Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 157 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
2009 Acta Moldaviae Septentrionalis, VII-VIII, seria 2008-2009 NEAGOE, Claudiu Sfîrșitul domniilor fanariote și restaurarea domniilor pămîntene în Țara Românească și Moldova (1822) 153-156 română
1968 Acta Musei Napocensis, V BUNTA, Magdalena Tiparul sigiliului mare al domnului Țării Românești Pătrașcu cel Bun 533- română
1983 Acta Musei Napocensis, XX BOGDAN CĂTĂNICIU, Ioana Die klientel-revolkerung in Muntzenien (I-3 Jh. U.Z.) 67-84 germană
1984 Acta Musei Napocensis, XXI BOGDAN CĂTĂNICIU, Ioana Cu privire la Muntenia în sistemul defensiv al imperiului roman 125- română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie MITU, Melinda, MITU, Sorin Relatarea de călătorie prin Țara Românească a lui Urmosy Sandor (1841-1843) 191-205 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie COMȘA, Eugen Une argunentation de type Starcevo dans l'ouest de la Muntenie 47-52 franceză
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie COMȘA, Eugen Ritul și ritualul funerar al pirtătorilor culturilor Boian și Gumelnița din Muntenia 257-268 română
1998 Acta Musei Napocensis, 35-I SCHUSTER, Cristian Die fruhbronuezeit in der Walachie und in Sudostsebenburgen - Kulturelle verbindungen beziehungen und einflusse und ethnische bewegengen 25-35 germană
2009 Acta Musei Napocensis, 45-46-II, seria 2008-2009 CÎMPEANU, Liviu Nefericitul voievod Dan cel Tînăr. Intervențiile Ungariei în problemele dinastice ale Țării Românești 13-20 română
2009 Acta Musei Napocensis, 45-46-II, seria 2008-2009 SIMON, Alexandru The wallachian's in Ottoman -Hungarian power relations (1440's-1440's) 21-37 engleză
2012 Acta Musei Napocensis, 49-II, seria historica HASAN MIHAI, Florin Aspects of the Hungarian-Wallachian matrimonial relations of the fourteenth and fifteenth centuries 47-91 engleză
1983 Acta Musei Porolissensis, VII SIPOS, Gabor Pocalul de la Crasna. Date privind emigrația curuților în Țara Românească și Moldova 213- română
1998 Acta Musei Porolissensis, XXII STATE, Radu Rolul familiei Crețulescu în revoluția de la 1848 din Țara Românească 197-201 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, seria istorie-etnografie-științele naturii HUȚ, Anca-Daniela Căsătorie și nuntă "ca spectacol" în familiile boierești din Țara Românescă și Moldova în secolul al XVII-lea 35-44 română
2007 Acta Musei Tutovensis, II CONSTANTINESCU, Eugen Amenajări funerare în necropolele Săntana de Mureș din Nord-Estul Munteniei 57-62 română
2007 Analele Banatului, XV, seria arheologie-istorie OȚA, Liliana Sarmații din Muntenia și Imperiul Roman 51-56 română
1993 Analele Brăilei, 1 OLTEANU, Ștefan Cu privire la problema constituirii orașelor medievale din Țara Românească 153-160 română
1993 Analele Brăilei, 1 CANTACUZINO, Gheorghe Date arheologice privind construcții specifice activității comerciale din Țara Românească 351-361 română
2004 Analele Brăilei, 5 NEAGOE, Claudiu Carte, cultura și societate în Țara Românească în veacul al XVIII-lea 119-132 română
2007 Analele Brăilei, IV-4, seria 1932 MARINESCU, Gheorghe Aprecieri făcute de călătorul ungur Karaczav asupra populașiei marilor orașe din Șara-Românească pentru începutul secolului al XIX-lea 71-71 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă BORANDĂ, Georgeta "Marița" - corabia care a întemeiat privilegiul marinei comerciale a Valahiei 69-75 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie BURLACU, Emil Despre refugiații transilvăneni primiți în Țara Românească în anii 1848-1949 201-203 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie GLUCK, Eugen Contribuții cu privire la ecoul vienez al evenimentelor revoluționare din Țara Românească din 1848 507-512 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie BOROFFKA, Nikolaus Descoperiri hallstattiene tîrzii la sud de Carpați 101-112 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria istorie ARGATU, Calinic, CONSTANTINESCU, Grigore Întîiul înalt scaun vlădicesc din Țara Românească 263- română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria istorie MOISESCU, Cristian Unde a funcționat primul lăcaș al Mitropoliei Țării Românești 55- română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria istorie CONSTANTINESCU, Grigore Relațiile interetice româno-germane în arealul de constituire a Țării Românești 99- română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria istorie NEGRU, Mircea Considerații privind cultura Militari-Chilia în Vestul Munteniei 105-115 română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie PĂDURARU, Marius 495 de ani de la moartea lui Radu cel Mare, domnul Țării Românești (1495-1508) 189- română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie VERGATTI, Radu Manifestările și efectele epidemiilor din Țara Românească în secolul al XVII-lea 219- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie STÎNGĂ, Ion Sud-vestul Țării Românești la sfîrșitul secolului al XIV-lea și începutul secolului al XV-lea.Noi contribuții privind importanța europeană strategică și economică a zonei 291- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie VASILOIU, Ionuț Valahia în cadrul sistemului otoman de supraveghere (secolul al XVI-lea) 341- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie UNGUREANU, Dragoș Aspecte ale agriculturii în Țara Românească în lumina Cronicii de venituri li cheltuieli a visteriei (1694-1703) 369- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie MIREA, Pavel Cîteva date despre locuirea Boian din sud-vestul Munteniei .11- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie BOBOC, Cătălin Știutorii de carte în Țara Românească 267- română
2007 Argesis - Studii și Comunicări, XVI, seria istorie CONSTANTINESCU, Nicolae Basarab I și contribuția sa la consolidarea Țării Românești 103-126 română
2007 Argesis - Studii și Comunicări, XVI, seria istorie ȘERBAN, Mihaela Căsătoria în cea mai veche pravilă din Țara Românească - Îndreptarea legii - 137-140 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie REZACHEVICI, Constantin Matiaș Corvin și înrudirile sale prin alianță cu neamul domesc al lui Basarab I din Țara Românească 99-106 română
2009 Argesis - Studii și Comunicări, XVIII, seria istorie ISĂROIU, Ion Muzică și societate în Țara Românească și Moldova (1550-1830) 389-391 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria istorie VERGATTI, Radu De la rezidențele domnești la capitala Țării Romțnești (secolele XIV-XVIII) 43-48 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria istorie RADU, Măriuca Țara Românească și Moldova - în reprezentări cartografice timpurii (1458-1596) 133-137 română
2012 Argesis - Studii și Comunicări, XXI, seria istorie NEAGOE, Claudiu Sfîrșitul domniiilor fanariote și reistaurarea domniilor pîmîntene în Țara Românească și Moldova (1822) 161-168 română
2000 Arheologia Medievală, III SPINEI, Victor Memoria pămîntului dintre Carpați și Dunăre. Nord-Estul Munteniei și Dud-Vestul Moldovei în veacurile IV-XI p.Hr. - Constantinescu Eugen-Marius 303- română
2002 Arheologia Medievală, IV FLOAREȘ, Dan Arhitectura civilă de zid din Țara Românească în secolelele XIV-XVIII - Sinigalia Tereza 235- română
2013 Banatica, 23 JAWOR, Grzegorz Sur la provence territoriale des immigres valaques dans le poyaume de Pologne (XIVe - debut du XVIe siecles) 545-554 franceză
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV CĂZĂNIȘTEANU, Constantin În legătură cu drapelele instituite în timpul revoluției muntene de la 1848 Articole de muzeografie 265-272 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII COMȘA, Eugen Figurine reprezentând păsări, din epoca neolitică, descoperite în Muntenia Studii şi articole 13-18 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII DUȚU, Maria Un proiect inedit pentru construcții de șosele în Țara Românească în prima jumătate a secolului al XIX-lea Studii şi articole 137-142 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX TODIREANU, Anca, TODIREANU, Cristian Sfîntul ierarh Grigorie Dascălu Mitropolitul Țării Românești Studii şi articole 340-344 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX IVAN-GHILIA, Liana Mileniul românesc - 1000 de ani de istorie în imagini Eveniment editorial 346-347 română
2011 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXV ZĂNESCU, Ionel Ștefan cel Mare și demersurile sale în Țara Românească Personalităţi bucureştene 293-305 română
2010 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 2, seria arheologie CIUPERCĂ, Bogdan, MIREA, Pavel Sud-Vestul Munteniei în secolele VIII-X 115-162 română
2012 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 4, seria arheologie CIUPERCĂ, Bogdan Locuințele așezărilor din Muntenia în secolele VIII-X 197-225 română
2012 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 4, seria arheologie NEDELCUȚĂ-APOPE, Ștefan Habitat medieval în sud-vesatul Munteniei în sec. XIV-XVII.Temeiuri istorice și arheologice - Țînțăreanu Ecaterina 251-252 română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III NISTOR, Nicolae Relații politice și diplomatice între Sibiu și Țara Românească în veacul al XV-lea și începutul veacului al XVI-lea 30- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III ISCRU, Gheorghe Probleme, propuneri și inițiative școlare în Țata Românescă în ajunul revoluției din 1848 88- română
2009 Buridava - Studii și Materiale, VII CIOCAN, Vetuța Elemente de viață cotidiană la curtea domnească a Țării Românești în secolul al XVII-lea 153-155 română
2009 Buridava - Studii și Materiale, VII HĂNULESCU, Valentin Cîteva considerente privind revoluția pașoptistă din Țata Românescă 166-171 română
2000 Carpica, XXIX MITREA, Ioan Memoria pămîntului dintre Carpați și Dunăre. Nord-Estul Munteniei și Dud-Vestul Moldovei în veacurile IV-XI p.Hr. - Constantinescu Eugen-Marius 323-328 română
2002 Carpica, XXXI CIOBANU, Doina Sarea - aliment și sursă de venituri pentru locuitorii din nord-estul Munteniei 19-28 română
2008 Carpica, XXXVII CHIRICĂ, Nicoleta Căimăcămia de trei din Țata Românească octombie 1858-ianuarie 1859 349-360 română
1976 Cercetări Arheologice, II MOSCALU, Emil O așezare getică de la sfîrșitul sec. al V-lea î.e.n. în Muntenia 275- română
2000 Cercetări Arheologice, XI-II MIHAI, Dana Archeologically documented building materials and techniques used for civil and religious monuments in Wallachia, XVI-XVII centuries 507-529 engleză
2010 Cercetări Arheologice, XVII RĂDULESCU, Venera Cahle medievale descoperite în Muntenia decorate cu scena Leul Bărbos păzînt copacul vieții 163-174 română
2013 Cercetări Arheologice, XX RĂDULESCU, Venera Cahle pentru coronamentul sobelor medievale din Țara Românească (secolele XIV-XVII) 175-196 română
1968 Cibinium CIOBANU STAHL, Anca Date statistice privind morăritul din Țara Românească la 1961 211-216 română, germană
1993 Crisia, XXIII ȘIPOȘ, Sorin Coordonate ale mentalului medieval în Tara Românească și Moldova în secolele al XV-lea și al XVI-lea 97-104 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II COMȘA, Eugen Date despre harpoanele din epoca neolitică din Muntenia 43-49 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II NEAGU, Marian Aspecte ale plasticii neo-eneolitice de os din sud-estul Munteniei 91-97 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II FILIP, Răzvan Elemente sociale în Țara Românescă desprinse din "Însemnare a călătoriei mele" a logofătului Dinicu Golescu 247-254 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV PANAIT, Panait Șantiere constructoare de nave din Țara Românească a evului mediu 189-192 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV COMȘA, Alexandra Analize antropologice privind epoca bronzului din Muntenia 65-70 română
1997 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XV COMȘA, Eugen Tipurile de așezări din epoca neolitică din Muntenia 144-164 română
2005 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII MIREA, Pavel Considerații asupra locuirii Starcevo-Criș din Sud-Vestul Munteniei 37-52 română
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXV TROHANI, George Apercu sur les vases conteneurs des geto-daces en Muntenie 195-223 franceză
1970 Cumidava, IV MANOLESCU, Radu Cu privire la problema patriciatului în orașele Țării Românești și Moldovei (secolului al XV-lea - prima jumătate a secolului al XVI-lea) 91- română
1973 Cumidava, VII HAȘDEU, Titus, PENELEA, Georgeta Lista refugiaților din Țara Românească în districtul Brașov, în timpul revoluzției din anul 1821 condusă de Tudor Vladimirescu 293- română
2006 Dacia Avgvsti Provincia. Crearea Provinciei LICHIARDOPOL, Dan, ZAHARIADE, Mihail Componența și structura armatei romane în nordul Munteniei, între anii 101-117 121-133 română
1971 Danubius, V, seria arheologie-istorie STOICESCU, N. Legăturile de rudenie dintre domni și marea boierime și importanța lor pentru istoria politică a Țării Românești și Moldovei (secolul XV - începutul secolului al XVIII-lea) 115- română
2007 Drobeta, XVII, seria arheologie-istorie STÎNGĂ, Ion, STÎNGĂ, Mihai Sud-Vestul Țării Românești la sfîrșitul secolului al XIV-lea și începutul secolului al XV-lea. Noi contribuții privind importanța europeană, strategică și economică a zonei 200-207 română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II ȘERBAN, Constantin Sisteme de cultură și măsuri pentru sporirea fetilității solului în Țara Românească și Moldova în secolul al XVIII-lea 243-249 română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II BUDIȘ, Monica Sisteme tradiționale de agrimensură și divizare a pămîntului în Muntenia și Oltenia 310-320 română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II MIRTZU, Flaminiu O singură consemnare epigrafică din secolul XVIII asupra dreptului de "dijmă din vie și din bucate" al obștilor de moșneni 514-520 română
2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 PĂUN, Andreea Cultura Gumelnița în Muntenia. Stadiul actual al cercetărilor pe teritoriul județului Dîmbovița 81-94 română
2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest "Barbaricum Apropiat" - populațiile din Muntenia și Imperiul Bizantin (secolele VI-X) - mărturia numismaticii 323-368 română
2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 CÎRSTINA, Irina Consecințele expediției oromane din anul 1595 asupra populașiei Țării Românești 413-418 română
2000 Ialomița - Studii și Comunicări de Istorie-Arheologie-Etnografie, III CORBU, Emilia Rit și ritual funerar în sec. VIII-XI, în spațiul Țării Românești 70-83 română
2007 Istros, XIV CIOBANU, Doina The exploitation of salt in Walachia during the middle ages 411-419 engleză
2009 Istros, XV AFTODOR, Ștefan Programul politic al boierimii munteme între tratatul de la Alba Iulia și urcarea pe tron a lui Matei Basarab 213-232 română
2011 Istros, XVII CHELARU, Rafael-Dorian, LUCA, Cristian The levantine merchants Antinio de Via and Bartiolomeo Locadello - Protectors of the catholic missionarism in Wallachia (first half of the 17th centuty) 123-142 engleză
2011 Istros, XVII MARAVELA, Vlad The geographical and economical aspects of the muntenian nobiliary residences from the second half of the seventeenth century 161-174 engleză
2012 Istros, XVIII OȚA, Liana, SÎRBU, Valeriu La ceramique dacique dans les tombes sarmatiques de Valachie 125-163 franceză
2012 Istros, XVIII MARAVELA, Vlad The use and the interpretation of sources for dating wallachian nobiliary residences during the 17th century 377-390 engleză
2012 Istros, XVIII NEAGOE, Claudiu The Greek merchants and usurers in Wallachia during the second and third decades of the 17 century 435-451 engleză
2012 Istros, XVIII PĂDURARU, Marius The grand tresurer Matei Ciorogîrleanu, a descendent of an important family of merchands from Wallachia 499-526 engleză
2013 Istros, XIX TIRON, Tudor-Radu Heraldica domnească și boierească munteană la cumpăna veacurilor al XIV-lea - XV-lea 515-537 română
2013 Istros, XIX TIRON, Tudor-Radu The Wallachian Princely and noble heraldry in the turn of the fourtwnth-the fifteenth centuries 539-562 engleză
2013 Istros, XIX MÎNDESCU, Dragoș, PĂDURARU, Marius Vesele funerare din sticlă. Comerț, contacte interculturalwe și practici funerare în Valahia medievală 563-576 română
2013 Istros, XIX MÎNDESCU, Dragoș, PĂDURARU, Marius Glassware for zhe dead. Trade, intercultural contacts and mortuary customs in Late Middle Age Wallachia 577-598 engleză
2013 Istros, XIX PĂDURARU, Marius Documente muntenești din colecția profesor Ion Ionașcu a Muzeului Brăilei (1608-1708) 599-627 română
2013 Istros, XIX PĂDURARU, Marius Wallachian documents from the collection of professor Ion Ionașcu of the Brăila Museum (1608-1708) 629-649 engleză
1982 Litua - Studii și Cercetări, II BERCIU-DRĂGHICESCU, Adina Aspecte ale exploatării sării și a comerțului cu sare în Țara Românească în secolele XIV-XVI I. Istoria veche şi medie 87-103 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III BUGĂ, Dragoș, OANCEA, Dimitrie Așezările omenești și tipurile de gospodării din Muntenia și Oltenia la jumătatea secolului XIX IV. Etnografie şi folclor 419-425 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V CIOBOTEA, Dinică, MARINOIU, Vasile Statistica moșnenilor din Țara Românească 1855 I. Arheologie-istorie 65-93 română
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII CHIRIȚĂ, Mihai "Ungurenii" în Țara Românească II. Documentar 350-366 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII BÎRSAN, Niculina Orașele Țării Românești în timpul domniei lui Constantin Brîncoveanu (1688-1714) I. Arheologie-istorie 59-71 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII GÎRDU, Gheorghe Isprăvnicatele străinilor din Valahia I. Arheologie-istorie 73-90 română
2003 Litua - Studii și Cercetări, IX CHIRIȚĂ, Mihai Sârbii în Țara Românească II. Istorie 143-160 română
2004 Litua - Studii și Cercetări, X CHIRIȚĂ, Mihai Noțiuni vechi referitoare la starea socială și fiscalitate în Țara Românească folosite în documentele din secolele XV-XIX II. Istorie 73-92 română
2004 Litua - Studii și Cercetări, X GÎRDU, Gheorghe Sistemul finanțelor publice în Țara Românească II. Istorie 113-130 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII RĂDULESCU, Livian Istoricul cercetărilor privind plastica antropomorfă neoeneolitică de pe teritoriul Munteniei și Olteniei I. Arheologie 35-51 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII STĂNOIU, Ion Aspecte ale geologiei și geomorfologiei cuaternarului din Muntenia și Oltenia VI. Geologie 319-342 română
2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI BĂLAN, Anișoara Secvențe și exprimări actanțiale, poetice și plastice în ritmul caloianului III. Etnografie şi folclor 301-307 română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie GRAMA, Viorel, MOLDOVAN, Liviu Situația oierilor români transilvăneni în Țara Românească pe timpul domniei lui Ioan Caragea (1812-1818) 237- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie GRIGORESCU, Flora Cetăți medievale din Țara Românească (sec. XIII-XVI) - Cantacuzino Gh. 695- română
1998 Mediaevalia Transilvanica, II-1 DIACONESCU, Marius The Political Relations between Wallachia and thw Hungarian Kingdom during the Reign of the Anjou Kings .5-42 engleză
1998 Mediaevalia Transilvanica, II-2 DIACONESCU, Marius The Relations of Vassalege between Sigismund of Luxemburg, Kink of Hungary and Mircea the Old, Voivode of Wallachia 245-282 engleză
1998 Mediaevalia Transilvanica, II-2 DIACONESCU, Marius, ERSZEGI, Geza Documenta, quibus Hungariae, Valachiae et Moldaviae relationes melius illustrantur (1417.1484) 283-288 latină
1995 Memoria Antiquitatis, XX MUNTEANU, Mircea, SCHUSTER, Cristian Considerații privind unele topoare din epoca bronzului, găsite la dud de Carpați 79-84 română
2007 Memoria Antiquitatis, XXIV FRÎNCULEASA, Alin, GARVĂN, Daniel Cîteva considerații asupra unor descoperiri precucuteni din Muntenia 213-220 română
2009 Miscellanea Historica et Archaelogica in Hinorem Professoris Ionel Cândea UNGUREANU, Dragoș Țara Românească în sistemul militar otoman la sfîrșitul secolului al XVII-lea 449-475 română
2001 Mousaios, VI MATEI, Sebastian Edificii de cult getice din Muntenia și sudul Moldovei 47-54 română
2001 Mousaios, VII GHEORGHE, Elena Aspecte din viața cotidiană la curtea domnească în vremea lui Constantin Brîncoveanu 101-126 română
2001 Mousaios, VII OBERLANDER TÎRNOVEANU, Ernest Monedă bizantină și de tip bizantin pe teritoriile de la Sud de Carpați în secolele XII-XV - o analiză critică a documentelor numismatice 337-391 română
2005 Mousaios, X SCHUSTER, Cristian Bezuglich den bronzezeitlichen grabbeigaben im gebiet zwischen den sudkaepaten und der Donau 417-417 germană
2007 Mousaios, XII FRÎNCULEASA, Alin Repere cronologice privind cultura cu ceramică liniară la Sud de Carpați 27-56 română
2007 Mousaios, XII CONSTANTINESCU, Eugen-Marius Structuri social-economice și politice prestatale în nord-estul Munteniei în secolele IV - XIII d.Hr. 151-179 română
2008 Mousaios, XIII FRÎNCULEASA, Alin Epoca eneolitică în Nordul Munteniei. O evaluare cultural-istorică .7-39 română
2013 Mousaios, XVIII MATEI, Sebastian, OȚA, Liana, SÎRBU, Valeriu "Male" and "female" grave-doods in Sarmatian Tombs in Wallachia 325-352 engleză
2012 Muzeul Oltului, 2 TEODORESCU, Dorin Istoria tiparului în Țara Românească 101-108 română
2010 Oltenia - Studii și Comunicări, XVII, seria arheologie-istorie UDREA, Florentina La pittura murale esterna nella Piccola Valacchia (secc. XVIII-XIX) 102-110 italiană
2013 Pontica, XLVI VERGATTI, Radu Vicina și mitropolia Țării Românești 419-440 română
2004 Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani APETREI, Cristian Observații pe marginea conotațiilor economice și sociale ale termenilor "sirac" și "siromah" în documentele slova-romana redactate în secolele XV-XVI în Țara Românescă 651-662 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII STATE, Radu Moralitate și imoralitate la familiile boiereșrti din țara Românească în perioada fanariotă 23-25 română
2007 Revista Bistriței, XXI-2 BODALE, Horațiu Români din Țara Românească și Moldova în Italia în epoca modernă 109-116 română
2013 Revista Bistriței, XXVII HASAN MIHAI, Florin Aspecte ale relațiilor matrimoniale dinastice munteano-maghiare din secolele XIV-XV 128-159 română
2006 Sarea, Timpul și Omul CIOBANU, Doina Exploatarea sării în evul mediu în Țara Românească 122-124 română
1981 Sargetia, XV ȚĂRCUȘ, Gheorghe Un spătar din Rîșculița, comitatul Zarand, în Țara Românească (1876) 499-507 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 TROHANI, George Așezări geto-dacice apărute natural și fortificate din Muntenia 65-75 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 CIOBANU, Doina Sarea - aliment și sursă de venituri pentru locuitării din Nord-Estul Munteniei 419-430 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 BĂRNUȚIU, Elena Răspîndirea carților din Țara Românească și Moldova în județul Satu Mare 229-234 română
2010 Schimbări umane și interacțiuni în peisajul cultural rural, II BRĂTULEANU, Liviu Ctitoriile boiernașilor - categorie a arhitecturii populare de zid din Țara Românească 115-130 română
1956 Studii și Comunicări, 1 GOBBLER, Carol Refugiații din Țara Românească la Sibiu în anul 1921 română
1968 Studii și Comunicări, I, seria istorie - științele naturii SACERDOȚEANU, Aurelian Argeș - cea mai veche reședință a Țării Românești 105-122 română
1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie SOFRONIE, Mihai Aspecte privind relațiile dintre Țara Românească și Transilvania în timpul Domniei lui C. Brîncoveanu 371- română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii MÎRȚU, Flaminiu Problematica localizării primei capitale a statului feudal al Țării Românești 175-186 română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii ROSETTI, Dinu Moneda și podoaba în ritualul funerar din Țara Românească în veacurile XIII-XIV 187-193 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii CRISTOCEA, Spiridon, VASILESCU, Veronica Un document necunoscut de la Mihnea Turcitul, Domnul Țării Românești 253-258 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii OLTEANU, Ștefan Locul și rolul orașului Pitești în contextul producției meșteșugărești urbane din Țara Românească în evul mediu 271-275 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii BRANIȘTE, Marin Un document necunoscut de la Radu Mihnea, domnul Țării Românești 293-300 română
1971 Studii și Materiale, 2, seria istorie CORIVAN, Nicolae Din formele luptei de clasă a țărănimii din Țara Românească în secolul al XVI-lea și începutul secolului al XVII 19-38 română
1972 Studii și Materiale, III-IV RANCA, Ioan Circulația cărții vechi românești din Țara Românească și Moldova pe Valea Mureșului în secolelele XVIII-XIX 259- română
2008 Vocația Istoriei - Prinos Profesorului Șerban Papacostea CIOCÎRLAN, Virgil Vizitația arhiepiscopului de Sofia Petru Bogdan Baksic în Țara Românească (1667) 179-190 română
2008 Vocația Istoriei - Prinos Profesorului Șerban Papacostea LAZĂR, Gheorghe În umbra puterii. Negustori "Prieten ai Domniei" și destinul lor (Țara Românească, secolul al XVII-lea) 605-634 română
1979 VRANCEA - Studii și Comunicări, II TUDOR, Sebastian Goleștii în istoria Țării Românești în sec. XIV-XVI 71- română
1979 VRANCEA - Studii și Comunicări, II LUCA, Natalia Aspecte ale genezei și începuturilor statului feudal Țara Românească reflectate în opera C.D. Aricescu 235- română
1981 VRANCEA - Studii și Comunicări, IV COMȘA, Eugen Date despre descoperirile din Epoca neolitică din nord - estul Munteniei .9-24 română