Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 167 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
2007 Acta Musei Napocensis, 41-44-II, seria 2004-2007 CONSTANTINESCU, Bogdan, OȚA, Silviu, PÎRVAN, Katiușa Cîteva observații privind analiza cîtorva piese de bronz descoperite la Orașul de Floci (com. Giurgeni, jud. Ialomița), Grindul nr. 6 65-74 engleză
2001 Analele Brăilei, 4 GEACU, Sorin, PARASCHIV, Florea Cultura tutunului în Sud-Estul României (în cadrul fabricilor de cultură și fermentare Urziceni și Bîrlad) 467-476 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă PANAIT, Panait Considerații privind rolul Bălții Ialomița în păstrarea legăturilor dintre așezările românești de la Dunărea de Jos (secolele XV-XVII= 47-52 română
2005 Analele Dobrogei, VIII, serie nouă COVACEF, Petre Noile poduri dunărene dintre Cernavodă și Fetești 135-146 română
2001 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUREȘAN, M., TOȘA, Ioan Mărturii documentare privind cultura populară ialomițeană la sfîrșitul secolului al XIX-lea 293-320 română
1998 Arheologia Medievală, II PĂUNESCU, Anca, RENȚA, Elena Așezarea medieval timpurie de la Bucu, județul Ialomița 51- română
1998 Arheologia Medievală, II MIHAI, Dana Mormîntul unei femei din familia Frangulea, din necropola nr. 1 de la Piua Petri (Orașul de Floci), comuna Giurgeni, jud. Ialomița 139- română
2000 Arheologia Medievală, III PĂUNESCU, Anca, RENȚA, Elena Așezarea medieval timpurie de la Bucu, județul Ialomița (II) .11- română
2000 Arheologia Medievală, III MOISE, Dragoș Studiul resturilor faunistice descoperite în complexele din așezarea medievală timpurie de la Bucu (jud. Ialomița) 263- română
2005 Arheologia Medievală, V CORBU, Emilia Bordeie, cuptoare și gropi de bucate din așezarea medieval-timpurie de la Vlădeni-Popina Blagodeasca (jud. Ialomița) (sec. IX - prima jumatate a sec. XI). Campaniile 2000-2004 .5- română
2007 Arheologia Medievală, VI CORBU, Emilia Inventarul descoperit în așezarea medieval-timpurie de la Vlădeni-Popina Blagodeasca (jud. Ialomița) Campaniile 2000-2004 .5-16 română
2007 Arheologia Medievală, VI CORBU, Emilia, ȘUTEU, Călin Relevația cronologică a primelor datări arheomagnetice fin Romania pe situl medieval-timpuriu (sec. VIII-XI) de la Vlădeni-Popina Blagodească (jud. Ialomița) 243-253 română
2012 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 4, seria arheologie DUMITRAȘCU, Valentin, MĂRGĂRIT, Monica, ȘTEFAN CRISTIAN, Eduard Restitutiones archaeologicae: așezarea de tip tell de la Coșereni "Măgura de la Comana", jud. Ialomița 71-100 română
1979 Cercetări Arheologice, III CHIȚESCU, Lucian, CONOVICI, Niculae, LUNGU, Radu, PĂUNESCU, Anca, RĂDULESCU, Venera Cercetări arheologice la Piua Petrii (Orașul de Floci), jud. Ialomița 155- română
1979 Cercetări Arheologice, III GEORGESCU, Laurenția Date preliminare antropologice asupra materialului osteologic uman descoperit la Orașul de Floci 242- română
1979 Cercetări Arheologice, III BRĂILEANU, Maria, IONESCU RUSU EDITH, Valeria Date cu privire la fructele carbonizate descoperite pe șantierul arheologic de la Piua Petrii, jud. Ialomița 247- română
1981 Cercetări Arheologice, IV CHIȚESCU, Lucian, LUNGU, Radu, PAPASIMA, Teodor, PĂUNESCU, Anca, TĂDULESCU, Venera, VLĂDILĂ, Petre Cercetări arheologice în anul 1979 la Piua Petri (Orașul de Floci), comuna Giurgeni , jud. Ialomița 120- română
1982 Cercetări Arheologice, V FILIPESCU, Bogdan Săpăturile arheologice de la Fierbinți - Malu Roșu, jud. Ialomița 77- română
1982 Cercetări Arheologice, V CHIȚESCU, Lucian, PAPASIMA, Tudor, PĂUNESCU, Anca, RĂDULESCU, Venera, VLĂDILĂ, Petre Cercetările arheologice de la Piua Petrii - Orașul de Floci, comuna Giurgeni, jud. Ialomița 129- română
1982 Cercetări Arheologice, V GEORGESCU, Laurenția Date preliminare antropologice asupra materialului osteologic uman descoprit la Piua Petrii (1979-1980) 159- română
1983 Cercetări Arheologice, VI CHIȚESCU, Lucian, PAPASIMA, Tudor, PĂUNESCU, Anca Cercetările arheologice de la piua Petrii (Orașul de Floci), jud. Ialomița 95- română
1983 Cercetări Arheologice, VI GEORGESCU, Laurenția Date preliminare antropologice asupra materialului osteologic uman descoperit la Pia Petrii (Orașul de Floci) în 1981 109- română
1983 Cercetări Arheologice, VI ISĂCESCU, Constantin Sondajul arheologic de pe teritoriul com. Fierșinți-Tărg, jud. Ialomița 111- română
1983 Cercetări Arheologice, VI FILIPESCU, Bogdan Stațiunea arheologică Malu Roșu-Fierbinți, jud. Ialomița 123- română
1984 Cercetări Arheologice, VII FILIPESCU, Bogdan Cercetări în stațiunea arheologică Malu Roșu, com. Fierbinți-Tîrg, jud. Ialomița 129- română
1984 Cercetări Arheologice, VII PĂUNESCU, Anca Cercetările arheologice de la Piua Petri (Orașul de Floci), com. Giurgeni, jud. Ialomița 143- română
1984 Cercetări Arheologice, VII GEORGESCU, Laurenția Date antropologice privind populația medievală de la Piua Petri dinn necropola III 149- română
1986 Cercetări Arheologice, VIII CHIȚESCU, Lucian, PĂUNESCU, Anca Cercetările arheologice de la Piua Petrii (Orașul de Floci) com. Giurgeni, jud. Ialomița 75- română
1992 Cercetări Arheologice, IX CHIȚESCU, Lucian, MATEI, Gheorghe, NIȚULESCU, Virgil, PĂUNESCU, Anca, RENTA, Elena Așezarea geto-dacică de la Giurgeni - Mozacu, jud. Ialomița 57- română
1992 Cercetări Arheologice, IX PĂUNESCU, Anca, RENTA, Elena Cercetări arheologice la Tîndărei, jud. Ialomița 109- română
1997 Cercetări Arheologice, X MATEI, Gheorghe, PĂUNESCU, Anca, RENȚA, Elena Cercetările arheologice de la Piua Petrii - Orașul de Floci, comuna Giurgeni, jud. Ialomița 255-262 română
1997 Cercetări Arheologice, X MIHAI, Dana, PĂUNESCU, Anca, RENȚA, Elena Mănăstirea Sfinții Voievozi - Slobozia. Cercetări arheologice 263-276 română
1997 Cercetări Arheologice, X MIHAI, Dana Ceramica de Iznik descoperită la Orașul de Floci, jud. Ialomița (I) 277-290 română
2000 Cercetări Arheologice, XI-I PĂUNESCU, Anca, RENȚA, Elena Cuptoare medievale de ars ceramica descoperite la orașul de Floci, județul Ialomița 175-187 română
2003 Cercetări Arheologice, XII COMAN, Radu, MATEI, Gheorghe, OȚA, Silviu, RENȚA, Elena Raport de cercetare arheologică pe anii 2001-2003 la Orașul de Floci (com. Giurgeni, jud. Ialomița) 45-56 română
2003 Cercetări Arheologice, XII OȚA, Silviu, PÎRVAN, Katiușa Monede medievale descoprite la Piua Petrii (Orașul de Floci), com Giurgeni, județul Ialomița, în campaniile arheologice din anii 1996, 1998-1999 (I) 241-247 română
2006 Cercetări Arheologice, XIII MATEI, Gheorghe, MIHAI, Dana, OȚA, Silviu, PĂUNESCU, Anca Cercetări arheologice în vatra orașului de Floci (Piua Petri), comuna Giurgeni, județul Ialomița 111-132 română
2006 Cercetări Arheologice, XIII HAITĂ, Constantin, TOMESCU, Alexandru Petrografia materialului litic descoperit la Bordușani-Popină în campaniile de cercetări arheologice. 1995-1997 409-412 română
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 ENE, Irina, MATEI, Gheorghe, MIHAI, Dana, PĂUNESCU, Anca, VASILE, Gabriel Cercetări arheologice în vatra Prașului de Floci, (Piua Petri), comuna Giurgeni, județul Ialomița. Campaniile din anii 2006-2007 .11-42 română
2010 Cercetări Arheologice, XVII MĂRGĂRIT, Monica, POPOVICI, Dragomir, VLAD, Florin L'utilisation du Harpon dans la culture Gumelnița. Etude de cas: L'habitat de Bordușani-Popină (department de Ialomița) 35-54 franceză
2010 Cercetări Arheologice, XVII COMAN, Radu, ENE, Irina, MATEI, Gheorghe, MIHAI, Dana, PĂUNESCU, Anca Cercetări arheologice în vatra Orașului de Floci (Piua Petri), comuna Giurgeni, județul Ialomița. Campaniile din anii 2008-2009 225-240 română
2010 Cercetări Arheologice, XVII BĂLĂȘESCU, Adrian, ENE, Irina, RADU, Valentin Studiul arheozoologic al unui complex medieval de la Orașul cu Floci 293-310 română
2012 Cercetări Arheologice, XVIII-XIX, seria 2011-2012 OȚA, Silviu Un nou cercel descoperit la Orașul de Floci (comuna Giurgebi, județul Ialomița) 149-158 română
2013 Cercetări Arheologice, XX ENE, Irina Pipele de lut descoperite la Orașul de Floci, comuna Giurgeni, jud. Ialomița 197-206 română
1983 Cercetări Numismatice, V COJOCARU, Viorel, STANCU, Paraschiva Notă preliminară asupra unui tezaur de aspri din sec. al XV-lea descoperit în comuna Piua Petrii, jud. Ialomița / Note préliminaire sur un trésor d’aspres du XVe siècle découvert dans la commune Piua Petrii, dép. de Ialomița / Preliminary note on an asper hoard from the 15th century found at Piua Petrii, Ialomița County. Numismatică medievală şi modernă (Numismatique Médiévale et Moderne, Medieval and Modern Numismatic) 85-95 română
1983 Cercetări Numismatice, V PĂUNESCU, Anca Monedă venețiană descoperită la „Orașul de Floci” – Piua Petrii, com. Giurgeni, jud. Ialomița / La monnaie vénitienne découverte a „Orașul de Floci” – Piua Petrii, com. Giurgeni, dép. de Ialomița / A Venetian coin found at Orașul de Floci - Piua Petrii, Giurgeni commune, Ialomița County. Numismatică medievală şi modernă (Numismatique Médiévale et Moderne, Medieval and Modern Numismatic) 163-164 română
1990 Cercetări Numismatice, VI PĂUNESCU, Emil, ȘTIRBU, Constanța, VELTER, Ana-Maria Circulația talerilor în secolele XVI-XVII în Țara Românească - problema falsurilor (Tezaurul de la Urziceni, jud. Ialomița) / La circulation des talers en Valachie durant les XVIe et XVIIe siècles. Le problème des faux (Le trésor de Urziceni, dép. de Ialomița) / The circulation of thalers in the 16th-17th centuries in Wallachia - the problem of forgeries (The coin hord from Urziceni, Ialomița county). 162-188 română
1996 Cercetări Numismatice, VII STANCU, Paraschiva Monede rare descoperite la Piua Petrii, jud. Ialomița în campaniile arheologice din anii 1993 și 1994 / Coins Discovered at Piua Petrii during the Archaeological Excavations from 1993 and 1994 Numismatică (Numismatics) 169-172 română
2003 Cercetări Pluridisciplinare, VI, seria cercetări pluridiscplinare POPOVICI, Dragomir Archaeological pluridisciplinary researches at Bordușani-Popină - Introduction .7-8 română
2003 Cercetări Pluridisciplinare, VI, seria cercetări pluridiscplinare BĂNOIU, Daniela, POPOVICI, Dragomir, TORCICĂ, Ionuș, VLAD, Florin Gumelnițean pottery from Bordușani-Popină. Case study .9-33 română
2003 Cercetări Pluridisciplinare, VI, seria cercetări pluridiscplinare NĂLBITORU IULIUS, Alexandru Remarks on Gumelnița lithic tools discovered at Bordușani-Popină, Ialomița county 35-49 română
2003 Cercetări Pluridisciplinare, VI, seria cercetări pluridiscplinare HAITĂ, Constantin Micromorphology. Inhabited space disposition and uses. Analysis of an occupation zone placed outside the dwellings 51-73 română
2003 Cercetări Pluridisciplinare, VI, seria cercetări pluridiscplinare TOMESCU, Iulia Prelimineralized wood and Charcoal from the Gumelnița A2 levels at Bordușani - Popină (Ialomița County, Romania): paleorhnographic and paleoecologic implications 75-94 română
2003 Cercetări Pluridisciplinare, VI, seria cercetări pluridiscplinare VASILE, Gabriel Anthropologic study of the osteologic remnants discovered on the Bordușani-Popină archaeological digging site (Ialomița county) during the field campaigns between 1997-2002 95-102 română
2003 Cercetări Pluridisciplinare, VI, seria cercetări pluridiscplinare BĂLĂȘESCU, Adrian, DUMITRAȘCU, Valentin, MOISE, Dragoș Mammal Fauna from Bordușani-Popină 103-139 română
2003 Cercetări Pluridisciplinare, VI, seria cercetări pluridiscplinare GAL, Erika, KESSLER, Eugen Eneolithic bird remains from the tell site of Bordușani - Popină 141-154 română
2003 Cercetări Pluridisciplinare, VI, seria cercetări pluridiscplinare GAL, Erika, KESSLER, Eugen La Tene bird remains from the tell site of Bordușani - Popină 155-157 română
2003 Cercetări Pluridisciplinare, VI, seria cercetări pluridiscplinare RADU, Valentin Several data about fish and fishing importance in the paleoeconomiy of the Gumelnița A2 community from Nbordușani - Popină 159-171 română
2003 Cercetări Pluridisciplinare, VI, seria cercetări pluridiscplinare DUMITRAȘCU, Valentin, GHEORGHIU, Corina The use of palaeecology in the process of ecological recontruction: archaeological site Birdușani-Popină from Balta Ialomiței wetland 173-184 română
2003 Cercetări Pluridisciplinare, VI, seria cercetări pluridiscplinare BĂLĂȘESCU, Adrian, HAITĂ, Constantin, POPOVICI, Dragomir, RADU, Valentin, TOMESCU, Iulia, VLAD, Florin Archaeological pluridisciplinary researches at Bordușani-Popină - Concluzions 185-194 română
1985 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, I ȘTEFĂNESCU, Aristide Contribuții la cunoașterea evoluției satelor din centrul Bîrăganului în epoca feudală 137- română
1985 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, I TUDOR, Constantin Aspecte ale înfăptuirii Reformei agrare din 1945 în județul Ialomița 181- română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II MUȘEȚEANU, Crișan Necropola din secolul al IV-lea e.n. de la Copuzu 209-221 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II TUDOR, Constantin Mișcări și frămîntări țărănești în județul Ialomița în anii 1878-1887 255-262 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II TUDOR, Constantin Contribuții privind studierea structurii proprietății agrare și a regimului de muncă în agricultura județului Ialomița în perioada interbelică 291-296 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II VLĂDICĂ, Petre Aspecte documentare privind evoluția cultivării pămîntului în județul Ialomița în perioada interbelică 297-302 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II TUDOR, Constantin Publicații ale cadrelor didactice din perioada interbelică - "Școala Ialomiței" 303-306 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV NIȚULESCU, Virgil, RENȚA, Elena Noi date privitoare la instalațiile de încălzit ale locuințelor de la Orașul de Floci 133-134 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV NEAGU, Marian, VLĂDILĂ, Petre Aspecte ale circulației monetare la Dunărea de Jos în secolele XVI-XVII în lumina cercetării tezaurelor de la Oiua Petrii-Orașul de Floci 179-183 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV TUDOR, Constantin Mișcări și frămîntări țărănești în fostul județ Ialomița după răscoala de la 1888 pînă la 1900 203-208 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV CIUCĂ, Răzvan Considerații privind tehnicile și sistemele de construcție ale aehitecturii tradiționale din județele Călărași și Ialomița 233-237 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII LASCU, Stoica Mărturii de epocă agricultura și situația țăranului ialomițean la sfărșitul secolului al XIX-lea și începutul veacului nostru 223-234 română
1997 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XV MIREA, Maria, PANDREA, Stănică, SÎRBU, Valeriu Etablissements Gumelnița dans la Vallee de Călmățui 202-218 franceză
2001 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XVIII NIȚULESCU, Virgil, RENȚA, Elena Sur le timbres amphoriques decouverts a Giurgeni-Mozacu 32-37 franceză
2001 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XVI-XVII HAITĂ, Constantin Studiul micromorfologic asupra spațiilor amenajate din interiorul locuințelor din siturile neo-eneolitice Hîrșova-Tell și Bordușani Popină 48-52 română
2001 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XVI-XVII MORINTZ, Alexandru The Cernavodă I Culture environment, settlements and dwellings 99-107 română
2005 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII HAITĂ, Constantin Preliminary considerations of the sedimentological sondages performed at the neo-eneolithic tell Bordușani Popină 151-160 engleză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXV NEAGU, Marian Le site neolitique de Piscul Crăsani 149-172 franceză
2009 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVII ENE, Irina, MATEI, Gheorghe, MIHAI, Dana, PĂUNESCU, Anca The aechaeological researches and the patrimony of Floci Town, Ialomița District 97-99 engleză
1993 Culture et Civilisation au Bas Danube, X PĂUNESCU, Anca, RENTA, Elena Contribution a la connaissance des habitats de la culture Coslogeni dans la Vallee de la Ialomița 193-197 franceză
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II COMȘA, Eugen Date noi privind agricultura pe intinsul Bărăganului în cursul epocii neolitice 231-236 română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II COTENESCU, Mihai Dezvoltarea producției agricole și creșterea suprafețelor cultivate cu cereale în județul Ialomița în timpul Regulamentului Organic 256-264 română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II TUDOR, Constantin Aspecte ale evoluției ciltivării cerealelor în Bărăganului ialomițean în perioada 1829-1921 265-272 română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II CAPESIUS, Roswith Constante și disfuncții în interiorul casei țărănești din Bărăgan 370-377 română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II MAVRODIN, Theodor Contribuții privind cunoașterea secțiunilor "Ligii culturale" din Cîmpia Bărăganului și sprijinul acordat românilor transilvăneni în lupta de eliberare națională 456-465 română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II PANAIT, Panait Date privind problema pămîntului în datele de pe Borcea (secolele XVIII-XIX) 539-544 română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II DIACONESCU, Teodora-Speranța Aspecte ale participării maselor populare la înfăptuirea reformei agrare în 1945 în județul Ialomița, oglindite în presa locală 647-653 română
2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 VLAD, Florin Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie .6-8 română
2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 RENȚA, Elena Așezarea getică de la Bucu - Pochină, județul Ialomița (sec. IV-III a. Chr.) I 137-184 română
2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 RENȚA, Elena Așezarea getică de la Mihail Kogălniceanu - E 15 DN 2A București - Constanța, km 102, județul Ialomița 185-196 română
2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 MATEI, Gheorghe, VLAD, Florin Contribuții la repertoriul arheologic al județului Ialomița (I) 197-220 română
2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 COMAN, Radu Noi descoperiri arheologice din secolele III-IV p. Chr. În județul Ialomița 221-224 română
2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 COSTEA-ENE, Irina Un cuțit de plug descoperit la Orașul de Floci (Piua Petri), comuna Giurgeni, județul Ialomița 241-246 română
2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 BĂLĂȘESCU, Adrian Fauna neolitică de la Ciulnița (cultura Boian, faza Giulești) 257-282 română
2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 RADU, Valentin Rolul resurselor acvatice în economia așezărilor preistorice de la Ciulnița și Bordușani (județul Ialomița) 283-388 română
2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 VÎLCU, Aurel Două tezaure monetare din veacul al XVIII-lea descoperite la Roseți, jud. Cplărași și Stejaru, jud. Ialomița 369-374 română
2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 VÎLCU, Aurel Un fragment de tezaur din secolul al XVIII-lea descoperit în județul Ialomița 375-378 română
2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 CORBU, Emilia Habitatul medieval ialomițean în lumina primelor atestări documentare (II) Sate dispărute 379-404 română
2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 MOISE, Dragoș Raport asupra materialului faunistic descoperit în așezarea medieval-timpurie de la Vlădeni - Popina Blagodeasca (jud. Ialomița) 389-296 română
2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 PĂUNESCU, Anca Despre familia lui Ianache Lațcar, județ la Orașul de Floci 405-412 română
2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 BERGHEA, Veronica Refugiații polonezi în Ialomița 429-436 română
2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 GEORGESCU, Florin Aspecte privind epurările politice desfășurate în administrația locală a județului Ialomița între 1945-1948 437-446 română
2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 VLAD, Emilia Pregătirea politică a electoratului ialomițean în perioada iterbelică 447-452 română
2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 CIUCĂ, Răzvan Covoare țărănești din Cîmpia Bărăganului - motive și simboluri - 489-494 română
2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 GHERGHE, Fănica Textile, port și recuzită de obiceiuri în colecția Muzeului Național al Agriculturii 495-504 română
2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 NIȚULESCU, Virgil Un mezeu regional la Slobozia 505-510 română
1977 Ialomița - Studii și Comunicări, I BUDIȘ, Monica Probleme de etnografie a așezărilor din Bărăgan în lucrările geografilor română
1977 Ialomița - Studii și Comunicări, I CAPESIUS, Roswith "Lada de Brașov" și prezența ei în Bărăgan română
1977 Ialomița - Studii și Comunicări, I COMĂNICI, Germina Elemente de etnografie din județul Ialomița în răspunsurile la chestionarul Hașdeu română
1977 Ialomița - Studii și Comunicări, I LAZĂR, George, MARCU, Natalia Unele date cu privire la portul popular ialomițean română
1977 Ialomița - Studii și Comunicări, I PANAIT, Panait Lupta satelor de pe Borcea împotriva relațiilor feudale din secolul XVIII 97- română
1977 Ialomița - Studii și Comunicări, I IVANCIUC, Florența Contribuții documentare la o moșie ialomițeană în secolele XVII și XVIII - Lichirești 103- română
1977 Ialomița - Studii și Comunicări, I COTENESCU, Mihai Bîlciuri și tîrguri ialomițene în perioada anilor 1831-1848 109- română
1977 Ialomița - Studii și Comunicări, I DUMITRIU, Mircea Mărturii documentare cu privire la județul Ialomița expuse în secția de istorie modernă a Muzeului Națuional 116- română
1977 Ialomița - Studii și Comunicări, I DAVID, Aurel 100 de ani de presă ialomițeană 121- română
1977 Ialomița - Studii și Comunicări, I VLĂDĂREANU, Alexandru Războiul de independență din 1877 și județul Ialomița 127- română
1977 Ialomița - Studii și Comunicări, I DUNĂRE, Nicolae De la păstoritul bi-pendular carpatic la transhumanță pe Ialomița 135- română
2000 Ialomița - Studii și Comunicări de Istorie-Arheologie-Etnografie, III CORBU, Emilia Ialomița - Studii și Comunicări de Istorie-Arheologie-Etnografie - Cuvînt înainte .7- română
2000 Ialomița - Studii și Comunicări de Istorie-Arheologie-Etnografie, III RADU, Valentin Studiul materialului arheoihtiologic de la Ciulinișa (jud. Ialomița) din nivelele Boian-Giulești. Campaniile 1994-1995 .9-11 română
2000 Ialomița - Studii și Comunicări de Istorie-Arheologie-Etnografie, III FILIP, Maria Probleme privind restaurarea unui vas gumelnițean descoperit la Popina Bordușani (jud. Ialomița) .12-14 română
2000 Ialomița - Studii și Comunicări de Istorie-Arheologie-Etnografie, III COMAN, Radu, GHEORGHE, Matei Statuia Traco-Scitică de la Platonești (Comuna Săveni, județul Ialomița) 15-19 română
2000 Ialomița - Studii și Comunicări de Istorie-Arheologie-Etnografie, III MIHAI, Dana, PĂUNESCU, Anca Tipuri de locuințe documentate arheologic la Orașul de Floci, com. Giurgeni, jud. Ialomița 85-96 română
2000 Ialomița - Studii și Comunicări de Istorie-Arheologie-Etnografie, III ANTON MANEA, Cristina Podoabe și accesorii vestimentare descoperite la Orașul de Floci între 1975-1989 97-139 română
2000 Ialomița - Studii și Comunicări de Istorie-Arheologie-Etnografie, III CORBU, Emilia Habitatul medieval ialomițean în lumina primelor atestări documentare (I) 140-174 română
2000 Ialomița - Studii și Comunicări de Istorie-Arheologie-Etnografie, III IVANCIUC, Florența Mărturii documentare privind moșiile cantacuzinilor din vecgiul județ Ialomița 181-190 română
2000 Ialomița - Studii și Comunicări de Istorie-Arheologie-Etnografie, III VLĂDĂREANU, Alexandru Județul Ialomița în perioada neutralității (1914-1916) 191-212 română
2000 Ialomița - Studii și Comunicări de Istorie-Arheologie-Etnografie, III VLĂDĂREANU, Alexandru Lagărul pentru ostateci de la Săveni 213-215 română
2000 Ialomița - Studii și Comunicări de Istorie-Arheologie-Etnografie, III BERGHEA, Veronica Convenția de armistițiu cu U.R.S.S. și aplicarea ei în județul Ialomița-1945 216-223 română
2000 Ialomița - Studii și Comunicări de Istorie-Arheologie-Etnografie, III LASCU, Stoica Din viața partidelor ialomițene în perioada interbelică - limbajul ca expresie a disputelor politice 225-240 română
2000 Ialomița - Studii și Comunicări de Istorie-Arheologie-Etnografie, III COMANICI, Germina Contribuții privind cercetarea obiceiurilor la naștere în județul Ialomița 241-246 română
2000 Ialomița - Studii și Comunicări de Istorie-Arheologie-Etnografie, III MOVILEANU, Ada, PĂTRAȘCU, Constantin Aspecte privind arhitectura rurală din Bărăgan 247-260 română
2000 Ialomița - Studii și Comunicări de Istorie-Arheologie-Etnografie, III ȘERBAN, Constantin Județul Ialomița într-o descriere germană de la sfîrșitul secolului al XVIII-lea 175-180 română
1997 Istros, VIII MIREA, Maria, PANDREA, Stănică, SÎRBU, Valeriu Așezări gumelnițene de pe Valea Călmățuiului 27-40 română
1997 Istros, VIII MIREA, Maria, PANDREA, Stănică, SÎRBU, Valeriu Etablissements Gumelnița dans la Vallee de Călmățui 41-61 franceză
2005 Istros, XII OȚA, Silviu, PÎRVAN, Katiușa O matriță pentru producerea de lumînări descoperită la orașul de Floci (com. Giurgeni, jud. Ialomița) 259-265 română
2006 Istros, XIII CORBU, Emilia, SÎRBU, Valeriu Un mormînt sarmatic de copil descoperit la Vlădeni - Popina Blagodeasca (jud. Ialomița) 195-199 română
2006 Istros, XIII MIRIȚOIU, Nicolae Analiza antropologică a mormîntului sarmatic de la Vlădeni - Popina Vlagodeasca (jud. Ialomița) 201-206 română
2006 Istros, XIII OȚA, Silviu Un depot de lingots et tourteaux de bronze decouvert dans orașul de Floci (comm. De Giurgeni, Dep. De Ialomița) 225-235 franceză
2012 Istros, XVIII CONSTANTIN, Monica, SÎRBU, Valeriu Geto-dacian materials from Piscul Crăsani (Crăsanii de Jos, com. Balaciu, Ialomița County) Bogdan and Alexandru Ștefan Collection 77-112 engleză
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 NESTOR, Ion, ZAHARIA, Eugenia Săpăturile de la Dridu 661-666
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 CONOVICI, Nicolae Șantierul arheologic Piscul Crăsani - 1978 143-146
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 CONOVICI, Nicolae, NEAGU, Marian Șantierul arheologic Piscu Crăsani 193-200
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 MIHAI, Viorica Cercetările arheologice de la Dridu-''La Metereze'' (1978-1980) 439-445
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 CHIȚESCU, Lucian, PAPASIMA, Tudor, PĂUNESCU, Anca, RĂDULESCU, Venera, VLĂDILĂ, P. Cercetările arheologice de la Piua Petrii (Orașul de Floci) 484-490
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 GEORGESCU, Laurenția Date antropologice preliminare asupra materialului osteologic uman descoperit în necropola I-a de la Piua Petrii 491-497
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 CHIȚESCU, Lucian, PAPASIMA, Tudor, PĂUNESCU, Anca Cercetările arheologice de la Piua Petrii (Orașul de Floci), comuna Giurgeni, jud. Ialomița 282-286
2009 Peuce, VII, seria istorie-arheologie RENȚA, Elena Un mormînt de inhumație descoperit la Platonești-Valea Babii, jud. Ialomița (sec. V-IV a. Chr.) 57-62 română
2009 Peuce, VII, seria istorie-arheologie ELEFTERESCU, Dan, ȘERBĂNESCU, Done Piese de epocă romană aflate în colecțiile muzeului civilizației Gumelnița Oltenița 171-192 română
2011 Peuce, IX, seria istorie-arheologie MIRIȚOIU, Nicolae Cranii deformate din necropola de la Piatra Frecăței 539-574 română
1978 Pontica, XI CONOVICI, N. Ceramică Letene timpurie din zona bălții Ialomița 35-42 română
1978 Pontica, XI CONOVICI, N., GEORGESCU, L. Date noi privind mormîntul getic de la Dorobanțu (jud. Ialomița) 43-50 română
1980 Pontica, XIII NEAGU, Marian Figurine gumelțiene descoperite în Bărăgan 293-298 română
1994 Pontica, XXVII CONOVICI, Niculae Obiecte pentru cult și magie descoperite la Piscul Crăsani 61-83 română
2000 Pratiques funeraires dans l'Europe des XIIIe-Ive s. av.J.-C. MARINESCU-BÎLCU, Silvia, MATEI, Gheorghe, RENȚA, Elena Les recherches archeologiques de sauvetage de Ciulnitza; le departement de Ialomitza (1994-1994). Le tumulus I. 149-165 franceză
2000 Pratiques funeraires dans l'Europe des XIIIe-Ive s. av.J.-C. BĂLTEANU, Ana-Cezarina L'etude anthropologique des squelettes humaines decouverts au tell I de Ciulniza (Slobozia) 167-168 franceză
2000 Pratiques funeraires dans l'Europe des XIIIe-Ive s. av.J.-C. BĂLĂȘESCU, Adrian La faune decouverte dans le tumulus I de Ciulnitza (dep. Ialomitza) 169-176 franceză
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) NIȚULESCU, Virgil, RENȚA, Elena, SIMION, Gavrilă Les tumulus d'Adîncata, dept. De Ialomița 89-103 engleză
2004 Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani PĂUNESCU, Anca Despre începuturile orașului de Floci 641-648 română
2004 Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani CORBU, Emilia Satele ialomițene în timpul lui Mihai Viteazul 675-683 română
2004 Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani VÎLCU, Aurel Un fragment de tezaur monetar din secolul al XVIII-lea descoperit în județul Ialomița 693-699 română
2012 Sargetia, XXXIX, seria III GHEORGHE, Valentin Alegerile parlamentare din anul 1919 în județul Ialomița 469-482 română
2010 Schimbări umane și interacțiuni în peisajul cultural rural, II MIHAI, Dana De la oraș la sat. Schimbări în peisajul cultural rural - Giurgeni, județul Ialomița 69-76 română
2005 Situri Arheologice , II, seria I TROHANI, George Locuirea getică din partea de Nord a Popinei Bordușani (com. Bordușani, jud. Ialomița) 210 română
2005 Situri Arheologice , II, seria II TROHANI, George Locuirea getică din partea de Nord a Popinei Bordușani (com. Bordușani, jud. Ialomița) 185 română
2008 Situri Arheologice , III RENȚA, Elena Prima epocă a fierului pe cursul rîului Ialomița 164 română
2013 Situri Arheologice , IV, seria I CORBU, Emilia Vlădeni-Popina Blagodeasca - Așezarea medieval-timpurie (Secolele IX-XI) 266 română
2000 Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe CONOVICI, Nicolae, MATEI, Gheorghe Analyse structuralle de la necropole gete de Stelnica, dept. de Ialomița 216-216 franceză