiunile militare din august 1944 din zona Orșova - Vîrciorova - Gura Văii 175- română
1982 Drobeta, V STÎNGĂ, Ion Un topor cu brațele în cruce în colecțiile Muzeului Regiunii Porților de Fier 190- română
1982 Drobeta, V BĂLĂCEANU, Maria Cîteva podoabe medievale din colecția Muzeului Regiunii Porților de Fier 201- română
1985 Drobeta, VI MARCOȘANU, Virgil Cuvînt de deschidere cu prilejul aniversării a 100 de ani de la înființarea muzeului .7- română
1985 Drobeta, VI DAVIDESCU, Mișu Cuvînt rostit cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la înfințarea muzeului Regiunii Porților de Fier 13- română
1985 Drobeta, VI PREDA, Constantin Cuvînt rostit cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la înfințarea muzeului Regiunii Porților de Fier 23- română
1985 Drobeta, VI DRĂGUȚ, Vasile Cuvînt rostit cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la înfințarea muzeului Regiunii Porților de Fier 25- română
1985 Drobeta, VI BERCIU, Dumitru Cuvînt rostit cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la înfințarea muzeului Regiunii Porților de Fier 29- română
1985 Drobeta, VI POPILIAN, Gheorghe Cuvînt rostit cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la înfințarea muzeului Regiunii Porților de Fier 31- română
1985 Drobeta, VI CEBUC, Alexandru Cuvînt rostit cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la înfințarea muzeului Regiunii Porților de Fier 33- română
1985 Drobeta, VI NEGOIȚĂ, Ana Cuvînt rostit cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la înfințarea muzeului Regiunii Porților de Fier 35- română
1985 Drobeta, VI UZUM, Ilie Cuvînt rostit cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la înfințarea muzeului Regiunii Porților de Fier 37- română
1985 Drobeta, VI DACHE, Petre Cuvînt rostit cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la înfințarea muzeului Regiunii Porților de Fier 39- română
1985 Drobeta, VI GAVRILĂ, Simion Cuvînt rostit cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la înfințarea muzeului Regiunii Porților de Fier 41- română
1985 Drobeta, VI CRĂCIUNESCU, Gabriel Noi date despre locuirea de la km. 865 din Ostrovul Mare 43- română
1985 Drobeta, VI TEODORESCU, Aurel Considerații asupra plasticii arhitecturii romane în perspectiva realizării reconstrucției capului de pod de la Drobeta-Turnu Severin 59- română
1985 Drobeta, VI BENEA, Doina, PISO, Ioan Diploma militară de la Drobeta 63- română
1985 Drobeta, VI BORONEANȚ, Vasile Cimitirul feudal timpuriu de la Svinița. Km. Fluvial 1004 111- română
1985 Drobeta, VI BORONEANȚ, Vasile, CRĂCIUNESCU, Gabriel Așezarea și necropola din secolele XIII, XIV de la Ostrovul Mare, km 875 119- română
1985 Drobeta, VI BAICU, Stelian Șantierul naval Turnu Severin (1893-1914), întreprindere de importanță națională a statului modern român 223- română
1985 Drobeta, VI POPESCU-GORJ, Aurelian Date preliminare privind lepidopterele din Insula Ostrovul Mare (Porțile de Fier II) 317- română
1985 Drobeta, VI KESSLER, Eugen Material fosil si subfosil de răsări din defileul Dunării de la Porțile de Fier 337- română
1985 Drobeta, VI MURARIU, Dumitru, TORCEA, Ștefan Contribuții la cunoașterea faunei de mamifere din Ostrovul Mare, Mehedinți 347- română
1985 Drobeta, VI BOTU, Eugenia Colecția de lepidoptere a Secției de științele naturii din Muzeul Regiunii Porților de Fier Drobeta-Turnu Severin 365- română
1985 Drobeta, VI OPRIȘ, Ioan Din istoria ocrotirii monumentelor antice la Drobeta 377- română
1985 Drobeta, VI DAVIDESCU, Rada Mărturii de prețuire a Liceului "Traian" din Drobeta-Turnu Severin în arhiva Regiunii Porților de Fier 401- română
1996 Drobeta, VII JUAN-PREDOI, Constantin Orașul Orșova la începutul secolului XIX-lea: evenimente și personaje în contextul pregătirii Revoluției lui Tudor Vladimirescu 103- română
1996 Drobeta, VII BAICU, Stelian Un raport despre traficul de mărfuri în sectorul Porților de Fier în anii 1909-1913, semnat Karl Tompa 115- română
1996 Drobeta, VII RĂȚOI, Tudor Edificii reprezentative ale Severinului: Hala "Radu Negru" 126- română
1996 Drobeta, VII PARVANESCU, Vasile Contribuții la istoricul construirii Palatului Cultural din Drobeta Turnu Severin 131- română
1996 Drobeta, VII CHIPURICI, Nicolae Orașul Turnu Severin și Frontul de la Cerna în memoriile unui combatant severinean 140- română
1996 Drobeta, VII CIMPOIERU, Clarisa Un moment din serbările Centenarului orașului Turnu Severin 145- română
1996 Drobeta, VII CĂPITĂNESCU, Elena Icoane și iconari mehedințeni identificați în cadrul colecției de icoane a Muzeului Regiunii Porților de Fier 155- română
1996 Drobeta, VII PÎRVULESCU, Valeria Prezențe ale artei monumentale contemporane românești: un panou mai puțin cunoscut al lui Constantin Piliuță în sala turbinelor de la Hidrocentrala Porților de Fier I 161- română
1996 Drobeta, VII MATACĂ, Sorina Modificările ihtiofaunei dunărene în condițiile lacului de baraj (zona cuprinsă între barajul Porșile de Fier I și barajul Porțile de Fier II - județul Mehedinți 235- română
1998 Drobeta, VIII JUAN-PREDOI, Constantin Cetatea și localitatea Orșova la mijlocul secolului al XVII-lea 113- română
1998 Drobeta, VIII MUREȘ, Valentin Evoluția regimului internațional al sectorului Porțile de Fier și Cataracte între Congresul de la Berlin (1878) și Conferința Păcii de la Paris (1919) 126- română
1999 Drobeta, IX CHIPURICI, Nicolae Școlile orșovene de după Marea Unire în lumina unor documente inedite 184- română
2000 Drobeta, X MATACĂ, Sorina Protecția florei din Parcul natural Porțile de Fier (jud. Mehedinți) 138-144- română
2002 Drobeta, XI-XII STĂNOIU, Ion O nouă abordare a geomorfologiei Podișului Mehedinți 184-198 română
2002 Drobeta, XI-XII BOIANGIU, Octavian Studiul climatic al bazinetului Orșova 220-254 română
2002 Drobeta, XI-XII MATACĂ, Sorina Conspectul sistematic al plantelor vasculare din Parcul Natural Porțile de Fier (I) 255-295 română
2002 Drobeta, XI-XII MATACĂ, Sorina Vegetația forestieră și arbustivă din Parcul Natural Porțile de Fier 296-336 română
2002 Drobeta, XI-XII CHIȘAMERA, Gabriel Contribuții la cunoașterea avifaunei Ostrovului Moldova Veche (jud. Caraș-Severin) 337-342 română
2002 Drobeta, XI-XII JUAN-PREDOI, Constantin Date noi privind procesul de urbanizare a Orșovei în prima jumătate a secolului al XIX-lea (documente și personalități mai puțin cunoscute) 343-353 română
2002 Drobeta, XI-XII MATACĂ, Sorina Istoricul cercetărilor geografice din teritoriul Parcului Natural Porțile de Fier 361-371 română
2002 Drobeta, XI-XII BAICU, Stelian Din istoria navigației pe Dunăre la Porțile de Fier 372-382 română
2002 Drobeta, XI-XII SALCĂU, Paula Familii grecești în Turnu Severin. Familia Pantazopol 421-427 română
2002 Drobeta, XI-XII CIMPOIERU, Clarisa Sănătatea orașului Severin și a locuitorilor lui în timpul ocupației germane (1916-1918) 428-434 română
2002 Drobeta, XI-XII RĂȚOI, Tudor Firme de alădată ale Severinului: întreprinderile "Cloșani" S.A.R. 435-442 română
2002 Drobeta, XI-XII MĂNEANU VARVARA, Magdalena Obiecte de cult creștin în colecțiile muzeului regiunii Porților de Fier 443-456 română
2002 Drobeta, XI-XII CIMPOIERU, Clarisa Expoziții ale secției de istorie. Arme medievale din colecția muzeului 457-459 română
2002 Drobeta, XI-XII BOSOANCĂ, Ecaterina, BULZAN, Carmen Contributions a l'etude des interactions musee - ecole en perspective d'un partenariat entre le Musee de la Region des Portes de Fer et la Maison des Enseignants de Mehedinti 467-486 franceză
2002 Drobeta, XI-XII TRĂISTARU, Magdalena Statistica vizitatorilor Muzeului Regiunii Porților dE Fier în Perioada 1997-2001 487-501 română
2003 Drobeta, XIII MATACĂ, Sorina Contribuții privind vegetația acvatică și palustră din arealul Parcului Natural Părțile de Fier 218- română
2003 Drobeta, XIII MATACĂ, Sorina Gestiunea ecologică, valoarea socială și potențialul turistic al Parcului Natural Porțile de Fier 239- română
2003 Drobeta, XIII MATACĂ, Sorina Perspectivele colaborării internaționale prin constituirea unei zone transfrontaliere Porțile de Fier 247- română
2003 Drobeta, XIII CHIȘAMERA, Gabriel Contribuții la cunoașterea avifaunei Parcului Natural Porțile de Fier 254- română
2003 Drobeta, XIII CHIPURICI, Nicolae Patrimoniul imobiliar al Orșovei în anii 1930-1948 267- română
2003 Drobeta, XIII BOSOANCĂ, Ecaterina O carte manuscris în biblioteca Muzeului Regiunii Porților de Fier 356- română
2003 Drobeta, XIII SCALCĂU, Paula Un manuscris grecesc din biblioteca Muzeului Regiunii Porților de Fier 363- română
2003 Drobeta, XIII JUAN-PREDOI, Constantin Expoziție eveniment la Muzeul Regiunii Porților de Fier. Capodopere cucuteniene. Magia restaurării 367- română
2004 Drobeta, XIV, seria arheologie-istorie STÎNGĂ, Ion Contribuții privind cunoașterea circulației monedei moldovenești la Cetatea Severinului în a doua jumatate a secolului al XIV-lea și prima jumătate a secolului al XV-lea 88-93 română
2004 Drobeta, XIV, seria arheologie-istorie BOSOANCĂ, Ecaterina Contribuții la istoria orașului Turnu Severin la încveputul secolului XX 121-143 română
2004 Drobeta, XIV, seria arheologie-istorie TRĂISTARU, Magdalena Dinamica vizitatorilor Muzeului Regiunii Porților de Fier în anul 2003 159-168 română
2004 Drobeta, XIV, seria arheologie-istorie TRĂISTARU, Magdalena Culisele Muzeului regiunii Porților de Fier. Experiment de receptare 169-174 română
2004 Drobeta, XIV, seria arheologie-istorie PĂTRUȚESCU, Manuela Aspecte privind conservarea unor obiecte din colecția atelierului de fierărie din cadrul expoziției permanente de etnografie a muzeului 175-177 română
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie COMȘA, Alexandra Cremation warrior burials in the Iron Gates of Romania 175- engleză
2009 Drobeta, XIX, seria arheologie-istorie BOZU, Ovidiu Moldova Nouă. Cercetări arheologice de epocă romană 152-167 română
2011 Drobeta, XXI, seria arheologie-istorie PLENICEANU, Florentina Contribuții la cercetarea vararitului în Podișul Mehedinți 29-36 română
2011 Drobeta, XXI, seria arheologie-istorie DUMITRESCU, Ionuț Considerații privind bisericile de lemn din Țara Loviștei 37-49 română
2011 Drobeta, XXI, seria arheologie-istorie PĂTRUȚESCU, Manuela Analiza condițiilor de păstrare din depozitul temporar de obiecte medievale al Muzeului Regiunii Porților de Fier 146-160 română
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie ARBĂNAȘI, Marius Ocupații din Podișul Mehedinți reflectate în toponimie. Agricultura 57-74 română
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie GĂLĂȚAN JIEȚ, Dumitru Traseul transhumant al unei boate ciobănești împuiate la Cloșani (Mehedinți) în anul 1927 85-89 română
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie DRĂGHIA, Mariana Muzeul hidrocentralei - punct de atracție primordial în Mehedinți 89-96 română
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie BOTEANU, Cornel Meșteșul țesutului. Tradiție și continuitate în plaiul Cloșani (zona Baia de Aramă) 145-153 română
2013 Drobeta, XXIII, seria arheologie-istorie PETOLESCU, Constantin Drobeta în timpul războiului dacic al împăratului Traian 121-128 română
2013 Drobeta, XXIII, seria arheologie-istorie HAMAT, Ana-Cristina Drobeta și stilul policrom în arta bijuteriilor 129-139 română
2013 Drobeta, XXIII, seria arheologie-istorie DAMIAN, Minodora Evoluția învățămîntului în clisura Dunării, oglindită în opera lui Alexandru Moisi 177-182 română
2013 Drobeta, XXIII, seria arheologie-istorie PĂTRUȚESCU, Manuela Analiza condițiilor de păstrare a colecției de arheologie preistorică și clasică în depozitul temporar al Muzeului Regiunii Porților de Fier 185-202 română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II BĂNĂȚEANU, Tancred Zona etnografică Bran - Stoica G., Moraru O. 775-776 română
2010 Iron Age Communities in the Carpathian Basin , II, seria archaeologica FLOREA, Gelu Sarmizegetusa Regia. Unn certain Modele Urbain 389- engleză
2012 Iron Age Rites and Rituals in the Carpathian Basin., V, seria archaeologica RUSTOIU, Aurel The celts and indigenous populations from the Southern Carpathian Basin. Intercomunity communication strategies 357-390 engleză
2000 Istros, X OBERLANDER - TÎRNAUCEANU, Ernest Cons and history, the case of the area of the Iron Gates of the Danube during the 10th-11th centuries 387-411 engleză
2000 Istros, X IAROSLAVSCHI, Eugen Un topor dacic de la Mehadia 487-490 română
2007 Istros, XIV STÎNGĂ, Ion Les necropoles de Drobeta. A nouveau su l'evolution administrative territoriale de la ville durant les II-III siecles ap. J.C. 205-212 franceză
2012 Istros, XVIII PALINCAȘ, Nona Investigating Bronze Age social organization in the Lower Danube Region. The Case of the Zuto Brdo-Gîrla Mare Area 13-38 engleză
2012 Istros, XVIII ȚEICU, Dumitru The Nera Valley medieval ecclesiastic geigraphy 275-296 engleză
1982 Litua - Studii și Cercetări, II POPESCU, Sabin Sentimente de dragoste și iubire în strigătura pastorală de la poalele Parîngului VI. Folclor 481-499 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III MUTIHAC, Vasile Situații tectonice semnificative în Munții Gorjului III. Geografie, geologie şi ştiinţele naturii 315-325 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III BADEA, Lucian Asupra suprafețelor de nivelare din Munții Parîngului și Căpățînii III. Geografie, geologie şi ştiinţele naturii 326-330 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III HUICĂ, Ilie Geologia regiunii Schela-Viezuroi-Rafaila Jiu-Crasna (Carpații Meridionali Centrali) III. Geografie, geologie şi ştiinţele naturii 348-356 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV COSOROABĂ, R., GIURGIULESCU, C., TODEA, P. Contribuție la studiul sistemului agricol, feudal din plaiul Novaci, județul Gorj II. Etnografie şi folclor 167-183 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V SMEU, Vasile Sate vechi românești la poalele munților Vâlcan și efecte ale legii rurale de la 1864 I. Arheologie-istorie 94-101 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI STELEA, Felicia Banca populară "Gilortul" din Novaci Capitolul I - Arheologie-istorie 153-156 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI MIHĂILESCU, Vintilă Cultura populară tradițională în zona Novaci Capitolul II - Etnografie 188-192 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI POPESCU, Sabin Strigături la hora din Novaci Capitolul II - Etnografie 193-202 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI MOCIOI, Ion Coșbuc la Tismana Capitolul III - Documentar 212-220 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI LĂCEANU, Ion Aspecte din vegetația Văii Sohodolului, județul Gorj Capitolul IV - Ştiinţele Naturii 248-251 română
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII SMEU, Vasile Considerații privind păstoritul în Munții Gorjului II. Documentar 388-393 română
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII LĂCEANU, Ion Aspecte ale florei și vegetației zonei alpine a Munților Parîng III. Etnografie - Ştiinţe Naturale 435-441 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII BASA, Beniamin Voievodatul lui Litovoi și Țara Hațegului I. Arheologie-istorie 55-58 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII HUICĂ, Ilie Depozitele carstice mezozoice din versantul sudic al Munților Vulcan și Parâng ii. Geografie şi geologie 257-266 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV CRĂCIUNESCU, Gabriel Zona de la est de Porțile de Fier în evul mediu I. Arheologie 187-214 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV DIACONU, Florina, PLENICEANU, Florentina Necesitatea cercetării vărăritului în geoparcul Platoul Mehedinți III. Etnografie 403-410 română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie ARDEVAN, Radu Mozaicurile Sarmizegetusei și căturarii români la 1825 99- română
2011 Marisia, XXXI, seria arheologie DIMA, Cristian, FERENCZ IOSIF, Vasile About an Iron Vessel from Sarmiuegetusa Regia 155-158 engleză
2011 Marisia, XXXI, seria arheologie BODA, Imola, SZABO, Csaba Notes a Dolichenian Relief at Mehadia 273-282 engleză
2011 Marisia, XXX-XXXI , seria istorie POLOSCA, Cristina Evoluția edilitară a orașului Hațeg, în primele decenii ale sec. XX. Caz particiular imobilul băncii Hațiegana 131-136 română
2013 Marisia, XXX, seria etnografie-artă populară DUMITRESCU, Ionuț Aspecte ale ceremonialului de nuntă din Țara Loviștei 81-92 română
1995 Memoria Antiquitatis, XX LISIEVICI, Ovidiu Tibiscum - Benea Doina, Bona Petru 345-347 română
1995 Memoria Antiquitatis, XX ZUGRAVU, Nelu Opaițele romane. Ulpia Traiana Sarmizegetusa - Alicu Dorin 350-351 română
1995 Memoria Antiquitatis, XX ZUGRAVU, Nelu Small finds from Ulpia Traiana Sarmizegetusa 351-352 română
1994 Mousaios, IV-2 MONORANU, Marina Crucile de piatră din zona "Golfului Oraviței" română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, IX, seria etnografie BĂLOSU, Cornel Colindatul în Țara Loviștei 80-99 română
2000 Oltenia - Studii și Comunicări, X, seria etnografie MĂNESCU, Varvara Prezența minorităților în colecțiile Muzeului Regiunii Porților de Fier. Fondul Ada-Kaleh 83-85 română
2003 Oltenia - Studii și Comunicări, XIV, seria arheologie-istorie ROȘU, Lucian On Rites and Rituals during the Transitional Period from the Neolithic to the Bronze Age (Archaelogical Discoveries at Ostrovul Șimian, Romania) .5- engleză
2004 Oltenia - Studii și Comunicări, XII, seria etnografie HĂNULESCU, Cristina Portul popular în pictura votivă din Țara Loviștei 66-72 română
2003 Pont de Trajan de Drobeta PETOLESCU, Constantin Les troupes auxiliaires de la zone des Portes de Fer 53-59 franceză
1976 Pontica, IX DAICOVICIU, Hadrian Din istoria Ulpiei Traiane 57-64 română
1991 Pontica, XXIV CRIȘAN ION, Horațiu Monede grecești descoperite în cetățile dacice din Munții Sebeșului 343-346 română
1997 Pontica, XXX GĂZDAC, Cristian A lead mould from Ulpia Traiana Sarmizegetusa 351-353 engleză
2007 Pontica, XL BENEA, Doina Das lager von praetorium (Mehadia) in spatromischer zeit 339-350 română
1982 Potaissa - Studii și Comunicări, III ALICU, Dorin, SOROCEANU, Alina Ceramica cu glazură plombiferă de la Ulpia Traiana Sarmisezetusa 52-65 română
2000 Revista Bistriței, XIV SUCIU, Liliana Organizarea și amenajarea spațiului în locuințele așezării civile de la Grădiștea de Munte 36-47 română
2004 Revista Bistriței, XVIII BELDIMAN, Corneliu, SZTANCS, Diana-Maria Podoabe preistorice din materii dure animale: o mărgea sw Spondylus sp. Descoperită în peștera din Bordu Mare (sat Ohaba-Ponor, com. Pui, jud. Hunedoara) .9-21 română
2006 Revista Bistriței, XX COCIȘ, Sorin Atelierul de artizanat de la Dierna (Orșova). Producția de fibule 111-123 română
2007 Revista Bistriței, XXI-2 RUS, Dorin Sigilii cu însemne meșteșugărești în colecția privată Florian Rusu din Gheorghieni 21-25 română
1941 Sargetia, II MACREA, M. Urme romane în regiunea cetăților dacice din munții Hunedoarei 127-150 română
1968 Sargetia, V LUNGU, Ion Aspecte ale începuturilor revoluției industriale în mineritul din Valea Jiului 243- română
1968 Sargetia, V POPOROGU, Ion Din istoricul exploatării miniere și începuturile luptei revoluționare a minerilor din Lupeni 285- română
1968 Sargetia, V STEPĂNESCU, Ion, TODERICI, Nicolae Situația minerilor din Valea Jiului (Unele aspecte din perioada 1929-1933) 379- română
1968 Sargetia, V POPOROGU, Ion Contribuții la cunoașterea grevei minerilor de la Luptei din august 1929 393- română
1968 Sargetia, V POPOROGU, Elena Contribuții la cunoașterea faunei de protozoare din minele de cărbune din bazinul Petroșani 603- română
1968 Sargetia, V POPOROGU, Elena Prezența lui Ursus spelaeus Rosenm în peștera Roșua din Valea Jiului 609- română
1970 Sargetia, VII LAZIN, Gheorghe Un depozit de unelte dacice descoperit la Luncani (Munții Orăștiei) 21- română
1970 Sargetia, VII FLOCA, Octavian Un monument sculptural al împăratului Traianus Decius la Ulpia Traiana 79- română
1970 Sargetia, VII NEGRUȚ, Clement, POPOROGU, Ion Începuturile cocsificării cărbunelui în Valea Jiului 163- română
1970 Sargetia, VII MARINCAȘ, Valeria, ȚINȚU, Dan Date noi la fauna de inocerami cretacici din regiunea Pianuri (Sebeș) 281-288 română
1970 Sargetia, VII POPOROGU, Elena Contribuții la cunoșterea faunei de vertebrate fosile din peșterile situate în partea de nord - est a bazinului Petroșani 297-301 română
1971 Sargetia, VIII JIVAN, Iosif Mișcările țărănești de pe domeniul Rîu de Mori (Țara Hațegului) în secolele XV-XVI 77- română
1971 Sargetia, VIII CERCHEDEAN, Mihai Conscripția urbarială de la 1785 în Țara Hațegului 107- română
1971 Sargetia, VIII BOTEZAN, Ioana Documente privind istoria învățămîntului din Țara Hațegului între anii 1850-1860 119- română
1971 Sargetia, VIII CERGHEDEAN, Mihai PrimărIa Petroșani 267- română
1971 Sargetia, VIII IONAȘ, Vasile Case păstrare Petroșani 275- română
1972 Sargetia, IX POPOROGU, Ion Exploatarea aluvionară a aurului în bazinul Petroșani 225- română
1973 Sargetia, X FLOCA, Octavian Gladiator trac în arena amfiteatrului de la Ulpia Traiana 131- română
1973 Sargetia, X BADEA, Ion, POPOROGU, Ion Un relief de fontă reprezentînd pe Karl Marx în colecția Muzeului minerului din Petroșani 413- română
1973 Sargetia, X VULCU, Bujor Unele aspecte istorice ale utilzării teritoriului depresiunii Hațeg - Mureș pentru așezările omenești și apărare 437- română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 ALICU, Dorin Materialul ceramic de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (I) 43-49 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 BRANGA, Nicolae Tegulae privatae din Ulpia Traiana Sarmizegetusa 81-100 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 NEMEȘ, Emil, POP, Constantin, RUSU, Adriana Bronzuri figurate romane în Muzeul de arheologie Sarmizegetusa 101-109 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 WINKLER, Iudita Descoperiri monetare din Ulpia Traiana 117-136 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 POPOROGU, Ion Contribuția minerilor Văii Jiului la susținerea chemării Partidului Comunist Român "Totul pentru front, totul pentru victorie" 195-198 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 ALICU, Dorin, DAICOVICIU, Hadrian, NEMEȘ, Emil, PISO, Ioan, POP, Constantin, RUSU, Adriana Principalele rezultate ale săpăturilor din 1973-1974, la Ulpia Traiana Sarmizegetusa și semnificația lor 225-231 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 ȚEPOSU MARINESCU, Lucia Ulpia Traiana metropola cultural-artistică a Daciei romane 249-253 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 BODAR, Andrei Ulpia Traiana-Sarmisegetusa la umaniști și cronicari - istorici medievali 255-261 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 MITROFAN, Ion Villae rusticae pe teritoriul Sarmizegetusei 291-297 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 BENEA, Doina Un medic al legiunii a VII-a Claudia la Drobetaîn timpul războaielor marcomanice 303-306 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 WOLLMANN, Volker Monumente epigrafgice "emigrate" din Ulpia Traiana 307-315 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 CĂTINAȘ, Ana Considerații asupra cultului lui Liber și libera la Sarmizegetusa 343-348 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 CERCHEDEAN, Mihai Din acțiunile minerilor din Ghelar pentru recunoșterea statului de metalurgi 379-381 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 DUNĂRE, Nicolae Continuitate etnoculturală românească la Pădurenii Hunedoarei 383-390 română
1977 Sargetia, XIII CRIȘAN ION, Horațiu Locul complexului din Munții Orăștiei în Civilizația geto-dacică 149-153 română
1977 Sargetia, XIII FERENCZI, Istvan Observații geomorfologice privind apărarea naturală a complexului cetăților dacice din Munții Orăștiei 155-169 română
1977 Sargetia, XIII BRANGA, Nicolae Considerații topografice și arhitectonice privitoare la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 183-190 română
1977 Sargetia, XIII CHINDLER, Nicolae, LAZĂR, Ioachim Aspecte ale începutului metalurgiei moderne a fierului pe Valea Cernei 341-354 română
1977 Sargetia, XIII ALICU, Dorin, ALICU, Sanda Un cadran solar fragmentar descoperit la Ulpia Traiana Sarmisegetusa 363-265 română
1977 Sargetia, XIII BATHORY, Ludovic Lupta muncitorilor din Valea Jiului pentru reînnoirea contractului colectiv în anul 1922 447-458 română
1977 Sargetia, XIII POPOROGU, Ion Partidul Comunist Român - organizatorul luptei revoluționare a minerilor Vpii Jiului împotriva dictaturii militaro-fasciste 465-470 română
1977 Sargetia, XIII APOLZAN, Lucia Plarforma Luncanilor. Aspecte ale vechimii și continuității așezărilor 487508 română
1977 Sargetia, XIII POP, Constantin Staui imperiale de bronz la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 543-547 română
1977 Sargetia, XIII PLEȘA, Ioan, ROTARU, Octavian Documente privind monumentele arheologice romane de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 561-475 română
1977 Sargetia, XIII CONSTANTIN, Clemente Vestigii ale unui cunoscut basm românesc într-o colindă din Șerel (Hațeg) 605-608 română
1979 Sargetia, XIV FERENCZI, Istvan Importanța unor metale neferoase și a unor minerale în procesul de formare a puterii dacice în Munții Orăștiei 93-101 română
1979 Sargetia, XIV DAICOVICIU, Hadrian Sistemul defensiv al cetății dacice de la Costești 103-114 română
1979 Sargetia, XIV ALICU, Dorin, DAICOVICIU, Hadrian, PISO, Ioan, POP, Constantin Principalele rezultate ale săpăturilor din 1975-1977, la Ulpia Traiana Sarmizegetusa și semnificația lor 139-154 română
1979 Sargetia, XIV ARDEVAN, Radu Patronii Coloniei Ulpia Traiana Sarmizegetusa 185-190 română
1979 Sargetia, XIV NAGHI, Gheorghe Memoriile lui Ștefan Moldovan din 1952 și 1854 cu priviure la școlile românești din Hațeg 421-430 română
1979 Sargetia, XIV APOLZAN, Lucia Elemente comune și diferențe specifice zonale în structura așezărilor de tip risipit. Platforma Luncanilor, jud. Hunedoara 573-491 română
1979 Sargetia, XIV BRANGA, Nicolae Laus vitae. Pe marginea unor incripții din Tibiscum 655-658 română
1979 Sargetia, XIV POPOROGU, Ion 1 Mai 1928 în Valea Jiului 727-729 română
1981 Sargetia, XV NICOLAUS, Joachim Asklepionul din Ulpia Traiana Sarmizegetusa 43-65 română
1981 Sargetia, XV POPOROGU, Ion Pătrunderea capitalului strîin în industria minieră a Văii Jiului în a doua jumătate a sec. XIX 249-260 română
1981 Sargetia, XV SECOȘAN, Elena Sisteme străvechi de prelucrare artistică a metalului păstrate pînă astăzi de pădurenii din Hunedoara 419-434 română
1981 Sargetia, XV APOLZAN, Lucia Aspecte etnografice de pe platforma Luncanilor - complex cu caracter unitar 435-491 română
1983 Sargetia, XVI-XVII, seria 1982-1983 TATU, Hristache Fortificații la Porțile de Fier ale Transilvaniei 165-169 română
1983 Sargetia, XVI-XVII, seria 1982-1983 FERENCZI, Ștefan Observații tipologice și comparative cu privire la castrele de marș romane situate în zona cetăților dacice din Munții Șurianului 179-200 română
1983 Sargetia, XVI-XVII, seria 1982-1983 POP IOAN, Aurel Datul oilor în Țara Hațegului în veacul al XV-lea și la începutul veacului al XVI-lea 287-294 română
1983 Sargetia, XVI-XVII, seria 1982-1983 LAZĂR MIRCEA, Dan Aspecte ale exploatării fierului la Ghelar (jud. Hunedoara) în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea și pînă la sfîrșitul secolului al XIX-lea 325-331 română
1983 Sargetia, XVI-XVII, seria 1982-1983 RUSU ADRIAN, Andrei Cetatea Hațegului - monografie istorică și arheologică 333-359 română
1983 Sargetia, XVI-XVII, seria 1982-1983 LAZĂR, Aurel Răsunetul eroicelor lupte ale minerilor de la Lupeni din august 1929 în presa arădeană 479-484 română
1983 Sargetia, XVI-XVII, seria 1982-1983 CĂZĂNIȘTEANU, Constantin Depresiunea Hațegului - reduit militar național în concepția strategică a comandamentului român în cursul insurecției naționale (23-31 August 1944) 515-518 română
1983 Sargetia, XVI-XVII, seria 1982-1983 SECOȘAN, Elena Pădurenii din Hunedoara 665-684 română
1983 Sargetia, XVI-XVII, seria 1982-1983 APOLZAN, Lucia Aspecte ale culturii spirituale. Obiceiuri și simboluri specifice gospodăriei pastoral-agricole din Platforma Luncanilor, județul Hunedoara 685-721 română
1985 Sargetia, XVIII-XIX, seria 1984-1985 KALMAR, Zoia, TATU, Hristache Materiale neo-eneolitice descoperite în Țara Hațegului 91-100 română
1985 Sargetia, XVIII-XIX, seria 1984-1985 FERENCZI, Ștefan Depresiunea Cernei bănățene a fost și ea folosită în legătură cu înaintarea unor trupe romane spre complexul cetaților dacice din Munții Sebeșului (considerații geomorfologice) 101-107 română
1985 Sargetia, XVIII-XIX, seria 1984-1985 RUSU ADRIAN, Andrei Dovezi pentru continuitatea adunărilor românești din Țara Hațegului după mijlocul secolului al XV-lea 169-180 română
1985 Sargetia, XVIII-XIX, seria 1984-1985 FENEȘAN, Costin Ohaba și Ponor - două moșii românești din Țara Hațegului și stăpînirii lor în secolele XV-XVI 181-194 română
1985 Sargetia, XVIII-XIX, seria 1984-1985 LAZĂR MIRCEA, Dan Aspecte ale prelucrării fierului la Ghelar (jud. Hunedoara) în evul mediu, în lumina recentelor cercetări arheologice 195-202 română
1985 Sargetia, XVIII-XIX, seria 1984-1985 POP IOAN, Aurel Din documentele Arhivei Naționale Slovace de la Bratislava despre Țara Hațegului la începutul secolului al XVI-lea 215-220 română
1987 Sargetia, XX, seria 1986-1987 FLOREA, Gelu Considerațioi privind unele aspecte ale locuirii dacice în Munțuu Orăștiei 81- română
1987 Sargetia, XX, seria 1986-1987 ARDEVAN, Radu Aediles quawatores la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 127- română
1987 Sargetia, XX, seria 1986-1987 POP, Constantin Cultul Dianei la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 148- română
1987 Sargetia, XX, seria 1986-1987 RUSU ADRIAN, Andrei Miscellanea hatzegiana. (Informații și reinterpretări privitoare la Istoria Țării Hațegului în evu mediu (I) 178- română
1987 Sargetia, XX, seria 1986-1987 PETROV, Gheorghe Despre pribegia lui Matei Aga din Brîncoveni în Țara Hașegului (1630-1631) 223- română
1987 Sargetia, XX, seria 1986-1987 RUSU, Florentina Fenomene istorico-demografice în Țara Hațegului din evul mediu pînă la 1900 241- română
1987 Sargetia, XX, seria 1986-1987 COCIȘ, Sorin, PAKI, Adela Teracote de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 480- română
1987 Sargetia, XX, seria 1986-1987 NEMEȘ, Emil O teracotă cu Venera descoperită la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 488- română
1987 Sargetia, XX, seria 1986-1987 BAICOANA, Marin, BURNAZ, Silvia Contribuții la cunoașterea zonei carstice Ponorici-Cioclovina (Munții Șureanu) 501- română
1987 Sargetia, XX, seria 1986-1987 CERNELEA, Eugen Implicații ecologice ale activității pastorale în Parcul Național Retezat 551- română
1987 Sargetia, XX, seria 1986-1987 BURNAZ, Silvia Contribuții la cunoașterea faunei de lepidoptere a Platformei Luncanilor (Munții Șureanu) 557- română
1987 Sargetia, XX, seria 1986-1987 GHIRA, Ioan Contribuții la cunoașterea herpetofaunei din Retezatul calcaros 563- română
1993 Sargetia, XXI-XXIV, seria 1988-1991 LUCA SABIN, Adrian Stratigrafie și cronologie. Cel mai timpuriu raport stratigrafic dintre culturile Starcevo-Criș și Vinca. Corelația dintre nivelurile V și IV de la Liubcova-Ornița .1-13 română
1993 Sargetia, XXI-XXIV, seria 1988-1991 MAXIM, Zoia Cercetări etno-arheologice din Munții Verna Văr 15-24 română
1993 Sargetia, XXI-XXIV, seria 1988-1991 NEMEȘ, Emil Locuitorii Țării Hațegului pînă la cucerirea romană 33-42 română
1993 Sargetia, XXI-XXIV, seria 1988-1991 DAICOVICIU, Hadrian, FERENCZI, Istvan, RUSU, Adriana Dovezi epigrafice referitoare la participarea legiunilor Adiutrix și VI Ferrata la cucerirea complexului cetăților dacice din Munții Sebeșului 43-61 română
1993 Sargetia, XXI-XXIV, seria 1988-1991 KALMAR, Zoia, POPA, Octavian, TATU, Hristache Contribuții la repertoriul atheologic al Țării Hațegului (județul Hunedoara) 93-119 română
1993 Sargetia, XXI-XXIV, seria 1988-1991 RUSU ADRIAN, Andrei Un manuscris inedit a lui Ștefan Moldovan privitor la Țara Hațegului la mijlocul secolului al XIX-lea (II) 253-282 română
1993 Sargetia, XXI-XXIV, seria 1988-1991 LAZĂR, Ioachim Aspecte privind învățămîntul elementar în satul Ostrov din Țara Hațegului în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 347-392 română
1993 Sargetia, XXI-XXIV, seria 1988-1991 BURNAZ, Silvia Analiza materialului faunistic provenit din așezarea feudală timpurie de la "Grădiște" - Hațeg (județul Hunedoara) 681-688 română
1993 Sargetia, XXI-XXIV, seria 1988-1991 PALAMARIU, Olimpia Tezaurul de monede feudale din secolele XV-XVI descoperit la Făgețel, comuna Dobra, județul Hunedoara 715-719 română
1993 Sargetia, XXI-XXIV, seria 1988-1991 MINEA, Ilie Țara Hațegului 721-728 română
1993 Sargetia, XXI-XXIV, seria 1988-1991 BORA, Ovidiu, LAZĂR, Ioachim Fragmente din istoria oaroiei Ostrov în a doza jumătate a secolului al XIX-lea 787-800 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 CRISTUREANU, Alexandru Sistemul prenumelor din Valea Jiului în secolele al XIX-lea și al XX-lea 325-337 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 BARON, Mircea Manifestări antirevizioniste în Valea Jiului în Deceniul patru al secolului XX 467-473 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 NEMEȘ, Emil Descoperiri de epocă romană în Țara Hațegului 341-351 română
1998 Sargetia, XXVII-1, seria 1997-1998 BENEA, Doina, LALESCU, Iulian Contribuții la istoria așezării de la Ad Mediam (Băile Herculane) 267-301 română
1998 Sargetia, XXVII-2, seria 1997-1998 BARON, Mircea Reflectarea în presa românească din Valea Jiului a problematicii culturale din perioada interbelică 531-537 română
1998 Sargetia, XXVII-2, seria 1997-1998 BARON, Mircea "Raționalizarea" în mineritul carbonifer din Valea Jiului în deceniul patru al secolului al XX-lea 551-562 română
1998 Sargetia, XXVII-2, seria 1997-1998 BARON, Mircea O instituție bancară la Petroșani în perioada interbelică: "Casa de Păstrare" 563-474 română
2002 Sargetia, XXVIII-XXIX-1, seria 1999-2000 CORDOȘ, Ramona Degradări ale picturilor murale la bisericile medievale din Țara Hațegului 527-539 română
2002 Sargetia, XXX, seria 2001-2002 MOGA, Vasile, MOGA, Viorica Piese de fier de la Grădiștea Muncelului 107-110 română
2002 Sargetia, XXX, seria 2001-2002 PALAMARIU, Olimpia Tezaurul monetar din secolele XVI-XVII descoperit la Pui, județul Hunedoara și unele considerații privind circulația monedei străine în comitatul Hunedoara 293-310 română
2002 Sargetia, XXX, seria 2001-2002 ALBERT, Carmen Comportament demografic și calitatea vieții în valea Almăjului la 1938 621-633 română
2003 Sargetia, XXXI BODO, Cristina O piesă de import descoperită în zona capitalei Regatului Dac 113-118 română
2003 Sargetia, XXXI MOGA, Vasile Daco-geții. 80 de ani de cercetări arheologice sistematice la cetățile dacice din Munții Orăștiei - Pescaru Adriana, Frencz Iosif 447-447 română
2004 Sargetia, XXXII POENAR, Anca Cîteva documente inedite cu privire la relațiile interconfesionale din a doua jumătate a secolului al XIX-lea: greco-catolici și ortodocși din Țara Hațegului  129-142 română
2004 Sargetia, XXXII BARON, Mircea Presa românească din Valea Jiului în perioada interbelică 551-572 română
2004 Sargetia, XXXII PĂDUREȚU, Oana Două fresce de la Cinciș 657-659 română
2004 Sargetia, XXXII TOMA, Ramona Sfinți întîlniți pe frescele medievale. Țara Hațegului – sec. XII-XVI 661-670 română
2005 Sargetia, XXXIII FERENNCZ IOSIF, Vasile Repere celtice în „Țara Hațegului” 165-178 română
2006 Sargetia, XXXIV VULEA CAMELIA, Elena Modalități de instituire a preoților în vicariatul greco-catolic al Hațegului (1850-1918) 143-160 română
2006 Sargetia, XXXIV BASARAB, Maria Vicariatul greco-catolic Hațeg. File de cronică  161-164 română
2006 Sargetia, XXXIV BARNA, Carmen-Maria Considerații privind învățământul primar confesional greco-catolic din Valea Jiului în perioada 1867-1918 (I) 295-306 română
2006 Sargetia, XXXIV LAZĂR, Ioachim Contribuția locuitorilor Țării Hațegului la realizarea Marii Uniri din 1918  307-368 română
2006 Sargetia, XXXIV PLOSCĂ, Maria-Cristina Repere din activitatea asociației generale a românilor uniți din Vicariatul Hațeg  383-386 română
2006 Sargetia, XXXIV BASARAB, Maria Un catalog al cărților Reuniunii învățătorilor greco-catolici din ținutul Hațegului 651-654 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI BARNA, Carmen-Maria Considerații privind învățământul primar confesional greco-catolic din Valea Jiului în perioada 1867-1918 (II) 516-533 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI BODA, Gherghina Aspecte politice din Ținutul Pădurenilor în perioada anilor 1944-1945 reflectate de ziarul „Zori Noi”. 724-730 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI TULITĂ OANA, Cornelia Edificiul de cult roman de la Praetorium (Mehadia) - Benea Doina 918-920 română
2011 Sargetia, XXXVIII, seria II BODA, Gherghina Informatii de arhiva despre câteva localitati padurenesti (sec. XX) 459-468 română
2013 Sargetia, XL, seria IV BENEA, Doina Depuneri de lămpi romane ca ofrande votive în Dacia. Cu privire specială la Tibiscum 195- română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 TIMOC, Călin O stelă funerară din colecția Muzeului Băilor Herculane 103-106 română
2009 Studii de Preistorie, 6 BORONEANȚ, Adina, BORONEANȚ, Vasile Schela Cladovei 1965-1968. După 40 de ani 15-34 română
2010 Studii de Preistorie, 7 BORONEANȚ, Adina, JACOBSSON, Piotr Set in clay: altars in place at Cuina Turcului, Iron Gates Gorge 33-44 engleză
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii GEORGESCU, Mitică Asupra dinamicii efectivului de cerb din Munții Munteniei 117-121 română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii ALEXANDRESCU, Alexandru, PĂUNESCU, A. Așezarea din sec. III e.n. de la Podul Dîmboviței 163-174 română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii CRISTUDOR, M. Rucărul medieval și evenimentele politice din Țara Românească, dintre anii 1655-1660 217-228 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii ILIE, Mircea O nouă unitate supratectonică: Pînza Rucar - Dîmbovicioara .9-16 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii RICHIȚEANU, Anghel Contribuții la cunoșterea speciilor de Septoria Fr. Din microflora Masivului Iezer - Păpușa 59-67 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii RICHIȚEANU, Anghel Contribuții la cunoșterea speciilor de Phyllosticta pers. Din microflora Masivului Iezer - Păpușa 69-75 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii FALCĂ, Marin Specii de proture din rezervația științifică a Parcului Național Retezat 95-99 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii FALCĂ, Marin Considerații asupra structurii numerice a collenbolelor din litiera rezervației științifice a Parcului Național Retezat 101-107 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii STĂNESCU, Gheorghe Contribuții la cunoșterea ihtiofaunei răului Bratia din bazinul Argeșului 149-157 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie APOLZAN, Lucia Gospodăria și locuința în zona Porților de Fier .7-37 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie BAJMATĂRĂ, Rodica Elemente de interior țărănesc din comuna Slatina Timiș (Caraș-Severin) 39-43 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie DRĂGOESCU, Ion Rudăritul în clisura Dunării 61-69 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie GODEA, Ioan Aspecte etnografice în Depresiunea Almăjului (Caraș-Severin) 71-96 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie JOMPAN, Dumitru Motive ornamentale în arhitectura din Marga (Caraș-Severin) 97-109 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie MIHĂILESCU, Liviu Note caracteristice ale ceramicii din sud-vestul României, sesizate în centrele de olari din Sasca Română, Potoc și Socolari (Caraș-Severin) 111-122 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie GAROIU, Otilia, PAVEL, Emilia, POP, Ana Interiorul tradițional de pe Valea Bistrei - comuna Zăvoi (Caraș-Severin) 123-136 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie PETROVSZKY, Maria Meșteșugul olăritului la Biniș (Caraș-Severin) 137-158 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie NISTOR, Ioan, TOȘA, Ioan Așezări, ocupații și arhitectură populară de pe Valea Timișului (Caraș-Severin) 167-184 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie GAZDA, Klara Din obiceiurile legate de naștere, căsătorie și moarte în satele Valea Timișului și Vîrciorova (Caraș-Severin) 185-193 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie HAGIU, Iulia Contribuții la studiul obiceiurilor de nuntă și înmormîntare de pe Valea Bistrei (Caraș-Severin) 195-200 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie PAVEL, Emilia Portul popular de pe Valea Bistrei - comuna Zăvoi (Caraș-Severin) 219-228 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie ROPOT, Rodica Cercetări asupra portului popular de pe Valea Bolvașniței (Caraș-Severin) 229-234 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie SOCOL, Maria Structura și semnificația ornamenticii costumului popular din satele Marga și Borlova (Caraș-Severin) 235-239 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie ANTONESCU, Romulus Borlova (Caraș-Severin) în contextul istoric al organizării regimentului româno-banatic 247-252 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie MOTOMANCEA, Aurelian Premise la o cercetare a zonei etnografice Băuțar-Marga (Caraș-Severin) 275-286 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie POPA, Ion, RUJA, Gheorghe Secții de istorie a farmaciei la Oravița și Caransebeș 287-290 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie UNGUREANU, Nicolae Muzeul etnografic al Caraș-Severinului prezență științifică și educativ-turistică pe plan județean și în contextul rețelei muzeistice de profil 291-294 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie IOSIPESCU, Silvia Așezările omeneșri din Depresiunea Almăj - considerații etnografice - .9-25 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie BUDIȘ, Monica Așezări permanente în Clisura Dunării 27-47 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie ȚĂRANU, Nicolae Rîșnițele de pe Pîrîul Morilor din Topleț 61-71 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie LENGHEL-BRÎNZEI, Letiția Ceremonialul nunții pe cursul superior al Bistrei (Bucova, Bauțar, Marga) 111-132 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie DRĂGUȚ, Maria, DRĂGUȚ, Pavel Rituri agricole și pastorale pe Valea Bistrei 133-144 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie GĂMĂNESCU, Ștefan Pagini de fitoterapie populară în zona Caransebeș 167-179 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie FERENCZI, Istvan Premisele naturale ale metalurgiei fierului în Munții Orăștiei 299-310 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie PETROVSZKY, Maria, PETROVSZKY, Richard O construcție romană descoperită la Caransebeș 311-320 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie BENEA, Doina, MOGA, Marius Unelte agricole romane descoperite la Tibiscum 321-329 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie ALICU, Dorin Tonlampen - typen aus Ulpia Traiana Sarmizegetusa 331-362 germană
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie BONA, Petru, PETROVSZKY, Richard Tibiscum și drumurile romane din Banat. Însemnări pe marginea unui articol 375-388 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie CORNEANU, Nicolae Amintiri despre anul 1918 în Caransebeș 477-480 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie BUZA, Mircea, FESCI, Somona Elemente geografice și folclorice în toponimia Munților Țarcu 43-53 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie ȚĂRANU, Nicolae Morile cu roată hidraulică verticală pe ax orizontal cu transmisie prin angrenaj de pe cursul superior al rîului Bega 125-131 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie POPESCU, Viorel Cîteva unelte agricole, de uz casnic și meșteșugărești din satul Lindenfeld (jud. Caraș-Severin) 133-147 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie POPESCU, Octavian, POPESCU, Traian Ceramica de Sasca Română 161-168 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie BLAJ, Violeta Forme și ornamente în două centre de ceramică bănățene - Biniș și Lăpușnicu Mare 171-187 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie GUMĂ, Nicoleta, PETROVSZKY, Maria Cîteva aspecte istorice și etnografice privind populația sîrbească din Clisura de Sus a Dunării 189-204 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie FERENCZI, Istvan Cîteva considerații în legătură cu materialul de construcție litic folosit în cetățile dacice din Munții Sebeșului 263-272 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie BONA, Petru, POP, Constantin Noi piese sculpturale de la Tibiscum 273-276 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie ALICU, Dorin, POP, Constantin Puncte de vedere privind centrul artistic de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 277-292 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie POP, Constantin O interesantă piesă romană descoperită la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 293-296 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie HORVATH, Alexandru Considerații istorice și juridice privitoare la Banatul de Severin și funcția de ban al Carabsebeșului și Lugojului 297-303 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie MATEI, Ion Diplomație, hidrotehnică și afaceri în secolul al XVIII-lea Canalul Cerna-Dunăre 333-341 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie ARDELEANU, Virginia Aspecte ale situației economico-sociale a orașului Caransebeș în perioada 1944-1947 407-411 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie POP, Constantin Profesorul Constantin Daicoviciu inițiatorul școlii de arheologie de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa .9-13 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie FERENCZI, Istvan Castre de marș de la Ponorici (com. Pui, jud. Hunedoara) - fortificații romane pănă acum necunoscute din partea vestică a Munților Sebeșului 133-151 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie PETROVSZKY, Maria, WOLLMANN, Volker Materiale epigrafice descoperite la Timbiscum 253-263 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie GROZA, Liviu Cetatea Caransebeșului. Dispunere și elemente componente 341-358 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie POPA, Ion Contribuția muncitorilor din Anina la înfăptuirea măsurilor de refacere economică și democratizare a țării (1945-1948) 417-420 română
1980 Studii și Comunicări, V POPESCU-ARGEȘEL, Ion Complexul cheilor din bazinul Dîmboviței .11-20 română
1980 Studii și Comunicări, V RICHIȚEANU, Anghel, STANCU, Radu Ciuperci sphaeropsidale din Masivul Ierzer - Păpușa 25-32 română
1980 Studii și Comunicări, V RICHIȚEANU, Anghel Contribuții la cunoșterea micromicetelor parazite din Masivul Iezer - Păpușa 40-45 română
1980 Studii și Comunicări, V BUICULESCU, Ileana, ROMAN, Nicolae Observații privind creșterea și dezvoltarea puieților de fag în procesul de succesiuni ierboase din bazinul Rîul Doamnei 46-52 română
1980 Studii și Comunicări, V BREZEANU, Aurelia, COMĂNESCU-PAUCĂ, Mihaela, FALCĂ-FIȘTEAG, Gabriela, TĂCINĂ, Aurica, TĂCINĂ, Florin Nivelul productivității primare anuale a stratului ierbos din cîteva păduri zonale din Carpații Sudici și Platforma Getică (stejărete, gorunete, brădeto-făgete) 53-60 română
1980 Studii și Comunicări, V DRĂGHICI, Bibica, POPESCU, Aurel, SANDA, Vasile Aspecte ale vegetației lemnoase din Masivul Piatra Craiului 61-75 română
1980 Studii și Comunicări, V OROMOLU, Constantin Contribuții la cunoșterea oribatidelor (Acari, Oribatei) dintr-o pădure de fag din zona Munților Coziei 128-132 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie POPESCU, Adriana, POPESCU, Viorel Aspecte legate de practicarea cojocăritului în Slatina Timiș și Armeniș (jud. Caraș-Severin) 55-62 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie BĂLĂNESCU, Dana Plastica antropomorfă din așezarea neolitică de la Caransebeș - Balta Sarată 113-120 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie LAZAROVICI, Gheorghe, MUNTEANU, Ioan Așezarea eneolitică de la Slatina Timiș 121-135 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie BENEA, Doina Contribuții la cunoașterea unităților militare din castrul roman de la Tibiscum 173-184 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie BONA, Petru, PETROVSZKY, Maria, PETROVSZKY, Richard, ROGOZEA, Petru Tibiscum - Cercetări arheologice (II) (1980-1981) 185-207 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie DRAGOMIR, Ion Descoperiri arheologice ce indică prezența unei necropole romane în punctul "Locurile Lungi" - Gornea (județul Caraș-Severin) 209-212 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie COCÎRȚEU, Maria Rolul comunității de avere în dezvoltarea orașului Caransebeș 255-261 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie ZABERCA, Vasile Reforma agrară din 1921 și comunitatea de avere din Caransebeș 263-278 română
2004 The Antique Bronzes. Typology, Chronology, Authenticity ARDEȚ, Adrian Bronze pieces recently discovered in Tibiscum 29-36 franceză
2004 The Antique Bronzes. Typology, Chronology, Authenticity ARDEȚ LUCIA, Carmen Figurative bronze pieces discovered at Tibiscum, Gaganae and Berzobis 37-41 franceză
2004 The Antique Bronzes. Typology, Chronology, Authenticity BENEA, Doina, GRÎNGUȘ, Mariana, REGEP-VLASCICI, Simona Emaillierte Fundstucke aus Tibiscum 57-67 germană
2004 The Antique Bronzes. Typology, Chronology, Authenticity TIMOC, Călin Vergessene Bronzegegenstande von Dierna-Orșova 447-450 germană
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie GAGA, Lidia Interferențe între zona etnografică Almăj și zonele etnografice limitrofe 23-29 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie BONA, Petru Bocșeritul pe Culoarul Timiș-Cerna 73-78 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie CRISTESCU, Nicolae Obiceiuri de primăvară și de vară din zona de munte a Banatului 79-90 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie GRĂMADĂ, Carmen Obiceiurile din ciclul vieții în zona Naidaș - specificitate și evoluție 97-107 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie KLEIN, Hans Fruhlingsbrauche der deutschbohmen aus dem Banater Bergland (I) 109-115 germană
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie BĂLĂNESCU, Dana, ROGOZEA, Petru Monede romane din colecția Muzeului județean de Etnografie și Istorie Locală Caransebeș 219-225 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie BENEA, Doina Mărturii arheologice de la Tibiscum din secolele III-IV 241-257 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie ARDELEANU, Virginia Personalități din Caransebeș, contemporane cu Mihai Viteazul 279-282 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie BRĂTESCU, Constantin Aspecte ale vieții economice din orașul Caransebeș intre anii 1921-1928 297-301 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie GROZA, Liviu Participarea regimentului 96 infanterie din Caransebeș la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă 325-329 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie POPESCU, Viorel Două construcții țărănești din comuna Marga (județul Caraș-Severin) 341-349 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie MIHAT, Lenuța Restaurarea unor urcioare romane descoperite la Tibiscum 413-418 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie TRÎNCĂ, Georgeta Analiza marterialului faunistic provenit din așezarea feudală timpurie de la Moldova Veche "Rît" (județul Caraș-Severin) 419-428 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie GUMĂ, Nicoleta Cîteva aspecte istorico-etnografice privind "Clisura" Dunării .7-14 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie TABAU, Mircea Aspecte actuale ale practicării morăritului în comuna Topleț - județul Caraș-Severin 15-22 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie JOMPAN, Aurelia, JOMPAN, Dumitru Culesul din natură la Marga, jud. Caraș-Severin 23-39 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie POPESCU, Viorel Unelte și metode legate de munca cîmpului în satele de pe Valea Almăjului și în cîteva sate din clisura Dunării 41-48 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie CRISTESCU, Nicolae Obiceiuri de primăvară și de vară din zona de munte a Banatului 49-62 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie MIHĂILESCU, Nicolae Datini și obiceiuri din zona "Valea Sebeșului", județul Caraș-Severin 63-69 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie KLEIN, Hans Fruhlingsbrauche der deutschbohmen aus dem Banater Bergland (II) 93-106 germană
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie PETRESCU, Sorin Ceramica din așezarea din epoca bronzului de la Ciuta (com. Obreja, jud. Caraș-Severin) 135-152 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie ROGOZEA, Petru Ceramica dacică din așezarea romană de la Tibiscum (I) 165-179 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie DRECIN, Mihai "Economia" - foaie economică ilustrată din Caransebeș (1905-1910) 241-245 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie POIANĂ, Silvia Contribuția formațiunilor caransebeșene la Unirea cea Mare (1818) 255-268 română
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie PETRESCU, Sorin Cercetări de arheologie speologică în Valea Cernei (II) .5-25 română
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie LUCA SABIN, Adrian Așezarea neolitică de la Jupa-Sud, Caraș-Severin 27-33 română
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie EL SUSI, Georgeta Studiul resturilor de faună din așezarea culturii Coțofeni de la Moldova Veche - Ostrov (Caraș-Severin) 35-40 română
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie BONA, Petru Aspecte ale activității consiliului dirigent în Caransebeș în perioada 1919-1920 223-227 română
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie HORVATH, Alexandru Contribuții la istoricul uzinei Călan. Preludiu istoric 229-232 română
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie POPESCU, Octavian, POPESCU, Traian Forme ceramice inedite din zona Sasca Montană (județul Caraș-Severin) 287-302 română
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie KLEIN, Hans Fruhlingsbrauche der deutschbohmen aus dem Banater Bergland (III) 313-325 germană
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie ARDEȚ, Adrian Din colecția Muzeului Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș 339-357 română
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie BRĂTESCU, Constantin Mișcarea teatrală din orașul Caransebeș la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 385-390 română
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie DOBRESCU, Victor Școala de aplicație de pe lîngă preparandia din Caransebeș - pepinieră de cadre, pentru școlile din județul Caraș-Severin 403-412 română
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie URZICEANU, Daniela Restaurarea unor fragmente textile descoperite la Biserica Medievală din Caransebeș 417-440 română
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie MIHAT, Lenuța Restaurarea pieselor metalice descoperite la Biserica Medievală din Caransebeș 441-453 română
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie ALICU, Dorin Templul lui Apollo de la Tibiscum. Cronologie și tipologie 299-304 română
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie ARDEȚ, Adrian Un vas terra sigillata de tip Westendorf descoperit la Tibiscum 305-307 română
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie ARDEȚ, Adrian Ein in Tibiscum entdecktes terra sigillata gefass typ Westendorf 309-313 germană
2003 Tibiscum, XI, seria etnografie-istorie ARDEȚ, Adrian Cartografia modernă și Tibiscum-ul antic 293-307 română
2003 Tibiscum, XI, seria etnografie-istorie RADU, Adriana, ȚEICU, Dumitru Săpături arheologice de salvare în raza satului Nicolinț 309-322 română
2003 Tibiscum, XI, seria etnografie-istorie TUFIȘ, Ovidiu Un document referitor la organizarea mineritului și metalurgiei în Banat la începutul stăpînirii habsburtgice; Instrucțiunile administrației Banatului adresate la 12 decembrie 1718 maistrului minier de la Oravița 341-351 română
2003 Tibiscum, XI, seria etnografie-istorie BREBENARIU, Rodica-Ileana Amenajările hidrotehnice din Banatul Montan- Repere de arheologie industrială 419-424 română
2003 Tibiscum, XI, seria etnografie-istorie BREBENARIU, Rodica-Ileana Elemente de patrimoniu de arheologie industrială, identificate la amenajările hidrotehnice din Banatul Montan 425-441 română
2005 Tibiscum, XII, seria etnografie-istorie LAZAROVICI, Gheorghe, NEGREI, Dimitrie, PETRESCU, Sorin, SORIN, Ion, ȚÎRDOIU, Daniela Săpăturile de la Balta Sărată. Campania din 2004 157-182 română
2005 Tibiscum, XII, seria etnografie-istorie NEGREI, Dimitrie, PETRESCU, Sorin Cercetări de arheologie speologică în Valea Cernei (V) 227-234 română
2005 Tibiscum, XII, seria etnografie-istorie ARDEȚ, Adrian Ștampile regulare descoperite recent la Tibiscum 261-270 română
2005 Tibiscum, XII, seria etnografie-istorie TRĂILĂ ȚUNDREA, Marinela Cîteva considerații asupra importului de Terra sigillata din Gallia Centrală la Tibiscum 271-284 română
2005 Tibiscum, XII, seria etnografie-istorie BOLDEA, Ligia Imagini ale vieții ecucaționale în Caransebeșul medieval (sfîrșitul secolului al XV-lea) 387-398 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie ARDEȚ, Adrian Tibiscum - Prefață .9-10 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie NEGREI DIMITRIE, Pavel Statuetele antropomorfe descoperite la Caransebeș - Balta-Sărată în anul 2010 17-36 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie NICOLAE, Șerban Orașul antic Drobeta, limite și evoluție administrativă 81-87 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie FENEȘAN, Costin Școala matematică de la Caransebeș la începutul secolului al XIX-lea. Cîteva considerații 193-202 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie MICU, Lavinia-Diana Participarea grănicerilor din regimentul de graniță Nr. 13 româno-bănățean din Caransebeș, la expoziția agricolă și silvică de la Viena din anul 1866 203-206 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie NEGREI DIMITRIE, Pavel, PETRESCU, Sorin-Marius Podul Țăsnei (com. Cornereva, jud. Caraș-Severin), punct de vară pînă în 1918 207-212 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie BRĂTESCU, Constantin Evoluția administrației din orașul Caransebeș între 1973-1919 213-219 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie BRANCA, Bogdan Protestul locuitorilor din Bocșa Montană față de Legea Învățămîntului din 1907 221-225 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie ROȘU, Laurențiu-Ovidiu Evoluția comunității de avere a fostului regiment de graniță româno bănățene Nr. 13 din Caransebeș întree 1879-1923 227-240 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie BABEU, Ana-Carina Gazeta oficială a comunității de avere a fostului regiment confiar romano-bănățean Nr. 13, 1929-1941 241-245 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie JOMPAN, Dumitru Contribuții la cunoașterea muzicii instrumentale a "Domnilor Țărani" din Valea Cernei despre muzica de fanfară 261-264 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie NEUMAN, Carmen Contribuții la studiul opregului din comuna Slatina-Timioș, județul Caraș-Severin 265-273 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie JOMPAN, Dumitru Despre mișcarea corală din Valea Bistrei 331-335 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie DECEI, Aurel Caransebeșul în lumina izvoarelor istorice otomane 341-346 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie NEGREI DIMITRIE, Pavel Tibiscum. Ceramica romană descoperită la Iaz "Traianu" - Ardeț A. 349-351 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie BRANCA, Bogdan Biserică și societate în Episcopia Caransebeșului în perioada păstoririi episcopului Nicolae Popea 1889-1908 - Pîrvu I. 353-356 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie NEUMANN, Carmen Comunitatea de Avere a fostului Regiment grăniceresc romano-bănățean Nr. 13 din Caransebeș - Roșu O.L. 357-358 română
2012 Tibiscum, 2, seria arheologie-istorie-etnografie PETRESCU, Sorin Rupestral traces in the Mountainous Banat (I) .11-24 engleză
2012 Tibiscum, 2, seria arheologie-istorie-etnografie NEGREI DIMITRIE, Pavel Așezarea neolitică de la Caransebeș-Șesu Roșu 25-31 română
2012 Tibiscum, 2, seria arheologie-istorie-etnografie ARDEȚ, Adrian Din viața cotidiană de la Tibiscum 49-59 română
2012 Tibiscum, 2, seria arheologie-istorie-etnografie HAMAT, Ana-Cristina Podoabe feminine descoperite pe teritoriul Drobetei antice. I. Podoabe pentru împodobirea măinilor 61-82 română
2012 Tibiscum, 2, seria arheologie-istorie-etnografie PETRESCU, Sorin Doua monede medievale descoperite în peștera de la Între Pietre din Chewile Prolazului - Valea Cernei (jud. Caraș-Severin) 107-112 română
2012 Tibiscum, 2, seria arheologie-istorie-etnografie DEHELEANU, Mihai O scurtă monografie a bisericii Sfîntului Nicolae din Hunedoara 123-127 română
2012 Tibiscum, 2, seria arheologie-istorie-etnografie BOZU, Flavius Opaițe și lămpi de mină din colecția Muzeului Banatului Montan Reșița 137-147 română
2012 Tibiscum, 2, seria arheologie-istorie-etnografie BRANCA, Bogdana Societatea Femeilor Creștin Ortodoxe din Caransebeș 169-173 română
2012 Tibiscum, 2, seria arheologie-istorie-etnografie ROȘU, Laurențiu-Ovidiu Profesori ai Institutului Pedagogic Diecezan din Caransebeș în memoriile învățătorului Pavel Jumanca 175-188 română
2012 Tibiscum, 2, seria arheologie-istorie-etnografie RUDOLF, Cristian, ZABERCA VASILE, Mircea Primăria comunei urbane Reșița. Organizare și funcționare potrivit legii administrative din iunie 1925 189-194 română
2012 Tibiscum, 2, seria arheologie-istorie-etnografie NEUMAN, Carmen Obiceiuri de primăvară cu măști Alaiul Berbecilor din Slatina Timiș 223-231 română
2012 Tibiscum, 2, seria arheologie-istorie-etnografie RADA, Neluțu Casele țărănești din Banatul de Munte. Studiu de caz: satul Rugi 233-247 română
2012 Tibiscum, 2, seria arheologie-istorie-etnografie RADA, Neluțu Parohiile Eparhiei Caransebeșului - Lucian, Bona P. 275-276 română
1970 Tibiscus, 1 MOGA, Marius Pagus Tibisciensis în legătură cu teritoriul rural al Ulpiei Traiana 41-50 română
1970 Tibiscus, 1 MOGA, Marius Castrul Berzobis 51-58 română
1970 Tibiscus, 1 ȚĂRANU, Nicolae Cilimul din clisără 135-151 română
1970 Tibiscus, 1 SPĂTARU, Dumitru Coleoptere de pe irisul galben (Iris pseudacorus L.) în zona "Porșile de Fier" - Orșova (Eșelnița) 226-227 română
1974 Tibiscus, 3 CADARIU, Ștefan Două așezări Coțofeni în hotarul orașului Bocșa (jud. Caraș Severin) 75-80 română
1974 Tibiscus, 3 MOGA, Marius Știri noi despre garnizoana militară de la Tibiscum (sat Jupa, oraș Caransebel, jud. Caraș-SeverIn) 129-132 română
1974 Tibiscus, 3 MEDELEȚ, Florin, PETROVSKY, Richard Cercetări arheologice în castrul roman de la Berzovia (jud. Caraș-Severin) 131-136 română
1974 Tibiscus, 3 IAROSLAVSCHI, Eugen, PETROVSZKY, Richard Cuptoarele de redus minereul de fier de la Fizeș jud. Caraș-Severin 147-155 română
1974 Tibiscus, 3 UZUM, Ilie Două cimitire feudale timpurii la Gornea și Pojejena (Județul Caraș-Severin) 159-164 română
1974 Tibiscus, 3 ȘORA, Gheorghe Din activitatea didactică și publicistică a lui Vasile Goldiș la preparandia din Caransebeș 215-221 română
1974 Tibiscus, 3 ZABERCA, Vasile Aspecte ale luptei revoluționare desfășurată de muncitorii reșițeni în anul 1919 231-234 română
1974 Tibiscus, 3 BOZU, Ovidiu Dezvoltarea și contribuția uzinelor reșițene la procesul de industrializare socialistă a țării 257-263 română
1974 Tibiscus, seria științe naturale KONIG, Frederic Contribuții la cunoașterea faunei de lepidoptere din Munții Poiana Ruscăi 53-62 română
1974 Tibiscus, seria științe naturale KESSLER, Eugen Avifauna postglaciară de la Cvina-Tircului (Cazanele Mari, România) 113-122 română
1975 Tibiscus, seria etnografie PAVEL, Emilia Portul popular bănățean din Clisura Dunării 27-52 română
1975 Tibiscus, seria etnografie LĂPĂDUȘ, Eutimiu Instalații de viegărit de pe Valea Belareca, jud. Caraș-Severin 135-156 română
1979 Tibiscus, seria științe naturale GRUIESCU, Constantin Asupra prezenței unor noi forme de maclare a cuarțului de la Ocna de Fier .3-6 română
1979 Tibiscus, seria științe naturale COSTE, Ioan, GRIGORE, tere. Contribuții la studiul vegetației xerofile de stîncării din Cheile Carașului și Cheile Gîrliștei 35-49 română
1979 Tibiscus, seria științe naturale LAUER, Carol Cercetări privind ecologia principalelor specii de pajiște din zona Carașova a castului bănățean 51-56 română
1979 Tibiscus, seria științe naturale SANGHELI, Andrei Ortopterele din Valea Mare - Berzeasca 114-150 română
1979 Tibiscus, seria științe naturale SANGHELI, Andrei Date noi privind distribuția speciei Saga pedo (Pall) (Sagidae - Orthoptera) în Munții Banatului 133-139 română