Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 333 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1966 Acta Musei Napocensis, III BELU, S., DRAGOMIR, S. Voievozi, cnezi și crainici la românii din Munții Apuseni și din regiunea Bihorului în evu mediu 173- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI HARȚUCHE, Nicolae Cercetări arheologice la Brad (jud. Hunedoara) 439- română
1970 Acta Musei Napocensis, VII MIREL, Maria, VAJDA, Ludovic Condițiile de salarizare și revendicările minerilor de pe domeniul minier Zlatna în perioada 1849-1867 273- română
1975 Acta Musei Napocensis, XII DUDAȘ, Florian Descoperiri monetare antice în Țara Zarandului 135-137 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII RETEGAN, S. Frămîntări țărănești din Munții Apuseni în anii guvernării liberale 331-345 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV CIUGUDEANU, Horia Noi contribuții la cercetarea necropolelor tumulare din Munții Trascăului și ai Bedeleului 43-56 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV ISAC, Dan Venus de la Gilău. Aspecte de iconografie romană provincială 163-170 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV FERENCZI, Istvan În legătură cu restaurarea statuetei "Venus de la Gilău" (addenda) 171-172 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV MOGA, Vasile, POP, Roman Descoperiri arheologice la Ampelum 213-218 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV ISAC, Dan Monede postaureliene de la Gilău 251-254 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV BELU, Sabin Noi contribuții la istoria satelor din Munții Apuseni 387-395 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII DIACONESCU, Alexandru, ISAC, Dan Aspecte ale artei provinciale romane la Gilău 115-1138 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII KALMAR, Zoia Descoperiri eneolitice la Gilău 393-416 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII DIACONESCU, Alexandru, ISAC, Dan, OPREANU, Coriolan Porta Principalis Dextra a castrului de la Gilău 85-97 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII KALMAR, Zoia Descoperiri eneolitice la Gilău (II) 305-320 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX KALMAR, Zoia Descoperiri eneolitice la Gilău (III) 247-252 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX DIACONESCU, Alexandru, ISAC, Dan, OPREANU, Coriolan Principia castrului de la Gilău 85-101 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI DIACONESCU, Alexandru Propuneri pentru reconstituirea unor elemente de fortificație ale castrului de la Gilău 145- română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 LIPOVAN, Ion Un mormînt de incinerație la Ampelum 503-519 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 KALMAR-MAXIM, Zoia, LAZAROVICI, Gheorghe Săpături arheologice de salvare și cercetări etnoarheologice în Munții Petrindului în anul 1986 949-996 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 KALMAR-MAXIM, Zoia, LAZAROVICI, Gheorghe Necropole tumulare din Munții Petrindului și Dealul Feleacului 997-1009 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie LASCU, Nicolae Evenimentele din toamna 1918 într-un sat de la poalele Munților Apuseni 647-650 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LIPOVAN, Ion Două arme antice descoperite în zona arheologică Ampelum 203-207 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BOROȘ, Doina Pigmenți și tencuieli folosite în pictura murală a unor biserici medievale din Țara Zarandului și a Hațegului 579-582 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie DASCĂLU, Lidia, LAZAROVICI, Gheorghe, MEȘTER, Mihai Cheile Turzii 1994. Raqport de cercetare arheologică și etnoarheologică 537-574 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie LIPOVAN, Ioan Contribuții arheologice la istoria medievală a orașului Zlatna (sec. XVI-XVII) 341-351 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MEȘTER, Mihai Săpîturi arheologice în Munții Petrindului 353-559 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BINDEA, Diana, SÎNGEREAN, Cristina Căteva observații asupra materialului faunistic de la Cheile Turzii - "Peștera Ungurească" 477-509 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZAROVICI, Gheorghe, PICIU, Traian, SÎNMIHĂIAN, Marinela Relația fosfor-potasiu în straturile neolitice din "Peștera Ungurescă" din Cheile Turzii 565-567 română
1997 Acta Musei Napocensis, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie ISAC, Dan Gestempelte keramik aus den rimischen kastellen von Gilău und Cașeiu 389-421 germană
1997 Acta Musei Napocensis, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie GHIURCĂ, Virgil Gemologia arheologică și resursele gemologice actuale din partea de nord a Munților Trascău 829-835 română
2000 Acta Musei Napocensis, 37-1 IASAC, Dan Das gefass mit agonistischen darstellungen von Gilău 201-221 germană
2012 Acta Musei Napocensis, 47-48-I, seria 2010-2011 BERETEU, Dinu The dacian fortification from Someșu Rece - "Dealul Custurii (Gilău, Cluj County) 63-79 engleză
1978 Acta Musei Porolissensis, II ȘTEIU, Nicolae Probleme social-politice ale populației din Munții Apuseni oglindite în opera lui M. Eminescu 413- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V GOIA IOAN, Augustin Evoluția portului popular în subzona Sub-Meseș, județul Sălaj Etnografie 751- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII BELU, Sabin Cîteva concluzii pe marginea unor studii privind istoria așezărilor românești din Munții Apuseni în Evu Mediu de la M-ții Metalici la M-ții Mezeș) 241- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII GOIA IOAN, Augustin Tehnici tradiționale de măsurare și repartizare a produselor lactate în cadrul păstoritului agricol local din zona Meseș, județul Sălaj 685- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău COLDEA, Gheorghe Vegetația lemnoasă de luncă din zona Munților Plopiș Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 565- română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXII-1 MARTA, Doru Considerații privind sondajul arheologic efectuat la vechea biserică catolică din Beiuș (județul Bihor) 589-599 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXII-2 VÎRTEJ, Alexandru Tehnica tradițională a acoperirii cu paie folosită în arhitectura populară din Munții Apuseni 553-560 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă GOIA IOAN, Augustin Considerații privind ambianța social-economică dintr-o zonă populată prin sistemul "mutărurilor": PlatoulGhețari, Munții Apuseni 717-726 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă CIOICA, Maria Datini cultural-creștine, în viața materială și spirituală a moților 727-730 română
1998 Analele Banatului, VI, seria arheologie-istorie BORONEANȚ, Vasile, HUGEL, Peter, HUREZAN, Pascu Cercetări privind exploatările miniere de la Cladova (com. Păuliș, jud. Arad) și din partea de SV a Masihului Highiș 381-389 română
2006 Analele Banatului, XIV-1, seria arheologie-istorie BIAGI, Paolo, VOYTEK, Barbara Excavations at Peștera Ungurească (Caprelor)(Cheile Turzii, Petrești de Jos, Transylvania) 2003-2004: A preliminary report on the chiooed stone assmblages from the chalcolithic toarte pastilate (Bodrogkeresztur) layers 177-202 engleză
1998 Angvstia, 3, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie GAL, Erika, KESSLER, Eugen Resturi fosile și subfosile de păsări în siturile paleolitice și neolitice fin Cheile Turzii și Cheile Turenilor (județul Cluj) .9-12 română
1958 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1957-1958 BUTURĂ, Valeriu Adăposturile temporare în sud-estul Munților Apuseni 95-134 română
1963 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1959-1961 BUTURĂ, Valeriu Evoluția portului popular în sectorul răsăritean al Munților Apuseni 203-247 română
1966 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1962-1964 BUTURĂ, Valeriu Adăposturi pastorale în Țara Moților 341-366 română
1966 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1962-1964 TIȚA, Aurelia Contribuții la studiul meșteșugurilor în lemn la Budureasa 367-385 română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 BUTURĂ, Valeriu Spălarea aurului din aluviuni și mineritul țărănesc din Munții Apuseni 25- română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 BELU, Sabin, DRAGOMIR, Silviu Păstoritul la românii din Munții Apuseni în evul mediu 95- română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 VĂCARIU, Maria Contribuții la studiul obiceiurilor dinn Munții Apuseni. Obiceiuri legate de naștere 571- română
1971 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, V, seria 1968-1970 MUREȘANU, Pompei, OȘIANU, Romulus Contribuții la studiul așezărilor și construcțiilor țărănești din Depresiunea Călățele 31-58 română
1971 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, V, seria 1968-1970 TIȚA, Aurelia Portul popular românesc din Depresiunea Călățele 225-241 română
1971 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, V, seria 1968-1970 MÎRZA, Traian Cîntecul ceremonial al clăcii de tors din partea de Nord a Munților Apuseni 337-359 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 OȘIANU, Romulus Contribuții la studiul așezărilor și artitecturii populare din Țara Zarandului 199-226 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 PAVELESCU, Gheorghe Cîteva considerații în legătură cu situația actuală a satelor specializate din zona Baia de Criș în Țara Zarandului 367-371 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 BOCȘE, Maria Sisteme de transport și comunicație în Munții Trascpului (Valea Mogoșului) 373-389 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 GRAUR, Tiberiu Jocuri de priveghi în Munții Apuseni 593-598 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX ILEA, Ana Fierăria de la Vașcău în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 109-126 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX BOCȘE, Maria Portul popular din bazinul Crișului Alb 438-439 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X EVASCU, Thomas Segacea: Economic and social change in a mountain village 67-84 engleză
1997 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1922-1997 BĂRBULESCU, Constantin Morții și viii. Mormintele și cimitirul din Onicești 267-279 română
1998 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei CÎRJA, Ioan Moții și mediul forestier în perioada interbelică 323-335 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 GRAUR, Tiberiu Cerul și pămîntul în cultura tradițională - Cercetări în Munții Apuseni - 375-397 română
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei PĂDUREAN, Dominuț Considerații privind teoriile legate de originea, numele și aria de locuire a moților (țopilor) 175-205 română
2001 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MOVILEANU, A., PĂTRAȘCU, C. Cercetări de teren în Țara Moților (1990-1993) pentru depistarea și transferul unui complex gospodăresc de văsar 189-190 română
2001 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei PĂDUREAN, Dominuț Exploatarea milenară a aurului aluvionar al "rîuluide aur" Ariel - dovadă a sedentarității și contibuității românilor din Țara Moților 191-232 română
2002 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei PĂDUREAN, Dominuț Prima atestare a nedeii (tîrgului) de pe Muntele Găina (1793) 567-577 română
2002 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei POPOIU, Paula, STOICA, Georgeta Cercetări etnografice de salvare la Roșia Montană și Corna 625-641 română
2002 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MICU, Cristian "Văsărit" - the trade of wooden made vessels in Apuiseni Mountains 683-702 engleză
2003 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei PĂDUREAN, Dominuț Considerații privind originea dacică a sărbătorii (nedeii) de pe Muntele Găina 141-176 română
2003 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei GOȚIA, Ioan Cercetări privind gospodăria țărănească tradițională din zona Platoului Ghețar, Țara Moșilor 271-301 română
2004 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei PĂDUREAN, Dominuț Considerații privind păstoritul în Țara Moților (secolele XVII-XXI) 125-216 română
2005 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei POP, Dumitru Județul Cluj și Munții Apuseni în cadrul istoric geografic și etnocultural românesc 333-360 română
2007 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei PĂDUREAN, Dominuț Considerații privind morile de cereale. Morile de scînduri (joagărele), morile de piatră (ștempurile) și morile lînă (pivele) de pe cirsul superior al Arieșului )secolele XVI-XX) 133-167 română
2011 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei DATCU, Iordan Povestiri din Munții Apuseni - Butură Valer 464-465 română
2011 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei DATCU, Iordan Legende și povestiri din Munții Apuseni - Fisch Norbert 465-467 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie LIPOVAN, Ion Amfore, chiupuri și ulcioare romane de la Ampelum 227-240 română
1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie GIURGIU, Dorin Demersuri pentru înfințarea unei școli superioare în Munții Apuseni după revoluția din 1848-1849 437-444 română
1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie JOSAN, Nicolae Consilii și gărzi naționale românești din Munții Apuseni, Documente inedite (noiembrie-decembrie 1918) 539-559 română
1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie DIACONESCU, Aurelia Forme plastice în aluat din Țara Moților (Cîmpeni, jud. Alba) 661-668 română
2000 Arheologia Medievală, III MARCU, Daniela, RUSU ADRIAN, Andrei Cahle din secolele XV-XVIII descoperite la Zlatna, jud. Alba 219- română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Abrud 17-18 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Baia de Arieș 24-29 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Bucium 33-36 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Roșia Montană 91-92 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Roșia de Secaș 92-92 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Vidra 115-119 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Zlatna 119-119 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII GHERGARI, Lucreția, IONESCU, Corina, LAZAROVICI, Gheorghe Ceramica eneolitică din Cheile Turzii, cultura Petrești. Aspecte mineralogice 262-263 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII RIȘCUȚIA, C., RIȘCUȚIA, I. Indicatori antropologici de vechime și ciontinuitate ai populației românești din Munții Apuseni (Bazinul Arieșului și Crișului Alb) 271-271 română
2013 Bibliotheca Marmatia, 4, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș DRAGOMAN, Radu-Alexandru O perspectivă despre cultura materială asupra valorificării patrimoniului arhitectural al Roșuei Montane (România) de către Roșia Montană Gold Corporation 199-212 română
2013 Bibliotheca Marmatia, 4, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș DRAGOMAN, Radu-Alexandru, OANȚĂ-MARGHITU, Sorin Expoziția Aurul Apusenilor: despre valorificarea patrimoniului industrial de la Roșia Montană (Romania) 213-224 română
1973 Biharea, I BOCȘE, Maria Arta cojocăritului în Valea superioară a Crișului Negru .7- română
1973 Biharea, I GRIGORESCU, Elena Podoabe anexe în portul femeiesc din depresiunea Beiușului 61- română
1973 Biharea, I CRIȘAN, Gabriela Un monument de artă medievală - biserica din Remetea 227- română
1974 Biharea, II FAUR, Viorel Din istoricul preocupărilor etnografice și folcloristice referitoare la așezările din Depresiunea Beiulușui (1816-1918) 107- română
1975 Biharea, III GODEA, Ioan Portul popular din bazinul Crișului Alb - Mozes Tereza 173- română
1976 Biharea, IV POPA, Ileana Claca torsului de cînepă în satul Zecehotare (județul Bihor) 303- română
1977 Biharea, V PARASCA, Crăciun "Oprirea trecerii" în ceremonialului nupțial din subzona folclorică Beiuș-Vașcău 205- română
1980 Biharea, VII-VIII, seria 1979-1980 CHIRIAC, Aurel Transportul și desfacerea produselor provenite din satele cu meșteșugari specializați în olărit și fierărit din Depresiunea Beiușului 211- română
1980 Biharea, VII-VIII, seria 1979-1980 COSTEA, Constantin Dansul popular în zona Vașcoului (jud. Bihor) 283- română
1980 Biharea, VII-VIII, seria 1979-1980 GORUN, Gheorghe Piese etnografice din zona Beiuș - Vașcău 447- română
1981 Biharea, IX, seria 1979-1980 ȘTEFĂNESCU, Barbu Zona etnografică Beiuș - Godea I. 267- română
1982 Biharea, X, seria 1979-1980 GOINA, Florica Elemente de păstorit tradițional în Padiș 83- română
1982 Biharea, X, seria 1979-1980 CHIRIAC, Aurel Zona etnografică Meseș - Goia I. 373- română
1991 Biharea, XVIII COVACI, Veronica, ILEA, Ana Creșterea animalelor în Bihor reflectată în conscrisurile domeniului Beiuș și al capitlului de Oradea la 1721 și 1722 65-73 română
1994 Biharea, XXI PĂDUREANU, Dominuț Nedeile carpatice românești - dovezi incontestabile ale originalității, unității și continuității spiritualității noastre populare (cu referiri speciale la "Tîrgul de pe muntele Găina") 109-136 română
1994 Biharea, XXI TODINCĂ, Vasile Folclor din Pădurenii Hunedoarei 143-148 română
1994 Biharea, XXI RACOVIȚĂ, Emil Însemnări etnografice din Munții Apuseni 149-153 română
1994 Biharea, XIX-XX, seria 1992-1993 ȘTEFĂNESCU, Barbu Cîteva aspecte actuale ale practicării "scărăritului" la Cresuia 77-88 română
1994 Biharea, XIX-XX, seria 1992-1993 PĂDUREANU, Dominuț Considerații privind plutăritul pe Arieș între secolele XV-XX 95-109 română
1999 Biharea, XXII-XXIII, seria 1995-1996 TODINCĂ, Vasile Satul contemporan din Depresiunea Beiușului între tradiție și modernitate (I) (nutații socio-economice) 19-58 română
1999 Biharea, XXII-XXIII, seria 1995-1996 TODINCĂ, Vasile Folclor din Pădurenii Hunedoarei (II) )nunta de pe Valea Cernei, satul Dăbîca) 107-116 română
2001 Biharea, XXIV-XXV, seria 1997-1998 ȘTEFĂNESCU, Barbu Interferențe ocupaționale în Munții Pădurea Craiului .9-51 română
2006 Biharea, XXVIII-XXX, seria 2001-2003 CABĂU, Cristian Creșterea animalelor la nivelul Depresiunii Beiușului în prima jumătate a secolului al XVIII-lea 17-32 română
2006 Biharea, XXVIII-XXX, seria 2001-2003 GOMAN, Ioana Meșteșugul vărăritului în sate din Depresiunea Beiușului (secolului al XVIII-lea - începutul secolului al XXI-lea) 53-92 română
2006 Biharea, XXVIII-XXX, seria 2001-2003 TODINCĂ, Vasile Moartea și înmormîntarea în satul contemporan din zona Beiușului 161-167 română
2009 Biharea, XXXI-XXXIII, seria 2004-2006 HORVATH, Sabina Schimbări alimentare la tîrgul din Beiuș la mijlocul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 33-44 română
2009 Biharea, XXXI-XXXIII, seria 2004-2006 BARBURAȘ, Mariana, TODINCĂ, Vasile Valorificarea patrimoniului etnografic al Văii Iadului 79-89 română
2010 Biharea, XXXVII TODINCĂ, Vasile Nunta în satul tradițional din Țara Beiușului .9-22 română
2010 Biharea, XXXVII ROȘU, Aurel Meșteșugul spătăritului în Țara Zarandului și importanța lui la scară națională 145-154 română
2010 Biharea, XXXVII CUCEU, Ion Delani - un sat din Țara Beiușului. Studiu monegrafic 207-209 română
2011 Biharea, XXXVIII ROȘU, Marieta Meșeșugul lăzilor de zestre. Centrele de lădari Nadaș. Hășmaș și Dieci 45-48 română
2009 Buridava - Studii și Materiale, VII GODEA, Ioan Gospodărie tradițională din Almaș 232-241 română
1972 Centenar Muzeal Orădean BOCȘE, Maria Cărbunăritul în Bihor (Valea superioară a Crișului Negru) 465-473 română
1972 Centenar Muzeal Orădean GRAUR, Tiberiu Semnificații arhaice ale unor podoabe de nuntă de pe Valea Crișului Negru - Bihor 531-533 română
1972 Centenar Muzeal Orădean GRIGORESCU, Elena Sumănăritul în Depresiunea Beiușului 535-540 română
1972 Centenar Muzeal Orădean ILIE, Mircea Condițiile geologice ale zăcămintelor de bauxită din Munții Apuseni 623-625 română
1972 Centenar Muzeal Orădean ILIE, Mircea, PAUCĂ, Mircea Asupra sistemului de pînze embrionare din Apusenii Centrali 631-635 română
1972 Centenar Muzeal Orădean CAZIMIR, Radu Structura generală a Munților Pădurea Craiului 637-646 română
1972 Centenar Muzeal Orădean GRIGORESCU, Dumitru, ILIE, Mircea Contribuții noi la tectonica Munților Pădurea Craiului (Regiunea Remeți - Valea Drăganului) 647-651 română
1972 Centenar Muzeal Orădean KISS, Bela Contribuții la cunoașterea plecopterelor din Munții Apuseni 739-743 română
1972 Centenar Muzeal Orădean LUPU, Dochița Noutăți și rarități pentru știința din fauna de moluște a Munților Apuseni 745-748 română
2006 Cercetări Arheologice, XIII GHERGARI, Lucreția, IONESCU, Corina, ȚENTEA, Ovidiu Interdisciplinary (mineralogical-geological-archaerological) study on the tegular material belonging to the Legion XIII Gemina from Alburnus Maior (Roșia Montană) and Apulum (Alba Iulia): possible eaw materials sources 413-436 engleză
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 BOCAN, Ionuț, NEAGU, Cătălina Considerații preliminare asupra unei incinte funerare din necropola romană de incinerație de la Tăul Secuilor-Pîrîul Porcului, Alburnus Maior 93-122 română
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 BOCAN, Ionuț, DUMITRAȘCU, Emil, SIMION, Mihaela, VLEJA, Decebal "Atelierul" de procesare a minereului aurifer și necropola romană de incinerație de la JIG-Piciorag, Roșia Montană 123-165 română
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 BOCAN, Ionuț, COCIȘ, Sorin, URSUȚIU, Adrian Opaițele ștampilate din necropola romană de incinerație de la Tăul Corna. Considerații preliminare 203-221 română
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 BORȘ, Corina, DAMIAN, Paul Considerații privind managemwentul arheologic în contextul proiectului minier Roșia Montană. Programul național de cercetare "Alburnus Maior" (2001-2006) 481-555 română
2010 Cercetări Arheologice, XVII BĂLAN, Gabriel, BOCAN, Ionuț, DUMITRAȘCU, Emil, NEAGU, Cătălina Considerații preliminare asupra unei incinte funerare din necropola romană de incinerație din punctul Tăul Hop-Găuri (Roșia Montană, jud. Alba) 71-104 română
1973 Cibinium, seria 1969-1973 POPESCU-ARGEȘEL, Ion Asupra morilor și altor instalații de apă din zona Munților Trascpului 135-156 română, germană
1983 Cibinium, seria 1979-1983 GANGOLEA, Cornelia Tehnica construcțiilor viorilor la meșterii populari din Mușca și Lupșa (zona Munților Apuseni) 237-242 română, germană
2000 Cibinium, seria 1990-2000 VÎRTEJ, Alexandru Dialectica tradiției în tipologia locuințelor și anexelor gospodărești fin Munții Apuseni (reconstituirea unui "crîng" moțesc în Dumbrava Sibiului) 107-118 română
1972 Crisia, II DUMITRAȘCU, Sever Așezări fortificate și cetățui dacice în partea de vest a Munților Apuseni 121- română
1973 Crisia, III ILEA, Ana, POPOVICI, Ioan Fierăria de la Vașcău în prima jumătate a secolului al VIII-lea 199- română
1973 Crisia, III FAUR, Viorel 75 de ani de la adunarea generală a "Astrei" desfpțurată la Beiuș 305- română
1974 Crisia, IV FAUR, Viorel Societatea literară "Samuil Vulcan" din Beiuș 245- română
1975 Crisia, V FAUR, Viorel Precizări referitoare la activitatea Casinei Române din Beiuș 153- română
1976 Crisia, VI DUDAȘ, Florian Descoperiri eneolitice pe Valea Crișului Alb (Ținutul Zarandului) 21- română
1976 Crisia, VI FAUR, Viorel Din istoricul vieții muzicale beiușene (1866-1918) 89- română
1976 Crisia, VI FAUR, Viorel Bibliotecile despărțămîntului beiușean al "Astrei" (1898-1914) 121- română
1977 Crisia, VII FAUR, Viorel Istoricul frămîntărilor pentru înfințarea și consolidarea Reuniunii de cîntări "Lira" DIN Beiuș (1905-1912) 177- română
1977 Crisia, VII RANCA, I. Protestul românilor din Zarand și Chioar împotriva alipirii acestor teritorii la Ungaria /1861) 329- română
1977 Crisia, VII FAUR, Viorel Istoricul constituirii despărțămîntului beiușean al "Astrei" (1897-1899) 389- română
1977 Crisia, VII DUDAȘ, Florian O copie manuscrisă după Cartea românească de învățătură a lui Varlaam 433- română
1978 Crisia, VIII MUDURA, Gheorghe Conscrierile urbariale ale domeniului de Vașcpu (1772-1848), elemente de demografie și structură socială 139- română
1978 Crisia, VIII FAUR, Viorel, POPOVICI, Ioan Contribuții la istoricul Casinei Române din Beiuș (1871-1918) 213- română
1978 Crisia, VIII FAUR, Viorel Pagici din lupta populației din sudul Bihorului pentru afirmare culturală (Activitatea despărțămîntului beiușan al "Astrei" în anii 1898-1918) 433- română
1979 Crisia, IX IGNAT, Doina, JURCSAK, Tiberiu Cercetări arheologice și paleontologice în Defileul Crișului Repede 61- română
1979 Crisia, IX GORUN, Gheorghe Mișcările țărănești de pe domeniile Beiuș, Vașcău și Beliude la mijlocul secolului al XVIII-lea 167- română
1979 Crisia, IX MĂLINAȘ, Constantin Circulația tipăriturilor vechi românești în secolul al XVIII-lea în comitatele Arad și Zarand 833- română
1980 Crisia, X DUMITRAȘCU, Sever Note privind descoperirile arheologice din Munții Apuseni 15- română
1980 Crisia, X MIHOC, Blaga Aspecte ale aplicării reformei agrare din 1921, în plasa Beiuș, jud. Bihor 211- română
1980 Crisia, X COVACI, Veronica, ILEA, Ana, MUDURA, Gheorghe Conscrierea domeniului Beiuș la anul 1721 353- română
1981 Crisia, XI FAUR, Viorel Contribuții la istoricul satului Săliște de Vașcău (jud. Bihor) 83- română
1982 Crisia, XII BORCEA, Liviu Voievodatul Borodului în secolele XIII-XVII 161-168 română
1983 Crisia, XIII CHIDIOȘAN, Nicolae, EMODI, Janos Descoperirile arheologice din peștera Izbîndiș (com. Șuncuiuș) aparținînd grupului cultural Igrița 17- română
1983 Crisia, XIII IANCU, Gheorghe Consulul francez din Cluj despre centenarul liceului din Beiuș (1928) 277- română
1983 Crisia, XIII CLUCIU, Dumitru, FAUR, Viorel Contribuții la cunoașterea istoricului stațiunii Stîna de Vale (1879-1890) 567- română
1984 Crisia, XIV CHIRIAC, Aurel Transportul și desfacerea produselor meșterilor specializați în prelucrarea lemnului din Depresiunea Beiușului 439-464 română
1984 Crisia, XIV VĂLENAȘ, Liviu Studiu complex al carstului din bazinul Izvorului - Pîrîul Sec (Munții Bihor) 559-580 română
1984 Crisia, XIV COCEAN, Pompei Elemente ale morfologiei de detaliu în Peștera Urșilor (Munții Bihor) 581-586 română
1985 Crisia, XV COVACI, Veronica, ILEA, Ana Frămîntări țărănești în districtul Beiușului la începutul secolului al XIX-lea 129-145 română
1985 Crisia, XV CĂLUȘER, Iudita, STELARU, Constantin Informații documentare inedite privind reconstituirea unor biblioteci bihorene.Biblioteca Liceului din Beiuș 147-157 română
1985 Crisia, XV CLUCIU, Dumitru, FAUR, Viorel Noi documente despre Stîna de Vale (perioada interbelică) 243-254 română
1985 Crisia, XV ȘTEFĂNESCU, Barbu Participarea locuitorilor zonei Beiușului la muncile agricole din cîmpie (I) 349-365 română
1985 Crisia, XV CHIRIAC, Aurel Rolul manufacturii de fier de la Vașcău în dezvoltarea meșteșugului sătesc al fierăritului din Nord-Vestul României 375-387 română
1985 Crisia, XV MOZES, Tereza Contribuții la cunoașterea centrelor de olărit din Beiuș, Marghita și Tileagd 389-396 română
1985 Crisia, XV CODREA, Vlad Noi date privind cunoașterea Liasicului Mediu de la Șuncuiuș )jud. Bihor) 447-466 română
1985 Crisia, XV HORGE, Anuța, HORGE, Vasile Contribuții la cunoașterea faunei malacologice fosile din bazinul neogen al Beiușului (Comuna Buntești) 479-483 română
1985 Crisia, XV VĂLENAȘ, Liviu La morphologie de la "Peștera de la Izvorul Gabor" (Monts Pădurea Craiului) 493-498 franceză
1985 Crisia, XV IURKIEWICZ, Adrian, VĂLENAȘ, Liviu Morfologia Peșterii din Hoanca Apei (Munții Bihor) 499-501 română
1985 Crisia, XV GEORGESCU, Adriana Fauna de gamaside (acarieni) din unele soluri din Munții Bihor 503-513 română
1986 Crisia, XVI DUMITRAȘCU, Sever Pietre de moară rotativă manuală (Mola manuaria) descoperite în vestul Munților Apuseni 21-74 română
1986 Crisia, XVI MIHOC, Blaga Aspecte ale aplicării reformei agrare din 1921 pe teritoriul plasei Vașcău (județul Bihor) 75-95 română
1986 Crisia, XVI ȘTEFĂNESCU, Barbu Participarea locuitorilor zonei Beiușului la muncile agricole din cîmpie (II) 355-383 română
1986 Crisia, XVI CHIRIAC, Aurel Considerații privind creșterea animalelor în satele din Depresiunea Beiușului (secolele XVII-XIX) 385-395 română
1986 Crisia, XVI COLȚEA, Dumitru Obiceiuri legate de păstoritul tradițional în satele din jurul Beiușului 441-446 română
1986 Crisia, XVI COZBAȘ, Maria, GHERGARI, Lucreția, MÎRZA, Ioan Transformarea hidrotermală (faza argilitică) a vulcanitelor din Masivul Cîrnic, Cetate de la Roșia Montană (jud. Alba) și perspectivele valorificării economice 539-551 română
1986 Crisia, XVI BRUSTUR, Titus Ichnogenul Planolites Nicgolson, 1873 în formațiunea gresiilor vermiculare din Permianul Munților Apuseni de Nord 553-562 română
1986 Crisia, XVI BUCUR, Ioan, URIAN, Roxana Une nouvelle occurrence du microfacies a Pithonella dans les Monts Apuseni 563-568 franceză
1986 Crisia, XVI INDRIEȘ, Andrei Un sector de chei mai puțin cunoscut: Cheile Cădărești 629-633 română
1986 Crisia, XVI INDRIEȘ, A. Cuestele Piatra Petranilor și Dealu Mare 635-638 română
1986 Crisia, XVI PAINA, Mircea Observații asupra speciei Hydrometra stagnorum L. 1758 (Ins. Het.) din rezervația naturală de la Vadu Crișului 639-645 română
1987 Crisia, XVII INDRIEȘ, A. Observații geomorfologice în Munții Codru Moma și Depresiunea Beiușului 557- română
1988 Crisia, XVIII PINȚA, Gheorghe Un document inedit privind înfințarea "Fundației culturale Pavel Ioan Popp" din Beiuș 321-324 română
1988 Crisia, XVIII CZIER, Zoltan, POPESCU, V. Cercetări geologice-paleobotanice asupra Liasicului inferior de la Șuncuiuș-Cariera principală Recea (județul Bihor) 597-626 română
1988 Crisia, XVIII GEORGESCU, Dan Brachiopodele liasice de la Suncuiuș (Autohtinul de Bihor, Munții Apusenii de Nord= - Partea I. Rhynchonellida și Spiriferida 627-637 română
1988 Crisia, XVIII HUZA, Radu, JURCSAK, Tiberiu Un dinte de placodont din Triasicul superior, desciperit în zona Finiș )Munții Cadru, jud. Bihor) 639-646 română
1988 Crisia, XVIII PAUCĂ, Mircea Fenomen climatic interesant la Dumbrăvița de Codru (jud. Bihor) 701-702 română
1988 Crisia, XVIII INDRIEȘ, Andrei Un paleocurs al Văii Finișului 703-708 română
1989 Crisia, XIX CRIȘAN, Ioan, DUMITRAȘCU, Sever Depozitul de bronzuri de la Șuncuiuș, județul Bihor 17-118 română
1989 Crisia, XIX BORCEA, Liviu Considerații cu privire la satele, cnezii și voievozii din Zarand și Cîmpia Aradului 181-203 română
1989 Crisia, XIX CĂLUȘER, Iudita, MĂLINAȘ, Constantin Biblioteca profesorului Teodor Roșiu de la Beiuș (1841-1894) 213-230 română
1989 Crisia, XIX HAIMOVICI, Sergiu Studiul materialului paleofaunistic descoperit în două nivele arheologice din Perstera Lesiana (com. Șuncuiuș, jud. Bihor) 393-395 română
1989 Crisia, XIX CLUCIU, Dumitru, FAUR, Viorel Din istoricul stațiunii Stîna de Vale 473-485 română
1989 Crisia, XIX IGNAT, Moisie Etnologia și nedeia Apusenilor 631-637 română
1989 Crisia, XIX CZIER, Zoltan, GASPAR, Tibor Repertoriul peșterilor din Defileul Crișului Repede între Șuncuiuș - Valea Crișului (județul Bihor) 675-729 română
1989 Crisia, XIX INDRIEȘ, Andrei Noi observații geomorfologice în Depresiunea Beiușului și în Munții Codru-Moma 731-744 română
1989 Crisia, XIX CZIER, Zoltan Două plante fosile noi pentru România din Liasicul Inferior de la Șuncuiuș (județul Bihor) 745-751 română
1989 Crisia, XIX GEORGESCU, Dan Brachiopodele liasice de la Șuncuiuș (Autohtonul de Bihor, Munții Apuseni de Nord) Partea a II-a_ Terebratulida 753-760 română
1990 Crisia, XX CĂLUȘER, Iudita, FLEISZ, Ioan Repere documentare privind asociația de ajutor a lucrătorilor de la manufactura de fier de la Vașcpu (1834-1912) 349-358 română
1990 Crisia, XX GEORGESCU, Dan An attempt to the correlation of the brachopod biozones in the Liassic Deposits of the Northern Apuseni Mountains (Romania) 517-541 engleză
1990 Crisia, XX CZIER, Zoltan, GASPAR, Tibor Retrospectiva cercetărilor întreprinse la Peștera de la Cascade (1903-1990) (Munții Pădurea Craiului, Romania) 567-482 română
1991 Crisia, XXI FAUR, Viorel Noi documente despre reuniunea "Lira" din Beiuș 258-270 română
1991 Crisia, XXI CRĂCIN, Cornel Viața artistică în presa interbelică din Beiuș 339-344 română
1994 Crisia, XXIV MĂLINAȘ, Constantin Din tradițiile editoriale ale Beiușului (1790-1918) 93-107 română
1995 Crisia, XXV CĂLUȘER, Iudita, ILEA, Ana Conscrierea domeniului Beiuș din anul 1778 177-281 română
1997 Crisia, XXVI-XXVII, seria 1996-1997 IGNAT, Doina Depresiunea Beiușului în preistorie 17-20 română
1997 Crisia, XXVI-XXVII, seria 1996-1997 OGĂȘANU, Dumitru Prelucrarea de către consiliul dirigent a instanțelor judecătorești din Beiuș și Vașcău (județul Bihor) în anul 1919 177-190 română
1998 Crisia, XXVIII DULGĂU, Bujor Contribuții la istoricul băncii "Drăganului" din Beiuș 97-100 română
2000 Crisia, XXX CĂLUȘER, Iudita Activitatea extrașcolară a corpului didactic al școlii civile greco-catolice de fete din Beiuș (1896-1919) 317-325 română
2000 Crisia, XXX MIHU, Nicolae Aspecte ale procesului de sovietizare a învățămîntului românesc - Cazul elevilor disidenți din liceele Beiușului 561-569 română
2004 Crisia, XXXIV GHIMEȘ, Călin, SAVA, Victor Descoperiri arheologice aparținînd culturii Coțăfeni din Peștera Moanei (com. Șuncuiuș, jud. Bihor) 19-32 română
2004 Crisia, XXXIV DUDAȘ, Florian În legătură cu cel mai vechi anuar al gimnaziului din Beiuș 171-178 română
2004 Crisia, XXXIV CĂLUȘER, Iudita Biblioteca liceului român unit de fete din Beiuș (1896-1948) 179-193 română
2006 Crisia, XXXVI BORCEA, Liviu Un aurar beiușan la curtea principilor Transilvaniei în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 81-83 română
2007 Crisia, XXXVII MĂLINAȘ, Constantin Inventare de carte românească veche din protopopiatul Beiușului la 1942 193-202 română
2009 Crisia, XXXIX CĂLUȘER, Iudita, MĂLINAȘ, Constantin Sfragistica bibliotecii liceului de la Beiuș pîna la 1948 245-268 română
2010 Crisia, XL ROMÎNAȘU, Cornelia, ROMÎNAȘU, Radu Contribuții la istoricul Asociației ortodoxe "Oastea Somnului" - filiala din Beiuș - în perioada interbelică 307-313 română
2010 Crisia, XL CĂLUȘER, Iudita Donația familiei Ștefănică din Beiuș 343-351 română
2011 Crisia, XLI CLOTTES, Jean, GELY, Bernard, GHEMIȘ, Călin, PRUD'HOMME, Francoise O descoperire arheologică de excepție - "Galeria Desenilor" din Peștera Coliboaia, Munții Apuseni (România) .7-19 română
2011 Crisia, XLI CRĂCIUN, Corneliu Liceul Român Unit de Fete din Beiuș, 1896-1948. Monografie istorică 291-293 română
1968 Cumidava, II BELU, Sabin, DRAGOMIR, Silviu Contribuții la istoria așezărilor românești din Munții Apuseni (secolele XIII-XVI) 53- română
2007 Cumidava, XXX ZAINEA, Ion The Commissary for Apuseni mountains and its plan for economic recovery in the region (1934-1936) 104-115 Engleză
2013 Marisia, XXXII-XXXIII, seria istorie LAZĂR, Ioachim Înfințarea Clubului Național Român din Baia de Criș (1922) 179-192 engleză
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie LAZĂR, Ioachim Noi date privind pregătirile de la Țebea și Baia de Criș pentru aniversarea centenarului nașterii lui Avram Iancu (1924) 122-142 română
2003 Mediaevalia Transilvanica, V-VI-1-2, seria 2001-2002 ACHIM, Viorel Convertirea la catoliocism a românilor din zona Beiușului în două documente din anul 1421 83-95 română
2005 Mousaios, X DAMIAN, Paul, SIMION, Mihaela Considerations regarding the relation between the inventory of the graves and mineral resources. Case-study: the Rosia Montana Necropolises 429-429 engleză
2005 Mousaios, X DUMITRAȘCU, Emil, SIMION, Mihaela Mineral resources - primary processing - Layout as a funerary space resources Roșia Montana - the Hig Piciorag reference Point 431-431 engleză
1978 Potaissa - Studii și Comunicări, I TALPEȘ, Ioan Luptele desfășurate în toamna anului 1944 pe Valea Arieșului 253-257 română
1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II DIACONESCU, Alexandru, ISAC, Dan, OPREANU, Coriolan Săpăturile arheologice în carstul roman de la Gilău. Campaniile 1976-1979 29-54 română
1982 Potaissa - Studii și Comunicări, III ISAC, Dan Terra sigillata de la Gilău 65-79 română
1982 Potaissa - Studii și Comunicări, III LIPOVAN, Ion, WOLLMANN, Volker Monumente epigrafice și sculpturale din regiunea minieră Alburnus Maior - Ampelum (II) 89-106 română
1982 Potaissa - Studii și Comunicări, III DAICOVICIU, Hadrian O stelă funerară de la Alburnus Maior 106-111 română
2001 Revista Bistriței, XV BEJINARIU, Ioan Considerații privind sfîrșitul culturii Wietenberg la vest de M-ții Meseș 21-32 română
2003 Revista Bistriței, XVII BELDIMAN, Corneliu, TERZEA, Elena Peștera Nr. 1 din Dîmbul Colibii: Date paleontologice și arheologice 33-43 română
1956 Sargetia, III DUNĂRE, Nicolae Sate din Zarand specializate în meșteșuguri țărănești 117- română
1966 Sargetia, IV FLOCA, Octavian Statuile primitive antropomorfe de la Baia de Criș 41-49 română
1966 Sargetia, IV IONIȚĂ, Gheorghe Încheierea acordului de la Țebea (1935), moment important în lupta P.C.R. pentru crearea Frontului Popular Antifascist 203-209 română
1966 Sargetia, IV DUNĂRE, Nicolae Portul popular din Țara Zărandului 227-272 română
1968 Sargetia, V ROTARU, Octavian, SUCIU, Georgina Cîteca documente inedite cu referire la evenimentele petrecute în anul 1948 la Zlatna 235- română
1968 Sargetia, V DUNĂRE, Maura, DUNĂRE, Nicolae Țesături și alesături populare din Țara Zarandului 549- română
1970 Sargetia, VII ANDRIȚOIU, Maria, CERGHEDEAN, Mihai Din acțiunile minerilor din zona Bradului și Valea Jiului pentru ieșirea revoluționară din criză (1929-1933) 181- română
1970 Sargetia, VII CERCHEDEAN, Mihai Școala de minerit din Săcărîmb 225-227 română
1970 Sargetia, VII NUȚU, Agnișa, PETRESCU, Iustinian Studiul anatomic al unor trunchiuri fosile de la Boiul-de-jos, Munții Metalici 247-251 română
1970 Sargetia, VII NUȚU, Agnișa, PETRESCU, Iustinian Alte tipuri de lemne din Miocenul superior de la Prăvăleni - Brad 253-258 română
1970 Sargetia, VII SCHREIBER, Ștefan Notă asupra quercineelor pădurii Bejan 303-305 română
1971 Sargetia, VIII CREȚU, Maria Aspecte ale particitării muncitorilor de la minele de aur aparținîănd Societății "Mica" din Brad la greva generală din octombrie 1920 155- română
1972 Sargetia, IX WARDEGGER, Nicolae Organizarea judecății și desfășurarea procesului în satele din Munții Apuseni, în timpul revoluției de la 1848 143- română
1973 Sargetia, X BELU, Sabin Contribuții la istoria satelor din Munții Apuseni în evul mediu (sec. XVI-XIX) 203- română
1973 Sargetia, X RADU, Vasile In istoricul întreprinderii "Mica" Brad (1920-1927) 349- română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 MÎRZA, Iacob Un raport relativ la situația cîtorva școli româneștidin Munții Apuseni 139-147 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 DUDAȘ, Florian Un catalog de documente din secolul al XVIII-lea identificat în părțile Zarandului 153-161 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 ZAHARIA, Gheorghe Acordul popular antifascist de la Țebea din 6 decembrie 1935 și semnificația sa istorică actuală 431-435 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 DRAGOȘA, Toader Amintiri despre acordul de front antifascist de la Țebrea din 6 decembrie 1935 463-464 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 MIHĂILEANU, Alexandru Memoriile unui participant la acordul de la Țebea 465-465 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 HRISTODOL, Gheorghe Locul și rolul acordului antifascist de la Țebea în cadrul Frpntului popular antifascist 467-469 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 CHIOREAN, Ioan Acordul de la Țebea din 1935 moment important al încheierii alianței muncitoprești-țărănești pentru pîmînt, libertate și dreptate socială 471-472 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 FRĂȚILĂ, Ion Acordul antifascist de la Țebea în documentele vremii 473-475 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 VLAD, Ionel Participarea maselor populare din Zarand la înfăptuirea acordului popular antifascist de la Țebea 477-479 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 CICALĂ, Ion Acordul antifascist de la Țebea în conștiința poporului 489-491 română
1977 Sargetia, XIII EDROIU, Nicolae Lupta de la Brad 828 nov. 1784) dintre țăranimea răscitală și trupele de represiune 335-339 română
1977 Sargetia, XIII MÎRZA, Iacob Patru documente despre Regium Gymnasium Zalathnense 355-375 română
1979 Sargetia, XIV WOLLMANN, Volker Monumente epigrafice și sculpturale din regiunea minieră Alburnus Maior - Ampelum 191-202 română
1981 Sargetia, XV DUMITRAȘCU, Sever Descoperiri arheologice în anul 1979 de la Biharea, datînd din sec. VI-X 71-81 română
1983 Sargetia, XVI-XVII, seria 1982-1983 LIPOVAN, Ion Opaițe romane din Ampelum (II) 227-232 română
1983 Sargetia, XVI-XVII, seria 1982-1983 LAZĂR, Ioachim Evoluția tehnicii mineritului și a prelucrării metalelor prețioase în Țara Zarandului (sec. al XVIII-lea) 317-323 română
1983 Sargetia, XVI-XVII, seria 1982-1983 HERBAN, Adela Aspecte din lupta minerilor de la Societatea "Mica" din Brad în anii 1924-1925 463-471 română
1983 Sargetia, XVI-XVII, seria 1982-1983 RONDOLEANU, Lucia Considerații asupra icoanelor pe lemn din Țara Zarandului 727-732 română
1985 Sargetia, XVIII-XIX, seria 1984-1985 LAZĂR, Ioachim Zarandul - principalul focar al răscoalei țăranilor români conduși de Horea, Cloșca și Crișan .7-16 română
1985 Sargetia, XVIII-XIX, seria 1984-1985 ȘTEFĂNESCU, Barbu Agricultura din vestul Munților Apuseni în preajma răscoalei lui Horea 17-24 română
1985 Sargetia, XVIII-XIX, seria 1984-1985 LIPOVAN, Ion Opaițe romane produse într-o oficină din Ampelum (II) 141-147 română
1985 Sargetia, XVIII-XIX, seria 1984-1985 VÎNĂTORU, Viorel Statutul școlii de montanistică de la Săcărîmb (1863) 289-293 română
1987 Sargetia, XX, seria 1986-1987 LIPOVAN, Ion Un praepositus auariarum la Ampelum 133- română
1987 Sargetia, XX, seria 1986-1987 ANDRUȘ, Rodica Un hunedorean în Legiunea Română din Italia - Ștefan Oțel din Brad 366- română
1993 Sargetia, XXI-XXIV, seria 1988-1991 LIPOVAN, Ion Ceramica romană decorată cu figuri aplicate în relief de la Ampelum 83-91 română
1993 Sargetia, XXI-XXIV, seria 1988-1991 VÎNĂTORU, Viorel, VÎNĂTORU ELENUȚA, Mărioara Un document privind revoluția de la 1848/1849 în Comitatul Zarand 243-252 română
1993 Sargetia, XXI-XXIV, seria 1988-1991 IONAȘ, Vasile Administrația românească a Comitatului Zarand între vanii 1861 și 1876 (II) 413-436 română
1993 Sargetia, XXI-XXIV, seria 1988-1991 LIPOVAN, Ion Venus de la Ampelum 657-661 română
1993 Sargetia, XXI-XXIV, seria 1988-1991 PALAMARIU, Olimpia Tezaurul de denari imperiali romani, descoperit la Valea Arsului - Brad 667-671 română
1993 Sargetia, XXI-XXIV, seria 1988-1991 CERGHEDEAN, Mihai Cîteva date cu privire la conscripția militară din vara anului 1784 în comitatele Hunedoara și Zarand 745-752 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 LIPOVAN, Ion Ceramică provincială romană ștampilată de la Ampelum 121-135 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 LIPOVAN, Ion Reliefuri și statuete votive din ceramică glazurată descoperite la Ampelum 153-160 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 VÎNĂTORU, Viorel, VÎNĂTORU ELENUȚA, Mărioara Un document privind victimele căzute în subcercul Hălmagiu (comitatul Zarand) în timpul revoluției de la 1848/1949 513-528 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 CRĂCIUN, Cornel Viața culturală și reclama în Brad - Considerații pentru perioada deceniului patru al secolului XX 841-862 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 RIȘCUȚIA, Cătălin Repertoriul arheologic al Depresiunii Brad 265-318 română
1998 Sargetia, XXVII-1, seria 1997-1998 PĂDUREAN, Dominuț Prima atestare documentară a unei mori de apă în Țara Moților - Cîmpeni, 1587 - și evoluția acesteia în timp 511-524 română
1998 Sargetia, XXVII-1, seria 1997-1998 MIHAI, David Arhaic și modern în inventarul gospodăriei țărănești zărăndene. Evoluție și involuție în mentalitate 873-879 română
2002 Sargetia, XXVIII-XXIX-1, seria 1999-2000 PĂDUREAN, Dominuț Considerații privind obștile sătești, cnezatele, voievodatele și "Tările" de pe Valea Abrudului și Arieșului 375-401 română
2002 Sargetia, XXVIII-XXIX-2, seria 1999-2000 VÎNĂTORU, Viorel Din corespondența primpretorului Nicolae Turucu - Plasa Baia de Criș - privind realitarea bustului lui Avram Iancu în 1925 491-500 română
2002 Sargetia, XXX, seria 2001-2002 DAVID, Mihai Bradul. Orașul și tîrgul interbelic 613-620 română
2002 Sargetia, XXX, seria 2001-2002 RIȘCUȚIA, Cristina Societatea "Mică" Evoluție și activitate economică (1920-1930) 639-649 română
2002 Sargetia, XXX, seria 2001-2002 PĂDUREAN, Dominuț Considerații privind jocurile populare și strigăturile prilejuite de tîrgul (nedea) de pe Muntele Găina 867-890 română
2004 Sargetia, XXXII DAVID, Mihai Mitologie istorică în Țara Zarandului 727-738 română
2004 Sargetia, XXXII PĂDUREAN, Dominuț Evoluția demografică a Țării Moților între secolele XVII-XIX 741-791 română
2005 Sargetia, XXXIII RIȘCUȚA, Nicolae Descoperiri arheologice din zona Roșia Montană (județul Alba) 95-119 română
2006 Sargetia, XXXIV BARON, Mircea Considerații privind activitatea casei de pensiuni a funcționarilor societății „Mica” din complexul minier de la Brad  481-498 română
2006 Sargetia, XXXIV PĂDUREAN, Dominuț Considerații privind toponimul „plai” (cu referiri speciale la arealul Țării Moților)  801-805 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI GLIGOR, Mircea Premisele geografice privind dezvoltarea comunităților dacice timpurii pe Mureșul mijlociu și în sud-estul Munților Apuseni 115-137 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI IONAȘ, Vasile Urbariul Băii de Criș din anul 1754 (I) 241-252 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI CORALIA MARIA, Jianu, NICHITEAN, Constantin Minele de aur Băița – Crăciunești. Repere de istorie 310-325 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI DAVID, Nicoleta Funcțiile strategică și culturală ale Țării Zarantului 326-335 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI VÎNĂTORU, Viorel Starea de spirit a populației din Cîmpeni oglindită într-un document din 1854 397-399 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI DEMȘEA, Dan Avocatul Lazăr Petco în mișcarea națională românească din părțile Băii de Criș, ale Devei și ale Aradului (1835-1895) – contribuții 400-421 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI LAZĂR, Ioachim Contribuția românilor din Zarand la înfăptuirea Marii Uniri din 1918 552-566 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI PAPP ȘTEFAN, Viorel Situația învățământului din Țara Zarandului în perioada 1918-1923. Activitatea Consiliului Dirigent al Transilvaniei . 803-824 română
2011 Sargetia, XXXVIII, seria II LAZĂR, Ioachim Un document inedit: Cronica bisericii greco – catholice a Sacarâmbului 319-331 română
2012 Sargetia, XXXIX, seria III COSAC, Marian, PAVEL, Romică, RIȘCUȚIA, Nicolae Cătălin Cercetările arheologice din Peștera Prihodiște (com. Vața de Jos, jud. Hunedoara) și câteva considerații privind etapa finală a culturii Coțofeni 59-89 română
2012 Sargetia, XXXIX, seria III BALAZS, Marcela, LAZĂR, Ioachim Rolul pădurii în istoria Țării Zarandului. Un regulament de lemnărit din anul 1863 315-328 română
2013 Sargetia, XL, seria IV RIȘCUȚIA, Nicolae Cătălin Manifestări ale bronzului timpuriu în Depresiunea Bradului 57- română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 HENDEA SORIN, Vasile Învățămîntul confesional românesc din Protopiatul ortodox Beiuș (județul Bihor) în perioada 1912-1919 329-358 română
2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI-II, seria istorie-etnografie-artă NOGRADI, Alina Judecata din urmă. Imaginar și mitic și implicații în pictura murală a bisericilor de lemn din zona Codru 235- română
2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI-II, seria istorie-etnografie-artă NOGRADI, Alina, TOTH, Zoltan Practici cutumiare din zona codru. Raport de cercetare 299- română
2006 Studii și Cercetări Etnoculturale, XI CIOICA, Maria, CIOICA, Sabin Datini cultural-creștine în viața materială și spirituală a moșilor 205-207 română
1974 Studii și Comunicări, 18, seria arheologie-istorie RADU, Vasile Mișcarea grevistă din Munții Apuseni din anii 1924-1925 207- română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie RUSU, Mircea Castrul roman de la Gilău 153-194 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie GUMĂ, Nicoleta Zona etnografică Beiuș - Godea I. 331-333 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie LIPOVAN, Ion Opaițe romane din Ampelum (II) 181-188 română
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie LIPOVAN, Ion Ceramica romană decorată în tehnica barbotinei la Ampelum 79-93 română
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie IAROSLAVSCHI, Eugen Vechi exploatări în zona Munților Apuseni 277-284 română
2003 Tibiscum, XI, seria etnografie-istorie ANGHEL, Dan, GURGU, Daniela Un aspect inedit al sitului de la Ampoița (jud. Alba) 231-238 română