Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 178 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX OLION, Duduța Periplu sentimental prin istoria teatrului bucureștean Studii şi articole 255-267 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI PANAIT, Panait Dr. Aristide Ștefănescu arheolog și istoric al Bucureștilor Personalităţi bucureştene 401-410 română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 PRAHOVEANU, Ioan Relațiile politice ale Brașovului cu Moldova în secolele XV-XVI Istorie Medie 35-41 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 CIUPEA, Ioan, COMARDICEA, Raluca Făgărașul în politica lui Mihai Viteazul de unire a celor trei țări române Istorie Medie 43-52 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 NUSSBACHER, Gernot Moara de hîrtie din Brașov din secolul al XVI-lea Istorie Medie 53-70 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 MITRAN, Gheorghe Brașovul, centru de producție și comercializare a articolelor de cositor Istorie Medie 71-83 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 REZACHEVICI, Constantin Radu Șerban și Branul Istorie Medie 85-94 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 NISTOR, Minerva Brîncoveanu și Brașovul Istorie Medie 95-171 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 GYEMANT, Ladislau O ordonanță gubernială tipărită în limba română, privind haiducia in sud-estul Transilvaniei Istorie Medie 173-176 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 MARIN, Elisabeta Colecția ,.Acte ale Magistratului privind breslele" Istorie Medie 177-183 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 SPÂNU, Margareta Susana Legăturile lui Mihail și Vasile Kogălniceanu cu Brașovul Istorie Modernă şi Contemporană 185-204 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 POPA, Luana Documente referitoare la legăturile familiei Mureșenilor cu familia Brătianu Istorie Modernă şi Contemporană 205-213 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 FAUR, Viorel Aspecte ale luptei românilor din Crișana pentru drepturi naționale (1849-1914) Istorie Modernă şi Contemporană 215-227 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 GHERMAN, Mircea Corespondența lui Timotei Cipariu păstrată in arhiva Mureșenilor Istorie Modernă şi Contemporană 239-257 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 IONAȘCU, Aurelian Viața și opera profesorului Romulus Ionașcu (1868-1917) Istorie Modernă şi Contemporană 259-269 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 IONESCU-TOMȘANI, L Trecerea Oltului la 1-2 septembrie 1916 cu Maria Manciulea Istorie Modernă şi Contemporană 271-279 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 MÂNDREA, Ioan 1918 în Țara Făgărașului Istorie Modernă şi Contemporană 281-304 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 UNGUREANU, Arnold Atitudinea presei săsești față de unirea Transilvaniei cu România Istorie Modernă şi Contemporană 305-317 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 BĂLTESCU, Mircea, POENARU, Emil Un document al luptei pentru democrație și progres a universitarilor brașoveni Istorie Modernă şi Contemporană 319-334 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 POPA, Gheorghe, SUCIU, Alexandru Din lupta organelor și organizațiilor locale de partid pentru pregătirea și înfăptuirea actului naționalizării în municipiul și județul Brașov Istorie Modernă şi Contemporană 335-350 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 OLTEANU, Vasile Controverse Coresiene Istoria Culturii 351-362 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 NEGULICI, Dorina Familia Radu Tempea în Cultura Națională Istoria Culturii 363-376 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 ȚOPAN, Grigore Academia Română și premisele ei în conștiința profesorilor de la Brașov (1821-1918) Istoria Culturii 377-382 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 CATRINA, Constantin Cântecele Independenței în Transilvania Comentarii şi discuţii 409-433 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 POPA, Silvia Din activitatatea societăților de lectură românești brașovene în sec. al XIX-lea și începutul sec. al XX-lea Comentarii şi discuţii 435-450 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 RABINOVICI, Herbert Un moment istoric: primirea armatei române la Brașov în august 1916 Comentarii şi discuţii 451-455 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 NICULESCU, Alexandru Sextil Pușcariu, romanist 100 de ani de la naşterea lui Sextil Puşcariu 485-495 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 VULPE, Magdalena Sextil Pușcariu despre Bran și brăneni 100 de ani de la naşterea lui Sextil Puşcariu 497-504 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 Cronica activității de cercetare și valorificare a patrimoniului cultural muzeal al secției de istorie pe anul 1978 Cronici 505-509 Română
1996 Cumidava, XX NEGULICI, Dorina Știri documentare privind păstoritul transhumant la sud și est de Carpați 133-139 Română
1996 Cumidava, XX SALVAN, Florin Numărul și componența națională a populației din Țara Bârsei în secolul al XVIII-lea și prima jumătate a secolului al XIX-lea 141-167 Română
1996 Cumidava, XX COȚA, Antoaneta, NEGULICI, Dorina O diploma de înnobilare în colecția Muzeului județean de Istorie Brașov 169-192 Română
1996 Cumidava, XX RADU, Măriuca Contribuția lui Gheorge Bariț la întemeierea și dezvoltarea ”Asociațiunii Transilvane pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român” - reflectată în paginile presei brașovene 193-199 Română
1996 Cumidava, XX BUTA, Sanda Maria Un document inedit din arhiva Mureșenilor 201-219 Română
1996 Cumidava, XX SPÂNU, Margareta Susana Iosif Comănescu: Mărturisire 221-238 Română
1996 Cumidava, XX VLAD, Ioan Intelectualii brașoveni și Marea Unire: Aurel Ciortea (1872-1929) 239-247 Română
1996 Cumidava, XX DRĂGHICI, Ligia Evanghelia cu învățătură 261-275 Română
1996 Cumidava, XX DRĂGHICI, Ligia Diploma de înnobilare - 1626 - Alba Iulia 277-282 Română
1996 Cumidava, XX BUNACIU, Lucia "Lăsământul" spiritual și material al Mureșenilor 321-327 Română
1996 Cumidava, XX ANGVSTIA, I (1996), Editura Carpatica, Sfântu-Gheorghe - Cluj-Napoca, 1996 RECENZII 341-342 Română
1997 Cumidava, XXI Precuvântare Gazeta Transilvaniei 150 de ani de la apariţie 5-6 Română
1997 Cumidava, XXI GHERMAN, Mircea Geneza "Gazetei de Transilvania" Gazeta Transilvaniei 150 de ani de la apariţie 7-14 Română
1997 Cumidava, XXI BUZAȘI, Ion Publicistica lui Andrei Mureșanu la "Foaie pentru minte, inimă și literatură” Gazeta Transilvaniei 150 de ani de la apariţie 15-20 Română
1997 Cumidava, XXI NISTOR, Ioan Silviu Gazetele de la Brașov - școală de educație națională pentru toți românii (1838-1848) Gazeta Transilvaniei 150 de ani de la apariţie 21-39 Română
1997 Cumidava, XXI NEAMȚU, Gelu "Gazeta de Transilvania" și revoluția de la 1848-1849 Gazeta Transilvaniei 150 de ani de la apariţie 41-55 Română
1997 Cumidava, XXI GHERMAN, Mircea Renașterea "Gazetei"; perioada absolutistă; Unirea Principatelor Gazeta Transilvaniei 150 de ani de la apariţie 57-71 Română
1997 Cumidava, XXI COSTEA, Florea "Foaie pentru minte, inimă și literatură" sub redacția lui Iacob Mureșianu Gazeta Transilvaniei 150 de ani de la apariţie 73-94 Română
1997 Cumidava, XXI BORCEA, Licinia Poeziile lui Iacob Mureșianu publicate în ”Foaie pentru minte, inimă și literatură” Gazeta Transilvaniei 150 de ani de la apariţie 95-101 Română
1997 Cumidava, XXI MAXIMESCU, Mariana "Gazeta Transilvaniei" și lupta românilor transilvăneni între Dieta de la Sibiu și instaurarea dualismului austro-ungar Gazeta Transilvaniei 150 de ani de la apariţie 103-119 Română
1997 Cumidava, XXI GHERMAN, Mircea "Gazeta Transilvaniei" sub redacția lui Aurel Mureșianu Gazeta Transilvaniei 150 de ani de la apariţie 121-129 Română
1997 Cumidava, XXI NEAMȚU, Gelu Două răsunătoare procese de presă intentate "Gazetei Transilvaniei" pentru atitudinea ei antidualistă (1888-1890) Gazeta Transilvaniei 150 de ani de la apariţie 131-157 Română
1997 Cumidava, XXI SPÂNU, Margareta Susana ”Gazeta de Duminică" (1889-1911) Gazeta Transilvaniei 150 de ani de la apariţie 159-162 Română
1997 Cumidava, XXI RADU, Măriuca Contribuții privind legăturile Brașovului cu "Liga pentru unitatea culturală a tuturor românilor" Gazeta Transilvaniei 150 de ani de la apariţie 163-175 Română
1997 Cumidava, XXI BUTA, Sanda Maria Gazeta Transilvaniei"- oficios al Partidului Național Român -oglindind evenimentul Înaintării Memorandului Gazeta Transilvaniei 150 de ani de la apariţie 177-180 Română
1997 Cumidava, XXI BUTA, Sanda Maria O ciudată campanie ziaristică Gazeta Transilvaniei 150 de ani de la apariţie 181-184 Română
1997 Cumidava, XXI GHERMAN, Mircea ..Gazeta Transilvaniei" În anii primului război mondial Gazeta Transilvaniei 150 de ani de la apariţie 185-189 Română
1997 Cumidava, XXI COPILU-CHEATRĂ, Vasile Colaboratori externi ai "Gazetei" Gazeta Transilvaniei 150 de ani de la apariţie 191-195 Română
1997 Cumidava, XXI CĂLIMAN, Valeria Viața și atitudinea "Gazetei Transilvaniei" în anii de luptă împotriva Diktatului de la Viena Gazeta Transilvaniei 150 de ani de la apariţie 197-211 Română
1998 Cumidava, XXII DANA, Dan Informații despre spațiul getic in ”BIBLIOTHECA” Patriarhului Photius Istorie Veche şi Arheologie 29-42 Română
1998 Cumidava, XXII RADU, Măriuca Destinul unei familii românești din Brașov Eremias-Savu Symposionul ”80 de ani de la Marea Unire" 129-140 Română
1998 Cumidava, XXII BUTA, Sanda Maria Mureșenii, precursori ai Marii Uniri Symposionul ”80 de ani de la Marea Unire" 141-145 Română
1998 Cumidava, XXII BUCUR, Dorica Legături culturale intre Brașov și Bucovina contribuția lor la realizarea idealului național Symposionul ”80 de ani de la Marea Unire" 147-156 Română
1998 Cumidava, XXII SALVAN, Florin Din activitatea lui Ioan Ursu in cadrul emigrației române din Paris pentru intregirea națională a României Symposionul ”80 de ani de la Marea Unire" 157-165 Română
1998 Cumidava, XXII SALVAN, Florin Dr. Alexandru Vaida Voevod in câmpul Conferinței de Pace de la Paris (1919-1920) Symposionul ”80 de ani de la Marea Unire" 167-178 Română
1998 Cumidava, XXII VLAD, Ioan Biserica Sfântul Nicolae din Brașov in etapa finală a luptei pentru Marea Unire (1914-1918) Symposionul ”80 de ani de la Marea Unire" 179-184 Română
1998 Cumidava, XXII SPÂNU, Margareta Susana, VLAD, Ioan Virgilia Braniște - ”Simbol de bine al neamului nostru” Symposionul ”80 de ani de la Marea Unire" 185-198 Română
1998 Cumidava, XXII MARIN, Elisabeta 1918 in câteva documente brașovene Symposionul ”80 de ani de la Marea Unire" 203-204 Română
1998 Cumidava, XXII CIOCOI, Mihail Presa maghiară și germană din Brașov despre Marea Unire Symposionul ”80 de ani de la Marea Unire" 205-211 Română
1998 Cumidava, XXII SALCĂ, Horia Legătura lui Alexandru Vaida Voevod cu Loja ”Ernest Renan" din Paris și rolul jucat de francmasoneria in consacrarea Marii Uniri Symposionul ”80 de ani de la Marea Unire" 213-215 Română
1998 Cumidava, XXII HUEHNEL, Helga Die Verkehrssituation von Kronstadt und seiner Umgebung vom 17. bis ins 19. Jahrhundert, gezeigt an Landkartenbeispielen aus den Bestănden der Kartensammlung der Osterreichischen Nationalbibliothek Symposionul internaţional de cartografie, Braşov, noiembrie 1997 217-235 Germană
1998 Cumidava, XXII NUSSBAECHER, Gernot Hărți și planuri preluate de la Biserica Neagră Brașov Symposionul internaţional de cartografie, Braşov, noiembrie 1997 237-251 Română
1998 Cumidava, XXII DEAK, Antal Andras Anonymous manuscript map of Transylvania, drawn up by J.C. Mueller and its antecedents Symposionul internaţional de cartografie, Braşov, noiembrie 1997 261-265 Engleză
1998 Cumidava, XXII LAZĂR, Ioachim, RADU, Măriuca Țara Hațegului in izvoare cartografice secolele XIV-XVIII Symposionul internaţional de cartografie, Braşov, noiembrie 1997 267-286 Română
1998 Cumidava, XXII COȘULEȚ, Stelian D Date de geografie istorică oferite de ”Harta Moldovei și a Țării Românești" tipărită la Nuernberg în anul 1785 Symposionul internaţional de cartografie, Braşov, noiembrie 1997 287-304 Română
1998 Cumidava, XXII HOLLO, Szilvia Andreea Budapest on the old maps 1686-1896 Symposionul internaţional de cartografie, Braşov, noiembrie 1997 305-310 Engleză
1998 Cumidava, XXII HOLLO, Szilvia Andreea Old map collections in Hungary Symposionul internaţional de cartografie, Braşov, noiembrie 1997 311-313 Engleză
1998 Cumidava, XXII MITRAN, George Biserica Ortodoxă și Biserica Evanghelică din Cristian Valori ale patrimoniului cultural naţional din judeţul Braşov 315-320 Română
1998 Cumidava, XXII ZAMFIR, Anca Maria Un posibil model vienez pentru Brașovul celei de-a doua jumătăți a secolului al XIX-lea Valori ale patrimoniului cultural naţional din judeţul Braşov 321-360 Română
1998 Cumidava, XXII BODEA TĂTULEA, Veronica Pictori brașoveni din perioada interbelică Valori ale patrimoniului cultural naţional din judeţul Braşov 365-369 Română
1998 Cumidava, XXII CRĂCIUN, Anca, FILIPESCU, Ileana Fișa localității Codlea Valori ale patrimoniului cultural naţional din judeţul Braşov 371-386 Română
2002 Cumidava, XXV ITTU, Gudrun Liane Fonduri epistolare in colecția de manuscrise a Bibliotecii Brukenthal 129-134 Română
2002 Cumidava, XXV BONIS, Johanna Din istoria primelor colecții și inceputurile instituției muzeale la Târgu Mureș 135-140 Română
2002 Cumidava, XXV RUS, Valer Români și maghiari in Brașovul celei de-a doua jumătăți a secolului al XIX-lea. Aspecte sociale 141-144 Română
2002 Cumidava, XXV POPOVICI, Bogdan-Florin Evaluarea evolutiei etnice in satele săcelene (Baciu, Turcheș, Cernatu și Satulung) 145-158 Română
2002 Cumidava, XXV SAVU, Ovidiu Fragmente inedite din corespondența lui Iacob Mureșianu Jr. (1857-1917) 159-163 Română
2002 Cumidava, XXV DANEȘ, Mariana Considerațiuni cu privire la activitatea femeilor române din Sibiu 164-175 Română
2002 Cumidava, XXV LAZĂR, Ioachim O tânără brașoveancă in concert pe scenele europei: Elisa Circa 176-181 Română
2002 Cumidava, XXV CONȚU, Gheorghe, RADU, Măriuca "Sionul românesc" - intr-o colecție particulară din Brașov 182-192 Română
2002 Cumidava, XXV GEANTĂ, Aurelia Consilii de Coroană in perioada domniei regelui Carol I 198-202 Română
2002 Cumidava, XXV CIUPALĂ, Alin Francisc Ferdinand la Peleș in 1909. 203-210 Română
2002 Cumidava, XXV ȘERBAN, Alexandru Două sincope in planificarea Reich-ului milenar 211-216 Română
2002 Cumidava, XXV MITRAN, George Colecția de Artă Decorativă și Artă Plastică Alfred Roesner 225-265 Română
2002 Cumidava, XXV NEGULICI, Dorina Date noi privind organizarea meșteșugărească în Țara Bârsei și la Rupea 273-311 Română
2002 Cumidava, XXV MESEA, Iulia Etape ale formării colecției de pictură transilvăneană a Muzeului Brukenthal 321-337 Română
2002 Cumidava, XXV BEȘLIU, Olga ”Piața Mare in 1703”, repere arhitectonice și sociale 338-342 Română
2003 Cumidava, XXVI VOICA, Istrate Diplomă de Înnobilare cu blazon din 1576 păstrată sub forma unei copii. 69-78 Română
2003 Cumidava, XXVI POPOVICI, Bogdan Florin Conscripția de la 1713-Satele brănene (1). 79-83 Română
2003 Cumidava, XXVI ZAINEA, Ion Școala Comercială Română din Brașov - pepinieră de comercianți și funcționari de bancă pentru întreg spațiul geografic național. 87-105 Română
2003 Cumidava, XXVI DRONCA, Lucian Filiale, reuniuni de credit și asociații ale băncilor românești din Transilvania în epoca modernă (1877- 1918). 106-118 Română
2003 Cumidava, XXVI RUS, Valer Tradiționalism și modernitate În societatea românească reflectate într-o descriere de călătorie maghiară din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, " Imagini din Țara Românească" descrise de Sami Lajos la 1870. 119-131 Română
2003 Cumidava, XXVI DRECIN, Mihai D 120 de ani de la Înființarea Filialei Brașov a băncii "Albina" din Sibiu (1882-1948). Etape de dezvoltare, personalități conducătoare, rolul teritorial-economic național. 132-140 Română
2003 Cumidava, XXVI RADU, Măriuca Mărturii istorica-documentare privind mișcarea națională a românilor brașoveni reflectate În expoziția permanentă a Muzeului Județean de Istorie Brașov. 141-159 Română
2003 Cumidava, XXVI STOIAN, Emil Participarea brănenilor la Marea Unire. 160-173 Română
2003 Cumidava, XXVI BODEA, Valentin Dreptul la autodeterminare și Consiliul Național Mixt al Comitatului Brașov, octombrie- noiembrie 1918. 174-215 Română
2003 Cumidava, XXVI BAUMAN, Ana Maria Documente despre castelul Bran din timpul reginei Maria (1920- 1938). 216-230 Română
2003 Cumidava, XXVI ARMĂȘELU, Aurelian Mărci de fabrică transilvane: 1934-1935. 231-237 Română
2003 Cumidava, XXVI BACIU, Liviu Modalități de fraudare a sistemului de distribuire raționalizată a bunurilor de consum intr-o fabrică brașoveană (1945-1948). 238-246 Română
2003 Cumidava, XXVI ARMĂȘELU, Aurelian, MARIN, Elisabeta Arhivele Naționale - Direcția Județeană Brașov. Istorie și cultură. 247-253 Română
2003 Cumidava, XXVI SÂRGHIE, Valerica Cazania lui Varlaam - scurt istoric și sugestii de restaurare. 384-400 Română
2005 Cumidava, XVIII STĂNESCU, Alexandru Drepturile femeilor în domeniul succesiunii mortis causa. Atestări epigrafice în Dacia romană 11-22 Română
2005 Cumidava, XVIII BATARIUC, Paraschiva-Victoria Locuințe medievale la Suceava 23-34 Română
2005 Cumidava, XVIII DRAGNE, Aurel Vestigii ale trecutului mănăstiresc În Țara Făgărașului 35-46 Română
2005 Cumidava, XVIII COSTEA, Florea Bisericile rupestre din complexul monahal de la Șinca Veche (jud. Brașov) 47-91 Română
2005 Cumidava, XVIII COZMA, Aurelia Viața cotidiană a Sibiului în timpul baronului Samuel van Brukenthal (1721-1803) 102-106 Română
2005 Cumidava, XVIII CIOBANU, Doina Sarea În viața cotidiană 122-129 Română
2005 Cumidava, XVIII PORȚEANU, Alexandru Comemorarea din 1904 a lui Ștefan cel Mare În Transilvania 130-149 Română
2005 Cumidava, XVIII ȘTIRBĂȚ, Gh A Charta Atlanticului și implicațiile ei politice 150-161 Română
2005 Cumidava, XVIII VLAD, Ioan Ioan Hășfălean, muzeograf și istoric și contribuția sa la istoriografia Ioan Șenchea 162-167 Română
2007 Cumidava, XXIX ATANASIU GĂVAN, Andreea Confruntări navale ale domnitorilor români în secolul al XV-lea 102-109 Română
2007 Cumidava, XXIX CÎRSTINA, Irina F Cercuri ale puterii în Țara Românească în secolul al XVI-lea: domni și boieri 110-133 Română
2007 Cumidava, XXIX POPOVICI, Bogdan Florin Conscripția de la 1713 - satele brănene (II) 134-154 Română
2007 Cumidava, XXIX ȘCHIOPU, Iulian Marius Relațiile Țării Făgărașului cu domnii munteni (1369 -1601) 155-165 Română
2007 Cumidava, XXIX ANDRON, Ioan-George Frământări și controverse în sânul bisericii și comunității românești din Brașov in secolul al XVIII-lea 166-197 Română
2007 Cumidava, XXIX RUS, Valer Transilvania secolului al XIX-lea și mitul înțelegerii 198-201 Română
2007 Cumidava, XXIX VLAD, Ioan Asasinatul politic - formă de represiune extremă a statului austro-ungar împotriva românilor 202-213 Română
2007 Cumidava, XXIX BĂJENARU, Constantin Reacții făgărășene față de politica cultural-școlară maghiară de la începutul secolului al XX-lea 214-221 Română
2007 Cumidava, XXIX BODEA, Valentin, POPOVICI, Bogdan Florin O reconstituire istorică 222-228 Română
2007 Cumidava, XXIX STAN, Florin Evreii din Constanța 229-241 Română
2007 Cumidava, XXIX COSTEA, Florea Liviu Pandele, Transilvania - Terra Dacica, Brașov, 2005, Editura Rom print (327 p. + 44 planșe) 307-314 Română
2007 Cumidava, XXX ȚOPAN, Grigore Boierul Gheorghe Cantacuzino din Brașov versus Episcopul Ioan Giurgiu Pataki de la Făgăraș (1713-1727) 57-67 Română
2007 Cumidava, XXX OLTEAN, Vasile Bicentenar Ioan Popazu - protopop al Brașovului și primul episcop al Caransebeșului (1808-1889) 68-81 Română
2007 Cumidava, XXX NUSSBAECHER, Gernot Contribuții privind clădirea Muzeului memorial "Casa Mureșenilor" 82-89 Română
2007 Cumidava, XXX ȘTIRBĂȚ, Gh A Nicolae Iorga și Marea Unire, I (1914-1918) 90-103 Română
2007 Cumidava, XXX ZAINEA, Ion The Commissary for Apuseni mountains and its plan for economic recovery in the region (1934-1936) 104-115 Engleză
2007 Cumidava, XXX OPRIȘ, Ioan Despre unele reacții ale clerului ortodox român la presiunile revizioniste 116-120 Română
2007 Cumidava, XXX SUSTEK, Zbysek Reforma monetară din 15 august 1947 în raportul Ambasadei Cehoslovaciei la București 121-123 Română
2011 Cumidava, XXXI WESTER, Hellmar Christian KURIOSE Aktiengesellschaften- ungewoehnliche Firmengeschichten 166-171 Germană
1982 Litua - Studii și Cercetări, II MISCHIE, Nicolae Istoria - disciplină cu un profund caracter formativ VII. Documentar 559-565 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV SECELEANU, Petre Congresele și conferințele naționale ale Partidului Comunist Român - momente istorice în creșterea rolului partidului ca forță politică, conducătoare a societății noastre I. Istorie 78-106 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV IROD, Vasile Considerații metodice privind utilizarea în cadrul lecțiilor de istorie a rezultatelor activității de cercetare științifică IV. Învăţămînt 279-303 română
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII MOCIOI, Ion Alexandru Ștefulescu (1856-1910) - (I) II. Documentar 244-259 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII MOCIOI, Ion Alexandru Ștefulescu (1856-1910) - (II) III. Documentar 295-307 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI NICHIFOR, Gheorghe Alexandru Ștefulescu - istoricul (II) III. Documentar şi memorialistică 227-250 română
2011 Litua - Studii și Cercetări, XIII ROGOJANU, Dumitru Recenzie VI. Recenzii 285-289 română
2002 Patrimonium Banaticum, I DĂNILĂ, Simion Documente inedite privitoare la începuturile învățământului bănățean Istoria Culturii 313
2003 Patrimonium Banaticum, II HAȚEGAN, Ioan Timișoara mitropolitului Iosif (Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș) 1650-1653 Istorie 137
2003 Patrimonium Banaticum, II MUREȘAN, Sofronie Evoluția organizării administrativ - teritoriale a Banatului în sec. al XVIII-lea Istorie 141
2003 Patrimonium Banaticum, II MUNTEANU, Ioan Traian Vuia, concepții progresiste în gândirea politică din anii tinereții Istorie 151
2003 Patrimonium Banaticum, II DĂNILĂ, Simion Scrisori din "Bătaia Mare" Istorie 157
2003 Patrimonium Banaticum, II CIOBANU, Tiberiu Nicolae Stoica de Hațeg, Cronicarul Banatului Istoria Culturii 231
2003 Patrimonium Banaticum, II TURCUȘ, Aurel Ioachim Miloia. Scrisori din Italia (1922) Istoria Culturii 263
2003 Patrimonium Banaticum, II PINTILIE, Ileana Școala de arte frumoase din Timișoara (1933 - 1942) Istoria Culturii 281
2003 Patrimonium Banaticum, II MEDELEȚ, Florin, MICU, Daniela Despre unele monumente din istoria orașului Timișoara (1) Arhitectură 289
2003 Patrimonium Banaticum, II ROȘIU, Liliana Spitalul Civil din Timișoara - o problemă a două secole Arhitectură 297
2004 Patrimonium Banaticum, III FENEȘAN, Costin Caransebeșul după Caransebeș - note cu privire la destinul nobilimii și orășenimii din Banatul Caransebeșului și Lugojului după anexarea de către Poartă (1658) Istorie 85
2004 Patrimonium Banaticum, III MUREȘAN, Sofronie Elementele matematice ale documentelor cartografice din secolul al XVIII-lea, referitoare la Banat Istorie 101
2004 Patrimonium Banaticum, III NEGRESCU, Marlen Avatarurile unei colecții - Colecția de documente Muzeul Banatului. Studiu de caz Istorie 111
2004 Patrimonium Banaticum, III MUNTEANU, Ioan Componente ale modernizării în Banatul istoric la începutul secolului al XX-lea Istorie 123
2004 Patrimonium Banaticum, III CIOBANU, Tiberiu Istoriografia românească interbelică referitoare la Banatul medieval Istorie 137
2004 Patrimonium Banaticum, III HAȚEGAN, Ioan Interferențe culturale la Dunărea Mijlocie și de Jos în mileniul al II-lea al erei creștine. Privire specială asupra Banatului Istoria Culturii 227
2005 Patrimonium Banaticum, IV BOZU, Ovidiu, MICLI, Vidu Edificii publice și amenajări thermale romane pe un plan al stațiunii Băile Herculane din 1774 Arheologie şi Istorie Antică 123
2005 Patrimonium Banaticum, IV HAȚEGAN, Ioan Banatul în fața cuceririi otomane 1551 - 1552. Repere cronologice Istorie 149
2005 Patrimonium Banaticum, IV UNGUREANU, Dan Descriptio Comitatus Temesiensis, de Mathias Bell Istorie 171
2005 Patrimonium Banaticum, IV BOLDEA, Ligia Date asupra unei familii de juzi români bănățeni ai secolului al XVI-lea Istorie 193
2005 Patrimonium Banaticum, IV GLĂVAN, Ciprian Istoria si asezamintele ordinelor religioase din Banat în secolul al XVIll-lea Istorie 201
2005 Patrimonium Banaticum, IV MUREȘAN, Sofronie Charte vom Banat (harta Banatului) din anul 1784 - un prețios document cartografic Istorie 219
2005 Patrimonium Banaticum, IV MICLE, Maria Numiri ale gradelor militare și personalului auxiliar, în Cronica Banatului de Nicolae Stoica de Hațeg Istorie 225
2005 Patrimonium Banaticum, IV MUNTEANU, Ioan Populația Banatului istoric la începutul secolului al XX-lea. Structuri sociale și profesionale Istorie 233
2005 Patrimonium Banaticum, IV ALMĂJAN, Ion Marin Cum s-a împărțit Banatul? Filipica lui Take Ionescu împotriva lui I.I.C. Brătianu Istorie 267
2005 Patrimonium Banaticum, IV GOMBOȘ, Constantin C Dr. Victor Motogna - personalitate de seamă a istoriografiei române Istorie 271
2005 Patrimonium Banaticum, IV MOȘOARCĂ, Claudia Considerații istorice și juridice despre armele albe Varia 433
2006 Patrimonium Banaticum, V GLĂVAN, Marius Istoria și Așezămintele ordinelor religioase din Banat în secolul al XVIII-lea. Ordinul Iezuiților Istorie 71
2006 Patrimonium Banaticum, V HAȚEGAN, Ioan Familia Klapka Istorie 81
2006 Patrimonium Banaticum, V KOSA, Alexandru Activitatea băncii "Timișiana" între anii 1900-1914 Istorie 93
2006 Patrimonium Banaticum, V POPESCU, Lucian Aspecte ale administrării Timișoarei interbelice Istorie 99
2006 Patrimonium Banaticum, V GOMBOȘ, Constantin C Raidurile aviației anglo-americane asupra județului Timiș-torontal din anii 1943-1944 Istorie 111
2006 Patrimonium Banaticum, V IVAȘCU, Bogdan Considerații privind rolul cadrelor de partid în campania electorală din 1946 - aspecte locale Istorie 131
2006 Patrimonium Banaticum, V PĂDUREAN, Florin Aron Revoluția ca discurs. Lozinci și manifeste anticomuniste Timișoara - decembrie 1989 Istorie 141