Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 99 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
2002 Acta Moldaviae Septentrionalis, II PRODAN, Dan Mihai Eminescu și istoria imperiului otoman .6-71 română
2002 Acta Moldaviae Septentrionalis, II CERVATIUC, Ștefan Un român decorat de împăratul Japoniei în anul 1890 156-160 română
2002 Acta Moldaviae Septentrionalis, II DINUȚA, Marin O zi la Ierusalim 296-299 română
2005 Acta Moldaviae Septentrionalis, IV MAXIM, Mihai Ștefan cel Mare și Înalta Poartă. Noi documente turcești 46-57 română
2005 Acta Moldaviae Septentrionalis, IV PRODAN, Dan Moldoveni și otomani în timpul lui Ștefan cel Mare. O bibliografie 142-191 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 PRODAN, Dan Moldoveni și otomani în timpul lui Ștefan cel Mare. Completarea bibliografie 59-73 română
2009 Acta Moldaviae Septentrionalis, VII-VIII, seria 2008-2009 MAXIM, Mihai Trei noi docomente turcești despre relațiile româno-otomane la sfîrșitul secolului al XVI-lea 99-116 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX MAXIM, Mihai Dimitrie Cantemir și ecopa sa. Documente noi din arhivele turcești 52-58 română
2012 Acta Moldaviae Septentrionalis, XI PRODAN, Dan Influența turcă asupra limbii române Vol I: Studiu monografic - Suciu E. 369-373 română
2012 Acta Moldaviae Septentrionalis, XI PRODAN, Dan Influența turcă asupra limbii române Vol II: Dicționarul cuvintelor românești de origine turcă - Suciu E. 373-377 română
1969 Acta Musei Napocensis, VI STĂNESCU, M., TUȚU, D. Evoluția relațiilor româno-sovietice în anii 1929-1929 625- română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CIORTEA, Mihai, LAZAROVICI, Gheorghe Corelații între metalurgia din Transilvania și Anatolia. Prelucrări din baze de cdate cantitative 647-664 română
1998 Acta Musei Napocensis, 34-II, seria istorie CIUPEA, Ioan Romania sun jugul sovietic - Markham Rueben 451-452 română
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria 2000-2001 DIACONU, Crina Rusia 1917-1921: Revoluție, rîrboi civil și implicare externă 273-280 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 FELEZEU, Călin Relații bilaterale politico-diplomatice transilvano-otomane 139-152 română
2009 Acta Musei Napocensis, 45-46-II, seria 2008-2009 SIMON, Alexandru The wallachian's in Ottoman -Hungarian power relations (1440's-1440's) 21-37 engleză
2000 Acta Musei Porolissensis, XXII-2 BORDAȘ, Liviu India în cultura românească din Transilvania (I) 395-463 română
2012 Acta Musei Tutovensis, VII FLOREA, Luiza Desemnarea siturilor Ramsar în România 210-219 română
2006 Analele Banatului, XIV-1, seria arheologie-istorie GATSOV, Ivan Systems of raw material procurement and suply in upper and eastern Thrace and South Marmara region - VII and VI mill BC 43-52 engleză
2006 Analele Banatului, XIV-2, seria arheologie-istorie KISS, Hedy Conservarea activă a trei lucrări de pictură chineză pe mătase naturală 381-396 română
2012 Analele Brăilei, 12, seria istorie-cultură-civilizație MAXUM, Mihai Eminescu în limba turcă 75-78 română
1936 Analele Dobrogei, XVII ȘLEMCO, Roman Depots marins quaternaire de Sinope (Asie Mineure) 207-208 română
2012 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXIX CĂRUNTU, Mihai-Aurelian Mărturia unui bucovinean deportat în Siberia în anii primului război mondial 187-196 engleză
1958 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1957-1958 ONIȘOR, Teodor Lenin și muzeele sovietice .7-12 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 CĂRUNTU, Mihai-Aurelian Activitatea asociației "Cercul bucovinenilor din București" pentru ajutorarea refugiaților din teritoriul ocupat de U.R.S.S. în vara anului 1940 187-195 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie ȘERBAN, Ioan Primul corp al voluntarilor transilvăneni și bucovineni din Rusia 533-559 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie CIOBANU, Radu Les peintures des necropoles romaines d'Abila et du nord de la Jordanie - Barbet Alix, Vibert-Guigue Claude 383-384 română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie CIOFLAN, Teodor Raporturile lui Gheorghe Tătărescu cu Nicolae Titulescu, în problema încheierii unui pact de asistență mutuală cu Uniunea Sovietică 361- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie DUMITRESCU IONEL, Claudiu Pregătirile sovietice de rîzboi între anii 1939 și 1941 623- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie OPRIȘ, Ioan Despre un așezămînt ortodox românesc la Ierusalim 561- română
2012 Banatica, 22 BĂLȚOI, Viorel Deportarea cetățenilor români de etnie germană din Banat în Uniunea Sovietică 341-364 română
2001 Bibliotheca Marmatia, 1 VULPE, Alexandru The Aegean - Anatolian and South-Eastern Europe in the light of a revision of the bronze Age Chronology .9-22 engleză
2003 Bibliotheca Marmatia, 2 STROMBEL, Karl Das ende der bronzezeit und das "dunkle zeitalter": eine phase der volkerverschiebungen zwischen Karpatenraum und Zentralanatolien? 429-444 germană
2007 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVIII ERDOGU, Burcin, OZBAȘARAN, Mihriban White, pure, immaculate and incorruptible: salt prehistoric central Anatolia 135-145 engleză
1999 Biharea, XXII-XXIII, seria 1995-1996 MUNTEANU, Cristian Biserica Română din Ierusalim 157-182 română
2005 Biharea, XXVI-XXVII, seria 1999-2000 GODEA, Ioan 55 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice româno-chineze. Însemnări etnologice și muzeologice 277-309 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI BELDESCU, Alexandra Arta persană în colecții bucureștene Patrimoniu cultural bucureştean 280-282 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII IONIȚĂ, Ionel, POPESCU, Angelo-Barbu O scrisoare…banală (?!?) Studii şi articole 147-148 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII SAVU, Ana, ZECK, Adriana "Tezaurul român de la Moscova … a devenit subiectul unei povești fantastice" Patrimoniu bucureştean 401-428 română
2011 Buridava - Studii și Materiale, IX MĂRCULEȚ, Vasile Unele considerații cu privire la etapa de debut a relațiilor romano-otomane în secolul al XIV-lea 163-176 română
1976 Carpica, VIII MURARIU, Ioan Raporturile economice dintre Moldova și Imperiul Otoman, între anii 1774 și 1829 281-297 română
1999 Carpica, XXVIII CIOARIC CORNEL, Vivi Evoluția raporturilor româno-otomane în secolul al XVII-lea 177-198 română
2003 Carpica, XXXII STROE, Laurențiu Chestiunea Orientală. Rusia și Principatele Romane (1799-1802) 134-146 română
2004 Carpica, XXXIII STROE, Laurențiu Chestiunea Orientală. Rusia și Principatele Romane (1803-1812) (II) 178-194 română
2005 Carpica, XXXIV LUCACI, Andrei Aspirațiile europene ale Rusiei în geopolitica contemporană 337-343 română
2006 Carpica, XXXV STROE, Laurențiu Problema Orientală. Rusia și Principatele Romane (1803-1812) (III) 308-347 română
2006 Carpica, XXXV CRUCEANU, Viorel Pkistan: Evoluție și involuție 359-367 română
2008 Carpica, XXXVII CRUCEANU, Viorel Drame politice în subcontinentul indian: Bangladesh 452-457 română
2009 Carpica, XXXVIII ȘTIRBĂȚ, Gheorghe Percepția publică românească asupra Rusiei și a politicii sale în vremea războiului neatîrnării. Unele considerații 183-203 română
1983 Cibinium, seria 1979-1983 AVITSUR, Samuel Utilizarea mijloacelor hidroenergetice, în Israel, de-a lungul veacurilor 97-104 română, germană
2010 Cibinium, seria 2009-2010 BOZAN, Maria Obiecte japoneze în colecțiile Muzeului de Etnografie Universală "Frantz Binder" din Sibiu 210-223 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 BUȘIE, Raluca O donație inedită la Muzeul de Etnografie Universală "Frantz Binder": Colecția de păpuși etnografice indiene. Miresele 224-231 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 SPÎNU, Anda-Lucia Culturile Asiei, Africii și Americii în colecțiile și expozițiile Museum fur Volkerkunde din Viena și Nasprstek Museum din Praga 232-244 română
2011 Cibinium BUȘIE, Raluca Fotografii din Altaiul siberian li Kamchatka ma Muzeul de Etnografie Universală "Frantz Binder" 301-307 română
1984 Crisia, XIV VĂLENAȘ, Liviu Considerations sur le chimisme des eaux karstiques du Massif Dedegol Dag (Taurus Occidental-Turquie) 587-594 franceză
1989 Crisia, XIX CARAIMAN, Gheorghe Cu privire la dezvoltarea pisciculturii în R.P.Chineză 807-809 română
1998 Crisia, XXVIII GHEMIȘ, Călin Chroniques Mesopotamiennes - Glassner Jean-Jacques 215-216 română
2000 Crisia, XXX GHEMIȘ, Călin Gan-Bei. Speologi români în China - Bușu L. 607-608 română
2006 Crisia, XXXVI ȚĂRĂU, Augustin Procesul de transformare socialistă a agriculturii în Uniunea Sovietică 211-229 română
2008 Crisia, XXXVIII JORA, Lucian Accounts on Societ Union Cultural Diplomacy (1953-1959) 211-219 engleză
2009 Crisia, XXXIX SIMON, Alexandru Cu privire la geopolitica imperiului otoman la începutul secolului XVI 143-151 română
2012 Cronica Vrancei, XIV SĂCRIERU, Răzvan Fragment din meteoritul Sikhote-Alin (Rusia-1947) aflat în colecția Muzeului Vrancei 245-248 română
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVI ISVORANU, Theodor, POPESCU, Antoniu An uncommon issue of Marcus Aurelius from Asia Minor 63-66 engleză
1981 Hierasus, IV CIUTĂ, Ioan Obligațiile Moldovei în produse apicole față de Poartă în secolele XVI-XVIII 131- română
1997 Hierasus, X PRODAN, Dan Studiile lui Franz Babinger referiotoare la istoria Românilor și a relațiilor romano-otomane în Evul Mediu 119-170 română
2000 Ialomița - Studii și Comunicări de Istorie-Arheologie-Etnografie, III BERGHEA, Veronica Convenția de armistițiu cu U.R.S.S. și aplicarea ei în județul Ialomița-1945 216-223 română
2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI DUDOI, Marian-Alin Restabilirea relațiilor diplomatice româno-sovietice (august 1945) II. Istorie 235-242 română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie OCHEA, Lionede Percepții ale serviciului special de informații al României despre situația din Turcia în timpul celui de-al doilea război mondial 309- română
1969 Memoria Antiquitatis, I NANDRIS C., John Early Neothermal Sites in the Near East and Anatolia. A Review of Material. Including Figurines as a Background to the Neolithic of Temperate South East Europe .11- engleză
1997 Memoria Antiquitatis, XXI PLOSCARU, Cristian Principatele române în politica Rusiei la cumpăna secolelor al XVIII și al XIX-lea. Consecințe ale hatișerifului din 1802 381-398 română
2001 Memoria Antiquitatis, XXII ZUGRAVU, Nelu Regiunea Gurilor Dunării și Asia Mică în secolele IV-VI 439-493 română
2009 Miscellanea Historica et Archaelogica in Hinorem Professoris Ionel Cândea MUREȘAN, Dan Princes du Sud-Est europeen otages a Constantinople (X-XV siecles) 145-153 română
2003 Mousaios, VIII GHEORGHE, Viorel Romania sub bombele aviației sovietice 22 iunie-30 iunie 1941 387-410 română
2004 Mousaios, IX GHEORGHE, Viorel România sub bombele aviației sovietice 1 iulie 1941 - august 1943 409-446 română
2007 Peuce, V, seria istorie-arheologie MOGA, Iulian Mithra în Asia Mică și regiunile limitrofe. Mirajul originilor 205-240 română
2011 Peuce, IX, seria istorie-arheologie MOGA, Iulian Consacrări de csclavi și funcționari sacri către Helios Apollo Laitbenos în Asia Mică (sec. I-III) 261-282 română
2003 Pont de Trajan de Drobeta KAWAKIBI, Salm L'etat de la culture dans la Syrie d'Appoolodore 98-103 franceză
2005 Pontica, XXXVII-XXXVIII MOGA, Iulian Mithra în Asia Mică și în lumea romană 253-273 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII ȚOCA, Vlad The image of the Jewish people in the "Tower of David Museum" in Jerusalem 157-164 engleză
1983 Sargetia, XVI-XVII, seria 1982-1983 FENEȘAN, Cristina Relațiile Transilvaniei cu Imperiul Otoman în anii 1613-1629 281-286 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 HACMAN, Serghei Problema Basarabiei și a Bucovinei în relațiile societo-germane / iunie 1940-iulie1941/. Aspecte geopolitice și geostrategice 863-871 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 HACMAN, Serghei Pregătirea și efectuarea operațiunii militare pentru includerea Basarabiei și Nordului Bucovinei în U.R.S.S. (iunie-iulie 1940) 569-583 română
1998 Sargetia, XXVII-2, seria 1997-1998 MIHĂILESCU, Marin Basarabia între un regim de dictatură sovietică (1940-1941) și unul de autoritate militară (1941-1944) 683-694 română
1998 Sargetia, XXVII-2, seria 1997-1998 BOCA, Anca Aspecte ale instalării dominației sovietice în economia românească 695-704 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI GLODARENCO OLIMPIU, Manuel Aspecte navale ale ieșirii Turcei din primul război mondial 540-545 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 RADU, Maximilian Respaurarea unei atrme turcești din secolul al XVII-lea 661-664 română
1997 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIV HAIDUC, Gheorghe Istoria comunității evreiești din comuna Vama-Oaș de la venirea lor pe aceste meleaguri pînă la emigrarea acestora în Izrael 247-274 română
2007 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXII-XXIV-II, seria istorie-etnografie-artă SZILAGYI, Levente Scrisorile unui tîmplar dintr-o breaslă satmăreană deportat în Uniunea Sovietică 295- maghiară
2010 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVI-II, seria istorie-etnografie-artă KERESKENYI, Sandor Fashioning of the Historical Subject Israel as a Narrative Topic of the Hungarian National Identity 109- maghiară
2012 Studii de Preistorie, 9 DRAGOMAN, Alexandru Despre o călătorie de documentare arheologică în U.R.S.S. 163-173 română
2012 Studii de Preistorie, 9 GHENGHEA, Alexandra Un altfel de șantier arheologic: un exemplu din Siberia 175-181 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie POPESCU, Traian Colecția " Leo Hass" - Plastica religioasă din Insula Nias 483-491 română
2004 The Antique Bronzes. Typology, Chronology, Authenticity FISCHER, Moshe Bronzes from Yavneh-Yam (Israel) : preliminary thoughts ro a cultural reconstruction 175-182 engleză
2003 Tibiscum, XI, seria etnografie-istorie ACHIM, Ioana Sacralitatea pîinii la asiatici 109-116 română
2005 Tibiscum, XII, seria etnografie-istorie PLOȘCĂ, Cristina Secvențe de mitologie japoneză 69-77 română
2000 Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe ANDRUH, Svetlana, TOSCHEV, Ghenadi Mamai-Gora a tumulary necropolis of scytian age in the Eurasia Area 210-210 engleză
2004 Zargidava - Revistă de Istorie, III MELIAN, Diana Lumea de curiozități a Chinei reflectată în presa pașoptistă 114-120 română
2005 Zargidava - Revistă de Istorie, IV INSURĂȚELU, Anca Asasinate ale secolului XX (Asia, lumea arabă, America latină) - Cruceanu V. 221-222 română
2009 Zargidava - Revistă de Istorie, VIII PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea Unele descoperiri arheologice, muzee și monumente istorice din Turcia 189-196 română