Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 114 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
2004 Acta Musei Maramorosiensis, II GOIA IOAN, Augustin Dinamica efectivelor de ovine în satele cu păstorit local-agricol din Nordul Transilvaniei 37-57 română
2004 Acta Musei Maramorosiensis, II CODREANU, Petru Obiceiuri la împreunatul oilor în satul Sîntejude 95-97 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III FILIPAȘCU, Alexandru Mitul românesc al "cățelului (țîncul( pămîntului" și problema existenței în timpurile istorice, a marmotei în Carpați 245-255 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III CHIȘ, Timur, CIOBAN, Horațiu Date generale cu privire la infestația parazitară a caprelor negre (Rupicapra rupicapra) din Munții Rodnei 373-376 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III CHIȘ, Timur, MANOLE, Mihail Liliacul de apă (Myotis daubentoni Kuhl 1819), specie prezentă în Maramureș 383- română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII DĂNCUȘ, Mihai L'elevage des moutons dans les Carpates Orientales - Roumamie - Region du Maramureș - quelques attestations de l'sncirnnrzr et des presences contemporaines 41-53 franceză
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII MOVILEANU, Ala Oieritul voineștenilor - trecut și prezent 63-76 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII FRUNTELATĂ, Ioana-Ruxandra Reprezentări mitice ale cerbului în colindele românești 76-86 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII VEREȘ, Cristian Ursul în credințele populare 95-102 română
2013 Acta Musei Maramorosiensis, IX PAPP, Cristian-Remus Applied ecology and management aspects related to the golden jackal specific ecological system in Romania 275-292 engleză
2013 Acta Musei Maramorosiensis, IX PAP, Cristian-Remus, POP IOAN, Mihai Scurtă analiză a populației de urs brun (Ursus arctos, Linnaeus, 1758) și a managementului aplicat acestuia în zona de nord-vest a Carpaților Orientali 293-309 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV GEOROCEANU, M., GEOROCEANU, P., LISOVSCHI-CHELEȘANU, C. Studiul osteologic al unui schelet de cal dintr-un norvînt avar din Transilvania 285-294 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV VLASSA, Nicolae Problema existenței ecvidelor domestice în cadrul culturii Vinca - Turdaș 19-47 română
2011 Acta Musei Napocensis, 48-II, seria historica GRUIA ANA, Maria Bears on late medieval stove tiles 149-164 română
1981 Acta Musei Porolissensis, V ȘIȘEȘTEANU, Gheorghe Ritualul de măsuriș în comuna satul Dragu Etnografie 785- română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BLĂJAN, Mihai, LISOVSCHI-CHELEȘANU, Claudiu, MORARU, Radu Osteological study of a bovine skeleton discovered on the site of the early settlemenmt (10th C) on Transylvania Avenue at Alba Iulia Istorie Medie 249-364 engleză
2000 Acta Musei Porolissensis, XXII-2 GOLBAN, Dorina, POPA, Elisabeta Conservarea și restaurarea pieselor scheletice de proboscidieni din Colecția Muzeului Țării Crișurilor 745-759 română
2004 Acta Musei Porolissensis, XXVI, seria arheologie-restaurare-conservare GUDEA, Alexandru Contribuții la cunoașterea speciilor de animale domestice de la Porolissum. Studiu preliminar asupra urmelor de animale impregnate pe țigle și cărpmizi, cu privire specială asupra celor de cîine 339-353 română
2011 Acta Musei Porolissensis, XXXIII, seria arheologie-restaurare-conservare LASCU ILIE, Alexandru O groapă din prima vîrstă a fierului cu depunere de craniu de bovideu de la Alba Iulia - "Dealul Furcilor" 103-112 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I ALAIBA, Ruxandra, GRĂDINARU, Iulian Unelte din corn de cerb descoperite în așezarea Cîrniceni-Holm II 106-113 română
2007 Acta Musei Tutovensis, II GEACU, Sorin Pătrunderea, extinderea și situația actuală s bizamului (Ondatra zibethicus L.) în județele Galați și Vaslui 128-134 română
2007 Acta Musei Tutovensis, II CURLIȘCĂ, Angelica, URSU, Nicoleta Cîteva observații privind biometria și patologia a două exemplare de Delphinus delphis ponticus eșuate în zona litorală Constanța-Mangalia (2005-2006) 146-148 română
2008 Acta Musei Tutovensis, III CODREA, Vlad, URSACHI, Laurențiu Date asupra descoperirii de Mammuthus trogontherii (Pohlig, 1885) (Proboscidea, Mammalia) de la Roșiești (Vaslui) 180-187 română
2009 Acta Musei Tutovensis, IV CURLIȘCĂ, Angelica New data regarding captivity feeding of pinnipeds-Otaria byronia (Shaw,1800) (otariidae/Pinnipedia/Carnivora) 104-108 engleză
2009 Acta Musei Tutovensis, IV GEACU, Sorin Populări cu căprior (Capreolus capreolus L.) efectuate pe teritoriul României în perioada 1943-193 109-115 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V GEACU, Sorin Populuri cu Cervus elaphus în susul României - Studiu de caz județul Olt 294-398 română
2011 Acta Musei Tutovensis, VI BEJAN, Daniel, CODREA, Vlad, URSACHI, Laurențiu Prezența elanului (Alces alces Linnaeus) la Movileni, județul Vaslui 160-164 română
2011 Acta Musei Tutovensis, VI GEACU, Sorin Introducerea, evoluția efectivelor și extincția cerbilor lopătari pe teritoriul județului Mehedinți 210-215 română
2013 Acta Musei Tutovensis, VIII CUZIC, Mariana, GERU, Maria, POȘTARU, Nicolae Catalogul sistematic al colecției de schelete parțiale de mamifere a Centrului Muzeal Ecoturistic "Delta Dunării" 211-223 română
2013 Acta Musei Tutovensis, VIII CUZIC, Mariana, CUZIC, Viorel Observații privind păsările și mamiferele din zona Lacului Furtuna-Delta Dunării 224-229 română
1972 Aluta KOVACS, Alexandru, SAMSON, Petre Note sur les mammiferes du Villafranchien inferieur du Bassin de Tîrgu Secuiesc (Depression de Brașov, Roumanie) 13-22 franceză
1972 Aluta RĂDULESCU, Costin Sur la presence du spermophile (Citellus citellus L.) et du hamster (Cricetus cricetus L.) dans les depots wurmiens du Bassin de Sfîntu-Gheorghe (Depresion de Brașov) 23-26 franceză
2006 Analele Banatului, XIV-1, seria arheologie-istorie BARTOSIEWICZ, Laszlo, BONSALL, Clive, BORONEANȚ, Vasile, STALLIBRASS, Sue Size ranges of prehistoric cattle and pig at Schela Cladovei (Iron Gates Region, Romania9 23-42 engleză
2011 Analele Banatului, XIX, seria arheologie-istorie GLIGOR, Mihai Relația om-căine în preistorie. Resturi scheletice umane și de canide. Practici mortuare, dovezi arheozoologice și posibile semnificații 51-66 română
1999 Analele Brăilei, 3 CLOȘCĂ, Gabriela Date referitoare la păstoritul transhumant în zona Brăilei 71-76 română
2006 Analele Brăilei, 7, seria științele naturii VERNESCU, Marius Prepararea și conservarea a două cranii de carnivore 157-160 română
1923 Analele Dobrogei, IV-3 STOICESCU, D. Delfinii 302-304 română
1924 Analele Dobrogei, IV-4 LACONTE DE, Lisle Elefanții 120-121 română
1934 Analele Dobrogei, XV CĂLINESCU, Raul Cămilele dela Duranlar 39-42 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă MATEESCU, Tudor Creșterea bivolilor în Dogrogea în timpul stăpînirii otomane 53-66 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 MOLNAR, Istvan Confecționarea ditelor din par de cal în secuime 333-346 română
1975 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VII, seria 1974-1975 KOS, Karoly Contribuții la cercetarea etnografică a creșterii bivolilor 121-136 română
1997 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1922-1997 BODIU, Aurel Lupul în cultura tradițională românească 259-266 română
1998 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei POP, Laura Un simbol și un motiv: calul 471-476 română
2004 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei GOȚIA, Ioan Considerații privind metodologia cercetării sistemelor românești de creștere tradițională a oilor 217-240 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei GOȚIA, Ioan Tehnicile tradiționale de prelucrare a laptelui practicate în 86 de sate nord-transilvănene cu sistem local-agricol de creștere a oilor 43-72 română
2012 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei GOȚIA, Ioan Variantele istorice ale sistemului local-agricol românesc de creștere a ovinelor 23-33 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 CHIRICA, Vasile, TĂNĂSACHE, Marcel Un brăzdar de plug din corn de cerb descoperit la Dolhasca (jud. Suceava) 309-311 română
2001 Apulum, XXXVIII-1, seria arheologie GUDEA, Alexandru, PAPUC, Ionel Fauna din templul lui Liber Pater de la Apulum I. Oase ale scheletului apendicular provenite de la mamifere 209-234 română
1985 Banatica, 8 EL SUSI, Georgeta Prezența lui Equus (Asinus) hydruntinus Reg. în așezarea vinciană de la Gornea - Cpunița de Sus (jud. Caraș-Severin) 79-82 română
2004 Biblioteca Musei Napocensis, XXI SÎRBU, Valeriu Sacrifices inhumations rituelles de chevaux chez les thraces du Nord des Balkans au cours de l'age du fer 735-754 franceză
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII GUDEA, Alexandru Studiul arheozoologic al resturilor osoase ale unui cal descoperit într-un mormînt avar de la Vereșmort (Unirea II), jud. Alba 223-229 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII BĂLĂȘESCU, Adrian Contribuții biometrice asupra lui Canis familiaris în Late-ul getic din Cîmpia Română 267-267 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII MOISE, D. Analiza osteometrică a scheletelor de căine din așezarea getică de la Vadul Anei - Brănești 267-267 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII BEJENARU, L. Variabilitatea morfometrică a speciei Bos taurus, în Moldova medievală 268-268 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII BINDEA, Diana, LAZAROVICI, A. Studiu biometric asupra bovinelor domestice de la Zau de Cîmpie (jud. Mureș) 268-268 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII BORONEANȚ, Vasile Câteva oseminte de cal ornamentate descoperite la Chitila - Fermă Arheologie 11-25 română
2004 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVIII BORONEANȚ, Vasile Câteva oseminte de cal ornamentate descoperite la Chitila - Fermă Arheologie 4-19 română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV IONESCU, Mariana Aspecte privind mesteșugul prelucrării părului de caără în satul Curtea, comuna Popești 231- română
1969 Carpica, II PALADE, Vasile Noi ateliere de lucrat piepteni din corn de cerb din secolul al IV-lea la Valea Seacă-Bîrlad 233-252 română
1971 Carpica, IV BULAI-ȘTIRBU, Maria, NECRASOV, Olga Contribuții la studiul faunei pleistocene de la Buda (jud. Bacău) cu o privire specială asupra caracteristicilor renului .7-19 română
1971 Carpica, IV PALADE, Vasile Un nou centru de prelucrare a cornului de cerb în secolul al IV-lea e.n. la Fedești, com. Suletea (jud. Vaslui) 207-214 română
2010 Cercetări Arheologice, XVII PARASCHIV-GRIGORE, Eugen Catalogue of Medieval Seals at the Regional Historical Museum of Shumen - Iordanov O., Zhekova Z. 315-317 română
2003 Cercetări Pluridisciplinare, VI, seria cercetări pluridiscplinare BĂLĂȘESCU, Adrian, DUMITRAȘCU, Valentin, MOISE, Dragoș Mammal Fauna from Bordușani-Popină 103-139 română
1968 Cibinium STOICA, Georgeta Prelucrarea părului de capră. Unelte și produse 153-172 română, germană
2006 Cibinium, seria 2001-2005 GOIA IOAN, Augustin Considerații privind evoluția amenajărilor pastorale țărănești pentru ovine în nord-vestul Transilvaniei 53-72 română
1984 Crisia, XIV JURCSAK, Tiberiu, RĂDULESCU, Costin, SAMSON, Petre Les mammiferes du Wurm de Dealul Burzău 533-558 franceză
1987 Crisia, XVII CZIER, Z., JURCSAK, Tiberiu Un craniu de elan (Alces alces L.) descoperit în avenul lui Avrămuț din Chiele Someșului Cald 611- română
1988 Crisia, XVIII CODREA, Vlad, ȘURARU, Nicolae Un dinte premolar (P4 dext.) de sirenid (Mammalia, Sirenia) în orizontul calcarului de Cluj, de la Cluj-Napoca: Cheile Baciului 689-695 română
1988 Crisia, XVIII CZIER, Zoltan Asupra unui corn de Alces alces L. de la Ocna Șugatag (jud. Maramureș) 697-700 română
1989 Crisia, XIX CODREA, Vlad New complements on Deinotherium giganteum Kaup from the Brusturi Ponțian (Bihor District) 773-783 engleză
1990 Crisia, XX CODREA, Vlad, GHERDAN, Dan La signification de quelques restes squelettiques de mammiferes rencontres dans le forage F1 a Avram Iancu (dept. De Bihor, l'ouest de la Roumanie) 553-565 franceză
2004 Crisia, XXXII-XXXIII, seria 2002-2003 DUMITRAȘCU, Sever Vînători de bouri din Crișana în secolul al XVIII-lea 71-79 română
1969 Cumidava, III GRAUR, Tiberiu Considerații asupra vînătoarei de jderi în subzonele Bîrsa de Sus, Bran și Buzaie 555- română
1985 Drobeta, VI MURARIU, Dumitru, TORCEA, Ștefan Contribuții la cunoașterea faunei de mamifere din Ostrovul Mare, Mehedinți 347- română
2008 Drobeta, XVIII, seria arheologie-istorie POPA, Traian, SCHUSTER, Cristian Notă cu privire la Canis familiaris în mediul Glina 38-44 română
1971 File de Istorie, I CHINTĂUAN, Ioan, SÎNGEORZAN, O. Despre prezența unor resturi de mamifere fosile în cuaternarul din nord-estul Transilvaniei 295- română
1976 File de Istorie, IV CHINTĂUAN, Ioan, ISĂ, Gheorghe, MASZAROS, I. Răspîndirea mamutului (Elephas primigenius Bluum.) în cuaternarul din nord-estul Transilvaniei .9- română
1983 Hierasus, V BELENIUC, G., HAIMOVICI, Sergiu Un exemplar de Bos taurus acornut, găsit în turbăria de la Lozna, în stratul de epoca dacică 205- română
1986 Hierasus, VI HAIMOVICI, Sergiu, RUSU, Constantin Cu privire la un nou craniu de taurin (Bos taurus) acornut, provenit din turbăria de la Lozna (județul Botoșani) 73- română
1986 Hierasus, VI DĂNILĂ, Ioan Contribuții la cunoașterea caracteristicilor bioecologice și răspîndirii păpîndăului (Citellus citellus L. 1766, Rodentia) în România 273- română
2000 Ialomița - Studii și Comunicări de Istorie-Arheologie-Etnografie, III MOISE, Dragoș Analiza osteometrică a schelelor de cîine descoperite în așezarea geto-dacică de la Brănești - Vadu Anei (județul Ilfov) 20-26 română
1999 Istros, IX MOISE, Dragoș Studiul materialului faunistic aparținînd mamiferelor, descoperit în locuințele gumelnițene de la Însurăței-Popina I (jud. Brăila) 171-190 română
2004 Istros, XI SÎRBU, Valeriu Sacrificii și înhumări rituale de cai la tracii din zona Carpato-balcanică (sec. X a. Chr. - sec. I p. Chr.) 41-68 română
2011 Litua - Studii și Cercetări, XIII BANTEA, Felicia Gazella de 3 milioane de ani V. Geologie 279-284 română
1980 Marmatia, .5-6, seria științe naturale CHIOREANU OAȘ, Ioan Elemente care au favorizat formarea și dezvoltarea rasei de taurine bruna de Maramureș 151-160 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 BALOGH, Adalbert Contribuțâii la cunoașterea dezvoltării zootehniei în Maramureș - începuturile aclimatizării "Brunei de Maramureș" 295-298 română
2004 Memoria Antiquitatis, XXIII HAIMOVICI, Sergiu Un lot de faună mamaliană din așezarea Cucuteni - Cetățuia 241-252 română
2004 Memoria Antiquitatis, XXIII SÎRBU, Valeriu Figurine de cai din epoca fierului la tracii nordici 355-367 română
2010 Memoria Antiquitatis, XXV-XXVI, seria 2008-2009 BEJENARU, Luminița, OLENIUC, Florentina Schelet de cîine (Canis familiaris) descoperit în nivelul Cucuteni B din tell-ul de la Poduri-Dealul Chindaru (județul Bacău, Romania) 247-252 română
2011 Muzeul Oltului, 1 BALAȘ, Claudia Motive ornamentale tradiționale în arta populară din județul Olt. Calul și călărețul 331-348 română
2004 Oltenia - Studii și Comunicări, XII, seria etnografie GOIA IOAN, Augustin Contribuții la cunoașterea tehnicilor pastorale utilizate în satele Transilvaniei de Nord între 1900 și 1962 .10-31 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii ANGELESCU, Nicolae, RĂDULESCU, Ion Contribuții la cunoșterea enterohelminthofaunei biyamului (Ondrata zibethica L.) din Delta Dunării 673-680 română
1977 Peuce, VI, seria istorie MATEESCU, Tudor Creșterea cailor în Dobrogea în timpul stăpînirii otomane 287-297 română
1977 Peuce, V, seria zoologie NEACȘU, Gheorghe, SIMIONESCU, Viorica Contribuții la cunoșterea faunei de mamifere mici din Delta Dunării 529-548 română
1977 Peuce, V, seria zoologie MIHĂILEANU, Alexandru Rîsul (Lynx lynx L.) o prezență inedită în fauna horstului nord-dobrogean 549-551 română
2011 Peuce, IX, seria istorie-arheologie BĂLĂȘESCU, Adrian, MICU, Cristian, VIZAUER, Iulian, ZAZZO, Antoine Notă asupra descoperirii unor resturi de cămilă în Dobrogea (Agighiol, județul Tulcea) 575-584 română
2006 Pontica, XXXIX HAIMOVICI, Sergiu Amelioerarea rasială a animalelor domestice evaluată prin specia taurine (Bos taurus), făcute de către romani, după venirea lor în antichitate în actuala Dobroge 349-353 română
2008 Pontica, XLI BĂLĂȘESCU, Adrian Considerații cu privire la exploatarea mamiferelor în așezarea Hamangia III de la Cheia 49-56 română
2000 Pratiques funeraires dans l'Europe des XIIIe-Ive s. av.J.-C. RADU, Marius The interpretation of proofs about the human agresivity concerning dogs. The research from Satu Nou, Constanța County 243-244 engleză
1968 Sargetia, V TODEA, Ion Șănătoarele de praf de pușcă din coarne de cerb 577- română
1968 Sargetia, V POPOROGU, Elena Prezența lui Ursus spelaeus Rosenm în peștera Roșua din Valea Jiului 609- română
1987 Sargetia, XX, seria 1986-1987 GRIGORESCU, Dan Cel mai vechi mamifer fosil din România 543- română
1998 Sargetia, XXVII-1, seria 1997-1998 SONOC, Alexandru Considerații privind simbolistica pisicii în antichitatea Europei și în estul bazinului Mării Mediterane 191-204 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II CRISTEA, Vasile Un corn de Alces palmatus Ham. Schmith în balastierea de la Apa - județul Satu Mare 365-371 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii BĂCANU, I., GAVA, Radu, STANCU, Radu Noi date paleontologice privind prezența lui Archidiskodon și Rhinoceros în bazinul mijlociu al Argeșului 33-45 română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii VASILIU, George Contribuții la cunoșterea populației de Sciurus vulgaris L., 1758 (Mammalia, Rodentia, Sciuridae) din județul Argeș 107-115 română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii GEORGESCU, Mitică Asupra dinamicii efectivului de cerb din Munții Munteniei 117-121 română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii GIOSANU, M., GOMOIU, I., HUȘTIU, C., MARINESCU, I. Cercetări privitoare la creșterea și dezvoltarea vițeilor din rasa brună hrăniți cu adaus de "afarom-forte" în lapte, în stațiunea experimentală Albota, județul Argeș 137-144 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii MEȘTER, Radu, SCRIPCARIU, D., TORCEA, Ștefan Contribuții la studiul electroforetic al unor entime glicolitice din eritrocitele de Mesocricetus auratus , Mesocricetus newtoni, Mesocricetus brandti și Spalax leudocon 171-178 română
1980 Studii și Comunicări, V POPESCU ALEXANDRINA TENEA, Constanța Contribuții la studiul faunei de mamifere mici din Sudul Olteniei 197-203 română
1967 Studii și Materiale, II FUCHS, Herman, KONYA, Istvan Noi fosile de rinocer lînos (Coelodonta antiquitatis Blumenbach) din cuaternarul Văii Tîrnavei Mici .11- română
1979 Tibiscus, seria științe naturale TOȘICI, Aftina Polimorfismul transferinelor la taurinele de rasă bălțată românească din zona de vest a țării 281-284 română
2010 Tracii și vecinii lor în Antichitate - Studia in Honorem Valerii Sîrbu MARAZOV, Ivan Boar hunt in the prescoes of the tomb in the village of Alexandrovo, Bulgaria 305-327 engleză