Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 345 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1971 Acta Musei Napocensis, VIII PROTOPOPESCU, George Tactica și strategia M.C.G. român, în bătălia pentru apărarea Bucureștiului 321- română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII MAXA, Adriana Ornamentul în piatră la Palatul Mogoșoaias - Stilul brîncovenesc 373-383 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX POP, Constantin, VLĂDESCU, Cristian Piese sculpturale romane în muzeul militar central 301-306 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX STAN, Constantin Participarea studenților bucureșteni la mișcarea memorandistă 257-272 română
1998 Acta Musei Napocensis, 34-II, seria istorie BRĂTESCU, Gheorghe Musees et collections dans le cadre de l'ancienne faculte de medecine de Bucarest 513-516 franceză
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II STAN, Constantin Revenirea familiei regale în București (18 noiembrie-1 decembrie 1918) 129-139 română
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria 2000-2001 MÎNDRUȚ, Stelian Teatrul german din București (1917-18) Evoluție și consecințe 281-291 română
1998 Acta Musei Porolissensis, XXII CHECIU, Stela-Mariana, OPRESCU, Cristina Amintirea războiului pentru întregirea neamului în capitala țării 561-578 română
2009 Analele Banatului, XVII, seria arheologie-istorie ȘTEFAN, Cristian Piese de bronz din colecțiile Muzeului Național de Antichități 295-305 română
1993 Analele Brăilei, 1 ȘTEFĂNESCU, Aristide Începuturile urbane ale Bucureștilor 463-471 română
2012 Analele Buzăului, IV STAN, Constantin Atitudinea românilor din străinătate față de pacea de la Buftea - București (24 aprilie/ 7 mai 1918) 107-127 română
2005 Analele Dobrogei, VIII, serie nouă PAPUC, Jan 92 de ani de la pacea de la București (1913) 47-54 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă SCURTU, Costin Bucureștiul în vîltoarea începutul de secol XIX 95-106 română
1998 Angvstia, 3, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie BURLACU, Ioana Primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Miron Cristea, întemeietor al Academiei de Muzică Bisericească din București 383-385 română
2012 Angvstia, 16, seria istorie-socologie CHISTOL, Aurelian Aspecte legate de organizarea poliției capitaliei 91-100 română
2002 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei SÎRBU, Anca Contribuții la viața comunității armene din București 471-477 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 CĂRUNTU, Mihai-Aurelian Activitatea asociației "Cercul bucovinenilor din București" pentru ajutorarea refugiaților din teritoriul ocupat de U.R.S.S. în vara anului 1940 187-195 română
2001 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXVI-XXVII-XXVIII, seria 1999-2000-2001 PÎRVAN, Katiușa Monede moldovenești păstrate la Muzeul Național de Istorie a României 357-384 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie BĂLUȚĂ, Cloșca Lămpile antice din colecția Severeanu. Muzeul de istorie și artă al municipiului București 199-226 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria istorie DOBRINESCU, Valeriu, NICOLESCU, Gheorghe Un general francez la București (septembrie 1939) 237- română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria istorie ROTARU, Elena Repertoriul Teatrului Național - preocupare majoră pentru Liviu Rebreanu 437- română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie ȚUCĂ, Cornel Recunoștință față de "eroii" Diviziei 3 Infanterie căzuți în lupta cu legionarii, în București 395- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie TUCĂ, Florin Un locaș de cult din București, ctitoria mareșalului Ion Antonescu 379- română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie ICHIM, Eugen Participarea armatei române la al Doilea Război Mondial reflectată în colecțiile Muzeului Militar Național 439- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie HAIMOVICI, Sergiu Studiul resturilor faunistice găsite în două situri din Evul Mediu tîrziu (sec. XVII-XVIII) - Cernica și Radovanu 259- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie STANCIU, Ionuț Reședințele domnești de la Tîrgoviște și București în secolele XV-XVI. Aspecte demografice, economice și sociale 207- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie IONIȚĂ, Mioara Despre Bucureștii din ajunul jubileului din anul 1906 la un secol de la eveniment 341- română
2007 Argesis - Studii și Comunicări, XVI, seria istorie HAIMOVICI, Sergiu Studiul unor resturi arheozoologice descoperite în așezarea de secol VI p.Hr. De la Bălăceanca - "ecluză" (jud. Ilfov) 97-102 română
2009 Argesis - Studii și Comunicări, XVIII, seria istorie STANCIU, Ionuț Aspecte din istoria culturală și artistică a orașelor Tîrgoviște și București (secolele XV-XVII) 151-159 română
2009 Argesis - Studii și Comunicări, XVIII, seria istorie POPESCU, Cornel Informații necunoscute din presa bucureșteană în perioada ocupației germane 1916-1918 233-236 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria istorie NEAGOE, Claudiu Cîteva precizări referitoare la casa belilicului din București (sec. XVII-XIX) 139-142 română
2012 Argesis - Studii și Comunicări, XXI, seria istorie REZEANU, Adrian Aspecte ale dinamicii urbanistice bucureștene 323-336 română
2000 Arheologia Medievală, III RĂDULESCU, Maria-Venera Cahle decorate cu scene de turnir din colecția Muzeului National de Istorie a Romaniei 243- română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII BUGOI, R., CĂTANĂ, D., CONSTANTINESCU, Bogdan, PLOȘTINARU, D., SĂSIANU, R. Archaelogical Studies on Ancient Greek Silver Coins at Bucharest Cyclotron 260-260 engleză
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII BUGOI, R., CONSTANTINESCU, Bogdan, MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe, POLL, I. Archaeological Studies on Ancient Glassy Materials using Bucharest Cyclotron 264-264 engleză
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII MOISE, D. Analiza osteometrică a scheletelor de căine din așezarea getică de la Vadul Anei - Brănești 267-267 română
2013 Bibliotheca Marmatia, 4, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș OANȚĂ-MARGHITU, Sorin O arheologie a trecutului apropiat: săpături în Parcul Grozăvești din București 225-256 română
2013 Bibliotheca Marmatia, 4, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș RĂDULESCU, Florian Cercetări geoelectrice în perimtrul Bd. Vasile Milea 257-259 română
1974 Biharea, II AMBRUȘ, G., ANTONESCU, Romulus Obiective bihorene în Muzeul Satului, București 159- română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I directorul Muzeului de Istorie a orașului București GEORGESCU, Florian Cuvânt introductiv 3-4 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I DEAC, Augustin Momente din începuturile mișcării muncitorești în orașul București Studii şi materiale de istorie 5-22 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I GEORGESCU, Titu Influența luptelor muncitorimii din 1933 asupra dezvoltării presei revoluționare și democratice îndrumate de P.C.R. din orașul București (1933-1944) Studii şi materiale de istorie 23-37 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I GEORGESCU, Florian Marele plan al orașului București ridicat de maiorul Borroczyn între 1844-1846 Studii şi materiale de istorie 39-80 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I BERINDEI, Dan Frământări social-politice bucureștene în anii 1859-1962 Studii şi materiale de istorie 81-100 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I CEBUC, Alexandru Aspecte din viața unor mahalale bucureștene în perioada anilor 1900-1944 Studii şi materiale de istorie 101-117 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I BENE, Ana, DAICHE, Petre Aspecte ale dezvoltării edilitar-urbanistice ale Capitalei între cele două războaie mondiale Studii şi materiale de istorie 119-139 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I NĂSTUREL, Petre Ș. Cetatea București în veacul al XV-lea Studii şi materiale de istorie 141-157 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I CERNOVODEANU, Paul Considerații privitoare la organizarea administrativă a orașului București în sec. XVI-XVII Studii şi materiale de istorie 159-176 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I COJOCARU, Ioan V Materiale privind dezvoltarea industrială a orașului București în perioada Regulamentului Organic și în anii premergători Unirii Principatelor (1821-1859) Studii şi materiale de istorie 177-187 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I VASILESCU, Gheorghe Contribuții la istoricul gărzii civile din București Studii şi materiale de istorie 189-202 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I TOȘA-TURDEANU, Ana Orașul București în cartografie pînă la sfîrșitul secolului al XIX-lea Studii şi materiale de istorie 203-217 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I PANAIT, Panait I. Contribuții arheologice la cunoașterea satului în sec. al XV-lea pe teritoriul de azi al Bucureștilor Studii şi materiale de istorie 219-228 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I VĂTĂMANU, Nicolae Asistența sanitară în orașul București în veacurile al XVI-lea și al XVII-lea Studii şi materiale de istorie 229-240 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I IONESCU, Matei O noua unitate a Muzeului de Istorie a orașului București: Muzeul Pompierilor din Foișorul de Foc Articole de muzeografie 241-248 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I IACOBOVICI, C. Jetoane și fise din trecutul orașului București Articole de muzeografie 249-265 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I ASTANCĂI, Gheorghe Obiecte de preț din Colecția "Maria și dr. George Severeanu" (statuete de lut ars Thanagra; colierul de pietre gravate; sabia lui Gabriel Bethlen) Articole de muzeografie 267-288 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I PANTELIMON, Georgeta O metodă de restaurare a obiectelor antice din bronz Articole de muzeografie 289-298 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I CEBUC, Alexandru, CRISTACHE-PANAIT, Ioana Rolul cultural-educativ al expozițiilor volante organizate de Muzeul de Istorie a orașului București Articole de muzeografie 299-302 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I IONESCU, Victoria Albumul "Contimporani" de N. Petrescu-Găină Articole de muzeografie 303-310 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I ANGHELOVICI, Elisabeta Cărți rare din biblioteca Muzeului de Istorie a orașului București Articole de muzeografie 311-320 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I IONESCU, Ștefan O scrisoare inedită a poetului Al. Macedonski Articole de muzeografie 321-326 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I CEBUC, Alexandru Aspecte din dezvoltarea transportului de călători în București în anii puterii populare Note şi comunicări 327-332 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I CÎNCEA, P. Condiții de muncă în serviciile Primăriei orașului București (1880-1900) Note şi comunicări 333-339 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I ALEXANDRESCU-DERSCA, M. Contribuții privind ciuma lui Caragea (1813-1914) în București Note şi comunicări 355-365 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I CRISTACHE-PANAIT, Ioana Considerații documentare asupra asistenței bolilor nervoase în București în prima jumătate a secolului al XIX-lea Note şi comunicări 367-374 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I ZGÎBEA-TURCU, Mioara Aspecte ale învățământului bucureștean până la mijlocul secolului al XVIII-lea Note şi comunicări 375-381 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I FLORESCU, George Vechile case Mihăilescu din mahalaua Antimului Note şi comunicări 383-390 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I VĂTĂMANU, Nicolae Un meșter sticlar din Boemia la Curtea domnească din București (1698) Note şi comunicări 391-394 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I POTRA, George Știri despre "Hanul Galben" din mahalaua Filantropiei Note şi comunicări 395-399 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I GHINEA, Nicolae Documente privind istoria orașului București. Volum redactat de Florian Georgescu (redactor responsabil), Paul I. Cernovodeanu și Ioana Cristache-Panait (apărut în cadrul Muzeului de Istorie a orașului București, 1961) RECENZII 401-403 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I CERNOVODEANU, Paul, CRISTACHE-PANAIT, Ioana Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din București", ed. Academiei RPR (București, 1961, 363 p.) RECENZII 404-408 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I STOICESCU, Nicolae Vechi monumente bucureștene. I. Casa Mavrocordaților de la Foișor. II. Hanul Constantin Vodă Note şi comunicări 541-354 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II LEAHU, Valeriu Considerații cu privire la faza a doua a culturii Tei, în lumina noilor săpături arheologice de la Băneasa Studii 3-16 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II OLTEANU, Ștefan Geneza orașului București în lumina cercetărilor recente Studii 17-30 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II ȘTEFĂNESCU, Liviu Aspecte ale vieții sociale în orașul București în perioada de trecere spre capitalism Studii 31-36 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II GEORGESCU, Florian Dezvoltarea edilitar-urbanistică a orașului București în timpul Revoluției din 1848 Studii 37-75 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II NETEA, Vasile Studiul istoriei românilor la Universitatea din București (1864-1964) Studii 77-90 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II CEBUC, Alexandru Contribuții la istoricul iluminatului din Capitală până în anul 1900 Studii 91-113 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II PANAIT, Panait I., SIRUNI H., Dj. Tezaurul de la Gîștești și unele probleme privind circulația accelei pe teritoriul orașului București și în împrejurimi Comunicări - Note - Recenzii 189-204 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V GEORGESCU, Florian Prefață Studii 5-6 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI CANTACUZINO, Gheorghe, MORINTZ, Sebastian Descoperirile arheologice de la Cernica și importanța lor pentru cunoașterea vechilor culturi din țara noastră Cercetări arheologice 7-26 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI LEAHU, Valeriu Săpăturile arheologice de la Otopeni Cercetări arheologice 27-41 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI CONSTANTINIU, Margareta, PANAIT, Panait Șantierul Băneasa-Străulești. Cercetările din sectorul Măicănești (1964-1966) Cercetări arheologice 43-82 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI PANAIT, Panait I., TURCU, Mioara Cercetările arheologice de la Tânganu 1965-1966 Cercetări arheologice 83-96 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI GRIGORUȚĂ, Maria Un tezaur de monede turcești din prima jumătate a secolului al XVIII-lea, descoperit la Gratia (Jud. Ilfov) Comunicări - Note - Recenzii 267-271 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI BOIA, Magda Cartiere noi pe harta orașului Comunicări - Note - Recenzii 367-375 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII LEAHU, Valeriu Săpăturile arheologice de la Otopeni (II) Cercetări arheologice 5-12 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII CONSTANTINIU, Margareta Săpăturile arheologice de la Străulești - 1967. Așezările prefeudale Cercetări arheologice 13-28 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII STAN, Maria "Târgul de afară" de la capul Podului Mogoșoaiei Comunicări şi note 253-259 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII ANDERCO, Nicolae Contribuție la istoricul învățămîntului sătesc din Țara Românească în sec. XVIII-XIX. Școala de la Agiești Comunicări şi note 261-266 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII CEBUC, Alexandru Aspecte ale luptei maselor din București și județul Ilfov pentru înfăptuirea reformei agrare din 1945 Studii 225-240 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII COSMA, Viorel Permanențe ale relațiilor de colaborare dintre Muzeul de Istorie a municipiului București și instituțiile de cultură ale județului Ilfov Materiale de muzeografie 437-441 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII PORUMBEANU, Eugenia Bibliografia lucrărilor științifice ale cercetărilor din Muzeul de Istorie a municipiului București 455-464 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII Lista salariaților muzeului de istorie a municipiului București (1971) 465-466 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX BENE, Ana, CANTILLI, Maria, redactor responsabil DACHE, Petre, DUȚU, Aurel, PANAIT, Panait I., TURCU, Mioara Cuvânt înainte 25-25 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX Președinte al Comitetului de Cultură și Educație Socialistă al Municipiului București SĂCEANU, Amza Cuvînt de deschidere Şedinţă festivă la 50 de ani 29-30 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX BORCA, Ion Cuvânt de salut Şedinţă festivă la 50 de ani 31-31 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX ȘTEFĂNESCU, Ștefan Cuvânt de salut Şedinţă festivă la 50 de ani 32-32 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX ANTONESCU, Iulian Muzeul de istorie a municipiului București la a 50-a aniversare - Cuvînt de salut Şedinţă festivă la 50 de ani 33-33 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX GEORGESCU, Florian Cuvânt de salut Şedinţă festivă la 50 de ani 34-35 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX DAICOVICIU, Constantin Cuvânt de salut Şedinţă festivă la 50 de ani 36-37 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX ȘTEFĂNESCU, Aristide Locul mănăstirii Chiajna în arhitectura celei de a doua jumătăți a sec. al XVIII-lea din Câmpia Română Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 163-171 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX ȘERBAN, Constantin București, Materiale de istorie și muzeografie, VIII, 1971 Muzeul de istorie a municipiului București Recenzii-Note. Manifestări prilejuite de semicentenarul M.I.M.B. 433-435 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX COJOCĂRESCU, Maria Medalia și insigna bătute cu prilejul semicentenarul Muzeului de istorie a municipiului București Recenzii-Note. Manifestări prilejuite de semicentenarul M.I.M.B. 445-447 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX MACRII, Rodica Cronică. Activitate de cercetare, depistare și conservare a patrimoniului muzeistic Recenzii-Note. Manifestări prilejuite de semicentenarul M.I.M.B. 449-452 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX Manifestări prilejuite de semicentenarul Muzeului de istorie a municipiului București Recenzii-Note. Manifestări prilejuite de semicentenarul M.I.M.B. 453-453 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X BORONEANȚ, Vasile Descoperirile arheologice de la Ciuperceni Studii şi articole 23-27 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X PORUMBEANU, Eugenia Index alfabetic București. Materiale de istorie și muzeologie vol. I-IX, 1964-1972 299-313 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI BORONEANȚ, Vasile Considerații preliminare privind cercetările arheologice de la Chitila-Fermă Studii şi articole 11-16 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI GHINEA, Nicolae Sate din secolele XV-XIX pe teritoriul orașului București. Clanța, Cârstienești, Herăstrău și Băneasa Studii şi articole 78-92 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII NEGRU, Mircea, SCHUSTER, Cristian O locuință din epoca bronzului descoperită la București-Ciurel (1994) Studii şi Comunicări 11-17 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII MIU, Fănica Cronica cercetărilor arheologice București (1990-1996) Cronica 349-356 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII NEGRU, Mircea Descoperiri arheologice din secolul al III-lea d. Chr. la București - Militari "Câmpul Boja" Studii şi articole 26-33 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII MUCENIC, Cezara Ion N. Socolescu. Activitatea de arhitect în Bucureștiul sfîrșitului de veac - 1884-1900 Patrimoniu bucureştean 226-244 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII MĂNUCU ADAMEȘTEANU, Gheorghe Monede bizantine din colecția Muzeului de Istorie și artă al Municipiului București Muzeografie, Numismatică, Medalistică, Heraldică 291-295 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII GRIGORUȚĂ, Maria Două tezaure bucureștene - Colțea și Cărămidarii de Jos Muzeografie, Numismatică, Medalistică, Heraldică 298-299 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII DIACONESCU, Speranța, MARCU, Elena Însemne de asociații profesionale orășenești (1882-1897) din colecții particulare bucureștene Muzeografie, Numismatică, Medalistică, Heraldică 300-304 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV NEGRU, Mircea Descoperiri arheologice din secolul al III-lea p.Chr. la București - Militari "Cîmpul Boja" (1998) Patrimoniu bucureştean 55-65 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV ZAMANI, Lelioara Grădina Icoanei Patrimoniu bucureştean 117-120 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV STĂNCULESCU, Irina Apariția și evoluția denumirilor de străzi din București Patrimoniu bucureştean 137-185 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV IONIȚĂ, Ionel Un document inedit aflat în colecțiile Muzeului Municipal București - scrisoarea Principelui Carol către Ministerul de Război din 1 august 1919 Din colecţiile Muzeului Municipiului Bucureşti 270-272 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV DRĂGAN, Valeriu Porțelan vienez în colecțiile Muzeului Municipal București Din colecţiile Muzeului Municipiului Bucureşti 290-294 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV HANGANU, Liliana Emanail Hagi-Mosco, București. Amintirile unui oraș. Ziduri vechi. Ființe dispărute. Ediție îngrijită de Ștefan Plesia, Dan Plesia și Mihai Sorin Rădulescu. Cuvânt înainte de Paul Cernovodeanu. București, ed. Fundației Culturale Române, 1995 Recenzii, evenimente culturale 376-378 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV MĂNUCU ADAMEȘTEANU, Gheorghe, NEGRU, Mircea, TĂNĂSESCU, Bogdan Raport preliminar privind cercetările arheologice de salvare de la Dragomirești-Deal (comuna Dragomirești Vale, județul Ilfov) Cercetări arheologice 5-11 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV BORONEANȚ, Vasile Tell - Zigurat - Piramida Cercetări arheologice 56-78 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV BOZGAN, Ovidiu Considerații privind viața religioasă a Bucureștilor la sfîrșitul regimului comunist Studii şi articole 98-110 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV BARNEA, Alexandru Nume de străzi și piețe din Bucureștii de până azi Mentalităţi bucureştene 163-167 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV CONSTANTINESCU, Carmen, GAVRIL, Victoria Bucureștiul de altă dată - strada Culmea Veche Arhitectura bucureşteană 229-237 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV POPESCU, Angelo-Barbu Sumarul sumarelor volumelor editate de M.M.B. (I-XIV) Sumarul sumarelor 357-378 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVI NEGRU, Mircea Descoperiri arheologice din secolelele III și V la București-Militari "Câmpul Boja" Arheologie 58-72 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVI ȘTEFĂNESCU, Aristide Reședința cantacuzină de la Afumați - Ilfov Arheologie 73-78 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVI LIMBAN, Florentina Activitatea farmaceutică din București în a doua jumătate a secolului al XIX-lea Studii şi articole 127-132 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVI MĂRCULEȚ, G. Casa Gavril Cosma str. Domnița Anastasia nr. 9 sector 5, București. Studiu Istoric Case şi străzi ale capitalei 227-247 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVI POPA, Maria O casă a arhitectului Marcel Iancu pe strada Fetițelor din București Case şi străzi ale capitalei 248-251 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVI VELESCU, Oliver Strada Lânăriei și vecinătățile ei Case şi străzi ale capitalei 252-260 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVI MAJURU, Adrian Periferia subterană, Bucureștiul patologic și derivatele nebuniei Mentalitţi bucureştene 261-295 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII BĂLĂȘESCU, Adrian, NICOLAE, Cătălin, RADU, Valentin Fauna de la Chitila - Fermă. Studiu arheozoologic preliminar Arheologie 3-10 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII BORONEANȚ, Vasile Câteva oseminte de cal ornamentate descoperite la Chitila - Fermă Arheologie 11-25 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII BORONEANȚ, Adina, NICOLAE, Călin, NICOLAE, Irina Săpăturile arheologice din situl neolitic de la Chitila - Fermă - campania 2002 - Arheologie 72-81 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII MIRIȚOIU, Nicolae, SOFICARU, Andrei, SULTANA, Nicușor Expertiza antropologică a osemintelor umane descoperite la Chitila Fermă în anul 2002 Arheologie 113-122 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII ȘTEFĂNESCU, Aristide Cercetări istorice privind biserica Cuvioasa Paraschiva, Domnești, jud. Ilfov Arheologie 123-135 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII BORTEȘ, Ion București 1932-1940 Bucureştii de altădată 221-224 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII CONSTANTINESCU, Carmen, GAVRIL, Victoria Un monument istoric - biserica Negustori Patrimoniu bucureştean 305-309 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII LALĂ, Daniela Biblia de la București exemplar existent în biblioteca MMB Patrimoniu bucureştean 325-330 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII CIURILĂ, Simona Bijuterii din sticlă de Murano în colecții bucureștene Muzeologie, restaurare 516-519 română
2004 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVIII BORONEANȚ, Vasile Câteva oseminte de cal ornamentate descoperite la Chitila - Fermă Arheologie 4-19 română
2004 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVIII MĂNUCU ADAMEȘTEANU, Gheorghe, NICOLAE, Eugen, POLL, Ingrid Cercetări arheologice de salvare pe teritoriul satului Căciulați, comuna Moara Vlăsiei, județul Ilfov (1991-1993) Arheologie 20-40 română
2004 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVIII NEGRU, Mircea Protejarea patrimoniului arheologic imobil de pe teritoriul Municipiului București. Situl arheologic Militari-Cîmpul Boja Arheologie 41-51 română
2004 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVIII SANDU-CUCULEA, Vasilica Noi descoperiri arheologice de suprafață pe teritoriul orașului Buftea, jud. Ilfov Arheologie 52-59 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX BORONEANȚ, Vasile Tăblițele de lut, scrise, de la Vidra Arheologie 5-11 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX BORONEANȚ, Vasile Scrierea pe oase - o scriere necunoscută identificată în săpăturile arheologice de la Chitila Arheologie 12-35 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX SANDU-CUCULEA, Vasilica Descoperiri arheologice în comuna Brănești, județul Ilfov Arheologie 36-60 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX STOICIU, Florentina Analiza chimică și analiza de fază a ceramicii gumelnițene din punctul "Ostrov" - Brănești. Jud. Ilfov Arheologie 61-66 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX MAJURU, Adrian Strada Șepcari - scurtă monografie Studii şi articole 112-114 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX PANAIT, Panait Buftea. Lunga devenire a unei așezări ilfovene Studii şi articole 131-143 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX ANTONESCU, Rodica Câteca cuvinte despre Casa Aman Patrimoniu 4-8 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX CONSTANTINESCU, Carmen, GAVRIL, Victoria Strada Cernica Patrimoniu 9-17 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX IONIȚĂ, Ionel Ziua Bucureștilor - 20 septembrie 1959 Patrimoniu 22-26 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX IPATE, Mihai Palatul Dinicu Golescu între anii 1812-1866 Patrimoniu 27-44 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX IVAN-GHILIA, Liana Patrimoniul M.M.B. - congruențe culturale Patrimoniu 50-57 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX MUCENIC, Cezara Palatul Știrbei de pe Calea Victoriei Patrimoniu 58-80 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX NISTOR, Sergiu, VELESCU, Oliver Casa Calea Victoriei nr. 176 (fost 190) (fost "Institutul de fete Moteanu") Patrimoniu 81-101 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX ENE, Camelia, ZĂNESCU, Ionel Expoziția temporară: Mărturii sigilare Patrimoniu 102-109 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX ZĂNESCU, Ionel Expoziția "Aparate și tehnică fotografică" Patrimoniu 110-114 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX BUIU IOAN, Vasile 1873: primele ascensiuni aerostatice, cu om la bord, în București Studii şi articole 127-158 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX CIOTORAN, Gabriel Primele scrisori expediate din București, în afara spațiului românesc Studii şi articole 159-166 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX CONSTANTIN, Gabriel Dezvoltarea industrială a Bucureștiului între anii 1859-1933 Studii şi articole 173-179 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX COPĂCEANU, Nina Tifosul exantematic în Bucureștiul sfârșitului de secol XIX și începutul de secol XX Studii şi articole 185-193 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX OLION, Duduța Periplu sentimental prin istoria teatrului bucureștean Studii şi articole 255-267 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX STOICA, Horia Schimbarea politică și peisajul public oficial: schimbarea numelor străzilor orașului București după anul 1989 Studii şi articole 268-281 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX IONESCU, Adrian-Silvan Primul salon al Ateneului (1894) o nouă etapă în viața artistică bucureșteană Studii şi articole 294-301 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX ALEXANDRESCU, C. Redescoperind vechi colecții bucureștene. Mulajul unui diptic al consului Fl. Anastasius (517 p. Chr.) din inventarul Muzeului Simu Recuperări 349-359 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX BORONEANȚ, Vasile Considerații asupra scrisului la daci în urma descopririlor de la Chitila-Cetate. Scrierea dacică, o scriere creștină ? Recuperări 360-389 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI CIOTORAN, Gabriel Impactul declanșării celui de-al Doilea Război Mondial asupra Bucureștiului Studii şi articole 33-38 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI MAJURU, Adrian Bucureștii secolului al XIX-lea între Orient și tentația modernității Studii şi articole 49-57 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI STOICA, Horia Schimbarea numelor de străzi în București Studii şi articole 173-178 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI VELESCU, Oliver Cotrocenii în secolul al XVII-lea. Cu o digresiune: Duda din Cotroceni. Semnificația socială a numelui Studii şi articole 179-192 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI VESCAN, Ioan Hodopani leat 7128 Otopeni anul 1620 Studii şi articole 193-196 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI ANTONESCU, Rodica Challanfes of the photography conservation at the Municipal Museum of Bucharest Patrimoniu bucureştean 215-217 engleză
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI BADEA, Anca Hanuri bucureștene Patrimoniu bucureştean 219-230 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI CIUBOTARU, Ștefania Palatul regal din Calea Victoriei Patrimoniu bucureştean 231-240 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI CONSTANTIN, Gabriel Catedrala Patriarhei Române - important monument de istorie bucureșteană Patrimoniu bucureştean 241-244 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI DOROJAN, Magdalena Azi - Parcul Carol I, București Patrimoniu bucureştean 245-254 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI CONSTANTINESCU, Carmen, GAVRIL, Victoria Calea Moșilor (I). Din trecutul unei vechi artere bucureștene Patrimoniu bucureştean 255-265 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI GEORGESCU MIHAI, Petru Bucarest en 1906. Repere iconografice (1907 - 2007) Patrimoniu bucureştean 267-274 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI MUCENIC, Cezara Fabrica de bere Luther/Grivița Roșie Patrimoniu bucureştean 275-305 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI OLION, Duduța Ansamblul istoric "Ghica Tei și mănăstirea "Plumbuita" Patrimoniu bucureştean 307-312 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI CRISTACHE-PANAIT, Ioana Casa Văcăreștilor din mahalaua Bisericii dintr-o Zi din București Patrimoniu bucureştean 313-316 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI STOENESCU MARIA, Anca "Casa Soare" o clădire emblematică a stilului neoromânesc Patrimoniu bucureştean 317-319 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI DIACONU, Roxana O scurtă prezentare a hărților din colecția Muzeului Municipiului București din perspectiva conservării Muzee, colecţii 323-329 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI DRĂGAN-BOVO, Elisabeta Din colecțiile Muzeului Municipiului București Muzee, colecţii 331-335 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI IVAN-GHILIA, Liana Măști funerare din patrimoniul Muzeului Municipiului București Muzee, colecţii 337-342 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI RAFAILĂ, Grina-Mihaela Actele domniei lui Constantin Brîncoveanu aflate în colecția de "documente" a Muzeului Municipiului București Muzee, colecţii 351-356 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI ZAMANI, Lelia București, 1856. O fotografie inedită a lui Ludwig Angerer Muzee, colecţii 357-364 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII BUIU, Vasile Ascensiuni aerostatice la București, 1905-1907: locotenentul Eugen Assaky - primul aeronaut roman brevetat, prințul George Valentin Bibescu și balonul "România" Studii şi articole 9-21 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII RAFAILĂ, Grina-Mihaela Actele domniei lui Șerban Cantacuzino aflate în Colecția de "documente" a Muzeului Municipiului București Studii şi articole 30-39 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII CRISTACHE-PANAIT, Ioana Biserica Sf. Împărați Constantin și Elena din Buciumeni. Considerații istorice și artistice Studii şi articole 40-48 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII POPESCU, Angelo-Barbu O altfel de decoperire a orașului București Studii şi articole 49-55 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII SCAFES, Cornel, SCAFES, Ioan Cartea București. Scurt istoric. 1866-1916 Studii şi articole 56-82 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII CONSTANTIN, Gabriel Bucureștii de odinioară - Șoseaua și Grădina Kisdelev Patrimoniu bucureştean 100-118 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII DOROJAN, Magdalena Biserica "Cuțitul de argint" Patrimoniu bucureştean 119-124 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII IONIȚĂ, Ionel București, oraș al viilor Patrimoniu bucureştean 125-127 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII MUCENIC, Cezara Gara de Nord și Școala de Poduri și Sosele. Urbanism și Arhitectură Patrimoniu bucureştean 128-157 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII RAFAILĂ, Grina-Mihaela Catalogul documentelor lui Constantin Șerban aflate în colecțiile Muzeului Municipiului București Patrimoniu bucureştean 158-176 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII DUMITRESCU, Daniela Teatrul românesc la sfârșitul sec. XIX și începutul sec. XX. C.I. Nottara și "generația de aur" - reconstituire muzeografică în incinta Căminului Nottara Personalităţi bucureştene 255-260 română
2009 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIII IONIȚĂ, Ionel Ziua Bucureștilor - 20 septembrie 1959 Studii şi articole 7-13 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV THEODORESCU, Răzvan O jumătate de mileniu și o jumătate de veac "Bucureşti la 550 de ani de la prima atestare scrisă cunoscută" 7-8 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV BERINDEI, Dan Modernizarea Bucureștilor în secolul al XIX-lea "Bucureşti la 550 de ani de la prima atestare scrisă cunoscută" 9-13 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV ȘTEFĂNESCU, Ștefan București - reședință de scaun domnesc 550 de ani de atestare documentară "Bucureşti la 550 de ani de la prima atestare scrisă cunoscută" 14-17 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV PANAIT, Panait, RAFAILĂ, Grina-Mihaela Două inscripții privitoare la Spitalul Brâncovenesc din București "Bucureşti la 550 de ani de la prima atestare scrisă cunoscută" 18-32 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV OPRIȘ, Ioan Contributori la tezaurul cultural-artistic bucureștean "Bucureşti la 550 de ani de la prima atestare scrisă cunoscută" 42-58 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV ȘERBU, Miliana Plimbare prin București recurs la memorie "Bucureşti la 550 de ani de la prima atestare scrisă cunoscută" 67-73 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV BORONEANȚ, Adina, GAVRILĂ, Elena, IGNAT, Theodor, MĂGUREANU, Andrei, MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe, PANAIT, Panait, POPESCU, Raluca, TODERAȘ, Meda Centrul istoric al Bucureștilor. Cercetări arheologice de salvare din perioada 2007-2010 "Bucureşti la 550 de ani de la prima atestare scrisă cunoscută" 74-116 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV IONIȚĂ, Ionel Triada nemuritoare: Nenea Iancu, Jupân Dumitrache și Grădina Union Studii şi articole 151-158 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV BUZILĂ, Ciprian Un oraș simpatic: Bucureștiul veacului al XIX-lea Studii şi articole 173-180 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV CIOBANU, Ștefan Nicolae Filipescu primarul Bucureștilor (1893-1895) Studii şi articole 181-194 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV CIOTORAN, Gabriel Ocupația rusească asupra Bucureștilor de acum două sute de ani (1810-1812) Studii şi articole 195-197 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV CIOTORAN, Gabriel Orașul București în anul 1938 Studii şi articole 198-209 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV DRĂGAN, Elisabeta Principii ale expertizei mobilierului de artă Studii şi articole 234-243 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV VELESCU, Olivier O bibliografie a comerțului bucureștean 1947-1985 Studii şi articole 264-279 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV ZAMANI, Lelia Odinioară, de 1 Mai în București Studii şi articole 280-288 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV ZĂNESCU, Ionel Cruci, hotare și bariere în vechiul București Studii şi articole 289-298 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV CONSTANTIN, Gabriel Curtea Domnească din București în vremea lui Constantin Brâncoveanu Patrimoniu 301-304 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV DRĂGAN, Elisabeta Colecția de artă decorativă a Muzeului Municipiului București (îmbogățirea patrimoniului muzeal și valorificare) Patrimoniu 305-310 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV IVAN-GHILIA, Liana O bacchantă la București Patrimoniu 324-328 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV PANAIT, Panait Societatea istorico-arheologică "Bucureștii Vechi" Patrimoniu 329-339 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV PESANTEZ, Carmen, SANDU, Ana Din arhiva Muzeului Pedagogic Patrimoniu 344-347 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV RAFAILĂ, Grina-Mihaela Actele domniei lui Ștefan Cantacuzino aflate în colecția de "documente" a Muzeului Municipiului București Patrimoniu 348-364 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV ENE, Camelia, ZĂNESCU, Ionel Interior bucureștean de pe Calea Victoriei Patrimoniu 365-378 română
2011 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXV CIOTORAN, Gabriel Bucureștiul în timpul epidemiei de ciumă din anul 1812 Studii şi articole 21-27 română
2011 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXV CONSTANTIN, Gabriel Bucureștii în vremea lui Vlad Țepeș Studii şi articole 28-32 română
2011 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXV CONSTANTIN, Gabriel Un document: "Palatu Suțu" de Radu D. Rosetti Studii şi articole 33-38 română
2011 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXV VELESCU, Oliver Vornicia orașului București Studii şi articole 89-98 română
2011 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXV RAFAILĂ, Grina-Mihaela Catalogul documentelor lui Gheorghe Duca aflate în colecțiile Muzeului Municipiului București Patrimoniu 163-177 română
2011 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXV TODIREANU ANCA, Beatrice Biserica Târcă - Vitan din București Patrimoniu 178-186 română
2011 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXV CONSTANTIN, Gabriel, ZĂNESCU, Ionel Tragedia Teatrului Național din București Patrimoniu 205-210 română
2012 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVI CONSTANTIN, Gabriel Cedare sau război. Cum au fost percepute la București ultimatumurile sovietice din iunie 1940 Studii şi articole 89-102 română
2012 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVI IONIȚĂ, Ionel Fișe dintr-un ghid istoric al străzilor. Bulevardele Aviatorilor și Mareșal Prezan Patrimoniu 111-123 română
2012 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVI ENE, Camelia Imobile de pe strada George Georgescu / Calea Rahovei Patrimoniu 124-161 română
2012 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVI DOROJAN, Magdalena Durabila Biserică a Colței Patrimoniu 162-177 română
2012 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVI MUCENIC, Cezara Strada Mântuleasa Patrimoniu 178-201 română
2012 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVI ZAMANI, Lelia Calea Rahovei 3 și 5 de la Ganul Golescu la pasajul comercial Nirescher Patrimoniu 202-209 română
2012 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVI RAFAILĂ, Grina-Mihaela Documentele domniei lui Ioan Mavrocordat aflate în colecțiile Muzeului Municipiului București Patrimoniu 210-233 română
2012 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVI PELIGRAD NAZEN, Ștefania Filele de istorie ale Palatului Suțu Patrimoniu 246-247 română
2012 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVI SPIRESCU, Irina Reședința boierului Dinicu Glescu de pe Podul Mogoșoaiei Patrimoniu 248-262 română
2012 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVI GEORGESCU MIHAI, Petru Avîntul țării: Constanța și București. Monumente ale campaniei din 1913 Patrimoniu 263-269 română
2013 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVII BADEA, Anca Populația - cifra și componența etnică, culte și lăcașuri de cult ale comunităților bucureștene în secolul al XVII-lea Studii şi articole 7-16 română
2013 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVII CONSTANTIN, Gabriel Asigurarea ordinii publice în București la sfârșitul secolului al XVIII-lea și prima jumătate a secolului al XIX-lea Studii şi articole 17-22 română
2013 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVII VINTILĂ, Camelia-Mirela Practici funerare în neo-eneoliticul din Câmpia Bucureștilor asemănări și deosebiri cu alte situri Studii şi articole 92-137 română
2013 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVII ZAMANI, Lelia În București, de Sfântul Gheorghe și Sfântul Dumitru Studii şi articole 138-145 română
2013 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVII MOCANU, Constantin Gheorghe Ionescu-Sisești, în jurnalul său despre bombardarea Bucureștilor în timpul participării României la cel de-al Doilea Război Mondial (1941-1945) Personalităţi bucureştene 189-204 română
2013 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVII RAFAILĂ, Grina-Mihaela Catalogul actelor domniei lui Nicolae Mavrocordat aflate în colecția de documente a Muzeului Municipal București Patrimoniu 281-298 română
2014 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII SANDU, Vasilica Descoperiri arheologice pe șantierul de amenajare a lacului Dâmbovița din municipiul București Arheologie 9-35 română
2014 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII ENE, Camelia Costumul tradițional românesc de patrimoniu din colecția de costum și accesorii a Muzeului Municipiului București Patrimoniu şi muzeografie 39-76 română
2014 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII RAFAILĂ, Grina-Mihaela Documentele domniei lui Mavrogheni aflate în colecția Muzeului Municipiului București Patrimoniu şi muzeografie 77-109 română
2014 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII VELESCU, Oliver Casa Eraclie Duro. Calea Griviței nr. 91 (fost 63) Patrimoniu şi muzeografie 110-122 română
2014 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII IVAN-GHILIA, Liana Temele luptei, autorității, puterii, în sculpturile din patriomoniul MMB Patrimoniu şi muzeografie 123-130 română
2014 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII BADEA, Anca Palatul de la Mogoșoaia Patrimoniu şi muzeografie 131-142 română
2014 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII CONSTANTIN, Marian Contractul de construcție al Casei Aman Patrimoniu şi muzeografie 143-145 română
2014 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII CONSTANTIN, Gabriel Orașul București în vremea lui Șerban Cantacuzino Istorie 206-215 română
2014 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII DUMITRESCU, Daniela Teatrul românesc la sfârșitul sec. XIX și începutul sec. XX. C. I. Nottara și "generația de aur" Istorie 216-220 română
2014 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII VELESCU, Oliver Popa Ivașcu. Numele a doua mahalale bucureștene. O confuzie ce trebuie lămurită Istorie 221-225 română
2014 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII CIOTORAN, Gabriel Orașul București în ultimele luni de domnie ale regelui Carol I Personalităţi 229-238 română
2014 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII ZAMANI, Lelia Eminescu și Caragiale la București Personalităţi 244-249 română
2012 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 4, seria arheologie MĂGUREANU, Despina, VINTILĂ, Camelia-Mirela Notă asupra descoperirilor de sec. II-I a Chr. din situl arheologic "Băneasa" - La Stejar 183-196 română
2013 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 5, seria arheologie VINTILĂ, Camelia-Mirela Așezările neo-eneolitice din Cîmpia Bucureștiului (cu un repertoriu al descoperirilor) 189-211 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI MORINTZ, Alexandru, NEGRU, Mircea, SCHUSTER, Cristian Cercetări arheologice preventive la Voluntari (județul Ilfov) 29-35 română
2009 Carpica, XXXVIII ENEA SERGIU, Constantin Noi propuneri de analiză a necropolelor eneolitice. Studiu de cat: Necropola de la Cernica 28-42 română
1975 Cercetări Arheologice, I TROHANI, George Raport asupra săpăturilor arheologice efectuate în așezarea geto-dacică de la Vlădiceasca, jud. Ilfov, în anul 1973 151- română
1975 Cercetări Arheologice, I IONESCU EDITH, Valeria Studiul materialului faunistic provenit din unele locuințe geto-dacice de la Vlădiceasca 177- română
1976 Cercetări Arheologice, II OANCEA, Alexandru, TROHANI, George Descoperiri arheologice pe teritoriul comunei Vînătorii Mici, județul Ilfov 19- română
1976 Cercetări Arheologice, II LEAHU, Valeriu, TROHANI, George Sondajul arheologic de la Surlari 73- română
1976 Cercetări Arheologice, II TROHANI, George Săpăturile din așezarea geto-dacă de la Vlădiceasca 87- română
1976 Cercetări Arheologice, II IONESCU EDITH, Valeria Date noi cu privire la materialul faunistic din așezarea geto-dacă de la Vlădiceasca, județul Ilfov 135- română
1981 Cercetări Arheologice, IV CANTACUZINO, Gheorghe, TROHANI, George Cercetările arheologice de la Cernica-Mănăstire 200- română
1997 Cercetări Arheologice, X ANDREESCU RADIAN, Romus Plastica gumelnițeană din colecțiile Muzeului Național de Istorie a României 309-317 română
2000 Cercetări Arheologice, XI-I TEODOR, Eugen Silviu Așezări din evul mediu timpuriu la Vadu Anei 125-170 română
2000 Cercetări Arheologice, XI-I ȘECLĂMAN, Marin Analiză cristalografică: zguri arheologice - Vadu Anei 171-173 română
2000 Cercetări Arheologice, XI-II TROHANI, George Obiecte din lut ars și piatră, precum și vase ceramice descoperite în așezarea getică de la Vadu Anei, comuna Brănești, jud. Ilfov 371-405 română
2003 Cercetări Arheologice, XII PĂUNESCU, Anca, TEODOR, Eugen Silviu L'etablissement rural medieval des XVI-XVII siecles de Brănești-Vadu Anei 249-271 franceză
2006 Cercetări Arheologice, XIII PĂUNESCU, Anca, TEODOR, Eugen Silviu La necropole de Brănești - Vadu Anei (le XVI-e siecle) 275-307 franceză
2006 Cercetări Arheologice, XIII OȚA, Silviu Les sepultures bogomiles de Vadu Anei 309-321 franceză
2006 Cercetări Arheologice, XIII GEORGESCU, Laura Considerations anthropologiques concernat la populations du Moyen Age de Vadu Anei 323-329 franceză
2006 Cercetări Arheologice, XIII STANCU, Paraschiva Mannaies decouvertes dans la necropole et l'etablissement medievale de Brănești-Vadu Anei 331-340 franceză
2006 Cercetări Arheologice, XIII DUMITRIU, Luminița Objets de parure de la necropole de Vadu Anei 341-362 franceză
2006 Cercetări Arheologice, XIII MACRI, Sidonia Fragments textiles decouvertes dans la necropole de Brănești-Vadu Anei 363-367 franceză
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe, RĂDULESCU, Venera Cahle medievale decorative cu scena "Sfîntul Gheorghe omorînd balauril" descoperite în București 393-410 română
2010 Cercetări Arheologice, XVII ENE, Irina, PARASCHIV-GRIGORE, Ioana, PĂUNESCU, Anca Așezămîntul monahal-spitalicesc "Sfîntul Pantelimon" 241-260 română
2010 Cercetări Arheologice, XVII KUHN, Robert Zu einigen argyptiava aus dem nationalmuseum fir Eumanisce geschichte, Bukarest (Rumanien) 263-282 germană
2010 Cercetări Arheologice, XVII VASILE, Gabriel Analiza antropologică a scheletelor descoperite în cadrul așezămîntul monahal-spetalicesc "Sfîntul Pantelimon", Pantelimon (județul Ilfov) 285-292 română
2012 Cercetări Arheologice, XVIII-XIX, seria 2011-2012 OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest, PĂUNESCU, Anca, TEODOR, Eugen Silviu, TOMESCU, Mihai Săpăturile de salvare la Hanul Constantin Vodă (1996) .9-77 română
2012 Cercetări Arheologice, XVIII-XIX, seria 2011-2012 OANȚĂ-MARGHITU, Sorin An archaeology of the contemporary past: Exacavations in the Grozăvești Park, Bucharest 259-291 engleză
1978 Cercetări Numismatice, I COJOCĂRESCU, Maria Monede geto-dacice de tip Vîrteju descoperite la Periș, jud. Teleorman / Monnaies Géto-Daces du type Vîrteju découvertes á Periș, dép. d’Ilfov Numismatică (Numismatique) 12-16 română
1978 Cercetări Numismatice, I ȘERBĂNESCU, Done, TROHANI, George Tezaurul monetar turcesc din Netezești-Nuci, jud. Ilfov/ Le trésor monétaire turc de Netezești-Nuci, dép. d’Ilfov Numismatică (Numismatique) 83-85 română
1982 Cercetări Numismatice, IV OPASCHI, Cătălina Trei sigilii care amintesc de Unirea Principatelor, aflate în patrimoniul Muzeului Național de Istorie / Trois sceaux concernant l’union des Principautés Roumaines trouvés dans le patrimoine du Musée National d’Histoire / Three seals commemorating the union of the Romanian Principalities from the collection of the National History Museum. Medalistică, Heraldică, Sigilografie, Gliptică şi Metrologie (Science des Médailles, Héraldique, Sigillographie, Glyptique et Metrologie, Medals, Heraldic, Sigillography, Glyptics, Metrology) 183-189 română
1996 Cercetări Numismatice, VII GRĂMĂTICU, Steluța Date noi privind pătrunderea monedelor thasiene în Cîmpia Română / Nouvelles données sur la pénétration des monnaies thasiennes dans la Plaine Roumaine Numismatică (Numismatics) 27-31 română
2002 Cercetări Numismatice, VIII VÎLCU, Aurel Două tezaure monetare din secolul al XVIII-lea descoperite la Roșu, jud. Ilfov și Băiculești, jud. Argeș / Deux trésors monétaires des XVIIIe-XIXe siècles découverts à Roșu, dép. de Ilfov et à Băiculești, dép. de Argeș Numismatică medievală şi modernă 351-360 română
1979 Crisia, IX ȘTEFĂNESCU, Liviu Comerțul bucureștean în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 183- română
1987 Crisia, XVII BIELTZ, L. Un document inedit referitor la Marea Reuniune "Cele Trei Crișuri", din patrimoniul Muzeului Național de Istorie 353- română
2007 Crisia, XXXVII GHEMIȘ, Călin Bucureștiul subteran. Sinuciderea - Majuru A., Stănescu A. 231-233 română
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVI MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe, PÎRVESCU, Cosmin-Dan, VELTER, Ana-Maria Monnaies europeennes occidentales decouvertes dans la necropole de Tunari-Eglise (2005) 149-160 franceză
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie CHIPURICI, Nicolae Documente cartografice mehedințene din anii 1831-1912 în arhivele naționale din București 166-176 română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie MĂNEANU VARVARA, Magdalena Obiecte de artă decorativă monumentală din colecția Dr. C.I. Istrati distinse cu diploma de onoare, clasa I la expoziția generală română, București 236-241 română
2007 Drobeta, XVII, seria arheologie-istorie NEGRU, Mircea, SCHUSTER, Cristian Ceramica Tei III de la București-Militari "Cîmpul Boja" Sectorul D. 52-61 română
2013 Drobeta, XXIII, seria arheologie-istorie ONOIU, Georgiana Etnografia Olteniei în colecții muzeale: Studiude caz - Muzeul național al satului "Dimitrie Fusti" 166-176 română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II CIUCA, Elena-Teodora Contestații și revolte țărănești în județul ilfov cauzate de defectuoasa aplicare a Reformei agrare din 1964 569-578 română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II DINUȚĂ, Gheorghe Agricultura de șes oglindită în unelte și construcții din colecțiile Muzeului satului și de artă populară din București 750-758 română
2000 Ialomița - Studii și Comunicări de Istorie-Arheologie-Etnografie, III MOISE, Dragoș Analiza osteometrică a schelelor de cîine descoperite în așezarea geto-dacică de la Brănești - Vadu Anei (județul Ilfov) 20-26 română
2009 Istros, XV KOGĂLNICEANU, Raluca, MORINTZ, Alexandru Orientarea mormintelor necropolei neo-eneolitice de la Cernica. O nouî abordare .9-45 română
2009 Istros, XV KOGĂLNICEANU, Raluca, MORINTZ, Alexandru, NEGRU, Mircea, SCHUSTER, Cristian Notă cu privire la două ateliere de redus minereu aparinînd culturii Dridu de la Buftea, jud. Ilfov 319-333 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV DRĂGOESCU, Ion Manuscrise etnografice inedite, gorjene, în fondurile arhivistice din București II. Etnografie şi folclor 188-194 română
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII DRĂGOESCU, Ion Noi manuscrise gorjene în fondurile arhivistice din București II. Documentar 394-395 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV EL SUSI, Georgeta Date asupra speciilor de animale exploatate în locuirile din secolele II-IV d. Chr. De la Militari - Cîmpul Boja (București. Campaniile arheologice 2003, 2005 173-185 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie ANDREI, Ana-Maria, URSESCU, Marta Biblia lui Șerban Cantacuzino, București 1688 231-239 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie IONIȚĂ, Maria-Magdalena Date privind constituirea patrimoniului Muzeului Național înfințat la București în anul 1834 243-249 română
1956 Materiale și Cercetări Arheologice, 2 BERCIU, Dumitru Cercetări și descoperiri arheologice în regiunea București 491-562
1957 Materiale și Cercetări Arheologice, 3 VULPE, Radu Șantierul arheologic Popești 227-246
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 CHIRICĂ, V., POPOVICI-BALTĂ, R. Cercetări arheologice de suprafață la sud de București 353-367
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 TURCU, Mioara Raport preliminar asupra cercetărilor arheologice de la Bragadiru. Campania 1978 125-126
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 TURCU, Mioara Cercetări arheologice la Bragadiru 229-231
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 ȘTEFĂNESCU, Aristide Cercetările arheologice de la Mănești-Buftea 532-536
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 ȘTEFĂNESCU, Aristide Contribuții la cercetarea necropolelor III (sec. XIV - XV) și IV (sec. III - IV) de la Mănești-Buftea 479-484
1976 Memoria Antiquitatis, IV-V, seria 1972-1973 CHIRICA, Vasile Vîrfuri de lance gumelnițene descoperite la Glina 259- română
1997 Memoria Antiquitatis, XXI MONAH, Dan, MONAH, Felicia Le Bassin du Bas Danube intre le V-IIIe millenaire avant notre ere - București. 13-15 noiembrie 1996 451-453 română
1994 Mousaios, IV-2 GAIȚĂ, Alexandru Circulația cărții vechi bucureștene în județul Buzău română
2001 Mousaios, VII DIACONESCU, Virginia Aspecte ale biodeteriorării în Muzeul Național de Istorie al României 419-424 română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă FLORESCU, Aurelia Precizări privind plecarea lui Tudor Vladimirescu din Bucureștiîn ianuarie 1921 83- română
2011 Pontica, XLIV SÎRBU, Valeriu Două pumnale de tip sica din colecțiile Muzeului Național de Istorie a României 251-257 română
2009 Restitutio, 2 ILIE LERENA, Maria Conservarea obiectelor de patrimoniu din depozitul "Obiceiuri" al Muzeului Național al Satului "Dimitrie Gusti" 26-29 română
2010 Restitutio, 3 POPESCU, Iuliana Conservarea preventivă a icoanelor pe sticlă din colecșia Muzeului Național al Satului "Dimitrie Gusti", București 69-82 română
2010 Restitutio, 3 POLL, Ingrid Fotografii de epocă din colecția Muzeului Municipal București. Caracterizarea materialului fotografic prin folosirea tehnicilor analitice instrumentale 83-90 română
2010 Restitutio, 3 DRAGOMIR, Vivian Aspecte fizico-chimice asupra unor icoane din "bronz" din colecția Muzeului Național al Satului "Dimitrie Gusti" 175-182 română
2011 Restitutio, 4 DRAGOMIR, Vivian Rezultate experimentale în urma studiul colecției de icoane pe lemn a muzeului național al satului "Dimitrie Gusti" 150-158 română
1993 Revista Bistriței, VII BOAR, Liviu Contribuții documentare la istoricul căminului cultural "Avram Iancu" al refigiaților ardeleni din București (1941-1944) 239-246 română
2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI-I, seria arheologie VIRAG, Cristian Necropola neolitică de la Cernica - Comța E., Cantacuzino Gh. 187-189 română
2010 Schimbări umane și interacțiuni în peisajul cultural rural, II NEAMȚU, Ruxandra Comuna Nuci, județul Ilfov, la răscruce de drumuri 77-88 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii LIGOR, Alexandru, ȘTEFĂNESCU, Liviu În legătură cu palanca lui Sinan Pașa de la București și retragerea lui Mihai Viteazul la Tîrgoviște 277-284 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie DUMITRESCU, Mircea Din tradiția muzeografiei românești. Un proiect de organizare a Muzeului Național din București 301-312 română
2004 The Antique Bronzes. Typology, Chronology, Authenticity The Antique Bronzes. Typology, Chronology, Authenticity (Bucharest, May 26-31, 2003) 13-19 engleză
2004 The Antique Bronzes. Typology, Chronology, Authenticity MUȘEȚEANU, Crișan Avant propos 19-19 engleză
2008 Vocația Istoriei - Prinos Profesorului Șerban Papacostea ZAHARIUC, Petronel O biserică veche din București și neamul Doamnei Anca 691-701 română
2008 Vocația Istoriei - Prinos Profesorului Șerban Papacostea LAZĂR, Mariana Un așezămînt monastic cu un destin dramatic: Mînăstirea Văcărești 703-720 română
1981 VRANCEA - Studii și Comunicări, IV PETRESCU, Nicolae Dizolvarea Adunării Legislative de la București în fața Comisiei Centrale de la Focșani în 1861 183-190 română
2003 Zargidava - Revistă de Istorie, II BUZATU, Gheorghe Comunisștii de la București la "judecata" Moscovei (1953) 91-100 română
2014 Zargidava - Revistă de Istorie, XIII BĂRBIERU, Marina-Mihaela Muzeul Militar Național "Regele Ferdinand I" - 90 de ani în slujba istoriagrafiei li muzeografiei militare. 1923-2013 - Glodarenco O.M. 276-277 română