Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 442 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
2004 Acta Musei Maramorosiensis, II PALLY, Filofteia Galeș, un sat între istorie și tradiție 279-284 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII STROE, Ion Specificul obiceiurilor de iarnă din localitatea Vlădești în contextul zonei etnofolclorice Argeș-Muscel 122-171 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 BOGDAN CĂTĂNICIU, Ioana Ceramica dacică din Castellum de la Rucăr 201-211 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie ȚUGUI, Gheorghe Participarea ostașilor argeșeni la luptele pentru alungarea trupelor hitleriste și horthyste din partea de Nord-Est a Transilvaniei 425-437 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie EDROIU, Nicolae Inscripții medievale și din epoca modernă a României. Județul istoric Argeș (sec. XIV-1848) 603-604 română
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I PETCULESCU, Liviu Fragments of helmets from the Romasn Fort at Jidava 189-196 engleză
1931 Analele Banatului, IV-2-4 MILOIA, Ioachim Monumentis Byzantins de Curtea de Argeș - Tafrali O. 218-219 română
2010 Analele Buzăului, II PALLY, Filofteia Des preuves archeologiques et documentaires d'Argeș sur la pratiqze des metiers jusqu'a la fin du premier millenaire apres Jesus-Christ .7-54 franceză
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei TOȘA, Ioan Cîteva aspecte privind cultura populară din Argeș și Muscel la sfîrșitul secolului al XIX-lea 61-109 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria istorie STANCU, Radu Argesis - Studii și Comunicări - Un cuvînt înainte .3- română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria istorie CIOFLAN, Teodor Cercetările arheologice de la Popești, jud. Argeș .5- română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria istorie BICA, Ion Aspecte religioase geto-dacice din arealul argeșean în lumina documentelor arheologice 13- română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria istorie CIOFLAN, Teodor, PETOLESCU, Constantin Castrul roman de piatră de la Cîmpulung (Pescareasa, jud. Argeș). Cercetările din anii 1878-1989 17- română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria istorie AMON, Lucian, AVRAM, Romeo, CIOFLAN, Teodor, PETOLESCU, Constantin Castrul de pîmînt de la Făîlfăcani-Isbăsești, județul Argeș. Raport preliminar 31- română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria istorie GEORGESCU, George Locul și data luptei de la Rovine - Argeș 41- română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria istorie MÎRȚU, Flaminiu Ecouri argeșene nevalorificate privind etnogeneza: vasele funerare medievale din sticlă 45- română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria istorie MASCHIO, Romeo Tezaurul de monedefeudale de la Izvoru, județul Argeș (sec. XVI-XVII) 53- română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria istorie BĂLAN, Constantin Semnificația unor informații epigrafice din utimele decenii ale sec. al XVII-lea de la monumentele din Argeș, pentru istoria poporului român 67- română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria istorie GEORGESCU, Dumitru, GEORGESCU, George Județul Argeș la 1779, după memoeiile generalului Von Bauer 73- română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria istorie CRISTOCEA, Spiridon Județul Argeș oglindit în catagrafia din 1832 87- română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria istorie LEONĂCHESCU, Nicolae Aplicarea legii rurale din 1864 în Stroești - Argeș 107- română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria istorie DUMITRU, Mircea, ILIESCU, Constantin Aspecte social-economice din zona de nord-vest a județului Argeș la jumătatea secolului al XIX-lea 123- română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria istorie ȚUCĂ, Cornel Operațiuni militare desfășurate în luna noiembrie 1916, în jurul, localității Pitești 127- română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria istorie PINTILIE, Dan Aplicarea decretelor lege din 1920 privind reforma agrară din județele Argeș și Muscel 131- română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria istorie MAVRODIN, T. Coloniile de refugiați polonezi din județele Argeș și Muscel (1939-1945) 137- română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria istorie CARP, Cornel Divizia 3 Infanterie - forța de intervenție pentru lichidarea rebeliunii legionare din ianuarie 1941 149- română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria istorie TRÎMBACIU, Ștefan Considerașii generale asupra istoriei Cîmpulungului 155- română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria istorie NOVAC, Vasile Argeșenii la moartea lui Vasile Alecsandri 175- română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria istorie TUDOR, Margareta George Ștephănescu - Cîteva date privind oportunitatea creîrii casei memoriale de la Căpățăneni 181- română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria istorie DEACONU, Gheorghe Pictori argeșeni din nou acasă 185- română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria istorie TUDOR, Sebastian Aspecte privind începuturile și dezvoltarea cinematografiei la Pitești 197- română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria istorie UNGUREANU, Octavian Pe Argeș în sus 207- română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria istorie COJOCARU, Florin, COMAN, Nicolina Preocupări ale unor intelectuali musceleni privind dezvoltarea muzeografiei în perioada interbelică 215- română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria istorie NANIA, Ion Un han cu vîlvă dat uitării: Hanul Stanii 221- română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria istorie CRUCEANĂ, Ion Hanuri piteștene 229- română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria istorie CRISTOCEA, Spiridon Cîteva date despre școala din satul Dobrești-Muscel (județul Argeș) între anii 1839-1864 233- română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria istorie ACHIMESCU, Eleodor Contribuții privind învățămîntul piteștean între anii 1918-1928 239- română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria istorie VOINESCU, Silvestru Autografe și însemnări manuscrise din sec. al XIX-lea pe carți din colecțiile Bibliotecii Județene Argeș 245- română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria istorie ROTARU, Elena Cărți autografe în biblioteca de la Valea Mare 249- română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria istorie ANGHEL, Dumitru Revista "Kalende" tipărită la Pitești 257- română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria istorie GHIȚĂ, Ilie Bisericile-monumente din Protopoiatul Curtea de Argeș.Realizări și persoective în restaurarea acestora 275- română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria istorie DEDU, Aurel Un monument religios refăcut din cenușă - Biserica de la Costești 279- română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria istorie MANU, Dănuț Grija pentru monumentele istorice, obiectiv prioritar al preoților din protopopiatul Cîmpulung-Muscel 281- română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria istorie DRĂGUȘIN, Valeriu Mărturii ale istoriei și credinței noastre în capitala județului Argeș 285- română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria istorie CHIRIȚESCU, Gheorghe Scurt istoric al bisereicii "Buna Vestire", Pitești 287- română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria istorie BECUȚ, Mihai, MATEI, Eugen Biserica Șubești - ctitorie a breslei "subarilor" din Cîmpulung-Muscel 289- română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria istorie CĂPITANU, Dumitru, LUPU TĂNĂSESCU, Valentin Două monumente religioase din protopopiatul Topoloveni 293- română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș Fibule din colecția Muzeului Județean Argeș-Pitești. Epoca Bronzului, Hallstatt, Latene .7- română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria istorie GEORGESCU, George Din tainele Argeșului 73- română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria istorie GEORGESCU, Emma, GEORGESCU, Laurenția Necripola de la Mănăstirea Negru-Vodă sec. XV-XVIII 81- română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria istorie DINA, Teodor File din istoria unui vechi sat argeșean, Picani 115- română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria istorie CIOFLAN, Teodor, MASCHIO, Romeo Dovezi arheologice privind existența unei curți domnești temporare la Pitești 127- română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria istorie GEORGESCU, Dumitru Luptele dintre austrieci, români și turci la 1789 în zona Argeșului 161- română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria istorie UNGUREANU, Octavian Tudor Vladimirescu în conștința argeșenilor. Momente și semnificații 167- română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria istorie CRUCEANĂ, Ion Drumul oii și alte drumuri moarte pe meleagurile argeșene. Istoric și toponimie 177- română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria istorie TRÎMBACIU, Ștefan Două anaforale ale Logofeției Țării de Sus, de la începutul sec. XIX-lea, privitoare la scutirea de vama domnească a orașului Cîmpulung 197- română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria istorie ORBIȘOR, Ilie 160 de ani de învățămînt la Găvana-Pitești 203- română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria istorie LEONĂCHESCU, Nicolae Lichidarea "Treimii proprietății" din Stroești-Argeș 213- română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria istorie PINTILIE, Dan Constituirea satului model "Antonești", din comuna Corbeni, județul Argeș-1941-1944 255- română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria istorie CARP, Cornel Ion Antonescu comandant al diviziei 3 Infanteriedin Pitești 291- română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria istorie BICA, Ion Scene iconografice constantinopolitane în pictura bisericii Sfîntul Nicolae din Curtea de Argeș 397- română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria istorie VOINESCU, Silvestru Academiceni români cu autografe pe cărți din colecția Bibliotecii Județene Argeș păna în anii celui de al doilea război mondial 421- română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria istorie COJOCARU, Florentina Așezămîntul cultural "Fundația Argeșului" 443- română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria istorie OPREA, Radu Contribuții la istoria muzeografiei etnografice argeșene 461- română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie CIOFLAN, Teodor, MASCHIO, Romeo Săpăturile arheologice de salvare de la Șerbănești, județul Argeș .7- română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie CIOFLAN, Teodor, MĂNDESCU, Dragoș, MASCHIO, Romeo Noi aspecte ale eneoliticului tîrziu în zona Argeșului 19- română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș Două atașe din bronz aflate în colecția Muzeului Județean Argeș 33- română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie DICU, Paul Așezarea geto-dacică fortificată și vestigiile romane de la Buseasa Mică. Castrul roman de la Pitești. Traseul Limes Transalutanus în sectorul Pitești 37- română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie MASCHIO, Romeo Tezaur monetar (Macedonia Prima - Thasos) descoperit la Bogați, județul Argeș 49- română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș Ștampile amforice de la Cetățeni păstrate în colecția Muzeului Județean Argeș - Pitești 67- română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie POȘTOACĂ, Donia Propunere pentru reconstituirea micului edificiu cu hipocaust din castrul roman de pămînt de la Cîmpulung Muscel 95- română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie CANTACUZINO, Gheorghe Probleme ale cercetării vechii reședințe domnești din Cîmpulung 107- română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie MULȚESCU, Alexandru, MULȚESCU, Maria Cloașterul cîmpulungean 117- română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie BICA, Ion Mărturii ale influenței civilizației bizantine în regiunea Argeș-Muscel 141- română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie VERGATTI, Radu Boieri argeșeni și cetatea Poienari între mijlocul secolului al XV-lea și primele decenii ale secolului al XVI-lea 149- română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie TRÎMBACIU, Ștefan Contribuții la istoricul Bisericii Domnești din Cîmpulung Muscel, județul Argeș 159- română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie RĂDULESCU MARIA, Venera Influențe heraldice pe cahle argeșene - "Leii rampanți - afrontați" 165- română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie POȘTOARCĂ, Doina, TRÎMBACIU, Ștefan Două documente mai puțin cunoascute referitoare la biserica din Schitul Golești, județul Argeș 237- română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie MOISESCU, Cristian O ctitorie necunoascută din vremea domniei lui Șerban Cantacuzino - Biserica din Valea Mare-Pofgoria, com. Ștefănești (jud. Argeș) 241- română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie NEAGOE, Claudiu Ocupațiile austriece și maghiare la Cîmpulung între 1688-1691 247- română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie GEORGESCU, George Cîmpulung-Muscel în Cronica franciscanilor de la 1746 253- română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie UNGUREANU, Octavian Domnul Tudor în împrejurimi și popasuri argeșene 291- română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie DINA, Teodor Legea rurală din 1864 și aplicarea ei în Piscani, județul Argeș 297- română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie MAVRODIN, Teodor Camera de Industrie și Comerț - Pitești 329- română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie BOȚOGHINĂ, Iulian Un studiu din 1933 referitore la întreprinderile industriale pe teritoriul Diviziei 3 Infanterie Pitești 355- română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie LASCU, Stoica Începuturile activității politice a lui Armand Călinescu. Implicații argeșene 363- română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie CALOPEREANU, Alin Bombardamentul de la 1 august 1943 și efectele sale în județul Argeș 401- română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie CARP, Cornel Participarea Diviziei 3 Infanterie din Pitești la manevrele de la Cincu, din toamna anului 1943 409- română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie ȘOVAR, Gheorghe Asasinatele politice de la Pitești din 9 august 1946 425- română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie CONSTANTINESCU, Grigore Rezistența armată anticomunistă din Munții Făgăraș reflectată în istoria României 435- română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie CÎRSTEA, Remus Comunitatea elenă de la Florica, 1949-1999 457- română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie COJOCARU, Florentina "Florica" - leagănul patriarhal al Brătienilor 461- română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie APOSTOLACHE STOICESCU, Zoe, PENTELESCU, Aurel Un pictor argeșean de talie europeană: Rudolf Scgweitzer-Cumpăna (1886-1975) 511- română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie OPRESCU, Carmen Funcțiunea de lojsir și rolul ei în mpdernizarea orașului Cîmpulung-Muscel 517- română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie TUDOR, Margareta Carte românească veche din patrimoniul argeșean tipărită la Buzău 543- română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie STANCA, Desa Un calendar apărut la Pitești acum 100 de ani 549- română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie LEONĂCHESCU, Nicolae Contribuții la istoria școlii din Stroești-Argeș 571- română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie TUDOR, Sebastian Începuturile teatrului pe plaiuri argeșene și la Pitești, pînă în anul 1948 591- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș Tellul gumelnițean de la Ziduri (com. Mozăceni, jud. Argeș) .7- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie PETOLESCU, Constantin Originea numelui rîului Argeș 21- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie BĂDESCU, Marin Val, troian, sau drum roman, între Argeș - Pitești și Rucăr 47- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie BICA, Ion Biserici otodoxe din secolul al XIII-lea descoperite în regiunea Argeș-Muscel 65- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie VERGATTI, Radu Argeșul în politica lui Mircea cel Bătrîn 81- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie CRISTOCEA, Spiridon, MASCHIO, Romeo Monede emise de Mircea cel Bătrîn descoperite în biserica fostei mănăstiri Tutana, jud. Argeș 87- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie CRISTOCEA, Spiridon Cercetările arheologice și problema Casei domnești de la Mănăstirea Tutana, jud. Argel 113- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie RĂDULESCU MARIA, Venera Cahle cu reprezentări helardice descoperite la Cîmpulung Muscel "Acvila bicefală" 123- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie CRISTOCEA, Spiridon Cercetările arheologice de la Piscani, județul Argeș 127- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie MASCHIO, Romeo, NANIA, Ion Monede turcești descoperite pe teritoriul comunelor Mozăceni și pe Mozacu 131- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie MULȚESCU, Alexandru, MULȚESCU, Maria Probleme legate de Palatul de la Curtea Domnească din Argeș (sec. XIV) 157- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie RĂDULESCU, Toma Cîteva mărturii documentare privitoare la județul istoric Argeș din mănăstirea Pantelimon 173- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie NEAGOE, Claudiu Cîmpulung, 1737 181- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie CIOFLAN, Teodor, CRISTOCEA, Spiridon, MASCHIO, Romeo Vechea biserică de lemn din Turculești, comuna Călinești, jud. Argeș 185- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie CRISTOCEA, Spiridon, MASCHIO, Romeo Vechea biserică de lemn din Schiau, com. Bascov, jud. Argeș (sec. XVIII) 205- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie NOVAC, Vasile Viața locuitorilor din plasa Argeș în anii 1833-1834 209- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie COJOCARU, Florentina, GAVA, Radu Ocupațiile locuitorilor din Albești-Muscel reflectate în Catagrafia din 1838 231- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie NOVAC, Vasile Activitatea politică a argeșenilor și mușcelenilor reflectată în paginile ziarului "Românul" în perioada august 1857-iunie 1859 233- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie ȘERBAN, Constantin Un manuscris inedit cuprinzînd o descriere amplă a orașului Pitești din 1860 257- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie DINA, Teodor Școlile din satele Piscani și Negreni, județul Argeș, între anii 1838-1864 269- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie TUDOR, Sevastian Învățămîntul în Argeș și Muscel între anii 1864-1892 279- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie CÎRSTEA, Remus Date inedite despre construcția reședinței familiei Brătianu de la Florica 291- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie BURLACU, Ionel, ȚUCĂ, Cornel Un document inedit: Memoriu asupra recunoașterii șoselei ce leagă Curtea de Argeș cu Cîmpu Lung (mai 1884) 307- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie ȘOVAR, Gheorghe Aspecte privind situația edilitară din Pitești în preajma primul război mondial 313- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie BOȚOGHINĂ, Iulian Un document inedit despre greva de la depoul C.F.R. Pitești din 1920 339- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie MARTIN, Victor Spitalul Militar Pitești - activitate și organizare între anii 1926-1938 353- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie DICU, Paul Din activitatea politică a prof. univ. Gheorghe Brătianu la Pitești (1938-1938) 373- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie GHERGHINA, Narcis 6 mai 1944 în istoria Argeșului 395- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie ROBEA, Mihail Monografiile sătești argeșene în manuscris din deceniile 4 și 5 ale secolului al XX-lea - valoroase surse de documentare pentru istorici și etnologi 403- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie MOISESCU, Nicolae Contribuția lui Nicolae Iorga la cunoașterea orașului Curtea de Argeș 457- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie LEONĂCHESCU, Nicolae Strorști-Argeș, cinci secole de existență documentară 467- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie OPRESCU, Carmen Funcțiunea rezidențială și rolul ei în modernizarea orașului Cîmpulung-Muscel 497- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie OPRESCU, Carmen Un aspect inedit al istoriei orașului Cîmpulung-Muscel: Nomenclatorul străzilor 511- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie UNGUREANU, Octavian Purtători de făclii elenistice prin Argeșul istoric: Ioan Mavrodolu, un sprijinitor al revoluției de la 1821 541- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie PURNICHI, Vintilă Mihai Moșandrei - Pagini din jurnal, de la Gherla. Acasă la Cîmpulung 595- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș Argesis - Studii și Comunicări - Sumarul sumarelor 611- română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș Cercetări arheologice pe Valea Dîmbovnicului I. Șantietul arheologic Ziduri, comuna Mozăceni, jud. Argeș 31-38 română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș Cercetări arheologice pe Valea Dîmbovnicului II. Șantietul arheologic Negrași, com. Negrași, jud. Argeș 39-42 română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria istorie BĂRBULESCU, Constantin O nouă descoperire aparținînd culturii Coțofeni în Nord-Vestul Munteniei la Cotmeana (Argeș) 43-47 română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria istorie NANIA, Ion Necropola hallstatiană de la Tițești 49-52 română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria istorie CONSTANTINESCU, Nicolae Nicolae Alexandru Voievod -Iachint de Vicina sau despre rosturile argeșene ale momentului istoric 1359 137-146 română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria istorie GEORGESCU, George Pictorul D. Norocea despre grafitul cu anul morții Marelui Basarab de la Curtea de Argeș 147-149 română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria istorie NANIA, Ion Localizarea și datarea luptelor de la Rovine și de "la locul numit Argeș" 151-181 română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria istorie CRISTOCEA, Spiridon, MASCHIO, Romeo Cercetările arheologice de la ctitoria boierilor din Cepari, județul Argeș 183-194 română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria istorie PĂDURARU, Marius Moșiile mănăstirii Rîncăciov, județul Argeș 203-210 română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria istorie VERGATTI, Radu Evoluție și involuție în istoria marilor orașe argeșene din secolul al XVII-lea 219-223 română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria istorie NEAGOE, Claudiu Noi aspecte referitoare la "Zborul de la Sfîntul Ilie" din Cîmpulung -Muscel (sec. XVII-XVIII) 225-229 română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria istorie CRISTOCEA, Spiridon Despre bisericile de lemn din Vlădeștii de Jos, com. Vlădești, jud. Argeș 231-233 română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria istorie MASCHIO, Romeo Tezaurul monetar descoperit la Deagu, com. Recea, jud. Argeș (sec. XVIII-XIX) 235-242 română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria istorie ORJANU, Mihaela, SPÎNU, Alin Probleme de ordine publică în Argeș și Muscel 397-403 română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria istorie GHERGHINA, Narcis Viața cotidiană în urbea Pitești în timpul bombardamentelor americane 1943-1944 405-417 română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria istorie NOVAC, Vasile Sentința Nr. 1 din 12 februarie 1962 a tribunalului militar de regiune regiune - în deplasare în garnizoana Pitești 441-447 română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria istorie OPRESCU, Carmen Funcțiunea de apărare și rolul ei în evoluția orașului Cîmpulung 453-460 română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria istorie MULȚESCU, Alexandru, MULȚESCU, Maria Cîmpulung-Muscel. Cronică 461-475 română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria istorie CRISTOCEA, Spiridon Despre școlile particulare din Pitești și din fostul județ Argeș în prima jumătate a secolului al XIX-lea 491-497 română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria istorie DICU, Paul I.L. Caragiale rezizor școlar la Pitești pentru circumscripșia Argeș -Vîlcea (1882-1883) 498-505 română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria istorie GEORGESCU, George Obiceiuri și datini tradiționale din comuna Șuici, județul Argeș 539-544 română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria istorie DINA, Teodor Evoluția școlii din Piscani, județul Argeș, în perioada 1865-1940 563-576 română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria istorie TUDOR, Sevastian Învățămîntul în fostele județe Argeș și Muscel în perioada 1892-1914 577-604 română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria istorie BĂDESCU PLETEA, Gabriel Cărți bisericești din colecția Muzeului Județean Argeș 605-607 română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria istorie VOINESCU, Silvestru Autori și cărți argeșene, 2002 625-628 română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie IONESCU, Gion, LEONĂCHESCU, Nicolae Unelte de piatră neolitice aflate în bazinul răului Vîlsan, la Stroești-Argeș 55- română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș Sfîrșitul epocii pietrei și începutul epocii metalelor în zona Argeș 59- română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie NANIA, Ion Descoperiti arheologice pe vatra Piteștilor 73- română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș Cîteva piese arheologice inedite descoperite în vechile săpături din așezarea getică de la Cetățeni 101- română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie CROITORU, Costin "Troianul" în unele surse românești relative la spațiul argeșean 107- română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș Arheologia văii Bratiei (verstigii din preistorie pînă în epoca romană) 121- română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie CÎRSTOIU, Constantin Toponimia în ajutorul istoriei. Nucșoara 478 ani 145- română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie NEAGOE, Claudiu Cîmpulungul în timpul confruntărilor antiotomane din anii 1426-1427 151- română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie CONSTANTINESCU, Nicolae, CRISTOCEA, Spiridon, MASCHIO, Romeo Săpăturile de salvare la Curtea de Argeș (1983-1984) 165- română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie CONSTANTINESCU, Nicolae Completări în problematica fostei Curți Domnești din Argeș 177- română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie NEAGOE, Claudiu Cele mai bechi relatări despre gușații din Argeș și Muscel 203- română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie CRISTOCEA, Spiridon, MASCHIO, Romeo Cercetările arheologice de la biserica curții lui Mareș Băjescu de la Băjești, județul Argeș 207- română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie CRISTOCEA, Spiridon O genealogie a unor familii boierești argeșene oglindită într-un document din secolul al XVIII-lea 225- română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie MASCHIO, Romeo Tezaurul monetar descoperit la Costești, județul Argeș (secolele XVIII-XIX). Necesitatea înființării sistemului monetar național 233- română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie CRISTOCEA, Spiridon O catagrafie a Cîmpulungului din anul 1832 241- română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie DINA, Teodor Situația economică și socială a locuitorilor din Piscani, oglindităîn catagrafia din anul 1938 245- română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie ȘERBAN, Constantin Cîteva documente inedite privind activitatea Spitalului Județean din Pitești în anul 1852 283- română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie DEJAN, Octavian Atribuțiile protopopilor în biserica ortodoxă română, lista cronologică a protopopilor de Pitești în ultimii 170 de ani și cîteva figuri reprezentative de protopopi 289- română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie ORJANU, Mihaela, SPÎNU, Alin Din istoria Regimentului 4 Dorobanți (Argeș) 299- română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie CHISTOL, Ana-Laura, CHISTOL, Dragoș Aspecte negative ale vieții cotidiene argeșene în timpul ocupației germane din Primul Război Mondial 313- română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie CRĂCIUN, Mircea "Relicve" din perioada dictaturii comuniste în județul Argeș 395- română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie TAMAȘ, Veronica Știri despre continuarea procesului de învățămînt în orașul Pitești pînă la înfințarea școlii naționale în 1833 401- română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie CRISTOCEA, Spiridon Despre școlile publice sătești din fostul județ Argeș între anii 1838 șo 1848 405- română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie DOROBANȚU-DINA, Roxana Școala Țitești, județul Argeș, file de istorie. Perioada 1838-1864 429- română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie COJOCARU, Florentina Însemnări manuscrise pe cărți din biblioteca Muzeului Județean Argeș 485- română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie TAMAȘ, Corneliu Un fiu al Argeșului, preotul Vasile Bălănescu 527- română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie LEONĂCHESCU, Nicolae Aspecte din viața și activitatea unui om de cultură, Gheorghe N. Stroian din Stroești - Argeș 533- română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie ROBEA, Mihail Etnologi argeșeni omiși din dicționare 581- română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie MULȚESCU, Alexandru, MULȚESCU, Maria Conacul de la Ștefănești al slugerul Mușat 635- română
2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria istorie HAIMOVICI, Sergiu Studiul arheozoologic al unui material faunistic din așezarea la tene de la Cetățeni (jud. Argeș) 99-105 română
2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș Arheologia Văii Rîului Doamnei. Vestigii don preistorie pînă în epoca romană 107-122 română
2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria istorie NEAGOE, Claudiu Evoluția demografică a orașului Cîmpulung-Muscel (secolele XIV-XVIII) 203-211 română
2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria istorie GEORGESCU, George Biserica Sfîntul Nicolae din Șuici, județul Argeș, monument istoric de arhitectură din secolul al XVIII-lea 223-227 română
2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria istorie DINA, Teodor Biserica Sfîntul Nicolae din Piscani, județul Argeș. Controverse și realități privind istoricul acestui monument din secolul al XVIII-lea 229-243 română
2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria istorie CRISTOCEA, Spiridon Disputa dintre boierii Balotă și Brătianu pentru stăpînirea Moșiei Cacaleți din satul Șuici, județul Argeș 245-248 română
2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria istorie CONSTANTINESCU, Grigore Corbii Muscelului - Repere entoculturale 249-265 română
2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria istorie MULȚESCU, Alexandru, MULȚESCU, Maria Culele din Argeș și Muscel 271-299 română
2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria istorie CRISTOCEA, Spiridon, MĂNDESCU, Carmen Prima monografie a Piteștiului 323-340 română
2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria istorie SMARANDA, Aurică Argeșenii la expoziția generală română, București, 1906 359-362 română
2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria istorie NOVAC, Vasile Parcul Trivale 395-422 română
2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria istorie DUMITRESCU, Ionel Impactul calamităților naturale asupra populației rurale a județului Argeș 423-429 română
2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria istorie ȚĂRANU, Liviu Aspecte ale rezistenței anticomuniste din Argeș 545-560 română
2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria istorie TUDOR, Vasile Despre începutul construcției uzinei de la Colibași 545-560 română
2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria istorie COJOCARU, Florentina, MASCHIO, Romeo Mărturii despre azilul "Elena Doamna" în colecțiile Muzeului Județean Argeș 565-573 română
2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria istorie ROTARU, Elena Din corespondența lui Liviu Rebreanu - recent intrată în patrimoniul casei memoriale de la Valea Mare 575-580 română
2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria istorie ROTARU, Elena Modalități de etalare a patrimoniului în sălile de istorie modernă din Muzeul Județean Argeș 581-585 română
2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria istorie OPRESCU, Carmen Funcțiunile administrative și rolul lor în evoluția orașului Cîmpulung-Muscel 591-603 română
2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria istorie DEJAN, Octavian Organizarea de cămine culturale și școli țărănești în satele argeșene, în timpul celui deal doilea război mondial 605-612 română
2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria istorie DICU, Paul Din biografia mareșalului Ioan Antonescu (1882-1946) Relațiile familiale cu Dobrianii și Antoneștii din Pitești. Cîteva momente din viața sa 643-665 română
2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria istorie TUDOR, Vasile Petre Macavei - Un renumit aviator și tehnician piteștean 667-674 română
2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria istorie ARGEȘEL-CHIONCEL, Anca, POPESCU-ARGEȘEL, Ion Morfostructura și cadrul geomorfologic al așezărilor din Valea Rîului Doamnei 691-707 română
2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria istorie POPESCU ARGEȘEL, Radu, POPESCU-ARGEȘEL, Ion Morfostructura așezărilor din Piemontul Cîndești și cadrul lor geomorfologic 709-733 română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie FRÎNCULEASA, Alin, MIREA, Pavel Locuirea eneolitică gumelnițeană de la mănăstirea Glavacioc, jud. Argeș 55- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie HAIMOVICI, Sergiu Studiul materialUlui arheozoologic din nivelul gumelnițean de la mănăstirea Glavacioc (jud. Argeș) 75- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș, MIROIU, Marius Așezarea aparținînd culturii Teii de la Valea Stînii (comuna Țițești, județul Argeș) 101- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie BĂJAN, Adrian, CRISTOCEA, Spiridon, MÎRTZU, Flaminiu Biserica Fundeni din Cîmpulung, județul Argeș, în lumina cercetărilor arheologice 225- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie CRISTOCEA, Spiridon, MASCHIO, Romeo, PĂDURARU, Marius Cercetări arheologice în biserica mănăstirii Glavacioc, județul Argeș (Campania 2005) 231- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie MOCANU, Valentin, NEAGOE, Claudiu Negustori și slujbași otomani la Cîmpulung în secolele XVI-XVIII 363- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie IONIȚĂ, Mioara Despre un episod necunoscut din timpul Primului Război Mondial și consumarea sa în orașul Pitești și județul Argeș 373- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie CRISTACHE-PANAIT, Ioana Zugravi argeșeni în Transilvania 401- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie MULȚESCU, Alexandru, MULȚESCU, Maria Etape în zidirea conacului Goleștilor 435- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie CRISTOCEA, Spiridon Țiganii din fostul județ Argeș reflectați în catagrafia din 1832 459- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie DINA, Teodor Aspecte privind starea civilă a populației fostei comune Piscani, județul Argeș în perioada 1832-1894 499- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie ȘERBAN, Constantin Date noi privind activitatea teatrului din Pitești din stagiunea anului 1853 517- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie DICU, Paul Momente și personalități din istoria modernă a României: vizita domnitorului Cuza la Leordeni-Argeș (1863): parlamentari de Argeș (1866-1907) 521- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie CRISTOCEA, Spiridon Catagrafii și testamente ale boierilor Brătieni 533- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie DOROBANȚU-DINA, Roxana Despre starea sanitară a locuitorilor din Piscani, județul Argeș, în perioada: sfîrșitul sec XIX-lea începutul sec. al XX-lea 539- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie OPRESCU, Carmen Informații referitoare la introducerea iluminatului public în orașul Cîmpulung 547- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie GEORGESCU, George Monumente din Curtea de Argeș 687- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie IONESCU, Zicu Schitul Buliga din Pitești - pagini de istorie uitate 697- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie FILITTI, Georgeta Acum 120 de ani la Pitești 703- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie OPRESCU, Carmen Funcțiunile administrative și rolul lor în evoluția orașului Cîmpulung-Muscel (II). Funcțiunea de reședință zonală 707- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie LEONĂCHESCU, Nicolae Cazanele de țuică ale lui Nicolae M. Nădrașu din Stroești - Argeș 761- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș Cetatea getică de la Rîca "Tudoria", județul Argeș 55- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie CANTACUZINO, Gheorghe Considerații privind descoperirile arheologice de la Cîmpulung 143- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie VERGATTI, Radu Vlad Țepeș și Argeșul 193- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie DOROBANȚU-DINA, Roxana Epraxia stareța "punte de legătură" între Schitul Valea Mare-Podgogia și biserica "Sf. Nicolae" din Piscani - Argeș 235- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie DINA, Teodor Piscani, județul Argeș - 480 de ani 243- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie PĂDURARU, Marius Vechi lăcașe de cult ale orașului Pitești. Biserica domnească cu hramul "Sfîntul Gheorghe". Cu referire la un document trecut cu vederea despre ctitorul acesteia 255- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie BOȚOGHINĂ, Iulian După ei… potopul. Realități cotidiene în Argeș și Muscel după retragerea trupelor de ocupație (1918) 399- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie ROBEA, Mihail Legendele populare din Valea Vîlsanului - Argeș 513- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie ROTARU, Elena Elemente de decor urban în Piteștiul primelor patru decenii ale secolului al XX-lea 535- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie SMARANDA, Aurică Bitjarii din Cîmpulung-Muscel (studiu de breaslă) 547- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie CRISTACHE-PANAIT, Ioana Biserica Sf. Nicolae de la Valea Danului (județul Argeș). Mărturii documentare 571- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie BĂRBULESCU, Constantin, CIOFLAN, Teodor Lucrările de restaurare, conservare și reconstituire de la castrul roman Cîmpulung-Jidava 619- română
2007 Argesis - Studii și Comunicări, XVI, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș Două vase gumenițene de tip Askos din colecția Muzeului Județean Argeș 39-43 română
2007 Argesis - Studii și Comunicări, XVI, seria istorie BOBOC, Cătălin, NEAGOE, Claudiu O istorie a peisajului urban cîmpulungean (secolele XIV-XVIII) 127-136 română
2007 Argesis - Studii și Comunicări, XVI, seria istorie DOROBANȚU-DINA, Roxana File din istoria unui vechi monument istoric din sec. XVIII - Biserica "Sfînții Voievozi" din satul Negreni, județul Argeș 229-241 română
2007 Argesis - Studii și Comunicări, XVI, seria istorie DUMITRESCU, Ion Un pomelnic al mănăstirii Valea din secolul al XIX-lea 257-262 română
2007 Argesis - Studii și Comunicări, XVI, seria istorie NEAGOE, Claudiu Prezența unor arnăuți eteriști la Cîmpulung în primăvara anului 1821 263-366 română
2007 Argesis - Studii și Comunicări, XVI, seria istorie DINA, Teodor Satul Piscani, județul Argeș, în perioada aducerii la linie a caselor izolate 289-295 română
2007 Argesis - Studii și Comunicări, XVI, seria istorie NOVAC, Vasile Noi date inedite despre viața și activitatea locuitorilor din plasa Argeș, în anul 1834 297-333 română
2007 Argesis - Studii și Comunicări, XVI, seria istorie MAVRODIN, Teodor Aspecte sanitare în județul Argeș în perioada 1831-1840 335-341 română
2007 Argesis - Studii și Comunicări, XVI, seria istorie CRISTOCEA, Spiridon Școli particulare din Pitești în anul 1846 343-354 română
2007 Argesis - Studii și Comunicări, XVI, seria istorie PĂDURARU, Marius Cinci inspecții întreprinse în anul 1882 în comunele județului Argeș, de prefectul colonel Alexandru A. Budișteanu (1936-1919) 355-386 română
2007 Argesis - Studii și Comunicări, XVI, seria istorie MOTREANU, Valentin Aspecte ale unor lucrări edilitate în comuna urbană Pitești, 1907-1913 387-394 română
2007 Argesis - Studii și Comunicări, XVI, seria istorie ROBEA, Mihail Interiorul locuinței tradiționale din Mioveni-Argeș 489-498 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie DUMITRESCU, Ion, MIROIU, Marius Rezultatele supravegherii arheologice de la Valea Stînii - punctul - Vărzărie" 21-37 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie VERGATTI, Radu Orașul Cîmpulung și primii Basarabi 75-79 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie NEAGOE, Claudiu Considerații privind raporturile dintre comunitatea catolică și cea ortodoxă din Cîmpulung Muscel în secolele XIII-XIV 81-89 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie OPREA, Radu Albu Vistier (cca 1460-1510)și înrudirea sa cu vechile neamuri ale boierilor argeșeni de pe Valea Topologului 107-114 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie DINA, Teodor Un manuscris slavon din Biserica Sf. Nicolae" din Piscani, județul Argeș în colecția Mănăstirii Bistrița-Vîlcea 115-122 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie RĂDULESCU, Maria-Venera Mănăstirea Argeș în secolul al XVII-lea. Podgoriile și vinăriciul 123-135 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie DOROBANȚU-DINA, Roxana Mănăstirea Valea (Țițești-Argeș) și influența ei asupra locuitorilor din Piscani, județul Argeș, în perioada 1963-1863 137-144 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie CIOFLAN, Teodor, MĂNDESCU, Dragoș, MASCHIO, Romeo Cercetările arheologice de la biserica Sf. Nicolae li Sf. Pantelimon din Pitești 145-164 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie CRISTOCEA, Spiridon Biserici și școli protestante la Pitești în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 191-204 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie GIUGEA, Daniela Aspecte privind băncile din Cîmpulung și relația lor cu orașul în prima jumătate a secolului XX 217-222 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie MOTREANU, Valentin Aspecte privind unele lucrări edilitate în Pitești, 1928-1938 257-264 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie PINTILIE, Dan Informații privind aprovizionarea populației județului Argeș în perioada 1941-1944 265-270 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie OPRIȘ, Ioan Alegeri episcopale la Argeș în 1941 271-276 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie DUMITRESCU, Ionel-Claudiu Armata roșie și județul Argeș în anii 1944-1947 293-304 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie CRĂCIUN, Mircea 150 de ani de la nașterea lui Ion Posescu (1858-1951) o personalitate marcantă a orașului Pitești și a județului Argeș 359-372 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie OPRESCU, Carmen Petre Ispirescu, vilegiaturist la Cîmpulung în 1884 381-390 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie CONSTANTINESCU, Nicolae Un reper istoriografic și semnificațiile sale: BCMI, 1/1908 ( în chestiunea restaurării Bisericii Domnești din Argeș) 395-400 română
2009 Argesis - Studii și Comunicări, XVIII, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș Începuturile cercetărilor arheologice în Argeș și Muscel (sec. XVII-XIX) 53-66 română
2009 Argesis - Studii și Comunicări, XVIII, seria istorie VERGATTI, Radu Din nou despre începuturile Cetății Poienari 75-81 română
2009 Argesis - Studii și Comunicări, XVIII, seria istorie NEAGOE, Claudiu Considerații noi privitoare la bîlciul sau "sborul de la Sf. Ilie" din Cîmpulung-Muscel (sec. XIV-XVIII) 121-126 română
2009 Argesis - Studii și Comunicări, XVIII, seria istorie OPREA, Radu Despre un reprezentant de seamă al patriciatului sașilor cîmpulungeni din veacul al XV-lea 127-132 română
2009 Argesis - Studii și Comunicări, XVIII, seria istorie CRISTOCEA, Spiridon, PĂDURARU, Marius Cercetările arheologice de la Schitul Bascovele, comuna Cotmeana, județul Argeș (campania iulie - august 2009) 167-183 română
2009 Argesis - Studii și Comunicări, XVIII, seria istorie SOARE ANCUȚA, Elena Ctitori și ținutele lor oglindite în tablourile votive din biresicile orașului Topoloveni 185-192 română
2009 Argesis - Studii și Comunicări, XVIII, seria istorie MULȚESCU, Alexandru, MULȚESCU, Maria Municipiul Pitești - Evoluția ansamblului 219-226 română
2009 Argesis - Studii și Comunicări, XVIII, seria istorie VITAN, Ion Moșia Slobozia-Mălineasca din județul Argeș, propietatea Academiei Române 227-231 română
2009 Argesis - Studii și Comunicări, XVIII, seria istorie DOGIOIU, Luminița Evoluția învățămîntului la Pitești în perioada interbelică (1919-1939) 243-254 română
2009 Argesis - Studii și Comunicări, XVIII, seria istorie PINTILIE, Dan Activitatea culturală din județul Argeș în perioada 1941-1944 în amintirile fostului prefect de Argeș - Constantin C. Popescu 267-274 română
2009 Argesis - Studii și Comunicări, XVIII, seria istorie ȘTEFAN, Ion Repere istorice comune: Cîmpoulung Muscel - Bădeștii de Muscel 331-340 română
2009 Argesis - Studii și Comunicări, XVIII, seria istorie ROBEA, Mihail Colindatul din ajunul Crăciunului în Valea Vîlsanului-Argeș 341-349 română
2009 Argesis - Studii și Comunicări, XVIII, seria istorie SMARANDA, Aurică Scheiul și Scheienii din Cîmpulung Muscel văzuți prin caleodoscop 351-357 română
2009 Argesis - Studii și Comunicări, XVIII, seria istorie UNGUREANU, George Comuna Bîrla, județul Argeș. Studiu monografic - Păduraru M., Chistol Aurelian 393-396 română
2009 Argesis - Studii și Comunicări, XVIII, seria istorie STAN, Apostol Problema Cadrilaterului în contextul relațiilor româno-bulgare (1919-1940) - Ungureanu G. 397-400 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria istorie CANTACUZINO, Gheorghe În căutarea urmelor reședinței domnești de la Cîmpulung .9-20 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria istorie VERGATTI, Radu De la rezidențele domnești la capitala Țării Romțnești (secolele XIV-XVIII) 43-48 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș Hyic Despre o mai veche dispută istorioagrafică și implicațiile sale argeșene 143-146 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria istorie CRISTOCEA, Spiridon, MASCHIO, Romeo Cercetările arheologice de la vechea biserică din satul Zidurile, comuna Mozăceni, județul Argeș 147-154 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria istorie PĂDURARU, Marius Din istoricul schitului Bascovele, județul Argeș 183-191 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria istorie MULȚESCU, Alexandru, MULȚESCU, Maria Curtea de Argeș - Evoluția ansamblului 193-206 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria istorie DEJAN, Octavian Proprietatea rurală în România, respectiv în satele comunei Cepari, județul Argeș, din evul mediu pînă în ajunul celui de al doilea război mondial 207-224 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria istorie CRISTOCEA, Spiridon Acțiuni edilitare în Piteștii anilor 1835-1836 225-230 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria istorie PETRESCU, Radu Intelectuali argeșeni și mușceleni la Vălenii de Munte 261-276 română
2011 Argesis - Studii și Comunicări, XX, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș Vizita cotelui Marsigli la Cîmpulung - "Jidova" datare, context, semnificații 45-49 română
2011 Argesis - Studii și Comunicări, XX, seria istorie CRISTOCEA, Spiridon Catagrafiile din secolele XVIII-XIX ale mănăstirilor argeșene, izvoare importante pentru cunoașterea unor pgini din istoria acestei zone 149-157 română
2011 Argesis - Studii și Comunicări, XX, seria istorie DOROBANȚU-DINA, Roxana Țiganii din Piscani - File din trecutul lor multisecular 203-207 română
2011 Argesis - Studii și Comunicări, XX, seria istorie DEJAN, Constantin Știri despre oameni, întîmplări și vremi de altădată izvodite din cărți de cult, de la bisericile vechi ale protopopiatului Pitești 209-216 română
2011 Argesis - Studii și Comunicări, XX, seria istorie CRISTOCEA, Spiridon Noi documente despre reconstituirea, în prima jumătate a sec. al XIX-lea, a bisericilor de la mănăstirile muscelene Negru-Vodă și Vieroș 217-225 română
2011 Argesis - Studii și Comunicări, XX, seria istorie CIOCAN, Ilie, PĂDURARU, Marius Trei documente inedite din deceniul cinci al secolului al XIX-lea, privitoare la fostul sat Căcărezeni (astări Cotmeana, Comuna Stolnici) 227-240 română
2011 Argesis - Studii și Comunicări, XX, seria istorie PINTILIE, Dan Conferințele administrative din anul 1943 privind dezvoltarea economică și socială a județelor Argeș și Muscel 275-282 română
2011 Argesis - Studii și Comunicări, XX, seria istorie DEJAN, Constantin, DEJAN, Octavian Societăți preoțești în Pitești 283-304 română
2012 Argesis - Studii și Comunicări, XXI, seria istorie RĂDULESCU-MARIA-VENERA Melhisedic - primul egumen al mănăstirii Dlăgopolskia ("Negru Vodă" din Cîmpulung) 29-46 română
2012 Argesis - Studii și Comunicări, XXI, seria istorie OPREA, Radu Orășenii din Cîmpulung și Neagoe Basarab. Cu prilejul împlinicii a 500 de ani de la urcarea acestuia în scaunul domnesc 77-82 română
2012 Argesis - Studii și Comunicări, XXI, seria istorie DINA, Teodor Jupînița Despa Hristodora, stră-strănepoata boierilor Vlăiculești din Piscani-Argeș și presupusul ei mormînt din biserica acestui sat 93-100 română
2012 Argesis - Studii și Comunicări, XXI, seria istorie MASCHIO, Romeo Tezaurul monetar de la Fălfani, județul Argeș - sec. XVIII 117-128 română
2012 Argesis - Studii și Comunicări, XXI, seria istorie CRISTOCEA, Spiridon Brătășești, un schit argeșean uitat 129-160 română
2012 Argesis - Studii și Comunicări, XXI, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș De la Marele Orient al Franței în colecția Muzeului Județean Argeș via Cîmpulung 169-178 română
2012 Argesis - Studii și Comunicări, XXI, seria istorie MAVRODIN, Teodor Obștea moșnenilor din Cremenari 179-190 română
2012 Argesis - Studii și Comunicări, XXI, seria istorie SZEMKOVICS, Laurențiu-Ștefan Matrice sigilare aparținînd prefecturii județului Argeș (1862-1929) 197-206 română
2012 Argesis - Studii și Comunicări, XXI, seria istorie MOTREANU, Valentin Aspecte privind desfășurarea plebiscitului pentru adoptarea constituției lui Carol al II-lea la Pitești - 24 februarie 1938 251-254 română
2012 Argesis - Studii și Comunicări, XXI, seria istorie RADU, Aurel Aspecte referitoare la activitatea împuternicitului de culte din regiunea Pitești (1953-1954) 289-303 română
2012 Argesis - Studii și Comunicări, XXI, seria istorie GRIGORE, Valentina-Elena Despre monumentele istorice și de cult creștin ortodox în cuprinsul comunei Dărmănești, județul Argeș 341-349 română
2012 Argesis - Studii și Comunicări, XXI, seria istorie NOVAC, Vasile Comuna Suseni, județul Argeș. Pagini de monografie - Păduraru M., Ungureanu G., Chistol D. 368-370 română
2009 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIII TEODORESCU, Virgiliu Mitropolia Ungrovlahiei la Curtea de Argeș. 1359-2009 = 650 de ani Studii şi articole 69-81 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII MAZILESCU, Sorin Olăritul pe Valea Rîului Doamnei 409-417 română
1975 Cercetări Arheologice, I ROSETTI, Dinu Cetățeni-Argeș. Istoricul cercetărilor arheologice 261- română
1976 Cercetări Arheologice, II CHIȚESCU, Lucian Cercetări arheologice la Cetățeni, județul Argeș 155- română
1981 Cercetări Arheologice, IV BĂTRINA, Adrian, BĂTRÎNA, Lia Cercetări arheologice efectuate în anul 1979 în cuprinsul așezării Curtea de Argeș, jud. Argeș 144- română
1982 Cercetări Arheologice, V ULANICI, Augustin Săpăturile de la Valea Iașului, jud. Argeș 37- română
1982 Cercetări Arheologice, V BĂTRINA, Adrian, BĂTRÎNA, Lia Cercetările arheologice de la Curtea de Argeș 95- română
1983 Cercetări Arheologice, VI CHIȚESCU, Lucian, CRISTOCEA, Spiridon, SION, Anișoara Cercetările arheologice efectuate la Complexul de monumente feudale de la Cetățeni, jud. Argeș. Locuința voievodală 51- română
1984 Cercetări Arheologice, VII CRISTOCEA, Spiridon, PĂUNESCU, Anca Cercetările arheologice din sectorul "Monumente" de la cetățeni, jud. Argeș 137- română
1984 Cercetări Arheologice, VII CANTACUZINO, Gheorghe Unele probleme privind cercetările arheologice de la Cîmpulung 199- română
1986 Cercetări Arheologice, VIII CHIȚESCU, Lucian, PĂUNESCU, Anca Cercetările arheologice efectuate la Complexul de monumente feudale de la Cetățeni, jud. Argeș. Locuința voievodală 67- română
1992 Cercetări Arheologice, IX CHIȚESCU, Lucian, PĂUNESCU, Anca Cercetările arheologice din cuprinsul necropolei voievodale de la Cetățeni, jud. Argeș 52- română
1992 Cercetări Arheologice, IX CHITESCU, Lucian Elemente definitorii ale centrului voievodal de la Cetățeni puse în lumina de cercetare arheologică a anilor din urmă 85- română
1992 Cercetări Arheologice, IX LEAHU, Doina Tezaurul de aur din epoca bronzului descoperit pe teritoriul jud. Argeș 111- română
2013 Cercetări Arheologice, XX TROHANI, George Din însemnările profesorului Gheorghe Cantacuzino (1900-1977) IV. Contribuția cercetătilor arheologice de la palatul Potlogi la cunoașterea artei epocii brîncovenești 261-365 română
1983 Cercetări Numismatice, V CÎRSTOCEA, Spiridon, MASCHIO, Romeo Tezaurul de monede medievale românești și bizantine din sec. XIV-XV descoperit la ansamblul feudal de la Glavacioc, jud. Argeș / Le trésor de monnaies médiévales roumaines et byzantines des XIVe-XVe siècles découvert dans le complexe féodal Glavacioc, dép. de Argeș / Medieval Romanian and Byzantine Coins Dated in the 14th-15th Centuries Found in the Medieval Complex of Glavacioc, Argeș County Numismatică medievală şi modernă (Numismatique Médiévale et Moderne, Medieval and Modern Numismatic) 69-81 română
2000 Cibinium, seria 1990-2000 COMAN-SIPEANU, Maris, COMAN-SIPEANU, Olimpia Restaurarea iconostasului bisericii episcopale de la Curtea de Argeș - Un pas important în acțiunea de salvare a artei ecleziastice din România 265-276 română
2011 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVIII MĂNDESCU, Dragoș, NEAGU, Marian The anthropomorphous clay figurines from Gumelnița tell settlements at Teiu (Argeș County). A preliminary approach 75-92 engleză
2011 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVIII GEORGESCU, Migdonia, NICULESCU, Gheorghe Preliminary considerations on Gumelnița Staruettes of Teiu, Argeș District, based on microscopy and XRF analysis 93-95 engleză
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II TUDOR, Sebastian Mișcări social-politice ale țăranilor din Argeș și Muscel în perioada 1864-1890 561-568 română
2005 Istros, XII MĂNDESCU, Dragoș Despre periferia sudică a grupului Ferigile. Cu specială privire asupra necropolei de la Teiu (județul Argeș) 33-43 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II NOVAC, Vasile Goleștii și Gorjul. Muzeul Golești - Argeș V. Figuri gorjene 401-417 română
1959 Materiale și Cercetări Arheologice, 6 VULPE, Alexandru Săpăturile de la Costești-Ferigele 237-250
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 BARNEA, I., LĂZĂRESCU, E. Sondajul de la Câmpulung. Punct ''Cloașter'' 065-072
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 ROSETTI, Dinu V. Șantierul arheologic Cetățeni 073-088
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 CHIȚESCU, Lucian, PAPASIMA, Tudor, PĂUNESCU, Anca Cercetările arheologice de la complexul monumentelor feudale de la Cetățeni, jud. Argeș 275-281
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 CANTACUZINO, Gh. I., CÂRSTOCEA, Spiridon, TRÂMBACIU, Ștefan Cercetări arheologice în zona fostei curți domnești din Câmpulung 287-290
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 CANTACUZINO, Gh. I., CRISTOCEA, Sp., TRÂMBACIU, Ștefan Cercetările arheologice din zona fostei Curți domnești din Câmpulung, jud. Argeș 517-524
2009 Miscellanea Historica et Archaelogica in Hinorem Professoris Ionel Cândea BĂRBULESCU, Constantin, MĂNDESCU, Dragoș Cîteva concluzii desprinse dintr-un sondaj arheologic la Mănăstirea Corbii de Piatră 105-124 română
2009 Miscellanea Historica et Archaelogica in Hinorem Professoris Ionel Cândea ZUICĂ, Eugen Note cu privire la construirea primei biserici catolice din București și la tentativele misionarilor franciscani de a-i readuce la catolicism pe sașii din Cîmpulung 329-340 română
2008 Oltenia - Studii și Comunicări, XVI, seria arheologie-istorie veche LAZĂR, Simona Observații asupra începutului epocii fierului în zona Vîlcea-Argeș 36-42 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu BUTA, Ioana, ENE, Laurențiu Oficiul pentru patrimoniul cultural național Argeș: Argumente privind realizarea unui tezaur de termeni iconografici 82-84 română
2010 Pontica, XLIII FLOREA, Mihai, ȘTEFAN, Cristian La dynamique de l'habitat neo-eneolithique dans la microregion Argeș - Dîmbovița 179-189 franceză
2004 Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani MĂNDESCU, Dragoș Necropola de la Curtea de Argeș-"Radovanu". Noi precizări privind inventarul funerar 139-174 română
2008 Restitutio, 1 FARIN, Polixenia, ILEA, Ioana Restaurarea unei catrințe și a unui vîlnic din zona Muscel 15-16 română
2011 Restitutio, 4 MOCENCO, Malvine Metodologia de conservare-restaurare la icoana Troței sin Czca - Argeș 159-164 română
1998 Sargetia, XXVII-1, seria 1997-1998 IONESCU, Doina Din bogata activitate a pictorului Simion din Pitești în ținuturile hunedorene (1) 729-736 română
2003 Sargetia, XXXI MĂNDESCU, Dragoș Importurile romane în așezarea geto-dacă de la Cetățeni și implicațiile lor asupra cronologiei finale a locuirii 129-137 română
2003 Sargetia, XXXI MĂNDESCU, Dragoș Atelierul de producere a podoabelor de bronz din dava getică de la Cetățeni 139-142 română
1967 Studii și Comunicări, 13 NIEDERMAIER, Paul Un momenr important în dezvoltarea arhitecturii feudale din Țara Românească. Construirea bisericii episcopale din Curtea de Argeș 37- română
1968 Studii și Comunicări, I, seria istorie - științele naturii TODOR, I. Studii și comunicări - Cuvînt înainte .3-4 română
1968 Studii și Comunicări, I, seria istorie - științele naturii MATEESCU, Nicolae Descoperiri și cercetări arheologice în Argeș .7-15 română
1968 Studii și Comunicări, I, seria istorie - științele naturii POPESCU, Eugenia, VULPE, Alexandru Date noi privind grupul Ferigile în Argeș 23-31 română
1968 Studii și Comunicări, I, seria istorie - științele naturii POPESCU, Emilian, POPESCU, Eugenia Castrul roman Jidava-Cîmoulung (observații preliminare) 67-79 română
1968 Studii și Comunicări, I, seria istorie - științele naturii SACERDOȚEANU, Aurelian Argeș - cea mai veche reședință a Țării Românești 105-122 română
1968 Studii și Comunicări, I, seria istorie - științele naturii CONSTANTINESCU, Nicolae Cercetarea arheologică de la curtea domnească din Argeș, 1967 123-138 română
1968 Studii și Comunicări, I, seria istorie - științele naturii DUMITRESCU, Constantin, DUMITRESCU, F. Lupta țărănimii împotriva exploatării feudale în județele Argeș și Vîlcea în sec. XVI-lea și al XVII-lea 139-1149 română
1968 Studii și Comunicări, I, seria istorie - științele naturii APOSTOL, Leonid, STANCU, Radu Resturi de Archidiskodon meridionalis (Nesti) descoperite în județul Argeș 163-176 română
1968 Studii și Comunicări, I, seria istorie - științele naturii BERA, Alexandru Stabilirea întinderii Ponțianului între rîurile Bratia și Argeșel 177-189 română
1968 Studii și Comunicări, I, seria istorie - științele naturii DRĂGHICI, B., RICHIȚEANU, Anghel, SĂRARU, Ștefan, TUDOR, I. Contribuție la cunoșterea micromicetelor din municipiul Pitești și împrejurimile sale 191-200 română
1968 Studii și Comunicări, I, seria istorie - științele naturii NEACȘU, Petre Contribuții la cunoșterea faunei de Itonididae (Diptera-Namatocera) din județul Argeș 227-234 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii ILIE, Mircea Geologia județului Argeș .9-32 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii BĂCANU, I., GAVA, Radu, STANCU, Radu Noi date paleontologice privind prezența lui Archidiskodon și Rhinoceros în bazinul mijlociu al Argeșului 33-45 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii MOHAN, Gheorghe Contribuții la cunoșterea briofitelor din pădurea Trivale 49-59 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii MĂTIEȘ, Mircea, STANCU, R., STĂNCULESCU, L. Izvorul "Colcot" de lîngă Topoloveni (județul Argeș) - loc de iernare pentru păsări 61-71 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii MĂTIEȘ, Mircea Cercetări avifenologice de-a lungul bazinul mijlociu și superior al Argeșului între 1 ianuarie - 31 mai 1968 73-90 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii DUPOI, V., RIZEA, I., TEODORESCU, V. Un tezaur de podoabe dacice de argint și de monede romane republicane descoperit în Muntenia (tezaurul de la Rociu, județul Argeș) 101-108 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii NANIA, Ion O importantă descoperire din perioada feudalismului timpuriu la Bîrlogu, comuna Negrași, județul Argeș 117-132 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii CHIHAIA, Pavel Date noi despre necropola primilor Basarabi din Curtea de Argeș 133-166 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii CONSTANTINESCU, Nicolae Satele medievale din județul Argeș pînă la anul 1500. Încercări de geografie istorică 167-178 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii SACERDOȚEANU, Aurelian Aref - un vechi sat argeșan 179-209 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii MAVRODIN, Teodor, POPESCU, Eugenia Depozitul de vase feudale de la Ștefănești-Pitești 211-218 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii MÎRȚU, Flaminiu Prezențe arheologice bigomilice în zona Cîmpulung-Muscel, județul Argeș 219-229 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii CRISTOCEA, Spiridon Aspecte ale luptei sociale pe domeniul mînăstirii Rîncăciov 231-236 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii DUMITRESCU, Constantin, RĂCILĂ, E. Din istoricul învățămîntului în orașul Pitești (pînă la jumătatea secolului al XIX-lea) 237-246 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii POPA, Petre Mișcarea muncitorească din orașul Pitești în perioada avîntului revoluționar. Participarea secțiunii locale a Partidului Socialist la acțiunea de făurare a P.C.R. 247-262 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii DUMITRESCU, Constantin, DUMITRESCU, F. Frămîntări sociale în județul Argeș în anii crizei economice (1929-1933) 263-277 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii MATEESCU, N. Prețuirea unor înalte valori ale istoriei și artei - 450 de ani de la zidirea mănăstirii Curtea de Argeș 281-295 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii POPOVICI, A. Cum am organizat secția memorială "Liviu Rebreanu" de la Valea Mare - Pitești 297-302 română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii ILIE, Mircea Geomorfologia județului Argeș .9-40 română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii CĂTĂNESCU, V., CREMENESCU, Gheorghe, PESTROIU, P., STANCU, Radu Influența diferitelor forme și doze de îngrășăminte cu azot asupra unor procese fiziologice a producției și a calității soiului de grîu Bezostaia 1 pe solul podzolic de la Albota-Argeș 77-86 română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii NEACȘU, Petre Noi contribuții asupra cunoșterii itonididelor galicole (Diptera - Itonididae) in judetul Argeș 93-98 română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii GAVA, Radu, MATIEȘ, Mircea Alte exemplare document în colecția ornitologică a Muzeului din Pitești 99-105 română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii VASILIU, George Contribuții la cunoșterea populației de Sciurus vulgaris L., 1758 (Mammalia, Rodentia, Sciuridae) din județul Argeș 107-115 română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii GIOSANU, M., GOMOIU, I., HUȘTIU, C., MARINESCU, I. Cercetări privitoare la creșterea și dezvoltarea vițeilor din rasa brună hrăniți cu adaus de "afarom-forte" în lapte, în stațiunea experimentală Albota, județul Argeș 137-144 română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii IONESCU, Ion Despre originea și semnificația etimologică a toponimicului Argeș 153-162 română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii ALEXANDRESCU, Alexandru, PĂUNESCU, A. Așezarea din sec. III e.n. de la Podul Dîmboviței 163-174 română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii SACERDOȚEANU, Aurelian Începuturile orașului Pitești 195-208 română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii CANTACUZINO, Gheorghe Date noi privind cetatea Poenari (Argeș) 209-216 română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii CRISTUDOR, M. Rucărul medieval și evenimentele politice din Țara Românească, dintre anii 1655-1660 217-228 română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii POP, Augustin 1848 în Argeș (Documente noi) 239-248 română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii CRUCEANĂ, Ion Presa progresistă la Pitești în perioada 1930-1940 249-259 română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii DUMITRESCU, Constantin, DUMITRESCU, F. Frămîntări sociale în județul Argeș între anii 1934-1940 261-270 română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii TUDOR, Dumitru Lucrețiu Pătrășcanu și antifasciștii din Argeș 271-277 română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii POPA, Petre Activitatea politică a forțelor democratice din orașul Pitești în prima etapă a revoluției populare 279-287 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii ILIE, Mircea O nouă unitate supratectonică: Pînza Rucar - Dîmbovicioara .9-16 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii BĂCANU, Ion, COTEȚ, Vasile, MACAROVICI, Neculai Scurte observații geologo-geomorfologice în zona precarpatică pe traseul Curtea de Argeș - Schitu Golești 17-23 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii RICHIȚEANU, Anghel Contribuții la cunoșterea speciilor de Septoria Fr. Din microflora Masivului Iezer - Păpușa 59-67 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii RICHIȚEANU, Anghel Contribuții la cunoșterea speciilor de Phyllosticta pers. Din microflora Masivului Iezer - Păpușa 69-75 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii CREMENEANU, Gheorghe, GIOSANU, M., HERA, Cristian, STANCU, Radu, VĂLUȚĂ, Gheorghe Rezltate experimentale cu diferite forme de îngrășăminte cu azot lichid la grîi și porumb pe solul podzolic de la Albota - Argeș 87-93 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii CANTOREANU, Margareta Studii sistematice asupra insectelor Homoptera Auchenorrhyncha din bazinul rîului Argeș 109-115 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii MENCINICOPSCHI, Mariana, NEACȘU, Petre Contribuții la cunoșterea faunei de doptere galicole (Fam. Cecidomyiidae) din bazinul Argeșului 117-125 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii STĂNESCU, Gheorghe Contribuții la studiul ihtiofaunei rîului Argeșel din bazinul Argeșului 141-148 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii STĂNESCU, Gheorghe Contribuții la cunoșterea ihtiofaunei răului Bratia din bazinul Argeșului 149-157 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii NANIA, Ion Un prețios izvor istoric care amintește căderea statului lui Burebista: tezaurul de la Sprîncenata 205-219 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii MITREA, Bucur, ROSETTI, Dinu Un tezaur de denari romani republicani și imperiali de început descoperit la Cetățeni Muscel 221-228 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii CHIHAIA, Pavel Procesul moșiei Flămînzești de lîngă Curtea de Argeș 259-270 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii DINU, Constantin Din istoricul unui vechi sat de moșneni - Suslănești 285-292 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii CRUCEANĂ, Ion Drumuri comerciale de pămînt și toponimele lor în zona de Sud a județului Argeș 309-314 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii DUMITRESCU, Constantin Învățămîntul sătesc în județul Argeș (1838-1848) 315-336 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii POPA, Petre Contribuția organizațiilor P.C.R. și P.S.D. din județul Argeș la făurirea partidului unic al clasei muncitoare 353-364 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii MOISE, Ion Cîteva toponimice din zona Argeșului 365-367 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii ANGHEL, Dumitru Nicolae Labiș în Argeș 399-406 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii MATEESCU, Nicolae Tezaurul muzeelor și monumentelor din Argeș, prețios mijloc de informare istorică și educare patriotică a tineretului 407-410 română
1980 Studii și Comunicări, V POPESCU-ARGEȘEL, Ion Complexul cheilor din bazinul Dîmboviței .11-20 română
1980 Studii și Comunicări, V RICHIȚEANU, Anghel, STANCU, Radu Ciuperci sphaeropsidale din Masivul Ierzer - Păpușa 25-32 română
1980 Studii și Comunicări, V RICHIȚEANU, Anghel Contribuții la cunoșterea micromicetelor parazite din Masivul Iezer - Păpușa 40-45 română
1980 Studii și Comunicări, V BUICULESCU, Ileana, ROMAN, Nicolae Observații privind creșterea și dezvoltarea puieților de fag în procesul de succesiuni ierboase din bazinul Rîul Doamnei 46-52 română
1980 Studii și Comunicări, V MĂRGĂRIT, Grigore Contribuții la cunoșterea răspîndirii bibionidelor (Diptera, Nematocera) în județul Argeș 142-146 română
1980 Studii și Comunicări, V PARASCHIVESCU, Dinu Cercetări asupra mirmecofaunei județului Argeș 147-152 română
1980 Studii și Comunicări, V POPA, Petre Semnificația istorică a activității și vizitelor tovarățului Nicolae Ceaușescu în județul Argeș 207-222 română
1980 Studii și Comunicări, V BODEA, Octavian Ceramica romană de tradiție dacică din zona Muscelului 230-238 română
1980 Studii și Comunicări, V CANTACUZINO, Gheorghe Sondaje arheologice la ctitoria lui Neagoe Basarab din Curtea de Argeș 239-244 română
1980 Studii și Comunicări, V STĂNICĂ, Vasile Un domeniu feudal sin secolul XVI de pe meleagurile argeșene 252-259 română
1980 Studii și Comunicări, V LIGOR, Alexandru Orașele Cîmpulung, Curtea cde Argeș și Piteșri văzute de călători străini la mijlocul secolului al XVII-lea 260-265 română
1980 Studii și Comunicări, V ȘERBAN, Constantin Negustori argeșeni la începutul secolului al XIX-lea. Două documente inedite 270-275 română
1980 Studii și Comunicări, V DUMITRESCU, Constantin Învățămîntul sătesc în județul Argeș (1848-1864) 303-310 română
1980 Studii și Comunicări, V NOVAC, Vasile Incendiul de la Pitești din august 1848 311-315 română
1980 Studii și Comunicări, V COMAN, Nicolae Figuri de luptători pașoptiști argeșeni 316-323 română
1980 Studii și Comunicări, V MAVRODIN, Teodor O condică necunoscută a patentarilor piteșteni din iulie 1860 324-355 română
1980 Studii și Comunicări, V COMAN, Nicolina, DEACONU, Gheorghe Dezvoltarea meseriilor și industriei la Pitești în secolul al XIX-lea și la începutul secolului XX 364-370 română
1980 Studii și Comunicări, V POPESCU, Eugenia Folosirea materialului complementar în expoziția de arheologie (Muzeul Județean Argeș) 425-431 română
1980 Studii și Comunicări, V CRISTOCEA, Spiridon Principiile de organizare a expoziției de bază a secției de istorie de la Muzeul Județean Argeș 432-437 română
2005 Tibiscum, XII, seria etnografie-istorie SMARANDA, Aurică Despre circulația monetară în Cîmpulung Muscel și zonele înconjurătoare în sec. XVI 313-318 română
1979 VRANCEA - Studii și Comunicări, II GORGOI, Mihai Metode de valorificare a patrimoniului muzeelor în aer liber, folosite de Complexul muzeal Golești 283- română