Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 433 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1968 Acta Musei Napocensis, V DAVIDESCU, M., FLORESCU, Radu Două plăci de la Drobeta reprezentînd cavalerii danubieni 491- română
1970 Acta Musei Napocensis, VII GUDEA, Nicolae O cărămidă cu ștampilă din secolul al IV-lea la Șvinița (jud. Mehedinți) 555- română
1974 Acta Musei Napocensis, XI BENEA, Doina, ȘCHIOPU, Ana Un mormînt gnostic de la Dierna 115-124 română
1974 Acta Musei Napocensis, XI VLASSA, Nicolae Interpretarea plăcuței de aur de la Dierna 125-141 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII ISAC, Dan Helenius și Sacio de la Westerndorf. Considerații asupra unui vas terra sigillata de la Orșova 169-175 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII BENEA, Doina Officina militară de la Dierna (sec. III-IV e.c.) 205-214 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII BEJAN, Adrian Un atelier metalurgic din sec. VI e.n. de la Drobeta - Turnu-Severin 257-278 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV BENEA, Doina Cîteva considerații cu privire la topografia Drobetei în secolele II-III 133-145 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV VLASSA, Nicolae O nouă plăcuță de aur gnostică de la Dierna 205-219 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV STOICOVICI, Eugen Atelier de sticlă rubin la Dierna (Orșova) 245-250 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI BODOR, Andrei, WINKLER, Iudita Un atelier de artizanat la Dierna (Orșova) 141-155 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI BENEA, Doina, PISO, Ioan Diploma militară de la Drobeta 111- română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MEDELEȚ, Florin Une enclume d'orfevrerie de l'epoque de Letene touvee aux Portes de Fer du Danube 95-101 franceză
1997 Acta Musei Napocensis, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie STÎNGĂ, Ion Un centru ceramic în teritoriul rural al Drobetei: Gîrla Mare 621-634 română
1977 Acta Musei Porolissensis, I BENEA, Doina Vexilații ale legiunii a V-a Mmacedonica la Drobeta în secolele III-IV e.n. 173- română
2011 Acta Musei Tutovensis, VI GEACU, Sorin Introducerea, evoluția efectivelor și extincția cerbilor lopătari pe teritoriul județului Mehedinți 210-215 română
1929 Analele Banatului, II-2 NEMOIANU, P. Valea Almăjului 53-64 română
1993 Analele Banatului, II, seria arheologie-istorie EL SUSI, Georgeta Analiza resturilor de faună din castrul roman de la Hinova (județul Mehedinți) 215-221 română
1993 Analele Banatului, II, seria arheologie-istorie RUSTOIU, Aurel, TURC, Corina Podul roman de la Drobeta în conștiința posterității (secolele XVI-XVII) 328-335 română
1997 Analele Banatului, 3, seria etnografie KREY, I.A. Despre districtul Orșovei sau al Mehadiei împreună cu fluviul Dunărea și partea turcească de vis-a-vis 281-299 română
2006 Analele Banatului, XIV-1, seria arheologie-istorie BARTOSIEWICZ, Laszlo, BONSALL, Clive, BORONEANȚ, Vasile, STALLIBRASS, Sue Size ranges of prehistoric cattle and pig at Schela Cladovei (Iron Gates Region, Romania9 23-42 engleză
2006 Analele Banatului, XIV-1, seria arheologie-istorie CRĂCIUNESCU, Gabriel The eneolithic settlement of Bistreț, Mehedinți County 203-209 engleză
1993 Analele Brăilei, 1 CHIPURICI, Nicolae Cerneți - Oraș care a fost 511-521 română
1996 Analele Brăilei, 2 GLANDA, Petru Porțile de Fier - cotitură semnificativă în activitățile turistice pe Dunăre 247-250 română
1975 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VII, seria 1974-1975 APOLZAN, Lucia Forma arhaică de populare a zonei montane de la Porțile de Fier 161-169 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX TIȚA, Aurelia Contribuții la interpretarea funcțiilor portului popular femeiesc din Izverna (Mehedinți) 195-216 română
1997 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1922-1997 OȘIANU, Flavia, OȘIANU, Romulus Terminologie agrară în Mehedinți 229-241 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei GAGA, Lidia Preliminarii la un studiu etnoarheologic. Așezare, gospodărie, ocupații și meșteșug în zona etnografică Almăj. 283-289 română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie BĂRBULESCU, Constantin, CHIȚA, Mădălin Săpături de salvare efectuate în necropola de incinerație de la Gărla Mare (jud. Mehedinți), în anul 2004 109- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie BĂRBULESCU, Constantin, CÎRSTEA, Angela Un depozit de vase cu caracter funerar de la sfîrșitul epocii bronzului și începutul epocii fierului descoperit la Gîrla Mare, județul Argeș 49- română
1977 Banatica, 4 FENEȘAN, Costin "Reglementarea" din 1693 a comitatului Severinului 239- română
1979 Banatica, 5 BĂLĂNESCU, Dana, LAZAROVICI, Gheorghe Considerații privind tipologia și evoluția vaselor-capac din cultura Vinca (Descoperiri din Clisura Dunării") 17- română
1979 Banatica, 5 UZUM, Ilie Die Rumanen aus der "Clisura Dunării" zwischen dem VI ind XIV. Jahrhundert (Gestchichtlich-archaeologische Betrachtungen) 215- germană
1981 Banatica, 6 KAKUCS, Lajos Începuturile dezvoltării industriale la Topleț 265- română
1981 Banatica, 6 MAGAȘ, Gheorghe Exercitarea puterii de către Consiliul național român. Caransebeș în perioada noiembrie 1918- august 1919 319- română
1981 Banatica, 6 ALBU, Ion Berzovia - file de istorie 471- română
1981 Banatica, 6 BITANG, Alexandru, PERIAN, Dan, SIMU, Simion Evoluția industriei constructoare de mașini la Reșița 477- română
1983 Banatica, 7 LAZAROVICI, Gheorghe Neoliticul timpuriu din zona Porțile de Fier (Clisură) .9- română
1983 Banatica, 7 SĂCĂRIN, Caius O nouă descoperire din epoca bronzului în Clisura Dunării 59- română
1993 Banatica, 12-I SĂCĂRIN, Caius Descoperiri Gîrla Mare în zona Porților de Fier 75-83 română
1995 Banatica, 13-II FENEȘAN, Costin Două scrisori românești ale autorităților otomane din Orșova către comisarul imperial Ignaz Kempf von Angret (1754) 45-55 română
1995 Banatica, 13-II CRĂCIUN, Cornel Cultură și societate în Orșova deceniului trei 397-418 română
1996 Banatica, 14 DEMȘEA, Dan, DUMESCU, Florin Două variante ale proiectului de amenajare pentru navigație a fluviului Dunărea între localitățile Moldova Veche și Turnu Severin (1874-1879) 235-243 română
2003 Banatica, 16-I GUDEA, Nicolae Granița romană și romană tîrzie în zona Porților de Fier. Cîteva note critice și statistice 171- română
2003 Banatica, 16-I CRĂCIUNESCU, Gabriel Descoperiri Basarabi în localitatea Rogova, jud. Mehedinți 273- română
2005 Banatica, 17 EL SUSI, Georgeta Cercetări arheozoologice în nivelele de epoca bronzului (culturile Verbicioara și Gîrla Mare) de la Ostrovul Corbului (județul Mehedinți) 107-125 română
2008 Banatica, 18 CRĂCIUNESCU, Gabriel Descoperiri arheologice din localitatea Scăpău, jud. Mehedinți 47-64 română
2008 Banatica, 18 STÎNGĂ, Ion Doua monede moldovenești puțin cunoascute, la cetatea Severinului 155-160 română
2008 Banatica, 18 NARAI, Eusebiu Naționalizarea principalelor mijloace de producție în județul Severin 465-492 română
2010 Banatica, 20-1 SĂCĂRIN, Caius Cercetări privind cultura Gîrla Mare în zona Porților de Fier - Clisura Dunării. Partea I 143-169 română
2010 Banatica, 20-1 BOZU, Ovidiu Descoperiri arheologice de epocă mromană în Clisura Dunării 199-222 română
2011 Banatica, 21 ROȘU, Laurențiu Activitatea sportivă în județele Caraș și Severin în prima jumătate a secolului XX 413-426 română
2011 Banatica, 21 NARAI, Eusebiu Aspecte privind situația minorității cehe din județele Caraș și Severin (1944-1948) 469-479 română
2012 Banatica, 22 NARAI, Eusebiu Maghiarii și cehii din județele Caraș și Severin în perioada 1944-1948 381-396 română
2004 Biblioteca Musei Napocensis, XXI CRÎNGUȘ, Mariana The represantion of personal feminine objects on the funeral stelae from Drobeta 426-429 engleză
2010 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 2, seria arheologie BORONEANȚ, Adina Ostrovul Corbului - o discuție asupra mormintelor mezolitice și neolitice timpurii .5-27 română
2011 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 3, seria arheologie BORONEANȚ, Adina A suggested chronbology for the Iron Gates Mesolithic 21-39 engleză
2011 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 3, seria arheologie NEAGOE MARIN, Iulian Despre idolii vincieni de tip "tesalic" descoperiți în teritoriul comunei Hinova, județul Mehedinți 59-79 română
2013 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 5, seria arheologie BORONEANȚ, Adina New data on the prehistoric human habitations from Climente I and Climente II Caves in the Iron Gates of the Danube .5-23 engleză
2001 Carpica, XXX POPA, Cristian O statuetă de tip Gîrla Mare descoperită la Tismana, com Devesel (jud. Mehedinți) 39-42 română
1979 Cercetări Arheologice, III TROHANI, George Două cuțite pumnal don metal descoperite la Ostrovul Corbului, jud. Mehedinți 331- română
1983 Cercetări Arheologice, VI GALBENU, Doina Așezarea de tip Sălcuța de la Almăjel, jud. Mehedinți 143- română
2009 Cercetări Arheologice, XVI BENEA, Doina Cu privire la granița de sud-vest a Daciei Romane (II). Sectorul Porților de Fier 355-369 română
1968 Cibinium BUDIȘ, Monica, IDU, Petre Mori cu ciutură și pive din bazinul superior al Bahnei- Mehedinți 217-230 română, germană
2006 Dacia Avgvsti Provincia. Crearea Provinciei CRĂCIUN, Cristina, SION, Anișoara Preliminarii la proiectul de restaurare al piciorului podului lui Trian de la Drobeta-Turnu Severin 359-409 română
1974 Drobeta, I DAVIDESCU, Lucian, PREDA, Constantin Tezaurul monetar descoperit în Ostrovul Șimian (Drobeta-Turnu Severin) 77- română
1974 Drobeta, I TĂTULEA CORNELIU, Măgărit O nouă locuință geto-dacică descoperită la Cireșu 129- română
1974 Drobeta, I BENEA, Doina Oglinzi romane din plumb descoperite la Drobeta 169- română
1974 Drobeta, I OLTEANU, Ștefan Cuptoare de ars piatra de var de la Svinița (jud. Mehedinți) din secolele III-IV e.n. 179- română
1974 Drobeta, I DAVINESCU, Mișu Drobeta romano-bizantină în istoriografia românească și străină 187- română
1974 Drobeta, I CHIPURICI, N. Moșia Severinului în documente 199- română
1974 Drobeta, I PANAIT, Panait Un plan al fortificațiilor de la Orșova din secolul al VIII-lea 215- română
1974 Drobeta, I BAICU, Stelian Din istoricul Șantierului naval Drobeta-Turnu Severin 229- română
1974 Drobeta, I PETOLESCU, Constantin Un relief al cavalerului trac de la Drobeta 249- română
1974 Drobeta, I ROMAN, Ștefan Descoperiri dacice la Răzvrata - comuna Ogradena 253- română
1974 Drobeta, I GALBENU, Doina Descoperiri arheologice întîmplătoare în jud. Mehedinți 257- română
1974 Drobeta, I ANASTASESCU, Tiberiu, CĂRBUNEANU, Nicolae Un document epigrafic relativ la activitatea lui Tudor Vladimirescu. "Bolovanul" din comuna Balta, jud. Mehedinți 267- română
1974 Drobeta, I PAVEL, Anghel, PAVELOIU, Teodor Muzeul regiunii Porților de Fier (prezentare) 283- română
1974 Drobeta, I P presdtigioasă manifestare dedicată sărbătorilor severinene 301- română
1974 Drobeta, I ROȘU, Lucian Din istoricul cercetrărilor arheologice privitoare la comuna primitivă , în județul Mehedinți 311- română
1974 Drobeta, I FLORESCU, Radu Drobeta pe columna lui Traian 315- română
1974 Drobeta, I TUDOR, Dumitru Municipiul roman Drobeta 323- română
1974 Drobeta, I DAVINESCU, Mișu Severinul medieval 327- română
1974 Drobeta, I COSTEA, Achim Severinul-leagăn al multor glorii spirituale ale poporului Român 329- română
1976 Drobeta, II POGHIRC, Cicerone Etimologia și semnificația toponimului dac Drobeta și relația lui cu formele drui, druete, dărmoz din românește 30- română
1976 Drobeta, II DAVIDESCU, Mișu, TUDOR, Dumitru Portul roman de la Drobeta 40- română
1976 Drobeta, II RUSSU, I. Titius Ianuarius centurio la Drobeta 47- română
1976 Drobeta, II BENEA, Doina Cîteva fragmente de vase votive descoprite la Drobeta 55- română
1976 Drobeta, II DAVIDESCU, Mișu Drobeta romano-bizantină și istoriografia românească și străină (partea II-a) 81- română
1976 Drobeta, II TUDOR, Dumitru Obiecte de metal din Drobeta, descoperite în săpăturile lui D.C. Butculescu și Gr. Tocilescu 117- română
1976 Drobeta, II CIUCĂ, Vasile, LUPU, Ioan, MUSTAȚĂ, Viorica O monedă bizantină descoperită în jud. Mehedinți 138- română
1976 Drobeta, II TOTU, Maria Contribuții la studiul unei instituții: Garda națională și orățenească din județul Mehedinți 168- română
1976 Drobeta, II STĂNCULESCU, Florea Contribuții privind istoricul învățămîntului în fostul oraș Cerneți din județul Mehedinți pînă în anul 1848 177- română
1976 Drobeta, II ISCRU, G. Începutul învățămîntului public la sate în jud. Mehedinți (1838-1848) Mersul învățăturii 185- română
1978 Drobeta, III DAVIDESCU, Mișu Raport asupra săpăturilor arheologice din castrul roman de la Hinova - Mehedinți. Campania 1976 76- română
1978 Drobeta, III LINȚĂ, Elena Ceas mai veche inscripție slavonă din județul Mehedinți 124- română
1978 Drobeta, III CHIPURICI, Nicolae Județul Mehedinți într-o conscripție de la începutul secolului al XVIII-lea 136- română
1978 Drobeta, III DEACONU, Luchian Rezultatul alegerilor parlamentare parțiale de la Mehedinți și Hunedoara din 18 februarie 1936, expresie a antifascismului maselor largi poPULARE 170- română
1980 Drobeta, IV CRĂCIUNESCU, Gabriel Noi descoperiri arheologice din epoca bronzului în Ostrovu Mare 43- română
1980 Drobeta, IV UZUM, Ilie Considerații istorico-arheologice cu privire la așezările autohtone din Clisura Dunării între secolele VI-XIV 125- română
1980 Drobeta, IV CIUCĂ, Vasile, LUPU, Ion Un tezaur de monede feudale din secolele XVI-XVII descoperit în satul Braniște, comuna Vînători, jud. Mehedinți 153- română
1980 Drobeta, IV MITULESCU, Decebal Icoane din secolul XVIII-lea în colecția Muzeului Porțile de Fier 163- română
1980 Drobeta, IV GRIGORESCU, Olimpia Documente din colecția Muzeului Regiunii Porților de Fier privind istoria orașului modern Turnu Severin 179- română
1980 Drobeta, IV GRIGORESCU, Olimpia, RĂȚOI, Tudor Matrice sigilare moderne din colecțiile Muzeului Porțile de Fier 187- română
1980 Drobeta, IV PÎRVULESCU, Mihai Date noi cu privire la evoluția învățămîntului istoric în județul Mehedinți în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și prima jumătate a secoluluiial XX-lea 193- română
1980 Drobeta, IV RĂȚOI, Tudor O interesantă piesă din Muzeul Porților de Fier. Drapelul Societății muzicale Doina din Turnu severin 207- română
1980 Drobeta, IV CĂRBUNARU, N. Participarea forțelor populare mehedințene la înfințarea actului istoric din august 1944 229- română
1982 Drobeta, V JUAN -PETROI, Constantin Ceramică ornamentală moldovenească în colecțiile Muzeului Porților de Fier 125- română
1982 Drobeta, V GRIGORESCU, Olimpia, SIȘU, Vasile Un document privitor la Tudor Vladimirescu în colecția de documente a Muzeului Regiunii Porțiore de Fier 143- română
1982 Drobeta, V GRIGORESCU, Olimpia Mehedințenii în lupta revoluționară a anului 1848 147- română
1982 Drobeta, V BAICU, Stelian Șantierul Naval Drobeta-Turnu Severin (12893-1914) întreprindere de importanță națională a statului modern român 153- română
1982 Drobeta, V PÎSLARU, Ștefan Din jurnalul de operații al regimentului 17 infanterie Mehedinți în campania din 1916 163- română
1982 Drobeta, V PETRIȘOR, Vasile Acțiunile militare din august 1944 din zona Orșova - Vîrciorova - Gura Văii 175- română
1982 Drobeta, V STÎNGĂ, Ion Raport preliminar de cercetare arheologică - Ostrovul Mare, Km. 876, campania 1980 183- română
1982 Drobeta, V STÎNGĂ, Ion Un topor cu brațele în cruce în colecțiile Muzeului Regiunii Porților de Fier 190- română
1982 Drobeta, V CRĂCIUNESCU, Gabriel Noi puncte din epoca bronzului pe harta arheologică a județului Mehedinți 193- română
1982 Drobeta, V BĂLĂCEANU, Maria Cîteva podoabe medievale din colecția Muzeului Regiunii Porților de Fier 201- română
1982 Drobeta, V CIUCĂ, Vasile, LUPU, Ion, PĂUN, C. Un tezaur de monede feudale de la sfărșitul secolului al XVIII-lea descoperit la Goanța, Braniște, Mehedinți 207- română
1982 Drobeta, V RUSSU, Ion Drobeta în veacurile I-VII e.n. 233- română
1985 Drobeta, VI MARCOȘANU, Virgil Cuvînt de deschidere cu prilejul aniversării a 100 de ani de la înființarea muzeului .7- română
1985 Drobeta, VI DAVIDESCU, Mișu Cuvînt rostit cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la înfințarea muzeului Regiunii Porților de Fier 13- română
1985 Drobeta, VI PREDA, Constantin Cuvînt rostit cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la înfințarea muzeului Regiunii Porților de Fier 23- română
1985 Drobeta, VI DRĂGUȚ, Vasile Cuvînt rostit cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la înfințarea muzeului Regiunii Porților de Fier 25- română
1985 Drobeta, VI BERCIU, Dumitru Cuvînt rostit cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la înfințarea muzeului Regiunii Porților de Fier 29- română
1985 Drobeta, VI POPILIAN, Gheorghe Cuvînt rostit cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la înfințarea muzeului Regiunii Porților de Fier 31- română
1985 Drobeta, VI CEBUC, Alexandru Cuvînt rostit cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la înfințarea muzeului Regiunii Porților de Fier 33- română
1985 Drobeta, VI NEGOIȚĂ, Ana Cuvînt rostit cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la înfințarea muzeului Regiunii Porților de Fier 35- română
1985 Drobeta, VI UZUM, Ilie Cuvînt rostit cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la înfințarea muzeului Regiunii Porților de Fier 37- română
1985 Drobeta, VI DACHE, Petre Cuvînt rostit cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la înfințarea muzeului Regiunii Porților de Fier 39- română
1985 Drobeta, VI GAVRILĂ, Simion Cuvînt rostit cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la înfințarea muzeului Regiunii Porților de Fier 41- română
1985 Drobeta, VI CRĂCIUNESCU, Gabriel Noi date despre locuirea de la km. 865 din Ostrovul Mare 43- română
1985 Drobeta, VI TEODORESCU, Aurel Considerații asupra plasticii arhitecturii romane în perspectiva realizării reconstrucției capului de pod de la Drobeta-Turnu Severin 59- română
1985 Drobeta, VI BENEA, Doina, PISO, Ioan Diploma militară de la Drobeta 63- română
1985 Drobeta, VI DAVIDESCU, Mișu, STÎNGĂ, Ion Catalogul monedelor descoperite în castelul roman tîrziu de la Hinova 75- română
1985 Drobeta, VI DAVIDESCU, Mișu Locul și rolul Severinului în cadrul procesului formării statului feudal Țara Românească 103- română
1985 Drobeta, VI BORONEANȚ, Vasile Cimitirul feudal timpuriu de la Svinița. Km. Fluvial 1004 111- română
1985 Drobeta, VI BORONEANȚ, Vasile, CRĂCIUNESCU, Gabriel Așezarea și necropola din secolele XIII, XIV de la Ostrovul Mare, km 875 119- română
1985 Drobeta, VI STUPARU, Constantin Cercetări asupra așezării și necropolei feudale din secolele XIV-XV din comuna Gruia - Mehedinți 135 română
1985 Drobeta, VI STÎNGĂ, Ion Contribuții privind dezvoltarea economico-socială a Țării Românești la sfîrșitul secolului al XIV-lea și începutul secolului al XV-lea în lumina unor descoperiri monetare din județul Mehedinți 145- română
1985 Drobeta, VI PANAIT, Panait Localități mehedințene în cartografia medievală 169- română
1985 Drobeta, VI BAICU, Stelian Șantierul naval Turnu Severin (1893-1914), întreprindere de importanță națională a statului modern român 223- română
1985 Drobeta, VI CĂRBUNARU, Nicolae Unele aspecte ale luptei maselor populare în județul Mehedinți împotriva dictaturii militaro-fasciste 241- română
1985 Drobeta, VI BRATILOVEANU POPILIAN, Marcela Locuință țărănească de pe valea superioară a Motrului 247- română
1985 Drobeta, VI BORDEI, Grigore, LĂPĂDAT, Ștefan Contrubuții la cunoașterea arhitecturii populare ,ehedințene de pe Valea Coșuștei. Casa Bărbăcioiu 289- română
1985 Drobeta, VI JUAN-PREDOI, Constantin Motive antropomorfe pe lările de zrstre din Mehedinți 299- română
1985 Drobeta, VI BOSOANCĂ, Ecaterina Cîteva observații privind altița cămășilor românești din Mehedinți 311- română
1985 Drobeta, VI POPESCU-GORJ, Aurelian Date preliminare privind lepidopterele din Insula Ostrovul Mare (Porțile de Fier II) 317- română
1985 Drobeta, VI GHERBAN, Elisabeta Compoziția ornamentală și cromatica scoarțelor mehedințene 325- română
1985 Drobeta, VI KESSLER, Eugen Material fosil si subfosil de răsări din defileul Dunării de la Porțile de Fier 337- română
1985 Drobeta, VI GĂLDEANU, Nicolae, MANOLELI, Dan Cîteva elemente caracteristice ale biocenozelor reofile din Valea Tinala, județul Mehedinți 341- română
1985 Drobeta, VI MURARIU, Dumitru, TORCEA, Ștefan Contribuții la cunoașterea faunei de mamifere din Ostrovul Mare, Mehedinți 347- română
1985 Drobeta, VI BOTU, Eugenia Colecția de lepidoptere a Secției de științele naturii din Muzeul Regiunii Porților de Fier Drobeta-Turnu Severin 365- română
1985 Drobeta, VI OPRIȘ, Ioan Din istoria ocrotirii monumentelor antice la Drobeta 377- română
1985 Drobeta, VI DAVIDESCU, Rada Mărturii de prețuire a Liceului "Traian" din Drobeta-Turnu Severin în arhiva Regiunii Porților de Fier 401- română
1996 Drobeta, VII BORONEANȚ, Vasile La 30 de ani de la începerea săpăturilor arheologice de la Schela Cladovei .3- română
1996 Drobeta, VII CRĂCIUNESCU, Gabriel Cultura Verbicioara în județul Mehedinți 35- română
1996 Drobeta, VII CRĂCIUNESCU, Gabriel O sabie de bronz de la Ostrovul Mare 55- română
1996 Drobeta, VII JUAN-PREDOI, Constantin Orașul Orșova la începutul secolului XIX-lea: evenimente și personaje în contextul pregătirii Revoluției lui Tudor Vladimirescu 103- română
1996 Drobeta, VII BAICU, Stelian Un raport despre traficul de mărfuri în sectorul Porților de Fier în anii 1909-1913, semnat Karl Tompa 115- română
1996 Drobeta, VII RĂȚOI, Tudor Edificii reprezentative ale Severinului: Hala "Radu Negru" 126- română
1996 Drobeta, VII PARVANESCU, Vasile Contribuții la istoricul construirii Palatului Cultural din Drobeta Turnu Severin 131- română
1996 Drobeta, VII CHIPURICI, Nicolae Orașul Turnu Severin și Frontul de la Cerna în memoriile unui combatant severinean 140- română
1996 Drobeta, VII CIMPOIERU, Clarisa Un moment din serbările Centenarului orașului Turnu Severin 145- română
1996 Drobeta, VII CĂPITĂNESCU, Elena Icoane și iconari mehedințeni identificați în cadrul colecției de icoane a Muzeului Regiunii Porților de Fier 155- română
1996 Drobeta, VII PÎRVULESCU, Valeria Prezențe ale artei monumentale contemporane românești: un panou mai puțin cunoscut al lui Constantin Piliuță în sala turbinelor de la Hidrocentrala Porților de Fier I 161- română
1996 Drobeta, VII BOLOLOI, Olimpia Pomicultura și viticultura - ocupații oglindite în documentele din Colecțșia Muzeului Regiunii Porților de Fier 179- română
1996 Drobeta, VII ȘIȘU, Vasile Soarele și luna - mituri și simboluri astrale în cultura populară din județul Mehedinți 202- română
1996 Drobeta, VII GHERBAN, Elisabeta Motive antropomorfe și zoomorfe în arta populară mehedințeană 211- română
1996 Drobeta, VII MEILESCU, Cornel Date privind stratigrafia depozitelor pliocene din zona Pietrele Roșii - Husnicioara 230- română
1996 Drobeta, VII MATACĂ, Sorina Modificările ihtiofaunei dunărene în condițiile lacului de baraj (zona cuprinsă între barajul Porșile de Fier I și barajul Porțile de Fier II - județul Mehedinți 235- română
1996 Drobeta, VII BOTU, Eugenia Specii de Cynipidae semnalate în pădurile din județul Mehedinți 241- română
1998 Drobeta, VIII GHERGHE, Petre O descoperire întîmplătoare pe teritoriul comunei Bălăcița, jud. Mehedinți 30- română
1998 Drobeta, VIII JUAN-PREDOI, Constantin Cetatea și localitatea Orșova la mijlocul secolului al XVII-lea 113- română
1998 Drobeta, VIII MUREȘ, Valentin Evoluția regimului internațional al sectorului Porțile de Fier și Cataracte între Congresul de la Berlin (1878) și Conferința Păcii de la Paris (1919) 126- română
1998 Drobeta, VIII MATACĂ, Sorina Flora din regiunea Cerneți 142- română
1998 Drobeta, VIII SIȘU, Vasile Elemente de ceremonial și simboluri funerare în satul Noapteșa Mehedinți 147- română
1998 Drobeta, VIII CĂPITĂNESCU, Elena Figuri de dascăli mehedințeni în secolul al XIX-lea 171- română
1998 Drobeta, VIII MUREȘ, Valentin Aspecte inedite privind comportamentul armatei sovietice în județul Mehedinți în toamna anului 1944 177- română
1998 Drobeta, VIII PĂTRUȚESCU, Manuela Probleme privind conservarea ansamblului de monumente din Cerneți (iunie 1996) 183- română
1998 Drobeta, VIII CHIPURICI, Nicolae Aprovizionarea cu apă a orasșului Turnu Severin 191- română
1998 Drobeta, VIII BAICU, Stelian Șantierul Naval Turnu Severin - participant reprezentativ al județului Mehedinți la Expoziția Generală Română din anul 1906 199- română
1998 Drobeta, VIII BOSOANCĂ, Ecaterina Un ghid poliglot de conversație în patrimoniul Muzeului Regiunii Porților de Fier 220- română
1998 Drobeta, VIII RUICĂNESCU, Mirela Prezența peștilor ornamentali din apele tropicale și subtropicale în acvariului Muzeului Regiunii Porților de Fier 261- română
1998 Drobeta, VIII DIACONU, Florina Aspecte geologice recent prezentate în expoziția de știinșe naturii a Muzeului Regiunii Porților de Fier 267- română
1998 Drobeta, VIII BAICU, Stelian Muzeul Regiunii Porților de Fier - probleme actuale ale relației muzeu - public 276- română
1998 Drobeta, VIII BOTU, Eugenia Colecția de Cerambycide a secției de științele naturii din Muzeul Regiunii Porților de Fier 355- română
1999 Drobeta, IX EL SUSI, Georgeta Studiu preliminar asupra resturilor de faună din așezarea de epoca bronzului, cultura Verbicioara, Rogova, jud Mehedinți ("La Cazărmi") 25- română
1999 Drobeta, IX GHERGHE, Petre Repertoriul descoperirilor și informațiilor arheologice pentru epoca geto-dacică din județul Mehedinți 57- română
1999 Drobeta, IX STÎNGĂ, Ion Contribuții privind cunoașterea teritoriului rural al Drobetei 73- română
1999 Drobeta, IX STÎNGĂ, Ion Contribuții privind cunoașterea vieții romane rurale pe limesul-ul danubian în secolele II-III p Ch : Villa rustica de la Gîrda Mare, jud. Mehedinți 79- română
1999 Drobeta, IX BALACI, Cornelia, CRĂCIUNESCU, Gabriel Biserica Sfînta Treime din Cerneți (sondaj atheologic) 128- română
1999 Drobeta, IX ANIȚA, Cristian Biblioteca I.Gh. Bibicescu din Turnu Severin. Noi cercetări în fonduri arhivistice locale 175- română
1999 Drobeta, IX CHIPURICI, Nicolae Școlile orșovene de după Marea Unire în lumina unor documente inedite 184- română
1999 Drobeta, IX RĂȚOI, Tudor Organizația P.N.L. din Mehedinți de la înființare și pînă la primul război mondial 199- română
1999 Drobeta, IX MUREȘ, Valentin Aspecte ale comerțului din orașul Turnu Severin la început de secol XX 209- română
1999 Drobeta, IX CIMPOIERU, Clarisa Vizite regale la Turnu Severin. Noi cercetări în arhivele locale 215- română
1999 Drobeta, IX BOSOANCĂ, Ecaterina Mihail Mingarelli, un medic italian în Severinul veacului trecut 223- română
1999 Drobeta, IX BOTU, Eugenia Colecția de păsări a secției de Științele Naturii din Muzeul Regiunii Porților de Fier 236- română
1999 Drobeta, IX BAICU, Stelian Mărturii despre viața și activitatea preotului Gheorghe N. Dumitrescu-Bistrița în Muzeul Regiunii Porților de Fier 252- română
1999 Drobeta, IX MĂNEANU VARVARA, Magdalena Cultul mahomedan pe insula Ada-Kaleh (proiect de expoziție) 256- română
1999 Drobeta, IX BOLOLOI, Olimpia Viața politică românească oglindită în documente din colecția Doctor C.I. Istrati (expoziție, 1999) 263- română
1999 Drobeta, IX MATACĂ, Sorina Valea Slătinicului Mare. Conspect floristic 274- română
2000 Drobeta, X CRĂCIUNESCU, Gabriel Cultura Verbicioara la Rogova, jud. Mehedinți .9-64 română
2000 Drobeta, X DAVIDESCU, Mișu, POPILIAN, Gheorghe Tezaurul de monede romane imperiale descoperit la Gruia (jud. Mehedinți) 69-104 română
2000 Drobeta, X STÎNGĂ, Ion O placă votivă a cavalerului danubian descoperită în villa rustica de la Gîrla Mare 105-110 română
2000 Drobeta, X STÎNGĂ, Ion Trofeul de bronz de la Gîrla Mare (jud. Mehedinți) 111-117 română
2000 Drobeta, X DIACONU, Florina Punctul fosilifer Giurgești, perimetrul Husnicioara 118-124 română
2000 Drobeta, X DIACONU, Florina Sisteme depoziționale favorabile carbogenezei în sectorul Dunăre-Motru (bazinul dacic) 125-137 română
2000 Drobeta, X MATACĂ, Sorina Protecția florei din Parcul natural Porțile de Fier (jud. Mehedinți) 138-144- română
2000 Drobeta, X BOSOANCĂ, Ecaterina Zidiri uitate: Hanul Roșu 187-194 română
2000 Drobeta, X CIMPOIERU, Clarisa Spitale militare din Turnu Severin în perioada 1877-1878 195-198 română
2000 Drobeta, X CRĂCIUNESCU, Gabriel Vase Gumelnița la Drobeta Turnu Severin 199-203 română
2000 Drobeta, X MĂNEANU VARVARA, Magdalena Catalogul obiectelor de cult creștin din colecțiile de Etnografie și Artp Populară a Muzeului Regiunii Porților de Fier. Pristolnice 216-227 română
2000 Drobeta, X SCALCĂU, Paula Tipărituri grecești în biblioteca Muzeului Regiunii Porților de Fier 228-243 română
2000 Drobeta, X DIACONU, Florina, MATACĂ, Sorina Expoziții în secția de Științe Naturii (1999-2000) 257-263 română
2000 Drobeta, X BOLOLOI, Olimpia Activitatea culturală la Turnu Severin în perioada interbelică (expoziție 2000) 264-273 română
2000 Drobeta, X MĂNEANU VARVARA, Magdalena Expoziții în secția de Etnografie și Artă Populară (2000) 274-278 română
2000 Drobeta, X BĂLĂCEANU, Maria Donația Dorina Munteanu 279-287 română
2002 Drobeta, XI-XII LICIU, Doru Noi descoperiri aparținînd culturii Coțofeni pe teritoriul județului Mehedinți .7-18 română
2002 Drobeta, XI-XII CRĂCIUNESCU, Gabriel Locuirea Coțofeni de la Rogova, județul Mehedinți 19-61 română
2002 Drobeta, XI-XII GEORGESCU, Ion, GHERGHE, Petre Noi descoperiri întîmplătoare în localitatea Oprișor, județul Mehedinți 105-108 română
2002 Drobeta, XI-XII LICIU, Doru Două paftale Latene descoperite la Gruia, județul Mehedinți 109-112 română
2002 Drobeta, XI-XII STÎNGĂ, Ion La Villa Rustica din Gîrla Mare (Mehedinți) Campagnes 1999 et 2000. nouvelles contributions concernant l'economie tomaine rurale durant les siecles II-III ap- J.C. 127-137 franceză
2002 Drobeta, XI-XII ȚEICU, Dumitru Observații privind necropola medievală de la Turnu Severin 174-183 română
2002 Drobeta, XI-XII STĂNOIU, Ion O nouă abordare a geomorfologiei Podișului Mehedinți 184-198 română
2002 Drobeta, XI-XII DIACONU, Florina Observații recente în punctele fosilifere pliocene dintre Dunăre și Motru 199-207 română
2002 Drobeta, XI-XII DIACONU, Florina Caracterizarea litologică a complexului cărbunos al stratului IV în perimetrul de explorare Husnicioara 208-219 română
2002 Drobeta, XI-XII BOIANGIU, Octavian Studiul climatic al bazinetului Orșova 220-254 română
2002 Drobeta, XI-XII MATACĂ, Sorina Conspectul sistematic al plantelor vasculare din Parcul Natural Porțile de Fier (I) 255-295 română
2002 Drobeta, XI-XII MATACĂ, Sorina Vegetația forestieră și arbustivă din Parcul Natural Porțile de Fier 296-336 română
2002 Drobeta, XI-XII JUAN-PREDOI, Constantin Date noi privind procesul de urbanizare a Orșovei în prima jumătate a secolului al XIX-lea (documente și personalități mai puțin cunoscute) 343-353 română
2002 Drobeta, XI-XII MATACĂ, Sorina Istoricul cercetărilor geografice din teritoriul Parcului Natural Porțile de Fier 361-371 română
2002 Drobeta, XI-XII BAICU, Stelian Din istoria navigației pe Dunăre la Porțile de Fier 372-382 română
2002 Drobeta, XI-XII CHIPURICI, Nicolae Organizarea teritorial-administrativă a județului Mehedinți pe plăși (1719-1950) și pe raioane (1950-16 februarie 1968) 383-403 română
2002 Drobeta, XI-XII SALCĂU, Paula Familii grecești în Turnu Severin. Familia Pantazopol 421-427 română
2002 Drobeta, XI-XII CIMPOIERU, Clarisa Sănătatea orașului Severin și a locuitorilor lui în timpul ocupației germane (1916-1918) 428-434 română
2002 Drobeta, XI-XII RĂȚOI, Tudor Firme de alădată ale Severinului: întreprinderile "Cloșani" S.A.R. 435-442 română
2002 Drobeta, XI-XII MĂNEANU VARVARA, Magdalena Obiecte de cult creștin în colecțiile muzeului regiunii Porților de Fier 443-456 română
2002 Drobeta, XI-XII CIMPOIERU, Clarisa Expoziții ale secției de istorie. Arme medievale din colecția muzeului 457-459 română
2002 Drobeta, XI-XII BOSOANCĂ, Ecaterina, BULZAN, Carmen Contributions a l'etude des interactions musee - ecole en perspective d'un partenariat entre le Musee de la Region des Portes de Fer et la Maison des Enseignants de Mehedinti 467-486 franceză
2002 Drobeta, XI-XII TRĂISTARU, Magdalena Statistica vizitatorilor Muzeului Regiunii Porților dE Fier în Perioada 1997-2001 487-501 română
2003 Drobeta, XIII EL SUSI, Georgeta Resturile de faună din nivelele Glina de la Ostrovul Corbului (jud. Mehedinți) 22- română
2003 Drobeta, XIII MANEA, Cristian Locuirile sitului arheologic de la Rogova, jud. Mehedinți 48- română
2003 Drobeta, XIII CRĂCIUNESCU, Gabriel Descoperiri arheologice în zona localității Orevița Mare, jud. Mehedinți 55- română
2003 Drobeta, XIII STÎNGĂ, Ion Descoperiri arheologice recente în perimetrul orașului antic Drobeta 105- română
2003 Drobeta, XIII DIACONU, Florina Contribuții privind litostratigrafia depozitelor pliocene din sectorul Dunăre-Motru 182- română
2003 Drobeta, XIII DIACONU, Florina Considerații biostratigrafice pe baza studiului moluștelor pliocene din sectorul Dunăre-Motru 206- română
2003 Drobeta, XIII DIACONU, Florina Flora ponțiană de la Baroți - un patrimoniu paleofloristic mehedințean 213- română
2003 Drobeta, XIII MATACĂ, Sorina Contribuții privind vegetația acvatică și palustră din arealul Parcului Natural Părțile de Fier 218- română
2003 Drobeta, XIII MATACĂ, Sorina Gestiunea ecologică, valoarea socială și potențialul turistic al Parcului Natural Porțile de Fier 239- română
2003 Drobeta, XIII MATACĂ, Sorina Perspectivele colaborării internaționale prin constituirea unei zone transfrontaliere Porțile de Fier 247- română
2003 Drobeta, XIII CHIȘAMERA, Gabriel Contribuții la cunoașterea avifaunei Parcului Natural Porțile de Fier 254- română
2003 Drobeta, XIII CHIPURICI, Nicolae Patrimoniul imobiliar al Orșovei în anii 1930-1948 267- română
2003 Drobeta, XIII BĂZGAN, Melentina Evoluția județului Mehedinți pînă la mijlocul secolului al XVIII-lea 288- română
2003 Drobeta, XIII GHERGHE, Otilia Familii grecești la Turnu Severin. Familia Anastasiu 333- română
2003 Drobeta, XIII SCALCĂU, Paula Un alt papinghiot la Turnu Severin: Nikolas Daskas 342- română
2003 Drobeta, XIII RĂȚOI, Tudor Monument criptă al eroilor mehedințeni din războiul reîntregirii 347- română
2003 Drobeta, XIII BOSOANCĂ, Ecaterina O carte manuscris în biblioteca Muzeului Regiunii Porților de Fier 356- română
2003 Drobeta, XIII SCALCĂU, Paula Un manuscris grecesc din biblioteca Muzeului Regiunii Porților de Fier 363- română
2003 Drobeta, XIII JUAN-PREDOI, Constantin Expoziție eveniment la Muzeul Regiunii Porților de Fier. Capodopere cucuteniene. Magia restaurării 367- română
2003 Drobeta, XIII MĂNEANU, Varvara Ceramică din Moldova în colecțiile Muzeului Regiunii Porților de fier .Proiect de expoziție 383- română
2003 Drobeta, XIII TRĂISTARU, Magdalena Dinamica vizitatorilor Muzeului Regiunii Porților de Fier în anul 2002 394- română
2003 Drobeta, XIII STÎNGĂ, Ion Șișești (Repere monografice) - Dinuț Titu 412- română
2004 Drobeta, XIV, seria arheologie-istorie EL SUSI, Georgeta Resturi de animale din gropi rituale și menajere de epoca fierului de la Ostrovul Corbului (județul Mehedinți) 17-24 română
2004 Drobeta, XIV, seria arheologie-istorie STÎNGĂ, Ion Din nou despre scena de pe columnă și podul lui Traian de la Drobeta 25-29 română
2004 Drobeta, XIV, seria arheologie-istorie CHRISTESCU, Vasile Cîteva observațiuni asupra unei inscripții romane din Drobeta 30-37 română
2004 Drobeta, XIV, seria arheologie-istorie CRĂCIUNESCU, Gabriel Descoperiri din feudalismului timpuriu în județul Mehedinți 50-87 română
2004 Drobeta, XIV, seria arheologie-istorie STÎNGĂ, Ion Contribuții privind cunoașterea circulației monedei moldovenești la Cetatea Severinului în a doua jumatate a secolului al XIV-lea și prima jumătate a secolului al XV-lea 88-93 română
2004 Drobeta, XIV, seria arheologie-istorie BOSOANCĂ, Ecaterina Contribuții la istoria orașului Turnu Severin la încveputul secolului XX 121-143 română
2004 Drobeta, XIV, seria arheologie-istorie MĂNEANU VARVARA, Magdalena Monografia Colecției Ada-Kaleh 144-158 română
2004 Drobeta, XIV, seria arheologie-istorie TRĂISTARU, Magdalena Dinamica vizitatorilor Muzeului Regiunii Porților de Fier în anul 2003 159-168 română
2004 Drobeta, XIV, seria arheologie-istorie TRĂISTARU, Magdalena Culisele Muzeului regiunii Porților de Fier. Experiment de receptare 169-174 română
2004 Drobeta, XIV, seria arheologie-istorie PĂTRUȚESCU, Manuela Aspecte privind conservarea unor obiecte din colecția atelierului de fierărie din cadrul expoziției permanente de etnografie a muzeului 175-177 română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie EL SUSI, Georgeta Resturile de faună din nivelele Coțofeni de la Ostrovul Corbului (județul Mehedinți) 16-31 română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie MANEA, Cristian, PĂDUREAN, Ovidiu Șantierul arheologic Rogova. Campania 2005 47-56 română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie PETOLESCU, Constantin Dtobeta în timpul domniei împăratului Hadrian 123-129 română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie STÎNGĂ, Ion O nouă atestare documentară a coloniei Drobeta 130-133 română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie RUS, Răzvan, STÎNGĂ, Mihai Noi descoperiri arheologice întîmplătoare pe teritoriul județului Mehedinți 134-137 română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie CHIPURICI, Nicolae Documente cartografice mehedințene din anii 1831-1912 în arhivele naționale din București 166-176 română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie CHICET, Isidor Apa în ceremonialul nupțial mehedințean 177-194 română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie SCALCĂU, Paula Familii grecești în Turnu Severin 197-218 română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie CHIPURICI, Nicolae Orașul Severinului în zilele de 24 ianuarie și 30 august 1860 219-225 română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie SCALCĂU, Paula Cîteva date despre vechi hanuri și hoteluri severinene 226-235 română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie BOLOLOI, Olimpia Cîteva considerații asupra cărții vechi românești din colecția Muzeului Regiunii Porților de Fier 242-280 română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie BOSOANCĂ, Ecaterina Carte didactică în biblioteca Muzeului Regiunii Porților de Fier (1806-1947) 281-319 română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie SCALCĂU, Paula Documente ale municipalității severinene (1833-1874)- Vol I. - Chipurichi N., Rățoi T. 338-339 română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie GHERBAN, Elisabeta Tezaur din Ada-Kasleh - Măneanu Varvara 341-341 română
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie BĂLĂCEANU, Maria Podoabe de aur în Oltenia romană 76- română
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie MANEA, Cristian Un topor eneolitic descoperit în județul Mehedinți 112- română
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie CRĂCIUNESCU, Gabriel Despre locuirile bronzului mijlociu din Ostrovul Mare 143- română
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie COMȘA, Alexandra Cremation warrior burials in the Iron Gates of Romania 175- engleză
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie AMON, Lucian, GHERGHE, Petre Rezultatele ultimelor campanii de cercetări arheologice din interiorul cetății romano-bizantine de la Sucidava (jud. Olt) 201- română
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie MĂNEANU VARVARA, Magdalena Despre ocupațiile, obiceiurile și moravurile locuitorilor Insulei Ada Kaleh 230 română
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie SCALCĂU, Paula Familii grecești din Mehedinți originare din Macedonia 237- română
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie CHIPURICI, Nicolae Despre fondarea orașului Severinului peste antichitpțile romane de la Drobeta în arhiva municipalității din anii 1833-1906 244- română
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie BOSOANCĂ, Ecaterina Cartea juridică în Biblioteca Muzeului Regiunii Porților de Fier 275- română
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie TRĂISTARU, Magdalena Dinamica vizitatorilor Muzeului Regiunii Porților de Fier în anul 2005 289- română
2007 Drobeta, XVII, seria arheologie-istorie CRĂCIUNESCU, Gabriel, PANĂ, Constantin O statuetă zoomorfă de la Ostrovul Mare, jud. Mehedinți 62-66 română
2007 Drobeta, XVII, seria arheologie-istorie PETOLESCU, Constantin Un Scerdos al Municipiului Drobeta recent cunoscut 96-100 română
2007 Drobeta, XVII, seria arheologie-istorie BONDOC, Dorel Cu privire la semnificația unor obiecte de fier de la Drobeta 101-108 română
2007 Drobeta, XVII, seria arheologie-istorie STÎNGĂ, Ion O bazilică paleocreștină la Izvoarele (județul Mehedinți). Considerații preliminare 178-189 română
2007 Drobeta, XVII, seria arheologie-istorie BALACI, Cornelia, BOSOANCĂ, Ecaterina, ȘIȘU, Vasile Contribuții la cunoașterea patrimoniului de carte românească al bisericilor Cernețiului, aflat în custodia Muzeul Regiuniii Porților de Fier 208-227 română
2007 Drobeta, XVII, seria arheologie-istorie CHIPURICI, Nicolae Proiectul tehnic de fondare a orașului modern Severinului și arhitectul catalan Xavier Villacrosse 243-250 română
2007 Drobeta, XVII, seria arheologie-istorie RĂȚOI, Tudor Expoziția retrospectivă a orașului Turnu Severin organizată cu prilejul centenatului acestuia 251-256 română
2007 Drobeta, XVII, seria arheologie-istorie MĂNEANU VARVARA, Magdalena Prezența comunității turco tătare la expoziția generală, București 1906 elemente de civilizație turco tătară la Muzeul Regiunii Porților de Fier din Drobeta-Turnu Severin 257-264 română
2007 Drobeta, XVII, seria arheologie-istorie CRĂCIUNESCU, Gabriel Muzeul Regiunii Porților de Fier în capitala culturală europeană Sibiu 2007. Expoziția Sfîrșitul Epocii Bronzului în Sud-Vestul României cultura Gîrla Mare 265-366 română
2008 Drobeta, XVIII, seria arheologie-istorie EL SUSI, Georgeta Ofrande animale descoperite în morminte Gîrla Mare de la Crivina (județul Mehedinți). Campania 2008 85-86 română
2008 Drobeta, XVIII, seria arheologie-istorie CRĂCIUNESCU, Gabriel, NEAGOE, Oana Două morminte de incinerație de la Crivina, jud. Mehedinți 87-96 română
2008 Drobeta, XVIII, seria arheologie-istorie NEAGOE OANA, Minodora O brățară plurispiralică din bronz, descoperită la Crivina, județul Mehedinți 97-102 română
2008 Drobeta, XVIII, seria arheologie-istorie STÎNGĂ, Mihai Noi descoperiri arherologice întîmplătoare în perimetrul orașului antic Drobeta 103-109 română
2008 Drobeta, XVIII, seria arheologie-istorie MANEA DUMITRU, Cristian, NEAGOE MARIN, Iulian Cercetările arheologice de la Crivina, județul Mehedinți, Campania 2008 113-122 română
2008 Drobeta, XVIII, seria arheologie-istorie STÎNGĂ, Ion, STÎNGĂ, Mihai Un tezaur monetar și podoabe de la începutul secolului al XIX-lea descoperit în satul Gorneți, comuna Podeni, jud. Mehedinți 159-165 română
2008 Drobeta, XVIII, seria arheologie-istorie CHIPURICI, Nicolae Toponimele satului Zegaia în a doua jumătate a secolului trecut 166-176 română
2008 Drobeta, XVIII, seria arheologie-istorie BOSOANCĂ, Ecaterina Les Colloques de Noel de Berlaimont dans la biblioteque du Musee de la region des Portes de Fer 177-181 franceză
2008 Drobeta, XVIII, seria arheologie-istorie PĂTRUȚESCU, Manuela Curățarea și conservarea unor pistoale medievale în laboratorul de conservare restaurare al Muzeului Regiunii Porților de Fier 182-183 română
2008 Drobeta, XVIII, seria arheologie-istorie TRĂISTARU, Magdalena Dinamica vizitatorilor Muzeului Regiunii Porților de Fier în anul 2006 184-190 română
2009 Drobeta, XIX, seria arheologie-istorie NEAGOE, Marin A "thessalian" type idol belonging to Vinca culture, discovered at Hinova, Mehedinți county 18-31 engleză
2009 Drobeta, XIX, seria arheologie-istorie BOSOANCĂ, Ecaterina Un manuscrit moldave des Principes du colonel de Welas dans la bibliotheque du Musee de la Region des portes de Fer 184-193 franceză
2009 Drobeta, XIX, seria arheologie-istorie PĂTRUȚESCU, Manuela Aspecte privind conservarea unei părți din fondul de carte veche ce aparține Muzeului Regiunii Porților de Fier 194-197 română
2010 Drobeta, XX, seria arheologie-istorie CRĂCIUNESCU, Gabriel, MANEA, Cristian, NEAGOE, Marin, VĂCUȚĂ, Eugen O locuință din epoca bronzului în Insula Gîrla Mare 99-110 română
2010 Drobeta, XX, seria arheologie-istorie DAVIDESCU, Mișu, VULPE, Alexandru Necropola de incinerație de la Hinova, jud. Mehedinți 117-179 română
2010 Drobeta, XX, seria arheologie-istorie TIMOC, Călin Urme romane sub cetatea medievală a Severinului 231-235 română
2010 Drobeta, XX, seria arheologie-istorie CRĂCIUNESCU, Gabriel, MANEA, Cristian, NEAGOE, Oana, STÎNGĂ, Mihai Cercetările arheologice de la mănăstirea "Sfînta Treime", Cerneți. Campania 2010 273-282 română
2010 Drobeta, XX, seria arheologie-istorie BOSOANCĂ, Ecaterina O tainică întoarcere la Drobeta. Pamfil Polonic 283-292 română
2010 Drobeta, XX, seria arheologie-istorie RUS, Răzvan File necunoscute din istoria Muzeului Regiunii Porților de Fier Drobeta-Turnu Severin 293-300 română
2010 Drobeta, XX, seria arheologie-istorie CHIPURICI, Nicolae Despre autorități și instituției ale administrației militare de ocupare a puterilor centrale la Severin în anii 1916-1918 301-321 română
2010 Drobeta, XX, seria arheologie-istorie TRĂISTARU, Magdalena Dinamica vizitatorilor Muzeului Regiunii Porților de Fier în perioada 2008-1010 341-246 română
2011 Drobeta, XXI, seria arheologie-istorie PLENICEANU, Florentina Contribuții la cercetarea vararitului în Podișul Mehedinți 29-36 română
2011 Drobeta, XXI, seria arheologie-istorie CRĂCIUNESCU, Gabriel Despre plastica culturii Gîrla Mare din Insula Ostrovul Mare 35-41 română
2011 Drobeta, XXI, seria arheologie-istorie BENEA, Doina Cîteva observații privind Cohors i Sagittariorum de la Tibiscum și transferul la Drobeta 42-52 română
2011 Drobeta, XXI, seria arheologie-istorie MĂNEANU VARVARA, Magdalena Colecția de texile - port popular a muzeului regiunii Porților de Fier. I Ciupage din Plaiul Cloșani 64-86 română
2011 Drobeta, XXI, seria arheologie-istorie ȘERBAN, Nicolae Drobeta în epoca post-romană 65-70 română
2011 Drobeta, XXI, seria arheologie-istorie JUAN-PETROI, Constantin Anderson și viața citadiană a Clisurii Dunării 87-92 română
2011 Drobeta, XXI, seria arheologie-istorie PELE TRĂILOIU NICUȘOR, Marian, STOEA, Claudia Viața centrului parohial Samarinești reflectată în documentele protoierei Mehedinți 93-100 română
2011 Drobeta, XXI, seria arheologie-istorie RUS, Răzvan Situația școlii mehedințene în perioada crizei economice din 1929-1933 97-102 română
2011 Drobeta, XXI, seria arheologie-istorie RĂȚOI, Tudor Proiectul consolidării capelei și turnului cetății medievale a Severinului (1966) 108-113 română
2011 Drobeta, XXI, seria arheologie-istorie TRĂISTARU, Magdalena Din activitatea secției de relații publice, marketing cultural și pedagogie muzeală în anul 2009. Școala de vară - Să redescoperim viața romană de la Drobeta 122-125 română
2011 Drobeta, XXI, seria arheologie-istorie BOSOANCĂ, Ecaterina, PRISTOLESCU, Aneta Piese din vechea arhivă fotrografică a muzeului Gorjului în patrimoniul muzeului Regiunii Porților de Fier 125- română
2011 Drobeta, XXI, seria arheologie-istorie TRĂISTARU, Magdalena Cronica evenimentelor desfășurate în cadrul Muzeului regiunii Porților de Fier în anul 2010 130-140 română
2011 Drobeta, XXI, seria arheologie-istorie BOSOANCĂ, Ecaterina Negative și diapozitive alb negru în colecția documentară a secției de etnografie a muzeului Regiunii Porților de Fier 145- română
2011 Drobeta, XXI, seria arheologie-istorie PĂTRUȚESCU, Manuela Analiza condițiilor de păstrare din depozitul temporar de obiecte medievale al Muzeului Regiunii Porților de Fier 146-160 română
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie PELE TRĂILOIU NICUȘOR, Marian Noi date privind structura etnică și confesional-demografică a populației orașului Turnu Severin în perioada 1850-1918 17-34 română
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie BĂLĂCEANU, Maria, ENESCU, Chirilă Simion Zugravu în iconografia mehedințeană 61-104 română
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie CHIPURICI, Nicolae Variante mehedințene nepublicate ale unor balade 75-84 română
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie GĂLĂȚAN JIEȚ, Dumitru Traseul transhumant al unei boate ciobănești împuiate la Cloșani (Mehedinți) în anul 1927 85-89 română
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie DRĂGHIA, Mariana Muzeul hidrocentralei - punct de atracție primordial în Mehedinți 89-96 română
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie BENEA, Doina A fost Drobeta capitală a Daciei Inferior? 103- română
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie DAMIAN, Carmen Biserici de lemn din Mehedinți 105-110 română
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie HAMAT CRISTINA, Ana Podoabe feminine descoperite pe teritoriul Drobetei antice. Podoabe pentru împodobirea capului și a gîtului 112- română
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie TRĂISTARU, Magdalena Cronica evenimentelor desfășurate în cadrul Muzeului regiunii Porților de Fier în anul 2011 119-123 română
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie BOTEANU, Cornel Meșteșul țesutului. Tradiție și continuitate în plaiul Cloșani (zona Baia de Aramă) 145-153 română
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie MĂNEANU VARVARA, Magdalena Colecția de textile - port popular a Muzeului Regiunii Porților de Fier II. Ciupage din clisura Dunării 165-181 română
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie CRĂCIUNESCU, Gabriel, PETOLESCU, Constantin Cultul lui Jupiter Dolichenus la Drobeta 170- română
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie ȘERBAN, Nicolae Manifestări de evergetism la Drobeta în secolele II-III 176- română
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie ENESCU, Chirilă, MĂNEANU VARVARA, Magdalena Un pomelnic rar în colecțiile Muzeului Regiunii Porților de Fier 182-187 română
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie CRĂCIUNESCU, Gabriel, RĂDULESCU, Toma Noi descoperiri monetare la Cetatea Severinului 188- română
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie PLENICEANU, Florentina Muzeul Gheorghe Ionescu Șișești 188-194 română
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie DINUȚ, Titu Muzeul școlar de istorie și etnografie "Dragoș Ebetiuc" din Șișești - Mehedinți 195-198 română
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie BOSOANCĂ, Ecaterina, PĂUNESCU, Valeria Contribuții la un repertoriu al fotografiei etnografice mehedințene din perioada interbelică 199-229 română
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie PĂTRUȚESCU, Elena Analiza condițiilor de păstrare a bunurilor culturale din lemn din depozitele temporare ale Muzeului Regiunii Porților de Fier 243- română
2013 Drobeta, XXIII, seria arheologie-istorie CHIPURICI, Nicolae Neamuri de moșneni din hotarele Balta, Cireșu și vecinătăți, atestate de tradiție și documente .5-31 română
2013 Drobeta, XXIII, seria arheologie-istorie POPA, Romeo Descoperiri arheologice în zona mehedințeană a cîmpiei înalte a Bălăciței: epocile preistorică, geto-dacică și romană 43-49 română
2013 Drobeta, XXIII, seria arheologie-istorie NEAGOE OANA, Minodora Cercetări arheologice în necropola de incinetație de la Gîrla Mare, campania 2013 51-69 română
2013 Drobeta, XXIII, seria arheologie-istorie PLENICEANU, Florentina Arhitectură vernaculară - realități etnografice în satul mehedințean 78-86 română
2013 Drobeta, XXIII, seria arheologie-istorie BĂLĂCEANU, Maria, ENESCU, Chirilă Simion Zugravu în iconografia județului Mehedinți (I) 93-106 română
2013 Drobeta, XXIII, seria arheologie-istorie TRĂISTARU, Margareta Școala de vară la Muzeul Regiunii Porților de Fier (2009-2014) 111-123 română
2013 Drobeta, XXIII, seria arheologie-istorie MĂNEANU VARVARA, Margareta Colecția de textile - Port popular a Muzeului Regiunii Porților de Fier III. Ciupage din zona centrală 116-151 română
2013 Drobeta, XXIII, seria arheologie-istorie PETOLESCU, Constantin Drobeta în timpul războiului dacic al împăratului Traian 121-128 română
2013 Drobeta, XXIII, seria arheologie-istorie DRĂGHIA FLORICA, Mariana Aspecte ale educației și punerea în valoare a patrimoniului cultural la Muzeul Hidrocentralei Porțile de Fier I 128-133 română
2013 Drobeta, XXIII, seria arheologie-istorie HAMAT, Ana-Cristina Drobeta și stilul policrom în arta bijuteriilor 129-139 română
2013 Drobeta, XXIII, seria arheologie-istorie TRĂISTARU, Magdalena Cronica evenimentelor desfășurate în cadrul Muzeului Regiunii Porților de Fier în anul 2012 134-142 română
2013 Drobeta, XXIII, seria arheologie-istorie NEAGOE MARIN, Iulian Morminte de inhumație, secolele XIII-XV, descoperite în incinta Cetății Severinului 141-176 română
2013 Drobeta, XXIII, seria arheologie-istorie DAMIAN, Minodora Evoluția învățămîntului în clisura Dunării, oglindită în opera lui Alexandru Moisi 177-182 română
2013 Drobeta, XXIII, seria arheologie-istorie PĂTRUȚESCU, Manuela Analiza condițiilor de păstrare a colecției de arheologie preistorică și clasică în depozitul temporar al Muzeului Regiunii Porților de Fier 185-202 română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II CIUCĂ, Răzvan Contribuții la cunoașterea arhitecturii populare din așezările de pe văile superioare ale Bahnei și Topolniței (județul Mehedinți) 336-361 română
2012 Istros, XVIII PALINCAȘ, Nona Investigating Bronze Age social organization in the Lower Danube Region. The Case of the Zuto Brdo-Gîrla Mare Area 13-38 engleză
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII JUAN, Constantin Contribuții la arhitectura populară din Mehedinți. Pivnițele etajate III. Etnografie - Ştiinţe Naturale 426-434 română
2003 Litua - Studii și Cercetări, IX NOVAC, Vasile 50 de documente inedite mehedințene și gorjene referitoare la împrumuturi, amanetări sau zălogiri, dobândă sau "osteneala banilor" din perioada 1768-1899 II. Istorie 181-197 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII PĂTROI, Cătălin Analogii și interpretări - Trei vase Sălcuța cu semne pe fund I. Arheologie 53-58 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII CRĂCIUNESCU, Gabriel Dunărea mehedințeană în secolele X-XIII I. Arheologie 115-119 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV CRĂCIUNESCU, Gabriel Cercetările de salvare de la Drobeta-Turnu Severin. Campania 2011 I. Arheologie 86-100 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV CHIȚONU, Mădălin Descoperiri arheologice întâmplătoare în județul Mehedinți I. Arheologie 87-107 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV CRĂCIUNESCU, Gabriel Zona de la est de Porțile de Fier în evul mediu I. Arheologie 187-214 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV DIACONU, Florina, PLENICEANU, Florentina Necesitatea cercetării vărăritului în geoparcul Platoul Mehedinți III. Etnografie 403-410 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV BOSOANCĂ, Ecaterina Albumul de eșantioane textile decorative apaținând lui Ion Dumitrașcu din Ponoarele-Mehedinți III. Etnografie 419-437 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV MĂNEANU VARVARA, Magdalena Ciupagul de Baltă în colecțiile Muzeului Regiunii Porților de Fier Catalog. Subzona Satul de sub munte III. Etnografie 459-468 română
2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI CRĂCIUNESCU, Gabriel Câteva observații referitoare la necropola de la Ostrovul Mare, județul Mehedinți I. Arheologie 27-33 română
2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI NEAGOE MARIN, Iulian Necropola medievală de la Crivina, km. Fluvial 894, județul Mehedinți I. Arheologie 59-71 română
2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI MĂNEANU VARVARA, Magdalena Despre graiul local de la Smadovița-Bâcleș (Mehedinți) III. Etnografie şi folclor 331-333 română
2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI BROZBĂ, Dorin Mama Domnica Trop. "Tezaurul Uman Viu" al neamului românesc III. Etnografie şi folclor 339-342 română
1956 Materiale și Cercetări Arheologice, 2 BERCIU, Dumitru, COMȘA, Eugen Săpăturile arheologice de la Balta Verde și Gogoșu (1949 și 1950) 251-490
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 ROSETTI, Dinu V. Sondajul din 1957 de la mânăstirea Gura Motrului 107-112
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 ATANASIU, F., CRIȘAN, Ion Horațiu, DAICOVICIU, Constantin, FERENCZI, Istvan, VASILIEV, V. Șantierul arheologic dacic din Munții Orăștiei, jud. Hunedoara (1960 - 1966) 061-086
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 BORONEANȚ, Vasile, CRĂCIUNESCU, G., STÂNGĂ, Ion Raport privind săpăturile de la Ostrovul Mare - Campania 1978 017-020
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 CRĂCIUNESCU, G. Așezarea din epoca bronzului de la Ostrovul Mare - colonie 073-074
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 STÂNGĂ, Ion Șantierul arheologic Ostrovu-Mare - Porțile de Fier II (1978) 275-276
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 BORONEANȚ, Vasile Cercetările arheologice de la Ostrovu Mare-km 873, jud. Mehedinți 017-018
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 STÂNGĂ, Ion Repertoriul arheologic al zonei hidrocentralei de la Porțile de Fier II, jud. Mehedinți 009-015
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie TĂTULEA, Viorica Gorneți - un centru mehedințean de confecționare a mobilierului țărănesc 213 română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă GHERGHE, Otilia Desfășurarea revoluției de eliberare socială și națională, asntifascistă și antiimperialistă în zona Dunării între Orșova și Corabia 151- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii GHERGHE, Otilia, RĂDULESCU, Maria Documente inedite referitoare la desfășurarea răscoalei țăranilor din 1907 în județul Mehedinți 101- română
1996 Oltenia - Studii și Comunicări, VII, seria etnografie FULGA, Ileana Portul popular traditional mehedințean 49- română
2000 Oltenia - Studii și Comunicări, X, seria etnografie MĂNESCU, Varvara Prezența minorităților în colecțiile Muzeului Regiunii Porților de Fier. Fondul Ada-Kaleh 83-85 română
2003 Oltenia - Studii și Comunicări, XIV, seria arheologie-istorie ROȘU, Lucian On Rites and Rituals during the Transitional Period from the Neolithic to the Bronze Age (Archaelogical Discoveries at Ostrovul Șimian, Romania) .5- engleză
2008 Oltenia - Studii și Comunicări, XVI, seria arheologie-istorie veche NEAGOE MARIN, Iulian Locuirea Criș de la Șimian, județul Mehedinți, km. Fluvial 925 .5-13 română
2003 Pont de Trajan de Drobeta STÎNGĂ, Ion Pont de Trajan de Drobeta - Avant-propos .5-5 română
2003 Pont de Trajan de Drobeta GALLIAZZO, Vittorio Una maraviglia del mondo antico: il ponte di Trasiano sul Danubio a Drobeta, attuale Turnu Severin (România) .9-23 italiană
2003 Pont de Trajan de Drobeta BRĂTULEANU, Liviu Les ruines dun pont de Trajan dans les archives viennoises 25-30 franceză
2003 Pont de Trajan de Drobeta POPA, Victor L'evolution de la conception de restauration du Pont de Trajan 31-42 franceză
2003 Pont de Trajan de Drobeta NEMȚEANU, Ruxandra L'integration des ruines du pont de Trajan et du castrum de Drobeta dans la structure urbaine contemporaqine du municipe de Drobeta Turnu Severin 43-52 franceză
2003 Pont de Trajan de Drobeta PETOLESCU, Constantin Les troupes auxiliaires de la zone des Portes de Fer 53-59 franceză
2003 Pont de Trajan de Drobeta STAN, Corneliu Pons Traiani Redivivus. The European future of a Roman Past 92-97 engleză
1977 Pontica, X TUDOR, Dumitru Zeii Sabazios și Zbelsurdos la Drobeta 117-125 română
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) CRĂCIUNESCU, Gabriel La necropole a cremation de Age du Bronze de Gruia, department de Mehedinți 67-78 engleză
2006 Revista Bistriței, XX COCIȘ, Sorin Atelierul de artizanat de la Dierna (Orșova). Producția de fibule 111-123 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 BENEA, Doina Un medic al legiunii a VII-a Claudia la Drobetaîn timpul războaielor marcomanice 303-306 română
1998 Sargetia, XXVII-1, seria 1997-1998 ARDEVAN, Radu Observații asupra unei familii de fabri de la Drobeta 247-252 română
2002 Sargetia, XXX, seria 2001-2002 ALBERT, Carmen Comportament demografic și calitatea vieții în valea Almăjului la 1938 621-633 română
2005 Sargetia, XXXIII COSAC, Marian O reevaluare a contextului descoperirii osemintelor umane din galeria m a Peșterii Muierilor de la Baia de Fier . 19-28 română
2011 Sargetia, XXXVIII, seria II CRĂCIUNESCU, Gabriel, VĂCUȚĂ GAVRIL, Eugen O locuinta Cotofeni de la Gârla Mare, jud. Mehedinti .9-16 română
2009 Studii de Preistorie, 6 BORONEANȚ, Adina, BORONEANȚ, Vasile Schela Cladovei 1965-1968. După 40 de ani 15-34 română
2010 Studii de Preistorie, 7 BORONEANȚ, Adina, JACOBSSON, Piotr Set in clay: altars in place at Cuina Turcului, Iron Gates Gorge 33-44 engleză
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie APOLZAN, Lucia Gospodăria și locuința în zona Porților de Fier .7-37 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie APOLZAN, Lucia Gruparea așezărilor în funcție de evoluția economică și socială. Zona Porților de Fier (intre Baziaș și Drobeta-Turnu Sverin) 83-108 română
2004 The Antique Bronzes. Typology, Chronology, Authenticity TIMOC, Călin Vergessene Bronzegegenstande von Dierna-Orșova 447-450 germană
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie GUMĂ, Nicoleta Cîteva aspecte istorico-etnografice privind "Clisura" Dunării .7-14 română
2003 Tibiscum, XI, seria etnografie-istorie CRĂCIUNESCU, Gabriel Cercetările de salvare de la Bistreț, județul Mehedinți 247-256 română
2005 Tibiscum, XII, seria etnografie-istorie CRĂCIUNESCU, Gabriel Un topor de aramă din județul Mehedinți 235-242 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie NICOLAE, Șerban Orașul antic Drobeta, limite și evoluție administrativă 81-87 română
2012 Tibiscum, 2, seria arheologie-istorie-etnografie CRĂCIUNESCU, Gabriel Un mormînt de incinerație descoperit la Gîrla Mare, județul Mehedinți 33-47 română
2012 Tibiscum, 2, seria arheologie-istorie-etnografie HAMAT, Ana-Cristina Podoabe feminine descoperite pe teritoriul Drobetei antice. I. Podoabe pentru împodobirea măinilor 61-82 română
1970 Tibiscus, 1 SPĂTARU, Dumitru Coleoptere de pe irisul galben (Iris pseudacorus L.) în zona "Porșile de Fier" - Orșova (Eșelnița) 226-227 română
1974 Tibiscus, seria științe naturale KESSLER, Eugen Avifauna postglaciară de la Cvina-Tircului (Cazanele Mari, România) 113-122 română