Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 18 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1977 Acta Musei Napocensis, XIV BLĂJAN, Mihai, MOGA, Vasile Un bronz roman în Muzeul de Istorie din Mediaș (jud. Sibiu) 195-199 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-2, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BLĂJAN, Mihai, WINKLER, Iudita Așezările rurale romane de la Mediaș (jud. Sibiu) 459-476 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 ȚIPLIC IOAN, Marian Necropole de tip Mediaș din Transilvania .9-22 română
1978 Acta Musei Porolissensis, II BLĂJAN, Mihai, TOGAN, George Descoperiri celtice și dacice la Mediaș și împrejurimi 39- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II GEOROCEANU, Paul Observații faunistice asupra descoperirilor dacice de la Mediaș 52- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău BLĂJAN, Mihai, WINKLER, Iudita Atelierul de fierărie de la Mediaș Istorie Veche şi Arheologie 92-101 română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău STOICOVICI, Eugen Studiul microscopic al obiectelor datând din epoca romană de la "Gura Cîmpului" Mediaș Istorie Veche şi Arheologie 109- română
2002 Acta Musei Porolissensis, XXIV COMȘA, Dorina, RUS, Dorin Lazi de breazlă în colecția Muzeului Municipal din Mediaș 235-240 română
2012 Acta Musei Porolissensis, XXXIV, seria istorie-etnografie MĂRCULEȚ, Ioan, MĂRCULEȚ, Vasile Districtul protopopesc Mediaș de la înfințare pană la 1900. Aspecte organizatorice și demografice 89-99 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie BLĂJAN, Mihai, BOTEZATU, Dan Mormîntul prefeudal (sec. VI e.n) de la Mediaș (jud. Sibiu). Studiu arheologic și antropologic 347-354 română
1980 Crisia, X GIURA, L. Aspecte din lupta revoluționară a muncitorimii medieșene în anii 1918-1944 185- română
2002 Cumidava, XXV RUS, Dorin-Ioan Steme și insemne de breaslă aflate in biserica evanghelică Sf. Margaretha din Mediaș 312-320 Română
1992 Marisia, XV-XXII, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie BLAJAN, Mihai, BOTEZATU, Dan Mormîntul de incinerație din cultura Wietenberg, descoperit la Mediaș - "Hășmaș" (jud. Sibiu) 553-555 română
2002 Revista Bistriței, XVI CRĂCIUN, Cornel Reclama în presa românească interbelică din Mediaș "Oferta germană" 329-338 română
1979 Sargetia, XIV BLĂJAN, Mihai, GEOROCEANU, Paul, STOICOVICI, Eugen Contribuții la cunoașterea vieții economice a populației hallstattiene din zona Mediaș (jud. Sibiu) 35-44 română
1993 Sargetia, XXI-XXIV, seria 1988-1991 BLĂJAN, Mihai, TOGAN, George Locuința medievală descoperită la Mediaș (jud. Sibiu) 689-705 română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie GIURA, Lucian Gazul metan și dezvoltarea economică a orașului Mediaș 1818-1944 237- română
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie PINTER ZENO, Karl Reprezentări ale unor piese de armament și echipament militar medieval pe altarul pictat al bisericii evanghelice (Sf. Margareta) din Mediaș 315-321 română